okt 222005
 
P1010010.JPG

Vanuit de lucht is goed te zien hoe Berkendonk zich ontwikkelt tot een prachtig recreatiegebied. Je mag hopen dat dit gebied, zoals ooit beloofd, vrij toegankelijk blijft voor de Helmonders.

okt 222005
 

 

 

P1010001.JPG

 

In het vorige Hofkompas heeft u alle belevenissen van onze zomerkampen kunnen lezen. Inmiddels is het nieuwe scoutingseizoen alweer in volle gang. De eerste gezamenlijke activiteit was het traditionele overvliegen. Bij deze activiteit gaan alle kinderen die oud genoeg zijn

okt 222005
 

Het rijden met een fiets of bromfiets in winkelcentra.
Dit is niet toegestaan. Het winkelcentrum is een voetgangersgebied. Er wordt voor bekeurd. Als u toch in het winkelcentrum bent kunt u dat geld beter besteden in één van de winkels.

Parkeren van voertuigen rond het winkelcentrum.
Dit is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen en dan alleen nog in de vakken.

Parkeren in de wijk.
Parkeer uw auto op plaatsen waar dat mag. Parkeer niet op het trottoir, ook niet gedeeltelijk. Rijpelberg is een wijk met veel jeugd. Zorg dat ze niet over de rijbaan moeten lopen omdat u uw auto op het trottoir heeft neergezet. Indien u zich houdt aan bovenstaande regels wordt de verkeersveiligheid een stuk vergroot in de wijk en wordt een grote bron van ergernis weggenomen. U zult er versteld van staan hoeveel klachten de politie dagelijks bereiken over bovenstaande. Verkeersveiligheid is niet alleen een zaak van de politie maar van ons allemaal. Bespreek dit ook met uw huisgenoten.

Aangifte doen
Wie zwijgt stemt toe
Wanneer u iets is overkomen, doe dan altijd aangifte bij de politie. Wanneer u (bijvoorbeeld door een handicap) niet naar het politiebureau kunt gaan, vraag dan of de politie voor het opnemen van de aangifte even bij u kan komen.
Het is belangrijk dat u aangifte doet, voor uzelf, voor anderen en voor de politie.
Voor uzelf is het een manier om datgene wat u is overkomen, te verwerken. De politie kan u vertellen wat u verder kunt doen, waar u terecht kunt als er iets geregeld moet worden of waar u hulp kunt krijgen (bv. slachtofferhulp, schadebemiddeling). Wanneer u geen aangifte doet, wordt de dader zeker niet gepakt en gestraft voor wat hij of zij u heeft aangedaan. De kans is dan ook groter dat andere mensen slachtoffer worden. Wanneer het de politie niet lukt om de dader op te sporen, blijft de informatie toch bewaard voor het geval er later in een andere zaak een verdachte wordt aangehouden. Uw zaak kan dan wellicht bijdragen aan bewijs en kan door de rechter gebruikt worden voor het bepalen van de straf. Doe ook altijd aangifte als er een poging tot criminaliteit heeft plaatsgevonden (b.v. men heeft geprobeerd om in te breken).

Resumé:
* Doe altijd aangifte
* Registreer uw kostbaarheden
* Maak foto

okt 222005
 

 

fotos 020.jpg

Van 4 oktober 2005 tot en met 22 april 2006 oefenen de jongeren van Marco Polo elke dinsdagmiddag/ avond in de Brem en zullen 21 en 22 april 2006 een theaterproductie uitvoeren.

Daar kan jij, uw zoon of dochter bij zijn. Er zijn nog enkele plaatsen in de drie groepen vrij.
De tijden zijn: groep 1: 17.00-18.30 uur
   groep 2: 18.30-20.00 uur
   groep 3: 18.30-20.00 uur
De leeftijd van de kinderen is tussen 8 en 18 jaar. Je krijgt toneelles en daarna wordt er een stuk ingestudeerd, dat is hartstikke leuk. De kosten zijn 80 euro per seizoen, dit kan in twee keer worden voldaan.
De regisseurs Guusje Staring en Danielle Stolkwijk vinden het leuk als je eens komt kijken. Kijk ook op onze website:
www.marcopolohelmond.tk. Verdere informatie bij onze secretaris: Maarten van der Zanden, tel. 511248.
Namens het Marco Polo Instituut,
Lodewijk den Breejen, voorzitter

