mei 232009
 

mei 010

Zaterdag 16 mei vierde scouting Rijpelberg haar 25-jarig jubileum onder andere met en druk bezochte open dag. In de uitgave van juni volgt hierover een verslag van de scouting.

Hallo allemaal,
Op het moment dat deze Hofkompas bij u op de mat valt is onze open dag (zaterdag 16 mei van 14.00 – 17.00 uur) al voorbij. Vandaar deze keer nog geen verslag van deze open dag en de daarbij behorende reünie. Dat houdt u nog van ons tegoed.
Maar wat we wel hebben is een verslag van het welpenweekend: Voorjaarsweekend welpen 10 t/m 12 april 2009
Dit jaar hadden we besloten om eens een Paasweekend met de welpen te organiseren.
Dit weekend vond plaats van vrijdagavond 10 t/m zondagmiddag 12 april 2009. Continue reading »

 Posted by at 15:20
mei 232009
 

Een druk begin van het nieuwe jaar, met veel ontwikkelingen voor de wijk: ontwikkelingen rondom Berkendonk (mogelijke komst Helmond Sport/Groene Peelvallei), N279, grootschalig groenonderhoud in Rijpelberg. Berkendonk en N279 blijft de wijkraad voortdurend volgen en we zullen hier regelmatig over blijven berichten. Hieronder treft u zaken aan waar we mee bezig zijn ( geweest).
Hondenbeleid
Op 23 april jongstleden heeft de gemeente Helmond een presentatie gegeven aan de leden van de wijkraad waarin zij in het kort het hondenbeleid heeft uitgelegd.
Hondenpoep op de stoep is inmiddels een van de grootste ergernissen in onze samenleving,zo ook in onze wijk. In Helmond moeten honden uitgelaten worden op de speciaal daarvoor ingerichte uitlaatplaatsen en loslaatterreinen. Toch kan er daarbuiten soms een ‘ongelukje’ gebeuren. Sinds 1 januari zijn er twee nieuwe regels aan het hondenbeleid toegevoegd:
-hondenpoep mag niet meer in de goot wegens de verslechtering van de waterkwaliteit
-elke hondenbezitter in Helmond is verplicht een opruimzakje (milieuvriendelijk zakje of eenvoudig boterhamzakje) bij zich te hebben – én te gebruiken – tijdens het uitlaten van de hond. Het zakje mag in de hondenpoepbak of afvalbak worden gegooid.
Continue reading »

 Posted by at 15:17
mei 232009
 

mei 008

Tijdens de algemene ledenvergadering heeft C.V. de Spekzullekes een vernieuw bestuur gekregen.
Het grote opvallende nieuws was toch wel dat Kees Swinkels, na twaalf  jaar (!) penningmeester geweest te zijn, besloten heeft om zijn functie neer te leggen. Kees, die in 1997 zelf nog Prins der Spekzullekes was, blijft binnen de vereniging nog wel actief als lid van het Genootschap der Oud Prinsen. Tevens is Kees Swinkels ook Erelid van C.V. de Spekzullekes. Ook liet Roger van den Broek weten te zullen stoppen als bestuurslid, na dit 3 jaar gedaan te hebben naar eenieders tevredenheid. Tevens zal Roger ook betrokken blijven in de vereniging met o.a. een adviseursfunctie en zal hij tevens een andere commissie onder zijn hoede gaan nemen. Continue reading »

 Posted by at 15:13
mei 232009
 

mei 007

Beste wijkbewoners van de wijk Rijpelberg,

Op woensdag 10 juni 2009 is het 75 jaar geleden dat Ren en Toeristen Club Buitenlust is opgericht. De accommodatie van onze club is bij het bouwen van de wijk Rijpelberg in de jaren tachtig verhuisd naar het Nemelaerhof 70 waar wij ons clubpaviljoen hebben naast een schitterende wielerbaan op sportpark de Rijpel. Continue reading »

 Posted by at 15:10
mei 232009
 

mei 006

In de week voor de meivakantie zijn de basisscholen de wijk ingetrokken om daar samen met diverse andere organisaties de wijk weer eens schoon te maken.
De kinderen uit groep 7 en/of 8 hebben gewapend met vuilniszak, grijphand en handschoenen de veldslag met het zwerf afval gewonnen. Meerdere vuilniszak werd vol ingeleverd. De kinderen verbaasde zich erover wat voor rommel er allemaal weggegooid wordt. Ouders klagen weleens over de snoeppapiertjes die kinderen achteloos weggooien. Maar waarom gooien die zelfde volwassenen luiers enz. in de struiken?
De kinderen hebben het schoongemaakt en nu is het onze taak dit schoon te houden. Laten we er nu samen voor zorgen dat deze actie volgend jaar niet nodig is. Continue reading »

