nov 302009
 

nov5

In de wijk Rijpelberg wordt nu al bijna een jaar gewerkt aan de stadsverwarming. Er zijn schijnbaar op zoveel plaatsen lekken in de leidingen, dat de ene plek na de andere wordt opengebroken. Na het wegbreken van het asfalt wordt de weg weer dicht gelegd  met klinkers. Soms gaan plekken meerdere keren open.
Al met al wordt de wijk Rijpelberg er wat betreft aanzien niet beter op en er lijkt ook geen einde te komen aan deze werkzaamheden.

 Posted by at 14:20
nov 302009
 

Vanaf 1 oktober is voor alle inwoners van Rijpelberg ook budget beschikbaar voor initiatieven ter verbetering van de leefbaarheid en saamhorigheid in hun wijk. De gemeente Helmond heeft voor het ondersteunen van bewonersinitiatieven voor de wijken Rijpelberg, Helmond-West, Helmond-Noord en Binnenstad 270.000,- euro beschikbaar gesteld. Hiervan is 75.000 euro beschikbaar voor Rijpelberg.

Rijpelberg is een karakteristieke wijk, met veel groen. De wijk is ongeveer 30 jaar geleden gebouwd. Iedereen woont graag in een fijne buurt, waar het veilig, gezellig en groen is. En dat willen we graag zo houden en hebben uw hulp daarbij nodig!

Met de subsidie voor bewonersinitiatieven is het mogelijk daar een nieuwe impuls aan te geven. We willen bewoners van Rijpelberg dan ook uitnodigen om ideeën in te dienen bij de Wijkraadvereniging Rijpelberg. Als bewoners een goed initiatief bedenken om de wijk straat of buurt te verbeteren, of om iets belangrijks in de wijk in stand te houden, krijgen zij daarvoor een bijdrage. Het gaat om initiatieven die ervoor zorgen dat wonen en werken in de wijk aangenaam blijft en zo mogelijk nog aangenamer wordt.  Het is onze wijk, dus wij mogen het zeggen !! Continue reading »

 Posted by at 14:18
nov 302009
 

Een paar weken geleden is de herfst begonnen en in de natuur begin ik dat te merken. Zo af en toe is het al vrij winderig en worden we geplaagd met druilerige regen .Gelukkig zijn er ook nog veel zonnige dagen waardoor ik in de gelegenheid ben om door de prachtige natuur van Brouwhuis en Rijpelberg te dwalen.

Zo liep ik enkele dagen geleden door de bossen en genoot van het dwarrelen van de bladeren. De bomen stoten deze nu af om te voorkomen dat ze in de winter zouden uitdrogen. Bladeren verdampen immers veel water en de wortels kunnen dit bij koude niet aanvullen.
Ik raapte een paar bladeren op en bekeek ze eens aandachtig.
Er zaten een heleboel ronde zwarte plekken op. Elke plek is een bacteriekolonie bezig met het afbreken van het blad. Er zijn trouwens heel veel organismen bezig met de bladafbraak. Als ik op mijn buik bij een hoop bladeren ga liggen en er met mijn hand een beetje doorheen scharrel, zie ik talloze kleine diertjes weglopen.
Grijze pissebedden, duizendpoten en oorwormen, springstaarten, regenwormen en wat al niet meer. Allemaal bezig met  blad in stukjes te snijden, te vermalen  en op te eten. En alles wat naar binnen gaat komt in de vorm van uitwerpselen weer naar buiten en dient weer als voeding voor de planten van komend jaar. Continue reading »

 Posted by at 14:15
nov 302009
 

Behoud van voorzieningen in de wijk en niet bij een stadion buiten de wijk ten koste van leefbaarheid en daarom
Ruimte voor natuur met regionale betekenis en verbetering van vrij toegankelijke strandrecreatie en
Ondergrondse aanleg van eventuele verbreding N279 en daarom
Uiteraard geen verdere verstedelijking conform huidig beleid rijk, provincie en gemeente Helmond en daarom Weg met plannen voor huisjes. Dit is onnodig en past niet bij de maat, schaal en functie van het gebied Brouwbergs groen is van betekenis  voor alle Helmonders, dus Continue reading »

