feb 032005
 

Naamloos-1kopie11.jpg

 De drukbezochte dierenparken De Warande, De Rippert en het Hortensiapark in Helmond hebben nieuwe informatieborden gekregen. Dit was nodig omdat de gegevens op de oude borden niet meer actueel waren. Op de nieuwe panelen staat informatie over de dieren die aanwezig zijn in het betreffende park. De nieuwe borden zijn flexibel aan te passen, zodat de info altijd up to date is. De parken zijn onderdeel van de Stichting Jan Visser Dierenparken.
Op woensdag 19 januari vond de feestelijke ingebruikname plaats.
De drie parken worden beheerd door de Stichting Jan Visser Dierenparken. Zij is verantwoordelijk voor het onderhoud, het fok- en verkoopbeleid en een deugdelijke financiering. De daadwerkelijke uitvoering van het onderhoud wordt gedaan door de gemeente Helmond in samenwerking met de Atlant Groep.
De dierenparken voorzien in een behoefte van de Helmondse bevolking. Dit blijkt wel uit het aantal mensen dat de weg naar de parken weet te vinden. Vrijwel iedere Helmonder heeft in zijn jeugd wel eens tijdens de zondagse wandeling met zijn ouders een van de parken bezocht.

 

feb 032005
 

Hallo allemaal,
Op 22 en 23 januari was het voor de welpen eindelijk zover, zij hadden een weekend in onze eigen blokhut. Er gingen 39! welpen mee en de 7 koppige leiding heeft er de handen aan vol gehad.  Natuurlijk hebben de jongens zich volop uitgeleefd in de bossen en rondom  de blokhut. Hongerig geworden van al dat buitenspelen schoof iedereen aan tafel. Er stond hutspot en boerenkool op het menu, klaargemaakt door Baloe. Hiervoor hadden Baloe en Rikki 20 kilo aardappelen geschild, op zich al een heel karwei!

feb 032005
 

Even prikken

Onroerende zaakbelasting omlaag!
Hulde aan de zingende kapper, Theo van Mullekom raadslid van Helmond Aktief in de gemeente-raad. Zeer minimaal vertegenwoor-digd, maar hij durft tenminste de vraag te stellen. Het onderwerp boeit ons allemaal! Wat kost het ons Helmond aan reisjes naar verre oorden van dit college en ambtenaren.

feb 032005
 

Voor de koffieochtend van januari stonden de kinderclubs van Wijkvereniging  Rijpelberg op het programma. Twee avonden in de week kunnen kinderen hier hobbyen en knutselen. De papagaaienclub voor kinderen van 6 tot 11 jaar komt elke donder-dagavond bij elkaar. Op de woensdagavond kan de jeugd van 11 tot 15 jaar terecht. De enthou-siaste begeleidsters Riek Robins en Jolanda Saelmans lieten vol trots een aantal van de fraaie werkstukken van de kinderen zien. Van een brandweerauto, ruimte-schepen tot dierfiguren. Voor vaderdag een stropdas en met moederdag een lauwerkrans. De kinderen kunnen hun werkstukken mee naar huis nemen. De bezoeksters van deze koffie-ochtend konden hun eigen creativiteit uiten door het maken van een dobbelsteen. Als er kinderen zijn die ook lid willen worden, dan kunnen zij altijd op de hierboven genoemde avonden komen kennismaken en een keer mee proefdraaien.

Kinderen tweetalig opvoeden.
Het onderwerp voor de komende informatie-ochtend donderdag 17 februari 2005 is kinderen tweetalig opvoeden. Wat is verstandig voor de taalontwikkeling van een kind als je als ouders uit een ander land afkomstig bent. Opvoeden in je eigen moedertaal of in het Nederlands? In welke taal voed je je kind op als jezelf als ouder met bijvoorbeeld Engels, Turks, Duits of Marokkaans bent opgegroeid? Wat is verstandig wanneer de moeder bijvoorbeeld in Nederland is geboren en getogen, terwijl vader Engelstalig is. Is het dan verstandig dat vader zijn kind in het Nederlands, wat zelden perfect is, of dat hij met zijn kinderen Engels praat? Is het verstandig  kinderen van jongs af aan tweetalig op te voeden? Ingrid Philips van het Onderwijskundig Centrum Gewest Helmond is voor deze donderdag als deskundige op dit gebied uitgenodigd. Aan de hand van een aantal videobeelden wordt inzichtelijk gemaakt welke facet-ten er bij het tweetalig opvoeden van kinderen een rol spelen. Een belangrijk vertrekpunt is om de taal die je als ouders zelf goed spreekt, aan je kind te leren. En daarnaast het kind zoveel mogelijk in contact laat komen met de andere taal. Deze informatie-ochtenden zijn interessant voor ouders. Daarnaast een goede gelegenheid voor bewoners, die pas in Rijpelberg zijn komen wonen, om contacten te leggen.
 
