apr 232009
 

april 020
De gemeente Helmond en Deurne hebben onlangs een nota van toelichting bekend gemaakt op de plannen die zij hebben met het gebied rond Berkendonk.
In de vorige nota was nog niet duidelijk aangegeven in welke gebied er nu precies de minimaal 600 bungalows gebouwd zouden moeten gaan worden.
Vandaar dat er in de nota een plankaart is opgenomen die ook op de voorpagina is afgedrukt.
Zoals op deze kaart is aangegeven beslaat het een zeer groot gebied, eigenlijk de hele groene long ten oosten van Rijpelberg. De totale oppervlakte is 1054 ha. De zone waarin de meest intensieve ontwikkelingen worden voorzien, heeft een oppervlakte circa van 277 ha. Hiervan ligt 142 ha in de gemeente Deurne en 135 ha in de gemeente Helmond.
Van de eerdere toezeggingen van deze gemeente dat er volop ruimte blijft voor de natuurontwikkelingen ten noord-oosten van de waterplas lijkt weinig over blijven
april 021
Aantal bungalows Continue reading »

 Posted by at 12:38
apr 232009
 

april 011

Zaterdag 16 mei van 14.00 tot 17.00 uur
Dit scouting seizoen bestaat Scouting Rijpelberg 25 jaar. Het is allemaal begonnen in het Broederbos, met 30 leden in twee leeftijdsgroepen. Na een kort verblijf in het gemeenschapshuis de Brem, zitten we sinds 1985 op de vertrouwde plek in de blokhut aan de Berkendonk. Dat scouting nog steeds bij de tijd is blijkt uit de 130 leden en 30 leiding die elke week vol enthousiasme het spel Scouting spelen: outdoor activiteiten, bosspelen, kamperen in de vrije natuur, toneelspel, kampvuur maken, JOTA (zenden met medescouts over de hele wereld), (internationale) kampen etc. etc. Er is één gemeenschappelijke deler: plezier maken samen met elkaar. Scouting Rijpelberg biedt aan alle leeftijdsgroepen het spel aan: van 5 tot 7 jaar de Bevers, voor 7 tot 11 jaar de Welpen en Kabouters, in de leeftijdsgroep van 10 tot 15 jaar de Verkenners en Gidsen. Van 14 tot 17 jaar de Explorers en van 17 tot 23 jaar de Pivo’s en wie er nog geen genoeg van kan krijgen (eens een scout altijd een scout) de Plus Scouts, leeftijdscategorie 23+ Continue reading »

 Posted by at 12:35
apr 232009
 

Senioren Hobby club: dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Internationale dans: voor dames en heren, dinsdag van 10.45 tot 11.45 uur onder leiding van een docente. Kosten € 2.50 p.m.
Biljarten: dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00 uur. Kosten € 2.00 p.m.
Meer beweging voor ouderen: woensdag van 9.00 tot 10.00 uur onder leiding van een gym docente. Kosten € 2.50 p.m.
Country dansen: woensdag van 19.00 tot 21.00 uur. Kosten € 6.00 p.m. Continue reading »

 Posted by at 12:33
apr 232009
 

april 009

Binnenkort zal de gemeenteraad van Helmond waarschijnlijk instemmen met het plan van Helmond Sport om nabij Berkendonk een nieuw stadion te bouwen. Hoewel bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen nog een aantal partijen riepen niets te zien in een nieuw stadion op deze plek, lijkt er nu toch een meerderheid te zijn voor dit plan.

