jan 212009
 

jan 007

De winter heeft afgelopen weken Rijpelberg flink in zijn greep gehouden. De matige tot strenge vorst heeft er voor gezorgd dat sloten en vijvers veranderden in een prachtige schaatsbaan, zelfs Berkendonk was na meer dan tien jaar veranderd in een ijsvlakte zodat de derde Nieuwjaarsduik dit jaar helaas geen doorgang kon vinden (zie hierover meer in deze uitgave).

Uniek was het, dat voor het eerst sinds het bestaan van Berkendonk er op deze plas geschaatst kon worden.
Zelfs enkele ijssurfers werden waargenomen op de bijna helemaal dichtgevroren plas Berkendonk.
Jammer dat de parkeerplaats niet toegankelijk was (deze was door de gemeente met een paaltje afgesloten) en de kraam met erwtensoep ontbrak.

 Posted by at 23:31
jan 212009
 

Senioren Hobbyclub: dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Volksdansen: voor dames en heren, dinsdag van 10.30 tot 11.45 uur onder leiding van een docente. € 2.50 p.m.
Biljarten: dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00 uur. € 2.00 p.m.
Meer beweging voor ouderen: woensdag van 9.00 tot 10.00 uur onder leiding van een gymdocente. € 2.50 p.m.
Country dansen: woensdag van 19.00 tot 21.00 uur. € 6.00 p.m.
Koersballen: voor dames en heren donderdag van 13.30 tot 16.30 uur. € 1.50 p.m.
Muzikale werkgroep: donderdag van 19.30 tot 21.30 uur.
Kookclub: dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Zomerfietsen:  Iedere maandag om 13.00 uur.
Hulp invullen formulieren: Iedere laatste vrijdag van de maand.
Deze activiteiten zijn allen in het wijkhuis De Brem. Continue reading »

 Posted by at 23:30
jan 212009
 

Toen de gemeente Helmond de Helmondse kabeltelevisie maatschappij Combivisie verkocht aan UPC zou het allemaal beter worden en niet duurder. Het voormalige Helmondse kabelnet was van alle Helmondse burgers die door betalingen dit netwerk bijeen hadden gebracht.
Miljoenen ontving de gemeente Helmond voor dit kabelnet waarmee ze hele leuke dingen gingen doen. De bouw van Boscotondo met nieuwe raadszaal bijvoorbeeld. Maar wat heeft de huidige Helmondse burger nu nog aan al dat toen uitgegeven geld? En tja UPC betaalde wel veel voor de kabeltelevisie in Helmond, maar als je naar de huidige tarieven kijkt weet je dus ook wie uiteindelijk deze vele miljoenen aan het terug betalen is, juist ja iedere Helmondse burger die nog steeds aangesloten is op de kabel-televisie. Goedkoper is het door deze “marktwerking” zeker niet geworden.
Ook Obragas werd door de gemeente Helmond in de aanbieding gedaan. Ook nu weer verkocht de gemeente Helmond een netwerk wat eigenlijk van alle Helmondse burgers was. En wederom werden vele miljoenen euro’s op de bankrekening van de gemeente Helmond bijgeschreven. En wederom kun je je oprecht afvragen wat het nu de Helmondse burger heeft opgeleverd. Niets toch, er is zelfs geen geld om Berkendonk open te houden voor de Helmonders. Wel hogere tarieven want ook de koper van Obragas, het Duitse RWE, zal linksom of rechtsom de vele miljoenen willen terugverdienen. Dat kan alleen door de tarieven “aan te passen” dus uiteindelijk zijn het degene die aangesloten zijn op dat netwerk die de vele miljoenen kunnen gaan ophoesten. Een knap staaltje “marktwerking”. Wat eens van ons allen was wordt door de gemeente verkocht, de gemeente schrijft de miljoenen bij op haar bankrekening en haar burgers kunnen de aankomende jaren dat bedrag weer bij elkaar sprokkelen om de koper zijn miljoenen die betaald zijn terug te laten verdienen.
Je zou zo langzaamaan toch gaan denken dat de politiek uit deze voorbeelden haar conclusies gaat trekken en stopt met de uitverkoop van de publieke zaken. Helaas, ook de provincie en wederom een 40-tal gemeente zwichten voor het geld. Essent, de grootste leverancier van stroom in onze regio, gaat ook verkocht worden, ook aan RWE. Miljarden euro’s hebben de Duitsers over voor Essent. Bedragen waarvan politici met de ogen gaan knipperen en met hun kont gaan draaien. Wederom zal er een publiek bedrijf verkocht worden, wederom voor een extreem hoog bedrag en wederom zullen u en ik de aankomende jaren ons best weer moeten doen om de nota’s dan van RWE bij elkaar te sprokkelen. Immers het bedrag dat RWE nu betaald voor Essent zullen wij met zijn allen weer bij elkaar moeten brengen.
Tot slot mag je hopen dat het Duitse RWE niet voor de keuze komt te staan dat, wanneer de Russen weer eens de gaskraan dichtdraaien en er een tekort is aan gas zoals afgelopen weken, welke klanten ze het eerst zullen afsluiten. Worden het de Brabanders of de Duitsers?

