dec 212008
 

dec 011

De toekomst van Berkendonk.

Op 1 december jl. werd in wijkhuis De Brem de visie op de Groene Peelvallei gepresenteerd aan de leden van de klankbordgroep en een honderdtal bewoners uit Rijpelberg. De Groene Peelvallei is het gebied dat grofweg aangegeven kan worden als het gebied tussen Berkendonk, Het Zandbos in Deurne, inclusief de Helicon opleiding voor paarden en De Bikkels, inclusief het bungalowpark wat er momenteel al ligt en de Brouwhuisse Heide ten oosten van Brouwhuis.

In deze visie staat geen enkel woord over de mogelijke komst van het stadion voor Helmond Sport, echter, zo werd duidelijk gezegd, die optie wordt nadrukkelijk opengehouden.

De gepresenteerde visie doet op papier erg amateuristisch aan. Er staan wat afbeeldingen in die één op één gekopieerd zijn van sites op internet. De visie staat vol met een groot aantal ideeën, maar geen ervan is concreet. Er moet namelijk nog voldoende bewegingsvrijheid zijn voor de marktpartijen die het project moeten gaan ontwikkelen en betalen, en genoeg vrijheid voor de gemeente Helmond en Deurne om met eigen voorstellen voor de inrichting en het gebruik van de Groene Peelvallei te komen.
Belangrijke randvoorwaarden die voor het waterschap Aa en Maas en de gemeenten Helmond en Deurne onvoorwaardelijk voor de inrichting van de Groene Peelvallei blijven gelden, zijn: diversiteit, kwaliteit en duurzaamheid, zo staat in deze nota. Wat hier nu mee bedoeld wordt blijkt nergens uit de nota. Het enige wat je er uit zou kunnen concluderen is, dat de gemeente Deurne en Helmond het nog lang niet met elkaar eens zijn, immers iedere gemeente wil zijn eigen vrijheid behouden.

dec 012

Waar beide gemeenten het wel over eens lijken te zijn is, dat het gebied geschikt wordt geacht voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen door de nabijheid van grote steden rondom dit gebied, vanwege het feit dat er al sprake is van toeristisch-recreatieve voor-zieningen en activiteiten (Hippisch Centrum/Deurne PaardenWereld, Berkendonk en Bospark De Bikkels) en omdat het gebied goed ontsloten c.q. bereikbaar is. Waar men deze goede bereikbaarheid vandaan haalt blijkt niet uit de nota, maar enkele plannen op elkaar leggend wordt daar natuurlijk mee bedoeld de ombouw van de weg achter Rijpelberg en Brouwhuis tot een autosnelweg. Ook, zo blijkt uit deze nota, kan het niets anders dan dat de weg van Helmond naar Deurne in plaats van 2 banen verbreed zal moeten worden naar 2 maal 2 banen. Continue reading »

 Posted by at 21:57
dec 172008
 

dec 010

Zaterdag 22 november was een bijzondere dag, Sinterklaas en zijn pieten bezochten onze wijk! Even na 13:00 uur kwam Sinterklaas in een koets aan op het Wederhof en wat later gevolgd door een aantal pieten die de weg kwijt waren geraakt.
Sinterklaas werd officieel welkom geheten door burgemeester Jacobs en de wijkraad.
Traditioneel begon hierna de intocht door de wijk. Al was het best fris, de zon liet zich deze middag gelukkig ook zien! Om 14:00 uur kwam de koets aan bij het wijkcentrum De Brem, waarna Sinterklaas en de pieten even gingen rusten. Ondertussen begon het programma met voor de jongste een verhalenvertelster en voor de wat oudere kinderen Sinterklaaskienen. Net voor 15:00 uur was het eindelijk zover, Sinterklaas kwam de grote zaal binnen! Onder muzikale begeleiding van de hofkapel Vur Spek en Zoole en muziek van DJ Piet werd het een gezellig feest waar alle kinderen Sinterklaas ook konden begroeten. Aan het einde van de middag werden de prijzen van de kleurplaatwedstrijd uitgereikt en mocht iedereen naar huis met een echte snoepzak.
De werkgroep van de WVR kijkt terug op een geslaagde middag en wil namens Sinterklaas alle vrijwilligers bedanken die aan deze middag hebben meegeholpen. Ook willen we buurtbrigadier Francisca Kamphuis, hofkapel “Vur Spek en Zoole”, Dhr. Jacobs, Manfred van de De Brem en de EmTé bedanken voor hun medewerking.
Tijdens deze acitiviet zijn foto’s gemaakt door H. Boerefijn. Deze  foto’s kunt u zien via
www.rijpelberg.info

