feb 022007
 

Beste Rijpelbergers.
Sinds januari 2007 zijn Wijkvereniging Rijpelberg en Stichting WijkBelang Rijpelberg samengegaan in de Wijkraadvereniging Rijpelberg Er is na de algemene ledenvergadering een nieuw dagelijksbestuur gevormd. In het dagelijksbestuur hebben zitting:
Secretariaat: Erica Ronken  c.ronken@chello.nl
Penningmeester: Rene van der Zanden  re.zand@zonnet.nl
2e peningmeester:  Sjaak van der Putten  Sjaak@sjake.nl
Vice-voorzitter:  Koen Bos koen@kbos.nl
Voorzitter:  Pierre Verheijen  p.verheijen6@chello.nl
Post kunt u afgeven in de Brem: Rijpelplein 1.
Onze toekomstplannen zullen we tijdens een bijeenkomst dit voorjaar in de Brem aan u voorleggen. Hierover leest u in de volgende Hofkompas meer.
Zelf heb ik (ondergetekende) 20 jaar in het bestuur van Scouting Regio Helmond zitting gehad. Hierna heb ik de functie secretaris van WVR en SWBR vervuld. Nu sta ik dus aan het hoofd van een groep enthousiaste Rijpelbergers die samen met u het beste voor de wijk willen gaan bereiken. Zonder uw ondersteuning en ideeën lukt dit niet. Momenteel zijn we vooral intern alles aan het inrichten, maar dat neemt niet weg dat de lopende activiteiten, zoals kindercarnaval, straatspeeldag en de kindervakantieweek gewoon doorgaan.
U hoort en ziet ons dit jaar nog wel ergens in de wijk.
Met vriendelijke groet,
Pierre Verheijen
Voorzitter Wijkraadvereniging Rijpelberg.

 Posted by at 00:14
feb 022007
 

 bpp-doliwood-febr-2007kopie.jpg

Zoals inmiddels bekend bij de bewoners van bovenstaande drie straten, is er gestart met het opzetten van een Buurt Preventie Project (BPP). Wij hebben best een fijne buurt en om die zo te houden zal een BPP een goede bijdrage hieraan leveren.
Onder de bewoners was een enquêtelijst verspreid, die door veel mensen is ingevuld en ingeleverd.
De uitkomst hiervan is dat er behoorlijk veel belangstelling is.
Er waren mensen die interesse hadden om als straat/buurtcoördinator aan de slag te willen, maar de meeste gaven aan nog wat meer informatie te willen hebben.
Andere bewoners hebben toegezegd op een andere manier mee te willen werken.
De werkgroep BPP heeft toen i.s.m. het opbouwwerk van SWH, in de persoon van Thijs van Mierlo, en de politie een startbijeenkomst gehouden op 8 januari jl. Helaas was buurtbrigadier Henry van Dongen op het laatste moment verhinderd. Dhr. Willy van den Boom van Woonpartners was ook aanwezig. De opkomst van bewoners van de drie straten was zeer goed. Continue reading »

