dec 162006
 

jota-dec-2006-nr-1.jpg

Het was weer zover JOTA stond voor de deur
Dit jaar was het Thema tijdreizen. Er was een professor en die had een tijdmachine en die was kapot en we moesten op zoek naar onderdelen van die machine. Dit omdat er allemaal mensen uit verschillende tijden op de blokhut rond liepen. Deze mensen wilden graag terug naar hun eigen tijd, een hippie bijvoorbeeld terug naar de jaren 60 en een ridder naar de middeleeuwen.
Maar er waren ook mensen van de dag van gisteren en die moesten ook terug. Maar even naar het programma: we hebben gecommuniceerd met een 27mc zend bakkie, maar ook met semafoorvlaggen. En zo hadden we bij diverse posten wat te doen. Van tv maken tot en met werken met een veldtelefoon. En natuurlijk daar draait het allemaal om met de zenders van de zendamateurs die ons al jaren helpen. Deze mensen hebben weer het programma laten slagen. En mede dankzij hen is het weer een geslaagde activiteit geworden. Continue reading »

dec 162006
 

De verkiezingen zijn voorbij. Een uitslag die bijna niemand had verwacht.
Het CDA kan niet over rechts, zo horen en lezen we. Voor de één gelukkig, voor de ander pure pech. Wat betekent nu eigenlijk “het CDA kan niet over rechts”? Nou heel simpel, het CDA zou graag met de VVD verder regeren, maar dat is door de kiezer onmogelijk gemaakt. Wat het CDA wel kan is over links gaan regeren.
Tja, dat wordt dan wel slikken, zowel voor de huidige premier Balkenende als voor Wouter Bos. Twee kemphanen die allebei draaien maar als je mij vraagt wie nu het meest draait dan kom ik toch bij Balkenende uit. Waarom? Nou alle verkiezingsdebatten die ik gevolgd heb gaf hij steeds zoals dat heet politiek correcte antwoorden, oftewel wat u en ik graag horen. Geen belasting voor de rijke AOW-ers (die wonen er in onze wijk toch nagenoeg geen), maar als ik naar m’n eigen ouders en schoonouders kijk, met alleen een AOW-tje, wat die de afgelopen vier jaar Balkenende hebben ingeleverd (met name door de ziektekosten verzekering die de VDD zo graag wilde invoeren) zijn zij toch via een achterommetje flink gekort.
Maar gekker nog, Balkenende profileert zich als de winnaar van de verkiezingen. Pardon, ook het CDA heeft verloren, net als de coalitiepartij VVD. Hoe een verlies winnend kan worden uitgelegd, heb ik nooit begrepen. Nu hoor ik Wouter Bos roepen, dat hij alleen in een regering wil gaan zitten als het beleid socialer is. Nu ben ik dat wel met hem eens, maar ik heb dat eerder gehoord. Waar heb ik dat eerder gehoord?
Na even diep nadenken ben ik erachter gekomen. De PvdA in Helmond zei ook na de verkiezingswinst in maart 2006 dat het socialer moest, dat het roer om zou gaan en dat er wat minder eurootjes naar het centrum zouden vloeien en wat meer naar de wijken, de vrijwilligers in die wijken, de verenigingen, dat de plannen van Berkendonk van tafel zouden gaan en noem maar op. En wat is daar nu van terecht gekomen? Bitter weinig, als ik het Eindhovens Dagblad mag geloven.
De PvdA heeft de eurootjes nog niet richting wijken kunnen laten vloeien. Navraag bij onze wijkvereniging leert mij, dat de korting voor de leden van buiten de eigen wijk nog gewoon bestaat.
Ook de mallote plannen voor Berkendonk zijn nog steeds niet van de baan. Sterker nog, de gemeente Helmond gaat een samenwerkingsverband aan met de gemeente Deurne om “het gebied” te ontwikkelen, inclusief de door velen vervloekte camping en het stadion van Helmond Sport.
Als Wouter Bos een voorbeeld neemt aan het “sociale” in Helmond, dan wordt het niks en kan hij beter niet in het kabinet gaan zitten en zijn kans rustig afwachten in de Kamer.