 Posted by at 15:03
mei 232009
 

mei 004

De wijkschoonmaakactie
Op woensdag 22 april zijn de groepen 7 en groep 8 van basisschool De Zevensprong, in de wijk aan de wijkschoonmaakactie begonnen. Eerst kwam er een meneer iets vertellen over het afval. Wat er allemaal wordt weggegooid en hoe lang het duurt voordat het eindelijk weg is. Ook vertelde hij dat je een flinke bekeuring kan krijgen als je zomaar iets op straat gooit. Daarna werden groep 7 en 8 door elkaar in 6 groepjes verdeeld. Elk groepje kreeg een begeleider. We moesten een stukje van de wijk schoonmaken. Dat was heel gezellig. We kregen knijpstokken en handschoenen. We hebben heel veel troep opgeruimd.
Op vrijdag 24 april zijn we met de groepen 7 en groep 8 naar de afsluiting van de wijkschoonmaakactie geweest. Daar hebben we veel gezien en geleerd. Er was een politieagent, poepzuiger, vuilniswagen, Anti graffiti en we mochten in het buurthuis spelletjes doen.
Daarna moest er steeds iemand van de scholen naar voren komen en die kreeg een cheque van maar liefst 600 euro. Deze cheque werd uitgereikt door de wethouder van Helmond. Alle kinderen kregen nog een bon voor een gratis hamburger bij de Mc Donalds.
We zijn die middag nog met groep 7 en 8 naar de Mc Donalds toe geweest. Dat was leuk!
Joy en Simone
Basisschool De Zevensprong
mei 005
De schoonmaakactie Continue reading »

 Posted by at 15:00
mei 232009
 

31 mei is er in de oude dorpskern van Brouwhuis de jaarlijkse “Boeremèrt”. U kunt genieten van oude ambachten zoals tin gieten, manden maken, spinnen, schaapsscheerder, enz.
Ook de hobbyisten zijn weer van de partij, met kramen waarin zij hun spullen te koop aanbieden, die ze door het jaar heen gemaakt hebben. En natuurlijk zijn er commerciële kramen aanwezig. Continue reading »

 Posted by at 14:57
mei 232009
 

van 30 augustus t/m 4 september 2009

De 16e kindervakantieweek (KVW) gaat van start op maandag 30 augustus om 13.00 uur en eindigt op vrijdag 4 september. We gaan in deze week weer met maximaal 300 kinderen een leuke, gezellige, maar zeker ook een uitdagende week aanbieden, onder toezicht van gemiddeld 70 vrijwilligers per dag. Van deze laatst genoemde groep hangt het grootste deel van het succes af.

De groepen
We hebben drie leeftijdsgroepen. Jongeren van 5 t/m 7 jaar. Midden van 8 t/m 10 jaar en de Ouderen van 11 t/m 14 jaar.

De tijden
We starten deze 16e kindervakantieweek op maandagmiddag 13.00 uur en we eindigen om 16.30 uur. Dinsdag van 9.30–16.00 uur en voor de kinderen vanaf 10 jaar een avondactiviteit van 19.00– 22.30 uur. Woensdag van 9.30– 16.30 uur. Donderdag van 9.30 – 16.00 uur. Voor de kinderen vanaf 10 jaar is er een avondactiviteit  van 19.30 – 21.30 uur. Vrijdag starten we iets eerder. We komen om 9.00 uur bij elkaar en om 18.45 uur weer thuis te zijn.

Ons programma Continue reading »

 Posted by at 14:55
mei 232009
 

2009, een druk begin van het nieuwe jaar met vele ontwikkelingen voor onze wijk, de Rijpelberg. Maar het is nu ook de tijd voor een korte terugblik op 2008. Onze jaarlijkse evenementen: het kindercarnaval, de straatspeeldag, de kindervakantieweek en het sinterklaasfeest waren weer erg succesvol.
Daarnaast speelde een aantal belangrijke zaken in onze wijk zoals de inmiddels wat concretere plannen met een mogelijk stadion voor Helmond Sport en alle ontwikkelingen rondom de Groene Peelvallei.

