jan 302007
 

graf-1.jpg

Regelmatig heeft onze wijk last van verloedering. Verloedering treedt op als gevolg van bijvoorbeeld zwerfvuil, het deponeren van afval in het openbaar groen of op de openbare wegen en ook door het verkeerd aanbieden van oud papier (bij regen in een doos, zodra de doos wordt opgepakt zal deze openscheuren). Ook door het op muren aanbrengen van graffiti of wat daarvoor moet doorgaan levert verloedering van onze wijk op.
Gevolgen van verloedering zijn meestal een gevoel van onveiligheid.
De Wijkraadvereniging Rijpelberg probeert zo veel als mogelijk de verloedering terug te dringen.
Zo organiseren wij jaarlijks samen met de gemeente, scholen en verenigingen een wijkschoonmaakactie. Maar alleen daarmee dring je natuurlijk de verloedering niet terug. Ook van de bewoners zelf mag verwacht worden, dat zij een bijdrage leveren aan hun leefbaarheid.

Graffiti.
Graffiti of wat daar voor moet doorgaan is een ander probleem. Door de jaren heen zien we regelmatig dat er een enkeling of enkele personen actief worden en op allerlei muren en gebouwen verf gaan staan spuiten. Meestal gaat dat door tot het moment waarop deze enkeling of het groepje door de politie wordt betrapt en daarvoor proces-verbaal wordt opgemaakt.
De gemeente, die meestal de grootste schade van dit soort verloedering heeft, zal vervolgens haar uiterste best doen, om zoveel als mogelijk is de gemaakte schoonmaakkosten te verhalen op de daders of hun ouders. Zo’n schadeclaim kan in de tienduizenden euro’s lopen. Continue reading »

 Posted by at 23:17
jan 302007
 

scouting-jan-2007.jpg

Allereerst wensen wij iedereen een gelukkig en gezond 2007 toe.
Als wij terugkijken naar 2006 kunnen wij als Scouting Rijpelberg alleen maar tevreden zijn. Onze leden draaien elke week weer met veel plezier en ook de gezamenlijke activiteiten verlopen prima. Natuurlijk kunnen wij altijd nieuwe leden (en vooral leiding) gebruiken! Ook fijn is het om te merken dat er steeds meer mensen uit onze wijk belangstelling tonen voor de door ons georganiseerde activiteiten. Aangezien wij niet alleen maar iets willen betekenen voor onze eigen leden, maar ook voor mensen uit Rijpelberg, is dit een goede ontwikkeling.
In december heeft de sint onze blokhut bezocht en hij kwam met speciaal vervoer dit keer. Hij bleek in een lesvrachtwagen te zitten!! Nou gelukkig is hij heelhuids aangekomen en konden de kinderen een cadeautje en een snoepzak in ontvangst nemen. Ook in december stond onze jaarlijkse kerstmarkt gepland. Dit keer de zaterdag voor kerst en gelukkig hadden veel mensen de boodschappen op tijd in huis, want het was gezellig druk. De kinderen kregen bij binnenkomst een strippenkaart. Hiermee konden zij gratis eten, drinken en meedoen aan de activiteiten. Je kon als kerstman op de foto en ging naar huis met een zelfgemaakt kerststukje! Op onze site (die nog verder uitgebreid zal gaan worden) kunt u de kerstmanfoto’s bekijken
( www.scoutingrijpelberg.nl) Ook heel erg gaaf was het trefballen in het donker. Alle kinderen waren alleen maar zichtbaar door een glowstick! Voor de ouders was er sfeervolle live-muziek en er waren hapjes en drankjes tegen zéér kleine prijsjes. Het was een sfeervolle, geslaagde activiteit!
Vooruitkijkend op het komendejaar liggen er weer een heleboel scoutingactiviteiten in het vooruitzicht. Alle speltakken gaan op kamp, installeren nieuwe leden en ontdekken in de natuur. U zult hierover wederom van alles kunnen lezen in de komende uitgave’s van het Hofkompas. Mocht u als goed voornemen hebben om meer leuke dingen te gaan doen in uw vrije tijd, kom dan zeker eens langs. Wij zoeken niet alleen nieuwe leden en leiding maar zijn ook altijd blij met mensen die handig zijn of hulp in welke vorm dan ook willen aanbieden.
Wij hopen ook u dit jaar weer te mogen verwelkomen op onze blokhut!