okt 222005
 

Even prikken.
Kindervakantieweek.
Een bloeiende groep vrijwilligers uit Rijpelberg en Brouwhuis organiseert al meer dan 10 jaar een kindervakantieweek voor de jeugd  in  zowel de wijken  Rijpelberg als Brouwhuis. Veel gezinnen uit zowel Brouwhuis als Rijpelberg zijn lid geworden van de WVR. Nooit leverde het enig probleem op. Of je nu uit Brouwhuis of uit Rijpelberg kwam.
Echter nu lijkt de gemeente te vinden dat die activiteit te goed is gaan draaien. En ja wat goed gaat moet je vooral niet in tact laten, zo lijkt de gemeente Helmond te denken. Dus bedacht dit college een list. Voor alle mensen die in Brouwhuis wonen en lid zijn van de WVR wordt gewoon geen subsidie meer gegeven. Ja, natuurlijk mogen de kinderen uit Brouwhuis nog wel mee doen, maar die groep vrijwilligers van WVR moet maar zien hoe ze dit dan betalen. Dat kan dus resulteren in twee verschillende tarieven aan eigen bijdrage. De kinderen uit Brouwhuis zijn volgens dit college duurder, dus kunnen de kinderen uit Brouwhuis meer betalen. Gemiddeld zal door het wegvallen van de subsidie voor de kinderen uit Brouwhuis een kind uit die wijk zo

okt 222005
 

W.C. Brouwhorst heeft Kinderspelendag extra gevierd
Zaterdag 10 september heeft het winkelcentrum in samenwerking met de Spekzullekes alle registers weer eens open getrokken. Deze dag stond in het beeld van de jaarlijks terugkerende spelendag welke deze keer extra uitgebreid gevierd werd.
Dit jaar was naast de spelen een karaoke georganiseerd. Kwam deze misschien wat langzaam op gang maar nadat de te winnen prijzen bekeken werden was de toestroom van kandidaten geweldig te noemen. In de drie categorieën waren dan ook zeer mooie prijzen te winnen, waaronder tv’s, mp3 spelers, zwembaden etc.
Ook de speeldag zelf kende diverse winnaars. Ook werd om drie uur een optreden verzorgd door PéPéTéVé dit is het professionele entertainment team van Centerparcs. Tijdens het optreden deden de kinderen enthousiast mee. Na het optreden werden de prijzen van de kleurwedstrijd bekend gemaakt. Met als hoofdprijs een week in een cottage op het centerparc Meerdal.
Mede dankzij het goede weer was deze dag zeer geslaagd.
Ook de komende maanden heeft het winkelcentrum weer diverse activiteiten op haar agenda staan, zo wordt begin november sinterklaas weer op originele wijze binnengehaald en valt vlak voor kerstmis het startschot voor de brouwselichtjesroute in het centrum. Het Winkelcentrum blijft het actieve winkelcentrum voor de Rijpelbergse klanten.

Sint-Nicolaas in Winkelcentrum Brouwhorst!!
Het is bijna weer zover!  Op zaterdag 12 november komt Sint-Nicolaas aan in Nederland.
De Sint reist na aankomst meteen door naar Brouwhuis waar hij om 14.00 uur met zijn Pieten zal aankomen in Winkelcentrum Brouwhorst.
Voor Sint en zijn Pieten is de reis elk jaar weer ver.
Natuurlijk hopen we dat alles goed gaat en dat Sint-Nicolaas weer veilig in Nederland aankomt.
Of er dit jaar weer iets spannends gebeurt, is natuurlijk weer de vraag.  
We wachten maar af!
De

okt 222005
 
Naamloos-1kopie10.jpg

 

Hoi allemaal die een bijdrage geleverd hebben aan Rijpelberg 25 jaar.
Hierbij wil ik al diegenen bedanken, die Robin en mij op zondag 18 september een absolute topdag hebben bezorgd. De ballonvaart was sensationeel en mijn zoon en ik zullen het daar nog vaak over hebben en aan terug denken.
Tevens wil ik iedereen bedanken die zaterdagavond (ondanks een geringe opkomst) hun steentje hebben bijgedragen aan een zeer leuke avond.
 Jammer dat er niet meer mensen zijn met een Rijpelberggevoel, want zulke avonden en alles wat daarvoor al is georganiseerd, dragen echt bij tot een betere sfeer.
Nogmaals iedereen bedankt.
(PS Robin had van iemand een trui te leen gekregen. Waar of bij wie kan ik die terugbezorgen?)
Groeten, Robin & Marc