 Posted by at 21:49
dec 162008
 

dec-9

Geachte bewoners van Rijpelberg,

Als buurtbeheerder van de Rijpelberg wil ik mij via deze informatiebrief graag aan u voorstellen. Mijn naam is Huub Niessen en ik ben werkzaam als buurtbeheerder in uw wijk, de Rijpelberg.

Wat zijn mijn taken als buurtbeheerder?
Mijn takenpakket is heel breed en varieert van het melden van een kapotte lantaarnpaal of verkeersbord tot het opruimen van rommel en het bemiddelen bij een conflict tussen buurtbewoners.
Daarnaast kan ik hulp bieden bij het organiseren van activiteiten die bijdragen aan een fijne, veilige en leefbare buurt. Vaak doe ik dit samen met de woonadviseur van Woonpartners. Continue reading »

 Posted by at 22:10
dec 162008
 

Ingezonden brief over klankbordgroep van 1 december 2008.

Beste leden van het klankbord team,
Ik heb gisteren met verbijstering de vergadering bijgewoond. De verbijstering betrof onze Burgemeester. Ik was geshockeerd door zijn respectloze, arrogante houding. Hij nam ons absoluut niet serieus. Kapte zowel mensen van het klankbordteam als bewoners van de Rijpelberg in hun relaas af. Deed serieuze zaken af door ze bespottelijk te maken. Wat ik mij afvraag is of hij deze zelfde houding ook heeft op de klankbordvergaderingen in Stiphout? Het stadion van Helmond Sport en de N279 zijn zeer serieuze zaken. De andere zaken zijn natuurlijk niet minder belangrijk. Het gaat om onze gezondheid en ons leefklimaat. Een grootschalig sportcomplex in een natuurgebied past daar niet. En de N279 geeft nu al zoveel meer herrie in de eens zo rustige wijk. Als dit een snelweg wordt is de herrie nog veel meer. Daar helpt geen fluisterasfalt aan. En wat te denken van het fijn stof?
De Laarbeekse gemeente komt voor zijn bewoners op. Die eiste een ondertunneling. Waarom komt onze gemeente niet op voor het leefklimaat en gezondheid van 3 wijken die dan direct aan de snelweg liggen? Een grootschalige actie van misschien alle drie de wijken samen? Ik wens jullie veel wijsheid en kracht toe in dit “gevecht” naar de Burgemeester. Een Burgemeester zou voor zijn bewoners op moeten komen en niet (zoals hij dat gisteren zelf noemde) een gezamelijke vijand van ons moeten zijn. Ik overweeg nog een brief naar de Burgermeester en het Gemeentebestuur te zenden. Maar ik wilde u dit z.s.m. laten weten. Wat ik overigens ook vreemd vind is dat een Burgermeester voorzitter is van een klankbordteam. In deze zetting heb je namelijk een machtsverhouding, die m.i. het klankbord effect niet ten goede komt.
Met vriendelijke groeten, MS

 Posted by at 22:07
dec 162008
 

In de vorige uitgave van Hofkompas hebben wij onze lezers gevraagd hun mening te geven over de komst van een voetbalstadion nabij Berkendonk.
De reacties die wij ontvingen waren overweldigend. Er was niet één reactie die aangaf blij te zijn met de komst van een voetbalstadion nabij Berkendonk.
Op deze twee pagina’s een aantal ontvangen reacties. Reageren kan nog steeds naar redactie@hofkompas.nl.

