sep 302009
 

kvw2

Op 31 augustus om precies één uur in de middag werd de 16e Kindervakantieweek voor geopend verklaard. Het openingswoord, dat in het teken stond van veiligheid, samenwerking en plezier maken, duurde gelukkig en zoals gebruikelijk, niet lang. We konden van start.

Maandag 31-08-2009
Groepsnaam
Alweer een traditie in onze Kindervakantieweek. Het is gebruikelijk dat de gevormde groepen een originele, spraakmakende maar vooral een ladingdekkende groepsnaam bedenken. Onze deelnemers konden hun creativiteit kwijt op witte kartonnen platen. Deze posters, met fraaie namen, fleurige tekeningen en felle belettering, gaven ons versierde wijkhuis De Brem het aanzien van een kunstatelier.

Stokbrood bakken
Ook dit jaar hadden we een uitdagende activiteit voor de ouderen. Broodjes bakken in bakken gevuld met gloeiende cokes. Ook de blikken met worstjes vonden hun plaats tussen de cokes en klaar was de hotdog. En dat het lekker was bleek al ras, er bleef geen kruimel over.

Vliegers maken en oplaten.
Er werd druk geknipt en gekleurd door de M groepen om alle vliegers op tijd af te hebben. Toen eenmaal alle kinderen van de M groepen een vlieger in elkaar had geplakt (en versierd) vertrok de groep te voet naar het veld langs scouting Rijpelberg om de luchtwaardigheid te testen. En knap hoor, veel vliegers kozen al snel het luchtruim.

Piet piraat
Na het maken van de namen van de groepen hadden de jongere een Piet Piraat middag in het Broederbos. Piet piraat had op zijn eiland een schat verstopt en deze moesten de jongere gaan zoeken . Ze moesten delen van de verscheurde schatkaart gaan zoeken en verschillende klusjes doen. Het was een leuke middag en de kinderen van de J groepen hebben inderdaad de schat gevonden. De schat is helemaal geplunderd en alles in de schatkist was totaal leeggeroofd door de jongere. Het was een leuke middag want, de rest van de week werd er nog steeds geroepen “Jij bent Piet Piraat” (tegen John).
kvw1
Dinsdag 01-09-2009 Continue reading »

 Posted by at 10:29
sep 302009
 

Voor de meeste mensen zit de vakantie er weer op. Na een periode van barbecueën, zwemmen en uitrusten, maar helaas ook wespen en blauwalg, zitten we weer in ons vertrouwde ritme. De kinderen zijn weer naar school, het werk is weer hervat en ook de sport en de hobby’s zijn weer in volle gang. Hoe heerlijk de vakantieperiode ook is. Het vertrouwde ritme heeft zijn voordelen. Voor velen geeft het rust en houvast.

De “sombere” herfst
De eerste symptomen van de herfst zijn al zichtbaar. De een geniet ervan, de ander vindt het vreselijk. Het komen en gaan van het blad, de dagen worden korter en kouder. Sommige mensen hebben hier erg veel last van. Ze worden somber. Hier zijn allerlei termen voor. “Najaarsblues” is er een van. Continue reading »

 Posted by at 10:27
sep 302009
 

De KBO-Brouwhuis start op maandag 18 oktober in Gemeenschapshuis De Loop aan de Peeleik 7 in Brouwhuis met nieuwe computercursussen voor 50-plussers.

In de cursussen Windows XP of Windows Vista wordt in kleine groepjes van maximaal 6 personen onder leiding van twee docenten in een aangepast tempo gewerkt. Continue reading »

 Posted by at 10:23
sep 232009
 

Provincie Brabant
Drie miljoen voor Centrumgebied Groene Peelvallei
In het kader van het programma ‘Schoon Brabant’ verleent Provincie Brabant drie miljoen euro aan de ontwikkeling van de Groene Peelvallei. De Groene Peelvallei is het gebied tussen Helmond en Deurne, rondom Berkendonk en het Zandbos, bestaande uit beekdalen, bosgebieden en landbouwgronden.
De stuurgroep bestaande uit wethouder Yeyden, wethouder Stienen, Burgemeester Daandels, wethouder Kerkers, lid dagelijks bestuur waterschap de heer De Groot o.l.v. Dijkgraaf Verheijen is verheugd met het besluit van de Provincie. Zij geeft aan dat door deze flinke subsidie een vliegende start met het project kan worden gemaakt.