De Naald.

 Posted by at 23:27
jan 212009
 

Om te beginnen wil ik iedereen een gelukkig Nieuwjaar toe wensen.
Het nieuwe jaar betekent ook de intrede van goede voornemens en de behoefte om iets in positieve zin te veranderen. Bijvoorbeeld: Hoe kan ik prettiger leven?
Daarin is leefbaarheid heel belangrijk. Met leefbaarheid wordt onder andere bedoeld hoe aantrekkelijk een gebied is om er te wonen. Hoe groter de leefbaarheid in een wijk of buurt, des te fijner het is om er te wonen.
U heeft het vaak niet in de gaten maar u werkt er zelf ook aan. Aan de leefbaarheid.
Het is voor de meeste mensen namelijk vanzelfsprekend dat de voortuin netjes wordt gehouden, dat de afvalcontainer op tijd weer binnen wordt gehaald of dat men elkaar vriendelijk groet.

We kijken allemaal graag naar ons eigen huis en onze eigen tuin maar we wijzen ook graag naar andermans huis en tuin. Natuurlijk is het prima om kritisch te zijn naar uw woonomgeving maar misschien moet het niet bij wijzen blijven. Zo was ik onlangs bij mensen die zelf niet goed in staat zijn om hun tuin bij te houden. Een buurtbewoner had gezien dat hun tuin verwaarloosd was. Hij vertelde dat hij het een vervelend gezicht vond maar toonde zich tegelijkertijd hulpvaardig. Hij heeft met wat hulp de verwaarloosde tuin zodanig in orde gebracht dat deze door de bewoners weer zelf bij te houden is. Een prachtig voorbeeld van hoe het ook kan.

Natuurlijk heeft niet iedereen de tijd om dit te doen. Deze man heeft daar gelukkig wel de tijd voor genomen en zich afgevraagd wat hij zou kunnen doen. Dat is mooi.

En als we het dan toch over goede voornemens hebben, dan lijkt mij een mooi voornemen om uzelf af te vragen wat u kunt doen aan ergernis of overlast, in plaats van er over te oordelen en het daarbij te laten. Ga met elkaar in gesprek. Het levert altijd iets op!

Met vriendelijke Nieuwjaarsgroeten
Huub Niessen, uw buurtbeheerder.

 Posted by at 23:26
jan 212009
 

Gang van zaken Klankbordgroep Rijpelberg slecht voor betrokkenheid burgers.
Zoals u al in het Hofkompas van december 2008 heeft kunnen lezen, waren veel bezoekers van de klankbordgroep Rijpelberg van december 2008 zwaar teleurgesteld in de opstelling van de voorzitter tijdens deze vergadering.
Op de site www.rijpelberg.info heeft de redactie van Hofkompas een brief aangetroffen die naar aanleiding van deze teleurstellende vergadering door de Wijkraadvereniging Rijpelberg is verzonden aan het College van B & W. Deze brief is hieronder integraal opgenomen.
Ook via deze site en rechtstreeks bij de redactie van Hofkompas zijn reacties ontvangen over de opstelling van de voorzitter, burgemeester Jacobs, tijdens deze vergadering. Een paar daarvan zijn ook in deze uitgave gepubliceerd in onze rubriek “Zo denken wij erover.”

