sep 222005
 

 

Naamloos-1kopie21.jpg

 

Binnenkort voert Brabant Water weer verschillende werkzaamheden in het Bakels Bos uit. Dit om het grondwater te beschermen en om de natuur nog interessanter te maken voor de omwonenden.
Geen woekeraars
Het bestrijden van ongewenste soorten, voornamelijk de prunus, gaat de komende maanden weer van start. Brabant Water loopt alle behandelde plekken zorgvuldig na en waar de prunus nog niet is weggehaald, wordt dit seizoen gestart met het machinaal rooien. Zo krijgen de woekeraars in de toekomst geen kans om te groeien en daardoor wordt de begroeiing in het bos nog gevarieer-der.
Toekomstbomen
Ook zal dit najaar het middelste gedeelte van het Bakels Bos worden geblest en gedund. Hierdoor stelt Brabant Water de toekomstbomen vrij zodat deze nog tientallen jaren kunnen groeien. Dit zorgt voor een mooi en gevarieerd bosbeeld.
Bloeiende struiken
De buitenste rand van het bosgebied, grenzend aan de woonwijk Rijpelberg, wordt opgeknapt door struikvormers terug te snoeien. Jong opschot kan zo weer zorgen voor frisse, bloeiende struiken. Waar nodig dunt Brabant Water de bomen en worden de randen versterkt door het tussenplanten van bloem- en besdragende struiken.
Genieten
De zorg voor de natuur heeft alles te maken met de bescherming van het grondwater: de bron van uw drinkwater. Het grote deel van de bosbezoekers houdt zich prima aan de regels van dit speciale grondwaterbeschermingsgebied. Toch zijn er deze zomer helaas weer verschillende bosbrandjes gesticht en zijn andere vernielingen van de natuur geconstateerd. Genieten van het Bakels Bos is belangrijk maar doe dit wel met respect voor de natuur.
Brabant Water vraagt niet alleen van de gebruikers van de natuurgebieden om er zorgvuldig mee om te gaan. Zelf houden ze zich hier ook aan. Op 14 september  ontving  Brabant  Water

sep 222005
 

Beste mensen in Brouwhuis, Rijpelberg en Dierdonk,
Nu de vakantie periode weer voorbij is lijkt het zinvol om vanuit de politie Helmond Oost onze organisatie en activiteiten weer te geven. Wij zijn immers weer het activiteitenplan voor 2006 aan het voorbereiden en die activiteiten hebben raakvlak met uw veiligheidsbeleving in de woonomgeving, vandaar.
Regiopolitie Brabant Zuid Oost, afdeling Helmond Oost
De landelijke overheid bepaalt welke zaken extra aangepakt moeten worden. Ook regionaal wil de politie een aantal zaken extra aandacht geven.

Buurtbrigadier
De buurtbrigadier werkt in een bepaald gebied. Het is een zeer ervaren politieagent. De buurtbrigadier weet wat er in de buurt leeft en kent veel bewoners. Hij treedt op tegen verkeerd gedrag en overlast in de buurt.
De buurtbrigadier informeert de netwerkinspecteur over structurele knelpunten en problemen in zijn buurt. Samen zoeken ze met andere instanties naar oplossingen. Een buurtbrigadier heeft veel contacten met scholen en jeugdinstellingen.

Netwerkinspecteur
Een netwerkinspecteur is een politiefunctionaris die vooral samenwerkt met allerlei instanties in zijn werkgebied. Bijvoorbeeld met de gemeente, dorps- en wijkraden, buurtverenigingen, winkeliersverenigingen, horeca-verenigingen, scholen, maatschappelijke instellingen en het openbaar ministerie. Door deze samenwerking en contacten ontstaat een netwerk. Als er problemen in zijn buurt zijn, zoekt de netwerkinspecteur in zijn netwerk naar partners die samen met hem het probleem proberen op te lossen.
De netwerkinspecteur adviseert andere instanties ook bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van verkeersveiligheid, jeugdbeleid en aanpak van criminaliteit en overlast.

Team Verkeershandhaving van Politie Brabant Zuid-Oost
De medewerkers van het Team Verkeershandhaving houden controles op provinciale of lokale wegen waar de verkeersveiligheid moet verbeteren. Dat gebeurt na een analyse, waarbij wordt gekeken naar de verkeersdrukte en het aantal ongevallen. Na een meting wordt eerst gekeken of een aanpassing van de weg een bijdrage kan leveren aan de verkeersveiligheid. Als dit niet gaat of nog onvoldoende resultaat oplevert, kunnen er verkeerscontroles plaatsvinden.

