dec 302009
 

dec10

Met groot enthousiasme en met medewerking van Stg. Woonpartners zijn door de bewoners van de woning langs het fietspad Frieslandpad (achterzijde Twijnsterhof) de oude en soms vervallen erf afscheidingen afgebroken en afgevoerd. Daarvoor in de plaats is er een universele erf afscheiding geplaatst. Een grote vooruitgang voor het aanzicht van dit mooie fietspad.
Tijdens het werk trakteerde de EMTE-supermarkt koffie en broodjes.

 Posted by at 15:30
dec 302009
 

Aan alle wijkbewoners,
Wijkraad Vereniging Rijpelberg, Senioren Vereniging Rijpelberg en Stichting Welzijn Helmond nodigen u van harte uit voor de grootste wijk nieuwjaarsreceptie, die gehouden zal worden op:
Zondag 10 januari 2010.
Van 11.00 tot 14.00 uur bent u van harte welkom op deze receptie met champagne en een hapje. Het zal ongetwijfeld weer een zeer gezellig samen zijn worden en het is de manier om kennis te maken met andere wijkbewoners uit Rijpelberg.
Graag willen wij dan ook, met alle bewoners van Rijpelberg, een glaasje klinken op een goed en gezond 2010.
U bent welkom in: “wijkhuis de Brem”. Rijpelplein 1 te Helmond.

 Posted by at 15:29
dec 302009
 

Zoals u ook in de vorige uitgave heeft kunnen lezen is vanaf 1 oktober voor alle inwoners van Rijpelberg ook budget beschikbaar voor initiatieven ter verbetering van de leefbaarheid en saamhorigheid in hun wijk. De gemeente Helmond heeft voor het ondersteunen van bewonersinitiatieven 270.000,- euro beschikbaar gesteld. Hiervan is 75.000 euro beschikbaar voor Rijpelberg.
Naar aanleiding van onze eerste oproep in Hofkompas (uitgave november) hebben we al van verschillende wijkbewoners reacties en voorstellen ontvangen. Deze voorstellen gaan over diverse onderwerpen, zowel fysiek onderhoud als sociaal maatschappelijke voorstellen.

Alle bewoners en organisaties in Rijpelberg kunnen nog steeds ideeën aanleveren
Als u als bewoner een goed initiatief heeft om de wijk straat of buurt te verbeteren, of om iets belangrijks in de wijk tot stand te houden, dien uw idee dan ze snel mogelijk in. Het gaat om initiatieven die ervoor zorgen dat wonen en werken in de wijk aangenaam blijft en zo mogelijk nog aangenamer wordt.

Het is onze wijk, dus wij mogen het zeggen !!

Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk komen in aanmerking. Denk aan: Continue reading »

 Posted by at 15:28
dec 302009
 

Het college van burgemeester en wethouders in Helmond denken volgens het Eindhovens Dagblad nog eens diep na over het voortbestaan van de Klankbordgroepen in de Helmondse wijken. Klankbordgroepen is in Helmond het geformaliseerde overleg tussen de bestuurders van deze gemeente (de wethouders en de burgemeester) en actieve wijkbewoners die graag opkomen voor het wel en wee in hun wijk. Zo konden op een klankbordgroep bestuurders rechtstreeks aangesproken worden op tekorten in het onderhoud, op het achterwege blijven van voorzieningen maar ook sociale en maatschappelijke onderwerpen konden rechtstreeks met de verantwoordelijke bestuurders besproken worden.
Via een via naar het Eindhovens Dagblad uitgelekte nota is bekend geworden dat het college van dit overleg afwil. Het functioneert niet meer en het heeft geen enkele meerwaarde meer. En weet u, eigenlijk heeft het college van burgemeester en wethouders daar helemaal gelijk in. De klankbordgroepen werken voor geen meter meer en het is eigenlijk gewoon zonde van je kostbare tijd om daar nog naar toe te gaan, zowel als deelnemer dan wel als toehoorder. Een goede ambtelijke analyse heeft hier waarschijnlijk aan ten grondslag gelegen. Petje af daarvoor.
Wat natuurlijk ontbreekt is een antwoord op de vraag waarom de klankbordgroepen niet meer functioneren en een analyse van wat nu de oorzaak van dit alles geweest is. Nou, hoewel geen analist maar columnist ga ik u dat toch proberen uit te leggen.
Klankbordgroepen werden zorgvuldig voorbereid door vrijwilligers die op kwamen voor belangen in hun eigen wijk. Die voorbereiding is in de loop der jaren zover doorgeschoten, dat nog voordat de vergadering begon, de ambtenaren precies wisten wat er op de agenda stond tot en met de rondvragen toe. Dat was nodig volgens deze ambtenaren omdat de bestuurder zich dan ook kon voorbereiden. Het ging en gaat zelfs zover, dat er ter voorbereiding op de vergadering met de bestuurder een rechtstreeks overleg is tussen de wijkraad en de bestuurder, ondersteunt door zijn ambtenaren. Het directe gevolg van deze manier van werken is, dat de bestuurder precies weet wat er aan de orde komt en het antwoord voorleest van een vooraf door een ambtenaar opgesteld A4-tje. Dat is het antwoord en daar moet de wijk het maar mee doen. Inhoudelijke discussie werd en wordt daarmee volledig teniet gedaan. Tja, en voor het komen voorlezen van een A4-tje, moet je daar nog naar een vergadering voor komen? Kunnen ze dat niet even over de mail gooien? Continue reading »