okt 222005
 

Informatie- en koffieochtenden
Wat gebeurt er in de peuterspeelzaal?
Op donderdag 27 oktober van 10.00 tot 11.00 uur is er een informatie- en koffieochtend voor ouders. Het thema is: de peuterspeelzaal. De  inleiding wordt verzorgd door Els Slootweg, begeleidster van de peuterspeelzalen in Rijpelberg. Wat gebeurt er in de peuterspeelzaal?
In een peuterspeelzaal komen kinderen van 2 tot 4 jaar twee of drie keer per week een ochtend en /of middag spelen. Door te spelen verkent een peuter zijn wereld. Spelen is ervaring opdoen, is fantasie ontwikkelen en grenzen verleggen. Maar spelen is vooral leuk. Heel jonge kinderen spelen alleen. Maar op een zeker moment merkt u, dat uw kind ook belangstelling voor andere kinderen krijgt. De peuterspeelzaal biedt de mogelijkheid om uw kind in een vertrouwde omgeving met andere kinderen te laten spelen en een nieuwe fase van de ontwikkeling in te gaan. Waarom gaat uw kind naar de peuterspeelzaal?
Spelen is goed voor de ontwikkeling van uw kind. Uw kind leert contacten leggen met andere kinderen en volwassenen.
Kinderen leren samen met elkaar spelen, ruzie te maken en het op te lossen. Op je beurt te wachten, maar ook het middelpunt van de groep te zijn. Uw kind leert nieuwe materialen kennen zoals klei en verf. Uw kind kan binnen fietsen, klimmen, glijden en leert zich zo beter bewegen. Uw kind kan spelen in de poppenhoek en autohoek. Zo ontwikkelt het kind zijn fantasie.
Er worden taalspelletjes gedaan, dat is goed voor de taalvaardigheid
Zo leert uw kind al spelend, luisterend en pratend een heleboel vaardigheden, die thuis en op school leuk, leerzaam en nuttig zijn.
U bent van harte welkom in wijkcentrum

okt 222005
 

Het kindervakantiewerk is gered. Dit bericht stond prominent in het Eindhovens Dagblad. Een verstandig besluit, ervan uitgaande dat dit de gehele waarheid is. Maar voor het zover was, was er wel de onnodige opschudding. De historie: Onlangs had de verantwoordelijke wethouder een “boze” brief gelezen van Wijkvereniging Rijpelberg (WVR). De WVR had problemen met de nieuwe regels in het conceptwelzijnsprogramma. Die regels hielden onder meer in dat er géén subsidie meer werd gegeven voor leden buiten de wijk. De wethouder was ietwat verbaasd over alle commotie en vond het toch logisch dat wijkverenigingen activiteiten ontplooiden voor de wijken zelf. De regels waren bijgesteld toen men op een wijkvereniging stuitte die voornamelijk leden van buiten bleek te hebben. Zijn ambtenaren moesten nu een en ander in kaart gaan brengen en uitzoeken of het misschien wel wijkoverstijgende activiteiten betrof.
Dit onderzoek, zo lijkt me, had gedaan moeten worden voordat de wethouder reageerde op de brief van de WVR. Sterker nog, sinds jaren nemen ook een groot aantal kinderen uit Brouwhuis deel aan de door de WVR georganiseerde Kindervakantieweek (KVW). Met medeweten van onze gemeente, want zij verstrekken aan de KVW jaarlijks ook de cijfers van het aantal basisschoolkinderen in het “verzorgingsgebied” Brouwhuis. Commotie om niets dus. De achtergronden van deze “bezuinigingsmaatregel” snap ik ook niet. Want waar hebben we het over. De buitengebiedleden van de WVR kosten de gemeente een luttel bedrag. Een college dat de wijkactiviteiten een warm hart toedraagt zou moeten besluiten om positieve initiatieven extra te belonen. Een verdubbeling van hun financiële bijdrage bijvoorbeeld. En als hier dan echt geen geld voor is, dan zou burgemeester Jacobs het regionale burgemeesterswethoudersteam weer eens bij elkaar kunnen trommelen om met spel en plezier weer eens flink te kunnen incasseren voor het goede doel. En als ze dan een beetje opschieten dan kunnen ze hun wedstrijd nog spelen in een aangenaam herfstzonnetje. Dan kleurt ook dat bleek sociaal profiel een beetje bij.

