okt 252008
 

Er is op deze dag een gevarieerd aanbod te zien uit de kunstdisciplines, zoals zelfgeschreven gedichten, schilderen, het luisteren naar  zelfgecomponeerde stukken voor piano en cello, keramiek maken, keramiek beschilderen, muurschilderingen, muziek op Hammondorgel en gitaar, een presentaties van foto’s die tijdens reizen over de hele wereld zijn gemaakt, demonstraties van het verschil tussen een orgel, keyboard en accordeon, decoratief schilderen, breakdance groep NEOS,  graffiti en toneel. Voor de adressen zie www.rijpelberg.info.

 Posted by at 22:00
okt 252008
 

Wij zijn dit jaar met onze welpen naar Asten (locatie Jong Nederland) op zomerkamp geweest. We waren op de fiets gegaan en kwamen nadat we flink hadden doorgetrapt aan op onze locatie in Asten. Nadat we onze slaapzalen in orde hadden gemaakt en de keuken voor Baloe hadden ingeruimd gingen we op verkenningstocht om de omgeving te bekijken.

Elke dag hebben we wat leuks gedaan. We zijn naar het natuurpark de Groote Peel geweest, naar het vogelasiel in Someren, wezen zwemmen in zwembad het Prinsenmeer in Asten.
Ook hebben we wat afgefietst met zijn allen en als we ‘s avonds terug kwamen op onze blokhut dan kregen we lekker eten dat Baloe voor ons had gekookt. Continue reading »

 Posted by at 21:57
okt 252008
 

Net als vorig jaar zijn de coördinatoren van “Doliwood”weer druk doende  de plannen rondom een nieuwe Halloweentocht uit te werken.
Opnieuw hebben wij onze vrienden van Horrornight-Hellmond en nog een paar oude wélbekende vrienden gevraagd om ons hierbij een handje
te helpen. Ook dit jaar zijn zij graag bereid mee te denken en vooral mee te werken om er opnieuw een geslaagde tocht van te maken.
Wij zijn dan ook overtuigd dit jaar opnieuw de kinderen een bijzonder spannende tocht te kunnen aanbieden.
Deze tocht zal plaatsvinden zondag 2 november van 15:30 tot ca. 19:30 vanaf de Blokhut van scouting Rijpelberg.
Evenals vorig jaar nodigen wij de buurtbewoners van het Limburghof, Overijsselplantsoen en Drenthehof uit hun huizen en tuinen geheel in Halloweenstyle aan te kleden.
Lekker gezellig & griezelig.

Voor het leukst versierde huis hebben wij een kleine prijs in gedachten. Ook nodigen wij de mensen uit onze buurt uit de verrichtingen van onze kinderen tijdens de rondgang gade te slaan. Voor info  www.DOLIWOOD.nl

 Posted by at 21:55
okt 252008
 

Maandelijkse hobbyactiviteit voor volwassenen
Liesbeth Janssen wil iedere maand een hobbyavond organiseren. Telkens wat anders onder leiding van haarzelf of een andere deskundige en tegen de laagst mogelijke kosten. Voor de volgende activiteiten kunt u zich opgeven.
Woensdag 29 oktober. Sieraden workshop. Diana Manders geeft een sieraden workshop in de Brem van 19.30 – 21.30 uur. Zij neemt pakketjes mee. Kosten 17,50 euro. Minimaal 5 personen.
Maandag 24 november maken van een tegelmozaïek onder deskundige begeleiding van Anja Berkers. I.v.m. een minimum aantal deelnemers is deze avond onder voorbehoud. Kosten 27,50 euro. Aanvang 19.30 u in de Brem.
Woensdag 17 december  maken van een kerstkrans of kerstbol van natuurlijke materialen onder leiding van Liesbeth Janssen. Lijmpistool meenemen is gewenst. Kosten 5,- euro excl. materiaal. 19.30 u in de Brem.
Graag zo snel mogelijk opgeven. Er moeten zich minimaal 4 personen tijdig hebben opgegeven. Anders kan het helaas niet doorgaan. Dat zou jammer zijn. Opgeven kan bij Liesbeth Janssen, Kaarderhof 61; tel. 772516; email: c.janssen1@upcmail.nl of in de Brem bij Ingrid Boesten, tel. 510690. Een paar foto’s vindt u op www.rijpelberg.info>laatste nieuws

Huiskamer Kunstroute Rijpelberg
Op 2 november 2008 is het dan zover, de 1e editie van Huiskamer Kunstroute Rijpelberg gaat van start! We hebben het beoogde aantal van tien deelnemers bereikt. In de huiskamers is een gevarieerd aanbod te zien uit de kunstdisciplines. U kunt gaan genieten van muziek, dans, toneel, beeldende kunst en poëzie. Op gezette tijden worden er presentaties gegeven. Continue reading »

 Posted by at 21:53
okt 252008
 

Dinsdag 11 november aanstaande vindt de Algemene Ledenvergadering van de Wijkraadvereniging Rijpelberg plaats. Elk lid van de wijkraadvereniging is hierbij van harte uitgenodigd.