Buurtpreventieproject
In een buurtpreventieproject overleggen politie en buurtbewoners geregeld over allerlei zaken waar de bewoners tegenaan lopen. Samen kunnen zij vaak meer voor elkaar krijgen op het gebied van extra beveiliging van de wijk. De bewoners  krijgen tijdens  dit project ook informatie over onderwerpen als inbraakpreventie en het vergroten van de sociale controle door het maken van goede onderlinge afspraken met bijvoorbeeld de buren. De buurtbrigadier is namens de politie het eerste aanspreekpunt in een buurtpreventieproject. In een buurtpreventieproject neemt ook de gemeente deel aan overleg over verschillende projecten.

Jaarplan Politie Helmond-Oost 2005 (2006)
Politie Helmond-Oost heeft een jaarplan voor 2005 gemaakt. Hierin staat beschreven aan welke onderwerpen zij (extra) aandacht moet en wil besteden i.v.m. het waarborgen voor de veiligheid in de wijken Dierdonk, Rijpelberg en Brouwhuis.

Samenwerking
De politie werkt niet alleen. Zo werkt de politie regelmatig samen ambulancediensten en artsen als er bijvoorbeeld gewonden zijn bij een aanrijding. In andere gevallen werkt de politie samen met de brandweer. Om overlast op uitgaansavonden te beperken, werkt de politie samen met gemeenten, horecaondernemers en beveiligingsbedrijven. Om het aantal inbraken te verminderen, werkt de politie onder andere samen met gemeenten, wo-ningcorporaties, hang- en sluitwerkfabrikanten en verzekeraars.
Omdat criminelen zich niet houden aan landsgrenzen, werkt de politie ook samen met de politie in andere landen en overkoepelende organisaties zoals Interpol en Europol, bijvoorbeeld bij de bestrijding van fraude, drugs- en mensenhandel.

Partners
Om de wijkveiligheid te kunnen handhaven en te waarborgen zijn er verschillende partners nodig. De partners die de wijkveiligheid in de wijk Brouwhuis in stand houden zijn: gemeente Helmond, politie, Openbaar Ministerie, brandweer, SRE, GHOR, GGD, 3VO, wijkorgaan en klankbordgroep, winkeliersverenigingen, woningbouwverenigingen, scholen en jongerenwerk.

Buurtbrigadiers voor Rijpelberg en Brouwhuis:
Huub Reulen (Brouwhuis dorp) Huub Braken (Brouwhuis Noord) Rijpelberg: Henry van Dongen en Bert van Rixtel.
Te bereiken via telefoon nummer 0900-8844

De inspecteur van politie R.E. (Ruud) Bos ruud.e.bos@brabant-zo.politie.nl

sep 222005
 

Even prikken.

Normen en waarden.

Het kabinet Balkende heeft de mond vol van normen en waarden. Op zich natuurlijk een goed streven om als maatschappij de normen en waarden na te leven. Dat kan het leven een stuk eenvoudiger maken. Problematisch is alleen dat als je als kabinet de normen en waarden nu zo hoog in het vaandel hebt staan, je ook zelf het voorbeeld moet geven.

Afgelopen weken was ruimschoots in het nieuws dat de CDA-minister van Landbouw, ondanks dat hij dat niet zou mogen, betrokken is geweest bij activiteiten van zijn landbouwondernemingen. Wat hij had uitgevreten was tegen de norm dat een minister geen belangen mag hebben in een bedrijf. Het gevolg voor hem was minimaal. De premier deed het af met “het was een vergissing van hem”. Nu vergis ik me ook wel eens. Zo reed ik afgelopen zomer op mijn dooie gemak door het Limburgse landschap. Je kunt je wel voorstellen zo

sep 222005
 

PICT0044.JPG

De grootste en voor veel kinderen ook een van de leukste activiteiten van Wijkvereniging Rijpelberg (WVR) ging op maandag 15 augustus 2005 van start. Rond de klok van half een druppelden de eerste deelnemers ons wijkhuis binnen. Het was de elfde keer dat de deuren van De Brem opengingen voor een elk jaar in aantal groeiend legertje kinderen dat mee kwam doen met de kindervakantieweek. De zon had nog niet zo goed begrepen dat we vandaag toch echt van start gingen en dat er dus gerekend werd op flink wat zonnestralen. Maar met de zon kwam het goed. Elke dag kwam er minimaal een graad bij en op het hoogtepunt, de donderdag, was de zon in staat om het kwik te doen stijgen tot maar liefst 28 graden. Warmer hoefde echt niet.

