apr 022007
 

kvw-01.jpg

Onze 14e kindervakantieweek (KVW) gaat van start op maandag 06 augustus om 13.00 uur en eindigt op vrijdag 10 augustus. Deze week wordt, zoals gebruikelijk, gehouden in de laatste week van de basisschoolvakanties. We gaan in deze week weer 300 kinderen een leuke, gezellige, maar zeker ook een uitdagende week aanbieden, onder toezicht van gemiddeld 70 vrijwilligers per dag. Van deze laatst genoemde groep hangt het grootste deel van het succes af. Het aantal kinderen dat mee kan doen aan deze kindervakantieweek is om veiligheid- en organisatorische redenen gemaximeerd op 300. En vol is helaas vol.

De organisatie van onze KVW is in handen van de werkgroep KVW 2007. Deze groep bestaat uit 8 personen. In oktober 2006 zijn we weer enthousiast gestart met de voorbereidingen voor KVW 2007.

Geschiedenis
In 1993 nemen enkele bestuursleden van de toen net opgerichte Wijkvereniging Rijpelberg (WVR) het initiatief om voor de kinderen uit Rijpelberg een week met activiteiten te organiseren. Na een korte voorbereidingstijd volgt een oproep tot deelname in het wijkblad voor Rijpelberg. Ongeveer 30 kinderen namen deel aan deze eerste kindervakantieweek. Het jaar daarop was het aantal deelnemers al verdubbeld.

Enkele cijfers
Door elk jaar een aantrekkelijk programma aan te bieden blijft  onze KVW  populair. De deelnemersaantallen bevestigen dit. 240 kinderen in 2002, 270 kinderen in 2003, 300 kinderen in 2004, 330 kinderen in 2005 en 315 in 2006. 95% van onze deelnemende kinderen komt uit Rijpelberg en Brouwhuis. 65% bezoekt de scholen De Rakt, De Vlier en De Korenaar.
Oorspronkelijk kwamen onze deelnemers alleen uit de wijk Rijpelberg, maar de laatste jaren is er een evenwicht tussen de deelnemers uit de wijken Rijpelberg en Brouwhuis. De groei zit echter in het aantal deelnemers uit Brouwhuis. Van 2002 naar 2004 steeg het aantal deelnemers uit Brouwhuis met maar liefst 50%. Onze KVW is ook al jaren populairder bij meisjes dan  bij jongens. In de afgelopen jaren bestond onze populatie voor 60% uit meisjes.

kvw-02.jpg

De groepen
De opsplitsing in drie groepen is succesvol gebleken. Vandaar dat we deze indeling ook dit jaar aanhouden. We hebben dus weer drie leeftijdsgroepen. Jongeren van 5 t/m 7 jaar. Midden van 8
t/m 10 jaar en de Ouderen van 11 t/m 14 jaar. De leeftijden binnen de groepen liggen bij deze indeling dichter bij elkaar en we gaan er vanuit  dat dit ook dit jaar weer leuker is voor onze deelnemers.
De tijden
We starten deze 14e kindervakantieweek op maandagmiddag 13.00 uur en we eindigen deze dag om 16.30 uur. Dinsdag van 09.30 – 16.00 uur en alleen voor de kinderen vanaf 10 jaar is er een avondactiviteit van 19.00 – 23.00 uur. Woensdag van 09.30 – 16.30 uur. Donderdag van 09.30 – 16.00 uur. Voor de kinderen vanaf 10 jaar is er ook weer een  avondactiviteit en wel van 19.30 – 21.30 uur. Vrijdag starten we iets eerder. We komen om 09.00 uur bij elkaar en we denken om 18.30 uur weer thuis te zijn.

Ons programma
Het blijft lastig de successen van de afgelopen jaren te evenaren, maar we denken dat we er ook dit jaar weer in zijn geslaagd, om een aantrekkelijk programma voor zowel kinderen als begeleiding aan te bieden. Maar oordeelt u zelf.