 Posted by at 15:25
dec 302009
 

Maandelijks schrijf ik met plezier een stukje voor uw wijkblad. Over het algemeen zijn het informerende stukjes, maar ook belerende. Ik probeer iedere keer weer om niet te veel met het wijzende vingertje, te zeurend, over te komen. Anderzijds hoop ik dat mijn stukjes u aan het denken zetten of dat u bijvoorbeeld met uw buurman in gesprek gaat over uw woonomgeving.
De onderwerpen
In 2009 heb ik over veel verschillende onderwerpen geschreven: parkeren, hard rijden, honden en katten(overlast), buurtbemiddeling, tuinen en achterpaden, kliko’s, zwerfvuil, de wijkveger, enz. Continue reading »

 Posted by at 15:23
dec 302009
 

dec8

Ook dit jaar verzorgen we met Scouting Rijpelberg weer een sfeervolle kerstmarkt. De meesten van u zullen onze traditionele kerstmarkt al wel kennen, maar we zullen het concept nog even uitleggen. Op zaterdag 19 december tussen 16.00 en 18.00 uur heet onze Kerstman iedereen van harte welkom op onze blokhut.
Niet alleen uw kind maar ook al uw vrienden, familie, kennissen, buren etc. zijn van harte welkom op onze spetterende kerstmarkt. Alle kinderen krijgen bij binnenkomst een strippenkaart. Hiermee kunnen zij gratis deelnemen aan verschillende leuke activiteiten en krijgen zij drinken en wat lekkers. De ouders kunnen tegen een kleine vergoeding genieten van een hapje en een drankje. Continue reading »

 Posted by at 15:21
dec 302009
 

Zoals je weet heeft Woonpartners binnenkort een renovatie in onze wijk. In het gebied van complex 622 is de renovatie reeds afgerond. Binnenkort komt complex 624 in aanmerking.Wil ook jij weten wat Woonpartners gaat doen in jouw huis en omgeving en wil je daarbij betroken zijn, kom dan ook in onze Bewonerscommissie ONS WOONBELANG i.o. zitten en praat mee. Samen staan we sterk en samen hebben we invloed op die plannen. De Huurders Belangen Vereniging Woonpartners steunt onze plannen.  Neem contact op met: Bert van Veghel, Overijsselplantsoen 24
tel. 511413  email h.veghel5@chello.nl of Twan Malfliet, adres Weg door de rijpel 10 tel 0492513435  en email twan_malfliet@live.nl

 Posted by at 15:19
dec 302009
 

Hallo Rijpelbergers.
Laat ik mij als voorzitter van de wijkraad Rijpelberg eens voorstellen. Mijn naam is Pierre Verheijen 48 jaar  en werkzaam in de ICT. Verder ben ik getrouwd en heb een kind. Eigenlijk vertegenwoordig ik de wijk binnen de gemeente. Soms scoor je iets goeds voor de wijk, af en toe dan wordt ik wel eens op het matje geroepen. Mijn doel is om samen met wijkbewoners de handen uit te steken. Vooral om de wijkbewoners zelf zo veel mogelijk betrokken te krijgen. Als voorbeeld denk ik dan aan de bloembakken. De WVR betaald uit het wijkbudget de bloemen en levert die, de Rijpelbergers planten de bloemen in de bloembakken en verzorgen die bakken. Het zijn toch onze bloemen. Je bent er dus bij betrokken. Continue reading »