Helmond Sport heeft zelf de perspectieven van een multifunctioneel stadion op Berkendonk laten onderzoeken.
Binnen de voetbalfuncties van het nieuw te bouwen stadioncomplex zijn twee categorieën te
onderscheiden. Ten eerste is er het daadwerkelijke voetbal dat plaats vindt op de velden van het
complex en waarvoor twee gebruikersgroepen in aanmerking komen; het eerste elftal (en de beloftes)
en de jeugdelftallen van Helmond Sport. Naast het voetbal zelf zijn er ook een tweetal aan Helmond
Sport gerelateerde activiteiten die in het stadion ondergebracht worden, namelijk het supportershome/sportcafé en de businessclub/restaurant.
Het stadion biedt verder ruimte aan andere exploitanten naast Helmond Sport die er zijn
thuiswedstrijden gaat spelen. Vanuit een aantal organisaties is volgens Helmond Sport belangstelling getoond voor een vestiging in het nieuwe stadion op Berkendonk.
Het delen van de voorzieningen op het sportcomplex levert voor Helmond Sport (financiële) voordelen op. De volgende instellingen hebben interesse getoond; Fitnessclub Health City, Korein Kinderopvang, Spring Kinderopvang, Sport Medisch Centrum van ziekenhuis Elkerliek, Partycentrum ‘Onwijz’, Surfvereniging Berkendonk, Jeugdzeilvereniging Berkendonk.
april 010
Het nieuwe stadion Berkendonk is gelegen aan de zuidzijde van de recreatieplas, ten oosten van
Helmond. Deze grond is op dit moment in het bezit van de Gemeente Helmond en komt in januari
2011 vrij. De locatie is volgens de onderzoekers voor Helmond Sport goed bereikbaar, per auto is ontsluiting mogelijk via de N270 en de N279. Continue reading »

 Posted by at 12:29
apr 232009
 

Wethouder Stienen vindt het maar knap vervelend al die klankbordgroepen in Helmond. Deze uit Deurne afkomstige bestuurder en sinds kort inwoner van Dierdonk was het in dit dorp natuurlijk wel anders gewend.
In Helmond heeft iedere wijk een eigen klankbordgroep en tja beste wethouder, als die het eens een keer niet eens zijn met de plannen van u, is het toch niet raar dat ze daar ook actie tegen ondernemen? Zo ook onze wijkvertegenwoordigers die zich verzetten tegen de komst van een stadion voor Helmond Sport aan de Deurneseweg. Het beste wapen tegen deze dwarsliggende klankbordgroepen is hun geloofwaardigheid publiekelijk ter discussie te stellen. Dus wat deed deze wethouder, in het openbaar twijfelen aan de geloofwaardigheid van de klankbordgroepen, roepen dat ze geen achterban hebben en ze uitdagen zelf maar eens te bewijzen dat ze wel degelijk spreken namens een wijk.
Nu is het gelukkig zo, dat de vertegenwoordigers van wijkorganen, zoals ze in onze wijk, zich meerdere keren paar jaar verantwoorden naar de inwoners van de wijk. In openbare vergaderingen vertellen deze bestuursleden welke standpunten ze voornemens zijn in te nemen over bepaalde onderwerpen. Als de aanwezige wijkbewoners andere standpunten innemen zal er met meerderheidsbesluiten een nieuw standpunt ingenomen worden. En nogmaals dat gebeurt meerdere keren per jaar.
Helaas voor deze wethouder, hij legt slechts één keer per vier jaar verantwoording af en dan ook nog over zo’n berg aan onderwerpen tegelijk, dat je als burger van deze gemeente moet kiezen wat je wel en niet belangrijk vindt en vond. Bij de wijkorganen gebeurt dat per onderwerp.
De werkelijke redenen van CDA wethouder Stienen is natuurlijk een heel andere, zoals gebruikelijk bij Helmondse bestuurders. Na tweemaal bakzeil te hebben gehaald over het toekomstige stadion van Helmond Sport wilde hij met het besluit tot de bouw van zo’n stadion op Berkendonk onze wijkvertegenwoordigers al bij voorbaat monddood maken. Stel je voor dat hij voor de derde keer door toedoen van een “paar onnozele” wijkvertegenwoordigers wederom zijn plan verwezen zag naar de prullenbak. Hoe moest hij dat de kiezers over 10 maanden gaan uitleggen aan de kiezers en kan hij dan wel terugkeren als wethouder?
Zoals ik al in mijn bijdrage van maart al had voorspeld, zal dit college kiezen voor een stadion voor Helmond Sport op Berkendonk. De gemeenteraad zal zeer binnenkort hierover stemmen en de uitslag is voorspelbaar. De meerderheid zal akkoord gaan, want het nieuwe stadion komt niet in hun achtertuin te liggen, maar lekker ver weg van eigen huis en haard.
Tegelijk zal deze gemeenteraad de Helmondse burgers zand in de ogen strooien door te stellen dat het de belasting betaler in Helmond niets zal kosten, want dat is geen leuke boodschap zo vlak voor de verkiezingen in maart 2010. Dus dan maar weer een verhoging van de hondenbelasting om Helmond Sport te helpen!
Maar het bouwen van een stadion voor Helmond Sport bij Berkendonk is onmogelijk zonder dat wij als burgers van deze gemeente daarvoor moeten opdraaien. Als je alleen al kijkt naar wat het gaat kosten om de wegen rond dit nieuwe stadion aan te passen, met natuurlijk weer wat extra stoplichten, dan kun je deze begroten op zeker één miljoen euro en die betalen de burgers van deze stad. Verder gaat de belastingbetaler gewoon meebetalen aan het stadion voor Helmond Sport, omdat daarin ook de surf- en zeilvereniging wordt gehuisvest. De gepeperde huur voor deze nieuwe onderkomens worden als subsidie aan deze verenigingen gegeven die ze weer doorbetalen aan Helmond Sport. En zo zal men nog wel een aantal truckjes verzinnen.
Om Helmond Sport een nieuw stadion te kunnen laten bouwen kan het niet anders dan dat wij als burgers, ook al houd je helemaal niet van voetbal, toch weer zullen moeten betalen via wederom verhogingen van de toch al zo uit de hand lopende gemeentelijke belastingen.
De Naald

