mrt 222009
 

maart 008

Heeft u een gevaarlijke straat? Laat het ons weten!
Op woensdag 10 juni wordt de Nationale Straatspeeldag 2009 gehouden. Op deze dag kunnen verkeersonveilige situaties onder de aandacht worden gebracht.
In Rijpelberg doen we dit ook! In de afgelopen jaren hebben we samen met de bewoners van onder andere Sallandhof en Drenthehof een Straatspeeldag georganiseerd.
Heeft u in uw straat een onveilige verkeerssituatie, die u samen met ons onder de aandacht wil brengen, laat het ons dan weten. Voorwaarde is wel dat de straat geschikt is om activiteiten voor kinderen op te zetten en dat de bewoners uit de betreffende straat bereid zijn om aan deze dag mee te werken. Op www.rijpelberg.info zijn foto’s en het verslag van de editie van vorig jaar te zien.
U kunt een bericht sturen aan wvrijpelberg@gmail.com of een briefje aan Wijkraadvereniging Rijpelberg, Rijpelplein 1, 5709 BT, Helmond, t.a.v. Straatspeeldag 2009. En geef hierin een beschrijving van de verkeerssituatie en uw contactgegevens.

 Posted by at 19:18
mrt 222009
 

Werkgroep energiebesparing Rijpelberg.
Een nieuw idee van de ABCD groep Actief Rijpelberg. In de wijk Rijpelberg wordt gebruik gemaakt van stadsverwarming. Regelmatig worden door bewoners opmerkingen gemaakt over de kosten van de stadsverwarming in relatie tot gasgestookte centrale verwarming.

Daarnaast zijn de woningen inmiddels ruim 25 jaar oud en is bv. Woonpartners in de wijk van plan groot onderhoud te gaan uitvoeren. In de afgelopen 25 jaar zijn de energie-eisen voor woningen strenger geworden en ook zijn er meer mogelijkheden ontwikkeld voor het omlaag brengen van het energiegebruik. Er zijn dus redenen om na te denken over de mogelijkheden om de energielasten omlaag te brengen. Continue reading »

 Posted by at 19:17
mrt 222009
 

Nu het feestje van carnaval definitief voorbij is, kijkt C.V. de Spekzullekes en Prins Ronald d’n Urste terug op een fantastische periode van een aaneenschakeling van diverse hoogtepunten, zoals het Rode Neuzenbal, Lady’s First Night, de Kletzullekesavonden en Speksation.
Mede door inzet van alle vrijwilligers, leden en begunstigers van C.V. de Spekzullekes en de gastvrijheid van zaal Vissers zijn we erin geslaagd er een “MEGA-Carnaval” van te maken. Het afgelopen seizoen heeft C.V. de Spekzullekes er zeer veel aangedaan om carnaval nog beter op de kaart te zetten en dat is zeker gelukt! Mede door de vele positieve reacties op de activiteiten, de energieke Raad van 11 en de Hoogheden is carnaval vieren bij de Spekzullekes één groot feest geworden!
Momenteel wordt er weer langzaam begonnen door de Spekzullekes aan carnaval 2010. Volgend jaar gaan de Spekzullekes het uiteraard weer proberen om dit carnavalsjaar te overtreffen.

Om met woorden van onze Prins Ronald d´n Urste af te sluiten: “UT WAR EEN SKÔN FISKE!!”

 Posted by at 19:15
mrt 222009
 

Iedere maand een stukje te schrijven voor Hofkompas is leuk om te doen. Het is voor mij een fijne manier om ideeën en opmerkingen te spuien die de leefbaarheid in de wijk positief kunnen beïnvloeden. In de wijk hoor ik u praten en ik kijk goed rond. Op die manier krijg ik steeds onderwerpen aangereikt om over te schrijven. Deze keer wil ik iets schrijven over auto’s en wat daar mee samenhangt.
De heilige koe.
Begin jaren 80 was er een tv programma “De heilige koe” genaamd.
Met “heilige koe” doelde men in dit programma op de auto. Iedereen hecht er op zijn eigen manier waarde aan. Natuurlijk zijn we allemaal voorzichtig met onze auto.
Vaak is er lang voor gespaard en voor menigeen is er bij de aankoop van hun glimmende bolide een ware droom uitgekomen. Er zijn mensen die hun auto wekelijks vertroetelen met een wasbeurt, regelmatig waxen en zelfs een naam geven. Continue reading »

