mrt 252005
 

Op 3 maart jl. was er in wijkhuis De Brem een overleg tussen het college van B&W en de leden van de klankbordgroep Rijpelberg. Het aantal onderwerpen was weer divers.

Rioolvoorziening.
Een belangrijk punt op de agenda was deze keer de rioolvoorziening nabij het Dr. Knippenberghof. De bewoners in de directe omgeving van deze gemeentelijke voorziening hebben in 2003 zeer ernstige overlast ondervonden van een zeer penetrante, vieze, stinkende lucht. Toen de zomer op zijn hoogtepunt was konden de bewoners het daar noch binnen noch buiten uithouden, niet door de warmte, maar juist ja door de stank.

mrt 252005
 

 

Naamloos-1kopie33.jpg

  

Een terugblik op februari. Afgelopen maand stond vooral in het teken van carnaval en de snerttocht. Op vrijdag 4 februari organiseerde onze groep een carnavalsfeest voor jong en oud. De avond begon met de Bevers die prachtig verkleed als eerste een modeshow gaven. Zij hadden hun eigen feestje met spelletjes, drinken en lekkers. Na de allerkleinsten was het de beurt aan de andere speltakken. Al snel werd de feestzaal gevuld met cowboy

mrt 252005
 

Vanaf 1 januari 2007: Kenteken bromfietsen verplicht
Hallo beste wijkbewoners, zoals onlangs in de pers informatie kwam over de verplichting tot het hebben van een mistachterlicht op een aanhanger / caravan, terwijl de wetgeving al ingegaan is, nu een artikel over wetgeving wat in de maak is en dus gaat over de toekomst:

Kenteken voor Bromfietsen
Zoals wellicht bekend, zullen in de toekomst ook brom-/snorfietsen worden voorzien van een kenteken. De regeling hieromtrent is al in een vergevorderd stadium. In het kort hieronder wat bijzonderheden:

Doel
* Verhogen verkeersveiligheid
* Verminderen aantal diefstallen
* Afname kleine criminaliteit
* Eenvoudigere handhaving en opsporingsmogelijkheden
* Beter onderscheid tussen brom-  en snorfietsen
* Een kwalitatieve koppeling tussen voertuig en houder
* Betere handhaving van de (WA) verzekeringsplicht

Invoertermijnen
Vanaf de maand november 2005 is het voor brom/snorfietsbestuurders mogelijk om een kenteken aan te vragen. Deze aanvraag blijft mogelijk tot de maand november 2006. Op 1 januari 2007 dient iedere brom-/snorfiets op de weg voorzien te zijn van een kenteken.

Administratieve handeling
De kentekening van bromfietsen wordt een administratieve handeling. Dat wil zeggen, dat alleen wordt gekeken naar de identiteit van de bromfiets en de eigenaar daarvan, en niet naar de technische staat van het voertuig!

Aanvraag in praktijk
Door de RDW zullen bromfietshandelaren in het land worden benoemd tot officiële aanmeldingscentra. Hier kan de eigenaar van een brom-/snorfiets een kenteken aanvragen. De handelaar zal de identiteit van de brom-/snorfiets controleren met behulp van het framenummer en de identiteit van de eigenaar middels een identiteitsbewijs. Klopt dit, dan zal hij de gegevens middels speciaal ontworpen formulieren doorgeven aan de RDW, die zal overgaan tot afgifte van een kentekenbewijs. Klopt er iets niet, met name de identiteit van de brom-/snorfiets, dan zal geen formulier worden opgemaakt. Indien een framenummer niet duidelijk waarneembaar/leesbaar is, of er mogelijk aan geknoeid is, zal géén kenteken daarvoor worden afgegeven.
Hoe om te gaan met brom-/snorfietsen die staan gesignaleerd zal nog nader worden bezien.
De betreffende bromfietshande-laren zullen per steekproef (zoals APK-stations) worden gecontroleerd.

Aanvraag na 1 november 2006
Indien iemand na 1 november 2006 een kenteken voor een bromfiets wil aanvragen dan zal dit bij de RDW dienen te geschieden en zal de bromfiets wel bekeken worden op identiteit EN techniek. (keuring)

APK
Een APK voor bromfietsen ligt vooralsnog niet in de lijn der verwachtingen.

