jun 262005
 

DSC01870.JPG 

Zoals beloofd in dit nummer de verslagen van onze Kabouters. Zij hebben in april een aantal Kabouters geïnstalleerd en hebben een weekend gehad. Hieronder het verslag van de kabouterleiding en een reactie van twee Kabouters:
9 april 2005 Installatie Kabouters
De kinderen moesten deze dag zelf alles klaar zetten aangezien zij bezig zijn om het insigne

jun 262005
 

 

Naamloos-1kopie2.jpg

  

Speeltuin de Rijpelroets
Wie draait er op voor de schade in onze speeltuin
Nadat er al verschillende malen meldingen gedaan zijn bij de politie, over  jeugd die telkens maar weer in de speeltuin komt na sluitingstijd, eerst door het oude hekwerk te vernielen,
nu door op allerlei creatieve manieren over het nieuwe hekwerk te klimmen.

nadat de disco is vernield, 
nadat vorig jaar de zitmaaier werd gestolen,
nadat er telkens weer glas kapot gegooid werd,
nadat er zelfs op klaarlichte dag, terwijl er bezoekers binnen zijn, brand werd gesticht, 
nadat er steeds maar weer een schuurtje opengebroken werd,
nadat er jeugd op heterdaad betrapt is, is het nu dan van kwaad tot erger geworden.
De blokhut cq winkel is met veel geweld open gebroken, er  was  een ravage aangericht en alles wat los en vast zat en enigszins bruikbaar is, was meegenomen. 
 
Wij vroegen ons af
Deze inbraak was niet door jeugd gepleegd – gezien de aard van de zaak – maar na alle ergerlijke en hinderlijke voorvallen, die steeds maar weer opnieuw geld en veel energie kostten, was dit voor ons de druppel. Wij vroegen ons in alle ernst af waar we het allemaal nog voor deden, maar we draaien de speeltuin voor alle kinderen die het fijn vinden om bij ons te spelen.
 
Waar moesten  de kinderen nu terecht
Een en ander betekende  nu  dat de boel dicht moest  omdat er
nogal wat opruim- en herstel werkzaamheden verricht moesten worden. En wat nu echt het allerergste was!! Waar moesten  de kinderen terecht die graag wilden komen spelen. Wie draait er op voor de schade en de inkom-stenderving?

Waarschuwing
Een waarschuwing voor die jeugd/jongeren die niet willen luisteren is hier wel op zijn plaats, vinden wij. Ze hebben niets te maken gehad met de inbraak, maar veroorzaken wel geregeld overlast en schade en dat zullen we niet meer accepteren. Jeugd en jongeren die zich in de toekomst, na sluitingstijd in de speeltuin bevinden en betrapt worden, hebben voortaan pech!!!
In plaats van alleen maar mel-den bij de politie, zullen wij aangifte doen.  Als het tot een aangifte is gekomen en er blijkt schade te zijn, of ze die nu wel of niet aan-gericht hebben, zullen wij die zeker op hen en/of hun ouders/verzor-gers verhalen.

Als je al in de speeltuin komt, kom dan overdag en als je te groot bent, kom dan maar met jongere broertjes of zusjes, maar blijf er uit als hij gesloten is!
Ben je echt helemaal te groot, kom dan eens informeren of je misschien ergens mee kunt helpen, dan doe je ook nog iets zinvols. 
 