De Naald

dec 162006
 

direnkliniek-dec-2006kopie.jpg

December is de feestmaand waarbij de Sinterklaas, de kerstdagen en de jaarwisseling elkaar in rap tempo opvolgen. Ook voor de dieren is dit een waar feest. Plots is het huis versierd, staan overal lekkernijen en is iedereen te druk om onze huisdiertjes te betrappen op kattenkwaad. Woef de hond heeft de chocolade al zien staan en ook de kerstversiering ziet er eetbaar uit. Miauw de kat heeft haar zinnen al gezet op de kerstballen en die dennennaalden lijken veel op kattengras.

Er zijn helaas ook katten en honden die niet gemaakt zijn voor deze drukke dagen. Veel mensen over de vloer die er normaal toch echt niet zijn. Ook lijkt het buiten plotseling te onweren en te flitsen, en daar hadden ze al zo’n enorme hekel aan. Continue reading »

dec 162006
 

berkendonk-dec-2006.jpg

Het lijkt nog allerminst zeker dat een overgang van Helmond Sport van hun huidige locatie op De Braak naar een nieuwe locatie op Berkendonk van de baan is.
Sterker nog, in een brief van het College van B&W staat te lezen, dat zij de aanpak van Helmond Sport op hoofdlijnen heeft beoordeeld en tot de conclusie komt dat door Helmond Sport een optie is gepresenteerd die volgens het College van B&W inpasbaar is te maken binnen Berkendonk.
Het lijkt er dus op, dat het college van B&W afstevent op het vernietigen van de schitterende natuur om Berkendonk. En een stadion en een camping en een dubbelbaanse snelweg net tegen Rijpelberg aan, wat blijft er nog voor de Rijpelbergers over?
Op 14 december a.s. zullen de leden van de gemeenteraad door Helmond Sport op de hoogte worden gebracht van hun plannen om tot realisatie te komen van een sportpark nabij Berkendonk.
Rijpelbergers, wordt wakker! Er staat veel op het spel.

dec 162006
 

 

sint-dec-2006.jpg

Zaterdag 2 december was het zover, Sinterklaas en zijn pieten brachten een bezoek aan Rijpelberg. Iets na 13:00 uur kwam Sinterklaas aan op het Wederhof in een prachtige koets en werd ontvangen door onze burgemeester de heer Jacobs en Lodewijk den Breejen namens Wijkvereniging Rijpelberg. Nadat Sinterklaas alle kinderen op het Wederhof had begroet begon de rondrit door de wijk.
Tegen 14:00 uur kwam Sinterklaas aan in De Brem, waar inmiddels het feest was begonnen. Omdat Sinterklaas even was gaan rusten was er een tussenprogramma in de grote zaal van De Brem. De bedoeling was om de Snow Walk te gaan houden, een modeshow van en door de kinderen uit Rijpelberg met als thema de winter. Helaas waren er erg weinig aanmeldingen en is er gezorgd voor een alternatief programma, een spannende film over Sinterklaas.
Na de film kwam Sinterklaas binnen en werd nogmaals welkom geheten door burgemeester Jacobs en Lodewijk den Breejen. Continue reading »

