jul 232005
 

Invoering alcoholverbod Berkendonk niet aan de orde

Inzake de berichtgeving over de invoering van een alcoholverbod op Berkendonk bericht de ge-meente Helmond, dat van invoering daarvan geen sprake is. De nood-zaak daartoe ontbreekt thans. In personeel en beheersmatig op-zicht zijn voldoende maatregelen getroffen om te voorzien in ordehandhaving. Uitbreiding van het beheersinstrumentarium met het middel van een alcoholverbod is niet noodzakelijk, zo hebben de burgemeester en de politiechefs gezamenlijk geconcludeerd.
Alcoholgebruik, met mate, door recreërende bezoekers zal worden blijven toegestaan als dit niet leidt tot excessieve ordeproblemen.
Door het gemeentebestuur, de politie en andere betrokken partijen zal alles worden gedaan om de Helmonders die op Berkendonk willen recreëren, een fijne en onbezorgde zomer te bieden.

 

Naamloos-1kopie31.jpg

Ook dit jaar zorgen de vrijwilligers van de Reddingsbrigade Helmond weer voor de veiligheid op en in het water.

jul 232005
 

Hallo,
Goed van jullie dat jullie duide-lijkheid hebben verschaft over de geruchten die de ronde deden n.a.v. de vechtpartij in Berken-donk.
Wel wil ik een antwoord geven op de vraag waarom er niemand heeft geprobeerd de jongeren uit elkaar te houden:
Je ligt daar op een zaterdagmiddag gezellig met je kids te genieten van het mooie weer, als er dan een vechtpartij uitbreekt, kan ik me voorstellen dat je je daar niet mee gaat bemoeien, want je moet ook op je kinderen letten. Verder ga ik echt niet het risico lopen om zelf bewerkt te worden met een kapot bierflesje. Het is jammer, maar zo steekt de maatschappij tegen-woordig wel in elkaar, je loopt gewoon liever geen risico. Jammer maar helaas. Zo …. dat wou ik even kwijt, want ik voelde me wel aangesproken door het artikel.
 
Met vriendelijke groeten,
 
MF 

jul 232005
 

Even prikken.

Klagen?

Minister Hoogervorst van VWS vindt dat al die burgers van dit land nu eens moeten stoppen met klagen. Hij is al dat geklaag meer dan zat. En klagen is ook niet nodig, want het gaat volgens hem toch goed?
Nu is Naald natuurlijk een notoire klager, zeker als het de overheid betreft. Dus ik voel me direct door hem aangesproken.
Volgens het woordenboek is klagen

jul 232005
 

Van 15 tot en met 19 augustus organiseert de Werkgroep Kindervakantieweek van Wijkvereniging Rijpelberg voor de 11e keer de kindervakantieweek.
In deze week zullen de kinderen een aantal keren met de bus vervoerd worden. Uit veiligheidsoverwegingen zullen de bussen, die de kinderen komen halen en terugbrengen, zich opstellen op het Peelhof ter hoogte van de achterzijde van het oude EDAH-pand.
Als gevolg hiervan is het gedurende circa 10 minuten niet mogelijk met de auto gebruik te maken van deze weg.
Een en ander zal geschieden op dinsdag 16 augustus om circa 9.30 uur en 16.00 uur, op donderdag omstreeks 11.30 uur en 16.30 uur en tenslotte op vrijdag 19 augustus om circa 9.00 uur en om circa 18.00 uur.
Wij vragen uw begrip hiervoor.

jul 232005
 

Op zaterdag 10 september zal door basketbalvereniging de Wizerds een basketbaltoernooi worden georganiseerd. Iedereen t/m 16 jaar kan zich binnenkort aanmelden en opgeven via www.25jaarrijpelberg.nl of zich inschrijven via een inschrijfformulier dat in de loop van juli bij Cafetaria de Bonte Plu en Speeltuin de Rijpelroets beschikbaar is. Inschrijvingen moeten voor 23 augustus binnen zijn. Er wordt gespeeld op de drie basketbalvelden in de wijk van 11.00 tot 18.30 uur. Ieder die zich aanmeldt krijgt persoonlijk bericht.
Geef je op!