 Posted by at 19:13
mrt 222009
 

Op 30 april organiseert W.C. Brouwhorst haar jaarlijkse Koninginnemarkt.
De markt zal plaats vinden van 9.00 tot 17.00 uur en bestaan uit meer dan honderd kramen. Het wordt een echte snuffelmarkt voor jong en oud, waar iedereen van harte welkom is. Buiten een groot aanbod van kramen vindt u verder op de markt:
– een draaimolen
– 3 springkussens
– allerlei vertier voor de kinderen verzorgd door scouting Rijpelberg
– zelfs aan een toilet wagen is gedacht
Heeft u ook nog spullen waar u al jaren niets meer mee doet, spullen die u niet meer gebruikt maar toch gewoon goed zijn, dan is deze markt een uitgelezen mogelijkheid voor u om een extra zakcentje te verdienen.
U kunt bij SDB Ron Hendrikx in WC Brouwhorst zowel halve als hele kramen huren tegen de laagste prijs van Helmond. De kosten van een hele kraam zijn 10,- euro en voor een halve kraam betaalt u 5,- euro, wees er snel bij want op = op.
GRAAG TOT ZIENS OP ONZE KONINGINNEMARKT.

 Posted by at 19:11
mrt 222009
 

maart 007

Op maandag 23 februari was het feest in Rijpelberg, het Kindercarnaval! Als vanouds weer een gezellig feest voor de jeugd van onze wijk, maar ook een beetje voor de ouders…
Natuurlijk was de jeugdraad van Rijpelberg er bij met dit jaar prins Connor, prinses Audrey en ceremoniemeester Luca! Naast de muziek traden enkele groepen en solo’s van Show en Dansvereniging De Lolbroeken op. Tegen het einde van de middag gaf de Neos Breakdance een spetterend optreden op vette muziek! Ook  zorgde clown Lusko voor grappige creaties met ballonnen.
Omdat het Kindercarnaval al jaren door een groep enthousiaste vrijwilligers wordt georganiseerd zijn de oudgediende Wim van den Heuvel, Hans van Dalen en Sjaak van der Putten voor hun inzet benoemd tot erelid van het Kindercarnaval in Rijpelberg! Bij dezen wil ik iedereen bedanken die aan deze activiteit hebben meegeholpen en iedereen die op deze dag aanwezig was!
Tot de volgende keer!
Koen Bos

 Posted by at 19:10
mrt 222009
 

Waarom geld laten liggen?
Het is weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting, in 2009 over het jaar 2008. Voor veel mensen is het invullen van het belastingbiljet een jaarlijks terugkerend probleem.

De ouderenbonden ANBO, PCOB en Unie KBO hebben daarom vrijwilligers opgeleid die ouderen thuis kunnen helpen bij het doen van de belastingaangifte. Bent u 65+ en lid van een van de drie ouderenbonden, dan kunt u voor hulp bij aangifte bij ons terecht.
Continue reading »

 Posted by at 19:08
mrt 222009
 

Democratie is een bestuursvorm. Het Nederlandse woord stamt af van de Griekse woorden dèmos, wat ‘volk’ betekent en krateo, wat heersen’ of ‘regeren’ betekent.
Dit houdt in dat het volk zelf stemt over de wetten, of het volk verkiest vertegenwoordigers die de wetten maken. Uitgangspunt is dat de meerderheid van een volk beslist over wat er wel en niet zou moeten gebeuren.
In een democratie is de voltallige bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op de (minstens de meerderheid) instemming van het volk. Deze bestuursvorm is gebaseerd op het menselijke gelijkheidsideaal. Als iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is (zoals in het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat) dan heeft ook niemand méér recht dan een ander om bepaalde wetten of plannen vast te stellen of beslissingen te nemen.

Deze vorm van democratie is in Helmond inmiddels ver te zoeken. Immers als wij nog steeds deze vorm van democratie zouden toepassen, dan zou bijvoorbeeld onze gemeente Helmond ons als burgers van deze wijk ook eens moeten vragen of wij wel “Helmonders” willen blijven, of dat we toch niet liever aansluiting zouden zoeken bij een andere gemeente zoals Asten, Deurne, Laarbeek of Bakel en Gemert of helemaal zelfstandig willen worden. Het fluweel van de zetels in het college van B & W evenals in de raadszaal van de gemeente Helmond kriebelt teveel.