dec 162006
 

Mijn Column

Als je niets te zeggen hebt, moet je ook niets te zeggen willen hebben. Vrij vertaald zouden dat de woorden kunnen zijn van onze burgemeester. We hebben het dan over het dossier “de nieuwe marktverordening”. Achtergrond: De eindtijd van de zaterdagse markt wordt, ondanks tegensputterende marktkooplui en een tegenstemmende raad, toch verschoven naar 16.00 uur. De insteek van het college is om het paradepaard, zo u wilt het stokpaard van het college, het centrum, levendiger te maken. Onlangs gaf een aantal raadsfracties al aan daar niet veel voor te voelen. Namens het college wees de burgemeester erop dat de raad daar geen zeggenschap over heeft. Dit schoot de fractievoorzitter van de SDOH in het verkeerde keelgat en zijn reactie was dan ook: “Wat zitten we hier dan te doen, zijn we hier poppenkast aan het spelen?”. Het antwoord moge duidelijk zijn. Hij heeft gelijk, de vergadering is vaak een grote dure poppenkast, die deskundig opgevoerd wordt door het college. De slimsten hebben dit meteen door en voor anderen duurt dit besef wat langer. Naar de raad en naar de bevolking wordt door dit college enkel en alleen geluisterd als het in hun poppenkraam van pas komt. En het is niet de eerste keer dat het college de brave raad niet serieus neemt. Dit ondanks de twijfelachtige verkon-diging dat het gemeentebestuur de Helmondse bevolking wil betrekken bij het gemeentelijk beleid. Het is overigens pikant dat de fractie-voorzitter van de SDOH met deze opmerking kwam, want ook hij was jarenlang een van de poppen-kastregisseurs en voor hem was dit dus een retorische vraag.
Een idee van het CDA “Raad als Maat”, dat de bedoeling heeft om raadsleden individueel een jaar lang een “hardnekkig werkloze jongere” op sleeptouw te laten nemen, is wellicht zo gek nog niet. De doelgroep wordt in een jaar klaargestoomd voor het politieke ambacht, waarbij een niet afgemaakte schoolopleiding geen belemmeringen hoeft te vormen. Ze komen in aanraking met normen en waarden en ze kunnen in ieder geval genieten van twaalf poppenkastvoorstellingen in de raadzaal van het bestuurscentrum Boscotondo. Het bijkomende voordeel is dat die zaal dan ook eens wat vaker beter gevuld is.
J.E. Haer.

dec 162006
 

saasas.jpg

Op donderdag 7 december jl. was er de laatste klankbordgroepvergadering van 2006.
De verenigingen uit de wijk Rijpelberg konden in overleg met de burgemeester en wethouder Jos Boetskes.
De onderwerpen waren weer talrijk, maar de hoofdmoot werd gevormd door het onderdeel verkeer.
Om te beginnen deelde de gemeente mee dat er voor de hele wijk Rijpelberg een nieuw bestemmingsplan in de maak is. Afhankelijk van de nog te ontvangen en te verwerken reacties van diverse instanties op het voorontwerp, verwacht de gemeente dat het plan begin 2007 ter visie kan worden gelegd, waarbij er schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht.
Het betreft hier een bestemmingsplan (ofwel beheerplan) in het kader van de actualiseringsplicht van de gemeente. Het gaat daarin met name om het vastleggen van de huidige situatie in een actueel juridisch kader waardoor de vele oude deelplannetjes in Rijpelberg komen te vervallen. Eventueel nieuwe ontwikkelingen worden separaat behandeld of daarin meegenomen. Zodra het plan dan naar buiten kan worden gebracht zal een exemplaar naar de klankbordgroep worden gestuurd.

Renovatie 3e fase groen.
Onlangs is de werkplanning voor een viertal wijken opgesteld. In 2007 vinden groenrenovaties plaats in Continue reading »

dec 162006
 

Per 1 januari 2007 zal de Wijkraad Vereniging Rijpelberg van start gaan. Op de laatste ledenvergadering van de Wijkvereniging Rijpelberg hebben de leden zich voor de fusie van de Stichting Wijkbelang Rijpelberg en de Wijkvereniging Rijpelberg uitgesproken. Dat betekent dat de bestuursleden van de stichting en de vereniging hun functie beschikbaar stellen om tot de oprichting van de nieuwe vereniging, de Wijkraad Vereniging Rijpelberg, (WVR) te komen. De nieuwe vereniging zal de belangen van Rijpelberg gaan behartigen. De activiteiten (kindervakantieweek, hobbyclub, kienen, etc.) van de voormalige vereniging zullen onder een activiteitentak binnen de nieuwe vereniging verder gaan.
Alle bewoners van Rijpelberg kunnen zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. Indien u een bestuursfunctie ambieert dient u zich ten spoedigste, doch uiterlijk 18 december, kandidaat te stellen bij onderstaande personen, bij voorkeur per e-mail.
De bestuursverkiezingen zullen plaatsvinden op dinsdag 19 december 2006, om 20:00 uur in wijkcentrum De Brem, Rijpelplein 1, Helmond.