 Posted by at 12:27
apr 232009
 

Op dinsdagavond 21 april om 20.15 uur is er in DE Brem (Rijpelplein 1) een themabijeenkomst over Werk en Inkomen. Het gaat over regelingen die betrekking hebben op werkloosheid, bijstandsuitkeringen en budgetteren.
Inleiders op deze bijeenkomst zijn: Dhr. R. Peters (FNV), Dhr. F. Scheepers (Werk en Inkomen gemeente Helmond), Mevr. W. Huigen (Sociaal Raadslieden Werk). Continue reading »

 Posted by at 12:26
apr 232009
 

Op 30 april organiseert W.C Brouwhorst haar jaarlijkse koninginnemarkt.
De markt zal plaats vinden van 9.00 tot 17.00 en bestaan uit meer dan honderd kramen. Het wordt een echte snuffelmarkt voor jong en oud, waar iedereen van harte welkom is, buiten een groot aanbod van kramen vindt u verder op de markt: Continue reading »

 Posted by at 12:25
apr 232009
 

april 008

Na stukjes geschreven te hebben over leefbaarheid, hondenpoep en auto’s wil ik nu iets schrijven over zwerfvuil. Het is na de overlast door hondenpoep de grootste bron van ergernis van burgers. Een onderwerp dus wat het belichten waard is!
Zwerfvuil
Volgens het woordenboek is zwerfvuil afval dat door mensen bewust of onbewust weggegooid of achtergelaten is op daarvoor niet bestemde plekken.
Tot de “niet bestemde plekken” behoren in ieder geval plantsoenen, fietspaden, straten, voetpaden en speelplekken. Toch ligt daar heel veel zwerfvuil dus iets gaat er niet goed. Als u om u heen kijkt dan ziet u ongetwijfeld wel eens verpakkingen liggen van chips, ijsjes of koekjes.
Deze lichte materialen zwerven letterlijk door de hele wijk. Natuurlijk treffen we niet alleen in Rijpelberg maar in heel Nederland zwerfvuil aan en dat beperkt zich niet tot verpakkingen van ijsjes en chips. De meest uiteenlopende spullen en troep worden op die niet bestemde plekken achtergelaten. Continue reading »