Beste Wijkvereniging Rijpelberg,
Met veel belangstelling heb ik jullie brief gelezen, gestuurd aan B & W en gemeenteraad, gepubliceerd in Hofkompas november 2008, inzake de bouw van een nieuw stadion voor Helmond Sport nabij Berkendonk.
Ik ben het eigenlijk met al jullie argumenten eens. Het stadion moet op die locatie niet komen! Continue reading »

 Posted by at 22:05
dec 162008
 

Als u na het lezen van dit bulletin nieuwsgierig bent geworden naar wat ABCD nog meer inhoudt, kom dan 14 januari 20.00 uur naar de Brem voor de volgende bijeenkomst. Net als de vorige keren gaan we brainstormen en proberen ideeën en interesses op één lijn te krijgen. Alle inbreng is welkom. Kijk voor alles over ABCD op www.rijpelberg.info > ABCD groep Actief Rijpelberg. Schrijf deze datum vast in uw agenda, want de volgende Hofkompas komt waarschijnlijk te laat in de bus om u er nog eens op te attenderen.
Huiskamer Kunstroute Rijpelberg was een succes.
Op 2 november jl. vormden inwoners van Rijpelberg en van elders het publiek in de goed bezette huiskamers. Het keek en luisterde ogen en oren uit. Volgend jaar wéér, was het meest gehoorde geluid. Alle aandacht in de media heeft geresulteerd in een succesvolle dag. Wethouder Bethlehem opende de dag en de eerste twee groepen gingen vervolgens op weg richting de avontuurlijke huiskamers. Continue reading »

 Posted by at 22:00
dec 162008
 

Al het noord-zuidverkeer in Zuidoost-Brabant is nu aangewezen op de A2 en A67 rond Eindhoven. Met de aanleg van een extra weg naar de N279, die bovendien wordt opgekrikt, wordt de Ruit voltooid. Dat is echter niet de enige maatregel die de bereikbaarheid van de regio moet verbeteren.

De nieuwe verbindingsweg, waarvoor het tracé nog moet worden vastgesteld en waarvan de eerste schop naar verwachting op zijn vroegst in 2016 de grond in kan, gaat evenwijdig aan het Wilhelminakanaal lopen. Met een (gedeeltelijke) ondertunneling wordt eveneens rekening gehouden. Ook een noordelijke omleiding bij Laarbeek is nog in discussie.
Continue reading »

 Posted by at 21:57
dec 162008
 

dec-8

Ruim een jaar geleden kwam Nijntje bij ons in de praktijk. Deze roodharige cavia van drieënhalf was vrij plotseling benauwd geraakt. Aangezien Nijn al een hele tijd bij ons in de praktijk bekend was, ondernam zijn eigenaresse ook dit keer weer de reis van Wageningen naar Helmond.

Met één blik zag ik aan Nijn dat hij alleen nog maar bezig was om te kunnen ademen, de rest kon hem gestolen worden. Met open bek zat hij te pompen op de behandeltafel. Zijn longen maakte reutelende geluiden. Continue reading »

 Posted by at 21:54
dec 162008
 

Zo, het was me een maandje wel. De plannen die allemaal veel gevolgen voor onze nu nog mooie wijk donderden de afgelopen maand over elkaar heen. Je vraagt je af wie heeft nog overzicht en als er iemand is die dat heeft dan zou je bijna kunnen denken aan opzet. De hele bevolking in een korte tijd overdonderen met allerlei plannen en ideeën.
Het plan om de N279 te verdubbelen van 2 naar 4 rijbanen hing natuurlijk al wel enige tijd in de lucht. Maar nu de minister ook nog eens een pot met geld beschikbaar stelt komt dit plan wel akelig dicht bij. Nu is op zich die verbreding geen probleem maar wel het traject dat onze gemeente heeft uitgezocht. Keihard tegen de wijken Rijpelberg en Brouwhuis aan. In plaats van een keuze een nieuwe auto(snel)weg op een ruime afstand te leggen van wijken waarin 15000 mensen wonen, plakt Helmond deze weg keihard tegen de bestaande woningen aan in onze wijk.
De inkt voor deze plannen was nog niet droog of er volgde een nieuwe aanslag van onze overheid op de leefbaarheid. Waar o waar moet er ruimte gevonden worden voor een nieuw industrieterrein. De gemeente Asten zit niet te wachten om op haar grondgebied langs de A67 industrieterrein toe te laten dus moest er wat anders bedacht worden. En gevonden werd het. Het stuk bos waar in 2001 nog hard voor werd gevochten om dat te behouden gaan we gewoon platleggen voor nieuw industrieterrein. Tja denk ik dan, hebben we wel meer terrein nodig? Kijk eens wat er leegstaat op huidige terreinen, hoeveel kantoorpanden bouwen we in Helmond er nog bij met zoveel leegstand? Durf ook eens een oud vervallen en versleten pand te slopen om nieuw industrieterrein te creëren. Nee, liever ongeschonden bosgrond. Dat levert nieuwe bebouwing op, uitbreiding van grondgebied, verhoging van inkomsten en meer status voor bestuurders. En weer wordt er geen rekening gehouden met de Helmondse burgers in onze wijk.
Nu het bos opgeofferd is aan industrieterrein en de provinciale weg een auto(snel)weg is geworden blijft er aan de oostkant van Helmond alleen nog het gebied over wat men de groene peelvallei noemt. Het nog landelijk ingerichte gebied tussen Berkendonk, het Zandbos en de Brouwhuisse heide met De Bikkels. Tot maandag 1 december jl. was dat het enige wat over was. Maar op die avond viel ook dat laatste stukje ten prooi aan de uitbreidingszucht van bestuurders. In dat gebied zullen tenminste 600 luxe bungalows gebouwd gaan worden, sommige zelfs voorzien van een paardenstal en ander pal aan het nog vrij toegankelijke recreatiewater van Berkendonk. Bij deze luxe bungalows horen natuurlijk ook voorzieningen zoals een campingwinkel, een zwembad en zelfs een themapark. En tot slot zoekt men tussen al deze luxe bungalows ook nog een plek voor de bouw van een nieuw stadion voor Helmond Sport.
Hoe in één maand tijd bestuurders van onze regio, inclusief Helmondse, een gebied kunnen verkwanselen blijkt nu wel. Er blijft gewoon niets over van al wat ons is beloofd. Weet u het nog, Helmond groeistad, wonen en werken in het groen! Wonen ja, werken ja, om de steeds hogere lokale belastingen te betalen en het groen moeten we er maar bij denken.

