nov 142008
 

Woningbouwvereniging Bergopwaarts werkt aan de verbouwing van het voormalig Christus Koning aan de Deurneseweg  in de wijk Rijpelberg te Helmond.
De Koning van Helmond, zoals de nieuwe naam van het complex luidt, zal niet alleen woonruimte bieden aan jongeren en studenten die zelfstandig kunnen wonen, maar ook aan jongeren die extra ondersteuning nodig hebben.

nov-6

Christus Koning
Christus Koning is gebouwd in 1930. Het was een kleinseminarie, waar jongens vanaf 11 jaar intern een middelbare schoolopleiding volgden. De leerstof besloeg de eerste drie jaren van de opleiding. Na de derde klas stroomden de leerlingen door naar het Juvenaat in Bergen op Zoom, waar alle klassen vertegenwoordigd waren. In de vijftiger jaren telde Christus Koning zo’n 160 bewoners, waarvan er ruim dertig paters en broeders waren. Het gebouw staat er nog steeds, aan de Deurneseweg. Het heeft na de seminarietijd als Streekschool gediend en laatstelijk als Asielzoekerscentrum. Rijksmonument
Het gebouw staat op de Rijksmonumentenlijst en heeft kenmerken van de architectuurstijlen Delftse School en Amsterdamse School, terwijl architect  J. Deur er met de dakvorm, de enorme schoorstenen en in het zicht aangebracht beton – met name de spanten van de kapel – een persoonlijke stempel op drukte.
Er komen aanpassingen om het vroegere internaat geschikt te maken voor zijn nieuwe functie. Het verbouwen gebeurt volgens De Gier met respect voor de oorspronkelijke schepping, “een gebouw dat in bepaalde kringen bijzonder mooi wordt gevonden. We zeggen niet dat alleen de gevel belangrijk is en dat daarachter alles kan worden weggesloopt.” Door het verwijderen van later aangebrachte veranderingen moeten opvallende kenmerken van de architectuur juist worden versterkt. Wat er met de kapel gaat gebeuren is nog niet bekend..

Binding met Helmond
Er is een groot tekort aan jongerenhuisvesting, ook in Helmond. Dat wordt niet altijd zo ervaren, omdat jongeren zelf oplossingen zoeken. Ze huren een kamer bij een huisjesmelker of ze vertrekken naar Eindhoven. Daardoor verliest Helmond de jongeren en verliezen de jongeren hun binding met Helmond. Het markante oude seminarie aan de Deurneseweg wordt ontwikkeld tot een fantastische woonlocatie. En nou niet een keer onbereikbaar en onbetaalbaar, maar met ruime (huur)studio’s en koopappartementen met een koopsom vanaf 155.000,-. De 48 koopappartementen worden gebouwd in de achtertuin en hebben een oppervlakte van circa 60 m2.

Verkoopmanifestatie
Op zaterdag 29 november van 15.00-17.30 uur vindt er in de Koning aan de Deurneseweg een verkoopmanifestatie plaats.  Belangstellenden kunnen dan informatie krijgen over de nieuwe koopappartementen en over de plannen voor de Koning.

 Posted by at 17:17

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)