Het bestuur en team van speeltuin De Rijpelroets 

Beste mensen.
Gelukkig zijn we, na de inbraak van Eerste Pinksterdag, weer open en draaien we weer op volle toeren. Dankzij de inspanningen van heel veel mensen, is het gelukkig allemaal goed gekomen.
Zo hebben de kinderen op woensdag, 25 mei jl. spontaan een inzamelingsactie gehouden onder de bezoekers van de speeltuin en haalden een bedrag van 76,40 euro op, waarvoor onze dank aan iedereen die deze dag iets geschonken heeft, en vooral aan de kinderen die zo spontaan optraden. We hebben van The Great Security Group, een alarm installatie en surveillance gekre-gen voor een heel jaar, waarvoor onze dank. Telecom v.d. Berg uit Gemert  kwam met een nieuwe telefoon en heeft deze ook aange-sloten, Mw. Hawinkels heeft een stereo met tuner en boxen ge-schonken, Henk Kootstra van de spoorwegpolitie Eindhoven do-neerde 75 euro namens de spoor-wegpolitie, Fam. Poldervaart gaf een grastrimmer, Bart Kreekels heeft nieuwe cd

jun 262005
 

Onduidelijkheid troef
Wat men ziet en wat men denkt!!

Afgelopen week werd de redactie van Hofkompas en het bestuur van Wijkvereniging Rijpelberg door diverse mensen benaderd over een gerucht wat de ronde deed in Rijpelberg. Er zou iemand bij een vechtpartij op Berkendonk zijn doodgeslagen! De redactie van uw Wijkblad heeft navraag gedaan bij de politie in Helmond om na te gaan wat er nu van dit (hardnekkige) gerucht waar is. Wat is er nu precies gebeurd?

Op zaterdag 28 mei 2005 was het erg warm. Vele duizenden mensen trokken richting water en waar kan je tegenwoordig nog terecht in Helmond om af te koelen? Juist ja, alleen bij Berkendonk in onze wijk Rijpelberg. (Ja hoor, als Rijpelbergers mogen we best trots zijn op de zwemgelegenheid in onze wijk die, zoals de gemeente Helmond beloofd heeft, vrij toegankelijk (dus zonder entree prijs) is voor alle Helmonders. Zo dachten ook enkele jongeren erover die al enige tijd mot met elkaar hadden.
Op Berkendonk werd menig flesje bier (of ander alcoholhoudende drank) achterover geslagen. Het toeval wil dat deze met elkaar ruziënde jongeren elkaar op Berkendonk weer troffen. Na wat woordenwisselingen gingen ze met elkaar (weer) op de vuist. In tegenstelling tot alle geruchten in Helmond, werden er daarbij geen messen of andere wapens gebruikt. Wel was het even flink knokken (helaas).
Bij deze knokpartij viel er ook een gewonde te betreuren.
Omstanders belden 112. De ambulance rukte uit. De politie was op dat moment bezig met een briefing over de risicowedstrijd van Helmond Sport die deze avond gespeeld zou worden op sportpark De Braak. Er was dus extra menskracht aanwezig op het bureau in Helmond.
Ook verkende een helikopter van de politie de omgeving van sportpark De Braak.
Na de 112 melding rukte achter de ambulance ook de politie massaal uit, allemaal richting Berkendonk.
De piloot van de helikopter zag dat en er ging er (logischerwijs) vanuit dat er een verdrinking plaats vond op Berkendonk. Omdat vanuit een helikopter in dat soort gevallen eenvoudiger assistentie verleend kan worden heeft de piloot direct koers gezet naar Berkendonk om te bezien of daar assistentie verleend kon worden. Om die reden kwam de helikopter laag over Berkendonk gevlogen. Toen de bemanning zag dat het om een vechtpartij ging tussen enkele jongeren is deze verder gegaan met de eigenlijke taak.

De ambulance heeft één gewonde persoon afgevoerd naar het ziekenhuis.  De politie heeft enkele aanhoudingen verricht. Op het moment dat de redactie de politie vroeg om informatie over de aanhoudende geruchten, was degene die afgevoerd was naar het ziekenhuis al lang weer thuis. Daarnaast werd ons door de politie duidelijk gemaakt, dat deze jongeren al wat langer met elkaar mot hadden.