J.E. Haer.

okt 222005
 
Naamloos-1kopie11.jpg

 

She is so Lucky
Het is maandag 3 augustus en de Dierenambulance komt bij ons in de kliniek met een gevonden hondje. Ik onderzoek haar en krijg meteen een lik in mijn gezicht. Behalve dat ik onmiddellijk ontdek wat voor een lief hondje het is, ontdek ik ook  dat haar rechter dijbeen pijnlijk is. Na het maken van een röntgenfoto blijkt dat haar dijbeen gebroken is en zie ik bovendien dat de botdelen helemaal naast elkaar geschoven zijn. We besluiten haar op te nemen en in ieder geval zo snel mogelijk een pijnstiller te geven tegen de pijn en de zwelling.
Uiteraard controleren we meteen met de chipreader of ze misschien een chip heeft zodat we de eigenaar op de hoogte kunnen stellen. Helaas heeft ze geen chip en kunnen we dus niet achterhalen wie de eigenaar is.
Nadat de Dierenambulance, zonder resultaat, 3 dagen uitgebreid heeft gezocht naar de mogelijke eigenaar, hebben we samen met de Dierenambulance besloten om het lieve vondelingetje te gaan opereren. Er is namelijk geen enkele andere manier waarmee dit probleem te genezen is; en niks doen dat kan een dierenarts ook niet over zijn hart verkrijgen.
Het is donderdagmorgen en ik bereid mijn operatie voor. Deze breuk kan het best met behulp van een metalen plaat en schroeven gerepareerd worden. Ik kijk welke plaat en schroeven ik nodig zal hebben. Het is heel belangrijk om voor de operatie al te weten welke plaat en schroeven je ongeveer nodig zult hebben. Een orthopedische operatie is toch van een hogere moeilijkheidsgraad.
Ik maak mijn incisie en prepareer de bloedvaten, spieren en zenuwen vrij. Tijdens de operatie blijkt dat de breuk er toch minimaal een week zit, want er zit al veel reactie op de beide uiteinden van het been, dat maakt de operatie wel gecompliceerder. De reactie gebieden moeten eerst schoon geschraapt worden voordat ik de plaat erop kan schroeven. Nu moet ik de botdelen goed tegenover elkaar positioneren, zodat we er geen O-of-X been van maken. Omdat het geen recente breuk is, zijn de spieren erg verkramp en is het moeilijk om ze te positioneren. Uiteindelijk lukt het om de uiteinden schitterend in positie te brengen om vervolgens de plaat erop te schroeven.
Na het sluiten van het operatieveld en het afkoppelen van de narcose komt het meest spannende gedeelte van de hele operatie; namelijk de controlefoto. Met behulp van een röntgenfoto kun je toch nog het best beoordelen of de plaat goed zit. Gelukkig zit alles perfect en kan ze wakker worden.
Ze heeft nog 1 dag bij ons in de kliniek gezeten en een weekend bij onze super gemotiveerde stagiaire paraveterinair Diana. Daarna heeft ze een enorm mooi tehuis gekregen en de naam Lucky gekregen.

We zien haar af en toe nog met het nieuwe baasje voor de controle en ze doet het SUPER. De laatste keer dat ik haar zag sprong en rende ze weer vrolijk rond.

Tot ziens in Dierenkliniek Brouwhuis, Matthijs Nipius.

Wilt u meer weten over

okt 222005
 

Werkgroep 25 jaar Rijpelberg organiseert op 5 november een fantastische Bonte Avond.
In het Veka-Sportcentrum
Op deze avond treden vanaf 20.00 uur voor u op de Helmondse amusementsgroepen:
Plek Plek