Aan het College van B&W van de gemeente Helmond
BETREFT: Evaluatie Klankbordgroepvergadering Rijpelberg d.d. 1 december 2008

Geacht College,
Onlangs heeft het bestuur van de Wijkraadvereniging Rijpelberg de Klankbordgroepvergadering van 1 december j.l. geëvalueerd.
Wij zijn helaas, mede door de vele negatieve reacties van aanwezigen, tot de conclusie gekomen dat de wijze waarop deze vergadering is gelopen als slecht bestempeld moet worden.
Hieronder zullen we enkele voorbeelden noemen: Continue reading »

 Posted by at 23:24
jan 212009
 

Tijdens de “klankbord”vergadering zijn me een aantal zaken opgevallen: Ik vond de houding van onze “burgervader” ver beneden peil. Ik vind het onbehoorlijk, zo niet onbeschoft om mensen, die vanuit hun functie in de klankbordgroep serieuze vragen stellen, af te kappen. Het geeft absoluut geen pas om zaken die een belangrijke achtergrond hebben met een grap en een grol naar de zijlijn te laten verdwijnen.
De opmerking, van een lid van de klankbordgroep, dat Laarbeek een zeer duidelijk signaal heeft afgegeven inzake de mogelijke aanleg van een drukke weg zou de Helmondse raad zich aan moeten trekken. De Rijpelbergers hebben recht op een transparant overleg over aanleg van een zeer drukke weg en horen daarbij GEHOORD te worden.
Ook het “open houden” van het in de toekomst aanpassen van het bestemmingsplan m.b.t. Berkendonk, zou een stuk transparanter dienen te zijn.
Als de houding van de heer Jacobs exemplarisch is voor belangrijke zaken die de diverse “oudere” wijken van Helmond aangaan, dan vrees ik voor die wijken het ergste.
De Rijpel is groen, (nog) betrekkelijk rustig, en heerlijk om in te wonen. Dat wil ik graag zo houden! De alternatieven zijn er. Dus laat men die serieus bekijken!
H.H.

 Posted by at 23:20
jan 212009
 

Hoewel wat laat, wil ik hierbij ook reageren op de bijeenkomst van de klankbordgroep op 1 december j.l. in de Brem.
Ik heb me ook ongelofelijk geërgerd aan het arrogante en irritante optreden van burgemeester Jacobs. Vroeger had je een burgervader, nu hebben wij een burgemeester die zich ver verheven voelt boven de bevolking van Helmond. Hij probeert zich wel populair voor te doen, met o.a. zijn kattenlied, maar dit is ook maar een farce. Ik heb het bange vermoeden dat we over een aantal jaren een voetbalstadion hebben bij Berkendonk.
Ook heb ik me geërgerd aan het optreden van het kerkbestuur en de pastoor tijdens het overlijden van mevrouw van der Velden. Dit verdient ook niet de schoonheidsprijs. Waarom kan de begrafenismis wel doorgang vinden in Bakel, maar niet in de kerk van Brouwhuis. Op deze manier krijgt men nog minder gelovigen naar de kerk en die zitten al niet bepaald vol. Ik zoek mijn heil nu ook in een andere kerk.
Hoewel ik mijn kritiek gespuid heb, vind ik Rijpelberg nog steeds een prachtige groene wijk en woon er met liefde en plezier.
Vriendelijke groeten
W.d.V.

 Posted by at 23:18
jan 212009
 

Het is niet alleen gedraai en onkunde van de politiek. Zie het CDA in Helmond. Vandaag is het groen morgen weer rood.
Ik denk dat de wethouder heel graag een standbeeld wil, welke kant het opkijkt is niet belangrijk als hij er maar staat.