Wat rest zijn twee zaken.
Op de eerste plaats een (mogelijke) strafrechtelijke vervolging van de vechtersbazen. In ons kikkerlandje is het (gelukkig) nog altijd zo, dat als je mot met een ander hebt je niet zelf het heft in handen dient te nemen, maar daarvan op zijn minst aangifte (of melding) dient te doen bij de politie.
Een tweede aspect, wat momenteel bekeken wordt door de gemeente Helmond en de politie, is een verbod op het gebruik van alcohol op Berkendonk. Een dergelijk verbod zou ook betekenen dat de vader die tijdens zijn vakantie met de kinderen van de zon geniet op

jun 262005
 

 

logo WVR.jpg

 

Ook dit jaar doet de Wijkvereniging Rijpelberg wederom mee aan de straatspeeldag 2005.
Aangezien de landelijke datum echter op 1 juni is vastgesteld en dit de dag was van het referendum en veel van onze vrijwilligers die dag op de diverse stembureaus binnen en buiten de wijk zitting hebben genomen, heeft dit ons doen besluiten om in Rijpelberg de straatspeeldag deze editie twee weken naar achteren te schuiven. En daarom zal de straatspeeldag nu plaatsvinden op 15 juni tussen 13.00 en 16.30. Dit jaar hebben wij in overleg met de bewoners van het Sallandhof  besloten om een deel van deze straat te gebruiken. Het gaat om het stuk straat tussen de nummers 2 en 3 enerzijds en de nummers 80 en 57 anderzijds, de bewoners worden hierover nog apart een briefje in de bus. Wij verzoeken  de bewoners daarom in deze middag dit deel van de straat autovrij te houden zodat de kinderen de ruimte hebben om te spelen en er geen beschadigingen kunnen plaatsvinden.
Omdat er volgens de bewoners op sommige delen van de dag veel te hard wordt gereden en dit mede veroorzaakt is door de herinrichting van de straat, onder andere door het verwijderen van bomen, hebben wij verkeerswethouder Jan van de Heuvel gevraagd om deze middag te openen, die heeft hij gelukkig reeds toegezegd, hiervoor zijn wij hem zeer erkentelijk.
Deze middag zullen er weer een groot aantal oud Hollandse spelen aanwezig zijn en zullen er in vier leeftijdscategorieën prijsjes worden uitgereikt om ongeveer 16.30 uur, mocht het weer niet meewerken en we eerder moeten stoppen dan zal de prijsuitreiking ook zoveel eerder als door het weer noodzakelijk is plaats vinden. De werkgroepsleden Wim van den Heuvel, Jolanda Saelman en Lodewijk den Breejen hebben er samen met alle andere vrijwilligers weer zin in, hopelijk komen jullie met of zonder ouders weer in grote getale opzetten, wij zijn er klaar voor. Als er nog mensen als vrijwilliger mee willen doen: graag! Je kunt je aanmelden bij: Lodewijk den Breejen: tel. 840669 of l.breejenjacobs@chello.nl 