okt 222005
 

Uitslag Kleurwedstrijd.
Leeftijd van 0 t/m 6 jaar.
Chane, Veluwehof 43  1 jr. Marijn v.d.Reek, Weg d.d. Rijpel 61 5 jr. Rich van der Heijden, Nemerlaer-hof 284, 3 jr. Samantha Zijtveld, Volderhof 46,  2 jr. Stan van Rijt, via Poppenschoentje  3 jr. Chanel  v. Tilburg, Carrelionstr. 34,  6 jr. Tala Sabha, Spinsterhof 7,  5 jr. Lisa Estea, Veluwehof 7,  3jr. Ezzo Sabha, Spinsterhof 7,  6 jr. Floris van Schijndel, Drentehof 171,  2 jr.
Leeftijd van 7 t/m 9 jaar.
Valerie v.d. Eerenbeemt, Twijn-sterhof 48  8 jr. Lotte Baker-mans, Altenahof 42 8 jr. Harrie Seelen, Twentehof 55, 7 jr. Luke Vehorenvoort, Jan v Vlissingenhof 8  7 jr. Robin Marsman, Sallandhof 82,  7 jr. Gijs Abbring, Rijpelplein 44  7 jr. Nick verhorevoort, Jan van Vlissingenhof 8   8 jr.
Uitslag Scholendag.
Meisjes t/m 8 jaar
1ste Prijs Linda van Knegsel, Gel-derlandhof 22.  2de Prijs Rachelle, Weg door de Rijpel 28. 3de Prijs  Silke Hajunga, Gooisehof 191.
Jongens t/m 8 jaar
1ste Prijs Max van Lee, Jan v. Vlis-singenhof 33. 2de Prijs Rejhann Veluwehof 37. 3de Prijs Jeffery van Eijck, Brabanthof 28.
Meisjes vanaf 9 jaar.
1ste Prijs Gaby van Oel, Hollandhof 6. 2de Prijs Gini van der Vlies, Volderhof 146 3de Prijs = Eilisch, Gooisehof 24.
Jongens vanaf 9 jaar
1ste Prijs Wesley, Weg d.d. Rijpel 28. 2de Prijs Gini v.d.Vlies, Volder-hof 6. 3de Prijs = Tom v.d.Voort, Dr.Knippenberghof 16.
Uitslag van de Ballonnenwedstrijd.
1ste Prijs No.34  Justin van de Laar 2de Prijs No. 2574  J.Ester
3de Prijs No.53 Chaline van der Heuvel. 3de PrijsP.Skolimowski
Uitslag van de puzzel tijdens de Hobbymarkt
De juiste oplossing was:
Rijpelberg viert feest 2005
Winnaar is geworden met de beste slagzin is: Ik Woon Graag Op Rijpelberg want: daar worden leuke dingen georganiseerd.
En die is van Karin van der Werff, Biesbosch 34.
Voortuin wedstrijd.
Alle deelnemes worden uitgenodigd  om op donderdag 20 okto-ber om 20.00 uur te komen naar wijkhuis de Brem (persoonlijke uitnodiging volgt)

Alle prijswinnaars kunnen op donderdag 20 oktober tussen 14.00 en 15.00 uur of  tussen 20.00 uur en 21.00 uur  hun prijs ophalen in de Brem.

okt 222005
 

MUZIEKFEEST & BALLONVAART
Op zaterdag 17 september werd op het terrein naast scouting Rijpelberg een middag en avond georganiseerd met als thema muziek. Tot veler verbazing (gasten en artiesten) is de belangstelling minimaal geweest. Velen konden niet begrijpen dat wanneer er een evenement wordt aangeboden met de invulling zoals hier heeft plaatsgevonden er niet meer belangstelling voor is.

KINDERPROGRAMMA
Tijdens het middagprogramma door Discotheek Feest en Zo waren er weinig kinderen aanwezig. Ook van de kinderen die deelgenomen hadden aan (alle) wedstrijden waren er weinig aanwezig. Uitslag van de gewonnen prijzen ziet u elders in deze uitgave. Toch mede door clown Pietje en de disco was de gezelligheid aanwezig.

MUZIEKFEEST
Lof voor de mensen die wel zijn geweest ondanks de kou die avond. Deze kregen door  optredens van regionale artiesten (die we nogmaals op deze manier willen bedanken voor hun medewerking) een programma waar je normaal dik voor moest betalen. Zowel de mensen die er waren als de artiesten begrepen niet dat wanneer er zoiets wordt aangeboden er niet meer belangstelling voor was. Verder was er alleen maar lof voor de organisatie die alles voor elkaar had.

BALLONVAART
Op zondagavond rond de klok van 18.00 uur konden we op het terrein 2 hete luchtballonnen zien vertrekken. Mede met de medewerking van Re/Max en Marenko konden 8 personen uit onze wijk vertrekken.
Op zaterdagavond werd met een loterij een plaats verloot. Deze viel ten deel aan de 9 jarige Robin Bloemers die samen met zijn vader (plaats vrij op zondag) de tocht ging maken. De tocht die onder werkelijk fantastisch weer mocht plaatsvinden.
Uit de latere reacties en verslag van Re/Max waren er op die avond een 18 tal ballonnen in de lucht.
Mensen die aanwezig waren bij het opblazen en vertrek van de ballonnen zagen gelijk 2 ballonnen vanuit Bakel over komen. Al met al een geslaagd evenement die wel mogelijk voor het volgend jaar vervolg krijgt 

25 Jaar Rijpelberg Sluit festiviteiten af.
Accordeondag
Beste wijkbewoners na bijna een jaar van activiteiten in het kader van 25 jaar rijpelberg staan we klaar voor de laatste 2 evenementen. Zoals in de vorige uitgave van het Hofkompas hebben jullie kunnen vernemen over de Accordeondag die zal worden gehouden op zondag 23 oktober in wijkhuis De Brem. Om 12.00 uur zullen de deuren opengaan en een programma gepresenteerd worden tot 18.00 uur. Mede door medewerking van Accordeon en Amusementsorkest Als Toen  kunnen ze u een programma presenteren met o.a. Accordeonvereniging Jan Martens die naast zijn gehele orkest ook diverse solisten op de bühne zal brengen.