 Posted by at 12:22
apr 232009
 

april 007

De LB-en organiseerden voor het eerst de Ned. Kampioenschappen show en garde dansen.
Zo nerveus ze eerst waren , tijdens de twee  dagen wedstrijden dansen was er niets dan lof en komplimenten van de deelnemers die soms van ver buiten Helmond kwamen.
Ook wethouder Boetzkes en burgemeester Jakobs spraken vol lof tijdens de openingen, en vooral met name de opening en de opening dans. Jakobs sprak over kippevel op de armen maar ik denk dat iedereen wel ditzelfde gevoel had in de dansarena. Want de Veka was onherkenbaar verbouwd. Continue reading »

 Posted by at 12:19
apr 232009
 

Groep 1speelt “De Sultina verveelt zich.”
Ergens in verre Oosten, woont een Sultina, die niet weet hoe ze zichzelf bezig moet houden. Ze verveelt zich aan een stuk door, en haar personeel en onderdanen moeten steeds weer iets nieuws verzinnen om haar tevreden te houden. Lukt dit niet, dan heeft de Sultina vaak vervelende straffen. Gelukkig smeedden ze allemaal een slim plan om de verveling te verdrijven. Of dit lukt? Een stuk vol humor en plezier, dat door de kinderen enthousiast gespeeld word.

Groep 2 speelt “Circus Falderie zoekt een ster.”
Circusdirecteur Poplof zit met de handen in het haar. Er zijn geen artiesten meer. Zoekend op het internet vind ze niet zoveel, maar gaandeweg meldden zich toch wat artiesten aan. Helaas gaat niet alles naar wens, en gebeuren er nogal wat “ongelukjes.” Een hilarisch stuk, vol humor, dat door de kinderen met plezier vertolkt wordt.

Vrijdag 17 april is de voorstelling in de “Brem, Rijpelplein 1. Continue reading »

 Posted by at 12:16
apr 232009
 

april 006

Vrijdag 3 april was de nationale pannenkoekdag. Kinderen uit groep 5 t/m 8 van Openbare Basisschool De Straap uit Rijpelberg hebben met groot enthousiasme pannenkoeken gebakken voor ouderen woonachtig op residentie Brouwhorst en in de wijk Rijpelberg. De kinderen mochten zelf de gasten ontvangen, de bestellingen opnemen en samen met ouders van de ouderraad helpen met bakken. Er werden optredens gegeven en liedjes gezongen waaraan met veel plezier door de mensen meegedaan werd. De reacties van de bewoners waren zeer positief, ze hebben er zeer van genoten!

april 005

 Posted by at 00:05
apr 232009
 

Van maandag 31 augustus t/m vrijdag 4 september
Hieraan kunnen maximaal 300 kinderen aan meedoen.
Momenteel is de werkgroep Kindervakantieweek druk in de weer het programma definitief te maken. We hebben helaas nog niet voor alle activiteiten de zaak rond, maar globaal gaat het programma er als volgt uit zien:
Voor de J groepen (5 t/m 8 jaar) beginnen we maandag met het Pier Piraatspel en het verzinnen en knutselen van de groepsnaam. Dinsdag zeskamp. Woensdag zwemmen (onder voorbehoud). Donderdag met de huifkar de hei op waar we een schaapsherder ontmoeten. Vrijdag een dagje uit naar het pretpark in Kalkar.
De M groepen (9 t/m 11 jaar) gaan op maandag een groepsnaam verzinnen en knutselen waarna ze vliegers gaan maken en oplaten. Dinsdag zeskamp. Woensdag zwemmen in Kempervennen. Donderdag bosdag met speurtocht en vrijdag eveneens naar Kalkar. Continue reading »

