apr 182005
 

Naamloos-1kopie26.jpg 

Broedersbos. Behouden?

Prominent aanwezig midden in de wijk Rijpelberg is het Broedersbos.
Hoe is het bos ontstaan?
Wat is de waarde van dit bos?
Wat leefde er voor de bebouwing en wat is er van over?
Allemaal vragen waarop we in de aankomende uitgaven van Hofkompas antwoord proberen te geven.
In dit nummer het eerste deel wat ingaat op het ontstaan van Mariaoord, want zo wordt deze plek begin 1920 genoemd.

 

Naamloos-1kopie27.jpg

 

In de aankomende uitgaven zullen wij aandacht besteden aan een wel zeer bijzonder stukje natuur midden in de wijk Rijpelberg. Bij velen bekent als het Broedersbos.

De komst van de Broeders.
In het jaar 1874 wordt, met als grote initiator de deken van de Lambertusparochie Th. Spierings, gestart met de bouw van een school wat heden ten dagen nog bekend staat als Mater Deï gelegen aan de Zuid Koninginnewal te Helmond. Eigenlijk bestond het gebouw deels uit een school en deels uit een klooster.
De deken was aanvankelijk van plan de school te laten leiden door de Fraters van Tilburg. Hij zag daar uiteindelijk van af en vroeg de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis, beter bekend als de Broeders van Maastricht, de school te leiden.
Toen de school werd ingezegend in februari 1880 begon de school met 3 broeders, 40 kinderen in de burgerschool en 40 kinderen in de armenschool. De school werd al snel te klein en de broeders trokken uit het aan de school grenzende klooster en betrokken het klooster in de Molenstraat. Later verhuisden de broeders weer van de Molenstraat naar de Ruusbroeclaan in Helmond noord.

In 1920 besloten de broeders een stuk bosgrond te kopen van Vermulst voor het bouwen van een Buiten. De broeders kochten in totaal een stuk van 19020 vierkante meter, toen nog gelegen aan het Straakven in de gemeente Bakel. De overdracht van de grond vond plaats op 10 februari 1920 en het bedrag wat er voor betaald werd bedroeg 1850,= gulden. Dit betreft echter niet het gehele bos zoals we dat nu kennen, het begon met ongeveer twee derde van de huidige grootte.
Op 1 maart 1920 werd er 2500 meter prikkeldraad voor de afsluiting van dit perceel aangekocht en geplaatst. Het ijzeren hek, wat de ingang afsloot, werd geschonken door Deken Roth. De ingang naar dit Buiten lag toen langs de Straakven en is momenteel nog steeds aanwezig aan de zijde van het Sallandhof.

Op 19 maart 1920 werd er aan

apr 182005
 

 

Naamloos-1kopie29.jpg

 

Zoals gebruikelijk even een terugblik op de afgelopen maand bij scouting Rijpelberg.
Op 5 maart werd er bij de Bevers wederom een klein feestje gevierd. Er werden niet alleen twee nieuwe Bevers geïnstalleerd maar ook twee nieuwe leidsters!!! Daar zijn we als groep natuurlijk altijd blij mee, het komt helaas niet meer zo vaak voor dat we nieuwe leiding kunnen installeren, dus als dit gebeurt dan maken we er ook een speciale gebeurtenis van. (Gelukkig kunnen wij u melden dat in april er ook nog nieuwe Kabouterleiding en een Sherpaleider worden geïnstalleerd, maar daarover de volgende keer meer) Terug naar de Bevers

apr 182005
 

Jeugd Preventie Programma Zuid-Oost Brabant
Samen je draai weer vinden!!

Beste wijkbewoners, onderstaand een bericht over de samenwerking tussen politie en jeugdhulpverlening. Een belangrijk item gezien de bevolkingssamenstelling (veel jeugdigen) in onze wijken Rijpelberg, Dierdonk en Brouwhuis. Het JPT is daar een goed voorbeeld van. Voorkomen is beter dan genezen !! Doe er je voordeel mee.