Één keer wordt je gevraagd om op een partij te stemmen en beloven ze gouden bergen. Het voetbalveld komt niet bij Berkendonk te liggen. De inkt is nog niet op gedroogd of het plan wordt weer gewijzigd. Wat wordt er een hoop euro’s weggegooid aan nutteloze plannen. Ik denk dat ze op het einde van hun termijn nog niet eens meer weten waarvoor ze zijn gekozen.
Ze weten nog niet eens wat de burgers willen. Wordt wakker wethouders en burgemeester, doe waarvoor je bent gekozen en houd je er aan om het best te doen voor de inwoners van Helmond.
Kan je dat niet opbrengen en zijn jullie zo dom, houd dan de eer aan je zelf en hoepel dan op. Aan elke keer onrust te zaaien dat is niet goed te praten.
PW

 Posted by at 23:17
jan 212009
 

jan 006

Toen de redactie mij belde met de vraag om iets te schrijven over de Lolbroeken  dacht ik in eerste instantie aan en carnavalsclubje. Hoe kan men zich vergissen.
Na een afspraak gemaakt te hebben voor een gesprek met iemand van de Lolbroeken  op een locatie ergens in Brouwhuis kwam ik er achter dat het totaal niets met carnaval te maken had en ook niet  met carnaval geassocieerd wilde worden.  Het is een dansvereniging en niet  zo maar eentje, men draait al bijna 5 jaar op zeer hoog niveau mee. Maar laten we beginnen bij het begin, het ontstaan en wat of wie zijn nu die Lolbroeken? Na een gesprekje dat ik had met de voorzitter Sjef Verhulst en secretariaat Jose Moeskops ontstond het volgende verhaal.
Het hele gebeuren is 5 jaar geleden ontstaan door een groep vrienden die wel eens gingen stappen en ook iets nieuws wilden doen in Brouwhuis. Ze waren allemaal gek van dansen en plezier maken. Er werd geopperd dat ze met stappen veel lol hadden en al gauw was  de naam bekend, het werd de Lolbroeken. Het ledental is aanzienlijk gegroeid. De vereniging houdt zich bezig met, hoe kan het ook anders, dansen. Het Gardedansen en het Showdansen. De leeftijden variëren van 5 tot ongeveer 18 jaar. Het dansseizoen begint in december en eindigt in april en vanwege het topniveau zijn ze dus eigenlijk elke zondag ergens te bewonderen. Alhoewel ze zelf met carnaval niets te maken hebben treden ze wel op in deze periode. Continue reading »

 Posted by at 23:12
jan 212009
 

jan 005Inmiddels is het alweer 2009 en C.V. de Spekzullekes maken zich al op voor opnieuw een fantastisch carnavalsjaar.
Uiteraard vieren wij carnaval het liefst met iedereen en daarom presenteren wij alvast een gedeelte van het programma voor dit jaar. Pak dus alvast uw agenda en noteer de volgende data!

Rode Neuzenbal Zondag 15 februari
Het Rode Neuzen Bal is hét feest voor kinderen van de groepen 1
t/m 7. Het grandioze feest begint om twee uur ‘s middags en duurt tot half vijf. Een kaartje kost 2.- maar daar krijg je dan ook heel veel voor. Er is een discjockey, de Raad van Elf is er, de dansma-rietjes zijn er en natuurlijk ook de clowns Spekkie en Zullie zijn er weer.  In de zaal kunnen jullie feesten en hossen en allerlei ande-re leuke dingen hebben we voor jullie bedacht. Je moet echt komen. O ja, er is natuurlijk ook chips, snoep, limonade en je krijgt een verrassing mee als je naar huis gaat. Papa en mama mogen er niet bij zijn, zij kunnen alles op een groot beeldscherm volgen. De kaartverkoop is op 5 januari gestart bij Z & Z WC. Brouwhorst en bij Cafetaria Vissers.
Zorg dat je er bij bent.

50+ bal Vrijdag 20 februari Continue reading »

 Posted by at 23:08
jan 212009
 

Wij zijn de Helmondse twirlvereniging The Young Sensation en enorganiseren in de maanden januari en februari weer proeflessen twirlen bij jou in de buurt.
Wat is twirlen?
Twirlen is een combinatie van majorette, turnen, ballet en diverse dansvormen. Het is een sport die je in solo-, duo- en teamverband kunt beoefenen en altijd wordt uitgevoerd op muziek. Een hele gevarieerde en leuke sport dus!