De organisatie kon gelukkig rekenen op een voldoende aantal aardige en enthousiaste begeleiders, wat natuurlijk een absolute voorwaarde is om met een grote groep kinderen op pad te gaan. Voor het eerst was de organisatie afgestapt van de tweedeling Jongeren en Ouderen en werd er een Middengroep geformeerd. De groepen werden op deze wijze homogener in leeftijd en de activiteiten konden, zo was de opzet, beter afgestemd worden op de doelgroep. Ook het programma zag er goed uit. We hadden dit jaar, zo denken we, wederom een aantrekkelijk en uitdagend programma voor de schooljeugd van Brouwhuis en Rijpelberg op papier gezet en de verwachting was dan ook dat aan het einde van deze week 98% van onze deelnemers tevreden naar huis zou gaan.

Dit jaar hadden we evenals het vorige jaar gerekend en begroot op 300 kinderen. Op onze vier geplande inschrijfavonden kon men zich inschrijven. Onze eerste inschrijfavond op 23-05-2005 was er uitsluitend voor vrijwilligers. We konden hier naar verwacht een substantieel deel van onze benodigde vrijwilligers inschrijven. Op de eerste algemene inschrijfavond was het een gekkenhuis in De Brem. Tegen de klok van negen uur hadden we al bijna 290 kinderen ingeschreven. Op de tweede algemene inschrijfavond besloten we om de rij die aan de deur stond in te schrijven en om de laatste inschrijfavond te laten vervallen. Uiteindelijk hadden we door deze werkwijze toch nog 337 kinderen als deelnemers geboekt voor onze kindervakantieweek.

Een bijzondere dank zijn we natuurlijk verschuldigd aan al onze 134 vrijwilligers. (groeps-begeleiding, sjouwers en bouwers, verkeersregelaars, fietsenstalling, schminken, catering, wijkhuis en spelleiders.) Zonder hen zou deze week uiteraard niet mogelijk zijn

sep 222005
 

 

Naamloos-1kopie17.jpg

 

Maandag 15 augustus 2005
Op deze eerste middag was het in het begin zowel voor de kinderen als voor de wisselende begeleiders nog wat wennen maar al snel na de kennismaking met de andere deelnemers kon het plezier beginnen. Het bos, weliswaar nog nat, werd door Midden en Ouderen bezocht voor het Levende Strategospel. We hadden vandaag gekozen voor de Water-Vuur-en-Spons-variant, zodat alle deelnemers evenveel kans maakten op de overwinning. Op de vijftien minuten durende wandeling naar en van het bos kon Midden een vragen-gok-lijst over onze kindervakantieweek proberen op te lossen. Ouderen konden hun hersenen pijnigen met een quiz over Brabantse plaatsnamen. Terwijl Jongeren zich met onder andere Oudhollandse Spelen vermaakten in speeltuin De Rijpelroets werd er in De Brem ook nog vakkundig getimmerd, gezaagd en geboord aan vogelhuisjes. Natuurlijk konden de makers deze werkstukken na afloop mee naar huis nemen. Op deze eerste middag werden alle deelnemers ook nog uitgenodigd om op de achterzijde van een rol behang een leuke en originele naam voor hun groep te kwasten, te schrijven, te kleuren en de rest van het papier sensationeel te decoreren. Aan het einde van de middag werden al deze kleurrijke banen aan de wanden van het wijkhuis opgehangen. Een prima begin van onze kindervakantieweek.

sep 222005
 
Naamloos-1kopie14.jpg

Dinsdag 16 augustus 2005
Ook vandaag hadden we gesplitste activiteiten voor onze deelnemers. Midden en Ouderen gingen met de fiets naar zwembad De Wiemel. We konden daar van twee binnenbaden gebruik maken. Interessant voor de jeugd waren de beide duikplanken en de kabelbaan die de gebruikers over het water transporteerde, maar die hen ook automatisch in het water deed belanden. De fietstocht naar en van het zwembad verliep voor beide groepen zonder noemenswaardige problemen. Ook vandaag hadden we gezorgd voor voldoende toezicht op zowel de kleedkamers als de baden. Opgemerkt kon worden dat er toezicht gehouden werd op alle deelnemers in het bad, omdat er zonder ons herkenbare gele T-shirt niet of lastiger geconstateerd kon worden of een zwemmer wel tot onze groep behoorde.
Vandaag werd er ook voor de eerste keer gereisd met de bus. De bestemming was De Aardborsthoeve in Mierlo. Op het erf van deze hoeve waanden we ons in een ouderwetse boerenomgeving. We zagen het en we roken het. Authentieke ervaren provinciale boerkes menden de Brabants opgetuigde paarden die de acht huifkarren trokken die we gecharterd hadden voor een tocht met ongeveer 150 personen over de Strabrechtse Heide. Het was prima weer en er werd gezongen in de huifkarren. De huifkartocht werd voor de eerste keer onderbroken voor de lunch en enkele spelen. De ontmoeting met schaapsherder Kees was een belevenis op zich. Hij wist een boeiend verhaal te houden over de schapen, de heide en de honden. Zo