Wat kan het JPP voor u doen?
Het JPP is een vrijwillig hulpaanbod dat zich richt op jongeren van 0 tot 18 jaar. In het JPP werken politie en jeugdhulpverlening samen. Op grond van signalen spreekt de politie de jongere, ouder(s) en andere belangrijke personen uit zijn /haar omgeving aan over de zorg die over de jongere bestaat. Als blijkt dat de jongere en /of ouder(s) deze zorg delen, dan wordt door de politie het JPP aangeboden. Dit betekent dat een jeugdpreventiewerker naar het gezin toe komt. Op die manier kan in een vroegtijdig stadium hulp worden geboden.
Binnen maximaal 3 maanden werken de jongere, de ouder(s) en de jeugdpreventiewerker van het JPP aan het weer zelfstandig functioneren in de eigen leefomgeving. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de sterke kanten en mogelijkheden van de jongere en het gezin. De aanpak van het JPP kenmerkt zich door een praktische aanpak op een aantal leefgebieden, waaronder gezin, school, vrije tijd, enz.

Hoe komt u bij het JPP terecht?
Omdat de politie veel op straat is, ziet zij vaak in een vroeg stadium probleemgedrag ontstaan. De politie is dan ook degene die zorgt voor de aanmelding van de jongere bij het JPP. Daarnaast kunnen ook de jongere en/ of ouder(s) zelf naar de politie komen om hulp te vragen voor problemen waar zij niet uitkomen. De politie houdt een taxatiegesprek met de jongere en/of ouder(s) thuis. Samen met de jongere en/of ouder(s) wordt er op een rijtje gezet wat er speelt en waar de problemen zich voordoen. Aan de hand van de uitkomst van dit gesprek geven jongere en/of ouder(s) aan of zij gebruik willen maken van het JPP- hulpaanbod.

Wat kunt u verwachten na de aanmelding bij het JPP?
Het

apr 182005
 

Eerste Prinksterdag traditiegetrouw in Brouwhuis¼br /> Boeremèrt Brouwhuis

Ook dit jaar wordt weer deze traditionele oud-Hollandse Boeremèrt georganiseerd en wel op zondag 15 mei  van 11.00 tot  ca. 18.00 uur in de oude dorpskern van Brouwhuis.

Zoals altijd zijn er weer talloze marktkraampjes met allerlei producten van hobbyisten en oude
ambachten. Natuurlijk is er ook weer straattheater, volop muziek en is er ook voor de kinderen van alles te doen. Maar dat is nog lang niet alles want er is nog veel meer te beleven. En uiteraard wordt ook de inwendige mens niet vergeten.

De Brouwhuisse Boeremèrt wordt georganiseerd door en voor acht Brouwhuisse verenigingen:

apr 182005
 

Naald geen burgemeester in 2006.
Wat een pech, domme pech. Dat mij dat nu moest overkomen. Ik had me er al zo op verheugd en me helemaal voorbereid. Naald wil in 2006 burgemeester worden van Helmond. Ja ik zou het wel weten hoe we dit stadje tot bloei moesten laten komen.
Voor de automobilisten schafte ik alle stoplichten af, die staan toch alleen maar op rood en belemmeren de vrije doorgang. Verder zou ik als baas van de politie al die flitscamera