 Posted by at 00:03
apr 232009
 

april 004

ABCD bulletin nr. 13
De eerste Huiskamer Kunstroute in Rijpelberg was vorig jaar 2 november een groot succes. Maar liefst 19 artiesten demonstreerden voor zo’n 150 bezoekers, verdeeld in groepen van ca. 10 mensen hun kunde op het gebied van onder andere breakdance, schilderen, keramiek, muziek, fotografie, poëzie en toneel. Tien huiskamers boden hen en hun bezoekers onderdak. Iedere groep bezocht onder begeleiding van een prominente Rijpelberger vijf huiskamers. Initiatiefnemer was het Kunstkwartier Helmond in samenwerking met de ABCD Groep Actief Rijpelberg.
Dit jaar willen we dat succes evenaren. Continue reading »

 Posted by at 00:01
apr 222009
 

Middels dit bericht wil ik even reageren op het stuk van de buurtbeheerder in Hofkompas van maart 2009.
De problematiek met parkeren zoals beschreven in het stuk, is ook voor mij een dagelijkse frustratie. Elke dag is het weer een verassing waar ik mijn (en we hebben er maar één) auto kan parkeren en hoever ik dan weer terug naar de voordeur moet lopen.
Zoals in het stukje staat beschreven “hebben mensen het recht daar te parkeren”, dat klopt volledig, mits het de openbare parkeerplaatsen betreft. Wat er echter gaande is in mijn gedeelte van de Rijpelberg gaat nog verder dan dat.

Veel huizen hebben een eigen inrit voor de garage, met daarnaast een openbare parkeerplek. Mensen parkeren hun auto dan op de openbare parkeerplek, zodat hun eigen oprit vrij blijft (voor een eventuele tweede auto). Continue reading »

 Posted by at 23:59
apr 222009
 

Beste dierenvrienden
“Frans, kun je ons iets vertelen over de gezondheidsproblemen van katten?”

Door je kat goed te bekijken, leer je niet alleen veel over haar gedrag en karakter, maar heb je ook snel in de gaten als er iets verandert. Dat is belangrijk want soms kan dat betekenen dat je de dierenarts moet inschakelen. Let daarom goed op de volgende dingen!
Oren: Krabben, schudden met de kop, uitscheiding, evenwichtstoornissen of zwellingen kunnen betekenen dat ze ziek zijn.
Ogen: Afscheiding, zwelling, irritatie of een ontsteking zijn vaak symptomen van gezondheidsprobleem.
Neus/huid: Hard niezen, afscheiding uit de neus of een verandering van het uiterlijk van de neus, zoals rood worden of korstjes kunnen duiden op problemen. Continue reading »

 Posted by at 23:58
apr 222009
 

De Stadswacht Helmond heeft in de afgelopen zes weken  duizend gratis opruimzakjes uitgedeeld aan mensen die hun hond uitlieten in Helmond.
Zij werden tevens gewaarschuwd voor de nieuwe regel die per 1 januari 2009 geldt, dat hondenbezitters tijdens het uitlaten van hun hond verplicht zijn een opruimzakje bij zich te hebben. Vanaf 1 april is het waarschuwen en gratis uitdelen van de zakjes voorbij en worden er boetes uitgedeeld.
In de eerste week dat de Stadswacht ging controleren, werden er nog zo’n driehonderd opruimzakjes uitgedeeld. In de weken daarna werd dit steeds minder en in de laatste week is er nog maar een tiental zakjes overhandigd.
Steeds meer mensen bleken al een zakje bij zich hebben tijdens het uitlaten van hun hond. Continue reading »

 Posted by at 23:55
apr 222009
 

april 003

Mijn stage bij Dierenkliniek “Brouwhuis” was mijn eerste bij een dierenkliniek. Ik wist niet wat ik zou kunnen verwachten. Dus een stage doen was extra spannend.

Ik volg de opleiding dierenverzorging dus veel hadden we nog niet geleerd over een dierenkliniek.
De enige keer dat ik bij een dierenkliniek kwam was wanneer mijn hondje even langs moest.Dat was gelukkig niet vaak.