Koen Bos Voorzitter WVR Tel. 511016 koen@kbos.nl
Pierre Verheijen
Secretaris WVR en SWBR
tel. 512704
SWBRijpelberg@gmail.com

dec 162006
 

 

aaa.jpg

 

Op vrijdagochtend 3 november vond er op basisschool De Straap een bijzondere activiteit plaats. Alle kinderen en leerkrachten van deze school namen deze ochtend deel aan: “Het Nationaal Schoolontbijt”. Dit ontbijt wordt landelijk georganiseerd om te benadrukken hoe belangrijk het is om ’s morgens goed te ontbijten. De Straap was de enige basisschool uit Helmond die hier aan deel nam.
De school gaf een symbolische bijdrage van €0,25 per ontbijt. Dit geld komt ten goede aan het Nelson Mandela Kinderfonds. De kinderen werden ’s morgens ontvangen door de leerkrachten die gekleed waren in pyjama. De school was versierd en zag er zeer sfeervol uit. Burgemeester Jacobs was uitgenodigd als bijzondere gast. Hij benadrukte in het gesprek met de kinderen het belang van een goed ontbijt. Het ontbijt was uitstekend verzorgd en de kinderen hebben met veel smaak gegeten. Ook de burgemeester heeft een hapje meegegeten.

dec 162006
 

Op zondag 7 januari 2007 geven wij een Nieuwjaarsreceptie van 11.00 tot 14.00 uur  in het wijkhuis “De Brem”, Rijpelplein 1.  Wij nodigen iedereen van de wijk Rijpelberg van harte uit, voor een gezellig samen zijn met ons. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.
Stichting Wijkbelang Rijpelberg, Stichting Welzijn Helmond en Seniorenvereniging De Rijpel.

dec 162006
 

Zaterdagavond 6 januari 2007 wordt bij carnavalsvereniging de Spekzullekes hun 24ste Prins bekendgemaakt. Zo rond 11 voor 11 uur weten ze wie hun voorgaat tijdens de carnaval.
Ook zal deze avond hun nieuwe grootvorst Arthur gepresenteerd worden aan het publiek. Arthur Yzendoorn is binnen c.v. de Spekzullekes geen onbekende. Hij mocht in 2004 de Spekzullekes al voorgaan als hun Prins. Hij neemt de microfoon van Koen Meeusen over.
In hun residentie zaal Vissers zullen veel collega-verenigingen hun opwachting maken. De avond begint om 20.30 uur.

Carnavalsvereniging de Spekzullekes organiseert op 9 en 10 februari 2007 hun alom bekende kletszullekesavonden. De volgende kletsers en amusement zullen op deze twee identieke avonden voor u optreden: Jan Strik, Robert van Lamoen, Rob Scheepers uit Heeze, Plus Minus, Plek Plek, Dubbel Trubbel en de Penthouse Boys. De toegangskaarten kosten € 10,- en zijn alleen te koop bij zaal Vissers te Brouwhuis. De verkoop is op 1 december al gestart. De avond begint om 20.00 uur en de zaal gaat om 19.00 uur open.

dec 162006
 

Beste dierenvrienden
Nu dit weer de laatste kat en hond is van dit jaar, kunnen wij u vertellen dat er het afgelopen jaar weer heel veel vragen zijn binnen gekomen over katten en honden.
Wij hebben kunnen bemiddelen in opvang van 6 poezen en 7 jonge hondjes. De meeste hebben ons bericht dat de poezen en hondjes een heel goed huis hebben gevonden (BRAVO). Ook wat voeding betreft hebben wij het juiste advies gegeven. Wij hopen ook in 2007  onze dierenvrienden weer te kunnen helpen.

En nu de vraag Continue reading »

dec 162006
 

 

aaaaaaaaa.jpg

 

Onlangs ervoer ik weer eens hoezeer toevallige waarnemingen je enthousiasme voor de natuur een impuls kunnen geven.
Op een warme nazomeravond zat er een indrukwekkende nachtvlinder tegen de muur onder de buitenlamp. Eerst voorzichtig kijken, van een afstand, om hem niet te verstoren. Dan langzaam dichterbij komen. “Wat een mooie, wat een gróte.” Snel de camera halen.
Foto’s maken. Opluchting, “Als hij nu wegvliegt, heb ik hem in ieder geval.” Dan aanraken met een aarzelende vinger. Hij kruipt fladderend opzij. Ik houd m’n hand voor hem. Hij kruipt erop. Weer de camera richten. “Flits.”En achteraf de foto’s bekijken. Dan pas letten op de details. Boeken openslaan. ‘t Moet een pijlstaart zijn. “Ja, dat is-em!” Een windepijlstaart.
Als je de plaatjes in de gids bekijkt, het verhaal leest, is dat boeiend, maar blijft het buiten jezelf; is het leerzame, maar droge kennis.