apr 182005
 

Zoals jullie gemerkt hebben is de speeltuin op 2 april weer open gegaan. Dit jaar hopen we er, samen met jullie allemaal weer een leuke zomer van te maken. Je kunt bij ons komen spelen voor 0.70 cent en als je wilt kun je ook een lidmaatschap nemen voor 7,00 voor het hele seizoen, en dan mag je overal gratis aan meedoen in de speeltuin. Ook dit jaar hebben we al een aantal leuke dingen voor jullie gepland, maar die verklappen we nog niet allemaal.
Over EEN activiteit willen we het nu wel al een beetje hebben. Zoals jullie weten bestaat de Rijpelberg dit jaar 25 jaar, en is dus jarig. Iemand die jarig is trakteert!!!!
Dat doet de wijk ook!!!!
Er is namelijk op zaterdag 11 juni een grote WESTERN DAG voor jullie in de speeltuin. Die dag zal er van alles gaan gebeuren wat je maar bedenken kunt over cowboys en indianen. Je hoeft GEEN entree te betalen die dag, maar je moet wel komen INSCHRIJVEN zodat wij weten hoeveel kinderen meedoen. Als je thuis internet hebt, kun je het inschrijfformulier downloaden via www.25jaar-rijpelberg.nl, of je haalt een formulier in de speeltuin en levert het ook daar in. Ze liggen klaar voor jullie, wie het eerst komt weet zeker dat hij mee kan doen, er is plaats die dag voor 300 kinderen.

Je kunt in de speeltuin ook een kleurplaat ophalen en inleveren voor alle kinderen van 0 t/m 13 jaar. Deze kleurplaat gaat over van alles in de wijk, en je kunt t/m augustus iedere maand meedoen en maakt dus iedere maand kans op een leuke prijs. Aan het einde van het feestjaar gaan alle kleurplaten nog eens in een grote bak en worden er ook nog eens jaarprijzen getrokken. Je ziet dus dat je alle kansen op een leuke prijs hebt. Behalve in de speeltuin kun je ook de kleurplaat ophalen bij De Brem, de zaken in de wijk waar je een poster hierover ziet hangen en te downloaden op www.25jaar-rijpelberg.nl.
Hopelijk zien we weer veel bekende gezichten, maar ook nieuwe gezichten dit jaar. Bij ons zullen jullie in ieder geval wel nieuwe mensen tegenkomen. Tot ziens in de Rijpelroets en groetjes van het hele team.

Francis, Betsy, Lenie, Nicole, Veronique, Suzanne, Colinda, Brenda, Rene, Arno, Henk, Evert, Wouter.

BERICHTJE VOOR VADERS EN MOEDERS!!!!!
De werkgroep 25 jaar Rijpelberg is nog dringend op zoek naar mensen die mee willen helpen om het feest te laten slagen. Een vergoeding krijgt u niet maar wel tevreden gezichten, een hapje en drankje zal er ook aanzitten en een gezellige sfeer. Een feest KAN ook alleen maar slagen met medewerking van de mensen uit de wijk. Ook op 11 juni in de speeltuin zullen er misschien nog mensen nodig zijn, al is het maar voor de hand en span diensten. Kijk eens op de site www.25jaar-rijpelberg.nl en lees daar eens door, misschien ziet u wel activiteiten die uw steun kunnen gebruiken. De wijk zal u er dankbaar voor zijn.

apr 182005
 

Avontuurlijk leuk, gezellig spannend en uitdagend amusant
11e Kindervakantieweek van 15 t/m 19 augustus 2005

  

Naamloos-1kopie23.jpg

Inleiding
Onze 11e kindervakantieweek (KVW) gaat van start op maandag 15 augustus om 13.00 uur en eindigt op vrijdag 19 augustus. Deze week wordt, zoals gebruikelijk, gehouden in de laatste week van de basisschoolvakanties. We gaan in deze week weer 300 kinderen een leuke, gezellige, maar zeker ook een uitdagende week aanbieden, onder toezicht van gemiddeld 70 vrijwilligers per dag. Van deze laatst genoemde groep hangt het grootste deel van het succes af. Het aantal kinderen dat mee kan doen aan deze kindervakantieweek is om veilig-heids- en organisatorische redenen gemaximeerd op 300. De inschrijving gebeurt op basis van tijdstip van aanmelding. En vol is helaas vol.

Organisatie
De organisatie van onze KVW is in handen van de werkgroep KVW 2005. Deze groep bestaat uit 15 personen. In oktober 2004 zijn we weer enthousiast gestart met de voorbereidingen voor KVW 2005.