De Naald.

 Posted by at 21:51
dec 162008
 

Het kerkkoor van de parochie Brouwhuis/Rijpelberg en het Houts Gemengd Koor zullen op woensdagavond 17 december samen met een kleine bezetting van Harmonie Amicitia een Kerstconcert verzorgen in de parochiekerk van Brouwhuis aan de Peeleik.

De beide koren zullen liederen uit hun kerstrepertoire ten gehore brengen. De Harmonie zal ook bekende kerstliederen spelen met mogelijkheid van samenzang. Halverwege het concert zal een Kerstverhaal verteld worden. Om organisatorische redenen zal er géén koffie/thee pauze zijn. Het concert begint om 20.00 uur, de kerk zal vanaf 19.00 uur open zijn.
De toegang is gratis.
Wel is een vrijwillige bijdrage voor gemaakte kosten erg welkom. Ouderen uit de parochie Brouwhuis/Rijpelberg kunnen op verzoek worden gehaald en gebracht. Telefonische aanmelding uitsluitend op zondag 14 december tussen 16.00 en 18.00 uur op telefoonnummer 0492-511379.

 Posted by at 21:49
dec 162008
 

dec-7

Onlangs werden er voor de eerste keer kampioenschappen gehouden op de nieuwe poolbaan bij het Tienerhuis.
De categorieën waren: inline skate tot 14 jaar, inline skate vanaf 14 jaar en skateboard algemeen. De opkomst viel mee –  er waren 20 deelnemers.
Het was droog en geen wind – perfect weertje dus voor een leuk en nieuw evenement. De deelnemers kregen elk twee minuten de tijd om hun kunsten te vertonen,
Er was echter een opvallend detail: er was slechts één vrouwelijke deelneemster, Tessa van Alem, 14 jaar en bloednerveus. Ze deed dit pas een jaar en de meesten anderen al minimaal 4 jaar, vandaar.
Haar tante zat op de tribune. “Maar ik laat me echt niet kisten door de jongens en ga er keihard tegenaan. Als ik val: pech, niet opletten en gewoon doorgaan met de oefening”. Kijk, dat is nou fanatiek.

Maar er was bijna geen rivaliteit: het ging allemaal even relaxed en ontspannen. Iedereen moedigde iedereen aan, groot en klein, het leek wel een grote vriendengroep.
Zelfs jurilid Peer Pluym zei tevreden:
“Dat zie ik nou het liefst, allemaal even leuk en aardig tegen elkaar. Ik probeer van dit gebeuren een jaarlijks evenement te maken”.De meeste jongelui bleken dat ook te wensen. Continue reading »

 Posted by at 21:43
dec 162008
 

In de groene wijk Rijpelberg grenzend aan Brouwhuis wordt in december 2008 gestart met het realiseren van appartementencomplex De Barones.