Scoutinggroeten Leiding en bestuur Scouting Rijpelberg

 Posted by at 23:15
jan 302007
 

Vanaf 8 januari 2007 starten werknemers van Essent met grootschalig onderhoud aan percelen onder de hoogspanningskabels.
Onder de kabels zijn op verschillende delen in het bos bomen gaan groeien die nu met hun toppen de stroomvoorziening bedreigen. Essent komt ons tegemoet aan onze inspanningsverplichting de zone onder de hoogspanning vrij te houden van obstakels.
Dit betekent dat er weer gezaagd gaat worden in het Bos.

Wat betreft de toekomst streven we in ons beheer naar een schrale onderhoudsvriendelijke onderbegroeiing die ecologisch afwisseling geeft ten opzichte van het omringende bos.

Denkt u tijdens de werkzaamheden bij uw wandeling aan uw veiligheid en die van anderen: houdt uw hond aan de lijn. We werken aan een verbetering van de huidige  situatie. Wij rekenen op uw begrip en medewerking

 Posted by at 23:14
jan 302007
 

wim.jpg

Na ruim 15 jaar zet onze buurtconciërge, Wim van de Heuvel, een punt achter zijn carrière leven. Om hem voor al het werk dat hij in en voor Rijpelberg heeft verzet te bedanken, biedt de Wijkraadvereniging Rijpelberg hem een receptie aan. Degene die Wim een handje willen komen geven zijn van harte welkom op 26 januari 2007 van 16.00 uur tot 19.00 uur in wijkhuis De Brem.
Onze buurtconciërge, Wim van de Heuvel, kwam ruim 15 jaar geleden in dienst van STAP. Van oorsprong was het een banenpoler, later werd dat omgezet in een zg. Melkertbaan. De laatste jaren was zijn officiële functie ook geen buurtconciërge, maar contactfunctionaris leefbaarheid in dienst van de Stg. Stadswacht Helmond. Niet dat deze naam iets veranderde voor Wim of voor de mensen in de wijk.
In de afgelopen 15 jaar heeft Wim ontzettend veel gedaan voor en in Rijpelberg. Wim was de grondlegger van de WVR. Hij bracht namelijk een aantal mensen verspreid over de wijk bijeen om er voor te zorgen dat er via een vereniging gezamenlijk de schouders onder het opkrikken van Rijpelberg werd gezet. Continue reading »

 Posted by at 23:10
jan 302007
 

W.C. Brouwhorst viert 20-jarig jubileum
Wie jarig is trakteert, of geeft een feestje. Nou, er komt een feestje, en niet zomaar een.
Alle ondernemers van het winkelcentrum doen mee  en het centrum zelf krijgt dit jaar een feestelijk jasje.
Het winkelcentrum heeft bijzonder veel reden voor deze viering omdat de ondernemers -ondanks de concurrentie van “grote jongens” -al die tijd erin geslaagd zijn om een ruim assortiment aan winkels te houden, zonder leegstand. De mensen in Brouwhuis hebben het in dit opzicht goed, vergeleken met veel andere wijken. Continue reading »

 Posted by at 23:08
jan 302007
 

Ook dit jaar zal de WVR weer een kindermiddag verzorgen in wijkhuis De Brem. Dit zal plaatsvinden op: maandagmiddag 19 februari 2007.

De middag zal net als voorgaande jaren bestaan uit een aantal grandioze optredens van de dansmarietjes van de Lolbroeken, jeugdraad ‘de Fredjes’; en de Zingende Kapper. Twee grandioze optredens vinden plaats onder leiding van Fred en Audrey van de breakdance/streetdancegroep Neos crew Helmond. Een DJ en schmincken ontbreken natuurlijk ook niet.
Dit alles zal onder leiding staan van ceremoniemeester Lodewijk den Breejen. Dit is een vooraankondiging, voor het definitieve programma zie het februarinummer van de Hofkompas.
De middag duurt van 13.00 uur tot en met 17.00 uur.
Toegang gratis.
Dit mag je niet missen, dus komt allen!