 Posted by at 15:18
dec 302009
 

dec7

Buurtpreventie Doliwood is verkozen tot het beste Helmondse buurtpreventieproject van 2009. Dat gebeurde tijdens de vierde stadsbrede buurtpreventiebijeenkomst op maandag 23 november. Doliwood – actief in de wijk Rijpelberg – kreeg de meeste stemmen en won daarmee de Buurtpreventieprijs 2009. Apostelwijk eindigde als tweede.
Doliwood presenteerde de activiteiten en de organisatie van hun project. Na de presentaties volgde de verkiezing. Doliwood won met 28 stemmen en Apostelwijk eindigde vlak daarachter met 26 stemmen. Burgemeester Fons Jacobs reikte een oorkonde en bloemen uit aan de winnaar. Apostelwijk kreeg ook bloemen en nog enkele cadeautjes voor de buurt- en straatcoördinatoren. Continue reading »

 Posted by at 15:17
dec 302009
 

Deze maand heb ik me regelmatig over de natuur zitten verbazen. Het was een vreemde november. Warm voor de tijd van het jaar wat ook goed aan de planten en dieren te merken was. Allerlei planten die normaal niet meer bloeien kwamen plotseling weer in bloei of bleven maar doorgaan met bloemen te vormen. Zo vond ik gisteren nog een koekoeksbloem in volle bloei. Deze plant wordt zo genoemd omdat de hoofdbloei van deze plant samenvalt met de komst van de koekoek, die terugkeert uit zijn winterverblijven in Afrika.
En dat gebeurt dan in de tweede helft van april.
En zo zijn er nog meer planten te noemen die heel lang blijven doorbloeien zoals het bezemkruiskruid, kamille, duizendblad en boerenwormkruid. Deze laatste dankt zijn naam aan het feit dat boeren vroeger dit kruid aan hun koeien te eten gaven om ze te verlossen van ingewandswormen. Trouwens ook hun kinderen kregen de gele bloemhoofdjes van deze plant meegebakken in een pannenkoek als ze last hadden van aarsmaden, die hinderlijke kleine witte wormpjes die een vreselijke jeuk aan je achterwerk veroorzaken.
Natuurlijk doet zo ‘n warme wintermaand weldadig aan maar toch vraag ik me af of het voor de dieren die een winterslaap houden wel zo goed is. Bij een normale gang van zaken wordt de oktobermaand gebruikt om je flink dik en vet te eten aan allerlei zaden, wormen, insecten, slakken en zaden zoals kastanjes en beukennootjes.
Op deze vetvoorraad moeten de winterslapers dan de hele winter teren om in het voorjaar weer mager maar gezond te ontwaken. Continue reading »

 Posted by at 15:15
dec 302009
 

dec5

Hoewel het steeds wat lastiger wordt omdat de lat steeds hoger komt te liggen is het Doliwood Team er opnieuw in geslaagd om hun jaarlijkse Halloween gebeuren tot een onvergetelijke happening te maken.
Er was sterk rekening gehouden met de opmerkingen en aanbevelingen uit de evaluatie bijeenkomst van vorig jaar. Zo is er een splitsing gemaakt in 2 leeftijdsgroepen. Dat gaf de organisatie de gelegenheid met name voor beide groepen een leeftijdsgerichte tocht uit te werken.
Doel hiervan was juist ook de wat oudere jeugd meer te betrekken en mee te laten te doen door de Halloweentocht nadrukkelijk spannender te maken. Daar is men zeker in geslaagd getuige de vele positieve reacties onder andere in het gastenboek op www.Doliwood.nl.

dec6

Continue reading »

 Posted by at 15:14
dec 302009
 

De periode van het Carnaval komt met de dag dichterbij. Eerst nog even de feestdagen tussendoor en voor dat we het doorhebben staan we met z’n allen in de grootste polonaise van het Zuiden. Uiteraard vieren wij carnaval het liefst met iedereen en daarom presenteren wij alvast het programma.