The Young Sensation
Twirlvereniging The Young Sensation is een leuke en Continue reading »

 Posted by at 22:59
jan 212009
 

Gedeeltelijke cliëntenstop thuiszorg De Zorgboog opgeheven
De gedeeltelijke cliëntenstop die De Zorgboog vanaf 20 augustus 2008 noodgedwongen heeft moeten doorvoeren binnen de thuiszorg, is deze week opgeheven.
Voor 2008 heeft De Zorgboog een substantiële volumeafspraak voor extramurale productie met het Zorgkantoor gemaakt. De vraag naar thuiszorg door De Zorgboog is dit jaar echter zo sterk gestegen dat bij het in zorg nemen van deze cliënten het afgesproken maximale volume 2008 fors zou worden overschreden. Eind augustus moest De Zorgboog dan ook een gedeeltelijke cliëntenstop afkondigen voor persoonlijke verzorging.  Met het opheffen van de gedeeltelijke cliëntenstop is het niet langer nodig om cliënten door te verwijzen naar collega zorgaanbieders. Het was een ingrijpende en pijnlijke maatregel voor cliënten en hun familie die zorg wilden ontvangen van De Zorgboog als ook voor het personeel van De Zorgboog die deze zorg graag wilden bieden.
De Zorgboog blijft de situatie het komende jaar dan ook nauwlettend volgen. Zorgboog, telefoon (0492) 34 86 08.

HKZ-kwaliteitscertificaat Zorgorganisatie De Zorgboog
Heeft eind november 2008 het HKZ-kwaliteitscertificaat voor Zorg met verblijf (verzorgingshuizen) en Zorg met Verblijf & Behandeling (verpleeghuizen) behaald. Continue reading »

 Posted by at 22:56
jan 212009
 

jan 003

Het was druk, heel druk op Berkendonk. Met dik aangeklede mensen tenminste, die benieuwd waren of er toch nog harde bikkels waren die een duik in het koude water wilden wagen.
Maar helaas, die waren er niet. Of toch, daar komt een mevrouw met drie kinderen aanlopen, met  handdoeken om hun schouders. Het blijkt de familie de Leeuw te zijn, die de vorige twee nieuwjaarsduiken ook meegedaan heeft. Auke, Wybout, Femke en moeder de Leeuw zijn inderdaad de enige kandidaten om te gaan zwemmen. Maar als ze horen dat het niet door gaat keren ze teleurgesteld terug naar huis.
De beheerder van Berkendonk, Frank Dirks, vertelt dat het erg jammer is dat het niet doorgaat, maar veiligheid gaat voor alles.

jan 004
De avond ervoor is er nog overlegd met de organisator Jan Schalks en de heer Dekker van de reddingsbrigade, en toen is besloten om het evenement niet door te laten gaan. Er liggen  centimeters ijs op het water en dat is te gevaarlijk. Ook de mogelijkheid om het ijs kapot te hakken voor het begin van het zwemmen werd afgeketst.
Als het ijs gebroken zou worden krijg je scherpe randen en als er dan een zwemmer het water in zou rennen loopt deze de kans dat hij zich snijdt.

De heer Dirks is ook bezorgd over andere zaken. Stel dat men gaat proberen te schaatsen op dit dunne ijs, en er doorheen zou zakken.
Dan kan men onder het ijs terecht komen, met dodelijke onderkoeling als gevolg. Daarom raadt hij ten zeerste af om te komen schaatsen. Ze zullen het de komende tijd wel in de gaten houden maar je kunt niet eeuwig op de Berkendonk blijven.
Inmiddels is het 13.00 uur geworden en wordt het steeds drukker wat betreft publiek. Ook de nieuwsmedia zijn inmiddels  aanwezig.
Er is een tent opgezet waar men koffie kan krijgen en daar wordt dan ook volop gebruik van gemaakt. Het is wel zeker dat de derde  editie van de nieuwjaarsduik weer een succes zou zijn  geworden maar helaas, het is dus weer wachten tot volgend jaar.
Hans Choufoer

 Posted by at 22:50
jan 212009
 

Binnenprogramma:
Maandag t/m vrijdag
Inloop     15.00 tot 17.00 uur
Dinsdag    Meidenavond 18.30 tot 20.30 uur
Woensdag Inloop 18.00 tot 21.00 uur
Vrijdag    Disco 19.00 tot 22.30 uur (eerste vrijdag van de maand)

Inloop:
Kom gezellig binnen om te poolen, darten, tafelvoetballen, waar je zin in hebt. Of gewoon om te klet-sen met je vrienden en vriendin-nen. Je mag binnen als je uit Rijpelberg, Brouwhuis of Dierdonk komt en als je tussen de 10 en 17 jaar oud bent.