Aanstaande donderdagochtend  17 februari  vindt er in de grote zaal van wijkcentrum

feb 032005
 

In Brouwhuis hadden ze op vrijdag 28 januari jl. geen Helmonds kwartier maar een Brouwhuis half uur, althans als je op de klok van de kerktoren moest afgaan. Gelukkig gold dat niet voor de kletsavond van carnavalsvereniging De Spekzullekes. Om precies 20.00 uur kwam prins Frank I samen met zijn raad van elf, grootvorst en dansmarietjes de zaal binnen. Daarmee ging voor de 16e keer de kletsavond van start. Vele jaren was Frank zelf als grootvorst de spreekstalmeester van de Spekzul-lekes, deze keer moest hij het overlaten aan grootvorst Koen. Dat de oud grootvorst daar aanvankelijk wat moeite mee had bleek uit het feit dat toen ze gezamenlijk op het podium van zaal Vissers stonden hij langzaam maar zeker opschoof richting de grootvorst.
Ook de eerste groep Plus Minus uit Someren die na de dansgarde de aftrap gaf viel op dat Frank dit jaar zijn mond moest houden.

feb 022005
 

Oproep aan bewoners
Onroerendezaakbelasting.

Beste lezers,
Middels dit artikel wil ik u laten weten dat ik het helemaal niet eens ben met de gemeentelijke belastingen die we dit jaar hebben binnen gekregen. Daarin staat namelijk vermeld dat ik voor 240 ltr restafval container 

feb 022005
 

Mijn Column

Onlangs werden de oprichters van de voedselbank Zuidoost Brabant, het echtpaar Van Bakel, uit twaalf kandidaten gekozen tot Brabanders van het Jaar door luisteraars, kijkers en internetbezoekers van Omroep Brabant. Dit lijkt me een duidelijk antwoord voor D66 die het nog nodig vindt de mening in Helmond te peilen. Deze verkiezing lijkt een positieve bijdrage geleverd te hebben aan het besluit van de gemeente Helmond om toch maar te overwegen, een éénmalige subsidie aan dit initiatief te verstrekken. Bestuurders lijken dus niet geheel ongevoelig voor signalen uit de samenleving en dat is een te waarderen positief element. Ook de dorpspartij Gemert-Bakel vindt dat haar college terug moet komen op haar besluit om geen subsidie te verstrekken. Eenmalig, en dus niet structureel is schandalig voor Helmond, een gemeente, die als het prestigieuze projecten betreft, altijd wel de benodigde gelden weet te vinden of te werven. Met de opgedane financiële kennis tijdens de onlangs gehouden excursie naar het walhalla van de poen moet dit zeker lukken. Waar een wil is, is een weg. Wat te denken van stimuleringsbijdrage van € 90.000 voor achttien woningen in het centrum, omdat onze bestuurders vinden dat het winkelhart er dan levendiger door wordt. Ook het aanlichten van panden in het centrum mag € 25.000 kosten. De totale kwaliteitsimpuls voor het centrum gaat ruim € 1.700.000 kosten. De benodigde structurele subsidie van een aantal tienduizenden euro’s voor de voedselbank valt hierbij in het niet. De mooie woorden en de zachte lof die de Helmondse politiek voor de voedselbank heeft kunnen dan ook beter ingewisseld worden voor harde euro’s. Daar hebben de ontvangers van de voedselpakketten iets meer aan. Het kan toch niet zo zijn dat binnen een jaar na de opening en inzegening van het voedselbankpand  aan  de Brantstraat door respectievelijk burgemeester Jacobs en bisschop Hurkmans, het doek al moet vallen.
Kom op gemeente, niet de panden in het centrum moeten in de schijnwerpers gezet worden, maar het initiatief van de voedselbank. De luisteraars van Omroep Brabant hadden dat heel goed door.