sep 222005
 

 

PICT0049.JPG

 

Donderdagavond 18 augustus 2005  
Evenals vorig jaar hadden wij voor de kinderen vanaf 10 jaar weer een leuke comedy uitgezocht. Zij die nog niet al te vermoeid waren van de inspanningen van de afgelopen dagen konden deze film bekijken in De Brem. Zo

sep 222005
 

 

Naamloos-1kopie3.jpg

Twirlvereniging The Young Sensation start weer met een nieuwe opleidingsgroep
De schoolvakanties zijn alweer bijna voorbij en dat betekent voor de Helmondse Twirlvereniging The Young Sensation dat ook de trainingen weer worden hervat. Inmiddels wordt er alweer fanatiek getraind voor de tweede helft van het seizoen en natuurlijk voor de Nederlandse Kampioenschappen die in januari 2006 zullen plaatsvinden.

Aangezien de vereniging na de zomervakantie altijd start met een nieuwe opleidingsgroep is dit een uniek moment voor jongens en meisjes vanaf vier jaar om ook een keer vrijblijvend met de training mee te doen. Twirlen is een combinatie van majorette, ballet, turnen en alle vormen van dans. In de opleidingsgroepen van The Young Sensation wordt aan al deze aspecten aandacht besteed.

De opleidingsgroepen van The Young Sensation trainen op maandagavond van 18.00 – 19.00 uur in de gymzaal van de Praktijkschool, Generaal Snijder-straat 51 in Helmond (tegenover winkelcentrum Straakven). Iedereen is van harte welkom om eens een keer gezellig met de leden van de vereniging mee te twirlen.

The Young Sensation is zeer succesvol in de twirlsport. De afgelopen jaren werden er maar liefst 26 Nederlandse Kampioenstitels gewonnen en op de regionale wedstrijd brengen de twirlers iedere keer weer bergen eremetaal mee naar Helmond. Echter plezier met elkaar in de sport is het motto van de vereniging en dat proberen zij o.a. uit te dragen door het organiseren van veel verschillende verenigings-activiteiten.
Meer informatie is verkrijgbaar bij Sandra Valkenburg, tel. 521447 of op de website:
www.theyoungsensation.nl

sep 222005
 

In het algemeen gesteld gaan we steeds vaker en verder op vakantie. Twee of zelfs drie keer de koffers in- en uitpakken is allang geen uitzondering meer. De reisverzekering is zelfs een doorlopende verzekering geworden. We weten niet meer precies waar de Veluwe ligt. Laat staan dat we plannen maken om daar eens naar toe te gaan. De Turkse badplaatsen kennen we wel allemaal bij naam en ook de grote wereldsteden kennen voor ons geen geheimen meer. De namen van de internationale luchthavens klinken ons bekender in de oren dan de naam van het pleintje twee straten verder op. Je zou haast denken dat het in deze context verwonderlijk is dat er nog animo is om als vrijwilliger mee te werken aan een low-budget-activiteit als de door de Wijkvereniging Rijpelberg (WVR) georganiseerde Kindervakantieweek. In het bijzonder de moeders van de kinderen meldden zich aan en ook over de deelname van jeugdige begeleiders was men dik tevreden. De organisatie kende weinig problemen en ook de Nederlandse zomer viel dit jaar in week 33. Al deze ingrediënten zorgden ervoor dat de laatste week van de basisschoolvakantie voor de jeugd in Brouwhuis en Rijpelberg wederom het succes-nummer van de WVR genoemd mag worden. Toch zijn er kanttekeningen te maken. In de omgeving hadden kindervakantieweken meer moeite om vrijwilligers te werven. Het wordt, begreep de schrijver, toch elk jaar weer iets lastiger om voldoende vrijwilligers bij elkaar te krijgen. En waarom, zo vroeg ik me af. Is er géén of te weinig betrokkenheid bij de activiteiten die hun kinderen leuk vinden? Hebben de ouders het te druk met hun carrière? Vinden ze hun baas belangrijker dan hun kinderen? Lijkt het ze wel handig als ze een week een goedkope oppas hebben? Het blijft gissen. Voor elk kind is één vrijwilligersdag nodig. Met een deelnemersaantal van 300 kinderen zijn er dus 300 vrijwilligersdagen nodig. Als dus alle ouders de bereidheid hebben om één dag mee te helpen, dan kan deze week ook de komende jaren gewoon blijven bestaan. Tenslotte doet u het voor uw eigen kinderen. Namens de organisatie mag ik u alvast hartelijk bedanken voor uw massale aan-melding voor de Kindervakantieweek 2006.