Naamloos-1kopie28.jpg

blaaskappellen festival

Naamloos-1kopie29.jpg

Verenigingsdag

Naamloos-1kopie30.jpg
Countrydag
jul 232005
 

Mijn Column

Het imago van Helmond moet in overeenstemming gebracht worden met de prestaties die deze stad levert. Het is de opvatting van het Helmondse college en dit mag ook wat kosten. Zo moet er een promotie-dvd komen waarin wonen, werken en leven in onze stad wordt belicht. In deze column wil ik de gelegenheid aangrijpen om een onderwerp voor deze dvd voor te stellen. Als eerste laten we de fraaie recreatieplas Berkendonk zien met daarop zwemmende recreanten én prominent in beeld het bord “In verband met beperkt doorzicht verboden te zwemmen”. We zien helaas geen geüniformeerden die de overtreders uit het water sturen. We zoomen in op een groepje jongeren dat bezig is met het consumeren van alcohol. Ook dat is geen probleem volgens de gemeente Helmond. Een flinke vechtpartij, veroorzaakt door jongeren die behoorlijk wat alcohol gedronken hadden, waarbij enkele mensen gewond raakten en een meisje met een bierflesje bewusteloos werd geslagen veranderde ook niets aan de besluitvorming. Formeel heet het dat er op bestuurlijk niveau overeenstemming bestond en bestaat over de te voeren beheersmaatregelen. In personeels en beheersmatig opzicht zijn, zo is vastgesteld, voldoende maatregelen getroffen om te voorzien in ordehandhaving. Er zijn mensen die daar anders over denken en ook de politie hoort daar gelukkig bij. Zij kwamen met het advies een drankverbod in te stellen naar aanleiding van de overlast die wordt veroorzaakt door deze jongeren. Ook stond er onlangs nog een foto in het ED van de recreatieplas Berkendonk met hierop ook mensen in het water. Een dergelijke foto en de afwezigheid van de mededeling dat er een verbod is om te zwemmen wekt bij de bevolking de indruk dat het er op die plas best veilig is. Vervolgens gaat de camera naar een tweetal stadswachten dat met de nodige precisie een bergje, te vroeg of te laat, aan de straat gezet huisvuil aan het doorzoeken is. Een aangetroffen naam met adres genereert, bijna automatisch, een bekeuring van € 50. De promotie-dvd sluit af met de nieuwe slogan: “Verdrink waar je wilt, als je huisvuil maar in orde is”.
J.E. Haer

jul 232005
 

 

Naamloos-1kopie26.jpg

 

Zomaar een dagje in Dierenkliniek Brouwhuis (75).
Stampertje
Een warme woensdagmiddag enkele weken geleden.  Het is druk en ik loop flink uit met mijn afspraken.  Ik roep mijn volgende patient binnen: het is Stampertje, een dwergkonijn.
Zodra mevrouw L., het baasje van Stampertje, de behandelkamer binnenkomt, merk ik aan haar gezicht dat er iets ernstigs aan de hand is. Ze plaatst het vervoersmandje op de behandel-tafel en vertelt me dat Stampertje al twee dagen stil in zijn hokje zit.  Hij is normaal gezien erg actief en speels, maar nu wil hij helemaal niks meer en kan niet meer op zijn achterpoten staan. Hij wil niet meer eten en ligt de hele dag lusteloos in zijn  buitenhok. Zelfs voor een lekkere wortel wil hij niet meer komen en meestal is hij daar dol op.  Mevrouw L. maakt zich grote zorgen over haar konijntje. Als ik enkele minuten later de mand openmaak, zie ik de arme Stamper zitten, helemaal in elkaar gedoken.  Als ik hem optil merk ik meteen wat er aan de hand is: de hele achterhand van Stampertje zit vol maden!  Ik schrik van de ernst van de be-schadiging en besef dat ik snel moet handelen als ik Stampertje nog wil redden.  Ik stel voor dat ik hem even meeneem naar de opname om hem daar verder met een assistente te behandelen. 
Als het warm weer wordt, is het belangrijk dat u uw konijn dagelijks goed in de gaten houdt voor maden.  De madenziekte, ook wel myiasis genoemd in vaktaal, wordt veroorzaakt door een blauwgroene vlieg genaamd Lucilia sericata (de wel bekende

jul 232005
 

Een bekeuring van 50 euro in uw bus
Stadswachten schrijven bij overtreding meteen bekeuring uit.  Gemeente Helmond gaat strenger toezien op aanbieden van afval en oud papier.
Oud papier dat over straat waait, grijze en groene afvalcontainers die te vroeg buiten staan, vuilniszakken die door honden en katten worden aangevreten omdat ze te vroeg of verkeerd zijn neergezet