jun 262005
 

Mijn Column

Als een gemeente een wens, met lage kosten, van een groep burgers, een belangengroep of een wijkraad niet wil uitvoeren dan worden er allerlei argumenten bedacht om het neen te verdedigen. Het neen moet presentabel ingepakt worden. Een populair argument dat men dan te horen krijgen is: “het is te duur”. Voor veel gemeenten, waaronder Helmond is dit een non-argument. Een gemeente die zo met geld strooit naar prestigieuze projecten kan altijd wel gelden vrijmaken voor kinderhandwensen. Het is gewoon een kwestie van de wil en de weg. Ook een aardige: “het past jammer genoeg niet in het plan”. Waarbij “jammer genoeg” dan de functie heeft van “we zouden wel willen maar”. Plannen in het algemeen, maar zeker de plannen van overheden, worden vaker met veranderingen tot werkelijkheid gebracht dan zonder. Ook hier is de wil en de weg van toepassing.  Vervolgens krijgen we het: “het is niet mogelijk”. Een gemeente met 85.000 inwoners heeft natuurlijk een ambtenarenkorps dat alle wensjes aankan. Ze horen dus voor elk probleempje een oplossing te bedenken. Helaas zien we wel eens het tegenovergestelde. Men bedenkt voor de door burgers aangedragen oplossingen een probleem.  En daar betalen we ook nog voor. Om voorlopig van het probleem af te zijn, is het ook een goed overheidsgebruik om een onderzoek in te stellen, een commissie te benoemen of een bemiddelaar aan te stellen. Zo creëert men enige ruimte en kan het verzoek na verloop van tijd, als het wensje niet meer of veel minder in de belangstelling staat, stilletjes afgevoerd worden. Niet in overleg treden met de klant, onvoldoende informatie verstrekken of het probleem bagatelliseren is ook een geschikte optie. Menige overlast die men ondervindt en die men graag opgelost wil hebben is menigmaal tot stand gekomen door dezelfde overheid die het probleem moet oplossen. Dit nu, lijkt me de hoofdoorzaak dat er een neen komt op de verzoeken. Men moet dan erkennen dat men het oorspronkelijk toch bij het verkeerde eind had. Dit toegeven is geen schande. Als men iets niet wil zeg dan gewoon nee. Dat zeggen we toch ook tegen Europa.
J.E. Haer.

jun 262005
 

Informatie- en koffieochtenden

Ik hoor me dit zelf nogal eens zeggen of denken, als mijn dochtertje van 10 maanden maar niet wil gaan slapen. En dan vooral op momenten dat ze niet zo lekker is of ziek is (zoals vandaag), juist de momenten dat ik als moeder denk; je hebt het zo hard nodig! (en zij niet alleen

jun 262005
 

WOONZORGCENTRUM RIVIERENHOF
Wonen, zorg en recreatie. Alles onder één dak
Voor juni hebben wij de onderstaande activiteiten gepland:

Donderdag 16 juni
Op deze dag treedt de Zwarte fanfare voor u op in de grote zaal van woonzorgcentrum Rivierenhof, Aanvang: 19.30 uur. Entree:

jun 262005
 

 

Naamloos-1kopie1.jpg

 

 

In het weekend van 24-25-26 juni vinden er bij de Helmondse Atletiek Club de Nederlandse Kampioenschappen Atletiek AB-Junioren plaats. De wedstrijd is georganiseerd samen met de K.N.A.U., maar ook de atletiek verenigingen  uit de omgeving van Helmond hebben geholpen, door bijvoorbeeld juryleden ter beschikking te stellen.
Dit grote evenement heeft een jaar van voorbereiding gekost en zal voor 700 jonge atleten een fantastische wedstrijd worden. De Helmondse Atletiek Club H.A.C. zal met een tiental atleten meedoen aan het N.K.
Van deze atleten hebben we een viertal die voor een medaille in aanmerking komen, te weten: Martijn Peters JA junior op de 400m horden en de 400m vlak;
Natascha van der Linden MA junior met kogelslingeren en discus;
Gijs Jacobs JA junior op waarschijnlijk de 800m en 1500m;
Lotte Jacobs MB junior op waarschijnlijk de 1500m en 3000m.

De wedstrijd begint op vrijdag 24 juni om 17.00 uur. Op zaterdag 25 juni en zondag 26 juni is de aanvang om 11.00 uur. Entreegeld bedraagt: vrijdag 2.50 euro, zaterdag en zondag 3.50 euro, een passe-partout 6.00 euro. Kinderen onder 12 jaar gratis.
De atletiekbaan is gelegen aan sportpark Molenven te Stiphout (Helmond).
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Helmondse Atletiek Club.
www.helmondse-atletiekclub.nl