De subsidie van de provincie is bestemd voor:
• De inrichting van de beekdalen in dit gebied.
• De aanleg van fiets-, ruiter- en wandelpaden
• Het omvormen van bosgebieden van naald- naar loofbos
• Openbaar Waterpark Berkendonk (kwaliteitsimpuls Berkendonk en parkeren Berkendonk)
De projecten moeten voor 1 januari 2011 zijn gestart en uiterlijk 31 december 2013 zijn gerealiseerd. Continue reading »

 Posted by at 22:01
sep 232009
 

In januari van 2008 ontstond in de werkgroep ABCD het idee om in Rijpelberg een natuurpad uit te zetten. Het idee ontstond  door een discussie over het onderhoud en de functie van het Broedersbos. Het Broedersbos is een buurtpark in Rijpelberg. Het bos is belangrijk voor Rijpelberg. Het geeft nog een extra nadruk op het feit dat Rijpelberg een groene wijk is. In het  bos zijn vele interessante  planten en bomen te vinden. Het ligt midden in de wijk en in de nabijheid staat basisschool De Straap. Het gebied is erg geschikt voor het aanschouwelijk maken en geven van informatie aan kinderen van de basisschool over de  natuur. Continue reading »

 Posted by at 21:58
sep 232009
 

Zaterdag 26 september
Werkgroep Brouwberg presenteert zijn wijkplannen
Zoals bekend worden er veel plannen voor het gebied ten (zuid)oosten van Helmond gemaakt.
Deze plannen komen met name de natuur niet ten goede. Een aantal verontruste bewoners uit de wijken Brouwhuis en Rijpelberg (de groene dorpen in Helmond) zijn bijeengekomen om al deze plannen te beoordelen en in een totaal plaatje te gaan volgen. Hierbij wordt vooral naar de onderlinge samenhang gekeken en de totale consequenties voor onze wijken. Ze hebben hier de hulp ingeroepen van de beide wijkraden, die hier graag aan mee willen werken. Het doel van de werkgroep is het behoud van het groen en de leefbaarheid die daar mee samenhangt. Continue reading »

 Posted by at 21:57
sep 232009
 

Ik kan het echt niet helpen, maar het gedoe rond Berkendonk blijft Naald intrigeren. Eén ding is mij al wel duidelijk geworden de laatste twee maanden, het college van
B & W vaart samen met het rijkelijke ambtelijke korps haar eigen weg in dit dossier. De leden van deze gemeenteraad laten zich gewoon te kijk zetten door dit college, want ze weten van niets en hebben schijnbaar zonder het te weten geld gereserveerd voor een hekwerk om Berkendonk.
Want hoewel er in Helmond nergens geld voor blijkt te zijn, stond er aan het begin van deze zomer plotsklaps een hartstikke duur hekwerk om een deel van Berkendonk. Tegelijk werd door dit college van B&W een vaarbesluit afgekondigd. Dit alles met het doel om mensen die nog geen lid zijn van de zeil- en/of surfvereniging te verplichten lid te worden van deze verenigingen. Overigens terzijde, een prominent lid van het CDA zwaait wel de scepter bij één van deze vereniging. Alleen als je lid bent van één van deze verenigingen dan heb je het voorrecht om op Berkendonk te mogen surfen of zeilen. Alle andere “gewone mensen” mochten vanaf dat moment niet meer zeilen of surfen op Berkendonk op straffe van een forse geldboete.
Kijk, dit is nu het toppunt van mensen verplichten om zich aan te sluiten bij een vereniging. En geloof me, dit gaat navolging vinden, want het is op deze manier wel heel erg makkelijk om leden te krijgen.
Binnenkort zullen er op alle voetbalveldjes in onze wijk, waar nu nog vrij gevoetbald mag worden, borden verrijzen dat dat alleen nog mogelijk is als je lid bent van de voetbalvereniging.
Ook de hondenuitlaatstroken zullen binnenkort in beheer overgedragen worden aan de hondenvereniging. Het op die stroken nog uitlaten van je hond mag alleen met een lidmaatschapskaart bevestigd aan de halsband van de hond en een plastic zakje.
Maar de speeltuinvereniging ruikt ook meer leden. Op de nu nog openbaren speellocaties mag binnenkort alleen nog gespeeld worden door kinderen die lid zijn van de speeltuinvereniging. De kinderen zijn, als ze daar willen spelen, verplicht een penning te dragen zodat zichtbaar is dat ze lid zijn. En al deze maatregelen zijn natuurlijk, volgens dit college, er op gericht om de locaties veilig te houden. Want tja, er moet natuurlijk wel een reden zijn.
Maar de nu nog gratis toegankelijke recreatieplas en enige mogelijkheid om in deze gemeente nog buiten te kunnen zwemmen houdt mij nog meer bezig. Want hoe is het mogelijk dat op het hoogtepunt van deze zomer er in Berkendonk plotsklaps blauwalg wordt geconstateerd. De plas staat bekend om zijn diepte en bij deze diepte moet het toch wel heel gek gaan wil het water een dergelijke temperatuur bereiken, dat blauwalg zich kan ontwikkelen.
Wat is er precies aan de hand? Waar zit die blauwalg dan?
Waar komt die vandaan?
Wat is er door de gemeente aan gedaan om dit te voorkomen, want het is niet de eerste keer dat het genot van vele Helmonders op deze brute wijze wordt verstoord? Wie is hier voor verantwoordelijke?
Allemaal vragen, maar geen antwoorden en die zullen er ook wel niet komen. De gemeente vaart gewoon haar eigen weg en wat burgers er van vinden is pas belangrijk in maart 2010, bij de volgende verkiezingen dus. En zoals gebruikelijk stemmen de burgers dan naar de landelijke trend zonder zich te realiseren wat er ons was beloofd en wat er uiteindelijke van terecht is gekomen.
Wordt het geen hoogste tijd om de politiek in Helmond van het pluche af te schudden met een eigen wijkpartij?
De Naald.