Meidenavond:
Een avond speciaal voor meiden van 10 tot 17 jaar uit Rijpelberg, Brouwhuis of Dierdonk. We doen van allerlei dingen, van knutselen tot koken en van dansen tot ge-woon lekker kletsen met elkaar. Kom eens een keer kijken en neem gerust een vriendin mee! Programma meidenavond tienerhuis
Iedere dinsdagavond van 18.30 tot 20.30 uur in het Tienerhuis. Wat gaan we allemaal doen? 27 jan.: fotoshoot (.1,00 )
De rest van het programma volgt! Meer informatie? Bel even naar 0492-510690 of 0492-556957 en vraag dan naar Meta Continue reading »

 Posted by at 22:43
jan 212009
 

Bij deze nodigt het bestuur van Seniorenvereniging “de Rijpel“, en Carnavalsvereniging De Spekzullekes samen met hun dansgarde, u uit voor een grandioze carnavalsmiddag.
Het neusje van de zalm zal voor u acte de presence geven.
De muzikale omlijsting is in handen van hofkapel “VUR SPEK EN ZOOLE”, o.l.v. Harry Zoll.
Vervolgens kunt u genieten van:
– SPOIT 11
– EN NAW WAI
– HERS EN DWERS.

In de ton staan voor u: Continue reading »

 Posted by at 22:38
jan 212009
 

Actie Kerkbalans 2009
Inmiddels zijn we al weer aangeland in het nieuwe jaar en willen wij allereerst aan allen een gelukkig en gezond nieuwjaar toewensen. Een woord van dank ook aan alle vrijwilligers die zich in het afgelopen jaar op allerlei terreinen voor de parochie(gemeenschap) hebben ingezet.

De afgelopen weken zijn weliswaar behoorlijk druk geweest maar, nu alle feestdagen weer achter de rug zijn, kunnen we met voldoening terugkijken. We hebben een zeer geslaagd kerstconcert gehad, verzorgd door ons eigen kerkkoor met medewerking van het Houts Gemengd Koor en een ensemble van harmonieorkest Amicitia. Op kerstavond hebben we om 17.00 u. weer een kinderviering gehad met medewerking van kinderen van basisschool  De Korenaar die de dienst met zang en toneelspel hebben opgeluisterd en waar alleen al in deze dienst meer dan 300  bezoekers aanwezig zijn geweest. Ook tijdens de andere diensten, zowel in Brouwhuis als in Rijpelberg, was het aantal kerkgangers zoals we dat tijdens hoog feestdagen kunnen verwachten. Op dit soort momenten wordt duidelijk dat de kerk toch nog steeds een bijzondere plaats inneemt in het leven van veel mensen, natuurlijk is er veel meer nodig dan een bezoek tijdens bijzondere feestdagen om deze kerk ook in stand te houden.

Actie Kerkbalans 2009 Continue reading »

 Posted by at 22:29
jan 212009
 

Het nieuwe jaar brengt voor velen goede voornemens. Het belangrijkste voornemen heeft altijd te maken met gewicht. Maar al doet deze titel anders vermoeden, gewicht is niet het belangrijkste onderwerp van dit verhaal. Het begon allemaal met een herdershond van negen jaar die vermagerde.
Net voor de Kerst belde de eigenaar van Humphry ons. Zijn hond was vrij plotseling sloom en lusteloos geworden. Het opvallendst was dat Humphry, die normaal altijd graag mee wandelde, nu zijn mand niet uit kwam.
Ons advies om snel met Humphry langs te komen werd direct opgevolgd. Binnen twintig minuten waren Humphry en zijn baas op de praktijk.