 Posted by at 14:14
nov 302009
 

Het was in de tweede helft van de jaren negentig toen de gemeente Helmond de Bakelse bossen verkocht aan de toenmalige Waterleidingmaatschappij Oost Brabant, tegenwoordig Brabant Water. Inwoners van Rijpelberg verzette zich tegen de verkoop van deze bossen. Ze waren bang dat het bos verloren zou gaan aan de expansiedrift van een commerciële marktpartij.
Bovendien was er vrees voor een hekwerk om de Bakelse bossen, zodat wandelen in deze bossen niet meer mogelijk zou zijn.
Op het punt van toegankelijkheid stelde de toenmalige wethouder Jan van der Zanden de inwoners van Rijpelberg gerust. In de contracten stond namelijk als duidelijke voorwaarden, dat het bos toegankelijk moest blijven voor wandelaars. Verder was hij ervan overtuigd dat de beste garantie om de bossen te behouden voor de burgers in Rijpelberg verkoop was. Immers, zo sprak de toenmalige wethouder, als het in eigendom van de gemeente blijft weet je maar nooit wat er later nog voor plannen komen die er zo maar toe kunnen leiden dat het bos plaats maakt voor woningbouw.
Het is nu ruim tien jaar later en Naald moet tot de conclusie komen dat deze wethouder gelijk heeft gehad. De bewoners van Rijpelberg moeten blij zijn dat het bos is verkocht. Op de eerste plaats omdat de nieuwe eigenaar het bos aan het omvormen is naar een bos met veel meer diversiteit en op de tweede plaats omdat het nu inderdaad zo blijkt te zijn, dat je bij een gemeente als Helmond nooit weet wat voor plannen er allemaal uit de hoge burgemeestershoed worden getoverd.
Pak nu de uitloper van de Brouwhuise Heide, in de volksmond ook wel genoemd het BZOB bos. Het eigendom van dit stuk bos is in handen van de gemeente Helmond en voor een deel de gemeente Deurne. Volgens de huidige plannen gaat het BZOB bos dat van Helmond is helemaal plat en men creëert daarmee in totaal nog eens 45 hectare industriegebied. Ook 15 hectare bos van de gemeente Deurne moet gekapt worden, eveneens voor hetzelfde industrieterrein. Dat zijn de plannen die de gemeente Helmond samen met de buurgemeente en Eindhoven hebben gepresenteerd in de zogenoemde MEROS. Al dit bos verdwijnt alleen maar om nog meer industrieterrein aan te leggen. Maar kloppen de genoemde cijfers in dit persbericht wel? In een rapport over de natuurcompensatie voor de uitbreiding van het BZOB van de SRE worden heel andere cijfers genoemd. Men heeft het daar over 57 hectare in de gemeente Helmond en 18 hectare op het grondgebied van Deurne. Wat is waar?
Nu ligt in de boswet vast, dat als de gemeente op de ene plaats een bos omver haalt om “zwaarwegende belangen”, ze het bos één op één op een andere plaats weer dienen aan te leggen. In de rapportage van de SRE staat vermeld dat men voor de compensatie van de uitbreiding van het industrieterrein BZOB bijna 110 hectare nieuw bos moet aanleggen. Maar het mooiste komt nog, het bos wordt volgens de plannen gecompenseerd tegen de wijk Brouwhuis aan, waaronder de geledingszone. Omdat daar onvoldoende ruimte is om al dat bos te compenseren wordt ook nog een groot deel van het te kappen bos gecompenseerd aan de kant van Vlierden. Dit lijkt natuurlijk heel mooi, er wordt bos gecompenseerd door nieuw bos aan te planten aan het bestaande bos. Maar let wel even op het prijskaartje. Om deze plannen werkelijkheid te laten worden moet een bedrag worden opgehoest van bijna 29 miljoen euro. Dat is dus bijna 400.000 euro per te verkopen hectare industriegrond! Nou Naald weet het wel, in Rijpelberg mogen ze blij zijn dat het Bakels bos niet meer van de gemeente Helmond is. De bewoners van Brouwhuis kunnen hun borst nat maken. Ik zou zeggen eerst compenseren en dan pas kappen, want zoals het dikwijls gaat bij de gemeente, men vergeet daar heel snel wat ze beloofd hebben. Kijk maar naar de plannen rond Berkendonk.