Zaterdag 9 januari Prinsenbal CV de Spekzullekes. Aanvang: 20.15 uur.
Zondag 10 januari: Prinsenreceptie  CV Spekzullekes. Aanvang: 13.15 uur.
Vrijdag 5 februari: 1e Kletszullekesavond. 20.00 uur / zaal open: 19.00 uur.
Zaterdag 6 februari: 2e Kletszullekesavond 20.00 uur / zaal open: 19.00 uur.
Zondag 7 februari: Rode Neuzenbal om 13.30 uur.
Vrijdag 12 februari: 50+ Bal, aanvang: 20.00 uur.
Zaterdag 13 februari: Openingsbal, aanvang: 20.00 uur.
Zondag 14 februari: Optocht Helmond om 14.00 uur. Matinee: Aanvang: 14.00 uur. Speksation: Aanvang: 20.00 uur
Maandag 15 februari: Matinee: Aanvang: 14.00 uur. Ladies First Night, 20.00 uur
Dinsdag 16 februari: Kindermatinee: om 14.00 uur. Sluitingsbal: Aanvang: 20.00 uur
Woensdag 17 februari: Haringhappen: Aanvang: 20.30 uur Continue reading »

 Posted by at 15:13
dec 302009
 

dec4

“Een aantal jaren heeft de beeldengroep aan de Dennerode het bijbehorende hondje moeten missen, omdat het gestolen was. Enkele maanden geleden werd het hondje aangeboden aan een ijzerhandel in Helmond die het niet vertrouwde en de politie inschakelde. Daarop volgde een oproep bij Omroep Brabant, die ik al zappend toevallig net zag. Ik heb toen gemeld dat het waarschijnlijk behoorde bij de beeldengroep aan de Dennerode. Dit bleek te kloppen. Inmiddels is het hondje weer terug geplaatst.”
Met dank aan de oplettende wijkbewoner op de Sparrerode.

 Posted by at 15:09
dec 302009
 

In de Gemeente Helmond en met name in de wijk Rijpelberg is een eenjarig project gestart, waarbij mensen met  minimale inkomsten (bijstandsgerechtigden, andere uitkeringsgerechtigden, ouderen, werknemers met een minimumloon) bekend worden gemaakt met regelingen voor inkomenssteun en het vergroten van het gebruik ervan. In het voorjaar van 2010 worden een aantal openbare voorlichtingsavonden georganiseerd over dit onderwerp. Deze bijeenkomsten worden te zijner tijd aangekondigd in aparte publicaties, via de lokale media en via ruim verspreide posters. Continue reading »

 Posted by at 15:07
dec 302009
 

Nu zult denken:“welk zwembad, we hebben helemaal geen zwembad in Rijpelberg”, en dat klopt natuurlijk ook. Wat ik bedoel is het niet doorgaan van de nieuwbouw van de  “Barones” op de hoek Deurneseweg en Rivierensingel waar men druk bezig is geweest om het gat, dat al was gegraven voor de fundering van het  100 woningen  dicht te gooien.
Door de huidige marktomstandigheden achtte Bergopwaarts@-BOW het onverantwoord om alsnog met de bouw te beginnen. Daarom is in goed overleg met  de gemeente Helmond besloten het bouwplan (tijdelijk) af te blazen.   Continue reading »

 Posted by at 15:06
dec 302009
 

Begin dit jaar is in de Wijkraadvereniging Rijpelberg (WVR) met de gemeente Helmond meegedacht over mogelijkheden om Rijpelberg hondvriendelijker te maken. Naar aanleiding daarvan is de werkgroep Hondenbeleid Rijpelberg opgericht.
Na de zomer heeft de werkgroep de gemeente concrete voorstellen gedaan om op verschillende plekken in Rijpelberg depodogs (afvalbakken met een zakjesautomaat) te plaatsen en vervuilde plekken aan te pakken.
Alle ideeën zijn inmiddels door de gemeente verwerkt op een plantekening. Hierin wordt voorgesteld:
– verbodsgebieden op te heffen, behalve kinderspeelplekken en het Broedersbos.
– verbetering van uitlaat- en loslaatstroken
– plaatsen depodogs Continue reading »

 Posted by at 15:05
dec 302009
 

dec3

In november stond Circus Renz in Helmond. En het circus had ook weer een heleboel dieren meegenomen. Naast de meer alledaagse kip, varken, geit en paarden hadden ze ook nog een olifant en tijgers bij zich. En net zoals bij alle dieren, hebben ook de dieren van het circus wel eens een dierenarts nodig. Zo waren nu de tijgerwelpjes aan de beurt voor hun vaccinatie.
Het is natuurlijk wel even vreemd als je telefonisch wordt gevraagd om enkele tijgers te komen onderzoeken. Normaal hebben we wel eens te maken met een “tijger” in de spreekkamer, maar dan gaat dat meestal om de naam of het gedrag van een kat. Nee, de tijgers waarvoor circus Renz onze hulp inriep waren Bengaalse tijgers.
De echte tijgers! Nou had ik wel wat ervaring met tijgers, doordat ik jaren geleden in Artis en Amersfoort stage had gelopen.Maar dat was even geleden. Continue reading »