Maandag 06 augustus 2007
Op deze eerste middag maken de deelnemers kennis met elkaar. Alle groepen maken op maandag in De Brem een affiche met daarop hun zelf bedachte originele groepsnaam. Natuurlijk is er dan nog tijd over. De Jongere en Middengroepen gaan ook naar de speeltuin waar een spellencircus is en een springkussen.
De Ouderen blijven bij De Brem want zij gaan een echte waterraket bouwen en natuurlijk ook afvuren.

Dinsdag 07 augustus 2007
Vandaag gaan we met de bus naar Fitland in Gemert. Daar staan verschillende activiteiten op het programma. Zo zullen de Midden en Ouderen een poging gaan wagen om de 30 meter hoge klimwand te beklimmen. Verder gaan we daar bewegen op muziek, kennis maken met fitnesstoestellen, staat er een rodeostier voor de durvers onder ons en natuurlijk een stormbaan. De Jongsten gaan hier ook zwemmen. Fitland heeft een zwembad waarvan de bodem verstelbaar is, dus alle kinderen van de Jongste groep kunnen hier zwemmen. Let wel op het volgende: Ook al heeft een kind een zwemdiploma, dan nog staan wij niet toe, dat deze gebruik maakt van het diepere zwembad. Dit doen we om de veiligheidsredenen.

Dinsdagavond 07 augustus 2007
Voor de kinderen vanaf 10 jaar is de dinsdag nog niet voorbij. Zij kunnen ’s avonds terugkomen voor een dropping. Met de bus worden de kinderen en begeleiders gedropt ergens op een plek rond Helmond. Via een route met opdrachten moeten ze op tijd weer terug zien te komen in De Brem. We verwachten op deze avond veel vaders die meehelpen om de dropping in goede banen te leiden. Bij heel slecht weer is er de mogelijkheid om de dropping te verzetten naar donderdag.

Woensdag 08 augustus 2007
Vandaag een inmiddels zeer bekend onderdeel bij onze kindervakantieweek. De zeskamp. Deze activiteit staat gepland voor Jongeren en Midden. Deze activiteit zal als vanouds weer plaatsvinden op de sportvelden van het wereld beroemd Rood-Wit ’62 gelegen op sportpark De Rijpel.
Voor de Ouderen hebben we een heel ander programma. Zij gaan op de fiets op pad. Ze fietsen een route waarin ze ook opdrachten moeten uitvoeren.
Verder zal er onderweg iets educatiefs bezocht worden en doen we ook nog iets sportiefs. Voor deze activiteit hebben we in verband met de veiligheid wel extra begeleiding nodig. Bij onvoldoende begeleiding gaan we niet fietsen en schakelen we over op het noodprogramma.

Donderdag 9 augustus 2007
Op deze gaan we het wat rustiger aan doen voor de Jongeren. Onze ervaring is, dat met name in deze groep de vele veelal inspannende activiteiten hun tol gaan eisen en ook de vrijdag wordt weer een lange dag. De Jongeren gaan daarom eerst film kijken in De Brem en gaan daarna naar speeltuin De Rijpelroets waar ze vrij kunnen spelen.
De Midden en Ouderen stappen echter in de bus. Zij hebben op dinsdag geen gebruik mogen maken van het zwembad in Fittland en dat gaan we vandaag inhalen. Zij bezoeken een interessant zwemparadijs in de nabije omgeving.

Donderdagavond 9 augustus 2007
Met een discoavond in wijkhuis De Brem sluiten we voor de kinderen vanaf 10 jaar deze dag af. Net als vorig jaar hebben we voor een professionele discotheek gezorgd.