De agenda van deze avond ziet er als volgt uit:
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen notulen WVR-jaarvergadering 6 april 2008
3. Visie
4. Afronding financiën 2007
5. Begroting 2009
6. Voorstel aanpassing statuten en huishoudelijk reglement
7. Rondvraag
8. Sluiting

De leden die graag de financiële stukken en de notulen van de vorige vergadering vooraf willen ontvangen, kunnen deze aanvragen per e-mail via wvrijpelberg@ gmail.com of door te bellen met telefoonnummer 0492-510952 en op het antwoordapparaat duidelijk uw naam en adres in te spreken. Op de avond zelf zijn deze stukken ook beschikbaar voor de leden.

Indien u aanwezig wilt zijn op deze vergadering, kunt u zich aanmelden via wvrijpelberg@gmail.com of door te bellen met 0492 – 512 704.

De WVR nodigt u uit: Continue reading »

 Posted by at 21:51
okt 252008
 

De provincie legt op de N279, aan de noord- en oostkant van Helmond en bij Ommel, proefvakken met stil asfalt aan. Dit zorgt voor 4 tot 7 dB(A) minder geluid. Hiermee komt de provincie tegemoet aan de wens van de gemeenten Helmond en Asten en diens wijkvertegenwoordigers.

De bewoners langs de N279 maken zich grote zorgen om de toenemende geluidshinder door het verkeer en dan met name vrachtverkeer. Ommel kampt met stagnerende woningbouw vanwege geluidsoverlast.

De N279 is de drukste provinciale (enkelbaans)weg in Brabant. Op een gemiddelde werkdag rijden er bij Helmond zo’n 15.800 auto’s waarvan 3.000 vrachtwagens. Bij Ommel zijn dat er 12. 600 waarvan 2.500 vrachtwagens. Er is geen andere provinciale weg die zoveel vrachtverkeer kent. Met dit proefvak kan waardevolle informatie verkregen worden over het effect van stille wegdekken op beton. Deze informatie kan weer gebruikt worden bij een keuze voor verhardingen voor de nieuwe verdubbelde N279.
Continue reading »

 Posted by at 21:47
okt 252008
 

31 juli 1942
Bommen voor Philips op Eindhoven, Tilburg en Helmond
Door Ruud Wildekamp. Gemert en Jaap Woortman, Nuenen.

Met de Philipsfabrieken had de Duitse bezetter, op 11 mei 1940, een industrie in handen gekregen, die in staat was de meest moderne machines en elektronische apparatuur te ontwikkelen en te produceren. Weliswaar was, tot grote woede van de Duitsers tijdens de meidagen van 1940, een deel van de moderne communicatie- en navigatieapparatuur en de elektronenbuizen afgevoerd naar het Verenigd Koninkrijk; de ontwikkeling- en productiemogelijkheden evenwel waren achtergebleven.

De waarde van het Philipsconcern voor de Duitse oorlogsmachine was al voor de inval onderkend en direct na de bezetting door de Duitsers werd een vertegenwoordiger van het Reichsluftfahrttministerium, per Fieseler Storch naar Eindhoven gezonden. Continue reading »