jun 262005
 

Brouwhuisseheide als uw achtertuin.
Hommels
Zo als u wel weet, is mijn hobby insecten, met als voorkeur honingbijen. Ook hommels en wespen hebben mijn aandacht.
Kolibrie.
Wat heeft een kolibrie nou met onze hommels te maken? Wellicht heel veel. Een broer van mij is in het begin van het jaar op vakantie geweest in Brazilië. Een groot land met veel tegenstrijdigheden. Maar ook een land waar diverse kolibries voorkomen. Variërende in grootte van een hommel tot een mus. De wat rijke bewoners, die een grote tuin hebben met bloemen, voeren de kolibries in hun tuin. Dat doen ze met een apparaat wat veel lijkt op een voercontainer in een vogelkooi. Het apparaat is voorzien van kunststof bloemen in, wat je zou noemen, schreeuwende kleuren. Deze bloemen komen eruit, met een kanaaltje in de voorraadhouder. Men vult deze voorraadhouder met een mengsel van honing en suiker- water, en hangt het dan in een boom in de tuin . De kolibries, met hun lange tong, hangen voor de bloem en zuigen de vloeistof op. Nu  heeft  mijn broer uit Brazilië zo’n voer toestelletje meegebracht, en gelet op mijn belangstelling voor insecten, dit aan mij gegeven.

Hommels.
Het zal u opgevallen zijn dat er in het voorjaar veel hommels in tuinen aanwezig waren. De Ko-ninginnen van de hommels waren al vroeg een nestplaats aan het zoeken. U snapt het natuurlijk al: Ik kon het niet laten om het voertoestel te vullen met een suiker oplossing van 1 op 1. Opgehangen in onze tuin, en jawel hoor de eerste hommels kwamen zich wat onwennig melden. Het waren hoofdzakelijk de koninginnen van de aardhommel (Bombus terrestis en de steenhommel (Bombus lapi-darius). Een enkele wespen koningin kwam ook even wat suikerwater snoepen. Na een paar dagen was het druk van de hommels die met hun lange tong via de bloem de vloeistof kwamen opzuigen. Toen was het even wat rustiger, waarna kleine hommels hun opwachting kwamen maken. Deze kleine hommels zijn nazaten van de eerder genoemde hommelsoorten . De eerste jonge hommels die uit het ei komen zijn namelijk kleiner dan de zussen die later uit-lopen. De eerste hebben namelijk een kortere weg doorlopen van ei tot volwaardig insect . Na een bepaalde tijd hebben de volgende generaties de normale grootte. Hier komen we nog een keer op terug.

Honingbijen
Opmerkelijk was dat de honingbijen, nadat ze even gesnuffeld hadden, het verder voor gezien hielden. Vermoedelijk was er een beter aanbod van nectar dan mijn suikerwater. Wel zijn er tussen de hommels regelmatig wat solitaire bijen te bespeuren. Ze zijn van het soort behangersbijen (geslacht Megachille) dit is een angelloze bij, dus steekt niet.

Nog steeds is het van kracht: Bij overlast van bijen, hommels en wespen de imker waarschuwen. Ik wens u een fijne vakantie.
Wordt vervolgd.     
Imker J.Beekman,
Tel.no. 0492.514106
Mail  j.beekman10@chello.nl

jun 262005
 

 

Naamloos-1kopie.jpg

 

 

 

Houd je van turnen, ballet, majorette en dansen en vind je het leuk om met muziek bezig te zijn, dan is de twirl-stuif-in van twirlvereniging The Young Sensation echt iets voor jou!

The Young Sensation organiseert de gehele maand juni op maandagavond van 18.00 – 19.00 uur een twirl-stuif-in. Alle meisjes en jongens vanaf vier jaar die twirlen misschien ook wel een leuke sport vinden om gaan te beoefenen zijn van harte welkom om gratis mee te komen twirlen. De lessen in de maand juni zullen speciaal voor deze twirl-stuif-in worden aange-past, zodat iedereen mee kan doen. De trainingen worden gehouden in de gymzaal van de Praktijkschool, Generaal Snijder-straat 51 in Helmond (tegenover winkelcentrum Straakven).
 
Gezellige vereniging
Twirlen is een combinatie van majorette, turnen, ballet, diverse soorten dans en ritmische gymnastiek en wordt altijd uit-gevoerd op muziek.