 Posted by at 00:11
feb 022007
 

 berk-febr-1.jpg

Wat er nu met Berkendonk gaat gebeuren is nog steeds niet duidelijk. Er lijkt binnen de gemeenteraad een kentering ophanden, zeker nu het CDA, na het vertrek van wethouder Van Heugten, begint in te zien, dat het vernietigen van zoveel natuur niet in verhouding staat met de economische winst.
Afgelopen maand werd er weer druk vergaderd over Berkendonk, zowel in de gemeenteraad van Helmond als die van Deurne. De gemeenteraad van Deurne houdt zich overigens afzijdig van de Berkendonk discussie als het om een stadion voor Helmond (Deurne?) Sport gaat.
Net voordat het wijkblad naar de drukker moesten ontvingen we nog een stuk genaamd bouwstenen beleidskeuzes centrumgebied Groene Peelvallei. Deze conceptnota is behandeld op 13 februari jl. en over het resultaat daarvan zullen wij u later berichten.
In deze conceptnota (die nog door de gemeenteraad moet worden vastgesteld) staat in vijftal bouwstenen om te komen tot een beleidsplan voor de inrichting van dit gebied.
Deze bouwstenen zijn:
“1. Samenwerking met de gemeente Deurne is noodzakelijk. Deze samenwerking zal vastgelegd moeten worden in een overeenkomst, waarin de afspraken worden vastgelegd over de wijze van regievoering, de gelijkwaardigheid, welke producten worden gemaakt, het proces en de kosten. Helmond staat kritisch ten opzichte van de ontwikkelingen op het MOB complex.”
Dat de gemeente kritisch staat ten opzichte van de ontwikkelingen op het MOB complex is wel aardig, maar het Weekblad voor Deurne heeft ons al gemeld dat alles al in kannen en kruiken is. Dat er op dat terrein dus een bedrijf gevestigd gaat worden met een logistiek centrum. Veel extra vrachtverkeer dus.

berk-febr-2.jpg

“2. De natuurwaarden in het gebied zullen gerespecteerd en daar waar nodig versterkt moeten worden. De maat en schaal van de leisure voorzieningen zullen daarop moeten worden afgestemd. Gestreefd moet worden naar een jaarronde, marktconforme exploitatie. Kwaliteit in leisure voorzieningen moet voor kwantiteit gaan. Het centrale thema zou de outdoor recreatie moeten zijn. Een kleinschalig themapark kan daar onderdeel vanuit maken. Grootschalige verblijfsrecreatie wordt niet voorgestaan. Van een nieuwe ontwikkeling moet tegelijkertijd een positieve impuls uitgaan voor natuurlandschappelijke ontwikkeling. De relatie met de Oostappengroep vraagt om een zorgvuldige benadering.”
Hier staat natuurlijk heel veel en het behoeft dus enige uitleg.
Men respecteert de natuurwaarden in het gebied. Mooi kun je nu denken, maar de natuurwaarden moeten dan wel benoemd zijn, duidelijke grenzen aangeven, welke waarden en waar die dan liggen. Dat is namelijk tenminste het gehele beekdal.
De maat van de te ontwikkelen “leisure” voorzieningen (waarom staat er niet gewoon vrijetijdsvoorzieningen) moeten afgestemd zijn op de natuurwaarde. Leuk, maar baken dat wel goed af.
Grootschalige verblijfsrecreatie wordt niet voorgestaan. Nou, dat is dus geen grote camping zou je denken. Echter de angel zit in het woordje “voorgestaan”. Dat sluit het nog steeds niet uit.

3. “In de verdere planontwikkeling met betrekking tot het centrumgebied Groene Peelvallei / Berkendonk wordt op voorhand geen ruimtelijke reservering opgenomen voor een publiekszwembad of een voetbalstadion.”
Je zou denken het zwembad en het stadion zijn van de baan. Eindelijk luistert de gemeente naar haar burgers. Maar ook hier zit weer een addertje onder het gras.
(lees verder op pag 5)
Er staat namelijk “op voorhand”. Dus het wordt nog niet uitgesloten. En wat is eigenlijk een niet publiekszwembad, een zwembad voor alleen gasten?. Continue reading »

 Posted by at 00:00
feb 012007
 

Op maandag 19 februari is het Kindercarnaval in wijkhuis De Brem. Op deze middag zijn er spetterende optredens van de show- en dansvereniging De Lolbroeken en de jeugdraad ‘de Fredjes’. Daarnaast zijn ook rapgroep DRS en de break- en streetdancegroep NEOS Crew Helmond met een optreden aanwezig! Natuurlijk zal er ook een DJ zijn en is er schminken! De middag zal onder leiding staan van ceremoniemeester Lodewijk den Breejen.
De middag duurt van 13:00 uur tot 17:00 uur. De toegang is gratis. Dus kom allemaal naar De Brem!