 Posted by at 23:07
jan 302007
 

Senioren Vereniging De Rijpel organiseert in samenwerking met C.V. De Spekzullekes op
ZONDAGMIDDAG 11 FEBRUARI een spetterend carnavalsfeest in Wijkgebouw De Brem met kletsers en muzikale groepen van het hoogste niveau. De muzikale begeleiding is in handen van Hofkapel VUR SPEK EN ZOOLE o.l.v. Harry Zoll. AANVANG 14.00 UUR
P R O G R A M M A
Continue reading »

 Posted by at 23:04
jan 302007
 

Gezond voornemen voor 2007
Badmintonvereniging “de Veka-shuttles” kan weer een aantal leden gebruiken. Bij ons staat  ontspanning centraal. We zijn een puur recreatieve vereniging en spelen dus geen competitie.
Hoofdzaak is dat je weer eens een avond sport en  je ontspant. Leden komen wanneer ze willen en gaan weer wanneer ze willen. We spelen zoveel mogelijk met 2 tegen 2 spelers, bij voorkeur gemengd.
Het is niet belangrijk of je goed speelt. Als je regelmatig speelt zul je zien dat het niveau steeds weer stijgt. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan een training. Continue reading »

 Posted by at 23:02
jan 302007
 

Tja, het moet toch niet gekker worden hier in Helmond. Als ik zo de verslagen van de klankbordgroepvergaderingen van onze wijk lees is er bijna nooit geld om iets uit te voeren.
Reconstructie van het groen, geen geld. Aanpassing verkeerslichten, geen geld. De Wijkvereniging wordt gekort op haar subsidie. Onderhoud van bestratingen (opnieuw leggen van de steentjes) geen geld. Aanpak geluidsoverlast van de PW 205 voor onze wijk, geen geld. Berkendonk moet worden verkocht omdat het aan exploitatielasten ieder jaar wat kost.
En als het jaar voorbij is kopt Helmond Plus (Eindhovens Dagblad) dat er 4,6 miljoen over is. De 10 of 11 fractie-voorzitters gaan nu bepalen waar ze dat geld aan gaan besteden. Pardon!! Ja echt een handje vol mensen gaat nu bepalen waar ze 4,6 miljoen euro aan gaan uitgeven. Of het hun geld is!
Volgens mij is het gewoon geld van de Helmondse burgers. Wij hebben met zijn alle gewoon teveel onroerendezaakbelasting moeten betalen in 2006, of teveel afvalstoffenheffing, of rioolrechten, hoe dan ook, alle Helmonders hebben gezamenlijk 4,6 miljoen teveel betaald.
En dan zou het toch niet moeten kunnen, dat een handje vol Helmonders gaat bepalen wat er met dat geld zou moeten gebeuren. Kijk dan weet ik wel wat er weer gebeurd, alles richting centrum. Dat lost voor onze wijk niets maar dan ook niets op.
Dan maar gewoon het teveel betaalde teruggeven aan de Helmondse burgers. Mijn voorstel is dan ook geef alle gezinnen in Helmond gewoon het teveel betaalde terug. Dat is per woning ruim 100 euro.

De Naald

 Posted by at 23:01
jan 302007
 

Met goede wil en kennis is in ieder huis wat mogelijk!
Bij goede milieuzorg hoort verantwoord watergebruik. Schoon kraanwater is kostbaar. Het wordt gemaakt van grondwater en oppervlaktewater. Door de toenemende vervuiling hiervan kost het steeds meer energie en chemicaliën om er schoon drinkwater van te maken. Daarnaast veroorzaakt het oppompen van grondwater verdroging van natuurgebieden. Continue reading »

 Posted by at 22:58
jan 302007
 

13 maart Montessori-basisschool Brouwhuis
Op dinsdagochtend 13 maart van 9.00 tot 11.00 uur heeft de Montessori-basisschool, Dinkelstraat 65 in Helmond-Brouwhuis een inloopochtend voor bewoners van Brouwhuis.
Deze ochtend is speciaal bedoeld voor ouders van nieuwe leerlingen
Op deze inloopochtend zal er gelegenheid zijn om in de klassen een kijkje te nemen en vragen te stellen aan ouders en leerkrachten. Continue reading »