jul 232005
 

De campagne heeft als doel om condoomgebruik te stimuleren ter bescherming tegen seksueel overdraagbare aandoeningen (soa), zoals Chlamydia, Syfilis, en HIV. De campagne richt zich met name op jongeren, want ook voor condoomgebruik geldt: jong geleerd is oud gedaan. De campagneslogan

jul 232005
 

Brouwhuisseheide als uw achtertuin
Gras
Dat er in dit tijdperk van digitaal, computers en nog meer van dat enge gedoe in de natuur iets opgelost kan worden met een beetje gras is op z’n minst opmerkelijk.

Bijenzwerm.
Bij de imkers is bekend dat de honingbijen in de maanden mei en juni gaan zwermen, als de imker niet ingrijpt. Ik werd medio mei geroepen bij een adres in de Sneeuwheide (Brouwhuis), er zou daar een flinke bijenzwerm in de tuin hangen. Inderdaad in de heg hing er een uit de kluiten gewassen zwerm. Het leek een fluitje van een cent. Korf er onder, schudden aan de heg en de zwerm bijen vielen in de korf.  In de korf gekeken, en daar liep hare majesteit de Bijenkoningin. De korf omgedraaid, blokje er onder voor de bijen die nog naar binnen moesten, en verder afwachten. Kat in het bakkie, dacht de imker. Tijdens het uitleggen aan de vrouw des huizes hoe het e.e.a. bij het zwermen van honingbijen verloopt, vlogen er een aantal bijen de straat over en gingen in een klein boompje  hangen. Ik keek wat bedenkelijk, deze handelwijze gaat meestal vooraf aan het totale vertrek van de bijen uit de noodbehuizing. En jawel hoor heel de meute vertrok naar het boompje die de speurbijen hadden aangegeven. Al het werk voor niets?

Het gras.
Aan de mevrouw gevraagd of ik wat gras van het gazon mocht hebben. Dat was natuurlijk goed. Een handvol gras geplukt, de korf aan de binnenzijde behandeld. Gewoon wat langs de wanden gestreken. De korf onder het boompje opgesteld en met behulp van een geleende keukentrap de zwerm weer in de korf geklopt. Op de grond gezet en omgedraaid en zie: de bijen begonnen “en masse” de korf in te lopen. De bijen gaan dan stertselen, ze staan dan met hun achterlijf van de korf af en waaieren de

jul 232005
 

Ik heb sinds dit jaar weer een motor (na 2 jaar zonder mijn bandietje te hebben gezeten), en in de tijd dat ik zonder zat, viel mij op dat er hier en daar in de wijk de motoren uit de stal gehaald werden. Nu zit ik al weer een tijdje met het idee, om eens met z

jul 232005
 

Hieronder ziet u een plaatje van de gemiddelde hypotheekrente vanaf 1900.Als u nagaat dat er op dit moment een rente van om en nabij 4% te koop is voor 30 jaar (!) lange zekere lage woonlasten, dan lijkt de conclusie snel te trekken?
Want dat is een rente die als gemiddelde zo rond de oorlogsjaren te zien is geweest, en gelukkig is er geen oorlog in ons altijd moppe-rend, maar gemiddeld genomen gelukkig zo vredig landje

jul 232005
 

Wie graag duurzaam wil verbouwen, zal gauw ontdekken dat dit minder vanzelfsprekend is dan het lijkt.
Op uw zoektocht naar een aannemer moet u duidelijk informeren naar ervaring en affiniteit met duurzaam bouwen. Er zal eerder bereidheid zijn om met duurzame en milieuvriendelijke materialen te werken, dan om het bouw- en sloopafval dat bij een verbouwing vrijkomt te scheiden. Dat vergt meer organisatie(talent) en tijd.
Voor meer informatie kunt u surfen naar: www.milieucentraal.nl, of bel: 0900-1719 (5 ct p.m.), www.goedhout.nl of raadpleeg de uitgave

jul 232005
 

DA voor de 9e keer gekozen tot beste drogist van Nederland
Onderzoek GfK Panelservices: Consument zet DA wederom op nummer 1
De consument vindt DA de beste drogist van Nederland. Dat blijkt uit het Voorjaarsrapport, het jaarlijkse onderzoek van bureau GfK Panelservices in samen-werking met Elsevier Retail, dat is gepubliceerd. DA scoort op vijf van de acht onderdelen als beste keten. Het is voor de negende keer op rij dat DA deze prijs in de wacht sleept.