De Naald.

 Posted by at 14:12
nov 302009
 

Wandelend of fietsend door de wijk komt mij van alles ter ore. Opvallend is de laatste tijd de overlast die mensen ervaren door katten. De meeste kattenbezitters zijn trots op hun beestje en ze dragen er de zorg voor. Toch zijn er ook veel mensen die hun kat de gelegenheid geven om te gaan en te staan waar ze willen en wanneer ze dat willen. Wat die diertjes op straat allemaal uitvreten is hun niet bekend. U bent wel verantwoordelijk voor uw rond zwervende kat. De overlast van katten is inmiddels wel bekend. Het poepen van poezen in andermans tuinen en  de penetrante lucht van sproeiende katers. Het gejammer van de krolse en vechtende katten, bij voorkeur ’s avonds laat of ‘s morgens vroeg. Vogelliefhebbers vrezen dat hun geverderde vrienden terechtkomen in de klauwen van een kat, of dat ze zich uit angst doodvliegen tegen het gaas. De trotse bezitters van kooikarpers, steuren en andere mooie vissen doen veel moeite om “Minoes-van-de-buren” bij hun vijver weg te houden. Dit alles gebeurt jammer genoeg veelvuldig. Het zou mooi zijn als dit allemaal voorkomen kan worden, maar als we met z’n allen bekijken hoe we deze overlast wat terug kunnen dringen, dan is dat al veel waard. Continue reading »

 Posted by at 14:11
nov 302009
 

nov4

De spaaraktie voor kaartjes van Circus Renz , georganiseerd door de ondernemers van winkelcentrum Brouwhorst, is, hoe kan het ook anders, een enorm succes geworden.
Bij de deelnemende winkeliers konden de klanten zegels sparen; een volle spaarkaart leverde een grote korting op voor een kaartje voor één van de twee voorstellingen van circus Renz op 8 november. Men hoefde uiteindelijk maar 3,50 euro te betalen. De actie heeft een aantal weken geduurd en dat het een succes was bleek uit het feit dat de eerste circus voorstelling compleet uitverkocht was (1200 mensen) en de tweede voorstelling waren er ruim 1100 toeschouwers.
Voor aanvang van de voorstelling in de circustent  werd het publiek welkom geheten door dhr. Gerrit Bouwmeester, voorzitter van de winkeliersvereniging van WC. Brouwhorst. Continue reading »

 Posted by at 14:08
nov 302009
 

nov3

Net zoals ieder jaar hebben we op zaterdag 17 oktober met Scouting Rijpelberg weer meegedaan aan de landelijke en zelfs wereldwijde Scoutingactiviteit Jota / Joti. Deze spetterende activiteit werd dit jaar voor de 52e keer gehouden. Jota / Joti staat voor “Jamboree On the Air” en “Jamboree On The Internet”. Ieder jaar in het 3e weekend van oktober zoeken tienduizenden Scouts wereldwijd contact met elkaar via de radio en via het internet. Jamboree betekent dan ook het samenkomen van Scouts. Met Scouting Rijpelberg hebben wij hier ook weer ons steentje aan bijgedragen.