Humphry was al nooit zo gecharmeerd van dierenartsen. Hij at ons liever op. Het onderzoek werd daardoor wel iets beperkt, maar van een afstandje was al te zien dat Humphry erg mager was en het meest last had van zijn buik. Zijn buik was ook erg hard en gevoelig. Na eens goed naar zijn hart  geluisterd te hebben besloten we verder onderzoek onder narcose te doen. Na de eerste narcose prik werd Humphry een stuk coöperatiever. Nu was de omvang van zijn buik pas goed te beoordelen.
In vergelijking met zijn magere rug, waar de wervels duidelijk te zien waren, was zijn buik erg groot en stevig. Die stevigheid baarde ons zorgen, want elke hond hoort een soepele buik te hebben.

jan 002

Met een röntgenfoto kregen we een perfect beeld van Humphry’s buik. Maar wat we toen zagen geloofden we eigenlijk niet. Humphry’s organen lagen niet op hun normale plek. Daar was een dikte van zo’n 30 centimeter voor in de plaats gekomen. Voorin de buik lagen zijn lever, maag en zijn nieren. Continue reading »

 Posted by at 22:26
jan 212009
 

Nordic Walking
Elke donderdag van 19.00-20.00 uur onder begeleiding. Wie mee wil doen, dient om 19.00 uur op de Wederhof te zijn vóór cafetaria de Bonte Plu. Kosten 1,50 euro.

Hobbyclub in De Brem
Ook zin om mooie werkstukjes te maken, en ben je tussen de 5 en 11 jaar?
Elke donderdagavond van 18:30 tot 20:00 uur komt de Hobbyclub bij elkaar.
Lijkt het je leuk om met de Hobbyclub mee te doen, bel dan met Jolanda Saelmans op 511344.
(Een activiteit van Wijkraad-vereniging  Rijpelberg). Continue reading »

 Posted by at 22:22
jan 212009
 

Het gebeurt regelmatig dat mensen met verkeerde bedoelingen met een smoesje aanbellen en zo een huis weten binnen te komen.
Ook in Helmond wordt de politie daar  wel eens mee geconfronteerd. In november van het vorige jaar waarschuwde de politie bijvoorbeeld voor een neppakketbezorger die langs de deuren ging. Hij liet mensen een klein bedrag pinnen en kreeg zo hun bankgegevens in handen.

Smoezen
De oplichters gebruiken verschillende smoezen: soms vragen ze u om een glaasje water of om pen en papier en glipt een handlanger uw huis binnen, terwijl u hiermee bezig bent. Ook doen ze zich wel voor als meteropnemer of reparateur. De dieven kunnen mannen, vrouwen of kinderen zijn.
Vaak zijn oudere mensen slachtoffer van deze praktijken.

Preventietips
Om te voorkomen dat u hier het slachtoffer van wordt, biedt de politie Helmond Oost een aantal preventietips:
– Laat nooit zomaar een  onbekende binnen;  Wilt u iemand ergens mee helpen, laat ze dan buiten     staan en sluit de buitendeur terwijl u haalt wat u wilt  geven (een pen of een glas water bijvoorbeeld); Dieven en oplichters komen in alle vormen en maten en dragen vaak keurige pakken. Continue reading »

 Posted by at 22:20
jan 212009
 

Na een intensieve periode van verkennen en onderhandelen is een principe-akkoord bereikt met twee ondernemers waardoor het voormalige Mobilisatie (hierna MOB)-complex aan de Helmondsingel zal kunnen worden getransformeerd tot een bedrijventerrein voor de vestiging van een aantal bedrijfsonderdelen van het bedrijf Driessen Vlierden en uitbreiding van het groenrecycling bedrijf Van Vijfeijken.
In verband met deze transformatie van het MOB-complex naar een bedrijventerrein heeft de raad op 2 oktober 2007 een bestemmingsplan vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben het bestemmingsplan 13 mei 2008  (gedeeltelijk) goedgekeurd.
Het bestemmingsplan is 4 juli 2008 in werking getreden.