Geschiedenis
In 1994 nemen enkele bestuursleden van de toen net opgerichte Wijkvereniging Rijpelberg (WVR) het initiatief om voor de kinderen uit Rijpelberg een week met activiteiten te organiseren. Na een korte voorbereidingstijd volgt een oproep tot deelname in het wijkblad voor Rijpelberg. Ongeveer 30 kinderen namen deel aan deze eerste kindervakantieweek. Het jaar daarop was het aantal deelnemers al verdubbeld.

Enkele cijfers
Door elk jaar een aantrekkelijk programma aan te bieden blijft  onze KVW  populair. De deelnemersaantallen bevestigen dit. 240 kinderen in 2002, 270 kinderen in 2003 en maar liefst het maximum toelaatbare aantal van 300 kinderen in 2004. 95% van onze deelnemende kinderen komt uit Rijpelberg en Brouwhuis. 60% bezoekt de scholen De Vlier, De Rakt en De Korenaar. Oor-spronkelijk kwamen onze deelnemers uit onze wijk Rijpelberg, maar na een evenwicht de laatste jaren tussen de deelnemers uit de wijken Rijpelberg en Brouwhuis zien we dat het aantal deelnemers uit Brouwhuis in de meerderheid is. Van 2002 naar 2004 steeg het aantal deelnemers uit Brouwhuis met maar liefst 50%. Onze KVW is ook al jaren populairder bij meisjes dan  bij jongens. In de afgelopen jaren bestond onze populatie voor 60% uit meisjes.

De groepen
Voorheen hadden we onze KVW opgesplitst in twee groepen. Dit jaar stellen we voor het eerst drie leeftijdsgroepen samen. Jongeren van 5 t/m 7 jaar. Midden van 8 t/m 10 jaar en de Ouderen van 11 t/m 14 jaar. De leeftijden in de groepen liggen bij deze indeling dichter bij elkaar en we verwachten dat dit interessanter is voor onze deelnemers.
De tijden
We starten deze elfde kindervakantieweek op maandagmiddag 13.00 uur en we eindigen deze dag om 16.30 uur. Dinsdag van 09.30

apr 182005
 

Mijn Column

Deze moderne tijd roept voor onze jongeren nieuwe verplichtingen, zo u wilt, verslavingen op. Naast het huiswerk hebben zij het steeds drukker met het naar eigen zeggen leukere en noodzakelijkere muis- en buiswerk. We hebben het dan over de uren die besteed moeten worden aan het fröbelen en surfen op internet, en aan het bekijken van zenders die hun programmering, reclame met bijbehorende programma’s, speciaal afstemmen op deze doelgroep. Ook moet er tijd gereserveerd worden voor de sportclub en voor het spelen op de eigen TV van hun games. Onze jongeren hebben geen keus. Ze moeten meedoen met het hele circus van meer, moderner en mobieler. Wat, nog steeds geen mobieltje met camera en Windows? Als je naar het adres van deze jongeren vraagt dan mag er geen normaal straatje, pleintje of hofje volgen. Nee, er moet iets volgen in de trant van xxx@huppeldepup.nl. Een kind op het middelbaar dat het nog zonder e-mailadres moet stellen kan echt niet. Zo’n kind bezorg je een depressie. Naar verluid staat de kindertelefoon roodgloeiend.
Onvoorstelbaar, onplezierig en onwaarachtig lijkende situaties worden hier dagelijks gemeld. Het gaat dan over kinderen die maar één e-mailadres bezitten. Tenslotte moet ook bij hen, hobby, studie en privé gescheiden kunnen worden. Zielige Whizzkids, die niet tijdig naar bed kunnen, omdat ze uit financieel oogpunt niet vóór 20.00 uur mogen surfen van hun op de euro’s zittende ouders. Jongeren die het maar moeten stellen met een gedeelde pc, een raampje van maar 13 inch of een harde schijf van maar 20 Gb. Niet te bevatten. Er schijnen zelfs nog kinderen te zijn die het web op worden gestuurd via de ouderwetse telefoontikken. Dat is dus pas echt fietsen op massieve bandjes door de virtuele Helmondse binnenstad. Schrijnend. De roep om een noodfonds, de schreeuw om een gironummer met bijpassende TVactie wordt luider. De overheid zou hier haar verantwoordelijkheid moeten nemen en zij zou de ouders moeten aansporen, ja zelfs verplichten om passende, moderne communicatie- en informatieverwerkende multimedia apparatuur voor hun kinderen aan te schaffen.