 Posted by at 23:59
feb 012007
 

Vrijdag 16 februari 50+ bal
Toegang gratis. Koffie met iets lekkers erbij. Optreden van bandparodist Maarten de Groot.
Een fantastische tombola. M.m.v. de kapel Vur Spek en Zoole en eenmansorkest  “ The Musicman”.

Vervoersproblemen?
Een telefoontje naar C.V. de Spekzullekes en u wordt gratis gehaald en thuisgebracht.

Zaterdag 17 februari
Opening carnaval om 11.11 uur in winkelcentrum Brouwhorst.
Bezoek langdurig zieken in de Rijpelberg, Brouwhuis en Dierdonk.
Openingsbal m.m.v. “Soundation”. Toegang v.a. 18 jaar, € 10,- p.p. incl. 2  consumptiebonnen.
Aanvang 20.30 uur.
Continue reading »

 Posted by at 23:58
feb 012007
 

brouwhorst-febr-2006.jpg

Het eerste feestweekend 18-19-20 januari zit er al weer op. Het was een ontstuimig weekend. Onze versiering was deels weggewaaid door de storm die raasde over Brouwhorst. Gelukkig hebben onze ballonnenzuilen de storm goed doorstaan.
Ondanks al het natuurgeweld zag ons winkelcentrum er prachtig uit. Op het plein hadden we een draaimolen; deze werd druk bezocht. Alle kinderen konden een gratis ritje maken, de winkeliers gaven bij bepaalde artikelen gratis kaartjes voor de draaimolen weg. Verder waren er veel positieve reacties op onze eerste krant van dit jaar die bol stond van de aanbiedingen.Voor ons reden genoeg om dit jaar flink uit te pakken.

 Posted by at 23:55
feb 012007
 

Nogmaals, 400.000  euro.
Dat is nog eens een bedrag.
Er zijn maar heel weinig mensen in héél Helmond die zo’n bedrag ook maar één keer in hun leven op hun rekening hebben staan.
Wel hebben we genoeg Helmonders die niet anders kunnen dan wekelijks hun eten te gaan halen bij de voedselbank, genoeg Helmonders die in allerlei schuldsaneringstrajecten zitten en die hun kinderen van de vereniging af moeten halen, omdat de contributie niet meer betaalbaar is (door het steeds duurder worden voor verenigingen van het huren van een gemeentelijk sportzaaltje).
Toch is er tenminste één Helmonder (tja je weet het nooit bij deze gemeente) waarvan we zeker weten dat die dat op zijn rekening gestort heeft gekregen en nog wel van de gemeente Helmond, uw en mijn geld dus. En wie is dat?
Één van onze centrummanagers, aangesteld door het Helmondse college van burgemeester en wethouders met een akkoord van de Helmondse gemeenteraad (onze vertegenwoordigers) en ook nog ooit uitgeroepen tot Helmonder van het jaar. (Vanaf nu zou ik me schamen om ook nog maar ooit genomineerd te worden voor deze titel, maar dat ter zijde, ofschoon het bedrag wat je dan ontvangt van de Rabobank wel aardig is, ik heb dat nog nooit op mijn rekening gehad).
Betrokkene, toch al vermogend als ik het Eindhovens Dagblad mag geloven, met heel veel panden in het centrum, was beloofd (de één zegt dat het zo is, de ander zegt dat het niet zo is) dat hij een (nog?) een pandje mocht bouwen in het centrum. Toen de gemeente Helmond dat in 1999 niet zo goed uitkwam bij de mallote plannen van het Bureau van Riek (ja wie weet dat nog, dat onderzoek van enkele miljoenen op voorstel van wethouder Marleen Jonkers), besloot het college van B & W dit plan voorlopig aan de kant te zetten. (Ja voorlopig, want het schijnt nu weer uit de ijskast te zijn gehaald).
En wat gebeurt er? Deze huidige centrummanager krijgt zomaar een schadeloosstelling van 400.000,- euro. Uw en mijn geld! En waarom?
Mij wordt zo dikwijls iets beloofd. Zo belde ik laatst nog naar de gemeente Helmond omdat de bestrating voor mijn eigen deur zo beroerd was. “Binnen 5 werkdagen wordt het opgelost,” mooi niet! En ik krijg niets, helemaal niets. Geen prachtig goed betaalde baan, bijvoorbeeld straatmanager, geen Helmonder van het jaar met ook een leuk bedrag met nullen, maar ook geen schadeloosstelling van (ik ben snel tevreden) geen vier ton maar één ton.
Weet u beste lezer, wat de gemeente Helmond had kunnen doen met 400.000 euro! Uw en mijn straat opknappen,  of alle verenigingen in Helmond een extraatje geven om iets extra te doen voor hun leden, of een voetbalveld aanleggen voor klein Arsenal, of uw en mijn afvalstoffenheffing met 15 euro verlagen, of Berkendonk nog zeker 5 jaar langer open houden zoals het nu is of, ….  nou dat kunt u zelf wel invullen.
Feit is en blijft dat de gemeente onze euro’s zomaar verkwanseld en dat moet nu onderhand toch eens stoppen. Er is volgens mij maar één manier om aan alle verspilling een einde te maken en dat is een vlotte nieuwe politieke partij  “De Naald”. Heel Helmond moet daar op stemmen, behalve dan degene die lid zijn van een andere partij maar dat zijn er maar weinig.
Stemt u dan op De Naald?
Ik beloof heel veel, maar wil wel direct wethouder worden. Na 10 jaar wethouder te zijn geweest (zolang houd ik u wel aan het lijntje) is Naald binnen. Dan krijg ik bestuurlijk wachtgeld tot mijn 65e jaar en als ik alles dan goed uitgerekend heb, heb ik 30.000 euro meer dan de centrummanager! Tja lezer in Helmond, het is wel uw geld, maar ik word er wel gelukkiger van.