Hetzelfde geldt voor plannen van de gemeente Helmond.
Denkt dit college van B & W en de gemeenteraad nu echt, dat de meerderheid van de bevolking in Helmond zit te wachten op een nieuw stadion voor Helmond Sport bij Berkendonk? Ik kan u op een briefje geven dat als ze het lef hadden om daar een volksraadpleging over te houden en de bevolking van Helmond dan ook echt en eerlijk zouden vertellen wat het hen allen samen aan euro’s zou gaan kosten en wat de gevolgen zijn voor de leefbaarheid er nog geen 5% van de hele Helmondse bevolking voor een nieuw stadion op Berkendonk zou kiezen.
En toch voorspel ik u, dat dit college van B & W met een voorzitter die voetbalgek is, samen met de huidige gemeenteraad gaat besluiten Helmond Sport een nieuw stadion te laten bouwen bij Berkendonk. In Helmond noemen we dat dan democratie, als het in een Zuid Amerikaans land zou gebeuren noemen we het een dictatuur.

Precies hetzelfde is er aan de hand met een geplande snelweg ten oosten van de wijken Rijpelberg en Brouwhuis. De wijken Helmond Noord, Dierdonk, Rijpelberg en Brouwhuis zullen de zure vruchten gaan plukken van deze nieuwe snelweg. En als je het de burgers in deze wijken vraagt of die weg nodig is, dan zal een kleine meerderheid beamen dat een nieuwe weg hoogst noodzakelijk is.

Maar als je doorvraagt onder welke voorwaarden die weg er dan moet komen, is de mening bijna unaniem. Verdiept, zodat deze vier wijken met bijna 40% van de Helmondse bevolking geen geluidsoverlast en stankoverlast ondervinden.

En als dan in Rijpelberg aan de eerste man van deze stad wordt gevraagd waarom Helmond niet het standpunt van de gemeente Laarbeek overneemt, namelijk een nieuwe weg ja, maar wel verdiept, dan antwoord de eerste burger van deze stad, die zelf heel rustig ergens richting Eindhoven woont, dat hij geen boodschap heeft aan de wensen van deze wijken en niet zoals Laarbeek gaat ijveren voor een nieuwe weg die verdiept in het landschap wordt aangelegd.

Echte democratie heet dat in Helmond.

De Naald

 Posted by at 19:06
mrt 222009
 

maart 006

Basisschool Den Bongerd, gelegen in de wijk Rijpelberg aan het Betuwehof 10,bestaat dit jaar 25 jaar!!!
Dit willen wij natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan!! De kinderen van de school hebben in de week van 15 t/m 19 juni a.s   een feestprogramma met als thema  ‘Kunst’. Voor alle oudleerlingen vanaf 18 jaar, en alle oudcollegae, zijn we inmiddels gestart met de voorbereidingen van een reünie. Deze reünie zal gehouden worden op vrijdagavond 16 oktober.
De avond begint om 20.00 uur en zal om 0.1.00 uur  afgelopen zijn.
Op www.denbongerd25.hyves.hu  kun je je eventueel aanmelden als lid en elkaar zo alvast ‘ontmoeten’.
Begint het bij jou ook al te kriebelen en heb je zin gekregen om ook op onze reünie te komen? Ga dan naar de website van onze school www.denbongerd.nl  en klik op de link ’reünie’.
Hier vind je de informatie om je aan te melden voor de reünie.
Jij komt toch ook?!!!!