J.E. Haer

feb 022005
 

 

Naamloos-1kopie37.jpg

 

In  januari konden de kinderen van Rijpelberg voor het eerst deelnemen aan de kleurwedstrijd t.g.v. het 25 jarig bestaan. De kleurplaten commissie heeft een paar mooie prijzen kunnen verkrijgen door medewerking van McDonalds , cafetaria de Bonte Plu en de firma Timco. We hadden gehoopt meer kleurplaten te ontvangen, dus grijp je kans en haal een kleurplaat bij De Brem en de winkels op het Wederhof en Utrechtplein. Er is ook de mogelijkheid om op school er naar te vragen.
De winnaars van januari zijn:
0 – 6 jaar: 1ste plaats = Audrey v.d.Eerenbeemt 6 jaar, 2de plaats = Ezzo Sabha, 6 jaar en 3de plaats = Samantha Zijtveld, 2 jaar

van 7 – 9 jaar: 1ste plaats = Valerie v.d. Eerenbeemt.
van 10 – 13 jaar: 1ste plaats = Priscilla v.d. Eerenbeemt.
Alle prijswinnaars hebben persoonlijk bericht ontvangen en hebben intussen hun prijzen al in ontvangst kunnen nemen.
Grijp je kans op mooie prijzen voor de maand februari en haal een kleurplaat en lever deze in bij de Brem of bij Cafetaria de Bonte Plu
t/m 28 februari 2005

feb 022005
 

Kindervakantieweek Brouwhuis/Rijpelberg
Een leuke slagzin voor onze Kindervakantieweek
Het vorige jaar hebben we voor onze  kindervakantieweek  een logo gebruikt. Het reeds bekende ronde, bolle hoofd dat hierlangs  bij dit artikel afgebeeld staat. Het is de bedoeling dat we dit logo ook het komende jaar gaan gebruiken.

Maar wat is een logo zonder een pakkende tekst, zonder een oneliner die kort en krachtig samenvat waar onze kindervakantieweek voor staat. Het lijkt de werkgroep KVW 2005 dan ook een leuk idee om deze slagzin door onze wijken, door onze doelgroep, te laten kiezen. De wijkbladen Hofkompas en De Corridor lijken ons hiervoor uitstekende media. De werkgroep heeft enige tijd zitten broeden op leuke zinnen en uiteindelijk zijn de onderstaande drie zinnen geselecteerd.

1. Avontuurlijk leuk, gezellig, spannend en uitdagend amusant.
2. Dit is pas de echte vakantie in je vakantie.
3. Goedleuker dan thuis.

Hoe kunt u uw keuze kenbaar maken.
U kunt uw voorkeur kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@kvw-rijpelberg.tk met de vermelding van het nummer ( 1, 2 of 3) van uw keuze. Natuurlijk kunt u ook een briefje sturen of afgeven. Het adres is J.H. Relou, Twijnsterhof 20, 5709 GS Helmond. Vergeet u in beide gevallen uw naam, adres en telefoonnummer niet. U dient te reageren vóór maandag  28 februari 2005. Voor meer informatie over onze kindervakantieweek surft u naar www.kvw-rijpelberg.tk.

Een cadeaubon voor de winnaar.
Om enige respons te verkrijgen verloten we onder de inzenders, die de uiteindelijk gekozen zin goed hebben, twee cadeaubonnen van 15 euro. De winnaars krijgen persoonlijk bericht en worden ook bekend gemaakt in de wijkbladen.

Werkgroep KVW 2005.

feb 022005
 

Zoals u wellicht weet is onze Stichting continue bezig met het verbeteren van het leefklimaat in Rijpelberg. Niet dat dit zo slecht is, maar kunnen we het  verbeteren dan zullen we dat zeker niet nalaten. In dit kader willen wij bij u informeren of er volgens u nog plaatsen zijn die in uw ogen niet veilig (genoeg) zijn door te hoge beplanting/struiken, te weinig of te slechte verlichting of op enig ander vlak met betrekking tot de veiligheid in het algemeen in onze wijk. Het gaat hierbij dus om verbeteringen of / veranderingen die in het algemeen belang zijn van Rijpelberg (en wellicht specifiek voor uw woonomgeving). Het moeten bij voorkeur wel voorstellen zijn waarin de buurtbewoners zich allemaal kunnen vinden.

Onze vraag is dan, beng deze zo snel mogelijk onder onze aandacht.
Zet uw punt op papier met een korte toelichting. Vertel ons dus waar en waarom en wij kunnen deze dan bij de gemeente indienen om op te lossen of aan te passen.
Ook voor andere zaken die betrekking hebben op de wijk kunt u bij ons terecht. Zonodig zullen wij u benaderen om deze plaatsen te gaan bekijken en u vragen om een toelichting te willen geven op uw voorstel.
U kunt deze brief bij wijkcentrum

feb 022005
 

De website [www.25jaarrijpel berg.nl] begint steeds meer vorm te krijgen, er komen nu wel elke week wel activiteiten on line te staan op deze Internetpagina. De kleurwedstrijd is al een maand aan de gang,  men kan de tekeningen downloaden
[www.25jaarrijpelberg.nl/kleur wedstrijd] of deze halen in wijkcentrum

feb 012005
 

Behalve de volledig biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen die verkrijgbaar zijn bij iedere natuurwinkel en ook zelfbedieningszaken, drogisterijen en bouwmarkten, zijn ook de oude beproefde recepten zoals soda, azijn en groene zeep bijzonder milieuvriendelijk.