 Posted by at 21:54
sep 232009
 

Bijeenkomst voor alle geïnteresseerden, 14 oktober
Woensdag 14 oktober a.s. willen we alle mensen, die belangstelling gekregen hebben voor de ABCD gedachte bijeen krijgen om hun hobby’s, interesses, deskundigheid en inzet samen te ballen tot nieuwe clubjes, activiteiten of projecten. Sinds de vorige bijeenkomst hebben weer verschillende mensen hun ideeën vorm gegeven. We gaan ook nu weer proberen nieuwe initiatieven van de grond te krijgen. Continue reading »

 Posted by at 21:53
sep 232009
 

Bewoners uit Rijpelberg kunnen iedere vrijdag ochtend van 9.30 tot 11.30 in De Brem terecht voor informatie over sociale voorzieningen (uitkeringen, aanvragen rolstoel of scootmobiel, huursubsidie etc.) en andere zaken waar men mee omhoog zit.
Waar mogelijk wordt men direct geholpen zoals bij het aanvragen van voorzieningen, bij het invullen van formulieren etc.
Als mensen niet direct geholpen kunnen worden, dan wordt men actief doorverwezen naar dienstverlenende instanties als Maatschappelijk werk, ouderenwerk, zorgloket, Woonpartners enzovoort.
Vragen kunnen ook telefonisch/per mail worden gesteld:
Telefoon: 510690
Mailadres: brem@swhhelmond.nl
Bezoekadres: Rijpelplein 1

 Posted by at 21:52
sep 232009
 

Senioren Hobby club: dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Internationale dans: Voor dames en heren, dinsdag van 10.30 tot 11.45 uur onder leiding van een docente. Kosten € 2.50 p.m.
Biljarten: Dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00 uur. € 2.00 p.m.
Meer beweging voor ouderen: Woensdag van 9.00 tot 10.00 uur onder leiding van een gym docente. Kosten € 2.50 p.m.
Country dansen: Woensdag van 19.00 tot 21.30 uur. 6.00 p.m.
Koersballen: Voor dames en heren donderdag van 13.30 tot 16.30 uur. Kosten € 1.50 p.m. Muziek/zang werkgroep: Voor dames en heren, donderdags van 19:30 tot 21:30. Continue reading »

 Posted by at 21:51
sep 232009
 

‘Kick-off’ vrijwilligers Kasteel van Sinterklaas 2009
In november opent het Kasteel van Sinterklaas voor de vijfde keer haar deuren. Duizenden kinderen zullen de Sint komen bezoeken in zijn residentie in Helmond. Voor de diverse voorbereidingen zijn op dit moment alweer vele vrijwilligers in touw. Maar ook voor de komende periode en de operationele dagen wil de organisatie vrijwilligers uitnodigen om mee te helpen bij de realisatie van dit mooie project. Continue reading »