Een fantastisch accordeonduo is De Oppertunities die samen een repertoire beheersen die we op weinig plaatsen tegenkomen, van tango tot pop. Ook De swingende Brabander onze eigen Theo van de Meulenhof is aanwezig met vooral swingende muziek. Natuurlijk zal ook Als Toen te zien en te horen zijn. Zoals bij alle evenementen van 25 jaar rijpelberg is de toegang GRATIS. Komt u even gezellig luisteren of een dansje maken op deze fantastische Muziek. Voor mensen die nog groene consumptiebonnen hebben is dit de laatste moge-lijkheid deze te gebruiken.

Bonte Avond
De allerlaatste activiteit in de viering 25 jaar rijpelberg, de bonte avond
De werkgroep heeft in samenwerking met carnavalvereniging De Spekzullekes een avond kunnen realiseren die het Helmondse nog nooit heeft meegemaakt. Er waren bij het maken van dit blad nog enkele kaarten beschikbaar.
Hoe en waar u die kunt verkrijgen leest u elders in dit wijkblad.

Namens de werkgroep wensen we u nog veel plezier bij de laatste 2 evenementen

Voorzitter/secretaris
Lambert Kreekels

okt 222005
 

Zet op de kalender: griepprik halen!
Griep is een acute infectie van de bovenste luchtwegen (neus, keel, longen) die wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Griep is erg besmettelijk en iedereen kan griep krijgen. Elk jaar krijgt vijf tot tien procent van de Nederlandse bevolking griep. Dit zijn één tot anderhalf miljoen mensen. Het griepvirus verandert regelmatig. De antistoffen die het lichaam het ene jaar aanmaakt, herkennen niet automatisch het virus van het jaar daarop. Hierdoor verrast het ons afweersysteem opnieuw. In tegenstelling tot een verkoudheid, is griep voor sommige mensen een gevaarlijke infectie. Elk jaar worden 20.000 mensen uit de zogenoemde risicogroepen in het ziekenhuis opgenomen en er overlijden 2.000 mensen per jaar aan de gevolgen van griep.

Hoe verspreidt griep zich?
Het griepvirus verspreidt zich vooral in de winter en het begin van de lente. Omdat het besmettelijk is, komt griep vaak als epidemie voor. Griep verspreidt zich via speekseldruppeltjes in de lucht (niezen, hoesten). Ook via direct contact (hand geven) of indirect contact (deurkruk) kunt u het virus oplopen. Het griepvirus gebruikt de slijmvliescellen van mond, neus, keel en longen om zich te vermenigvuldigen. Deze cellen sterven af, waardoor onze afweer afneemt en we bevattelijker zijn voor luchtweginfecties.

Wat zijn de symptomen van griep?
In Nederland zeggen we al snel dat we griep hebben, maar het merendeel van de mensen heeft dan in werkelijkheid een verkoudheid. Griep onderscheidt zich van een verkoudheid doordat de klachten in een zeer korte tijd sterk toenemen. Wie griep heeft, voelt zich binnen een paar uur doodziek, krijgt hoge koorts, koude rillingen, bonzende hoofdpijn, keelpijn, spierpijn over het hele lichaam, een heftige droge hoest en de eetlust verdwijnt. Pijn en koorts zijn het gevolg van de reactie van het afweersysteem op het griepvirus.
Bij griep zijn gezonde mensen al snel een week ziek. De koorts is binnen één dag na het begin van de klachten het hoogst en duurt één tot vijf dagen. Het duurt vaak nog twee weken tot een grieppatiënt zich weer helemaal de oude voelt.

Wat is de griepprik?
Bij mensen die tot de risicogroepen behoren, kan griep tot ernstige complicaties leiden, zoals bronchitis en longontsteking. Ook kunnen bijkomende bacteriële infecties optreden. 65-plussers, chronisch zieken, zoals hartpatiënten, suikerpatiënten, longpatiënten en nierpatiënten en mensen met een verminderde afweer vallen onder deze risicogroepen. Zij krijgen elk jaar een oproep om de griepprik te gaan halen. Het griepvirus verandert elk jaar en het is dus elk jaar opnieuw nodig deze vaccinatie te halen.