 Posted by at 19:05
mrt 222009
 

maart 005

Zoals u misschien al weet behandelen wij in onze kliniek allerlei gezelschapsdieren. Dat gezelschapsdieren niet altijd honden, katten, fretten, konijnen en knaagdieren zijn wist u misschien nog niet. Wij behandelen namelijk met grote regelmaat ook reptielen en vogels.
Meestal neem ik de reptielen voor mijn rekening en kom daar  toch vaak grote uitdagingen tegen.
In november vorig 2008 kwamen twee bezorgde eigenaren bij me met een 60 gram zware luipaardgekko. Een gekko is een kleine hagedis met een nogal schattig (voor een reptiel) uiterlijk, bolle ogen en rond bekje. Deze gekko was niet anders, behalve dan dat hij ook een bol rond buikje had en geen ontlasting had gehad sinds de aanschaf een paar weken daarvoor. Een uitdaging! Het diertje was wel lastig uit z’n huisje (een uitgeholde kokosnoot) te lokken, maar was daarna goed te onderzoeken.Wat opviel was de (letterlijk) keiharde buik. Verder leek het gekko’tje het  goed te doen. Ook onderzoek op de ontlasting gaf weinig extra informatie.
Ik wilde graag weten wat er in de buik zat en na overleg met de eigenaren werd een digitale röntgenfoto gemaakt. Op de foto was een dichte (witte) massa te zien die meer dan de helft van de lichaamsholte opvulde. Het beeld paste bij zand dat in de darmen kleine “bakstenen” gevormd had en het onmogelijk maakte voor voedsel om de achteruitgang te bereiken. Continue reading »

 Posted by at 18:51
mrt 222009
 

maart 004

Wie houdt er niet van een wandeling in het bos of in het park? Vooral met mooi weer valt er genoeg te beleven. Neem daar bij nog 2 natuurgidsen die er heel veel van af weten  en al uw vragen worden beantwoord. Daarom heb ik hier een wandelschema gemaakt voor  2009 , zodat u zelf kunt kijken of er iets voor u bijzit om een gezonde en frisse neus te halen.
Zondag 5 april
Voorjaarswandeling in het Coovelsbos. Dit natuurgebied kunt u vinden in de eerste bocht in de Burgemeester Krollaan, komende vanaf de Mierlose weg bij het kerktorentje aan de rechterkant.
Dit is een wandeling waarbij verteld wordt wat er zoal te zien is als het lente begint te worden. De gidsen zullen u vertellen  (en laten zien) over het ontluikende groen, de bomen en struiken, alsmede de verschillende soorten mos.
De vertrektijd is 14.00 uur.

Zondag 26 april Continue reading »

 Posted by at 18:08
mrt 222009
 

De Helmondse Oecumenische Werkgroep “Heelheid van de Schepping” organiseert op zaterdag 4 April van 11.00 uur tot 14.00 uur nu alweer voor de 13de keer hun jaarlijkse inzamelingsactie ten gunste van de stichting Vraag en Aanbod.

De Stichting Vraag en Aanbod in Tilburg knapt gebruikte spullen, in diverse werkplaatsen verspreid over ons land, op voor projecten in de derde wereld. Dit gebeurt door jonge en langdurig werklozen die onder professionele begeleiding voorbereid worden voor werk of verdere scholing. Continue reading »

 Posted by at 18:03
mrt 222009
 

Gemotiveerde aspirantstudenten die willen werken en leren tegelijk kunnen zich nu aanmelden!
In september 2009 start De Zorgboog (in samenwerking met het ROC Eindhoven) met een nieuwe klas studenten: de BBL-opleiding tot Helpende en Verzorgende IG.
Het moment om je aan te melden is nu.  Kijk op www.zorgboog.nl of meld je direct aan deze avond op telefoonnummer: 0492 – 348 484.

Studenten aan de BBL-opleiding Helpende of Verzorgende worden klaargestoomd voor een beroep in de zorg. Na ontvangst van het diploma kunnen deze studenten niet alleen bij De Zorgboog, maar eigenlijk overal aan de slag. Want arbeidszoekenden met een zorgdiploma op zak zijn zeer gewild. Continue reading »

 Posted by at 18:01
mrt 222009
 

De wijk is voor iedereen: In alle Helmondse wijken wonen verschillende groepen bewoners met elkaar samen. Er zijn gezinnen met kinderen, ouderen en jongeren. Gezamenlijk wordt gebruik gemaakt van de ruimtes en voorzieningen in de wijk.
Wat doet de straathoekwerker.
De straathoekwerker heeft extra aandacht voor de situatie van jongeren in de wijk. Hij is aangesteld om signalen op te vangen, de situatie van jongeren te verbeteren en te voorkomen dat jongeren overlast voor anderen veroorzaken.
Op deze manier levert de straathoekwerker een bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk.
De straathoekwerker heeft dan ook niet alleen maar contacten met jongeren, hij overlegt ook met andere buurtbewoners. Op deze manier probeert hij jongeren en overige buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. Zo krijgt men over en weer meer begrip voor elkaars situatie. Ook bij  overlegsituaties in de wijk zoals klankbordgroepen e.d. is de straathoekwerker regelmatig aanwezig.