Continue reading »

dec 162006
 

Help anderhalf miljoen landgenoten met reuma (en misschien straks uzelf). We hebben er veel voor over om onze buitenkant zo lang mogelijk in goede conditie te houden, van dure cosmetica tot nog duurdere cosmetische ingrepen. Maar weten we wel zeker dat we ons straks nog kunnen bewegen?
Enkele feiten:
1,6 miljoen mensen in Nederland hebben een vorm van reuma.
Reuma begint vaak al boven de 35. Boven de 60 heeft bijna iedereen te maken met de meest voorkomende vorm van reuma: artrose. Door te toenemende vergrijzing zal het aantal mensen met reuma de komende vijftien jaar snel toenemen. Reuma bestaat in meer dan 100 soorten.
In Nederland lijden zo’n 2000 kinderen aan een van de drie vormen van jeugdreuma. En er is nog altijd geen genezing mogelijk.

Reumabestrijding
Het Reumafonds is in Nederland de grootste financier van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar reuma. Het fonds besteedt hier ruim de helft van zijn inkomsten aan. Daarmee draagt het bij aan 70% van het onafhankelijke reumaonderzoek in Nederland. Continue reading »

dec 162006
 

‘Laat je zien!’ Dat is ook het motto van de nieuwe fietsverlichtingscampagne van de Verenigde Verkeers Veiligheid.
Fietsers zijn extra kwetsbaar in het donker. Voor een betere herkenbaarheid en zichtbaarheid laten de verlichting en reflectie op fietsen vaak veel te wensen over.
Vorig jaar kwamen 226 fietsers in het verkeer om het leven en raakten er ongeveer 7.000 ernstig gewond. Bijna een kwart van hen was betrokken bij een verkeersongeval tijdens schemer en duisternis. Omdat op gewone kruispunten bestuurders van rechts -dus vooral fietsers – voorrang hebben wordt in de campagne niet alleen extra aandacht besteed aan deugdelijke fietsverlichting, maar ook aan de verplichte cirkelvormige zijreflectie op de fietsbanden. Fietsers die niet tijdig worden gezien krijgen geen voorrang. Bijna de helft van alle fietsers rijdt zonder verlichting en reflectie. In sommige steden en delen van het land is er sprake van nog grotere aantallen fietsers zonder licht. Van de fietsers boven de 12 jaar zegt zelfs 60% wel eens in het donker zonder licht te fietsen. Het grote belang van zien en gezien worden blijkt uit wetenschappelijke berekeningen: elk procent meer fietsers met licht aan scheelt jaarlijks 25 slachtoffers!
Vanaf 13 oktober zal door de politie extra aandacht worden besteed aan de verlichting. Er zullen op verschillende locaties gerichte acties gehouden worden. Continue reading »

dec 162006
 

Afvalpreventie: met betere koopgewoonten is veel afval te vermijden.
Per jaar komt er per persoon 550 kilo huishoudelijk afval vrij. Dat is ruim anderhalve kilo per dag! Ook al scheiden we een deel (rond 50%) van ons afval en is de afvalverwerking goed geregeld, het is voor het milieu beter om minder weg te gooien. Als ieder van ons
op eigen wijze en naar eigen inzicht meehelpt dat er minder afval ontstaat dan sparen we veel grond-stoffen en energie.