Mijn eerste dag was spannend. Met de trein naar Helmond, stoppen bij station Brouwhuis. Dan nog 10 minuten lopen naar de kliniek. Daar kreeg ik mijn witte jas. Toen mocht ik me nog aan iedereen voorstellen. Natuurlijk te veel namen om te onthouden.
Al meteen kreeg ik van alles te zien. Allemaal nieuwe dingen. Ik vond het erg interessant, maar het zag er af en toe ook moeilijk uit. Iedereen verzekerde mij ervan dat ik dit over een tijdje ook allemaal zou weten en kunnen. Ik twijfelde nog. En inderdaad na een tijdje kreeg ik steeds meer in de gaten hoe het allemaal zat. Continue reading »

 Posted by at 23:53
apr 222009
 

Kaarten maken B & W (Beckles & Webb)
Iedere maandag  (van 9.00-11.45 uur), dinsdag (van 19.30-22.00 uur) en woensdag (van 9.00-11.45 uur) kaarten maken met diverse technieken. De kosten zijn 3,00 euro. Dit is inclusief een kop koffie of thee en al het materiaal dat u nodig heeft. Kom gerust eens kijken wat we maken. Als u interesse heeft en/of iets meer wil weten, bel ons dan gerust op 517635 of 517877. Plaats van deze activiteit: Wijkhuis De Brem.

Hobbyclub in De Brem.
Ook zin om mooie werkstukjes te maken, en ben je tussen de 5 en 11 jaar?
Elke donderdagavond van 18:30 tot 20:00 uur komt de Hobbyclub bij elkaar.
Lijkt het je leuk om met de Hobbyclub mee te doen, bel dan met Jolanda Saelmans op 511344.
(Een activiteit van Wijkraadvereniging  Rijpelberg).

Borstkanker Vereniging Nederland BVN Helmond e.o.

Elke 3e woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur is er een  koffieochtend voor borstkankerpatiënten in wijkgebouw De Zonnesteen.

Nordic Walking
Elke donderdag van 19.00-20.00 uur onder begeleiding. Wie mee wil doen, dient om 19.00 uur op de Wederhof te zijn vóór cafetaria de Bonte Plu. Kosten 1,50 euro.

SOCIAAL EN MAATSCHAPPELIJK SPREEKUUR VOOR RIJPELBERGERS
Elke vrijdag ochtend van 9.30 tot 11.30 is er in het wijkcentrum “De Brem”in de Rijpelberg een spreekuur.
Een team van vrijwilligers helpt U daar op toer beurt met allerlei vragen over:
-regelingen en voorzieningen waar u een beroep op kunt doen
-het eventueel opvragen en invullen van formulieren (o.a. belasting)
-informatie over instellingen en belangenverenigingenWorkshop

 Posted by at 23:51
apr 222009
 

april 002

Wonen er in de wijk Rijpelberg nog meer enthousiaste zeilers die het eigenlijk best leuk vinden om les te geven aan kinderen uit Helmond op het meer Berkendonk?
De Jeugdzeilvereniging Berkendonk (www.jzv-berkendonk.nl) is sinds 5 jaar actief. We hebben ruim 70 jeugdleden en de vereniging bezit 12 optimisten, 12 funkayaks en 6 Laser Pico’s. We blijven groeien en zijn daarom ook op zoek naar meer instructeurs.
We bieden interne scholing, een rescue training en u kunt uw vaarbewijs op onze kosten halen.
U draait een groep samen met een college instructeur (allemaal gezellige mensen) en geeft gedurende 10 weekenden of op een zaterdag of op een zondag 2 uur les aan kinderen tussen de 8 en 16 jaar. We geven les tot het niveau CWO 3 zeildiploma. Continue reading »

 Posted by at 23:47
apr 222009
 

Activiteiten Brouwhuis Vaste activiteiten overzicht Tienerhuis Skatepark:
Binnenprogramma: Maandag t/m vrijdag Inloop 15.00 tot 17.00 uur.
Dinsdag Meidenavond18.30 tot 20.30 uur.
Woensdag Inloop 18.00 tot 21.00 uur.
Vrijdag. Disco 19.00 tot 22.30 uur (1ste vrijdag van de maand).