 Posted by at 15:03
dec 302009
 

MEROS is een afkorting van Milieu Effecten Rapportage Oostelijk deel van de Stedelijke regio Eindhoven Helmond en gaat over de geplande nieuwe woonwijken en industrieterreinen. In deze MEROS wordt duidelijk wat gevolgen zijn voor onze directe en indirect leefomgeving. Het gaat over bijvoorbeeld huizenbouw in de geledingzone (de nu nog groene buffer tussen de wijk Brouwhuis en het industrieterrein), of huizenbouw bij oud Rijpelberg (waar de palingrokerij zit).
In het MEROS rapport wordt vermeld dat het bos bij BZOB (dat is het stuks bos wat ligt tussen de autoweg naar Asten en het industrieterrein) onderdeel is van de ecologische verbinding zone (EVZ) en ecologische hoofdstructuur. Juist dit bos, belangrijk voor deze verbindingszone, staat op de nominatie om gekapt te worden en om plaats te maken voor nog meer industrieterrein. Over Diesdonk (het deel ten zuiden van BZOB behorende tot de gemeente Asten) wordt dit niet zo duidelijk gezegd, maar er worden wel suggestieve opmerkingen gemaakt over een te dure brug om BZOB via Diesdonk te ontsluiten. Deze gezochte argumenten hebben uitsluitend tot doel dit Astense gebied groen te laten, omdat de gemeente Asten niet zo’n zin heeft dit gebied aan Helmond af te staan voor een industrieterrein.Nu hebben wij al eerder laten zien wat de doorsnijding voor de ecologische verbinding zone betekent. Continue reading »

 Posted by at 14:59
dec 302009
 

Een zin die een makelaar gebruikte in zijn advertentie om toekomstige bewoners naar Brouwhuis te lokken. Ik heb deze zin ook altijd als aanhef van mijn artikel gebruikt, zoals nu.
Maar hoe lang nog?  Er wordt danig aan de Brouwhuisseheide geknabbeld, en de benaming is plotseling BZOB geworden. Een bos dat ook door de belanghebbenden (Gemeente, industrie en woningbouw) bestempeld wordt als een bos van generlei waarde.
Is dat zo?  Dit komt de belanghebbenden goed uit om dat via de media te verspreiden. Is het niet toevallig dat de gemeente Someren/Asten niet wil dat er in Diesdonk gebouwd wordt en dat de gemeente Helmond kennelijk geen moeite doet om de Brouwhuisseheide voor de Brouwhuizenaren en Rijpelbergers. Is hier niet de financiële kant aan de orde voor de gemeente Helmond om het geld weer te gebruiken voor prestige projecten? Continue reading »

 Posted by at 14:57
dec 302009
 

Het was druk op de informatie bijeenkomst maandag 9 november j.l. met als onderwerp reconstructie Groene Peelvallei. De zaal van Willibrorolhaege in Deurne was vol met enerzijds vertegenwoordigers van de gemeente Deurne, Helmond, Waterschap Aa en Maas en de stuurgroep, anderzijds heel veel belangstellenden.
Even het woord – reconstructie -, dat staat mijn inziens voor terug brengen in de oud staat ofwel repareren. Alleen de plannen van het Waterschap, aanpak beken in het gebied met onder meer het aanbrengen van zogenoemde vistrappen, voldoen hieraan. De rest van de plannen verdienen het predikaat afbraak / destructie. Zo stond in de uitnodiging onder meer, dat de verkeersdruk op de weg Deurne Helmond nu al hoog is.
Als je dan op het MOB complex een groot logistiek centrum wil toelaten, dan zal die verkeersdruk flink toenemen. Wil je vervolgens langs die weg een voet balstadion realiseren met 100 tot 1200 parkeerplaatsen, dan komt er nog een piek belasting bij. (afgezien van de vraag of en zo ja daar wel een nieuw stadion nodig is).
En dan nog het plan voor zo’n 500 recreatie bingalows. Ook die zorgen op de wisseldagen voor een piek belasting op voornoemde weg. Opgemerkt mag worden dat de huidige bungalowparken hier te lande alles uit de kast moeten halen met kortingen om op een bezetting can circa 70% te komen. Continue reading »

