mei 182006
 

100_0803.JPG

Rust, ruimte en natuur.

Op verzoek van het college van B&W heeft Helmond Sport een onderzoek gedaan naar de verplaatsing van het huidige stadion. Het verzoek van de gemeente was eigenlijk te onderzoeken of het stadion dat nu op De Braak is gelegen, verplaatst kan worden naar Suythkade, het gebied nabij het station Helmond centraal. Helmond Sport wilde dat onderzoek wel doen, maar heeft daarbij ook aan de gemeente gevraagd of men ook andere locaties mocht onderzoeken. De toenmalige wethouder Tielemans (SDOH) en Van Heugten (CDA) hadden daar geen bezwaar tegen.

Continue reading »

mei 162006
 

welpen.JPG

In het weekend van 31 maart t/m 2 april zijn ruim 35 welpen van scouting Rijpelberg op weekendkamp geweest in de blokhut van de hikegroep te Geldrop. Deze weekendkampen zijn voor de welpen bedoeld om alvast een voorproefje te nemen op het zomerkamp, waar ze dan een hele week van huis zijn.
Vrijdag 31 maart vanaf 19.00 werden de welpen door de ouders gebracht. Nadat de leiding alles had uitgepakt, kon het weekend dan echt beginnen. Eerst maar even het terrein verkend. Maar na een rondje om de vijver waaraan deze blokhut ligt, Continue reading »

mei 162006
 

Zoals de meeste kinderen al weten is onze Rijpelbergse speeltuin alweer enkele weken geopend.
De afgelopen weken hebben we nog hard gewerkt aan het opknappen van een nieuwe waterbak, een speeltoestel dat bij heel veel kinderen erg populair is.

Verder hebben we op woensdag 24 mei nog iets heel leuks, dan komt de Unox promotietour in speeltuin Rijpelroets. Van 15.00 tot 17.00 uur kunnen alle kinderen maar ook hun ouders proeven van de vele soorten soep en natuurlijk zijn er ook leuke spelletjes voor de kinderen.

mei 162006
 

Naamloos-1kopie2.jpg

De gemeente heeft onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de bossen in en rondom Brouwhuis/Rijpelberg.
Dit riep enkele vragen op bij bewoners in de wijken. In diverse bossen in en rondom Brouwhuis en ook Rijpelberg heeft de gemeente in het voorjaar bomen uit het bos gezaagd. Dit werk heet in de vakwereld

mei 162006
 

Nee, voor EVA vrouwen is dat al heel lang niet mogelijk.
De letters e v a staan voor Economie-vrouwen-armoede. Een landelijke en regionale organisatie die door de Raad voor de zaken van Overheid en Samenleving (ROS) van de Nederlandse Hervormde Kerk in 1984 werd opgericht. Er zijn alleengaande vrouwen, een bijna vergeten groep, die na b.v. een echtscheiding, verlies van echtgenoot en daarna ook nog verlies van gezondheid, niet meer hoeven hopen op die vakantie! Continue reading »

mei 162006
 

U weet dat zo nu en dan ik wat schrijf over de mythologie van de Honingbij en de legendes die daar omheen hangen. Nu gaan we eens kijken hoe de Egyptenaren met de bij omgingen.
Over bijen en bijenhouden werd in Egypte vanaf het 3e millennium voor Christus geschreven, maar de praktijk ervan gaat waarschijn-lijk terug tot in de neolithische tijd. In de Papyrusrollen, een in Tanis gevonden verzameling hiërogliefen met commentaar in het hiëratisch, is de bij het eerste afgebeelde teken.  Continue reading »