Inloop: Kom gezellig binnen om te poolen, darten, tafelvoetballen, waar je zin in hebt. Of gewoon om te kletsen met je vrienden en vriendinnen. Je mag binnen als je uit Rijpelberg, Brouwhuis of Dierdonk komt en als je tussen de 10 en 17 jaar oud bent.

Meidenavond: Een avond speciaal voor meiden van 10 tot 17 jaar uit Rijpelberg, Brouwhuis of Dierdonk. We doen van allerlei dingen, van knutselen tot koken en van dansen tot gewoon lekker kletsen met elkaar. Kom eens een keer kijken en neem gerust een vriendin mee!

PROGRAMMA MEIDENAVOND TIENERHUIS
Iedere dinsdagavond van 18.30 tot 20.30 uur in het Tienerhuis, Rivierensingel 752, Brouwhuis. Wat gaan we allemaal doen?    21 april: meidendisco!De rest van het programma volgt! Heb je hier zelf ideeën over? Laat het me dan weten!
Meer informatie? Bel even naar 0492-510690 of 0492-556957 en vraag dan naar Meta

Disco:
Gezellig feesten met elkaar! Als je tussen de 10 en 17 jaar bent en je komt uit Rijpelberg, Brouwhuis of Dierdonk dan ben je hier ook weer van harte welkom! De entree is gratis en iets lekkers te eten of te  drinken  kun  je  verkrijgen  voor
€ 0,75 aan de bar. Kom dus elke eerste vrijdag van de maand met je vrienden en vriendinnen naar het Tienerhuis!
In mei is er geen disco! Vrijdag 5 juni is de eerstvolgende disco!
Het Tienerhuis vind je aan de Rivierensingel 752 in Brouwhuis.
Buitenprogramma: ZOMERPERIODE!!!!
Je kunt elke dag komen skaten! In de zomerperiode (april t/m oktober) van 12.00 tot 21.00 uur. Maar als het regent of er is geen beheer aanwezig, dan is de skatebaan gesloten. Je kunt er skates, skateborden en beschermers lenen met je pasje!    Mocht je zelf leuke ideeën hebben voor activiteiten, laat het ons dat weten. Kom een keertje langs in het Tienerhuis en dan kunnen we kijken wat we samen kunnen doen! Check ook eens onze site: www.tienerhuis.nl

Activiteiten Rijpelberg O.J.C. Plein 1 in Rijpelberg!
Activiteiten in eigen hand! Programma: Maandag: Inloop met thema van 18.30- 20.30 uur. Bijvoorbeeld een DJ cursus.    Heb je zelf andere ideeën? Laat het ons weten!
Woensdag: Open Inloop van 15.00 tot 16.30 uur. Je kunt dan komen om te kletsen, te poolen, darten etc. Leeftijd 10 t/m 17 jaar
Donderdag: Kinderwerk
Donderdagmiddagclub van 15.00 tot 17.00 uur. Voor kinderen uit groep 6, 7 en 8.
Vrijdag: Inloop van 15.00 tot 16.30 uur met het thema sport en spel. Wat vind je leuk om te doen? Wij horen het graag van jullie! Leeftijd 10 t/m 17 jaar.
Alle activiteiten van het jongerenwerk zijn gratis toegankelijk, maar je hebt wel een pasje nodig. Om lid te worden kun je gratis een pasje laten maken. Het inschrijfformulier kun je bij ons in het OJC krijgen.                 Info? Nard, Maarten of Meta, Jongerenwerk SWH, tel: 510690.    Check onze vernieuwde site!    www.plein1.nl. O.J.C. Plein 1, Rijpelplein 1, Rijpelberg, Helmond