Door: J.E. Haer.

apr 182005
 

Aan de website [www.25jaarrijpelberg.nl] wordt nog volop gewerkt, verdere informatie kunt u t.z.t. terugvinden op deze Internetpagina. De kleurwedstrijd is nu goed van start en er komen nu veel meer tekeningen binnen. Tekeningen zijn ook bezorgd op de scholen in Rijpelberg. Tekeningen eveneens te downloaden op [www.25jaarrijpelberg.nl/kleurwedstrijd] of te halen in

apr 182005
 

Brouwhuisseheide als uw achtertuin.
Wreed!
Soms word je geconfronteerd met voorvallen in de natuur die je er aan herinneren dat het in de natuur om ons heen ook is: eten of gegeten worden.

De haan.
Op een winderige en behoorlijk koude dag, het was om precies te zijn 28 februari, was ik aan het wandelen in op de Brouwhuisse heide. Tot mijn verbazing zag ik in het bos een haan met een hen lopen. Op hun gemak, zachtjes tokkelend, liepen ze voor mij uit. Dicht te naderen waren ze niet. Hij, de haan, was een flink dier, plusminus 50 centimeter hoog, en van kleur wit met zwart. Zij, het hennetje was kleiner en had een wat bronsachtig verenkleed.
Hoe kwamen deze beesten nu in het bos? Uit een wagen gezet, weggelopen, ik had geen idee. In de buurt zijn wel woonhuizen, maar het is onwaarschijnlijk dat deze
dieren hun hok in de steek laten. Maar ze voelden zich kennelijk thuis in het bos, ze scharrelden wat in de naalden en woelden de grond om op zoek naar larven en insecten. De haan was erg bezorgd om zijn hen, hij liet haar niet in de steek. Zo hoort het ook.

De vos?
U voelt het natuurlijk al aankomen. Een paar dagen later, het had gesneeuwd en het was bitter koud, ging ik dezelfde weg om eens te kijken hoe het met het stel ging.
Eerst kon ik ze niet vinden, maar op een open plek in het bos waar geen sneeuw lag, trof ik de haan aan. Althans de resten er van. Er lag nog een kam, darmen en veren van de haan. Een roofvogel die de haan te pakken heeft genomen? Hoogst onwaarschijnlijk gelet op de grootte van de haan. Nu was het mij bekend dat er in de Brouw-huisse heide ook vossen voor kwamen en zo te zien, aan de sporen in de sneeuw was dit het werk van een vos geweest. De eventuele resten van het hennetje heb ik niet gevonden. Wellicht was ze al eerder een prooi geworden van een roofdier.

Wreed?
Och, het is maar hoe je naar dit drama kijkt. De haan en de hen hadden het nog wel gered als er geen vossen waren. De vos heeft vermoedelijk de winter overleefd dank zij dit koppel. De een zijn dood is de ander zijn brood.

Hoe de bijen uit de winter zullen komen, is afwachten. Het is nog te vroeg, begin maart, om hier een oordeel over te geven.