Bron: Gemeente Deurne

 Posted by at 22:16
jan 212009
 

jan 001

Het was weer gezellig en druk in de ontmoetingszaal van de Rivierenhof woensdagavond  17 december, op deze avond trad het zangkoor Crescendo uit Mierlo-Hout op met een voltallige bezetting onder leiding van dirigent Frans Lemmens.
De bewoners van de Rivierenhof genoten volop van het gevarieerde aanbod van kerstmuziek afgewisseld met bekende nummers welke ten gehore werden gebracht. In de pauze deelde “jongeren” van het Tienerhuis weer lekkernijen uit welke zij met veel zorg deze middag zelf hadden klaargemaakt in het Tienerhuis. De meiden deelden deze met veel plezier uit, en dat dit gewaardeerd werd mag duidelijk zijn. Het enthousiasme van de bewoners en jongeren was geweldig om mee te maken en was de beloning voor hun harde werken deze dag. Waarom zij hun vrije tijd hieraan opofferden  laat geen twijfel bestaan “iets doen voor je medemens, en laten zien dat jongeren zich willen inzetten voor de maatschappij”.
Dit evenement dat dit jaar alweer voor de vijfde keer werd georganiseerd is hard op weg een jaarlijks terug kerende traditie te worden, kortom een geweldig geslaagde avond. Meiden bedankt.

 Posted by at 22:13
jan 212009
 

Badmintonvereniging Phoenix heeft weer zijn jaarlijks toernooi in de Veka Hal gehouden.
Voor de hoeveelste maal dit was wist men niet te vertellen, maar het beloofde weer een sportief evenement te worden. De tafel met prijzen puilde weer uit: ook dit jaar waren er  meer dan 70 bekers te verdienen, en ook dit jaar kregen de deelnemers een herdenkingsmedaille mee naar huis. De verenigingen die deelnamen waren vol enthousiasme. Het waren onder andere  Con Brio, Mixed, en verenigingen uit Bakel , Geldrop, en Meijel.
Het was weer volle bak in de hal, en ook de kreten voor aanmoedigingen waren niet van de lucht. Natuurlijk veel opa’s en oma’s en trotse ouders op de tribunes. Ook de gezichten van de spelers spraken boekdelen, soms roodgloeiend van spanning, soms uitgeput. Iedereen was volop betrokken.

Toen ‘s middags de felbegeerde oliebollen in de kantine  arriveerden waren die in mum van tijd op. Een vrouw merkte op: “Tjee, daar hebben we zo hard aan gewerkt, en nu zijn ze sneller op dan dat ze gemaakt zijn”. Het waren er ongeveer 400, maar als het er 800 waren geweest zouden ze net zo snel opgegaan zijn.
Er werd tussendoor ook nog een loterij gehouden waar men enkele mooie badmintonrackets kon winnen en als kleine prijsjes enkele chocolade poppen.
Ook dit jaar werd er weer gespeeld in diverse categorieën – zoals pupillen dubbel en gemengd – en er werd goed gespeeld want bij de prijsuitreiking was er niet één club die weinig werd genoemd. Het ging mooi gelijk op en de organisatie was weer dik tevreden.
H. Choufoer

 Posted by at 22:11
jan 212009
 

Beste dierenvrienden,
Nu we het nieuwe jaar met goede voornemens begonnen zijn, heb ik voor u nog een paar tips. Kijk even in het inentingsboekje of uw huisdier aan de beurt is voor de jaarlijkse controle.
Ook is het belangrijk te weten wanneer de laatste wormkuur is gegeven zodat uw huisdier er weer een vol jaar tegen kan.
De eerste vraag van 2009 is: “Frans, weet jij de kenmerken van de Turkse kat?”
Het antwoord:
-De vacht is krijtwit, zonder spoortje wit.
-Op het eerste gezicht kastanjebruine vlekken en een witte bles. Witte oren, neuspunt, voetzolen en binnenkant van de oren zijn zachtroze van kleur. De vacht is lang, zacht en zijdeachtig tot aan de haarwortel. De ondervacht is wollig.
-De kop is kort en driehoekig. De oren zijn sterk behaard, groot en rechtopstaand en ze staan     tamelijk  dicht bij elkaar; lange neus.
-De ogen zijn rond, licht barnsteenkleurig met roze oogranden.
-Het lichaam is lang met stevige poten van een middelmatige lengte; mooie ronde voeten met     goed behaarde tenen. Katers zijn bijzonder gespierd aan nek en schouders.
-De staart is vol, van gemiddelde lengte, kastanjebruin van kleur, met lichte kastanjebruine ringen bij volwassen katten; bij jonge katten zijn deze aftekeningen donkerder.
Heeft u nog vragen, indien mogelijk helpen wij u graag.

 Posted by at 22:06