nov 142008
 

nov-7

Helmond en Zielona Gora
De jaarlijks terugkerende wijnfeesten in Zielona Gora is voor het gemeentebestuur van deze stad aanleiding om een conferentie te beleggen voor vertegenwoordigers van al hun partnersteden . Dit jaar stond die conferentie in het teken van de onderlinge samenwerking van steden in EU verband.

Op vrijdag 12 september vertrok Burgemeester Jacobs naar onze zusterstad om deel te nemen aan deze conferentie. In zijn kielzog reisde Harmonie en Drumband Amicitia ook af naar Zielona Gora om ter gelegenheid van de wijnfeesten daar enkele concerten te geven en daarmee Helmond te promoten in deze stad.Tijdens de conferentie heeft Burgemeester Jacobs zijn collegae uit verschillende Europese landen (Polen, Frankrijk, Duitsland, Roemenie, Tsjechië en Hongarije) uit de doeken gedaan hoe het project rond City Marketing samen met Mechelen was verlopen en tot welke resultaten dit had geleid.
De andere zustersteden van Zielona  Gora waren zeer geïnteresseerd in de aangeboden en bruikbare concepten van City Marketing. Voorafgaand aan de conferentie werd door de beide burgemeesters van Zielona Gora en Helmond een actieplan voor de jaren 2009 en 2010 getekend; dit actieplan is, als uitvloeisel van de jumelage overeenkomst, opgesteld om de samenwerking meer aandacht en inhoud te geven.

Twee concerten tijdens muziekfestival
Harmonie en Drumband Amicitia was uitgenodigd om een tweetal concerten te verzorgen tijdens een muziekfestival in het historische hartje van Zielona Gora.
Op een grote “bühne” op het plein voor het oude raadhuis werd op zaterdag 13 september rond het middaguur het eerste concert gegeven; hoewel wat vroeg waren er toch veel bezoekers afgekomen op de klanken van Amicitia.
Het tweede concert was op zondag 14 september in de namiddag; de stad bruiste van feestende inwoners en Amicitia bruiste mee. Een wervelend concert van gevoelige muziek via Glenn Miller naar het aloude Koning Voetbal. De muziek swingde van het toneel en dat viel in goede aarde bij het publiek.
Geëmigreerde Nederlanders, die in Zielona Gora en omgeving wonen, waren bijzonder ingenomen met de muzikale presentatie van Amicitia en daarmee van Helmond en Nederland.

De leden van Amicitia hebben de kans gekregen om iets van de volksaard en de historie van dit deel van Polen te leren kennen door een aantal excursies in de omgeving, naar musea.
Op die wijze werd mede invulling gegeven aan het streven om de inwoners van Zielona Gora en Helmond dichter bij elkaar te brengen.

 Posted by at 17:20

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)