Bestuur
Het bestuur van de WVR bestaat in 2008 uit Pierre Verheijen (voorzitter), Koen Bos (vice-voorzitter), René van de Zanden (penningmeester), Lenie Weijnen, Mieke de Vries, Evert Rovers, Har Dirkx, Joke de Bruyn, Martin van Hees, Lodewijk den Breejen en Jolanda Vleugels. Tijdens de ledenvergadering van april is Marlon van der Kraan tot het bestuur getreden en later in het jaar tot secretaris benoemd. Riek Robins en Wim van den Heuvel zijn adviseurs van het bestuur van de WVR. De heren Sjaak van de Putten en Hans van Dalen nemen geen deel meer aan het bestuur. Continue reading »

 Posted by at 14:53
mei 232009
 

Donderdag 7 mei was er door de politieke partij “Helder Helmond” een kletsavond georganiseerd in wijkhuis De Brem over de toekomst van Berkendonk en heel specifiek de bouw van een nieuw stadion nabij “onze nu nog vrij toegankelijke” recreatieplas. Gekletst werd er bij voorbaat, maar sterker nog, het was vooral zwammen.
Op één enkeling na was een ieder die aanwezig was tegen de komst van het voetbalstadion nabij Berkendonk. Dat was ook niet raar, want dat is een feit van algemene bekendheid. Ruim 90% van de inwoners van Rijpelberg en Brouwhuis zijn tegen de bouw van zo’n stadion op Berkendonk. Zodra bekend wordt (na de verkiezingen in maart 2010) wat het nieuwe stadion de Helmondse burger in financiële zin gaat kosten, welke lasten er weer allemaal verhoogd moeten gaan worden om het te betalen, zal de weerstand in de andere wijken ook wel toenemen, maar ja, er is al besloten tot ….
En zeg nu toch eerlijk, wie wil tegenwoordig een voetbalstadion in zijn achtertuin?
In ieder geval ook niet de raadsleden die vóór dit voetbalstadion hebben gestemd. Bekijk eens waar ze zelf wonen. Het CDA was voor, maar waar wonen de meeste voorstemmers binnen de gemeenteraad? Op Mw. De Bruin na (die in Rijpelberg woont maar helaas door omstandigheden niet aanwezig kon zijn) bijna allemaal in of nabij Stiphout, behoudens dhr. Peters die aan de Bakelsedijk woont, nabij het huidige stadion.
Ook de VVD was voor de bouw van een nieuw stadion, maar deze raadsleden wonen geen van alle hier. Die zitten rustig in Stiphout en Dierdonk. Ook de raadsleden van de SDHO-OH zullen weinig moeite hebben met de keuze van het stadion tegen Rijpelberg aan. Zij wonen respectieve in de Binnenstad, Mierlo Hout en (wederom) in Stiphout.
De 2 raadsleden van Helmondse Belangen spelen de ver van mij bed show, evenals de fractie Voogd en D’66 die allemaal aan de “goede” kant van het oude kanaal wonen.
Hebben de wijken Rijpelberg en Brouwhuis het niet allemaal aan zich zelf te danken? Deze wijken vertegenwoordigen ruim 20% van de Helmondse bevolking en bezetten in de gemeenteraad van Helmond slechts 10% van de raadszetels. Als je naar een wijk als Stiphout kijkt, daar woont slechts 6% van de Helmondse bevolking maar heeft wel een vertegenwoordiging van 14% van alle raadsleden.
Welke groep bewoners staat er op om de belangen van onze wijken eens te gaan vertegenwoordigen. Rijpelberg en Brouwhuis samen moeten toch ook 20% van alle raadszetels kunnen binnenhalen? Dat zijn toch zeker 7 en wellicht 8 zetels en daarmee kan dan eindelijk eens opgekomen worden voor de belangen van deze 2 wijken.
Dan toch nog even terug naar de kletsavond van Helder Helmond. Zij kwamen, hoorden en kletsten, maar toen het er op aan kwam in de gemeenteraad stemden ze vrolijk voor het plan. Pas op, de verkiezingen komen er weer aan!

De Naald.