Vrijdag 10 augustus 2006
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is stappen we vandaag weer met z’n allen in de bussen om een pretpark te bezoeken. Afgelopen jaar hebben we geleerd dat de bestemming nog even geheim houden niet werkt. Logisch nadenkende deelnemers wisten het te raden en het stond al in de krant voordat wij ook maar iets hadden gezegd. Dus, inderdaad, dit jaar gaan we naar Wunderland Kalker, het pretpark net over de grens waar je naast de vele attracties ook zoveel friet en ijs kunt eten als je wilt en waar dorst leiden niet nodig is.

kvw-03.jpg

Inschrijfformulieren en
inschrijven
Dit jaar gaan we experimenteel werken met elektronisch inschrijven. Elektronisch inschrijven bespaart de organisatie namelijk erg veel tijd omdat alle gegevens die tot nu toe werden aangeleverd overgetypt moesten worden.
Bovendien heeft elektronisch inschrijven als voordeel dat er geen vragen onbeantwoord kunnen blijven. Elektronisch inschrijven kunt u via de volgende link doen:
http://www.hofkompas.nl/kvw/isf/
U vult dit formulier in en print het vervolgens. Met het geprinte formulier komt u op de inschrijfavond naar De Brem.
Ouderwets inschrijven door het invullen van het inschrijfformulier kan dit jaar natuurlijk ook nog. Formulieren zijn ook aanwezig in De Brem en te downloaden via www.kvw-rijpelberg.tk. Op deze site staan ook foto’s van onze kindervakantieweken. Per kind dient één formulier ingevuld en ondertekend te worden.
Nog even voor de duidelijkheid. Als u gebruik maakt van het elektronische inschrijfformulier betekent dat niet, dat uw kind automatisch is ingeschreven. Uw kind is pas ingeschreven als de eigen bijdrage is voldaan op de inschrijfavond.

De inschrijfavonden
Dit jaar houden we twee inschrijfavonden. De eerste avond is uitsluitend bestemd voor de inschrijving van begeleiders met hun kinderen. U komt hiervoor in aanmerking als u minimaal twee dagen als begeleider komt helpen op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag. De vrijdag en de avonden tellen we hierbij niet mee als een dag, omdat gebleken is dat we op de vrijdag en de avonden altijd op voldoende begeleiders kunnen rekenen.

Organisatie.
Begeleiders met hun kinderen kunnen inschrijven op dinsdag
24 april.
Voor de overige belangstellenden houden we de enige algemene inschrijfavond op dinsdag 22 mei. Het is echter mogelijk dat deze avond als gevolg van een grote belangstelling niet doorgaat omdat we het maximale aantal kinderen reeds op de eerste avond geboekt hebben. Beide avonden houden we in wijkhuis De Brem van 19.30 tot 21.00 uur.
Bij inschrijving dient het verschuldigde bedrag en de borg voor het T-shirt contant te worden afgerekend.

Begeleiders
Een kindervakantieweek organiseren kan niet zonder een groot aantal begeleiders. Ruim 125 vrijwilligers zijn nodig voor een succesvolle Kindervakantieweek. Bij deze dan ook een oproep om u allen aan te melden als begeleider. Ook tieners vanaf 15 jaar kunnen zich aanmelden als begeleider. Graag zelfs. Zij kunnen worden ingezet als hulpbegeleider in een groep, als spelleider of als facilitair medewerker.
Voor deze jongeren hebben we na afloop een kleine attentie. Voor de goede orde, vrijwilligers betalen géén inschrijfgeld.

Informatieavond voor onze begeleiders
Voor onze begeleiders zal er een informatieavond gehouden worden in De Brem. Onder het genot van een kopje koffie wordt er dan uitgelegd wat er van u verwacht wordt. Ook wordt er nader ingegaan op de verschillende dagactiviteiten en hoe de organisatie in elkaar steekt. Tenslotte is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Deze avond zal op dinsdag 19 juni van 20.15 tot uiterlijk 21.45 uur plaatsvinden en u wordt hier door ons persoonlijk, via een brief, voor uitgenodigd.

De kosten
Om alles te kunnen betalen doen wij al een beroep op sponsoren en ook dragen de wijkraden bij. Ondanks dit alles zijn we genoodzaakt om het inschrijfgeld iets te verhogen. We denken en verwachten dat u deze verhoging acceptabel vindt. Onze leden van de WVR betalen voor: 1e kind
€ 30,  2e kind € 28 en 3e kind
€ 24. Voor niet-WVR-leden bedragen de kosten: 1e kind
€ 35, 2e kind € 33 en 3e kind € 29. Borg voor het T-shirt: € 10.
Dit laatste bedrag krijgt u, bij inlevering van het shirt, terug.