Door:
J.E. Haer.

sep 222005
 

Wespen
In het juli/augustus nummer heb ik u beloofd om de verschillen van de bovengenoemde insecten te vertellen.

De hoornaar
De hoornaar (Vespa crabo) is onze grootste wespensoort. Van ouds-her met een slechte faam. Drie steken van een hoornaar zouden dodelijk zijn voor een mens en 7 steken voor een paard. Dit is werkelijk grote onzin. De steken van een hoornaar zijn weliswaar zeer pijnlijk, maar het gif is niet gevaarlijker dan van een gewone wesp  (Vespula vulgaris). In verge-lijking met de gewone wesp zijn hoornaars vredelievend. Ze steken alleen maar als men ze in het nauw brengt. De nesten lijken op die van de gewone wesp, echter 4 tot 5 x zo groot. Het nestmateriaal is afkomstig van het hout van schuttingen en dergelijke. Alleen de koningin overwintert en begint in het voorjaar met de nestbouw, en dat wordt geleidelijk over-genomen door de werksters. Een hoornaars volk kan zich uitbreiden tot ruim 4000 individuen. Deze dieren leven van luizen, rupsen en andere insecten en ze versmaden zeker een honingbij niet.
Dit laatste vindt de imker niet zo leuk, maar als ze niet meer doen dan zo nu en dan een bij vangen, dan mogen ze dat van mij. Wellicht helpen we ze op deze manier te overleven. In de herfst sterft het hele volk uit behalve de bevruchte vrouwtjes, die gaan overwinteren. Dat men de hoornaar voor een horzel houdt komt waarschijnlijk door dat onze Oosterburen dit dier een Hornisse noemen. Met wat fantasie is hier Horzel van te maken. Overigens mag je in Duitsland de hoornaar niet verdelgen, deze is bij de wet beschermd.
In Nederland is dat nog niet aan de orde.

De horzel
Een onooglijk dier, zowel de paar-deluisvlieg (Hippobosca equina) als de schapenhorzel (Oestrus ovis) zijn allebei geen lieverdjes. De paardeluisvlieg pest meestal runderen en paarden, ze voeden zich met het bloed van hun gastheer, en zetten zich vast op plaat-sen waar het getroffen dier net niet bij kan. De vrouwtjes van de schapenhorzel zetten de reeds uitgekomen larven af bij de neusgaten van schapen. Van daaruit dringen de larven de neusholte binnen en later de voorhoofdsholte. Het slijmvlies wordt geïrriteerd en tot sterke slijmproductie aangezet. De larven leven van het slijm. U snapt wel dat de schapen er goed ziek van worden. Dit soort insecten hebben beslist mijn aandacht niet, maar ze horen kennelijk bij, ook in onze natuur thuis.
Het geldt nog steeds: overlast van wespen, bijen of hommels de imker waarschuwen.
                        Wordt vervolgd.

sep 222005
 

 

Naamloos-1kopie2.jpg

 