Kenteken
Het formaat van de kentekenplaat is gelegen tussen de huidige verzekeringsplaat en de kentekenplaat voor motoren. De vorm is vierkant of rechthoekig. De plaat van een snorfiets is blauw met witte cijfers/letters. De plaat van een bromfiets is geel met zwarte cijfers/letters. De gele en/of oranje platen voor op het spatbord vervallen.

Aanpassing wetgeving
In de wetgeving zullen een aantal bepalingen gewijzigd worden.
De  definities zullen daarin eenduidig worden. Overigens zal de huidige

mrt 252005
 

De gemeente Helmond is er uit. We gaan geen Traverse ondertunnelen, we gaan geen nieuwe wegen aanleggen. We gaan verkeersmanagement toepassen in Helmond.
Nu heeft Naald de pech dat hij iedere dag vanuit onze wijk richting Eindhoven moet rijden dus heeft dit onderwerp al jaren mijn belangstelling.
Hoe is dit nu allemaal zo gekomen?
Het is begonnen met twee politieke partijen die de Traverse gelijkvloers wilden hebben en het liefst onder de grond. Dat waren de PvdA en dat was Ondernemend Helmond. Wie herinnert zich niet meer de verkiezingsfolder van Ondernemend Helmond met daarop de lijsttrekker die al klaar stond om de Traverse af te gaan breken? Diezelfde partij maakt nu deel uit van dit college van B&W dat besloten heeft de Traverse niet aan te pakken. Niet dat Naald dat erg vindt, sterker nog, stel je eens voor dat men wel zou besluiten de Traverse onder de grond te gaan leggen. Dat zou jarenlang een ellende aan files en opstopping in Helmond opleveren en kost honderden miljoenen die toch ergens vandaan moeten komen, wellicht van weer een verhogingen van de gemeentelijke belastingen!
Nee, dit college kiest voor verkeersmanagement. Men verstaat daaronder dat men de verkeerslichten in Helmond slimmer gaat afstellen, zodat de doorstroming beter is.
Wat nu zo jammer is, is dat bijna iedere Helmonder die regelmatig van Helmond naar Eindhoven rijdt dit al lang wist. De gemeente Helmond moest hier echter eerst een zeer uitgebreid en duur onderzoek voor laten uitvoeren wat zeker enkele tonnen heeft gekost als het al niet om miljoenen gaat.
Met dat geld had de gemeente natuurlijk al lang een systeem kunnen kopen dat het mogelijk maakt om een betere doorstroming van het verkeer in Helmond aan te leggen. De huidige situatie in Helmond lijkt nu meer op een systeem om de acceptgiro-brigades van de politie hun aantallen te laten halen. Immers de verkeerslichten staan nu zo afgesteld dat als je bij het ene verkeerslicht groen hebt, je bij het volgende rood krijgt en ja juist op al die punten staan van die flitskastjes die de burger de met moeite verdiende eurootjes uit de zak kloppen.  Kijk, Naald is absoluut tegen door rood licht rijden, maar door de beroerde afstelling van verkeerslichten in Helmond kom je als automobilist tot stilstand op een punt waar de flitskast gretig plaatjes schiet van je nummerbord en waar je zelf helemaal niets aan kan doen. Dat is pech voor de eigenaar van de auto en kassa voor de overheid.
Wat is nu de kern van deze bijdrage?
In Helmond had men een politiek probleem. Twee partijen wilden de Traverse ondertunneld hebben. De discussie kreeg meer en meer een vorm van

mrt 252005
 

Ook dit jaar heeft de WVR weer een kindermiddag verzorgd in wijkhuis de Brem. Dit heeft plaatsgevonden op maandagmiddag 7 februari 2005. Het hoogtepunt van de middag was net als voorgaande jaren het grandioze optreden van dansgarde de Rijpelliertjes onder leiding van Angelique en Marjo. De groten verzorgden een echte dans, de kleintjes kwamen met een optre-den getiteld:

mrt 252005
 

Beste leden, ouders, bewoners van Rijpelberg,

Aan  20 jaar leiding geven aan Scouting Rijpelberg, waarvan 18 jaar als voorzitter is een einde gekomen.
Ik wil de (jonge) leiding de kans geven om op hun eigen wijze vorm te geven aan de verdere ontwikkeling van Scouting Rijpelberg. Omdat ik in mijn ogen de groep dan geheel los moet laten heb ik besloten om met ingang van 1 januari 2005 al mijn functies binnen Scouting Rijpelberg neer te leggen. Ik ben dan alleen nog beschikbaar als adviseur en ondersteun waar dat nodig is. Natuurlijk zal het een tijd duren voordat al mijn werkzaamheden geheel overgenomen zijn. Ik ben dus niet meer van, maar wel voor Scouting Rijpelberg.
Verder zult u mij tegen blijven komen als
* voorzitter van Scouting Regio Helmond,
* bestuurslid van Stichting Tienerhuis en Skatebaan Helmond
* en natuurlijk als gemeenteraadslid voor het CDA.
U begrijpt dat ik mij zo zal blijven inzetten voor de jeugd. Als laatste wil ik u danken voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven en nodig u uit om daar waar ik iets voor u kan betekenen met mij in contact te komen.

Met vriendelijke groeten,   

0492-510249   –    06-46114419  a.sauve@hetnet.nl
Dr. Knippenberghof 32,  5709 EE Helmond

mrt 252005
 

 

Naamloos-1kopie32.jpg

 

Beste Spekzullekes en Spekzullerinnekes
Langs deze weg wil ik alle mensen bedanken voor de wijze waarop iedereen met onze vereniging het carnaval heeft gevierd. Het was voor mij een bijzonder mooie belevenis om dit jaar voor te mogen gaan. Ik vond het een waar voorrecht om dit te mogen doen.
Het was prachtig om vanaf de prinselijke verhoging iedereen op zijn eigen wijze feest te zien vieren en gebroederlijk het carnaval te beleven. Nu na carnaval ben ik alles aan het herbeleven. Er zijn vele hoogtepunten te noemen.
Maar vooral het jubileumweekend met de jubileumreceptie was werkelijk grandioos.
Alle verenigingen kwamen De Spekzullekes feliciteren. Het was een ware belevenis om heel carnavalvierend Helmond en omstreken bijeen te hebben in Zalencentrum Vissers.
Carnaval zelf overtrof mijn stoutste verwachtingen. Het was heerlijk om te zien dat zoveel mensen Zalencentrum Vissers wisten te vinden. Alle commissies binnen onze vereniging hebben er echt alles aan gedaan om dit jubileumjaar tot een succes te maken. Hiervoor wil ik dan ook al deze mensen heel hartelijk bedanken.
Spekzullekes en Spekzullerinnekes, samen met mijn gezin, kijk ik terug op een fantastische tijd. Een tijd die ik niet snel zal vergeten. Nogmaals mijn dank hiervoor.
Prins Frank I.

mrt 252005
 

 

Naamloos-1kopie31.jpg

  

25 jaar Rijpelberg
Het is de tweede maal dat kinderen van 0 t/m 13 jaar deel konden nemen aan de kleurwedstrijd.  Vanaf komende maand gaan we de kleurplaten ook verstrekken via de scholen.

Mede door medewerking van McDonalds , cafetaria De Bonte Plu en de firma Timco kan de kleurplatencommissie weer een aantal mooie prijzen uitreiken.
De winnaars van februari zijn:
0 – 6 jaar: 1ste plaats = Long Nguyen 2 jaar, 2de plaats = Tala Sabha, 5 jaar en 3de plaats = Quinty Gerrits, 2 jaar.
Van 7 – 9 jaar: 1ste plaats = Valerie v.d.Eerenbeemt, 2de plaats = Ayse v.d.Eerenbeemt.
Van 10 – 13 jaar: 1ste plaats = Priscilla v.d. Eerenbeemt.
Alle prijswinnaars hebben per-soonlijk bericht ontvangen en hebben op zaterdag 5 maart hun prijzen in ontvangst mogen  nemen  bij Cafetaria De Bonte Plu. (zie foto)

Grijp je kans op mooie prijzen voor de maand maart en haal een kleurplaat en lever deze in bij De Brem of bij Cafetaria De Bonte Plu t/m 31 maart 2005.  Vergeet niet dat je met iedere kleurplaat die ingeleverd wordt ook kans maakt op prijzen op 17 september.