Het complex bestaat uit vijf bouwlagen en past met haar hedendaagse uiterlijk goed in de omgeving. De in totaal 100 appartementen variëren tussen de 55 m2 en 120 m2 woonoppervlakte.

De woningen zijn met name gericht op starters en senioren, maar ontworpen op levensloopbestendig wonen. Dat betekent dat iedereen, met of zonder zorgvraag, hier kan wonen. De parkeergarage onder het complex zorgt voor voldoende parkeergelegenheid Bij ieder appartement hoort een eigen parkeerplaats. Tevens is in deze parkeergarage ruimte voor bezoekersparkeren. De parkeergarage is zo in het ontwerp ingepast dat er op het parkeerdek een semi-openbaar plein ontstaat.

Bergopwaarts@BOW verwacht in het eerste kwartaal van 2009 te starten met de verkoop/verhuur van de woningen. De bouw zal starten in december 2008.

 Posted by at 21:31
dec 162008
 

dec-5

Binnenprogramma:
Maandag t/m vrijdag: inloop 15.00 tot 17.00 uur.
Dinsdag: meidenavond 18.30 tot 20.30 uur.
Woensdag: Inloop 18.00 tot 21.00 uur.
Vrijdag: Disco    9.00 tot 22.30 uur. (eerste vrijdag van de maand)
Inloop: Kom gezellig binnen om te poolen, darten, tafelvoetballen, waar je zin in hebt. Of gewoon om te kletsen met je vrienden en vriendinnen. Je mag binnen als je uit Rijpelberg, Brouwhuis of Dierdonk komt en als je tussen de 10 en 17 jaar oud bent.

Meidenavond:
Een avond speciaal voor meiden van 10 tot 17 jaar uit Rijpelberg, Brouwhuis of Dierdonk. We doen van allerlei dingen, van knutselen tot koken en van dansen tot gewoon lekker kletsen met elkaar. Kom eens een keer kijken en neem gerust een vriendin mee! Continue reading »

 Posted by at 21:27
dec 162008
 

dec-4

Basisschool Den Bongerd uit de Rijpelberg is na de zomervakantie fris en fruitig van start gegaan met een fruitbuffet. Hierdoor is het  gezonde balletje gaan rollen voor Den Bongerd. Zijn daarna als enige school uit Helmond uitgekozen om deel te nemen aan het Project “Scoren voor gezondheid”.

Voetbal is de meest populaire sport in Nederland. Bekende voetballers uit de Eredivisie geven het goede voorbeeld en begeleiden kinderen van basisscholen gedurende een periode van 20 weken. Het project start met een clinic en een fit- en gezondheidstest in het stadion van de Eredivisieclub. De kinderen ondertekenen daar een contract met één van de spelers. Hierin beloven zij zich gedurende het project in te spannen om actief aan hun gezondheid te werken. Op school komen tijdens het project vijf thema’s over voldoende bewegen en gezonde voeding aan de orde; sporten is cool, elke dag ontbijten, gezond en verantwoord bewegen, gezonde voeding en lidmaatschap van een sportvereniging. Continue reading »

 Posted by at 21:10
dec 162008
 

Na het behalen van het HKZ-opstapcertificaat in juli 2007 is Savant Zorg nl beloond met het volledige HKZ-certificaat, waarmee de goede zorg van Savant Zorg wordt bevestigd.Het HKZ-certificaat is, net als het internationale ISO-certificaat, een kwaliteitskeurmerk. Dat inhoudt dat Savant Zorg de uitvoering van haar zorg zodanig heeft georganiseerd dat aan alle voorwaarden voor kwaliteit is voldaan. Continue reading »

 Posted by at 21:07
dec 162008
 

Geachte Wijkbewoners,
Zoals velen van u hebben kunnen lezen, zijn er in de achterliggende periode verschillende negatieve berichten naar buiten gekomen over een sterk teruglopende woningmarkt in Helmond.
Vanzelfsprekend merken ook wij dat er een neergaande marktpositie ontstaat, maar zeker niet zo erg als er gesuggereerd wordt in de media. Continue reading »

 Posted by at 21:06
dec 142008
 

Advent en voorbereiding op Kerstmis
Het einde van het jaar nadert snel. Inmiddels zijn we al weer in de tijd van Advent aanbeland. De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest.

De tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. ‘Advent’ is afgeleid van het Latijnse woord adventus, dat ‘komst’ betekent. Met advent leven we namelijk toe naar het kerstfeest. In de donkere weken vóór Kerstmis leven wij, in afwachting van het kindje Jezus.

Tijdens de Advent wordt licht in de duisternis verwacht. Op de vier zondagen die in deze periode vallen, wordt in de kerk elke week een extra kaars aangestoken.
Daarmee wordt gesymboliseerd dat we steeds iets dichter naderen tot Kerst, het feest van het Licht.
Wij leven als gelovigen toe naar de komst van Jezus Christus, het ‘ Licht van de wereld’.
Duisternis staat in de christelijke traditie symbool voor de Dood, en licht voor het leven en de Verrijzenis. In de weken voor Kerstmis, als de natuur haar meest doodse, duistere kant presenteert, zien de gelovigen Christus, Licht van de Wereld, dichterbij komen.
Continue reading »

 Posted by at 19:51
dec 142008
 

Als vrijwilliger steun je mensen die psychische of psychiatrische problemen hebben en behoefte hebben aan vriendschappelijk contact.

Bijvoorbeeld omdat ze:
zich niet eenzaam willen voelen; er op uit willen, maar het moeilijk vinden om dat alleen te doen; moeite hebben om zelf initiatief te nemen.
Mensen die te kampen hebben met psychische problemen vinden het vaak moeilijk om hun gewone leven weer op te pakken. Ook zijn ze vaak mensen kwijtgeraakt die hun dierbaar waren. Wat men wil is weer in contact komen met mensen. De doelstelling van het project is om het sociale isolement te doorbreken waar deze mensen in terecht zijn gekomen. Continue reading »

 Posted by at 19:50
dec 142008
 

IEDERE DINSDAG KIENEN IN
DE BREM VAN 14.00 -16.30 U

Nordic Walking
Elke donderdag van 19.00-20.00 uur onder begeleiding. Wie mee wil doen, dient om 19.00 uur op de Wederhof te zijn vóór cafetaria de Bonte Plu. Kosten 1,50 euro.

Hobbyclub in De Brem
Ook zin om mooie werkstukjes te maken, en ben je tussen de 5 en 11 jaar?
Elke donderdagavond van 18:30 tot 20:00 uur komt de Hobbyclub bij elkaar.
Lijkt het je leuk om met de Hobbyclub mee te doen, bel dan met Jolanda Saelmans op 511344.
(Een activiteit van Wijkraadvereniging  Rijpelberg). Continue reading »

 Posted by at 19:46
dec 142008
 

1 januari 2009 om 13.00 uur

dec-02

Het is nog even punt van discussie geweest; het punt van het doorzicht van het water bleef de gemoederen bezig houden.
De provincie is de partij, die het minimaal vereiste doorzicht bepaald heeft op 100 cm.
Nu is daar op  dit moment nog geen sprake van, omdat er flink zand gewonnen wordt uit de plas.
De fijne leemdeeltjes gaan dan zweven, waardoor het doorzicht beperkt wordt. Bij de eerste Nieuw-jaarsduik was dit ook al het geval, ware het niet dat dit jaar  voor de Kerst gestopt wordt met zuigen, waardoor die deeltjes de tijd hebben om te zakken.
Continue reading »

 Posted by at 19:44
dec 142008
 

Langzaam maar zeker nadert het einde van het jaar. De dagen rond oud en nieuw roepen bij de meeste mensen positieve gevoelens op. Voor veel honden en katten is het echter een angstige tijd. Het is goed om nu al na te denken over de vermindering van angst voor hond en kat.
Er zijn middelen, die het signaal “ontspanning” afgeven op beroepsniveau en een rustgevend effect hebben. Met deze middelen moet al enkele weken voor de jaar-wisseling gestart worden. Verder zijn er middelen op basis van feromonen, die rustgevend werken.
Ook hiermee moet tijdig gestart worden.