De Naald.

 Posted by at 23:52
feb 012007
 

Met luchten en ventileren het vocht verdrijven.
Per dag produceren de bewoners, huisdieren en planten ongeveer 10 liter vocht in een huis. Bij alles waar water voor nodig is, ontstaat waterdamp: bij douchen, afwassen, de was drogen, koken en schoonmaken. Ventilatie voert de vochtige lucht af. Gebeurt dit niet dan ontstaan er vochtproblemen, die bij veel mensen tot gezondheidsklachten leiden. Dat kan komen door allergenen, zoals schimmels en mijten die goed gedijen in een vochtige omgeving. Ook andere schadelijke stoffen afkomstig uit verven, lijmen en  plaatmaterialen, alsmede rook, cosmetica en luchtverfrissers leiden bij veel mensen tot lichamelijke klachten. Droge lucht is natuurlijk ook beter voor het behoud van uw huis. De ideale luchtvochtigheid ligt tussen de 40 en 60%. Tussen september en december mag dat oplopen tot 70%. Een hygrometer geeft u de informatie hierover. Continue reading »

 Posted by at 23:50
feb 012007
 

Op 21 januari werd er in de Citadel weer een open darttoernooi georganiseerd,de opkomst was redelijk. Volgens de organisator Johan Moreno er waren meer dan 60 darters aanwezig.
“Dit jaar waren er helaas te weinig vrouwelijke deelneemsters anders had ik graag een vrouwenpoule gemaakt”, aldus Johan.
De acht dartbanen waren allemaal  bezet. Het toernooi was uitsluitend bestemd voor spelers vanaf  15 jaar. Toch liepen er wel wat jongeren rond, een ervan was Jeroen van Uden, een jongen van 12 jaar. Hij was met pa mee gekomen en mocht af en toe wat gooien in de pauzes of als er een partij was afgelopen. Continue reading »