Donderdagmiddag CLUB voor groep 6, 7 en 8!
Deze club is speciaal voor kinderen uit groep 6, 7 en 8, met elke week een ander thema. De activiteiten kosten€ 0,50 per keer en vinden plaats in en om O.J.C Plein 1. Dat is aan het Rijpelplein. Voor vragen kun je bellen met Ingeborg of Meta, kinderwerk SWH team Oost via tel.510690.
Wat gaan we allemaal doen? 16 april: muziek. 23 april: knutselen en open inloop. Stem mee en bepaal de activiteit in mei en juni!! Briefjes vind je in Plein 1. De deuren gaan om 15.00 u. open en om 15.30 u. begint de  activiteit die duurt tot 17.00 u.

10+ kookcafé. Ben je 10 jaar of ouder én zit je nog op de basisschool? Vind je het leuk om te koken (of om dat te leren)? Let even op want SWH kinderwerk presenteert. NIEUW: Schrijf je nu in voor 4 lessen! Op maandag 20 april, 25 mei, 22 juni en 13 juli.    In de keuken van wijkhuis De Brem.We beginnen om 16.00 uur met koken en zijn dan ongeveer om 18.30 uur klaar met eten! Het kost € 4,00. Er kunnen max. 10 kinderen meedoen en…vol=vol dus geef je snel op! Dat kan via e-mail of telefoon. Geef dan even de volgende gegevens door:    Je naam, adres, telefoonnummer.
Vragen? Bel met Meta of Ingeborg, tel.: 510690 of mail:    ingeborg.schrama@swhhelmond.nl

 Posted by at 23:41
apr 222009
 

‘De Kerk is niet meer van deze tijd’ en ‘De Kerk moet met haar tijd meegaan’: zomaar twee uitspraken die je vandaag de dag vaak hoort.Toch is de Kerk van nu op tal van punten heel anders dan pakweg vijftig jaar geleden.
De volkskerk van toen bestaat niet meer; we vieren anders; we kijken anders naar de wereld en we gaan anders om met andere godsdiensten. Ondanks al die veranderingen is de Kerk in wezen nog hetzelfde: haar structuur, haar sacramenten, wat christenen geloven en waarom ze samenkomen om dat te vieren.

Door Jezus gesticht
De Kerk is geen maaksel van mensenhanden. De Kerk gaat terug op Jezus die de Christus is; ook al heeft Hij haar niet in strikte zin gesticht, Hij heeft haar wel degelijk gewild en in het leven geroepen. Dat blijkt met name uit het feit dat Hij vrijwel meteen als Hij met zijn verkondiging begint, medewerkers roept om Hem te volgen. Die leerlingengroep is een voorafbeelding van het grote volk van God dat Jezus bijeen wil brengen uit alle windstreken, rassen en talen. Bij Jezus breekt het Rijk Gods aan – een wereld waarin alle mensen tot hun recht komen en leven in verbondenheid met elkaar en met God. Dat Rijk Gods is echter geen zaak van Jezus alleen, maar van allen die geloven in Hem en proberen om net als Hij in liefde hun naasten en God te dienen. Continue reading »

 Posted by at 23:39
apr 222009
 

april 001

Deze titel is in 2009 toebedeeld aan Dhr Berens uit Brouwhuis. Hij wist de driekoppige jury met zijn ambachtelijke, rijk gevulde erwtensoep ervan te overtuigen dat zijn soep de beste is.
De jury heeft alle ingeleverde soepen gekeurd aan de hand van een proffesioneel keuringsrapport om zo tot een juist oordeel te komen.
De hoofdprijs was 1 minuut GRATIS winkelen bij SDB Ron Hendrikx in Brouwhuis, dit leverde dhr Berens een winkelwagen boodschappen t.w.v. € 250,-.
Namens het Team van Super de Boer Ron Hendrikx willen wij alle deelnemers bedanken !!

 Posted by at 23:35