mei 162006
 

Tja, dat wordt moeilijk. Lijkt het bijna zo te gaan dat de Oostappengroep van ons Berkendonk af gaat zien, komt Helmond Sport met een plan en wat voor één. De bouw van een stadion met parkeerplaatsen en nog eens negen trainingsvelden!
Nu weet ik wel dat er veel voetbaltalent in onze wijk woont, maar ik vraag me echt af of dat wel reëel is.
Kijk één ding is voor Naald duidelijk, alle twee lijkt mij niet te passen als men de natuur op en rond Berkendonk wil ontzien (en dat mag je toch verwachten van een college met de PvdA).
Als Helmond Sport nabij Berkendonk (en ik neem dan aan langs de Deurneseweg) een stadion met trainingsvelden en een parkeerplaats wil bouwen, dan is het in mijn visie onmogelijk om er ook nog een camping neer te leggen, tenzij het allemaal drijvende huisjes worden. Of je dan nog natuur overhoudt en plaats om te zwemmen, surfen en zeilen is de vraag.
Naald vraagt zich oprecht af of dit geen truck is, of men niet doelbewust de mensen zand in de ogen wil strooien. Oh, jullie willen geen camping in je achtertuin en ook niet betalen om van Berkendonk gebruik te maken, nou dan zetten we er gewoon een groot stadion neer. Niet dat dit nu de beste plek is, nee want van Helmond Sport kun je dan bijna Peel Sport maken, of Deurne Sport om Deurne ook over de streep te krijgen. De beste plek is natuurlijk aan de noordkant van de spoorlijn nabij station Brandevoort, maar Helmond Sport weet ook wel dat de grond daar duur betaald moet worden. De grond nabij Berkendonk is veel goedkoper, daar ligt namelijk een agrarische bestemming op. Misschien speelt men wel het spel zo goed, dat er korting te bedingen valt op de grond nabij station Brandevoort.
Of het stadion ooit achter Berkendonk of nabij Brandevoort zal verrijzen is nog maar de vraag. Helmond Sport heeft er geen euro voor klaar liggen. De gemeenteraad heeft meerdere malen uitgesproken er geen (belasting)geld voor te willen uittrekken.
Wat het plan is van Helmond Sport, is woningbouw op de huidige locatie van Helmond Sport. Met de opbrengst van de verkoop daarvan zou het nieuwe stadion betaald moeten worden. Maar de grond waarop Helmond Sport nu voetbalt is al van de gemeente Helmond (dus ook van u en mij) en als het waar is dat het zo eenvoudig geld verdienen is met de bouw van woningen op een stukje grond dan snap ik nog steeds niet waarom wij in Helmond zoveel lokale lasten moeten betalen.

De Naald.

mei 162006
 

Het nieuwe Helmondse college (een groep van gelijken) is een feit. En ze hebben er allemaal reuze zin in. Als we het niet geringe propa-gandamateriaal mogen geloven, dat de laatste maanden over ons is uitgestrooid, gaan we een prettige, goedkopere en een welvarende tijd tegemoet. En ook onze jongeren krijgen de aandacht die ze verdienen. Plato wordt een poppodium waar onze jongeren in de weekenden massaal op af gaan en de grotere belangstelling voor stenen wordt ingewisseld voor de belangen van de mensen. De huishuren worden weer betaalbaar. Men gaat zich sterk maken voor het bestrijden van de armoede en de hoge werkloosheid. Ook het vrijwilligerswerk krijgt impulsen in de goede richting. “Sterk en Sociaal”, was het motto van de PvdA en hopelijk niet met het accent op “was”. Bijna alle portefeuilles met een sociaal karakter heeft de PvdA naar zich toe weten te trekken, zodat ze zich, naar eigen zeggen, op die onderwerpen kunnen profileren, of zoals boze tongen beweren, in de maag laten splitsen, zodat het ergens wel eens mis moet gaan. De geschiktheid van de verse PvdA-wethouders is gescreend door voornamelijk een deskundige commissie uit de eigen gelederen? Vooral de PvdA staat te popelen om te laten zien dat ze het beter kunnen. De wijkhuizen blijven langer open. Er komen slagvaardige wijkwethouders, die ook oog hebben voor kleinschalige problemen en zelfs een jeugdwethouder is een optie. We mogen toch weer gratis gebruik blijven maken van de Berkendonkplas en zelfs het goederenvervoer wordt uit de stad verbannen. Er wordt meer geïnvesteerd in onze wijk, met een speciale aandacht voor het Wederhof, het Utrechtplein en het Rijpelplein. Maar of het werkelijk allemaal zo mooi wordt als ons is voorgespiegeld is niet zozeer de vraag. Het lijkt me niet allemaal realistisch en dus niet allemaal mogelijk. We snappen het wel, ze hebben ons, om in het college te belanden, wel koeien met gouden horens beloofd, maar tenslotte zal men moeten huilen met de wolven waarmee men in het bos is.  De PvdA, die deze niet geringe ambities waar wil maken heeft hiervoor vier jaar de tijd. Voor deze club lijkt dit een jongensdroom met een deadline.