Enkele tips over vuurwerkangst bij huisdieren:
* Houd tijdens het losbarsten van vuurwerk uw hond of kat binnen.
* Laat kaarsen niet branden als u er niet bent.
* Houd ramen en deuren gesloten en laat uw hond vroeg op de avond op een rustige plaats uit.
* Zorg dat u de hond altijd aan de riem houdt.
* Laat uw kat met rust als hij zich op zolder, in de kast of waar dan ook verstopt. Hier voelt uw kat zich  blijkbaar veiliger. Continue reading »

 Posted by at 19:43
dec 142008
 

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 februari 2009 presenteert C.V. De Spekzullekes weer de bekende “Kletszullekesavonden” in de eigen residentie zaal Vissers in Brouwhuis.
Ook dit jaar is het C.V. De Spekzullekes weer gelukt om voor u een programma samen te stellen met de beste, leukste en gezelligste kletsers en amusementsgroepen! Op beide avonden kunt u genieten van de kampioenen onder de kletsers, te weten: Ronnie Peskens, Berry Knapen en uit Sterksel zal Rob Scheepers zijn opwachting maken.
De amusementsgroepen KUUB, Huhum, P-purklip, KÙjje-n-Øjjem en Moi Gewist zullen eveneens op beide avonden aanwezig zijn. De gehele avond wordt muzikaal omlijst door onze eigen hofkapel “Vur Spek en Zoole”. De “Kletszullekesavonden” staan al jaren bekend om haar kwaliteitsprogramma, de gezelligheid, spontaniteit, een fanatieke Raad van Elf en de ontspannen sfeer. Kortom, een avond die  u gewoon niet mag (en wilt) missen!
De voorverkoop is gestart op 1 december bij Zalencentrum Vissers, Peeleik 2, te Brouwhuis, tel. 0492-510986.
De kaarten kosten slechts 10,- euro. Wees er snel bij, want vol is vol! Beide avonden beginnen om 20.00 uur en de zaal zal om 19.00 uur open zijn! Voor meer informatie kunt u ook onze geheel vernieuwde website:
www.spekzullekes.

 Posted by at 19:42
dec 142008
 

Beste Rijpelbergers,
Zondag 25 januari a.s. zal er weer een nieuwjaarsreceptie plaatsvinden voor alle inwoners van Rijpelberg.
Van 12.00 tot 14.00 uur willen wij met u een glaasje klinken op een goed en gezond 2009.

Deze receptie wordt u aangeboden door Senioren Vereniging de Rijpel, WijkraadVereniging Rijpelberg, en de Stichting Welzijn Helmond.

U bent van harte welkom in : Wijkhuis de Brem.
Rijpelplein 1

Tot ziens in de Brem

 Posted by at 19:36
dec 142008
 

dec-01

In 2006 heeft zich met ondersteuning en op initiatief van MEE Zuidoost Brabant een groep ouders van kinderen met autisme verenigd. Dit leidde vervolgens in 2007 tot de oprichting van Stichting ‘Samen Apart’. Deze stichting is op zoek naar woonvormen voor jongvolwassenen met een autisme spectrum stoornis. Zij willen hun kinderen op deze manier een kans geven een eigen leven op te bouwen in de maatschappij. Een eigen woning is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Na overleg met de gemeente Helmond volgde er een aantal gesprekken met diverse woningcorporaties. Er werd samen gezocht naar mogelijke woonvormen die voldeden aan de woonwensen en eisen van de stichting. Naar aanleiding van deze gesprekken kwam woningcorporatie Woonpartners met een passend voorstel. Continue reading »

 Posted by at 19:31
dec 142008
 

Een jaar of 10 geleden zijn we gestart met Dansgarde de Rijpeliertjes. 5 jaar geleden ben ik er mee gestopt en is dansgarde de Rijpeliertjes opgeheven. Nu wil ik graag een reünie organiseren van de dansgarde de Rijpeliertjes. Dus ben jij een dansmarieke bij ons geweest, of heb je geholpen met bijvoorbeeld de carnavalfeesten in De Brem, het trainen, haren, noem maar op, meld je dan even aan bij mij. Mijn plan is om ergens in maart 2009 de reünie te houden, maar omdat we even de leden bij elkaar moeten zoeken doe ik deze oproep nu alvast
Dus ken jij iemand, of ben je zelf actief geweest bij de dansgarde laat het me horen. Groetjes en bedankt Angelique Derks.
Aanmelden kan via e-mail: angelique_derks_1980@hotmail.com

 Posted by at 19:30