 Posted by at 21:49
sep 232009
 

Dit jaar openen Rijpelbergse artiesten en kunstenaars voor de tweede keer hun huiskamer voor geïnteresseerd publiek. Op zondagmiddag 4 oktober vanaf 12.00 uur vertrekt er ieder uur vanuit Wijkhuis de Brem aan het Rijpelplein een groep bezoekers onder leiding van een Rijpelberger door deze groene, Helmondse wijk naar de verschillende huiskamers. De laatste groep vertrekt om 15.00 uur. Er kan gekozen worden uit drie verschillende routes waarin wijkbewoners hun muziek, beeldende kunst, poëzie, toneel en dans willen delen met anderen. Het aantal locaties is dit jaar uitgebreid van tien naar twaalf en omvat ook  basisschool de Straap waar leerlingen zich van hun beste kant laten zien.
Elk optreden/ presentatie duurt 15 minuten en de routes duren, inclusief reistijd, ongeveer twee uur. De toegang is overal gratis. In Wijkhuis de Brem liggen boekjes klaar met informatie over de artiesten en kunstenaars en de uitgezette routes.

 Posted by at 21:48
sep 232009
 

De vraag: “Frans, moet mijn kat worden ingeënt?”
Het maakt niet uit hoe hij er aan komt, maar degene die een katje koopt of degene die een nest katjes van zijn poes heeft, moet het laten inenten! Katten kunnen o.a. tegen de volgende besmettelijke ziekten worden ingeënt: Kattenziekte, niesziekte en leukemie. Continue reading »

 Posted by at 21:46
sep 232009
 

Dinsdag 22 september Info-avond Jeugdtheaterschool.
Op deze avond presenteren we het nieuwe schooljaar van de Jeugdtheaterschool. Misschien wil uw zoon of dochter “op toneel”. U bent van harte welkom om de sfeer te proeven en informatie op te doen. En de koffie staat klaar!
Aanvang: 20.00 uur, entree: gratis

Dinsdag 29 september Info-avond Vreemd Beest
Op deze avond presenteren we de nieuwe plannen van ons huisgezelschap Vreemd Beest. Misschien wilt u wat meer weten over dit onderdeel van het Annatheater. Misschien wilt u een rol spelen, voor of achter de schermen, bij de nieuwe productie. U bent van harte welkom en de koffie staat klaar!
Aanvang: 20.00 uur, entree: gratis Continue reading »

 Posted by at 21:45
sep 232009
 

Parochie Brouwhuis-Rijpelberg
Eucharistievieringen
Brouwhuis: eucharistieviering op zondag om 09.30 uur
eucharistieviering op donderdagavond om 19.00 uur
Rijpelberg: eucharistieviering op zondag om 11.00 uur
Bereikbaarheid Pastorale zorg: In dringende gevallen (ziekenzalving, uitvaart) kunt u contact opnemen met pater Benjamin (06-50857027). Continue reading »

 Posted by at 21:43
sep 232009
 

sept 001

Gerardus Majella is een bekende volksheilige. Dat is opmerkelijk want hij leidde een onopvallend leven. Maar zijn latere bekendheid heeft alles te maken met zijn inzet voor de armen in Zuid-Italië. In Brouwhuis wordt deze heilige sinds lange tijd vereerd en nog steeds blijft Gerardus Majella ons inspireren.
Gerardus Majella werd geboren op 6 april 1726 in Muro bij Napels. Hij kreeg dezelfde naam als zijn oudere broer die tien dagen na zijn geboorte was gestorven. Zijn familie was armoedig en toen zijn vader, die kleermaker was, ziek werd van de tering, werd het gezin steeds armer. Zijn vader stierf toen Gerardus 12 jaar was. En volgens de volkslegende was er niets wat hij aan zijn zoon naliet.
Continue reading »

 Posted by at 21:39
sep 232009
 

Iedereen kent wel die gezellig “jeweetwel” Kater van Jan, Jans en de Kinderen, of dat gezellig Pagetoiletpapier–pupje. Beiden hebben iets gemeen; ze zijn lief en vreselijk knuffelbaar. Ze hebben echter nog iets gemeen; ze hebben overgewicht. Ik en mijn collega’s zien een “verdikking” van onze patiënten. Het lijkt wel of het overgewichtprobleem dat steeds vaker voorkomt bij de mensen nu ook overwaait naar onze huisdieren.
Dat zou niet zo een probleem zijn als dit voor onze knuffels geen gevolgen zou hebben.
Natuurlijk is dit wél een probleem. Overgewicht en met name extreem overgewicht (Obesitas) is een ziekelijke aandoening die veel gevolgen heeft. Continue reading »