Veiligheid staat voorop
Aan de veiligheid van de kinderen en de begeleiders die deelnemen aan onze activiteit wordt door ons veel aandacht besteed. Dat begint al bij het programma, het samenstellen van het draaiboek en de uitwerking hiervan.
Een belangrijk onderdeel van de veiligheid is de herkenbaarheid. Zeker op dagen dat we te gast zijn bij een ander is dit erg belangrijk. We hebben daarom dit jaar ook weer gekozen voor de bekende gele T-shirts voor kinderen en begeleiding. De organisatie draagt rode T-shirts. Omdat de shirts aan vervanging toe zijn maken we dit jaar gebruik van 2 soorten shirts (wel allemaal geel). De oude, welbekende shirtjes en de nieuwe met het logo van de Kindervakantieweek.

Aandachtspunten en afspraken
De kinderen mogen geen geld, snoep e.d. bij zich hebben. De organisatie zorgt voor versnaperingen.
Op dinsdag, woensdag en donderdag geeft u uw kind een lunchpakketje mee. Voor de drank (melk, chocolademelk en yoghurtdrank) tijdens de lunch en limonade tijdens de activiteiten zorgt de organisatie. Het is dus niet nodig om drinken mee te nemen. Dit is overigens niet verboden. Op vrijdag bestaat er de mogelijkheid om in het te bezoeken park zelf frietjes te eten. Ook kan men daar gratis drinken. (div. soorten bekende limo’s). Houdt u daar rekening mee. Voor de leiding is er een groot gedeelte van de dag ook koffie en thee beschikbaar.
De ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het brengen en halen van de kinderen naar en van De Brem. Iedere dag starten en eindigen we onze activiteiten daar.
Fietsen kunnen we daar achter een te sluiten hekwerk plaatsen.
Geef de kinderen kleding aan die tegen een stootje kan. Bij slechter weer is een reserveset kleding aan te bevelen. Een, thuis van enkele gaten voorziene, vuilniszak is een goedkope en effectieve regenjas. Geef liefst ook geen waardevolle spullen mee.
Voor kapotte kleding en voor het zoekraken van waardevolle spullen kan onze organisatie helaas geen verantwoording nemen. Uw begrip hiervoor.
Iedere deelnemer is verplicht om het T-shirt van de KVW te dragen tijdens de activiteiten. De T-shirts worden tijdens de inschrijfavonden verstrekt en kunnen weer ingeleverd worden op dinsdag 14 en woensdag 15 augustus van 19.30 tot 21.00 uur in wijkhuis De Brem.
Over datgene wat de kinderen iedere dag bij zich moeten hebben wordt u persoonlijk, via het programmaboekje KVW 2007, nader geïnformeerd.

Lidmaatschap WVR
Lid worden van Wijkraadvereniging Rijpelberg (WVR) levert u géén nadeel op. Bij deelname van twee kinderen heeft u zelfs een voordeel van  € 5. Bent u nog geen lid, dan kunt u dit worden door € 5 over te maken op postbank 5937855 ten name van Wijkvereniging Rijpelberg te Helmond onder vermelding van “Lidmaatschap WVR 2007 en woonadres”. Door lid te worden steunt u onze vereniging en voor elk lid wordt door de gemeente een extra bijdrage gegeven aan de WVR, die we weer ten goede kunnen laten komen aan onze veilige, gezellige, sportieve en educatieve kindervakantieweek.

Vragen en opmerkingen
Heeft u nog vragen of tips, dan kunt u ons dit laten weten via telefoonnummer 0492-510952. Houdt u daarbij wel rekening dat u verbonden wordt met een antwoordapparaat. U spreekt dan uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u dan terug.
U kunt ook mailen naar WVR-rijpelberg@zonnet.nl.

We hopen u allen te begroeten op onze 14e KVW.

Rene van der Zanden,
Voorzitter Werkgroep KVW 2007.

 Posted by at 16:08

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)