De zichtbare voorbereidingen zijn voor de Jota / Joti al begonnen met de bouw van onze traditionele houten zendtoren. Na een extra avondje hard werken op de vrijdagavond voor de Jota / Joti door onze oudste leden, de leiding, het bestuur en uiteraard onze zendamateurs was alles klaar voor weer een spetterende Jota / Joti editie. Op zaterdagmorgen om 10.00 verzamelde iedereen zich voor deelname aan deze Jota / Joti-editie. Met onze jongste groepen (Bevers, Welpen, Kabouters en Esta’s) begonnen we in roulatie aan het zenden via het internet en via de radio, het Peter-Jan-Rens spel (doolhof met camera), laptoppictionary en een heus telefooncentralespel.
Continue reading »

 Posted by at 14:06
nov 302009
 

nov2

Montessorischool Rijpelberg Brouwhuis had in september een idee voor een project met ongeveer negen jongens en meisjes die iets meer konden en wilden dan  het “gewone” schoolwerk.
Dit werd al snel de Eureka groep genoemd en zij kregen de opdracht om een omhulsel voor een memorystick te ontwerpen en een daarbij behorende memorystick.
Zij kregen daarbij hulp en deskundige informatie van dhr. Lex van der Vleuten van het bedrijf Euromarket en niet lang daarna kregen zij tot hun grote verbazing en verrassing een officiële klant met opdracht voor een ontwerp van de memorystick. De stick moest als pr-doeleinden dienen en informatie bevatten over het Montessoricentrum. Na enkele weken was het hen gelukt een presentabele stick te ontwerpen die door dhr. van der Vleuten mee werd genomen naar China om daar deze stick te fabriceren. Op 4 november was het dan zover. Helaas was juffrouw Herma ziek (zij is de juffrouw die de groep begeleidt) en mocht  Yannick Damen namens de groep de sticks in ontvangst nemen. Continue reading »

 Posted by at 14:03
nov 302009
 

Gebroeders Ko komen ook langs!
Megafeest op het rode neuzenbal in zaal Vissers
Ieder jaar kijken kinderen en ouders uit naar het feest wat C.V. de Spekzullekes organiseert speciaal voor de kinderen van groep 1 tot en met groep 7.
Het Rode Neuzenbal is in de wijken Rijpelberg, Brouwhuis, Dierdonk en tegenwoordig al ver daar buiten uitgegroeid tot een waar fenomeen.
Het Eindhovens Dagblad schreef vorig jaar over dit geweldig kinderfeest: “Rode Neuzenbal is echt kindercarnaval ten top!”

7 februari, van 14.00 uur tot 17.00 uur is het weer zo ver! Continue reading »

 Posted by at 14:00
nov 302009
 

Ondanks het feit dat we er al een hele tijd druk mee bezig zijn weten ook wij van  de werkgroep Brouwberg en dus ook de wijkraden Brouwhuis en Rijpelberg nog steeds niet hoe het nu precies staat met de plannen rond het Helmond Sportstadion op Berkendonk.
Op 28 oktober jl. hebben een vijftal leden van de werkgroep een gesprek gehad met Helmond Sport, Hypercube (het bureau dat de haalbaarheidsstudie doet voor Helmond Sport) en de wethouders Yeyden (Groene Peelvallei) en Stienen ( stadion). Hypercube had  een keurige presentatie gemaakt waarin een aantal zaken op een rijtje werden gezet. Het belangrijkste wat ons van dit gesprek is bijgebleven is dat op 24 november de resultaten van het haalbaarheidonderzoek gepresenteerd zullen worden aan  de commissie RF van de gemeenteraad.
Deze commissie moet advies uitbrengen aan de raadsvergadering van 1 december waarin besloten zal worden of Helmond Sport door mag gaan met zijn plannen voor een stadion.
Het haalbaarheidsonderzoek dient dus  om aan te tonen dat een nieuw stadion op de locatie Berkendonk financieel haalbaar is. Continue reading »

 Posted by at 13:56
nov 302009
 

Beste dierenvrienden
Deze keer kwamen er drie vragen over het zelfde onderwerp binnen.“ Frans, mijn kat heeft last van tranende ogen; wat kan er met hem aan de hand zijn?”
Als de ogen van een kat tranen kan dat verschillende oorzaken hebben. Katten zijn niet verkouden zoals mensen. Als katten kuchen, niezen of hoesten betekent dat meestal dat ze een aandoening van de ademhalingswegen hebben, zoals longontsteking of kortweg ‘niesziekte’ wordt genoemd. Continue reading »