 Posted by at 21:43
okt 252008
 

De hele Helmondse politiek staat weer eens op zijn kop nu het voor de zoveelste keer weer gaat om Helmond Sport. Een onderwerp overigens wat om de vier jaar weer op de agenda wordt geplaatst van de Helmondse politiek. Laten we even een kleine 10 jaar teruggaan in de tijd, de raadsperiode 1998 – 2002. De gemeenteraad van Helmond stelt op 1 juni 1999 een subsidie van bijna 1 miljoen (toen nog guldens) beschikbaar voor  renovatie en onderhoud van het sportpark van deze voetbalclub. Verder stond de gemeente Helmond in januari 2002 nog borg voor een drietal leningen met een totaal van bijna 1 miljoen euro.
Omdat de club in 2003 (wederom) in financiële nood verkeerde werd er weer eens een volgende borgstelling van 400.000,= euro voor deze voetbalclub uitgetrokken.
In deze collegeperiode, die van 2002 tot 2006, kwam Helmond Sport ook op een andere manier op de politieke agenda. Men bedacht het plan om het stadion en alle andere (voetbal)verenigingen van De Braak te verbannen. Er moesten op die grond huizen komen te staan en Helmond Sport zou verhuizen naar Berkendonk. Met de opbrengsten van de verkoop van deze grond (die van ons allen is dus is dat toch gemeenschapsgeld) zou men een nieuw stadion kunnen bouwen. Uit een later uitgelekt deel van het convenant tussen de gemeente Helmond en de Ooststappengroep bleek overigens, dat men al in een heel vroeg stadium, nog zonder enige besluitvorming, bezig was met het verplaatsen van het stadion van De Braak naar Berkendonk. Men had dit waarschijnlijk bewust geheim gehouden en zelfs de raadsleden daarvan niet in kennis gesteld.
Met de komst van de nieuwe gemeenteraad in 2006 werd dit bezopen plan, mede door de druk vanuit de publieke opinie, naar de prullenbak verwezen, althans voorlopig. Want in de politiek is nooit iets zeker en nog steeds zijn er politieke partijen in Helmond die het stadion voor Helmond Sport willen laten bouwen bij Berkendonk, maar dit terzijde.
Het huidige college kreeg een dossier, geërfd van het vorige college, en Helmond Sport blijft maar roepen dat ze een nieuw stadion moeten hebben. Omdat ook ons enige zwembad, De Wissen, al lang aan vervanging toe is, bedacht dit college een nieuw plan, een sportboulevard op De Braak voor de slordige som geld van 35 miljoen euro (althans dat is de eerste schatting van kosten, maar je weet toch hoe dat gaat …).
Maar wie stelt (of durft dat nog) eigenlijk de vraag, of wij, inwoners van Helmond, wel zitten te wachten op een betalende voetbalclub die de gemeenschap (zoveel) geld kost. En niet eenmalig, maar iedere collegeperiode weer opnieuw en iedere keer is er weer wat anders waarvoor belastinggeld naar verdienende spelers en haar club moet. Iedere euro kan maar één keer uitgegeven worden en hebben wij in deze stad geen belangrijkere zaken die we moeten regelen? Kijk eens om u heen, hoe ligt uw buurt erbij? Hoe is het met de bestrating en het groen in uw buurt? Is dat zo mooi? Kunnen we daar niet beter de euro’s instoppen?
Leg uw oor eens te luister bij mede Helmonders die gebruik moeten maken van voorzieningen als thuishulp en vervoer. Kariger kan het niet en zouden we daar niet wat van die euro’s aan kunnen uitgeven? De jeugd heeft de toekomst, maar zorgt men in Helmond wel in voldoende mate voor hun jeugd? Ouders met opgroeiende kinderen kunnen toch iedere week vaststellen dat we in Helmond een schrijnend tekort hebben aan vertier voor de jeugd?
Vraagt u zich ook niet af, welke belastingen er weer allemaal verhoogd moeten gaan worden, alleen om een betalende voetbalclub in Helmond overeind te moeten houden? Zo’n 15 jaar geleden deed het “gerucht” de ronde, dat de volledige opbrengst van de hondenbelasting in Helmond naar Helmond Sport zou gaan. Maar met alleen een verhoging van de hondenbelasting komen we nooit aan de bedragen die nodig zijn voor een nieuw stadion. Bezint eer ge begint is een welzeggend spreekwoord, maar helaas kent men dit spreekwoord in de Helmondse politiek (nog?) niet.

De Naald.

 Posted by at 21:38
okt 252008
 

Skatepark Binnenprogramma:
Maandag t/m vrijdag. Inloop 15.00 tot 17.00 uur
Dinsdag meidenavond 18.30 tot 20.30 uur
Woensdag. Inloop 18.00 tot 21.00 uur
Vrijdag. Disco 19.00 tot 22.30 uur (Eerste vrijdag van de maand).

Inloop:
Kom gezellig binnen om te poolen, darten, tafelvoetballen, waar je zin in hebt. Of gewoon om te kletsen met je vrienden en vriendinnen. Je mag binnen als je uit Rijpelberg, Brouwhuis of Dierdonk komt en als je tussen de 10 en 17 jaar oud bent.