mrt 252005
 

Bijna wekelijks vernemen we wel iets positiefs over het onderwerp respect. Hier is natuurlijk niets mis mee. Het verdient zelfs waardering dat onze gemeente zo in de weer is om voor het onderwerp respect belangstelling te kweken en zodoende te proberen een mentaliteitsverandering te bewerkstelligen. Jongeren worden uitgenodigd om een rapbattle te dichten op een speciale Helmregelhiphopbeat. De winnaar ontvangt € 250 en hij of zij krijgt of krijgen een eigen clip op Gemeente-TV. Leuk. Maar wat is respect eigenlijk. En geeft de gemeente het goede voorbeeld? Is het respectvol van de gemeente om raadsleden op de vingers te tikken? Verdient het respect als diezelfde gemeente niet erg voortvarend is om een voetbalclub een speelveld toe te wijzen en is het nu echt nodig dat de rechter hieraan te pas moet komen? Getuigt het van respect als onze gemeente nog voor de onderhandelingen zijn afgerond een muur van anderen sloopt? En waarom besteedt Helmond niet al het geld dat ze van de overheid krijgt voor koopkrachtreparatie ook daadwerkelijk aan de minima? Het is hier toch voor bedoeld. En wat te denken van de situatie betreffende het oude Edah-pand op het Rijpelplein. Hier laat de gemeente een voor de Wijkvereniging Rijpelberg bruikbaar pand, ondanks toezeggingen, vele jaren leegstaan. Het meest recente aansprekende voorbeeld is de omstreden grondaankoop in Asten. In de verre toekomst wil Helmond hier een industrieterrein aanleggen. Zij heeft hiervoor de medewerking van Asten nodig en die stond niet te trappelen om grond af te staan aan Helmond. Sterker nog, Asten heeft zich altijd verzet tegen de inlijving van dit gebied. Volgens burgemeester Beenakker van Asten is het dan ook hoogst ongebruikelijk dat een buurgemeente bij de buren grond koopt. U ziet, als het om concrete gevallen gaat heeft onze gemeente haar eigen interpretatie van het woord respect. Misschien dat Lange Jan en Limburgse Fons ook een rapbattle insturen die hiphoppend het gemeentelijke beleid verwoorden. Wel eerst even een telefoontje plegen naar collega Sakkers. Die heeft tenslotte ervaring met muzikale optredens. Ik ben dan ook benieuwd naar de winnende tekst.
Door: J.E. Haer.

mrt 252005
 

KINDERWIJKRAAD EN KINDERWERK SWH TEAM OOST.
De onderwerpen voor de komende Informatie en koffieochtend op donderdag 17 maart van 10.00 tot 11.00 uur zijn Kinderwijkraad  en kinderwerk SWH team Oost. 
Ingeborg Schrama zal dan deze activiteiten voor kinderen van de basisschool toelichten in wijkcentrum

mrt 252005
 

Het zoeken en vinden van het huis wat écht aan al uw wensen voldoet, kan soms maanden duren. Op dit moment is er veel te koop en dus veel keus. Het is verstandig om een wensenstaatje gemaakt  te hebben van zaken waaraan u geen concessies wilt doen: bijvoorbeeld aan een ruime keuken of een flinke schuur/garage.

Verstandiger is om dit (samen) eens op papier te zetten en om bij elke bezichtiging op uw wensenkaartje aan te tekenen welke cruciale punten u opgevallen zijn. Anders zult u al binnen een half uur na uw bezoek de helft van, achteraf misschien heel belangrijke, details vergeten zijn; bijvoorbeeld een donkerdere plek in wand of muur, die achteraf een weggewerkt spoor van lekkage blijkt te zijn. Breng uw wensen dus goed in kaart: de ligging ten opzichte van openbaar vervoer en scholen, parkeergelegenheid, aantal kamers, vaste trap naar zolder etcetera. En vink alles af, liefst nog tijdens uw bezichtiging; neem de tijd voor zo

mrt 252005
 

Een bord vol benzine
Spaarlampen en HR-ketels kennen we al lang, later kwam de koelkast met energielabel, en sinds kort vertellen energielabels ons ook welke auto het zuinigst is. Energiezuinige apparaten raken ingeburgerd. Wat blijkt nu? Ook aan maaltijden kun je een energielabel plakken.