Gun uw spullen een lang leven.
Kwalitatief goede spullen gaan langer mee, zeker als u ze goed onderhoudt en zonodig laat repareren. Veel oude, nog bruikbare spullen kunnen naar de kringloopwinkel.  Continue reading »

dec 162006
 

Extra avondopening Tienerhuis sinds 2 november.
Naast de vaste openingtijden (maandag t/m vrijdag 15.00 tot 17.00, dinsdagavond meiden-avond van 18.30 tot 20.30 uur en woensdagavond van 18.00 tot 21.00 uur)  komt er voor de winterperiode een extra avondopening bij en wel op donderdagavond van 18.00 tot 21.00 uur. De skatebaan is in de winterperiode geopend van maandag t/m vrijdag van 12.00 tot 17.00 en zaterdag en zondag van 12.00 tot 18.00 uur (mits beheer aanwezig kan zijn). Bij slecht weer is de skatebaan gesloten. Als het weer het toelaat zal de skatebaan op woensdag- en donderdagavond ook open zijn. De winterperiode loopt t/m april 2007.

Kookproject voor bewoners Rivierenhof:
Na het succes in januari 2006 gaan jongeren in samenwerking met het jongerenwerk van SWH opnieuw hapjes maken voor de bewoners van de Rivierenhof! Op woensdag 20 december Continue reading »

dec 162006
 

Voor starters is de woningmarkt een haast onbereikbare droom geworden. De gemiddelde woningprijs is jaar op jaar telkens met volle procenten doorgestegen, alhoewel dat theoretisch eigenlijk niet zou kunnen.
Immers is die prijs op enig moment niet meer op te brengen, en dan staakt de markt. Uiteindelijk zullen prijzen dan wel gaan dalen, want de verkoper wil uiteindelijk wel (of niet) zijn woning verkopen. Degene die niet in prijs wil zakken, zal uit de verkoop gaan, maar anderen zullen de prijs wel laten zakken en de gekrompen aanbodsmarkt gaat uiteindelijk weer zijn weg. Het kadaster meldde 1% daling over oktober 2006, maar Rabo voorspelt voortdurende groei. Continue reading »

dec 162006
 

Op donderdagavond 21 december opent Basisschool Den Bongerd aan de Betuwehof 10 in Rijpelberg
haar deuren voor een sfeervolle Kerstmarkt bij u in de buurt.
Iedereen is van harte welkom van 17:30u tot 20:00u.
Op een omgetoverd schoolplein kan elke bezoeker genieten van allerlei zelfgemaakte Kerstwerkjes, maar ook van schitterende Kerstversieringen en heerlijke hapjes. 
Naast de mooie kinderwerkjes die te koop zijn, kunt u ook bij allerlei kraampjes uw hart ophalen. Zo zijn er bijvoorbeeld sieraden, schilderijtjes, kaarten, decoratieve kerstkransen en stukjes te koop. Proef, ruik, hoor, zie en voel de Kerstsfeer op deze gezellige Kerstmarkt.
U bent van harte welkom!
Alle teamleden van BS Den Bongerd wensen u alvast gezellige Kerstdagen toe.

dec 162006
 

Vakantiegroeten van uw reisburo
De medewerkers van Globe Reisburo, in winkelcentrum de Bus, willen u graag regelmatig deelgenoot maken van hun kennis en ervaring met vakantiebestemmingen.
Deze maand staat in het teken van Thailand; reisadviseuse Saskia Pellegrino vertelt u hierover.

Thailand is één van mijn favoriete vakantiebestemmingen, vanwege de mooie witte stranden, prachtige onderwater-wereld en natuur, de altijd glimlachende bevolking en het lekkere pittige eten!

Vorig jaar ben ik samen met mijn vriend in Thailand geweest tijdens een individuele rondreis door Zuid-Oost Azië van 4 maanden. Continue reading »

dec 162006
 

“Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon, Jezus Christus,heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden.” Johannes 3:16 & 17

God houdt van u, en Hij wil heel graag dat u Hèm leert kennen. Hij doet steeds opnieuw de uitnodiging om bij Hèm te komen en wie bij Hèm komt zal Hij zeker niet teleur stellen.
Hij alleen geeft eeuwig leven! U kunt een levende relatie met Hèm gaan onderhouden.
Aan u de keus, een liefdevolle God wacht op u!