Hoe voert de straathoekwerker zijn taak uit? Continue reading »

 Posted by at 17:59
mrt 222009
 

Binnenprogramma: Maandag t/m vrijdag: inloop 15.00 tot 17.00 uur.
Dinsdag: meidenavond 18.30 tot 20.30 uur.
Woensdag: Inloop 18.00-21.00 uur.
Vrijdag: Disco 19.00-22.30 .
(1ste vrijdag van de maand)

Inloop: Kom gezellig binnen om te poolen, darten, tafelvoetballen, waar je zin in hebt. Of gewoon om te kletsen met je vrienden en vriendinnen. Je mag binnen als je uit Rijpelberg, Brouwhuis of Dierdonk komt en als je tussen de 10 en 17 jaar oud bent.

Meidenavond: Een avond speciaal voor meiden van 10 tot 17 jaar uit Rijpelberg, Brouwhuis of Dierdonk. We doen van allerlei dingen, van knutselen tot koken en van dansen tot gewoon lekker kletsen met elkaar.
Kom eens een keer kijken en neem gerust een vriendin mee!

Programma meidenavond Iedere dinsdagavond van 18.30 tot 20.30 uur in het Tienerhuis, Wat gaan we allemaal doen?
24 maart: LAMAavond
31 maart: hapjes maken € 1,00.
7 april vrije inloop
14 april tekenen/ schlderen
21 april Meidendisco
De rest van het programma volgt! Meer informatie? Bel even naar 0492-510690 of 0492-556957 en vraag dan naar Meta Continue reading »

 Posted by at 17:56
mrt 222009
 

De oproep van de wijkbeheerder doet al vermoeden dat wij hondenbezitters weer eens op onze plichten worden gewezen.
Maar waarom wordt de gemeente niet op haar plichten gewezen door de uitlaatstroken goed en wat vaker te reinigen. Ik woon aan het Oude Pad en hierover zijn al heel wat discussies gevoerd over het reinigen daarvan. Vorig jaar nog met de heer van Schijndel en onlangs ook met de heer van Lieshout, beide van de gemeente.
Het heeft echter niet geresulteerd in een regelmatig reinigen en hierbij bedoel ik ook goed reinigen.
Ik kan goed begrijpen dat de mensen hun hond ergens anders laten poepen, zeker als deze mensen ook nog kinderen hebben. De stroken zijn vaak zo smerig dat zowel hond als kind hier doodziek van worden.Ik vind wel dat mensen de hondenpoep op moeten ruimen als deze onverhoopt ergens ligt waar deze niet thuis hoort, zoals in speelgelegenheden voor kinderen, op de stoep,  bij boomspiegels etc. Continue reading »

 Posted by at 17:51
mrt 222009
 

Echtscheiding en dan? In Nederland worden jaarlijks 80.000 huwelijken gesloten en 37.000 ontbonden.
Bij een echtscheiding komt veel kijken. Er moeten veel afspraken gemaakt worden over hoe je de zaken in de toekomst wilt regelen.
Een echtscheiding (of een andere verbroken vaste relatie) heeft gevolgen voor de betrokkenen.
De gevolgen zijn niet alleen voor de exechtgenoten maar ook vooral voor de eventuele kinderen. Continue reading »

 Posted by at 17:50
mrt 222009
 

In de regionale media hebben recent weer enkele artikelen gestaan over de ontwikkelingen in het bisdom met betrekking tot parochievormingen.
Het is goed te weten dat de bisschop al enige tijd bezig is om samen met een groot aantal mensen na te denken over de toekomst van het bisdom, de herinrichting van dekenaten en de toekomst van parochies in het bisdom.
Dit is onderdeel van het evangelisatieprogramma dat is opgezet rondom het 450-jarig jubileum van het bisdom dat dit jaar wordt gevierd. In de eerste helft van dit jaar wil de bisschop zijn plannen ten aanzien van de vorming van nieuwe parochies nader presenteren. In dat kader heeft hij op 13 februari jl. de nieuwe dekenale regio’s bekend gemaakt en twaalf nieuwe dekens benoemd. In het nieuwe dekenaat Asten-Helmond, één van de twaalf nieuwe dekenaten, is pastoor van de Laar uit Mierlo-Hout als deken benoemd.