Ook nu weer: bij overlast van bijen, wespen en hommels de imker waarschuwen!
Imker  J.Beekman
Tel. 514106
E.mail: j.beekman10@chello.nl

apr 152005
 

Oudedags Reserve voor wakkere ondernemers 2005 laatste kans?!!
Als zelfstandig ondernemer of vennoot in een VOF  (niet DGA BV dus) heeft u de interessante mogelijkheid om jaarlijks een deel van uw jaarwinst te doteren aan de (F)OR.
Het is een soort renteloze lening omdat belastingheffing uitgesteld is. In de tussentijd naar uw pen-sioen, kunt u hiermee dus rende-ment proberen te maken ten gunste van uw oudedagsvoorziening. Het bedrag mag maximaal 12% vd winst belopen, maar is daarnaast nominaal gemaximeerd en jaarlijks geïndexeerd. U hoeft over het, in een belastingjaar gedoteerde bedrag dus geen belasting te betalen, dat komt pas later aan de orde. De jaarlijkse dotatie groeit zo aan tot maximaal het bedrag van het ondernemingsvermogen. De (F)OR is zoals de naam al doet vermoeden in het leven geroepen om u, als zelfstandig ondernemer zo een fiscaalvriendelijke manier te bieden om met de ter beschikking gestelde liquiditeitsverruiming zélf iets voor uw oudedag te regelen. U heeft als IB-ondernemers (of VOF, geen DGA dus) immers meestal geen échte pen-sioenregeling,althans niet voor uzelf maar meestal wel voor uw personeel.

Vanaf 2001
Vanaf 2001 staat de (F)OR op de balans, misschien ook wel om u eraan te herinneren dat u daarmee eens écht iets voor de oudedag moet gaan regelen…?
Het overgrote deel van de ondernemers doteert jaarlijks aan de (F)OR met het oog op het besproken belastingvoordeel vanwege de vriendelijke uitstel van belastingheffing. Maar pas op, op de (F)OR stand rust een fiscale claim. In de toekomst kan deze claim in het toptarief van -op dit moment 52%- vallen. Zodra u het ondernemerschap eindigt, uw zaak verkoopt of emigreert, dan zult u moeten afrekenen. U dient daarbij in het oog te houden dat er nog wel een stakingsvrijstelling is, maar dat die na 2001 niet hoog meer is.
Op dat (afreken) moment dient ook over de stille reserves afgerekend te worden, zoals over uw bedrijfspand wat nog maar voor een klein bedrag op de balans staat, maar waarin een grote winstpotentie verscholen zit. Zo kunt u dus een forse afrekening verwachten bij staking, terwijl u juist dacht dat met de verkoop van de zaak uw pensioen mooi geregeld zou zijn. Maar toen bleek dat u enkele tonnen aan de belasting kon afdragen

apr 152005
 

Kring-apotheek adviseert over eczeem.
In Nederland hebben 400.000 mensen constitutioneel eczeem. Daarmee staat het op de vierde plaats in de top 10 van chronische aandoeningen. Bij kinderen is het na astma zelfs de meest voorkomende aandoening. Het belangrijkste kenmerk van eczeem is jeuk, daarom deze tips om jeuk zoveel mogelijk te verminderen. De tips helpen niet tegen het eczeem, maar kunnen wel de klachten verlichten.
 
Constitutioneel eczeem is een chronische huidaandoening die gepaard gaat met een rode huid, zwellingen, blaasjes, vochtaf-scheiding, kloofjes en littekens. Wie last heeft van eczeem doet er verstandig aan naar de huisarts te gaan. Die kan een zalf voorschrij-ven om de verschijnselen van eczeem tegen te gaan. Onderstaande tips kunnen krabben en verergering van de klachten voorkomen.