Elke zondagmorgen eredienst vanaf  9.30 uur  met kindernevendienst.
Woensdagavond 22 november en  op 6 en 20  december bijbelstudie / bidstond.
Woensdagavond 29 november en op 13 en 27 december huiskring.
Plaats van samenkomst: Dolfijnlaan 105  ‘t Hout
Voor meer  informatie: 
www.evangelischegemeentehelmond.nl 
of bellen naar tel. 340144.

dec 162006
 

Kerkgebouw Bethlehemkerk hoek Sperwerstraat-Valkstraat. Tel: 539470
De kerkdiensten worden gehouden op zondagmorgen in de Bethlehemkerk.
Aanvang van de dienst is om 10.00 uur. Predikant van de wijk Rijpelberg: Da. C.Oosterom-Flier  Tel: 513076
Wijkouderlingen: Dhr. E.H.F.Baert en Mevr. P.M.G.Baert Tel: 511855
Credo
. Als Protestantse Gemeente te Helmond laten we ons aanspreken en dragen door de liefde van God en Zijn beloften.
.We putten daarbij uit de Bijbel, laten ons inspireren door Gods Geest en ons leiden door Jezus Christus, onze Heer, in wie Gods liefde tastbaar werd.
. We willen een open, gastvrije gemeenschap zijn, waar mensen zich thuis voelen.
. We zijn betrokken op de wereld om ons heen en weten ons geroepen om Gods liefde uit te dragen in een leven van gerechtigheid en vrede.
Jezus leeft!      Jij ook?

dec 162006
 

Parochie
Het bisdom van ’s-Hertogenbosch viert in 2009 haar 450-jarig bestaan. Dit jubileum en de jaren daar naar toe staan in het teken van evangelisatie waarmee bisschop Hurkmans het geloofsleven in het bisdom een nieuwe impuls wil geven.
In 2005 deed hij dat door deelname aan de Wereldjongerendagen in Keulen, in 2006 gebeurt het op plaatselijk niveau met het geloofsfeest. In 2007 is er een jaar van gebed, 2008 staat in het teken van vorming, bezinning en studie en in 2009 is er een diocesane pelgrimsreis naar Rome.

Jaar van Gebed
De periode van oktober 2006  oktober 2007 is uitgeroepen tot het Jaar van Gebed. Het Bisdom heeft voor het Jaar van het Gebed een display met zestien verschillende gebedskaarten laten vervaardigen. Continue reading »

dec 162006
 

De Kerstdagen naderen, het jaar 2006 loopt dan ook ten einde. Evenals het einde van deze maandelijkse rubriek. Ik heb besloten om er na 155 afleveringen “Brouwhuisseheide als uw achtertuin” mee te stoppen. Het is wel geweest.
Ik heb u sinds november 1993 maandelijks op de hoogte gehouden wat ik alzo in de natuur tegen kwam. Dat variërende van vogels, en insecten tot bomen en zoogdieren. Ook heb ik zo nu en dan kritische geluiden laten horen over vernielzucht, storten van huisvuil en dergelijke. Het wijkpark is aan de orde gekomen, u herinnert zich nog wel de problemen met het Vloosven, enz. Continue reading »

dec 162006
 

Geachte redactie,
Zelf heb ik een hondje en het komt de laatste tijd erg vaak voor dat er hondenpoep midden op het voetpad ligt, zodat je er ‘s avonds als het donker is gewoon intrapt. Ook zie je overdag door de bladeren de drol niet liggen. Waarom doen mensen dat, er zijn voldoende mogelijkheden om je hond in de bosjes te laten poepen. Mocht het per ongeluk toch gebeuren, pak dan een stok en veeg het aan de kant tussen de bosjes, zodat er in ieder geval niemand intrapt. Ook is het echt niet moeilijk om je hond op tijd weg te trekken op het moment dat hij wil gaan poepen op een plek waar het niet mag. De hond heeft dit snel genoeg door, ik spreek uit ervaring want mijn hondje heeft ook wel een keer een onverzorgd voortuintje verward met een uitlaatstrook. Meteen wegtrekken en hij heeft het daarna nooit meer gedaan. Ik hoop dat de hondenbaasjes die hun hond op het voetpad/fietspad laten poepen dit stukje lezen en hun leven gaan beteren! Niet de hond is schuldig maar het baasje. MF