Het is een ontzettend leuke en actieve sport om mee bezig te zijn en kan worden beoefend in solo-, duo- en in teamverband.
The Young Sensation is een leuke en gezellige vereniging en daarnaast zeer succesvol in de twirlsport. Dat bewijzen de 26 behaalde Nederlandse Titels in de afgelopen jaren en het vele eremetaal dat elke wedstrijd weer wordt gewonnen. De vereniging kent voor nieuwe leden de speciale opleidingsgroepen. In deze groepen wordt de basis van het twirlen, ballet en turnen aangeleerd. Daarna kan er worden doorgestroomd naar één van de wedstrijdgroepen.
Nieuwe leden mogen altijd twee lessen gratis meedoen.
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Sandra Valkenburg: Tel. 0492-521447
of neem een kijkje op  onze  website: www.theyoungsensation.nl

jun 252005
 

Mieren, slakken, mollen en bladluizen:
bestrijd ze zonder chemicaliën!
Huismiddeltjes tegen mieren
Zowel in huis als in de tuin kunnen insecten lastig zijn. Daaraan is best iets te doen zonder meteen te grijpen naar een chemisch bestrijdingsmiddel. Want behalve giftig voor het ongedierte is het bestrijdingsmiddel ook schadelijk voor andere diersoorten, zoals egels en vogels, die u juist niet
kwijt wilt. Daarom is natuurlijke bestrijding van ongedierte ideaal. Heeft u last van (te) veel mieren in en om het huis, strooi dan koffiedik, kruidnagel, knoflookpoeder, gebroken eierschalen, kalk of gesteentemeel uit over de plek waar u ze niet wilt hebben. Trekken ze bijvoorbeeld richting keuken, strooi dan een brede strook met één van boven-genoemde ingrediënten rondom de keukendeur. In de tuin kunt u mieren op een afstand houden door afrikaantjes, goudsbloemen of boerenwormkruid te planten.

Slakkenplaag
Wie last heeft van slakken in de tuin kan rondom kwetsbare planten scherpe producten strooien, zoals fijngemalen eierschalen, kalk, zaagsel of hulstbladeren. Ook hebben ze een hekel aan grindpaadjes. De geur van OostIndische kers, salie, hysop, tijm, knoflook en tomaat houdt de slak-ken ook op afstand.

Ongewenst bezoek van mollen
Hoewel een mollenplaag minder voorkomt dan een mieren- of slakkenplaag, kan het evengoed bijzonder hinderlijk zijn en het is zonde van uw goed onderhouden bloemen- en plantenborders. Wie ongewenst bezoek krijgt van mollen, kan de beestjes daarom het beste bestrijden met waar ze een grote hekel aan hebben: geuren. U kunt om de 8 meter keizerskroonbollen of kruisblad-wolfsmelk plaatsen. Vooral met het laatste (red)middel is succes gegarandeerd.

Bladluizen
Sommige bloemen en planten worden geplaagd door bladluis en als het te erg wordt, kunnen ze daaraan doodgaan.
Door Oost-Indische kers of tuinbonen, die bijzonder gevoelig zijn voor bladluis, in uw tuin te planten, trekt u de natuurlijke vijand van bladluis aan: het lieveheersbeestje. Voorkom overbemesting van uw bloemen en plantenborders. Ook dat trekt luizen aan.

jun 252005
 

Dit levert u de allerlaagste maandlast op?!
Gemiddeld blijkt de WOZ-waarde voor de fiscale jaren vanaf 2005 ruim 50% verhoogd te zijn.
Die verhoging telt gelukkig niet zo hard door omdat gelijktijdig de tarieven erop naar beneden zijn bijgesteld. Zo was het eigen woning forfait 0,85% en is die nu zo

jun 252005
 

Tienerhuis activiteiten
Voetballiefhebbers opgelet! Op zondag 26 juni organiseert het jongerenwerk van SWH een VIER tegen VIER voetbaltoernooi. Dit evenement zal plaatsvinden op het pleintje achter de Brem (Rijpelplein / Twentehof).
De inschrijving is begonnen voor twee categorieën; voetballers tot 14 jaar en voetballers ouder dan 14. Alle leeftijden mogen meedoen met deze wedstrijden! Inschrijven kan op verschillende manieren:
Telefonisch: 510690,in de Brem of per E-mail: maarten.bevers@ brem-swhhelmond.nl.
Het Helmond Oost 4×4 voetbal-toernooi is een activiteit in het kader van het SWH project: Samen in Beweging