Als we met het bestek in de handen klaar zitten aan tafel, willen we eerder weten hoeveel energie we úit een maaltijd kunnen halen, dan hoeveel energie er ín is gestopt. Je eet immers om je maag te vullen, niet om het milieu te helpen. Wie staat er bij stil dat voor een kilo sperzieboontjes uit Kenia twee liter benzine nodig is, alleen al voor het vervoer? En dat een kilo kasgroenten een liter benzine nodig heeft aan verwarming om te groeien?
Door te kiezen voor producten die met minder energie geproduceerd zijn, door vaker groenten van het seizoen te eten en door wat minder vlees, kaas en vis te eten, wordt uw eetpatroon energiezuiniger en goedkoper. De financiële ruimte die hierdoor ontstaat maakt de aanschaf van biologische of milieubewust geteelde producten makkelijker. Deze producten zijn over het algemeen namelijk wat duurder dan de gangbaar geteelde producten.
De meer geïnteresseerde lezer kan ideeën halen uit een kortgeleden verschenen kookboek, dat aangeeft welke invloed de gerechten hebben op natuur en milieu.

mrt 252005
 

Brouwhuisseheide als uw achtertuin.
Zoals u wellicht weet zijn twee kapiteins op een schip een ramp voor de bemanning en het vaartuig. Na opmerkingen van niet-imkers, dat er altijd maar één koningin in een bijenvolk aanwezig is, het volgende: Toen ik nog aan het begin van mijn bijenhobby stond kreeg ik, via een vereniging van imkers, een mentor toegewezen. Deze begeleidde mij bij de eerste wankele schreden in het imkersvak. Toen overkwam mij het volgende.

Eén koningin?
Ook ik had in de imkerliteratuur gelezen dat er maar één koningin of moer (de imkerterm voor koningin) in een bijenvolk aanwezig kan zijn. Mijn bijen stonden toen achter een boerderij in Zandoerle. Toen ik de aanwezige volken inspecteerde, viel het mij op dat er van de 20 volken  twee waren die niet of nauwelijks vlogen, terwijl de rest van de volken volop in beweging was. Bij nadere controle van de twee volken bleek dat er geen broed meer was. Wel trof ik een jonge moer aan.
De mentor  zei tegen mij:

mrt 192005
 

Aanslag gemeente belasting.
In het Hofkompas van februari stond een ingezonden stuk over de aanslag van de onroerende zaakbelasting en de daarbij tevens opgelegde aanslagen voor het riool en afvalstoffenheffing. Met name de aanslag voor een groene container die men in werkelijkheid niet heeft. Het betreffende artikel heeft veel reacties opgeleverd. Op deze pagina enkele ontvangen reactie.

Met de inhoud van het ingezonden stuk over bovengenoemd onderwerp in de Hofkompas van februari jl. ben ik het helemaal eens. Toen de containers in Helmond werden ingevoerd is door mij telefonisch contact opgenomen met de betreffende afdeling van de gemeente. Ik composteer mijn gft-afval namelijk zelf en heb zodoende geen groene container nodig. Er werd mij toen medegedeeld dat in zo

mrt 192005
 

Zondag 13 maart organiseert speeltuin De Rijpelroets een kinderkleding/speelgoedmarkt.
We zitten dan tegen de wisseling van het seizoen aan, en als uw kroost iets anders nodig heeft aan kleding, kunt u nu uw slag slaan. De markt vindt plaats in de Brem, Rijpelplein 1.

De tijden zijn van 11.00 tot 16.00 uur.  De entree bedraagt 0.70 voor iedereen vanaf 4 jaar.

Opbrengst van entree en tafelverhuur is geheel ten bate van de speeltuin.
Tot ziens op zondag 13 maart, van 11.00 tot 16.00 uur in de Brem, Rijpelplein 1.

mrt 192005
 

De tien geboden van God
Wie kent ze nog? Welk gebod was het vijfde of het achtste?
De KRO is sinds kort bezig om de geboden – door God aan de mens gegeven – te promoten.

Misschien heeft u ze al gezien en gelezen. U vindt de borden bijvoorbeeld op en rond de NS-stations door heel Nederland. De tien ge-boden vormen de natuurwet. Als we leven volgens deze richtlijnen of volgens woorden door God aan ons geschonken, dan hebben we in principe geen wetten en regels nodig. Dan leven we in vrede met elkaar. Dan is leven volgens Gods bedoelingen mogelijk.
Hier volgen de TIEN GEBODEN op eigentijds wijze geformuleerd door de KRO:
1.  God is er.
2.  Ik eerbiedig.
3.  Deze dag is heilig.
4.  Ik respecteer mijn afkomst.
5.  Ik wil leven.
6.  Ik ben trouw.
7.  Ik heb genoeg.
8.  Ik ben eerlijk
9.  Mijn liefde is puur.
10.Ik ben dankbaar.   