 Posted by at 14:50
mei 232009
 

Wilt u wekelijks, in groepsverband,  deelnemen aan Nordic Sportief, meldt u dan aan Bij de Zorgboog Gezondheidsservice. In deze training wordt  verantwoord gewandeld met poles waardoor de kans op blessures tot een minimum wordt beperkt. Na zo’n flinke(bos-)wandeling voelen deelnemers  zich  voldaan en lichamelijk fitter. En bovendien is het is nog gezellig ook!  De training is geschikt voor iedereen, jong en oud. Continue reading »

 Posted by at 14:50
mei 232009
 

Mierlo-Hout, Stiphout, Brouwhuis en Rijpelberg.
De geschiedenis van de Helmondse Wandelavondvierdaagse
De Helmondse Wandelavondvierdaagse is opgericht in 1959, door o.a. dhr. Harrie Smits (†) als voorzitter van de St. Leonardusspeeltuin en dhr.  Antoon Vermeulen (†) als bestuurslid van de turnvereniging Utile-Dulci met enkele andere mensen uit het verenigingsleven in Helmond. In 1960 werd er gestart vanaf de toenmalige Sint Jozefschool aan de Pastoor van Leeuwenstraat. De routes van de eerste Wandelavondvierdaagse hadden toen een lengte van 8 – 12 en op de laatste dag ook 15 km. Continue reading »

 Posted by at 14:49
mei 232009
 

Beste dierenvrienden
Allereerst namens Kat en Hond de felicitatie voor het bestuur en alle medewerkers van onze “Corridor”vanwege het 25-jarig jubileum.
Ook de Zonnesteen namens Kat en Hond van harte gefeliciteerd.

En dan nu de vraag: “Frans, hoe leer ik mijn hond correct te lopen aan de lijn?” Continue reading »

 Posted by at 14:45
mei 232009
 

Beste redactie,
In uw artikel in Hofkompas april 2009, wekt u de suggestie dat er geen bezwaar meer mogelijk is tegen het plan Groene Peelvallei. Dit vind ik uitermate storend omdat het alleen gaat om een plán wat definitief is. Ik zou dan ook graag willen dat u in een volgend artikel ingaat om de mogelijkheden die er voor de bevolking van de Rijpelberg zijn om bezwaar te maken. Nu is het artikel namelijk slechts een lauwe opsomming van de planfeiten en zet u achteloze lezers op het verkeerde been. BH

Noot redactie: Continue reading »

 Posted by at 14:43
mei 232009
 

Regelmatig wandel ik op de Brouwhuisse heide en de andere bospercelen zoals bij de bikkels en de Vlierdense bossen.
Heerlijk is dat, de vogels te horen, de stilte, als je het geruis van de autoweg kunt weg denken. En regelmatig spreek ik mensen die in een huisje op de Bikkels verblijven. Ze vinden het o zo mooi hier. Wees er maar zuinig op mevrouw. Nou dat ben ik wel. Maar anderen niet.
Wat mij nog het meeste pijn doet is dat er zoveel met de motor gecrost wordt. Alles wordt stuk gemaakt, want is het pad niet breed genoeg, dan word het wel even breed gemaakt. En is er geen pad, geen nood dat is ook zo gebeurd. Vreselijk, denk je rustig te wandelen, zit je middenin een cross vol herrie en stof en stank. Dit voorjaar heb ik ook twee  dode reekalfjes gevonden, komt dat door dit soort dingen? Continue reading »

 Posted by at 14:41
mei 232009
 

Politie pakt woninginbraken aan
De aanpak van woninginbraken staat voor de politie  hoog op de prioriteitenlijst. Een inbraak of een insluiping in een woning is namelijk een ingrijpende gebeurtenis.
Aangifte van groot belang
Mocht u toch slachtoffer worden van een woninginbraak dan is het van groot belang dat u  altijd aangifte doet. De politie moet natuurlijk eerst op de hoogte zijn voordat een onderzoek opgestart kan worden. Zelfs als een inbraak niet opgelost kan worden is het voor de politie van groot belang dat zij deze gegevens wel heeft. Aan de hand van die informatie kan de politie bijvoorbeeld zien of in een bepaalde wijk meer inbraken worden gepleegd dan elders. Continue reading »

 Posted by at 14:40
mei 232009
 

Hobbyclub in De Brem
Ook zin om mooie werkstukjes te maken, en ben je tussen de 5 en 11 jaar?
Elke donderdagavond van 18:30 tot 20:00 uur komt de Hobbyclub bij elkaar.
Lijkt het je leuk om met de Hobbyclub mee te doen, bel dan met Jolanda Saelmans op 511344.
(Een activiteit van Wijkraadvereniging  Rijpelberg).