 Posted by at 23:50
feb 012007
 

Aan transparant lokaal nieuws geen gebrek in Helmond. De krant heeft vol gestaan over de “het torentje van Verspaget” of liever gezegd, de “toren van Babel”. De overeenkomst is dat beide nooit zijn gebouwd, dan wel afgebouwd en dat beide hebben geleid tot een spraakverwarring. Er was wél een collegebesluit hierover zoals het Helmonds college laat weten. Er was géén besluit volgens de toenmalige wethouder. Dus verwarring, commotie, onduidelijkheid, vragen, gepikeerde oud-wethouders en weinig bevredigende antwoorden en informatie. Hoezo transparantie! Dit lijkt meer op een echte Helmondse soap. Uiteindelijk leidde dit dossier tot een schadeclaim van de “gedupeerde”. De gemeente heeft, zo lezen we in het ED, zelf een schadevergoeding aangeboden aan de “gedupeerde”. We mogen er dan op z’n minst van uit gaan, dat destijds ook de gemeente van mening was dat de “gedupeerde” een serieuze zaak had. Er is in dit dossier wel iets niet helemaal gegaan zoals men het achteraf gewenst had en we hebben het dan over de informatievoorziening. Openheid over bestedingen van overheidsgelden is een groot goed. Dit schijnt echter nog niet geheel doorgedrongen te zijn bij onze bestuurders. Het niet volledig informeren van de raad, zo is al herhaaldelijk gebleken, zorgt voor heibel, onnodige correspondentie en vertrouwensbreuken. Al het gesteggel zou ook achterwege kunnen blijven als B en W er een gewoonte van zou maken om mogelijke consequenties, bij wijziging van afspraken, vast te leggen en de raad, ook over lastige dossiers, tijdig en helder te informeren. Dit laatste is schijnbaar niet in voldoende mate gebeurd, hetgeen dus achteraf leidde tot verbazing, boosheid en zelfs suggesties opriep voor een enquêtecommissie. De burgemeester denkt dat hij nu de zaken anders aan zou pakken. Dit lijkt me ijdele hoop, maar de toekomst zal het antwoord geven. Het wachten is nu op de schadeclaims in de dossiers Klein Arsenal, Berkendonk en de ProTour. De gemeentelijke lastendruk voor de Helmondse burger zal hierdoor helaas niet dalen. Maar er zijn ook lichtpuntjes, want volgens de aangestelde stadsdichter is het in Helmond allemaal “pure poëzie”.

J.E. Haer.

 Posted by at 19:40
feb 012007
 

Uit onderzoek blijkt dat  80% van de honden en 70% van de katten ouder dan drie jaar gebitsproblemen krijgt.
De gebitsproblemen beginnen vaak met ophoping van tandplaque. Wanneer hier niets aan gedaan wordt kan na verloop van tijd tandsteen ontstaan. Met name aan de randen van het tandvlees hoopt plaque zich op en vormt ontstekingen. De eerste aanwijzingen voor de aanwezigheid van gebitsproblemen zijn:  Continue reading »

 Posted by at 19:35
feb 012007
 

Hoe is het allemaal begonnen?
Door mijn hobby de kynologie. Dat wil zeggen de kennis van rashonden, de omgang en de verzorging.
Door de grote successen  op nationale en internationale tentoonstellingen, waaronder Nederlands kampioen, internationaal kampioen en als hoogtepunt de wereldtitel.
Door de bekendheid via krant, radio en zelfs TV kwamen wij in aanraking met vele honden en kattenvrienden. Continue reading »

 Posted by at 19:32
feb 012007
 

 spek-carn-2006.jpg

(foto: Hoffotograaf Stephan van Hout CV  ”De Spekzullekes”)

De kletsavonden bij Carnavalsvereniging De Spekzullekes op 9 en 10 februari jl. waren weer een daverend succes. Beide avonden waren uitverkocht en niet voor niets. De Spekzullekes wisten weer een prachtig programma op de planken te zetten. Voor veel wijkbewoners een prachtig begin van het carnaval.

 Posted by at 19:29
feb 012007
 

annatheater.jpg

Familievoorstelling zondag 25 februari 15.00 uur.
Theatergroep Maan met  ”Baron Ronflonflon”.
Aanvang 15.00 uur, entree €  6,00
Slot Sonnestein was een ruïne, maar is door de nieuwe bewoner prachtig opgeknapt. Maar wie is die nieuwe bewoner en hoe komt hij aan zoveel geld ?
Komedie van Toneelgroep Maan.