De drie dierenparken in Helmond, de Rippert, het Hortensiapark en het Warandepark trekken gelukkig altijd al veel belangstelling van het publiek, maar nu is in het voorjaar en de zomer door de mooie dagen en de aanwezigheid van jonge dieren de belangstelling extra groot geweest.
Deze belangstelling is nu juist de reden geweest voor een gesprek tussen de dierverzorgers, de voorzitster van de Dierenambulance Wilma Michielsen en de beheerder van de parken dierenarts Alexander Bogaerts.
Veel mensen vinden het leuk om de dieren te voeren. Op zich prima, maar doe het dan met mate en verstrek dan het voor de diersoort geschikte voer.
Let op dat dieren geen plastic en papieren verpakkingen op kunnen eten. Neem plastic en papier bij voorkeur mee naar huis en doe het daar bij het afval. In de dierenparken wil het plastic en papier nog wel eens rondwaaien of vogels pikken het uit de afvalbakken en zo kan het alsnog schade berokkenen.
Voer ook zeker geen oude of zelfs beschimmelde etensresten.
Tuinafval dient al helemaal niet binnen de omheining gekieperd te worden. Onlangs had een lama op de Rippert vergiftigingsverschijnselen door het eten van tuinafval. Om deze reden moest deze lama, die pas gejongd had, apart gezet worden. Het dier wist uit te breken en verwondde hierbij haar uier. Mensen zien zo

sep 222005
 

WERKGROEP 25 JAAR RIJPELBERG.
Beste Wijkbewoners.
Na deze vakantie is de werkgroep 25 jaar Rijpelberg bezig met de laatste 5 evenementen. Elders in dit nummer van het hofkompas treft u dan ook een grote publicatie van twee grote evenementen.

MUZIEKFEEST 17 september.
De werkgroep sluit hierbij het buitengebeuren mee af. Naast de blokhut van de scouting Rijpelberg tot middernacht een programma gebracht worden voor jong en oud.

MIDDAGPROGRAMMA
Op het terrein zal Clown Pietje met zijn Muzikale vrienden (poppen) de kinderen ontvangen vanaf 13.00 uur. Vanaf twee uur zal Dj Silvo en Presentator John iedereen 3 uur lang vermaken met muziek, maar je kunt ook meedoen aan een karaoke. Daarnaast is er ook gelegenheid om je laten schminken. Op de middag zullen we de prijzen gaan uitreiken van de kleurwedstrijd

sep 222005
 

Werkgroep 25 jaar Rijpelberg organiseert op 5 november  een fantastische Bonte Avond in het Veka-Sportcentrum.
Op deze avond treden vanaf 20.00 uur voor u op de Helmondse amusementsgroepen:
Plek Plek 

sep 222005
 

Tienerhuis Skatepark!
Het is feest, want het Tienerhuis Skatepark bestaat dit jaar 5 jaar. GRATIS pasjes worden er uitgegeven t/m april 2006.
Nieuwe activiteiten in het Tienerhuis!
Nou, de vakantie zit er weer op! En het jongerenwerk van Stichting Welzijn Helmond start haar nieuwe activiteiten. We beginnen met de populaire sport breakdance!
Op woensdag 14 september heeft een battle plaatsgevonden in het kader van het project Samen in Beweging. Na deze battle begint een breakdancecursus. Iedereen die besmet is met het virus en ook al die vette moves wil leren, moet hier gewoon aan meedoen! De cursus start op woensdag 21 sept en duurt 6 weken. We beginnen om 19.00 uur en het duurt tot rond 20.00 uur. De kosten zijn

sep 222005
 

BALLONVAART 18 september.

Op 18 september zal naast de ballon van Re/Max ook een ballon van Merenko het luchtruim kiezen vanaf het terrein naast de scouting Rijpelberg. Het tijdstip van vertrek is nog niet bekend maar dit alles is altijd een leuk kijkspel.  Hiervoor kunt zich helaas niet meer aanmelden maar u kunt door het kopen van een lot van

sep 222005
 

De Kring-apotheek adviseert over het medicijnkastje
Uw huisapotheek op orde

Iedereen zou zo min mogelijk medicijnen in het medicijnkastje moeten bewaren. Maar toch is het wel makkelijk om, naast de chronische medicatie die dagelijks gebruikt wordt, een aantal zelfzorgmiddelen in huis te hebben, die veelvoorkomende ongemakken kunnen verhelpen. Een zelfzorgmiddel is een medicijn waar geen recept voor nodig is. Het kan zo in apotheek of drogisterij gekocht worden. Voorbeelden zijn pijnstillers, hoestdrank, neusdruppels en middelen tegen jeuk bij insectenbeten. Welke zelfzorgmiddelen zijn om in huis te hebben, hangt onder andere af van de gezinssamenstelling. Vraag gerust om advies bij Kring-apotheek de Rijpel