Kaarten maken B & W (Beckles & Webb) Continue reading »

 Posted by at 14:37
mei 232009
 

Ik wil u graag wat vertellen over veiligheid. In het bijzonder over de nieuwe nationale regelgeving “Besluit Brandveilig gebruik bouwwerken”. Afgekort ook wel het Gebruiksbesluit genoemd.
Wat houd het Gebruiksbesluit in?
Het besluit is in november 2008 van kracht gegaan en heeft betrekking op de openbare ruimtes in appartementencomplexen. Het komt er, in het kort, op neer dat er in openbare of gemeenschappelijke ruimtes van appartementencomplexen, geen spullen mogen staan die brandgevaarlijk zijn. Ook moeten deze ruimtes vrij zijn van obstakels. Dit laatste is belangrijk, wanneer bijvoorbeeld een bewoner plotseling ziek wordt en het ambulancepersoneel er met een brancard door moet.
Op dit moment werken enkele corporaties aan een beleid wat aansluit op deze regelgeving Hoewel er in de Rijpelberg niet veel complexen staan waar deze regelgeving van toepassing is, wil ik u deze informatie toch graag meegeven. Het is altijd belangrijk te weten wat wel en niet mag op het gebied van brandveiligheid. Continue reading »

 Posted by at 14:34
mei 232009
 

mei 003

Onder grote belangstelling en ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Residentie Brouwhorst, werd in de binnentuin van deze Residentie een plaquette onthuld ter nagedachtenis van de grondlegger van Woonpartners de heer Sjef Gerris. De plaquette werd onthuld door mevrouw Gerris in aanwezigheid van de dochten en zoon van Sjef Gerris.

 Posted by at 14:32
mei 232009
 

mei 002

Premiere The real life:
Op vrijdag 10 april was het dan eindelijk zover; de premiere van de film The real life!
De dresscode was Blacktie, allemaal op chique dus! Iedereen zag er mooi uit en de opkomst was grandioos!  De hoofdrolspelers stapten uit een echte limo, over een rode loper om ontvangen te worden door het grote publiek.
De meiden werden daar toch wel even stil van…..
Nadat het officiele gedeelte erop zat en alle mensen die mee hadden gewerkt waren bedankt was het echt tijd om de film te gaan bekijken….superspannend!!!!
De reacties waren erg positief. Na de film was er voor het publiek de kans om de meiden het hemd van het lijf te vragen in een persconferentie en toen kwamen de meiden aan het woord om op hun beurt ook wat mensen te bedanken. Ze hebben mij ook in het zonnetje gezet en ik heb een hele mooie fotocollage gekregen die een mooi plekje heeft gekregen in het Tienerhuis! Onder het genot van een hapje, een drankje en goede muziek ging de avond gezellig door. Belangstellenden hebben zich ter plekke in kunnen schrijven om een exemplaar van de film te ontvangen, met of zonder lesbrief. Op dit moment is het jongerenwerk bezig met het ontwikkelen van een lesbrief, zodat de film in de groepen 8 en het voortgezet onderwijs behandeld kan worden.Het was een zeer geslaagd project waar zowel ikzelf als de meiden veel van hebben geleerd!
Iedereen die er aan mee heeft gewerkt, nogmaals bedankt!
Meta Gortemuller Jongerenwerk SWH team Oost.
Continue reading »

 Posted by at 14:30
mei 232009
 

mei 001

Ik was druk bezig met het voorbereiden van onze konijnenavond van eind april. Een deel van de presentatie, die bedoeld was voor eigenaren, had ik al af. Over voeding, nieuwe soorten hooi en de calciumhuishouding van het konijn zou het in ieder geval gaan.
Maar mijn grote vraag was;
Hoe kan ik op een leuke manier laten zien wat er allemaal mogelijk is aan onderzoek en behandeling bij het konijn. Ik was bang dat het een saaie opsomming zou gaan worden van bloedonderzoek, röntgen en een sterilisatie bij  konijnen. Maar toen kwam Bailey, het konijn van een van onze assistentes, in de problemen. Direct een goede casus voor de toeschouwers. Continue reading »

 Posted by at 14:24
mei 232009
 

Veelgestelde vragen
Wanneer ben je
lid van een Kerk?
De Kerk is geen vereniging waarvoor je je aanmeldt en contributie betaalt. Je wordt opgenomen in de geloofsgemeenschap door het doopsel – tegenwoordig doorgaans als zuigeling, maar ook volwassenen kunnen het doopsel ontvangen. Dat doopsel verbindt niet alleen met de Kerk, maar bovenal met God. Je kunt het doopsel dus maar één keer ontvangen en het kan ook niet ongedaan gemaakt worden. De opname in de Kerk wordt voltooid met sacramenten van de eucharistie en het vormsel. Continue reading »

 Posted by at 14:20