mei 162006
 

Ook dit jaar doet de Wijkvereniging Rijpelberg wederom op 31 mei van 12.00 uur tot 17.00 uur mee aan de straatspeeldag 2006. Dit jaar hebben wij voor de tweede maal in goed overleg met de bewoners van het Sallandhof besloten om een deel van deze straat te gebruiken. Het gaat om het stuk straat tussen de nummers 2 en 3 enerzijds en de nummers 80 en 57 anderzijds, de bewoners krijgen hierover nog apart een briefje in de bus. Wij verzoeken de bewoners daarom in deze middag dit deel van de straat autovrij te houden zodat de kinderen de ruimte hebben om te spelen en er geen beschadigingen kunnen plaatsvinden.
Omdat er volgens de bewoners op sommige delen van de dag veel te hard wordt gereden en dit mede veroorzaakt is door de herin-richting van de straat, er nodig een sluisje in de gang naar de Weg door de Rijpel moet komen en de brievenbus ook al gevaarlijk staat, hebben wij verkeerswethouder Trix Houthooft gevraagd om deze middag om 12.30 uur te openen. Deze middag zullen er weer een groot aantal oud Hollandse spelen aanwezig zijn en zullen er in vier leeftijdscategorieën prijsjes worden uitgereikt om ongeveer 16.30 uur. Mocht het weer niet meewerken en we eerder moeten stoppen dan zal de prijsuitreiking ook zoveel eerder als door het weer noodzakelijk is plaats vinden. De werkgroepsleden Wim van den Heuvel, Jolanda Saelman, Evert Rovers, Koen Bos en Lodewijk den Breejen hebben er samen met alle andere vrijwilligers weer zin in. Hopelijk komen jullie met of zonder ouders weer in grote getalen opzetten, wij zijn er klaar voor. Als er zich nog mensen als vrijwilliger willen opgeven, graag! Je kunt je aanmelden bij: Lodewijk den Breejen: tel. 840669 of l.breejenjacobs@chello.nl

mei 162006
 

Een wrat is een rond bobbeltje op de huid dat op het hele lichaam in wisselende aantallen en groottes kan voorkomen. Veel mensen hebben wel eens last van wratten. Ze zijn onschadelijk en verdwijnen vaak vanzelf. De Kring-apotheek adviseert wat u er zelf aan kunt doen.

Klachten en symptomen
Er zijn verschillende soorten wratten. De

mei 162006
 

100_0840.JPG 

Vorige maand hoorden wij het gerucht dat onze basisschool Den Bongerd, gesloten zou worden. Een gerucht, want in werkelijkheid zijn we springlevend en dat willen we u laten zien!

Kleine school.
We zijn een kleine school, die goed onderwijs biedt, gebaseerd op waarden, structuur en veiligheid. We sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van elk kind en leggen zo een goede basis voor de toekomst.

Inloopochtend.
Om u kennis te laten maken met onze school, organiseren wij: een inloopochtend op woensdag 17 mei van 9.00 uur tot 11.00 uur voor ouders/verzorgers van kinderen van 0

mei 162006
 

Laat u goed informeren!
Het tijdstip waarop u in uw hypotheek voor een nieuwe rentevaste periode kunt kiezen, is erg belangrijk. Want rentes zijn in periodes zeer beweeglijk: in de afgelopen 12 maand is er bijvoorbeeld zo maar 0,8% (!) verschil geweest tussen hoog en laag op de langere rentevaste periodes.

Bij een hypotheek van

mei 162006
 

Actie gestart na grote hoeveelheid afkeuringen

De gemeente Helmond heeft intensieve controles aangekon-digd op schoon GFT-afval. Treft de Stadswacht bij deze controles restafval aan in de GFT-container, dan krijgt de eigenaar van de groene bak een boete. De actie start vanwege de grote hoeveelheid afgekeurd GFT-afval. De afgelopen 2 jaar is in Helmond meer dan 1900 ton afgekeurd. Dit heeft de gemeente meer dan 170.000 euro gekost!

De laatste paar jaar wordt steeds meer groenten, fruit en tuinafval afgekeurd, terwijl de totale ingezamelde hoeveelheid ongeveer gelijk blijft. De oorzaak hiervan is dat het GFT-afval steeds meer vervuild is met restafval. Het gaat hierbij helaas niet om enkele containers. Meestal zijn er zoveel vervuilde containers dat de vervuiling over de hele vracht wordt verspreid.