Toneel zondag 4 maart
De LuiaardVrouwe met  “Het Eiland”, aanvang 15.00 uur, entree € 12,00. Continue reading »

 Posted by at 19:26
feb 012007
 

Bij het kopen van een huis komt heel wat kijken.  De HypothekenMakelaar zet daarom hier voor u wat aandachtspunten op een rij. Maak éérst de afweging tussen huren of kopen. Want huren, dat kan natuurlijk ook.
Een woning verkopen kan zo maar een jaar duren, terwijl u een huurcontract gewoon kunt opzeggen. Dat geldt zeker als een nieuwe relatie nog erg pril is, een koopwoning zal bij uiteen gaan meestal in de verkoop moeten. Want wie kan dat in zijn eentje blijven betalen? Continue reading »

 Posted by at 19:21
feb 012007
 

tienerhuis.jpg

Cursus zelfverdediging jongens in het Tienerhuis:
Na 4 succesvolle jaren zelfverdediging voor meiden te hebben georganiseerd, breidt het jongerenwerk SWH dat dit jaar uit met een cursus zelfverdediging voor jongens! Deze cursus is voor jongens van 11 t/m 16 jaar uit Rijpelberg en Brouwhuis. Je leert in deze lessen o.a. om op te komen voor jezelf en de basistechnieken van de vechtsport Jiu Jitsu. Het zijn realistische en praktijkgerichte technieken die je aangeleerd krijgt. De cursus wordt gegeven door een professionele docent van sportschool Toga Rashi uit Helmond.
Zorg voor loszittende, comfortabele kleding, zodat je je vrij kunt bewegen. De cursus duurt 10 weken (9 lessen en 1 examen) en begint op dinsdag 27 februari van 17.30 tot 18.30 uur in het Tienerhuis. De cursus wordt afgesloten met een examen, waarbij ieder een mooi certificaat ontvangt! Voor deze cursus geldt een maximaal aantal deelnemers van 10. Ben er daarom snel bij om teleurstellingen te voorkomen! Je kunt langskomen in het Tienerhuis om jezelf in te schrijven.
Kosten zijn € 10,00 per persoon. Je kunt je ook inschrijven op telefoonnummer 510690 of 556957 en vragen naar Meta Gortemuller.

Cursus Streetart Continue reading »

 Posted by at 19:17
feb 012007
 

In maart 2005 heeft RWE – Obragas N.V. alle Helmondse huishoudens aangeschreven met een aantrekkelijk aanbod om in plaats van bij Essent voortaan de elektriciteit van RWE te betrekken. Er bestond toen ook de mogelijkheid het tarief vast te zetten voor 1, 2 of 3 jaar. Voor degenen die toen hebben gekozen om het tarief voor 2 jaar vast te zetten, gold een prijs per kilowattuur van 0,0520 eurocent (excl. BTW en energiebelasting). Die contracten lopen af in de maanden maart en april van dit jaar. (er was ook een keuze voor 3 jaar, die lopen pas volgend jaar af)
In het contract wat u toen heeft afgesloten, staat vermeld, dat de overeenkomst stilzwijgend met een jaar wordt verlengd als u niet 30 dagen voor de afloop van dat contract hebt opgezegd. Men noemt dit de stilzwijgende verlenging. Ook staat in dat contract dat u dan, ongeacht de bestaande contractvorm steeds het variabele tarief zal gelden. Dat variabele tarief is op dit moment voor een zogenoemde enkele meter 0,0814. Dat betekent dus een verhoging van maar liefst 57%. Ik weet zeker dat u via www.vergelijk.nl – huis & amp; tuin – energie leveranciers een goedkoper aanbieder van stroom kunt vinden. Als u dus geen onaangename verrassing wilt, bekijk dan nu uw contract.
MvdB