SPECIALE EUCHARISTIEVIE-RINGEN ROND PASEN
O.L.V. Middelares
Zaterdag 19 maart 17.00 uur Eucharistie m.m.v. communicanten
Palmzondag 20 maart 09.30 uur Eucharistie
Witte Donderdag 24 maart 19.00 uur Eucharistie mmv O.L.V.-koor
Goede Vrijdag 25 maart   19.00 uur. Herdenking van het lijden en sterven van de Heer
Paaszondag 27 maart   09.30 uur. Eucharistie m.m.v. O.L.V.-koor 
Paasmaandag
28 maart 09.30 uur Eucharistie

Edith Stein
Palmzondag 20 maart 11.00 uur Eucharistie  (communicanten)
Goede Vrijdag 25 maart 15.00 uur Kruisweg
Paaszaterdag 26 maart 20.30 uur Paaswake m.m.v. Edith Steinkoor
Paaszondag 27 maart 11.00 uur Eucharistie
Paasmaandag 28 maart GEEN VIERING!

REGULIERE EUCHARISTIE-VIERINGEN
O.L.V. Middelares Brouwhuis
Dinsdag 19.00 uur
Donderdag 19.00 uur
Zondag 9.30 uur
H.Edith Stein  Rijpelberg
Vrijdag 9.00 uur
Zondag 11.00 uur

BEREIKBAARHEID
Rector Heuvelsstraat 2  5704 AN  Helmond  tel: 0492-511394 e-mail:parochie.brouwhuis-rijpelberg@hetnet.nl
internetadres: home.hetnet.nl/parochie.brouwhuis-rijpelberg.

Spreekuur pastor H.Spiertz: Dinsdag en donderdag tussen 18.00 uur en 18.30 uur. In dringende noodgevallen (bij uit-vaart of ziekenzalving)  tel: 06-12356973.

De Protestantse Kerkengemeenschap te Helmond
Kerkgebouw Bethlehemkerk hoek Sperwerstraat-Valkstraat. Tel: 539470
De kerkdiensten worden gehouden op zondagmorgen in de Bethlehemkerk. Aanvang van de dienst is 10.00 uur. Predikant van de wijk Rijpelberg: Ds. C.Oosterom

mrt 192005
 

Heb je iets te doen? Nee?
Zou je het dan leuk vinden om samen met mij iets te gaan doen? Naar de film? Of een wandeling maken? Lijkt je dat wat?  Bel dan naar de Vriendendienst.

De Vriendendienst is een organisatie die zich inzet voor mensen die een gezellige dagbesteding willen.
Deze mensen hebben een psychisch verleden, of zitten nog met een psychisch probleem en zijn op zoek naar mensen waarmee ze samen iets leuks kunnen doen. Maar dat zou niet mogelijk kunnen zijn zonder jou hulp. Dus als je tijd en zin hebt, waarom zou je dan aarzelen? Je kunt bellen naar De Vriendendienst en jezelf opgeven als vrijwilliger om samen met een maatje een activiteit te gaan ondernemen. Vraag naar: Marilyn van Dommelen Molenstraat 74a Helmond Tel: 564471

Muziekavond
De seniorenvereniging

mrt 192005
 

“Shall we dance” is de titel van de film (met Richard Gere en Jennifer Lopez), die iedereen weer naar de dansvloer gaat lokken.  In Amerika, waar de film al een tijdje loopt, draaien de dansscholen overuren! Dansschool Hellendoorn viert dit jaar haar 60-jarig bestaan en het is natuurlijk fijn dat dansen en dansles weer in de lift zitten!
Breed cursusaanbod
Het verschil met vroeger is dat er nu een veel breder cursusaanbod is: Stijldansen en Latin (5 dansen),  Salsa (is hot),  Rock & Roll (ook swing),  Streetdance (gratis streetdance sneakers), Breakdance (speciaal voor jongens), Dance 4 Fans (videoclip dansen),  Kidswing (v.a. 6 jaar), en alleenstaandencursussen. Gratis proefles; u beslist pas op het eind van deze les of u door wilt gaan!
Elke zaterdag zijn er gezellige dansavonden, waar alle dansen aan bod komen, voor paren en al-leenstaanden (ook niet-leden). Vraag ons dansavondenboekje aan. De lessen en dansavonden, vinden plaats in Mierlo-Hout, Brouwhuis, Mierlo, Nuenen.