Wat te doen bij griep
Uitzieken is de beste remedie tegen griep. Zorg voor voldoende nachtrust, warmte en ontspanning. Als u te vroeg weer aan de slag gaat, kunnen de ziekteverschijnselen terugkeren. Er bestaan geen geneesmiddelen tegen griep. Bij Kring-apotheek de Rijpel zijn wel verschillende middelen te krijgen om de klachten, die bij griep horen, te verlichten.

Meer weten?
Wilt u meer weten over griep of over de griepprik? Kom dan eens langs bij Kring-apotheek de Rijpel en vraag naar onze informatiefolder

okt 222005
 

Brouwhuisseheide als uw achtertuin.
BBQ
De zomer is weer voorbij, we naderen de herfstvakantie en het gure najaar. Een tijd waarin het buiten slecht BBQ-en is. Waarom deze aanhef van dit artikel? Ik zal het u vertellen:
Zwerm bijen.
Net terug van een héél lang weekend … telefoon, een vrouwenstem zegt: mijnheer van de Kruif uit Eindhoven heeft ons naar u doorverwezen. (van de Kruif is een goed collega-imker). Er hangt een bijenzwerm bij ons aan de schutting, en wilt u die weghalen. De zwerm hing eerst ergens anders en men heeft er toen de BBQ ondergezet, het gevolg was dat de zwerm in paniek uitelkaar gevlogen is, en nu in kleine trossen bijen overal hangt. Ik kon me hier wel een voorstelling van maken, en omdat mijn collega een beroep op mij liet doen, heb ik toegezegd dat ik de volgende morgen langs zou komen. Het was nog erger dan ik verwacht had. Overal dode bijen, op de schuttingen zaten trosjes verkleumde bijen.
Achter de schutting trof ik tot mijn verbazing een zogenaamd 6 raams bijenkastje aan. Kennelijk van een imker. Het werd, alles bij elkaar opgeteld, een puzzel. Wie heeft nou wie gebeld en wie heeft de bijen uitelkaar gerookt met de BBQ.
Na wat telefoontjes kwam ik er achter. De mensen met de BBQ wisten dat je bijen met rook kunt behandelen. Hier is maar één antwoord mogelijk; blijf op deze manier van een bijenzwerm af, en laat het beroken aan de imker
(vakman) over. En dan gaat het nog wel eens mis, gelet op het krantenbericht, dat een imker in Breda met zijn bijen bezig was, en dat deze bijen in de aanval gingen, diverse personen in de omgeving waren gestoken, waaronder kinderen. Oorzaak (die neem ik voor mijn rekening) dicht bij de bijenkasten met een benzine- voertuig aan het crossen, voeg daarbij het zwoele weer en een imker die cursisten het een en ander wou laten zien in een bijenvolk zie daar alle ingrediënten aanwezig om bijen op stang te jagen. Ook hier kan gezegd worden; stunt niet met levende wezens in het algemeen en laat de bijen aan de imker over. En als er in een buurt/straat een zwerm hangt, coördineer dan het tele-foontje naar de imker.

Twee Kapiteins enz.
Natuurlijk heb ik diegene geholpen die mij gebeld heeft, met een bezem en wat vergif was daar het probleem opgelost. Een oplossing die mij als imker tegen de borst stuitte, het had zo anders gekund. Deze zwerm kon nergens meer voor gebruikt worden en was ten dode opgeschreven. Overigens is het niet normaal dat bijen eind augustus gaan zwermen. Dat behoren ze te doen in de maanden mei/juni.  Vermoedelijk een zogenaamde hongerzwerm. Daar over een volgende keer meer. 
Ik eindig meestal met: Bij overlast van bijen, wespen en hommels de Imker waarschuwen.