 Posted by at 19:16
feb 012007
 

Tot twee jaar geleden woonde ik in Dierdonk. Op dat moment woonden wij met 4 personen in een tweekapper.
Sinds wij weer in Rijpelberg wonen is onze energienota enorm gestegen. Dit terwijl onze kinderen niet meer thuis wonen, we ongeveer vergelijkbare apparatuur hebben, we veel bewuster verwarmen etc. etc.
Onlangs heb ik onze elektrameter laten eiken. Daar zijn geen bijzonderheden aan waargenomen. Ook gebruiken wij veel Gigajoules hetgeen voor ons ook niet verklaarbaar is. Daarbij is ons gebleken dat bij het berekeningssysteem voor het stadsverwarmingtarief uit wordt gegaan van gemiddeldes en hogere tarieven dan bij wonen met normaal aardgasgebruik.
Het wordt de hoogste tijd dat onze energieleveranciers dit eens grondig gaan aanpakken.
B.B.

 Posted by at 19:12
feb 012007
 

Als reactie op het schrijven met betrekking tot het stookgedrag het volgende
Ook ik heb wat problemen met de eindafrekening. In verhouding met vorig jaar moest ik 454 € bijbetalen. Bij navraag geeft men mij aan dat alles duurder geworden is,en dat ik mij niet moest verwonderen dat ook de stookkosten hoger uitvallen. Ik heb aangegeven dat de buren 880 € terug krijgen en dat de uitlezing bij hen hetzelfde was als vorig jaar.
Ook bij mij was het verbruik hetzelfde als vorig jaar en toch zo veel bij betalen Nu betaal ik 250 € per maand aan stookkosten, te gek voor woorden. Ik wilde de naam van de persoon weten maar die gaf men mij niet Ook ik wil graag weten hoe dat nu zit en ben met u eens dat het diefstal is op zijn minst. Ik wil normaal mijn vragen beantwoord hebben
Groetjes C.

 Posted by at 19:11
feb 012007
 

Ik wil mijn ongenoegen uiten over Obragas en wil wel eens weten of er meer mensen zijn die onrechtvaardig worden benaderd.
Ik ben kort geleden in Helmond komen wonen van uit een andere provincie. Kort na mijn intrek in de woning ontving ik van Obragas een hele hoge voorschot nota. Daar ik niet wist wie Obragas was, heb ik de nota retour gezonden. Hierna  ontving ik nog enkele nota’s zonder te weten wie Obragas was. Op mijn schriftelijke vragen in diverse brieven bleef onbekend wie Obragas was. Na enkele maanden maakte Obragas zich toen bekend, het was de leverancier van de stadsverwarming. Correspondentie gestart dat het voorschot veel te hoog was en €50 voldoende was. Hier ging Obragas in eerste instantie niet mee akkoord. Het was technisch en prakties niet mogelijk om het voorschot te verlagen. Enkele maanden later is alsnog het voorschot vanzelf verlaagd. Nu brengt Obragas bij de jaarafrekening meer maanden in rekening dan dat wij er wonen. Obragas brengt maanden in rekening voor onze intrek in de woning. Ook hebben wij bemerkt dat Obragas verschillende tarieven hanteerd voor  het verbruik  van 1 GJ stadsverwarming; zo ook in het vastrecht zitten verschillen in die op kunnen lopen tot een verschil van €15 per 12 maanden. Wij menen toch dat een ieder het zelfde tarief betaalt voor vastrecht en stadsverwarming? Bij Brabant water en Essent betalen wij toch ook met zijn allen het zelfde tarief?? Deze tariefverschillen kwamen wij bij toeval aan het licht omdat wij voor diverse mensen bankzaken en rekeningen verwerken.