 Posted by at 14:56
dec 302009
 

dec2

De laatste tijd merkte men dat er nogal wat te doen was bij de Rivierenhof. Er reed een grote bulldozer rond en diverse hekken werden er afgeladen.
Ik wilde er het mijne van weten en na een telefoontje met de heer Wuyts werd ik door hem en mevr. van Vlerken (regio directeur) enthousiast ontvangen had een gesprek met hen.
“Er komen nu 14 appartementen voor kleinschalig wonen bij, waarbij de nadruk ligt op de verzorging en leefomstandigheden van de bewoners. Zij moeten zich echt thuis voelen hier, in een rustige omgeving, maar als ze dat zouden willen kunnen ze ook zelf kunnen koken en leven zoals zij het liefste doen. In samenwerking met diverse instanties, zoals onder andere Woonpartners, gaan we hier een heleboel veranderen en/of bijbouwen. We hebben al een prikafdeling van de trombosedienst maar er komt nog veel meer. Er komt bijvoorbeeld een volledig medische afdeling bij, ook worden er o.a. diëtiste, een verloskundige, een maatschappelijk werker, een pedicure, een fysiotherapeut en een kapper in gevestigd. We hebben zelfs al een huisarts die zich hier gaat vestigen, dokter Gerard Verhaeg, een jonge arts met een uitstekende naam en kennis van zaken. We hebben zelfs een restaurant met drie sterren en we zijn hard bezig om er een 4e ster bij te halen, al zal dat niet mee vallen. Misschien dat de meeste mensen het niet weten, maar het is de bedoeling ook de mensen uit Rijpelberg  en of Brouwhuis ook welkom bij ons zijn. Wat de eerste steenlegging betreft moeten we nog bekijken hoe-, wanneer-, en door wie dat gebeurt, maar dat zal niet lang meer duren. In ieder geval zijn we hard bezig met de voorbereidingen en zodra er iets meer bekend wordt laten we dat direct via de media weten.”
Hans Choufoer

 Posted by at 14:54
dec 302009
 

Programma meidenavond tienerhuis januari 2010.
De eerste meidenavond is weer op dinsdag 5 januari 2010! De rest van het programma volgt! Heb je hier zelf ideeën over?
Laat het me dan weten! Meer informatie? Bel even naar 0492-510690 of 0492-556957 en vraag dan naar Meta.

Disco:
Gezellig feesten met elkaar! Als je tussen de 10 en 17 jaar bent en je komt uit Rijpelberg, Brouwhuis of Dierdonk dan ben je hier ook weer van harte welkom!  De entree is gratis en iets lekkers te eten of te drinken kun je verkrijgen voor
€ 0,75 aan de bar. Kom dus elke eerste vrijdag van de maand met je vrienden en vriendinnen naar het Tienerhuis! Continue reading »

 Posted by at 14:52
dec 302009
 

Helmond is afgelopen jaar gestart met het gratis gescheiden inzamelen van plastic verpakkingsafval. Ook in 2010 zal deze inzameling voortgezet worden. Voor een overzicht van deze ophaaldagen zal z.s.m. een afvalkalender deur aan deur worden verspreid.

Inzamelen van plastic
Voor de maand januari t/m maart heeft de redactie de ophaaldata opgevraagd en hieronder afgedrukt. De inzameling gebeurt op dezelfde dag als het GFT-afval in uw wijk wordt opgehaald. Dit geldt ook  voor de bewoners van de hoogbouwadressen.  Zij kunnen de plastic zakken aan de openbare weg aanbieden, dus niet in de containervoorziening

De inzameldata voor Rijpelberg voor de kunststofinzameling zijn; Continue reading »

 Posted by at 14:47
dec 302009
 

dec 1

Op 1 januari 2010 staat Helmond op de duikkaart van Nederland. Traditiegetrouw wordt ook hier het nieuwe jaar ingeluid met een ijskoude duik. Het nieuwjaarsduiken lijkt nu al populairder dan ooit, want op 1 januari 2010 wordt deze oer-Hollandse traditie op meer dan zestig locaties voortgezet.

Niet alleen in de Noordzee, maar ook in poldervaarten, binnenmeren en de Hollandse rivieren duiken bikkels het water in. Onlangs  hebben alle Nieuwjaarsduikor-ganisatoren op het Scheveningse strand de laatste voorbereidingen getroffen voor het organiseren van hun eigen duik. Continue reading »

 Posted by at 14:38