jul 272006
 

Volle Bak bij onze KinderVakantieWeek van 30 augustus tot en met 3 september 2004.
De KinderVakantieWeek 2004 van Wijkvereniging Rijpelberg heeft in zijn 10e editie een mijlpaal bereikt.
Voor de eerste keer in haar bestaan is alle capaciteit volgeboekt.
Op de vijf inschrijfavonden hebben zich het maximale aantal kinderen (300) ingeschreven.
Ook zijn er dit jaar gelukkig weer voldoende ouders en overige begeleiders die één of meerdere dagen komen meehelpen om onze Kindervakantieweek tot een succes te maken.
Voor de ingeschreven vrijwilligers is er op 14 juli van 20.30 – 21.30 uur een informatieavond gepland om hen te informeren over het programma. Onze vrijwilligers krijgen hiervoor een schriftelijke uitnodiging.
Ook stellen wij hen dan in de gelegenheid om kennis te maken met elkaar en met de organisatie.
Ook worden op die avond vragen van onze vrijwilligers beantwoord.
We hebben op die avond ook de voorlopige groepsindeling rond.
Alle deelnemers en vrijwilligers krijgen te zijner tijd nog een programmaboekje met daarin van dag tot dag een opsomming van datgene wat, wanneer, welke activiteiten staan te gebeuren, wat ze mee moeten nemen en overige belangrijke zaken.

Als organisatie zullen we er alles aan doen om er dit jaar weer een geweldige week van te maken.

We wensen alle kinderen nog veel succes in hun laatste schoolweken en hopen alle deelnemers gezond en met een goed humeur te verwelkomen op maandag 30 augustus 2004 om 13.00 uur.

Namens de Werkgroep
KinderVakantieWeek 2004,

Rene van der Zanden.

jul 272006
 

In 2005 gedenkt onze R.K. Parochie Brouwhuis-Rijpelberg dat de kerk van O.L.V. Middelares te Brouwhuis haar 75-jarig wijdingsjubileum viert en de kerk van de H.Edith Stein te Rijpelberg haar 15-jarig jubileum. Deze jubilea willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Daarom zal in de periode september 2004 – oktober 2005 het zogenoemde “Jaar van de Parochie” plaatsvinden; een jaar vol met vieringen en activiteiten. We mogen reeds verklappen dat er in 2005 een Parochiefeest zal plaatshebben en dat Mgr. A. Hurkmans, bisschop van ’s-Hertogenbosch, graag komt om met ons mee te vieren.
Pastor H. Spiertz, mede namens het organisatie-comité ‘Jaar van de Parochie’

Voor 2004 vindt u hieronder het programma; (onder voorbehoud):
Noteer de data alvast in uw agenda. Het spreekt voor zich dat u op de hoogte wordt gehouden.
12 september 9.30-11.00 uur officiële start en presentatie van het Jaar van de Parochie’
H.Edith Stein

26 september 11.00 uur
Interculturele H.Eucharistieviering; aansluitend lopend buffet met hapjes uit diverse landen en culturen O.L.V. Middelares

7 oktober 16 oktober 19.00 u.
Gerardus Majellanoveen met als afsluiting H.Eucharistieviering O.L.V. Middelares

19 december om 16.00 uur Kerstconcert

H. Eucharistievieringen 
O.L.V. Middelares
Dinsdag – donderdag 09.00 uur
Zondag 09.30 uur
Edith Stein – Rijpelberg
Vrijdag 9.00 uur
Zondag 11.00 uur

Telefonische bereikbaarheid parochiecentrum – Rector Heuvelsstr. 2  5704 AN.
Tel.  0492-511394.
Maandag t/m vrijdag 10.00-11.00 uur
In noodgevallen (bijv. uitvaart/ziekenzalving): 06-123569