Meidenavond:
Een avond speciaal voor meiden van 10 tot 17 jaar uit Rijpelberg,
Brouwhuis of Dierdonk. We doen allerlei dingen, van knutselen tot koken en van dansen tot gewoon lekker kletsen met elkaar.

Disco: Continue reading »

 Posted by at 21:36
okt 252008
 

Mijn nieuwe baasje en vrouwtje staan op, kijken op de klok en kijken vervolgens elkaar aan. ‘Zullen we maar gaan kijken, misschien vindt Boomer het wel heel erg leuk! En anders kunnen we altijd weer naar huis toe gaan…’

Ik herken de naam die ik afgelopen week al vaker gehoord had, als de naam die bij mijn persoontje leek te horen, dus uiteraard was ik een en al oor. Zoveel nieuwe dingen deze week!
Eerst zat ik nog bij mama en al m’n broertjes en zusjes, en nu een heel nieuw huis en andere omgeving……
Mijn kersverse baasje pakt me op en doet die rare halsband om mijn hals. Spannend, ik mag ook mee! Vervolgens lopen we met zijn allen naar de auto. Ik mag op schoot voorin, zo kan ik alles goed zien! Vorige week was ik misselijk in dit rijdende ding, maar vandaag gaat het al een heel stuk beter.
Na een minuut of tien stopt de auto weer en zet mijn vrouwtje me van schoot op de grond. Plotseling herken ik waar we zijn…. Ik ben hier begin van de week geweest, toen heeft iemand in een witte jas mij bekeken en vervolgens een prik gegeven… Dat vond ik niet heel prettig, maar erna kreeg ik wat lekkers en knuffelden ze met me en dat was wel fijn! Continue reading »

 Posted by at 21:31
okt 252008
 

Dus dit jaar geen nieuwjaarsduik ??
De Gemeente heeft kortgeleden een zwemverbod ingesteld voor Berkendonk. Ik sprong op de fiets en ging eens een kijkje nemen, en zag tot mijn grote verbazing veel mensen in het water liggen.

Het betrof een lesmiddag van een surfclub, maar waarom mag je er niet zwemmen maar wel surfen? Dan kom je toch ook in het water terecht?
Het zwemverbod was bedoeld omdat er weer  zand gewonnen zou gaan worden: het water zou vertroebelen en dus niet meer voldoen aan de normen van zwemwater. Toen las ik ook dat het verbod geldt tot 15 maart 2009, dus wat moet er nu gebeuren met de nieuwjaarsduik? Ik ben benieuwd, en hou de lezers van de hofkompas op de hoogte…

 Posted by at 21:29
okt 252008
 

Ze is pas 15 jaar oud, maar heeft een actie op touw gezet die zijn weerga niet kent. Dat slaat op Fleur Voogels, een begrip in het Tienerhuis. Ze wilde Peer Pluym verrassen door iets speciaals te doen: de plaatsing van een mooie skatepool. Maar dat “ speeltje “ kostte ruim 50.000 euro en dat had ze niet in haar spaarvarkentje zitten.

Fleur trok de stoute schoenen aan en stuurde een berichtje naar Wendy van Dijk, die een TV-programma presenteerde waarin je iets kon vragen voor een vereniging of een club. Om een lang verhaal kort te maken: ze had succes en na een poos werd er toegezegd dat er een skatepool gebouwd zou worden. Op 13 september was het eindelijk zover: De skatepool kon in gebruik genomen worden.

Helaas was het op de vroege ochtend echt plensweer en in korte tijd stond de skatepool blank. Maar de jeugd liet zich niet ontmoedigen: de opening zou om 14.00 uur zijn, het was nu 10.00 uur en dus begonnen ze met z’n allen de pool droog te vegen. Gelukkig hield de regen op en begon er tegen de openingstijd een waterig zonnetje te schijnen. Na speeches van wethouder Cees Betlehem en Peer Pluym mocht Fleur officieel het lint doorknippen. Peer was apetrots want de skatepool kreeg de naam Peerkes Pool.
Er volgde nog een demonstratie door het Boarding Rats skateteam en daarna kon de jeugd zijn hart ophalen met zelf te skaten. Het was aardig druk. Continue reading »

 Posted by at 21:27
okt 252008
 

Wij willen graag een jong katje aanschaffen, maar worden die ook snel zindelijk?

Jonge katten kunnen heel snel zindelijk zijn, zonder al te ingewikkelde leerprocessen. Bij honden heeft het zindelijk maken soms nogal wat voeten in de aarde, maar bij katten gaat het vaak “vanzelf”.