 Posted by at 22:56
jan 302007
 

Het gaat prima in Helmond. De regionale nieuwsbladen weten ons iedere week en bij tijd en wijle zelfs dagelijks te berichten over weer nieuwe plannen en grootse ideeën. Veiligheidskrullen, foute-fietsenplan, hulpburgemeester, tovergroen voor vrachtauto’s en boomverhuizingen. Het gebeurt toch allemaal maar in Helmond. Op zich is dit niet merkwaardig, omdat Helmond kundig en degelijk bestuurd wordt door een ambitieus en daadkrachtig college. Dat sommige columnisten hier een genuanceerdere mening over menen te moeten hebben is natuurlijk hun eigen zaak. Leiders hebben we hier, die de intentie hebben om te vernieuwen, die doelen formuleren en mijlpalen slaan. Vakmensen, die zelfverzekerd overkomen, verantwoordelijkheid nemen en lastige onpopulaire maatregelen niet uit de weg gaan. Eerlijke en betrouwbare mensen zijn het die met informatie uit alle hoeken van de samenleving consciëntieus aan de slag gaan en die het woord arrogantie niet kennen. Ja, geleide projectielen zijn het, die niets moeten hebben van luchtfietserij en proefballonnetjes. Veerkrachtige managers zijn het, die zaken voor elkaar weten te krijgen zonder door te drukken. Creatieve geesten mogen ze genoemd worden, want zij weten binnen de beperkingen altijd oplossingen te bedenken. Natuurlijk maken onze bestuurders, net als een gewoon mens, wel eens een uitglijder. Ze verzwijgen, ondanks het door de raad vastgestelde protocol over de actieve informatieplicht van wethouders, voor het algemeen belang wel eens de uitkomst van een rapportje, maar dat schijnt niet ongebruikelijk te zijn in de politiek. Of ze vergelijken zich met oude meesters zoals Rubens, die toch ook én kunstenaar én bestuurder was. Het schilderij “Kindermoord te Bethlehem”  is het duurste schilderij van deze schilder dat ooit geveild is. Misschien dat onze kunstenaar – wethouder ook iets kan doen met het onderwerp “Bethlehem”. Dan hebben beide nog iets gemeenschappelijks. En als dit kunstvoorwerp ook maar enkele procenten opbrengt van hetgeen voor het schilderij van collega Rubens neergeteld is, dan kan er ook een einde komen aan de scheefwoonsituatie door de wethouder.
J.E. Haer.

 Posted by at 22:53
jan 302007
 

Wat kan het leuk zijn op oudejaarsavond. Veel bewoners steken dan vuurwerk af dat is prachtig en moet kunnen. Het een is nog mooier als het andere nou daar geniet ik echt van. Waar ik niet van geniet is dat sommige bewoners het niet opruimen maar bij anderen voor het huis laten liggen. Ik vind dat je de volgende dag je eigen vuurwerk [rotsooi] op moet ruimen. Nu het geregend heeft, is dit een grote puinhoop. Werk mee de volgende keer dat het schoon blijft.
PW

Heeft u uw 13e maand ook kunnen besteden aan al uw energie nabetalingen? Nou ik wel.
Ik ben eigenlijk heel benieuwd naar wat anderen nu zoal moeten betalen, met name voor het warm water.
Volgens mij betalen we hier in de Rijpel veel meer door die stadsverwarming.
AG

Op 19-12-2006 kreeg ik de einde jaarsafrekening van de RWE, van de warmtemeting. Zoals u weet heeft de Rijpelberg alleen warmte via de RWE. Continue reading »

 Posted by at 22:50
jan 302007
 

jan-berken-1.jpg

Bij elk evenement hoort publiek, liefst veel publiek, vooral als het om iets gaat dat niet eerder georganiseerd is.
Cindy van Lieshout wilde sinds enkele jaren proberen een nieuwjaarsduik te organiseren, maar had er eigenlijk nooit tijd voor. Ze had ooit meegedaan in Scheveningen en wilde zoiets ook wel in Helmond proberen. Zo ook Jan Schalks, hij  wilde  wel een nieuwjaarsduik organiseren, maar hij wist niets van Cindy’s plannen.
Toen beiden elkaar ontmoetten en besloten samen dit evenement in Helmond te organiseren dachten zij dat dit een peuleschilletje zou zijn.
Maar er moest veel geregeld worden: Vergunningen aanvragen, sponsors werven, verzorging van de eventuele deelnemers, en ga zo maar door. De reddingsbrigade was direct bereid om mee te werken en kort daarna kregen ze medewerking van onder andere Rooyakkers Partyservice,Bo Rent en Adriaans.
De vergunningen werden ook geregeld. Resteerde toestemming van de gemeente om te mogen zwemmen: Het zicht in het water moest minstens 1 meter zijn. Continue reading »