 Posted by at 13:53
nov 302009
 

nov1

Het is weer herfst, en hoe! Bomen en planten die enkele weken geleden nog groen waren worden, door zonlicht overgoten,  omgetoverd en in de mooiste herfstkleuren getooid. De dagen lijken korter omdat het steeds vroeger donker wordt en plotseling zijn er van die diepdonkere dagen met harde wind en striemende regenbuien. Bladeren in allerlei tinten dwarrelen door de lucht en zorgen voor gladde straten. Veel mensen zijn hun tuin aan het opruimen en maken hem “winterklaar”. Wie er oog voor heeft vindt overal paddenstoelen in de meest uiteenlopende vormen, kleuren en groottes. Die afwisseling van seizoenen; mensen dat is toch genieten! Continue reading »

 Posted by at 13:50
nov 302009
 

Senioren Hobby club: dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Internationale dans: Voor dames en heren, dinsdag van 10.30 tot 11.45 uur onder leiding van een docente. Kosten € 2.50 p.m.
Biljarten: Dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00 uur. € 2.00 p.m.
Meer beweging voor ouderen: Woensdag van 9.00 tot 10.00 uur onder leiding van een gym docente. Kosten € 2.50 p.m.
Country dansen: Woensdag van 19.00 tot 21.30 uur. 6.00 p.m. Continue reading »

 Posted by at 13:47
nov 302009
 

Leidraad voor het aanvragen van een bijdrage uit het wijkbudget
Jaarlijks ontvangt de Wijkraadvereniging Rijpelberg van de gemeente Helmond een bedrag van ruim 10.000 euro voor kleinschalige projecten in de wijk Rijpelberg. Men noemt dit het buurtbudget.
Dit bedrag kan aangewend worden voor zowel verfraaiing (zoals bloembakken, speelvoorzieningen) als voor maatschappelijke doeleinden (bijv. het steunen van een activiteit). Voor het aanvragen en toekennen van een bijdrage hanteert de Wijkraadvereniging Rijpelberg de volgende uitgangspunten.
Een aanvraag dient te zijn voorzien van de contactpersoon, de contactgegevens. De aanvraag moet daarbij tevens een duidelijke omschrijving van de activiteit/het project bevatten. Continue reading »

 Posted by at 13:46
nov 302009
 

De Recreanten Volleybal Club (R.V.C.) organiseert in samenwerking met de N.K.S. het:  Van Bree Sinterklaas-volleybaltoernooi op 29 november 2009.
Wij zijn een gezellige volleybalvereniging die op de maandagavond een leuk  balletje slaat,in de VEKA sporthal, komt u eens kijken en sfeer proeven tijdens de training en neem voor alle zekerheid sportkleding mee voor een gratis introductie les. Continue reading »

 Posted by at 13:44
nov 302009
 

7 december is het in Rijpelberg weer plastic verpakkingsafval inzameldag. De afvalzakken moeten voor half acht
‘s morgens aan de straat worden gezet.
Helmond is vorige maand gestart met het gratis gescheiden inzamelen van plastic verpakkingsafval. Lege plastic verpakkingen zoals drankflesjes, shampoo- en wasmiddelenflacons, kunt u één keer in de vier weken apart inleveren in een speciale plastic afvalzak. Continue reading »

 Posted by at 13:42
nov 302009
 

Parochie Brouwhuis-Rijpelberg
Gezinsvieringen Brouwhuis en Rijpelberg op 29 november.
Op zondag 29 november, het begin van de advent, wordt in beide kerken een gezinsviering gehouden met het thema “Verwachting”. De viering is om 9.30 uur in de parochiekerk “O.L.V. Middelares aller Genaden” in Brouwhuis en om 11.00 uur in de parochiekerk “H. Edith Stein” in Rijpelberg. Continue reading »