Veel mensen hebben gemerkt dat poezen, die zelf heel zindelijk zijn, vaak jongen hebben die snel zindelijk worden. Dat komt omdat die poezen hun jongen naar de kattenbak slepen als ze nog heel jong zijn, of omdat zulke poezen hun jongen voordoen wat zij op de kattenbak moeten doen. Voor de eigenaar van een nestje katjes is dat heel gemakkelijk, want die hoeft er alleen maar voor te zorgen dat er altijd een schone kattenbak is, dat wil zeggen een kattenbalk die voordurend is voorzien van schoon kattengrit of een andere schone kattenbakvulling. Continue reading »

 Posted by at 21:24
okt 252008
 

Gezocht: winkelmedewerkers.
De Wereldwinkel in Helmond zoekt vrijwilligers (m/v), die als verkoper in onze winkel in de Ameidestraat willen werken.
De Wereldwinkel verkoopt vele mooie wereldcadeaus. Elk product is met zorg gemaakt en volgens eerlijke handelscriteria ingekocht. Door de handel met Wereldwinkels verdienen de makers van deze cadeaus een geregeld inkomen en krijgen zij ondersteuning bij het ontwikkelen van hun producten. Wij maken hiermee duidelijk dat die armoede zo ook bestreden kan worden.  Bij de Wereldwinkel werken ongeveer 40 vrijwilligers, waarvan een 30-tal in de winkel. De medewerkers werken een halve dag tot een dag per week in de winkel.  Door normaal verloop van medewerkers zijn we op zoek naar nieuwe collega’s.

4x Het goede gevoel: Continue reading »

 Posted by at 21:22
okt 252008
 

In het  kader  van  meer bewegen voor ouderen is  er  12½ jaar geleden een balletje opgegooid, en werd gekeken of er de mogelijkheid bestond om een gymclub voor ouderen op te richten. Annie van Kilsdonk is toen actief leden gaan werven, en binnen de kortste keren zaten ze op 17 personen die graag wilden deelnemen.
Annie van Kilsdonk en Ciska Bartels waren destijds vertegenwoordigt in het bestuur van de Seniorenvereniging en hebben daar ondersteuning gevraagd.
Het  toenmalige bestuur ging unaniem akkoord en op 3 april 1996 was de club een feit. In juli van dat jaar bestond de club reeds uit 24 personen en bestond er al een wachtlijst. Continue reading »

 Posted by at 21:20
okt 242008
 

IEDERE DINSDAG KIENEN IN DE BREM VAN 14.00 -16.30 U

Cursus EHBO
In januari starten wij weer met een nieuwe EHBO cursus. De cursus zal worden gegeven op donderdag van 20.00 uur tot 22.00 uur. Locatie: wijkhuis De Brem Rijpelplein 1 te Helmond.
Indien u nog interesse heeft om ook een EHBO cursus te volgen, dan kunt u informatie inwinnen op onze website, via onderstaand telefoonnummer of emailadres, ook kunt u zich hier aanmelden.
Ben je al in het bezit van een geldig EHBO diploma, dan kun je bij ons ook lid worden en de herhalingslessen volgen.
Willy van Stiphout
Secretariaat E.H.B.O. vereniging Brouwhuis
Jan de Withof 8 5709 AJ Helmond
Tel: 0492-514096
E-mail secretariaat@ehbobrouwhuis.nl
Website www.ehbobrouwhuis.nl

Nordic Walken Continue reading »

 Posted by at 21:11
okt 242008
 

Eerste Heilige Communie
De Eerste H. Communie ontvangen de kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten. Voorafgaand hieraan worden de kinderen voorbereid door de communiewerkgroep.
Indien uw zoon of dochter elders naar school gaat en wel in onze parochie woont, dan mag hij of zij toch meedoen met de voorbereiding op het ontvangen van het sacrament.
De kinderen in groep 4 die op school zitten in Brouwhuis of Rijpelberg, krijgen binnenkort informatie over de Eerste H. Communie in het parochiële jaar 2008-2009.

Kinderen van andere scholen (bijv. bijzonder onderwijs) kunnen het beste zo snel mogelijk contact opnemen met het parochiesecretariaat (tel. 511 394) of een email sturen naar:
parochie.brouwhuis-rijpelberg@hetnet.nl.

Aan ouders van een kind dat de Eerste H. Communie gaat doen, willen we alvast vragen eens na te denken of ze wat extra tijd willen/kunnen besteden om mee te helpen met de voorbereiding.
Maar ook anderen die zich betrokken voelen, zijn natuurlijk welkom.