Centraal in de plannen staat de vorming van nieuwe parochies rond Jezus Christus, waar jongeren, gezinnen, kinderen en oudere gelovigen elkaar kunnen ontmoeten in de zondagse Eucharistieviering en daarbuiten. Door krachten te bundelen ontstaan er plaatsen waar mensen hun katholieke geloof met elkaar  blijven beleven. Continue reading »

 Posted by at 17:48
mrt 222009
 

Ik zie u de wenkbrauwen fronsen, een orgie, en dat in de achtertuin, het moet niet gekker worden.
Het verhaal is als volgt:
Zondagmorgen 1 maart 2009, nadat wij, mijn vrouw en ik, aan de koffie, een tijdje naar de diverse mezen hebben gekeken in de achtertuin, zijn we gaan wandelen.
Overigens waren het kool, staart, pimpel, kuif en glanskopmezen.
Het was een mooie lente dag. Continue reading »

 Posted by at 17:15
mrt 222009
 

Beste dierenvrienden
Allereerst hartelijk dank voor de leuke reacties welke ik mocht ontvangen na mijn hartoperatie. Een hiervan wil ik beslist even vermelden, “Frans, onze Bas-boeren fox- is bijna 17 jaar geworden en hij was een taaie, maar dat ben jij ook.” groetjes Susanne.

Nu de vraag die al eerder binnen kwam, over het toedienen van medicijnen.
Sommige honden accepteren een medicijn heel eenvoudig, maar het toedienen van de medicijnen is niet altijd even gemakkelijk. Continue reading »

 Posted by at 17:13
mrt 222009
 

MEE Zuidoost Brabant start Ontmoetingsgroep voor kinderen van ouder(s) met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Het zal je maar gebeuren: je moeder krijgt een verkeersongeluk en loopt daarbij een hersenkneuzing op. Plotseling is thuis alles anders: ze is vaker boos of geprikkeld. Ze doet minder leuke dingen met je want ze heeft veel hoofdpijn. Ze vergeet wat je pas geleden nog verteld hebt. En als je dan eens even moet huilen omdat het je allemaal een beetje veel wordt, dan vindt iedereen ook nog dat je jezelf aanstelt.
Dit is slechts één situatie waarin kinderen van ouders met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zich bevinden.
Voor deze kinderen organiseert MEE Zuidoost Brabant een Ontmoetingsgroep. Continue reading »

 Posted by at 17:11
mrt 222009
 

maart 003

In het vorige Hofkompas kon u al kennis met maken met De Lolbroeken, een vereniging die uitsluitend aan showdansen doet. Op zondag 8 maart j.l. vond in de Veka sporthal een toernooi ervan plaats van deze vereniging.

Bij binnenkomst in de hal merkte men al dat men met een professionele organisatie te maken had.
Er stond een enorm podium in de zaal dat verlicht werd door een nog grotere lampeninstallatie. Het publiek werd verwend, want iedereen zat voor het podium in plaats van op de tribune boven in de hal. Er waren
‘s morgens al ruim 600 bezoekers geteld, buiten de dansgroepen die overal repeteerden en warm draaiden. Het leek wel de Arena in het klein. Aan het toernooi deden 26 teams mee die allemaal in de prijzen wilden vallen. Maar de punten die behaald konden worden waren belangrijker want die telden mee voor deelname aan het komende Ned. kampioenschappen. Continue reading »

 Posted by at 17:08
mrt 222009
 

maart 001Zondag 19 april
Kunst, hobby’s, vrije tijd. Wat voor de één een prettig tijdverdrijf is, is voor de ander van alles en nog wat. Wat betekenen kunst, hobby’s en vrije tijd eigenlijk voor u? Dat mag u zelf bepalen. Waar? Nou, op de 3de kunst- en hobbydag in de Binnenstad van Helmond natuurlijk! Continue reading »

 Posted by at 17:02