 Posted by at 13:40
nov 302009
 

Mede wijkbewoners van Rijpelberg,
In maart 2010 zijn er weer gemeenteraadsverkiezing. Bij deze verkiezingen wordt er niet gestemd op Balkenende, Bos, Pechthold of Wilders en deze gaan niet over de AOW. Nee bij de gemeenteraadsverkiezing gaat het om partijen die iets voor Helmond willen betekenen of juist niet. Het gaat bijvoorbeeld over het onderhoud van groen, bestrating, maar ook over de plannen om van Berkendonk een groot pretpark te maken met 600 vakantiehuisjes, een stadion voor Helmond Sport, een parkeerplaats voor 1200 auto’s, en het kappen van een deel van de Brouwhuise heide, kortom het volbouwen van het groen aan de oostkant van Helmond aan onze kant dus. De plannen rond Berkendonk hebben de bedrieglijke naam groene Peelvallei mee gekregen, meer veel groen zal er met deze plannen niet over blijven. Bij de verkiezingen in maart 2010 kunt u zelf bepalen of u stemt op een partij die Berkendonk wil volbouwen of een partij die staat voor het behoud en wellicht uitbreiding van de natuur. Aan u dus de keus. Continue reading »

 Posted by at 13:36
nov 302009
 

Zaterdag 28 november
Vrienden van Vroeger met “Marco Polo” in het Annatheater
‘Ik heb nog niet de helft verteld van wat ik werkelijk heb meegemaakt, want ik wist dat de mensen het toch niet zouden geloven.’ (Marco Polo)

De voorstelling Marco Polo neemt ons mee op de reizen van de mythische, eerste wereldreiziger Marco Polo. Nooit eerder was een westerling zo diep in de oosterse wereld doorgedrongen… Continue reading »

 Posted by at 13:34
nov 302009
 

NIEUWE PROGRAMMERING!
Activiteiten overzicht
Tienerhuis Skatepark: Binnenprogramma Maandag Inloop 15.00-17.00 uur. 10-17 jaar
Dinsdag: Inloop 15.00- 17.00 uur.10-17 jaar Meidenavond: 18.30 tot 20.30 uur 10-17 jaar
Woensdag: Inloop 12.00 -20.00 uur.10-17 jaar
Donderdag: Inloop en diverse cursussen 12.00 tot 20.00 uur 10-17 jaar
Vrijdag: Inloop 12.00-17.00 uur. 10-17 jaar. Inloop 18.00 – 20.00 uur. 14-17 jaar
Disco (1ste vrijdag v/d maand)    19.00 tot 22.30 uur 10-17 jaar Continue reading »

 Posted by at 13:32
nov 302009
 

Zondag 28 november organiseert Tc Buitenlust’68 de 1e van haar winterse veldtoertochten rondom Helmond.
De start en finish zijn bij de fietsbaan aan de Nemelaerhof 70 te Helmond. De novemberroute voert via het Bakelsbos, de Berkendonk, de Weijer naar Oostappensche heide en komt na een pauze met koffie, thee, sportdrank en een versnapering weer terug naar Helmond via de Brouwhuische heide. Continue reading »

 Posted by at 13:28
nov 302009
 

De organisatie van de 4e Nieuwjaarsduik in Berkendonk is in volle gang.
Het is een evenement om het nieuwe jaar met een fris gevoel te starten. Het vindt plaats op 1 januari 2010 om 13.00 uur. Zorg dat u op tijd aanwezig bent!  Momenteel wordt er weer gewerkt aan het binnenhalen van sponsors, iets wat tijd en aandacht vergt. De vergunningaanvraag is weer gedaan en de eerste resultaten van sponsorwerving zijn weer bekend; Ook de reddingsbrigade is weer van de partij met ondersteuning van Ambulance Event Service, dus is de veiligheid ook dit jaar weer gewaarborgd. Continue reading »

 Posted by at 13:26
nov 302009
 

Bewoners Informatie Punt in de Brem:
Bewoners uit Rijpelberg kunnen iedere vrijdag ochtend van 9.30 tot 11.30 in De Brem  terecht voor informatie over sociale voorzieningen (uitkeringen, aanvragen rolstoel of scootmobiel, huursubsidie etc.) en andere zaken waar men mee omhoog zit.  Waar mogelijk wordt men direct geholpen zoals bij het aanvragen van voorzieningen, bij het invullen van formulieren etc. Continue reading »

 Posted by at 13:23