Waar hangt het medicijnkastje?
In de meeste huishoudens is een medicijnkastje aanwezig. Hierin worden vaak ook verbandmiddelen en cosmetica bewaard. Het is het beste om alleen medicijnen in het medicijnkastje te bewaren. Daarnaast staat of hangt het medicijnkastje bij veel mensen in een warme en vochtige badkamer. Dat is absoluut geen goede plaats. Geneesmiddelen moeten koel en droog bewaard worden.
Zorg ervoor dat kleine kinderen niet bij het medicijnkastje kunnen. Geneesmiddelen zien er soms uit als snoepjes en als kinderen ze innemen kan dat gevaarlijk zijn. Laat geneesmiddelen om diezelfde reden nooit in huis rondslingeren. Ook een goed gevulde verbanddoos is onontbeerlijk. In tegenstelling tot een medicijnkast moet iedereen de verbanddoos snel kunnen pakken. Gebruik dan ook een herkenbare verbanddoos die goed gevuld is. Meer weten over de inhoud van een verbanddoos? Kom dan eens langs bij de Kring-apotheek.

Houdbaarheid
Het is goed om de huisapotheek regelmatig te controleren op oude medicijnen en aan te vullen als dat nodig is. Op de verpakking van elk geneesmiddel staat een vervaldatum. Deze datum geldt alleen als de verpakking nog ongeopend is. Zodra de verpakking geopend is, neemt de houdbaarheid af. Zorg ervoor dat tubes en potjes altijd goed worden afgesloten. Het is ook verstandig om de verpakking niet direct weg te gooien en naast de vervaldatum de datum van opening te zetten. Over het algemeen gelden de volgende richtlijnen:

* Zetpillen en zalven: 1 jaar   houdbaar
* Tabletten, capsules en poeders: 3 jaar houdbaar
* Geconserveerde dranken: 6 maanden houdbaar
* Niet-geconserveerde dranken: 2 weken houdbaar
* Crèmes: 1 jaar houdbaar
* Oogdruppels: na openen 1 maand houdbaar
* Neus- en oordruppels: na openen 3 maanden houdbaar

Ook bij geneesmiddelen die in de apotheek worden bereid, staat een vervaldatum vermeld. Kom bij twijfel over de houdbaarheid altijd naar Kring-apotheek de Rijpel. Daar liggen ook de infor-matiefolders

sep 222005
 

Kat en Hond
Beste Dierenvrienden
De vraag: Frans waarom zijn raskatten zo bijzonder?

Duizenden jaren lang heeft de kat, net als de hond, de mens in zijn evolutie vergezeld. Ook vandaag de dag hoort hij bij ons dagelijks leven. Toch denken wij bij katten, anders dan bij honden, niet aan een raskat, maar meestal aan het typische silhouet van de getijgerde straatkat. We vergeten dan dat er ongeveer vijftig verschillende rassen bestaan. Ze zijn het resultaat van een lange en strenge selectie door enthousiaste fokkers, die op zoek zijn naar katten met een unieke bouw, allure, schoonheid en persoonlijkheid. Ontdek de fascinerende wereld van de raskatten via drie vertegenwoordigers: De Siamese kat, de Perzische kat, en de Maine Coow. Die keuze is geen toeval. Deze drie katten symboliseren immers de variëteit en de rijkdom van de kattenrassen, hun adel en hun schoonheid. Eigenlijk zouden we schoonheid in het meervoud moeten schrijven, want de kat is op vele manieren mooi. Denk eens aan de atletische schoonheid en de hypnotische blik van een Siamees, de prachtige vacht en de aristocratische hou-ding van de Maine Coow. Om een ras te kunnen waarderen, moeten we immers eerst de kat beter le-ren kennen, zodat we daarna de kenmerken die elk ras uniek maken beter begrijpen.