Gezocht: Filmmakers M/V
Voor een video project, dat in juni van start zal gaan, zijn we op zoek naar jongeren tussen de 11 en 17 jaar die interesse hebben in het werken met video en geluid. Tijdens dit project van ongeveer vijf weken gaan we een clip, korte film of reportage/documentaire maken.  Voor aanmeldingen en/of meer informatie bel je naar 510690 of stuur je een e-mail naar maarten.bevers@brem-swhhelmond.nl

Programma Samen in Beweging:
Woensdag 15 juni Rollerhockey. 18.00 – 21.00 uur bij het Tienerhuis (voor alle leeftijden)
Donderdag 16  juni  Straatvoetbal 18.00-21.00 uur bij de Brem (voor alle leeftijden)
Woensdag 22 juni Straatvoetbal 18.00-21.00 uur bij het Tienerhuis  (voor alle leeftijden)
Donderdag 23 juni Basketbal 18.00-21.00 uur (voor alle leeftijden)
Zondag 26 juni Helmond Oost 4×4 toernooi 12.00-18.00 uur.

Tienerdisco:
De disco van 3 juni was weer kei gezellig. Op vrijdag 1 juli zal de volgende disco plaatsvinden in het Tienerhuis voor iedereen uit Rijpelberg en Brouwhuis van 11 t/m 17 jaar, van 19.00 tot 23.00 uur. De toegang is gratis en drinken en iets lekkers kun je aan de bar kopen voor

jun 252005
 

Luchtkwaliteit niet van invloed
Besluitvorming Trajectnota/MER BOSE
Op 23 juni a.s. neemt de Regioraad van het Samen-werkingsverband Regio Eindhoven (SRE) een besluit inzake een voorkeursalternatief om de bereikbaarheid en leefbaarheidsproblemen in het oostelijk deel van de stadsregio Eindhoven/ Helmond op te lossen.

De mate van luchtverontreiniging in Nederland heeft in deze fase geen invloed op deze besluit-vorming. Hieronder is een nadere toelichting opgenomen van de regelgeving en problematiek op het gebied van luchtkwaliteit.

Besluit Luchtkwaliteit
In het Besluit Luchtkwaliteit 2001 is aangegeven dat ten aanzien van de grenswaarde fijn stof geen overschrijding mag plaatsvinden op lokaal niveau. In grote delen van Europa, waaronder de Rand-stad en zuid-Nederland wordt de grenswaarde van het daggemid-delde fijn stof overschreden. Dit wordt in belangrijke mate veroor-zaakt door fijn stof van natuurlijke oorsprong zoals zeezout, bodem-stof en buitenlandse bronnen, waaronder het Rührgebied en Antwerpen. De lokale bijdrage van fijn stof, waaronder die van het verkeer, is daarbij zeer beperkt.