Aanmelden H. Vormsel Continue reading »

 Posted by at 21:06
okt 242008
 

oonzorgcentrum Rivierenhof in de Helmondse wijk Brouwhuis heeft haar restaurant gerenoveerd. Daarmee hoopt ze haar bewoners en klanten uit de wijk nog beter van dienst te kunnen zijn.
Het is een heel gezellig restaurant geworden voorzien van twee open haarden. ’s Middags kunnen bewoners en klanten uit de wijk zonder reservering aanschuiven voor een heerlijke warme maaltijd voor de prijs van
€ 6,25. Ook voor een kopje koffie met gebak is men van harte welkom. Daarnaast vinden er tal van activiteiten plaats voor zowel de bewoners van Rivierenhof als voor de wijkbewoners.
Rivierenhof is een onderdeel van Savant Zorg. Men kan er terecht voor allerlei zorg zoals thuiszorg, maatschappelijk werk, uitleen medische hulpmiddelen en verloskundige zorg.

De zomer is helaas alweer ten einde en de herfst dient zich aan. De dagen worden weer korter, maar de activiteiten blijven doorgaan. Voor de maand oktober zijn er de volgende activiteiten:
Sjoelen: Continue reading »

 Posted by at 21:00
okt 242008
 

Net als een topsporter zet een mantelzorger zich in om een prestatie van belang te leveren; op tijd moet hij ontspannen. In Helmond wordt op maandag 10 november a.s. de Dag van de Mantelzorg gevierd.
Zorgt u (langdurig) voor…………een familielid, vriend(in), kennis of buur met chronische, lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychiatrische problematiek?
Dan bent u als mantelzorger en van harte welkom!

Het Coördinatiepunt Vrijwillige Thuiszorg verzorgd ook dit jaar weer de Dag van de Mantelzorg in samenwerking met de volgende organisaties: GOH, GRIP, LETS-ruilwinkel Humanitas, MEE Zuidoost  Brabant, Rode Kruis, SWOH, Vrouwenraad en de Zonnebloem.
Op maandagmiddag 10 november wordt mantelzorgers een gezellige en informatieve middag aangeboden in wijkhuis Brede School De Fonkel, Prins Karelstraat 123, 5701 VL in Helmond.
Deelname is gratis!

Voor meer informatie en aanmelding (vóór 3 november):
Coördinatiepunt Vrijwillige Thuiszorg/ Steunpunt Mantelzorg regio Helmond
Tel. 0492-554 586

 Posted by at 20:54
okt 242008
 

Ondanks de geruchten die op dit moment in Rijpelberg rondgaan, blijft de Rabobank Brouwhorst aanwezig.

De laatste jaren is er veel veranderd op het gebied van bankieren, dat zal niemand ontgaan zijn. Het ‘ouderwetse’ bankieren waarbij u met iedere betaalopdracht en voor iedere geldopname naar de bank kwam, heeft plaatsgemaakt voor pinnen bij de pinautomaat en internetbankieren thuis achter de computer. Het onlangs gelanceerde Rabo Mobiel maakt het zelfs mogelijk om te bankieren en te betalen met uw mobiele telefoon. Ontwikkelingen waar veel mensen gemak van ondervinden, want u bankiert waar en wanneer het u uitkomt.

Als gevolg van die ontwikkelingen is het op de bankkantoren beduidend rustiger geworden. Voor het aantal klanten dat de bank bezoekt, zijn minder medewerkers nodig en dus ook minder kantoorruimte. Hierdoor is een aantal jaren geleden besloten dat ons kantoor Brouwhorst een servicepunt werd. Dit servicepunt is op woensdag en vrijdag geopend van 9.00 uur tot 12.15 uur.
Echter, in de zomerperiode is ervoor gekozen servicepunt Brouwhorst te sluiten voor een periode van drie weken. Dit vanwege het feit dat in deze periode het aantal bezoekers aan dit servicepunt minimaal is. Helaas gaan de geruchten rond dat deze zomersluiting een proef is geweest om te beoordelen of het servicepunt definitief gesloten kan worden. Ik kan u garanderen dat dit absoluut niet het geval is. De sluiting had puur betrekking op de zomerperiode.

Eén ding staat voorop: de Rabobank blijft vertegenwoordigd
in Brouwhorst. Wij zijn niet voor niets de Dichtbij Bank!

Tot ziens bij de Rabobank. Wij zijn en blijven u graag van dienst.

Jos van den Berkmortel, adjunct-directeur Particulieren

 Posted by at 20:52