Tips tegen jeuk
Jeukprikkels worden aan de hersenen doorgegeven via dezelfde zenuwen als pijnprikkels. Pijnstillers gebruiken tegen de jeuk ligt dan ook voor de hand. Bij hevige jeuk, zoals bij eczeem, is het effect van pijnstillers echter niet groot. Er zijn wel enkele praktische tips om  er voor te zorgen dat de jeuk vermindert of in ieder geval niet erger wordt. Jeuk wordt veroorzaakt door verschillende factoren:
*droge huid (kou, centrale verwarming)
*warmte (zon, centrale verwarming, transpiratie
*emotie (stress, nervositeit, angst, opwinding, verveling)
*beschadiging van de huid (genezende wondjes, littekens, zonnebrand, krabsporen)
*allergie (huisstofmijt, pollen, dierlijke of plantaardige eiwitten, haren en huidschilfers van dieren)
*overgevoeligheid (chemicaliën, parfum, zeep, cosmetica, inkt, wol, rubber, nylon)

Tip 1. Droge huid
Om een droge huid tegen te gaan, is het verstandig de huid regelmatig in te smeren met een neutrale zalf. Advies over zalf die hier geschikt voor is, is verkrijgbaar bij Kring-apotheek de Rijpel. Ook na baden of douchen de huid invetten, helpt tegen uitdroging. Het is daarnaast belangrijk de huid te beschermen (nagels kort, glad en schoon houden, huid bedekken met dunne katoenen kleding).

Tip 2. Warmte
Warmte vermijden en verkoeling zoeken helpt tegen jeuk. Dit kan door het nemen van een korte lauwe douche, het blazen op een jeukende plek, schaduw op te zoeken, de verwarming niet te hoog te zetten en niet te warm gekleed te gaan.

Tip 3. Emotie
Zoek rust, ontspanning en afleiding (spelletjes doen, een praatje maken, wandelen).

Tip 4. Allergie
Jeuk die wordt veroorzaakt door allergie kan het beste worden bestreden door het allergeen te vermijden. Soms kunnen bepaalde geneesmiddelen (antihistaminica) allergische klachten verlichten. De Kring-apotheek heeft verschillende middelen in het assortiment die met of zonder recept verkrijgbaar zijn.

Tip 5. Overgevoeligheid
Prikkels die jeuk veroorzaken moeten zoveel mogelijk worden vermeden (in plaats van zeep ongeparfumeerde badolie gebruiken, handschoenen dragen tijdens bepaalde klussen, katoenen kleding dragen). Bij Kring-apotheek de Rijpel zijn verschillende PH-neutrale en hypo-allergene producten verkrijgbaar.

Meer weten?
Vraag dan naar de Kring-folder

apr 152005
 

Het jongerenwerk van Stichting Welzijn Helmond organiseert binnenkort een graffiti project voor jongeren van 11 t/m 17 jaar uit Rijpelberg en Brouwhuis.
Nu hoor ik jullie denken: GRAFFITI? Ja graffiti, maar dan op een andere manier. Vaak worden er onzinnige en/of kwetsende leuzen gespoten op gebouwen, auto

apr 152005
 

Het Tienerhuis bestaat dit jaar 5 jaar en dat willen we vieren! Iedereen, van 11 t/m 17 jaar uit Rijpelberg en Brouwhuis, mag namelijk t/m april 2006 gratis naar het Tienerhuis komen

Iedereen is welkom
Voor de Skatebaan geldt dat ook,  daar is iedereen welkom! Dus wat houd je tegen om eens te komen kijken in het Tienerhuis? We zijn dagelijks open van 15.00 tot 17.00 uur. Op woensdag- en donderdagavond ook van 18.00 tot 21.00 uur. Op dinsdagavond van 18.30 tot 20.30 uur is er een meidenavond speciaal voor meiden!
Naast deze activiteiten organiseert het jongerenwerk ook allerlei cursussen en andere leuke activiteiten. Als je op de hoogte wilt blijven kun je onze website bezoeken www.tienerhuis.nl of even bellen naar 556957 en vragen naar Meta of Maarten. Ook in het Hofkompas zullen wij de nieuwe activiteiten aankondigen. Op donderdagavond organiseren de medewerkers van het Tienerhuis meestal iets speciaals. Hier volgt het programma voor de maand APRIL:
14 april: Playstationavond
21 april: Filmavond
28 april: Dartsavond

Samen in beweging:
Samen in beweging is een sportproject dat de SWH al een aantal jaren uitvoert in de verschil-lende stadsdelen. Helmond Oost (Rijpelberg en Brouwhuis) doet dit jaar voor de tweede keer mee met dit project. In het kader van dit project organiseert het jongeren-werk i.s.m. jongeren en buurtbewoners verschillende sportactiviteiten op verschillende locaties in de wijk. Op woensdag 30 maart is het project van start gegaan met een Skate-event op de Skatebaan in Brouwhuis. In samenwer-king met Dukinoskateschool hebben we hier een geweldig vette middag van gemaakt!