Maatregelen
Omdat onderkend wordt dat de fijn stofproblematiek niet lokaal of regionaal opgelost kan worden is de rijksoverheid momenteel druk bezig om, middels een pakket van nationale maatregelen, de luchtkwaliteit te verbeteren. Het betreft hier een groot scala aan fiscale, stimulerings- en fysieke maatregelen waaronder bijvoor-beeld roetfilters op personenauto

jun 242005
 

Naamloos-1kopie34.jpg

 

WILT U EEN MOOI BLOEMSTUK OP UW TAFEL?
Kom dan leren bloemschikken bij Groei & Bloei Helmond e.o.
Een aantal dames en een heer uit de Rijpelberg gingen u reeds voor, en zijn nog steeds erg enthousiast.
Bij ons leert u de technieken om van  een simpele bos bloemen, met de juiste technieken en bijmaterialen, een mooi bloemstuk te maken. Wij leren u te kijken naar materialen in uw eigen tuin en de natuur. Zo kunnen  in alle seizoenen, steeds mooie werkstukken worden gemaakt. Van biedemeier tot guirlande, van korenschoof boeket tot krans. Van tafelstuk tot muurdecoratie.
Onze cursussen worden gegeven door gediplomeerde en ervaren bloemschiksters. Het is de bedoeling  dat men zelf bloemen, groenmaterialen en ondergrond meeneemt. (zo houdt u zelf de prijs in de hand) Het werkstuk wordt gemaakt onder begeleiding van onze docentes en aan het einde van de avond gaat een ieder met een uniek, eigen werkstuk naar huis.
Vanaf september 2005 zijn er cursussen te volgen op 4 niveaus. Beginnerscursus (maandagavond en dinsdagavond). Tweede jaars (maandagavond en dinsdagavond) Gevorderderen (dinsdagavond) Vergevorderden (maandagavond) Tijd: van  20.00 tot 22.00 uur.  Lokatie: Wijkhuis de Brem.

Frequentie: 1 x per maand. Totaal: 8 lessen. Prijs:  

jun 242005
 

Simpele maatregelen kunnen levens redden

Kunt u ook zo genieten van die heerlijke lange avonden op de camping, op de boot of in de tuin? 
Als u deze tips voor een brandveilig buitenleven ter harte neemt, wordt uw vakantie of tuinfeest helemaal gezellig!
Veilig omgaan met gasflessen
Ga altijd uiterst zorgvuldig te werk bij het installeren, aansluiten, wis-selen en gebruiken van flessen-gas. Let vooral op de volgende zaken:
* Neem uitgebreid de tijd om de gebruiksaanwijzing en veiligheids-voorschriften voor gasflessen en gasapparatuur door te nemen. Komt u er niet uit? Schakel dan vakmensen in.
* Vul gasflessen nooit zelf. Laat dit over aan een erkend vulstation.
* Gasflessen moeten altijd rechtop staan, ook tijdens het vervoer.
* Wissel gasflessen altijd buiten uw caravan of tent.
* Gebruik en bewaar gasflessen op een goed geventileerde plaats.
* Kookt u in de tent? Zet het gas-toestel dan niet te dicht bij het tentdoek. Gebruik een metalen spatscherm.
* Als u de gasfles niet gebruikt, draai dan de afsluiter goed dicht.
Wat te doen bij brand op de camping?
* Meld de brand bij de receptie, zodat die de brandweer kan alarmeren.
* Waarschuw uw medekampeer-ders en breng ze in veiligheid.
* Verwijder – als het kan – gas-flessen uit de omgeving van de brand.
* Probeer uitbreiding te voorkomen door zelf de brand te blussen. Breng uzelf daarbij niet in gevaar.
* Maak de weg vrij voor de brand-weer.
* Blijf – uiteraard op veilige afstand.

Tips
Lees voor u op vakantie gaat nog eens de gebruiksaanwijzing van uw brandblusser. U mag niet zomaar overal barbecuen, een kampvuur aanleggen of een vuurkorf gebruiken. Houd u aan de plaatselijke regels: dat is wel zo veilig, ook voor uw porte-monnee. Probeer (rook- en stank) overlast in de buurt tot een mini-mum te beperken. Stook alleen schoon  hout in uw vuurkorf of terrashaard. Dat is minder be-lastend voor het milieu en goed voor de relatie met uw buren.
Een brandblusser mag in geen enkele caravan, boot of auto ontbreken. Uw doe-het-zelfzaak heeft een ruim assortiment.