 Posted by at 19:10
feb 012007
 

Een “hot” item, om maar eens in lijn met dit onderwerp te blijven. Afgelopen maand vielen weer de rekeningen binnen en het was voor velen weer een onprettige verrassing, zo blijkt uit de vele reacties die wij hebben mogen ontvangen.
Maar gelukkig zijn niet alleen de burgers van onze wijk die het moeten doen met stadsverwarming verbaasd. Ook het CDA in de tweede Kamer wil opheldering van Minister Wijn van Economische Zaken over berichten dat de rekeningen voor het gebruik van stadsverwarming jaarlijks te hoog uitvalt. Wij, als stadsverwarminggebruikers, wisten dat al jaren, immers al jaren weet iedereen dat stadsverwarming nu eenmaal aanzienlijk duurder is dan gewoon een eigen ketel op gas.
Het Gemeentelijk Platform Warmtetarieven heeft uitgerekend, dat een gemiddeld huishouden die het moet hebben van stadsverwarming jaarlijks 300 euro teveel betaald voor alleen al het warmwater. Dit staat dan nog los van de verplichting om elektrisch te moeten koken wat per definitie duurder is.
Volgens het hiervoor genoemde platform maken energiebedrijven misbruik van hun monopoliepositie. Ook dat wisten we hier natuurlijk al lang, maar ja, wat doe je er aan? De gemeente Helmond heeft Obragas (en dus ook WAMOB) voor een flinke prijs verkocht aan een Duits bedrijf. En dat Duitse bedrijf wil natuurlijk wel via de burgers in Helmond hun centjes terug zien te vangen. Continue reading »

 Posted by at 19:05
feb 012007
 

Het aantal diabetespatiënten in Nederland neemt alsmaar toe. Mensen die aan diabetes lijden, moeten hun levensstijl vaak drastisch wijzigen. Dat betekent insuline spuiten, tabletten slikken en een aangepast dieet. De Kring-apotheek kan veel voor diabetespatiënten betekenen door hen extra service te bieden. Bij veel Kring-apotheken is het bijvoorbeeld mogelijk om diabetestestmateriaal en insuline te bestellen via het internet. Continue reading »

 Posted by at 19:03
feb 012007
 

De SWOH (Stichting Welzijn Ouderen Helmond) biedt aan ouderen de mogelijkheid een huisbezoek van een adviseur valpreventie aan te vragen.
Veiligheid in huis
De meest veilige plek waar u kunt zijn, is waarschijnlijk uw eigen huis. Helaas blijkt dit soms minder veilig te zijn dan menigeen denkt. Wanneer u kritisch kijkt, kunt u in uw eigen huis onveilige situaties ontdekken, die tot een val kunnen leiden. Valpartijen zijn nooit helemaal uit te bannen, maar de risico’s kunnen wel aanzienlijk teruggebracht worden. Vaak al via simpele maatregelen. Want gelukkig maken zelfs kleine aanpassingen uw huis tot een veiligere omgeving. Continue reading »

 Posted by at 19:02
feb 012007
 

MEE organiseert een ontmoetingsgroep voor partners van mensen met autisme
Wat doet een diagnose ‘autisme’ met ons gezin en onze omgeving? Hoe kan ik daarmee omgaan? Hoe zorg ik dat er ook tijd voor mijzelf over blijft? Hoe bespreek ik ‘gevoelszaken’ met mijn partner? Herkennen anderen zich ook in mijn problemen?
Deze en andere vragen staan centraal in de ontmoetingsgroep voor partners van mensen met ASS (autismespectrumstoornis). Continue reading »

 Posted by at 17:17
feb 012007
 

Parochie Brouwhuis-Rijpelberg
Wat het leven echt waardevol en rijk maakt, is vaak niet te koop : geloof, vertrouwen, gemoedsrust, vriendschap, verbondenheid en troost. Juist die dingen vinden mensen al eeuwenlang in de kerk, ook vandaag nog. In de duizenden geloofsgemeenschappen waar christenen zich verbonden voelen door de bijbel en het geloof. Ook in Brouwhuis en Rijpelberg komen ze samen in de twee kerkgebouwen die we in onze parochie hebben, door mensenhanden gebouwd als ‘huis van God’. Continue reading »

 Posted by at 17:14