De Pers: Statige zachtheid voor het meest befaamde kattenras ter wereld.
Maine Coow: Een Amerikaanse reus of stille ruigaard.
Siamees: Een praatgrage en extraverte gentleman die spierwit geboren wordt.
Abessijn: Een gedistingeerde kat, speels en nieuwsgierig, met gouden glittertjes in de ogen.
American Curl: Een ondeugende maar makkelijke kat met gekrulde halvemaanvormige oren.
American shorthair: Afkomstig uit Europa, sociaal ingesteld en een goede jager. 
Turkse angora: Deze elegante kat met een zijdeachtige vacht was lange tijd een favoriet aan het hof van de Franse koningen.
Bengaal: De Aziatische katachtige met het onstuimige temperament.
Blauw reus: Een grote, kalme kat met een charmante persoonlijkheid.
Bombay: Een zwarte, zachte panter met koperen ogen.
Brits korthaar: Een tot de adelstand verheven straatkat, rustig en opgewekt.
Burmees: Extraverte en levendige kat met een sterke persoonlijkheid.
Chartreux: Blauwe kat uit Frankrijk, een stille kracht met gouden ogen.
Cornish rex: Een Speelse en sociale acrobaat met kroesvacht.
Devon rex:
Schapenvacht en vleermuis oren voor een kat die een hekel heeft aan alleen zijn.
Egyptische mau:
Deze gevlekte kat met mascara werd aanbeden in de oudheid.
Noorse boskat:
Een rustige wilde kat met een lange dikke vacht.
Oosters korthaar:
Deze hazenwind onder de katten is effectief en bezitterig.
Ragdoll: Een zachte levens-genieter die graag op jacht gaat.
Heilige bikmaan: Blauwe ogen en witte schoenen voor deze kalme en imposante kat.
Scottische fold: Een lijvige bolronde poes met kleine naar voren gevouwen oren.
Siberische kat: Een Rus uit het koude noorden met een gestaald maar sociaal karakter.
Somali: Een echte huisvos.
Sphynx: Een naakte kat die gevoelig is voor zonlicht.
Tokanees: Een siamees-burmese kruising met een marter vacht.

Heeft u nog vragen. Indien mogelijk helpen wij u graag.
Frans en Betsie, telefoonnummer 0492-510513.

sep 222005
 

Eindelijk een naschoolse opvang in de wijk Rijpelberg
Na zes weken flink verbouwen is het dan zover! NSO de Sleutel is geopend !

Op het Utrechtplein 4A bieden wij een professionele opvang aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. De openingstijden zijn alle dagen na schooltijd en studie/vakantiedagen.

Let op !
Ook al is de opvang particulier, de vergoeding van de belastingdienst en/of gemeente geldt ook hier. Kom gerust eens binnen en verbaas je over de ruime en sfeervolle locatie Open dag: 1 oktober 2005

Voor meer informatie kunt u altijd bellen: 0492-516013 of 06-55794828
Jenny Groenendijk

sep 222005
 

Minder uitgaven, meer milieu.
Top tien van besparingstips.

  1. Dakisolatie en tochtstrips   270 euro
  2. Minder voedselverspilling   165 euro
  3. Zuinig rijden                    135 euro
  4. Wat vaker de fiets            110 euro
  5. Een graadje lager               47 euro
  6. Efficiënt wassen / vaatwasser  45 euro
  7. Vijf spaarlampen                40 euro
  8. Waterbesparende douchekop 35 euro
  9. PC en TV echt uit               35 euro
  10. Bij mooi weer de was buiten  30 euro
          Totale besparing            912 euro
Moet er bezuinigd worden thuis? Geen ongewone opgave tegenwoordig en er zijn veel manieren om de uitgaven beter in de hand te houden. Veel koopjesjagers zien echter een belangrijk middel om geld te besparen over het hoofd: zichzelf!  Want een gemiddeld huishouden kan gemakkelijk enkele honderden euro

sep 222005
 

Assistenten gevraagd!
Sinterklaas neemt intrek in kasteel Helmond
In november 2005 ontvangt Helmond een bijzondere logé: Sint Nicolaas neemt op uitnodiging van Stadspromotie Helmond zijn intrek in het kasteel. In de periode voorafgaand aan 5 december zal de Sint vele kinderen welkom heten op het kasteel. Ze kunnen dan een kijkje nemen in de vertrekken waar tientallen Pieten druk bezig zijn met de voorbereidingen voor 5 december.

Vrijwilligers
Om het kasteel voor te bereiden op de komst van Sinterklaas zoekt Vrijwilligerscentrale Helmond nog heel veel mensen die het leuk vinden om de organisatie te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door een rol te spelen in het kasteel, denk hierbij aan alle mogelijke werkzaamheden, van toneelspel tot technische ondersteuning, van helpen opruimen tot het regelen van vervoer.

Wie meer wil weten over dit project en de mogelijkheden om als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan het Kasteel van Sinterklaas, kan contact opnemen met: Vrijwilligerscentrale Helmond, Stationsplein 15-21, Helmond, tel.: 0492-535574.
Vragen naar Margriet Swinkels, Nicole de Ruijter of Gonneke Sanders. Of via info@vrijwilligerscentralehelmond.nl

Informatieavond vrijwilligers Kasteel van Sinterklaas
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst op dinsdag 27 september om 20.00 uur bij de Rabobank, Kerkstraat 33, Helmond (ingang achterzijde).