Dansen is voor jong en oud
Dansen en dansles zijn een van de goedkoopste  en gezelligste manieren van uitgaan. De lessen zijn verdeeld in leeftijdscategorieën, onze jongste leerling is 5 en de oudste is 86 jaar. De heer Wim Hellendoorn jr. (al 20 jaar dansleraar) denkt dat de sleutel van het succes van dansschool Hellendoorn ligt in de losse en ontspannende wijze waarop les gegeven wordt. Al meer dan 70.000 leerlingen hebben dit kunnen ervaren.

Dansen wanneer u wilt
Wij verzorgen danslessen op alle dagen van de week, waardoor u geen dansles hoeft te missen. Ook niet als u onregelmatige diensten hebt. U zit niet vast aan een bepaalde dag (gratis inhaallessen).

Workshops
Buurtverenigingen, sportclubs, scholen, vrijgezellenfeesten of andere groepen die een leuke work-shop willen zoals Salsa, Rock and Roll of Stijldansen kunnen op locatie of in onze dansschool terecht. Ook privéles of een trouwcursus behoort tot de mogelijkheden.

Wij hopen u te mogen begroeten bij de gezelligste dansschool van Brabant. Voor aanmeldingen en info kunt u bellen naar W.Hellendoorn, Tel: 536699,
www.dansschoolhellendoorn.nl

mrt 192005
 

Iedereen, van 11 t/m 17  jaar uit Rijpelberg, mag t/m april 2006 gratis naar het Tienerhuis komen! Voor de Skatebaan geldt dat ook! Dus wat houd je tegen?

We zijn dagelijks open van 15.00 tot 17.00 uur. Op woensdag- en donderdagavond ook van 18.00 tot 21.00 uur. En op dinsdagavond van 18.30 tot 20.30 uur is er een meidenavond! Naast deze activiteiten organiseert het jongerenwerk ook cursussen en andere leuke activiteiten. Als je op de hoogte wilt blijven, kun je onze website bezoeken www.tiener-huis.nl of even bellen naar 556957 en vragen naar Meta of Maarten.
Ook in het Hofkompas zullen wij de nieuwe activiteiten aankondigen. Op donderdagavond van 18.00 tot 21.00 uur organiseren de medewerkers van het Tienerhuis meestal iets speciaals.
Programma:
17 maart: Filmavond
24 maart: Darts avond
31 maart: Play Station avond

Samen in beweging
In het kader van het sportproject

mrt 192005
 

Het lijkt wel kerst, eind februari, het is volop winter en er ligt een pak sneeuw. De kersttuin met sneeuw is dit jaar aan de late kant. Wat kun je doen in de wintertuin, behalve genieten van of grommen op het winterweer? Je kunt vogels kijken! Eerste vereiste is het aanbrengen van een voedertafel, liefst met afdakje zodat het voedsel droog blijft bij regen en sneeuw, en aan de voet van de voedertafel kun je bijvoorbeeld wat brood leggen, er zijn immers vogels die graag van de grond eten en zacht brood geen bezwaar vinden. Verder kun je een netje met pinda

mrt 192005
 

Pollenallergie
Hatsjie!
In Nederland heeft ongeveer 30 procent van de bevolking een aangeboren aanleg  om allergisch te worden. Zo

mrt 192005
 

Disco in het Tienerhuis.

18 februari was er een disco in het Tienerhuis. Van half zeven tot half negen. Hij was georganiseerd door de KWR (kinderwijkraad). De muziek werd gedaan door DJ Niek. We hadden hem georganiseerd voor kinderen van groep 6, 7 en 8.

We hebben eerst uitnodigingen rondgebracht aan de scholen in Rijpelberg en Brouwhuis en gevraagd of ze die uit wilden delen.
De entree was gratis en iedereen kreeg een muntje waar ze iets lekkers mee konden kopen om te eten of te drinken. Daarna kostte dat