Juliette, van DA drogisterij J & H, is trots en ook kritisch.

jul 232005
 

Reisziekte kan begin vakantie behoorlijk in de war schoppen!
De vakantiepret begint voor veel mensen op het moment dat ze in auto, vliegtuig, bus of boot stappen. Bij sommige mensen wordt dit gevoel al snel bedorven door misselijkheid, duizeligheid en overgeven. Zij hebben last van bewegingsziekte. Door de schommelingen van rijden, varen of vliegen kunnen deze klachten ontstaan.
Oorzaken, klachten en symptomen
De hersenen krijgen op drie manieren signalen om het lichaam in evenwicht te houden. Wanneer de hersenen tegenstrijdige signalen ontvangen, kan reisziekte ontstaan. Het evenwichtsorgaan geeft impulsen aan het braakcentrum in de hersenen. Het gevolg is (hevige) aandrang om te braken. Ook buikpijn, hoofdpijn, zweetuitbraken in handen en gezicht, bleekheid en duizeligheid zijn symptomen van reisziekte. Tijdens reizen met auto, boot of vliegtuig is het lichaam nauwelijks in beweging, in tegenstelling tot het voertuig. De horizon blijft stil en toch voelt het lichaam beweging. De ogen melden geen beweging, maar het evenwichts-orgaan meldt schommeling. Daardoor raakt het brein in de war. De klachten verdwijnen zodra de beweging van het vervoermiddel stopt. Sommige mensen hebben ook last van deze bewegingsziekte in speeltuin, pretpark of in een kermisattractie.

Kinderen hebben er vaker last van!
Waarom niet iedereen er last van heeft, is onbekend. Reisziekte komt het meeste voor bij kinderen, omdat bij hen het evenwichtsorgaan nog onvoldoende is ontwikkeld. Er zijn speciale kindertabletten tegen reisziekte. Vraag bij gebruik van geneesmiddelen tegen reisziekte altijd bij de Kring-apotheek om advies.

Tips tegen reisziekte
*Vertrek goed uitgerust en ontspannen
*Gebruik voor vertrek een lichte maaltijd
*Drink liever geen koffie, alcohol of koolzuurhoudende dranken
*Doe geen intensieve dingen, zoals lezen
*Kijk bij voorkeur recht vooruit
*Probeer zoveel mogelijk frisse lucht binnen te krijgen
*Rijd bij voorkeur zelf of ga voorin naast de bestuurder zitten
*Ga bij een bootreis in het midden van de boot buiten op het dek zitten
*In het vliegtuig is een plek boven de vleugels het beste
*Kies in een bus een plek voorin of in het midden
Wie tijdens de reis misselijk wordt, kan het beste een koekje of een stukje droog brood eten. Doordat de maag het voedsel moet verteren, vermindert het gevoel van misselijkheid. Sommige mensen hebben baat bij het innemen van een theelepel gemberpoeder, eventueel vermengd met wat water, een half uur voor vertrek.
Er wordt vaak gedacht, dat een strook onder de auto helpt tegen reisziekte. Zo

jul 232005
 

 

Naamloos-1kopie23.jpg

 

Het lijkt een beetje vroeg, maar de voorbereidingen zijn in volle gang. Sinterklaas logeert van half november tot 5 december met zijn gevolg in het kasteel van Helmond.
De ruimtes van het kasteel zullen elk een andere invulling krijgen. Denk hierbij b.v. aan een bakkerij, een inpakkamer, een testkamer en een Pietenschool.
Bezoekers van het kasteel van Sinterklaas worden onder begeleiding van een Wegwijspiet, via een vaste routing, door het kasteel geleid. De organisatie van dit project is in handen van Stichting Stadspromotie Helmond.
Werving van vrijwilligers wordt gedaan door Vrijwilligerscentrale Helmond.