okt 222005
 

Heeft deze gemeente nog wel oog voor Rijpelberg?
Op zich lijkt dit een ware rare kop, want inderdaad de gemeente zal best nog wel oog hebben voor Rijpelberg. Zo weet men alle inwoners van Rijpelberg wel te vinden voor het innen van de belastingen en de gemeentelijke heffingen. Ook het dagelijks onderhoud van groen en verlichting vindt nog steeds plaats.
Als het om het onderhoud van onze fietspaden gaat, wordt het al wat minder, hier en daar een stukje nieuw asfalt, maar het zal blijken dat dat op den duur toch onvoldoende is.
Ook zien we op steeds meer plaatsen de klinkers schots en scheef liggen, maar zolang je er niet je been over breekt blijft het gewoon liggen.
Al met al, het onderhoud in Rijpelberg vindt nog wel plaats, maar minder dan minimaal.
Waar slaat deze kop dan op.
Het gaat om heel andere zaken, namelijk neemt de gemeente een wijk als Rijpelberg nog wel serieus.
Als we de begrotingen van deze gemeente eens goed onder de loep nemen blijkt dat niet het geval te zijn. De gemeente investeert gigantische bedragen in het centrum. Veestraat, Ameidestraat krijgen weer nieuwe klinkers, mooie banken en nieuwe bomen. Er wordt een nieuwe bibliotheek gebouwd, een nieuw kunsten-centrum en ook de omgeving van het Speelhuis zal nog heel wat eurootjes gaan kosten.
Als we dan de begrotingen eens goed bekijken of er ook nog geld over is om bijvoorbeeld voor Rijpelberg de beloofde 3e fase van de renovatie van het groen onderhanden te nemen, dan blijkt wederom dat de gemeente daar geen prioriteit aangeeft. Voor 2005 was er geen geld en ook voor 2006 is er weer geen geld, althans niet voor Rijpelberg. Door steeds maar uit te stellen gaan delen van de wijk verder vervallen. Hoewel de WVR er op heeft aangedrongen de 3e fase van de groenrenovatie ter hand te nemen in 2006, zal dat wederom niet plaatsvinden.
Ook onze vereniging wordt een flinke dreun gegeven in financiële zin.
Zoals bekend heeft de WVR twee takken van sport, namelijk belangenbehartiging voor de mensen in de wijk Rijpelberg en het organiseren van activiteiten. Vooral voor de activiteiten van de WVR is grote belangstelling, ook uit bijvoorbeeld Brouwhuis. Tot op heden maakte het niet uit of onze leden die deelnemen aan onze activiteiten nu in Brouwhuis of Rijpelberg woonden. Echter, de gemeente heeft nu besloten dat alleen nog leden die in Rijpelberg wonen in aanmerking kunnen komen voor een subsidie.
Nu is de ledensubsidie op zich niet zo

okt 222005
 

Bewonersgroep Residentie Brouwhorst
De initiatiefgroep die in juni de bewonersbijeenkomst organiseerde was verrast door de grote opkomst.
Dit is een bevestiging dat er veel leeft onder onze bewoners. Wij hebben ons dan ook beschikbaar gesteld om samen met nog drie vrijwilligers een bewonersgroep te vormen. Er is een tijdelijk bestuur geweest en dat is per 1-9-2005 omgezet in een definitief bestuur.

De taken zijn als volgt verdeeld:
Voorz.: Marie Wilbers, Deltaweg 27, 5709 AA.
Secr.:  Annie v/d Kerkhof, Deltaweg 69, 5709 AA.
Penningmeester: Dori Lage van Montfort, Deltaweg 5, 5709 AA.
Lid: Rosemarie Flapper, Deltaweg 33, 5709 AA.
Lid: Arie van Tongeren, Deltaweg 3, 5709 AA.
Lid: Tinie Wilbers, Deltaweg 27, 5709 AA.

Door een woonbode, een Residentie Bode, te maken, willen wij u drie à vier keer per jaar op de hoogte houden van alles wat er leeft. Geef ons een kans, wij kun-nen de wereld niet veranderen. Maar wij doen ons best de woonomgeving prettiger en gezelliger te maken.

okt 222005
 

Kopij en verschijndata 2006
              kopijdatum       verschijndatum            
Januari    31 december     14 januari
Februari  31 januari          11 februari
Maart      29 februari        11 maart
April       31 maart           15 april
Mei         30 april             13 mei
Juni        31 mei              10 juni
Juli/aug   30 juni              15 juli
Sept       31 augustus      15 september
Okt        30 september     14 oktober
Nov        31 oktober        11 november
Dec        30 november     16 december

Bibliotheek Brouwhorst verdwijnt?

Je weet het maar nooit bij deze gemeente. Maar misschien is de stadgids een voorbode van nog geheim beleid.
Afgelopen maand werd de stadsgids Helmond 2005

okt 212005
 

HOBBYCLUB
Beste ouders en kinderen,
Zoals jullie weten is er een hobbyclub in de Brem.
Op woensdagavond van 19.15 t/m 20.45 uur.
Leeftijd 11 t/m 15 jaar.
Op donderdagavond van 18.30  t/m 20.00 uur, leeftijd 6 t/m 11 jaar.
Voor informatie kunnen jullie bellen met: Riek Robbins
tel: 518181 of Jolanda Saelmans tel: 511344