Het doel is zo min mogelijk afval voor verbranding aan te bieden.
Niet alleen het milieu heeft profijt bij deze aanpak, maar óók úw portemonnee. De gemeente moet de kosten voor verbranding namelijk doorberekenen in de afvalstoffenheffing voor de burger.

mei 162006
 

De 47e Helmondse Wandelavondvierdaagse wordt gehouden van woensdag 17 mei t/m zaterdag 20 mei. Dit jaar starten voor Rijpelberg de wandeltochten vanaf wijkhuis De Brem. Op zaterdag vertrekken de 5 km wandelaars uit Rijpelberg/Brouwhuis vanaf de Leonardusspeeltuin.
U kunt kiezen uit 3 afstanden, namelijk 15, 10 en 5 km. Starttijden zijn bij 15 en 10 km 18.00 uur en bij 5 km 18.30 uur. Inschrijven kan op vrijdag 12 mei van 19.00

mei 162006
 

In de vorige uitgave van Hofkompas kon u het programma lezen van de Kindervakantieweek Rijpelberg-Brouwhuis. Het is zonder meer de grootste activiteit van Wijkvereniging Rijpelberg (WVR), die, overigens naast de Kindervakantieweek nog veel meer activiteiten organiseert. U moet hierbij denken aan kindercarnaval, straatspeeldag, jaarlijkse intocht Sinterklaas in Rijpelberg, maar ook aan wekelijkse activiteiten, zoals kinderhobbyclubs voor verschillende leeftijdsgroepen en het kienen. Naast activiteiten die de WVR organiseert is deze ook nog actief op het gebied van belangenbehartiging voor Rijpelberg in het algemeen. Deze keer wil de redactie van uw wijkblad inzoomen op de Kindervakantieweek.

De geschiedenis
In 1994 nemen enkele bestuursleden van de toen net opgerichte WVR het initiatief om voor de kinderen uit Rijpelberg een week met activiteiten te Continue reading »

mei 162006
 
100_0790.JPG

 

Uitvoering tweede deel speelruimteplan
Bewoners kunnen meepraten

Speelruimte krijgt in Helmond een behoorlijke impuls.
Er komen speelplekken bij en andere  worden opgewaardeerd.

Vorig jaar zijn – in nauw overleg met de bewoners – Binnenstad-Oost, Helmond West, ’t Hout en Helmond Oost aangepakt. Dit jaar is het de beurt aan de andere Helmondse wijken waaronder Rijpelberg. Op mei 15 wordt er een workshop met bewoners uit Rijpelberg gehouden. Zij kunnen dan aangeven welke wensen zij hebben voor speelplekken en toestellen in hun wijk. Geïnteresseerde bewoners konden zich tot 1 mei voor de workshops aanmelden. Indien u wel belangstelling hebt maar u niet aangemeld hebt, bent u toch welkom. U heeft zich dan alleen niet kunnen voorbereiden.

Goede speelruimte
De gemeente hecht belang aan een goede speelruimte voor kinderen. Dit is belangrijk voor hun fysieke en sociale ontwikkeling. Daarom is in 2003 het Speelruimtebeleidsplan deel één vastgesteld met daarin de basisvoorwaarden voor spelen. Denk hierbij aan veiligheid en bereikbaarheid van speelplekken, maar ook aan een gevarieerd  spelaanbod voor kinderen en jongeren. In dit plan staan ook aanbevelingen voor de informele speelruimte in een woonomgeving, zoals pleintjes, trottoirs of parkjes. Want de jeugd speelt ook veel buiten de vastgestelde speelplekken, denk maar aan stoepkrijten, hutten bouwen of overlopertje.

Onderzoek
Inmiddels is ook deel II van het Speelruimtebeleidsplan opge-steld. Dit plan is gericht op de daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden. In 2004 zijn alle -ruim 200- speelplekken in Helmond getoetst aan de basisvoorwaarden voor spelen. Daarnaast is de bespeelbaarheid van de woonomgeving beoordeeld. Ook zijn de bevolkingsgegevens onderzocht zodat bekend is waar de kinderen in Helmond wonen en hoeveel jonge kinderen, basisschoolkinderen of tieners in een buurt wonen.