Vrijwilligers
Wij zoeken vrijwilligers voor diverse functies. Er zijn werkzaamheden in de voorbereidingsfase, die in september al starten. Denk hierbij aan: Decorbouwers, klussers, schilders, kleedsters, administratieve krachten en vrijwilligers voor het promotieteam. Daarnaast zoeken we vrijwilligers die tussen 13 november en 5 december minimaal 5 dagen Zwarte Piet willen zijn.
Op dinsdag 5 juli is de eerste informatieavond gepland, (helaas is dit na het verschijnen van deze Hofkompas red.) voor de andere informatieavonden kunt u bellen met onderstaand telefoonnummer.
Vrijwilligerscentrale Helmond
tel. 0492-535574
fax 0492-553550
info@vrijwilligerscentralehelmond.nl

jul 232005
 

De twirlers van de Twirlvereniging The Young Sensation draaien als een speer. Met ingang van dit jaar heeft de Technische Commissie besloten om twee keer in het jaar naar aanleiding van de behaalde resul-taten te bekijken welke sporters worden overgeplaatst naar een hoger of lager niveau.
Kelly de Roo (11 jaar) en Judith van de Vossenberg (14 jaar) hebben in de eerste helft van 2005 zo

jul 222005
 

IVN-Helmond
IVN-Helmond organiseert een kuiercursus op de woensdag-avonden: 31 augustus, 7, 14 en 28 september a.s.
Wat houdt een kuiercursus in? Het is ongedwongen wandelen met een groep, waarbij het initiatief uitgaat van de cursisten door vragen te stellen aan de meelopende gidsen of door iets te vertellen aan de anderen. M.a.w. met open oog en oor voor elkaar in de natuur. Men hoeft dus niet alleen maar passief te luisteren!
Kinderen, onder begeleiding van ouders, zijn ook welkom. Aanvangstijd: 18.30 uur. Kosten:  10 euro, kinderen gratis.
Aanmelden voor 15 augustus. Tel: 0492-545649.
Bij aanmelding hoort u waar de eerste keer verzameld wordt.
IVN-Helmond.

Oproep deelnemers hobbybeurs
Zondag 18 november 2005 zal er in De Brem weer een groots opgezette hobbybeurs worden gehouden. Wij zijn op zoek naar mensen die zijn of haar hobby willen demonstreren en verkopen (geen kaarten). Per tafel betaalt u 3.50 euro. De opbrengst is bestemd voor de Seniorenvereniging de Rijpel. Graag reageren voor 15 oktober.
Voor opgave en info:
Fien Jager, Wederhof 7, 5709 CD
Helmond. Tel:514679.

’t Gilde Helmond zoekt vrijwilligers voor het project Samenspraak.
Gezien de toenemende vraag van allochtonen om hun Nederlands te verbeteren, vragen wij uw hulp als vrijwilliger om dit project te ondersteunen. Het gaat hier om een 1 op 1 situatie, d.w.z. één begeleider op één cursist. ’t Gilde heeft nog enkele plaatsen vrij voor de blokfluit, viool, tekenen en diverse schildertechnieken en voor poppen maken.
De Gildegids met aanbod is gratis verkrijgbaar bij ’t Gilde.

Vrijwilligers gezocht voor het project Burenhulp!
Burenhulp wil mensen helpen die in nood zitten, die op familie of vrienden niet kunnen rekenen en hulp nodig hebben. Het gaat om hulp aan ouderen, gehandicapten en alleenstaande moeders met kleine kinderen. De speciale aandacht gaat nu naar de tuintjes.

Informatie: Gilde Helmond
Stationsplein 15-21
tel. 0492-53 73 30

Zorgboog organiseert
Op zondag 18 september a.s. wordt voor de 24e keer het jaarfeest van De Zorgboog georganiseerd op het terrein van de verpleeghuizen in Bakel.

Dit jaarfeest staat bekend om zijn gezelligheid, muzikale ontspanning, de diverse verassende attracties, zijn overbekende thema

jul 222005
 

 

Naamloos-1kopie22.jpg

 

Meer dan 110 bezoekers bij het eerste 4-4 toernooi van SWH Jongerenwerk aan de Twentehof in Rijpelberg!

Zondag 26 juni heeft het eerste 4 tegen 4 toernooi plaats gevonden aan de Twentehof in Rijpelberg. Het is een gezellige, drukke, warme sportieve dag geworden. Ongeveer 60 deelnemers in twee categorieën tot 14 jaar en 14 jaar en ouder. In totaal hebben 12 teams meegespeeld. Halverwege de middag waren er zo