Wat wordt er nog meer georganiseerd?
In   april worden er op verschillende locaties verschillende sportactiviteiten georganiseerd. Op:

woensdag 13 april Trapveld bij de Straap Voetbal / Panna Knock-out 14.00

apr 152005
 

Unieke informatietas voor vrouwen  te verkrijgen bij DA drogist J & H
Bij DA drogist J & H gelegen aan het Wederhof in Rijpelberg kunnen vrouwen vanaf begin april gratis een tas aanvragen die handige tips en nuttige informatie bevat over de nieuwe levensfase die begint na het veertigste levensjaar.  Bovendien zitten in de tas ook leuke producten en waardebonnen. DA en Care for Women –  dé organisatie voor vrouwen in de overgang – starten vanaf april gezamenlijk een grootschalig informatieproject specifiek gericht op de ouder wordende vrouw. De Care for Women tas is hiervoor speciaal ontwikkeld.
Uit een speciaal voor dit project gehouden onderzoek is gebleken dat van de groep vrouwen in de leeftijd van 40 tot 50 jaar maar liefst één op de vier vrouwen de overgang als een probleem ziet. Meer dan de helft van deze vrouwen geeft aan dat zij de overgang gewoon maar

apr 152005
 

Uitvoering Jeugdtheater Marco Polo InstituutOp vrijdagavond 22 en op zaterdagavond 23 april is er een toneeluitvoering door het Marco Polo Instituut in wijkcentrum De Brem in de wijk Rijpelberg. Aanvang van de voorstelling is op beide avonden om19.30 uur en de voorstelling eindigt omstreeks 22.00 uur. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal vanaf 1 uur voor aanvang. Reserveren is ook mogelijk (1 week voor de uitvoering) via: Lodewijk den Breejen tel. 0492-840669, Charles Deremaux tel. 0492-544103 of bij Maarten van der Zanden tel. 0492-511248. De kaarten kosten EUR 2,- voor kinderen t/m 12 jaar; vanaf 13 jaar kosten ze EUR 3,- per stuk. Er worden 3 eenakters opgevoerd door 3 groepen jeugdige spelers in verschillende leeftijden van 10-18 jaar.

Als eerste is groep 1 aan de beurt; dit zijn de jongste spelers en het stuk dat wordt opgevoerd heet Escape! Vier kinderen hebben er genoeg van. Ze pakken hun spullen en lopen weg van huis. Ergens in het bos zitten ze in een tentje, en eten ze chips en yoghurt. Maar het valt vies tegen en ze willen weer naar huis. Echter, op dat moment, raken ze verstrikt in het web van Uncle Bob en zijn maten. Ze zijn getuige van een keiharde chantage. Die arme Hans Bakker, ze moeten hem helpen! Te goed en te kwaad doen ze wat ze kunnen. Ze doen echt wat ze kunnen, maar ze zijn niet sterk genoeg. Het is maar goed dat die gekke, oude bostovenaar ook

apr 152005
 

46e Helmondse Wandelavondvierdaagse
De 46e Helmondse Wandelavondvierdaagse wordt gehouden van woensdag 1 t/m zaterdag 4 juni 2005. Er kan o.a. op de volgende plaatsen ingeschreven en/of gestart worden.
Leonardusspeeltuin. Mgr. Swinkelsstraat 24; Tel. 533540. Inschrijven op don. 26 mei van 18.00