Eerste deel afgerond
Er is in 2005 voorrang gegeven aan de wijken Helmond-West, Binnenstad,

mei 162006
 

Parochie Brouwhuis-Rijpelberg Helmond

Ook dit jaar is weer een werkgroep actief geweest die voor 80 communicanten de 1e H. Communie voorbereidt. Aan de hand van een werkboek vindt de voorbereiding plaats, deels bij ouders thuis en deels in gezamenlijke bijeenkomsten waarbij gebruik gemaakt wordt van schoollokalen. Ook krijgen de kinderen een introductie in de kerk. De maand mei is de maand, waarin kinderen van groep 4 voor het eerst Jezus in hun hart mogen ontvangen. Op 3 kerkelijke zondagen zullen 80 kinderen uit Brouwhuis en Rijpelberg hun Eerste Communie doen.

Zondag 14 mei 09.30 uur: o.b. basisschool De Rakt 11.30 uur: r.k. basisscholen De Zevensprong en Den Bongerd, o.b. basisschool De Straap

Oproep
Voor Rijpelberg (kerk van H.Edith Stein) zijn we nog op zoek naar mensen die de werkgroep E.H. Communie willen versterken. We kunnen uw hulp gebruiken!

Mededeling
In verband met het vertrek van pastor Spiertz zijn er in de maanden mei en juni geen vieringen door de week, met Hemelvaart alleen de E.H. Communievieringen en op 2e Pinksterdag.

Dekenale jongerenviering
Op zondag 21 mei om 11.00 uur zal in de kerk van Edith Stein te Rijpelberg een dekenale jongeren-viering worden gehouden. Door, voor en met jongeren Gods liefde voor ons vieren, uitzingen en beleven. Voorganger zal zijn: pastoor T. Sanders. Van harte welkom!

Bereikbaarheid
Pastorale zorg. In dringende gevallen (ziekenzalving en uitvaart) kunt u contact opnemen met Parochiecentrum St. Lucia  tel. 522930.

Misintenties  Parochiesecretariaat tel:511 394
Postadres:   Rector Heuvelsstraat 2, 5704 AN  Helmond. E-mail: parochie.brouwhuis-rijpelberg-@hetnet.nl
Website: home.hetnet.nl/~paro chie.-brouwhuis-rijpelberg

Kerk-/Gezinsbijdrage
Giro 1917281 of  Rabobank 12.10.64.816 tnv Parochie Brouwhuis-Rijpelberg Helmond.

Kerktaxi 
Alleen voor de wijk Rijpelberg, liefst bellen vóór zondag, tel: 512 589 (in speciale gevallen zondag tussen 9.30 en 10.00 uur) Bij geen gehoor, tel: 514935.

mei 162006
 

Naamloos-1kopie.jpg 

Op 31 maart, 1-2 april gingen de kabouters een weekendje weg naar Mill. Dat het een geslaagd weekend was kunt u hieronder zelf lezen blijkens de verslagen van de kinderen. In totaal met 20 kinderen en 4 man leiding gingen we op pad. Eigenlijk 5 man, want deze laatste was onmisbaar bij de opbouw en het in- en uitladen van de spullen (Jan, bedankt!!) Een aantal personen van de leiding waren al eerder vertrokken om een en ander op te bouwen en klaar te zetten. Om 19.00 arriveerden de kinderen. Wat we deze avond nog gedaan hebben kunt u lezen in de verslagen van de kinderen (zie hieronder).
De volgende ochtend was het vroeg opstaan na een korte nachtrust voor enkelen

mei 162006
 

Samen in beweging:
Samen in beweging is een sportproject dat de Stg. Welzijn Helmond al een aantal jaren uitvoert in de verschillende stadsdelen. Helmond Oost (Rijpelberg en Brouwhuis) doet dit jaar ook weer mee met dit leuke project. In het kader van dit project organiseert het jongerenwerk i.s.m. jongeren en buurtbewoners ver-schillende sportactiviteiten op verschillende locaties in de wijk.

Skatekampioenschap
Op zaterdag 20 mei wordt er een Skatekampioenschap gehouden op de Skatebaan in Brouwhuis!
Skaters uit de regio nemen het tegen elkaar op en er zijn mooie prijzen te winnen, o.a. beschikbaar gesteld door Lageja! Inschrijven kan in het Tienerhuis of bellen naar 0492-556957. Deelname

mei 162006
 

Ga voor veilige cosmetica! Er zijn genoeg schone alternatieven.
De cosmeticafabrikanten doen ons schone beloften: een lekker luchtje, een zachte huid, glimmende lippen en glanzend haar. De reclame geeft er een fris, gezond en verleidelijk imago aan; we blijven voor altijd jong, mooi en stralend