 Posted by at 22:42
jan 302007
 

dierenkl-jan-2007.jpg

Op 13 december is mijn boerenfox Bobbie 14 jaar geworden. Een mooie leeftijd! En ik mag zeker niet klagen, want op een ongelukje na is Bobbie nog nooit echt ziek geweest.
Ook vorig jaar toen Bobbie voor de jaarlijkse vaccinatie bij Bernard kwam, waren er geen bijzondere
klachten. Toch besloot ik om een senioren check-up uit te laten voeren. Bij deze check-up worden naast het gewone lichamelijk onderzoek ook bloed- en urineonderzoek gedaan. Net als bij bejaarde mensen kunnen dieren vanaf een leeftijd van 7 jaar specifieke ouderdomsziekten ontwikkelen zoals suikerziekte, hartaandoeningen, hormonale afwijkingen, nieraan-doeningen en tumoren. Meestal blijven deze ziekten in een vroeg stadium onopgemerkt, maar d.m.v. bloed- en urineonderzoek kunnen ze vroegtijdig onderkend en behandeld worden.
Toen Bobbie voor de enting kwam, werd hij eerst helemaal nagekeken. Ogen, oren, gebit, hart, longen enz. Gelukkig was alles in orde. Continue reading »

 Posted by at 22:36
jan 302007
 

Beste dierenvrienden
Allereerst wensen wij u en uw huisdieren een gezond en gelukkig Nieuwjaar toe ! Kijk even in het entingboekje of uw kat of hond aan de beurt is voor de jaarlijkse inenting, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
De volgende vraag:
“Frans en Betsie, onze dochter verwent onze kat veel te veel en dat is toch niet goed?” Continue reading »

 Posted by at 22:34
jan 302007
 

Dj workshops
De afgelopen weken hebben we in het Tienerhuis 3 workshops DJ-ing georganiseerd. Met een kleine groep van vijf jongeren zijn we aan de slag gegaan om de basistechnieken van het mixen van muziek te leren. De vijf jongens waren erg leergierig maar vonden het beatmixen (op gehoor het tempo van 2 nummers op elkaar afstemmen) toch erg moeilijk. Allen vertellen ze dat ze veel geleerd hebben.
Ik het komende jaar zullen we zeker nog eens deze workshops herhalen, dus mocht je dit altijd al hebben willen leren, dan kun je je aanmelden en dan laten we weten wanneer we weer van start gaan.
Voor meer informatie: Maarten.bevers@swhhelmond.nl

Themaweek alcohol en drugs.
Donderdag 8 februari tot donderdag 15 februari.
In iedere stad en dorp zijn er jongeren, volwassenen en soms zelfs kinderen die experimenteren met alcohol en drugs, zo ook in onze wijken. Als jongerenwerk vinden wij het belangrijk om te zorgen dat, zowel jongeren als ouders en opvoeders op de hoogte zijn van de kenmerken en gevolgen van de verschillende soorten genotsmiddelen. Continue reading »

 Posted by at 22:29
jan 302007
 

Voor iedereen de beste hypotheek met de laagste maandlast, zo ook voor senioren. Meerdere aanbieders kennen inmiddels een speciale senioren- ook wel “opeet”hypotheek.
DeHypotheken-Makelaar.nl kan u als Erkend Hypotheek Adviseur alles vertellen over het opeten van uw huis. De meeste senioren hebben niet zoveel hypotheek meer, terwijl de waarde van de woning de laatste decennia voortdurend wel stevig geplust is. Als u de woning verkoopt zou die overwaarde belastingvrij vrijvallen, en kunt u dat geld vervolgens vrij besteden. Continue reading »

 Posted by at 22:27
jan 302007
 

Kerkbalans, daar geef je voor!
Dingen van blijvende waarde zijn zeldzaam. Maar ze bestaan, en de kerk is er één van. De plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten en een gemeen-schap te vormen, zoals vele generaties voor ons. Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is iets van blijvende waarde. Daarom willen we ook in 2007 de actie Kerkbalans weer houden. De financiële bijdrage waarmee u uw parochie en al het goede werk dat van daaruit gedaan wordt, steunt en in stand houdt.
Continue reading »

 Posted by at 22:25
jan 302007
 

MEE Zuidoost Brabant organiseert een informatieavond over de seksuele vorming van jongeren met een beperking. Deze avond is bedoeld voor ouders en/of verzorgers van opgroeiende kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of met autisme in de regio Helmond. Een soortgelijke – drukbezochte – avond op de locatie Eindhoven toonde al aan dat er een grote behoefte bestaat aan deze informatie. Tijdens de informatieavond wordt onder meer ingegaan op: Continue reading »

 Posted by at 22:23