 Posted by at 21:35
sep 232009
 

Home-Start heeft telkens weer nieuwe vrijwilligers nodig om eens per week een gezin te bezoeken en een steuntje in de rug te geven. Er is altijd minstens een kind onder de 6 jaar aanwezig. Vaak zijn de ouders erg geholpen met een luisterend oor en wat praktische hulp, zoals een zorgzame buurman of buurvrouw dat zou kunnen bieden.
Vanuit je eigen ervaring als ouder kun je veel betekenen voor ouders die door omstandigheden even niet zo goed functioneren. Je helpt ze vaak op weg om weer zelfstandig verder te kunnen met de kinderen. Continue reading »

 Posted by at 21:33
sep 232009
 

Vaste activiteiten overzicht Tienerhuis Skatepark:
Binnenprogramma: Maandag t/m vrijdag inloop van 15.00 tot 17.00 uur.
Dinsdag meidenavond 18.30 tot 20.30 uur
Woensdag inloop 18.00 tot 21.00 uur
Vrijdag    disco  19.00 tot 22.30 uur (1ste vrijdag van de maand)

Inloop: Kom gezellig binnen om te poolen, darten, tafelvoetballen, waar je zin in hebt. Of gewoon om te kletsen met je vrienden en vriendinnen. Je mag binnen als je uit Rijpelberg, Brouwhuis of Dierdonk komt en als je tussen de 10 en 17 jaar oud bent.

PROGRAMMA MEIDENAVOND TIENERHUIS
Wat gaan we allemaal doen?
September – oktober
6/10 Vrije inloop
13/10 Bonte avond Continue reading »

 Posted by at 21:12
sep 232009
 

In augustus 1994 is de Badmintonvereniging de Veka Shuttles opgericht door enige badmintonners die graag een vereniging in Brouwhuis en Rijpelberg wilden. De Vekahal kwam daarvoor in aanmerking tot ieders voldoening. Een van de oprichters en jarenlang de penningmeester, Jos Scheepers is nu voor de bewezen diensten voor de vereniging  tot erelid benoemd voor de inzet die hij al die jaren voor de vereniging heeft gedaan.
Voor het sportseizoen 2009/2010 kan de vereniging nog een aantal leden gebruiken. Onervaren, beginners, gevorderde recreantbadmintonnners zijn van harte welkom. Continue reading »

 Posted by at 21:12
sep 232009
 

Een vrijliggend fietspad moet de weg tussen Ommel en de Helmondse wijk Brouwhuis veiliger maken voor fietsers.
De route wordt veel gebruikt door sluipverkeer dat vaak hard rijdt over de smalle wegen.
De gemeente Asten wil het bestaande fietspad langs de Kranenvenweg  doortrekken. Nu stopt het fietspad voor het recreatiepark Kranenven. Het nieuwe fietspad loopt straks langs de Oostappensedijk tot de Otterstraat. Ook komt er een fietsverbinding tussen de Dionysiusstraat en de Beekstraat in Ommel. Het stuk dat straks door de bossen loopt wordt voorzien van groene ledverlichting. Bosdieren hebben hier minder last van. De aanleg van het fietspad staat gepland voor het najaar.

Politie zoekt getuigen van schietincident Continue reading »

 Posted by at 21:10
sep 232009
 

Informatiebijeenkomst waarde(n)vol communiceren met kinderen
Herkent u dit: uw kind wil niet luisteren. Het loopt uit op een conflict. En het eten is ook een drama. Juist dat moment van gezellig samen zijn staat onder spanning. Communiceren met kinderen blijkt niet altijd even eenvoudig. Wat kunnen we op dat gebied verwachten van onze kinderen, maar nog belangrijker hoe staan wij daar als ouders in!
De Zorgboog Gezondheidsservice organiseert 2 themabijeenkomsten over waarde(n)vol communiceren met kinderen die inzicht geven in de manier waarop wij communiceren. Hoe kunt u luisteren zodat uw kind zich begrepen voelt, zo praten dat uw kind u ook begrijpt, hoe kunt u samen afspraken maken? Kortom: op welke manier kunt u het prettigst en meest effectief communiceren met uw kind. Deze bijeenkomsten geven mooie en bruikbare inzichten. Op 24 september: Themabijeenkomst voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar (basisschool). 14 oktober: Themabijeenkomst voor ouders met pubers .
Beide bijeenkomsten van 2 uur beginnen om 20:00 uur in het wijkgebouw aan de Generaal Snijdersstraat te Helmond. U kunt zich opgeven bij De Zorgboog Gezondheidsservice via telefoonnummer 0492-348 677 of via de website van De Zorgboog www.zorgboog.nl (klik op cursussen). De kosten bedragen 5,00 per persoon per bijeenkomst.

Bridge cursus in de Recidentie Continue reading »

 Posted by at 21:00