Soda is een zout dat kan worden gebruikt als chloorvervanger. Het reinigt, bijt uit en het heeft een ontsmettende werking. Wanneer er heet water overheen wordt gegoten, kunnen een paar flinke sodabrokken zelfs een verstopte gootsteen of doucheput ontstoppen. In zeer hardnekkige gevallen moet de procedure misschien een paar keer worden herhaald. Zowel soda als natuurazijn zijn uitstekende ontvetters. Ter voorbereiding van schilderwerk kunnen de te beschilderen (hout)oppervlak-ken hiermee worden afgenomen. Natuurazijn (ook wel: schoonmaakazijn) staat bekend als een uitstekende ruitenreiniger én als ontkalker. In beide gevallen wordt de schoonmaakazijn aangelengd met een flinke hoeveelheid water.

Voor het ontkalken van een koffiezetapparaat moet je het apparaat een paar keer laten doorlopen met het azijnwater, precies zoals je koffie zet. Een regelmatige behandeling op bovenbeschreven wijze verlengt de levensduur van het koffiezetapparaat!
Dat wij ons haar niet meer wassen met groene zeep, wil niet zeggen dat het product in alle opzichten zijn glans verloren heeft. In het dagelijks gebruik in de keuken of het toilet is het een prima zeep, die ontsmet en reinigend werkt zonder fosfaten achter te laten in het (grond/drink) water. Een bijkomend voordeel is dat de reinigingsmiddelen zowel voordelig  zijn in het gebruik als in de aanschaf. Wie bij de voorjaarsschoonmaak dus geen (milieu)sporen wil nalaten en bovendien goedkoper uit wil zijn, heeft hier het alternatief gevonden.

Het microvezeldoekje
Het gebruik van een microvezeldoekje mag gezien worden als  een zeer milieuvriendelijke schoonmaakmethode. Zonder schoonmaakmiddel en met minder water bereikt u dezelfde resultaten. Het doekje kan in de wasmachine
meedraaien voor de volgende ronde, zie de gebruiksaanwijzing op de verpakking. 
Het is dus echt de moeite waard om deze

feb 012005
 

Brouwhuisse heide als uw achtertuin.
Zesde zintuig
Hebben dieren een zesde zintuig? Deze vraag werd gesteld naar aanleiding van het feit dat bij de ramp in Azië geen dieren waren omgekomen. We hebben het wel over dieren die hier niet voorkomen, zoals: Olifanten, buffels, luipaarden, herten, apen en krokodillen. Herten komen hier natuurlijk ook voor.

Men heeft na de vloedgolf geen dode dieren gevonden. Dit is opmerkelijk, waren of zijn ze gevlucht toen de vloedgolf er aan kwam naar hoger gelegen gedeel-ten in het wildpark. Hebben zij de zeebeving gevoeld en wisten ze instinctmatig dat er dan een vloedgolf zou komen?  Wetenschappers geloven dat niet, maar daar zijn het wetenschappers voor. Een aanname dat het zo is kan alleen maar fout zijn. Daar hebben de wetenschappers gelijk in. Maar wat weten wij eigenlijk van dieren? Waarom zouden zij niet de trilling kunnen voelen, wij registreren toch ook de trilling met seismografen. En na deze registratie komt de vloedgolf. De hogere dieren in de Aziatische landen kunnen hier kennelijk iets mee. Maar hebben de dieren ( insecten en dergelijke) ook zo gereageerd? Wellicht horen of lezen we hier nog het een en ander over. Onze weerprofeet, de heer Johan van Schuren berichtte in zijn weerpraatje dat hij geconstateerd had dat er een  dag voor de vloedgolf geen vogels meer in zijn tuin te zien waren. Een zelfde waarneming heb ik ook gedaan, en er over gesproken voordat de vloedgolf via de media bekend werd. Toeval? Ligt het aan het winderige weer, we weten het niet. Nog een voorbeeld uit de natuur, dat niets met de vloedgolf te maken heeft. Op een winderige dag, het was nog koud medio december, liep ik aan het einde van de Vlierdense Bosdijk langs een veld toen er twee ganzen uit de lucht kwamen vallen en neerstreken op het veld. Ieder aan een kant van het riviertje de Weyer. Ze gakten zachtjes tegen elkaar. Een stap van mij in hun richting werd beantwoord met een paar stappen van de ganzen, van mij af. Ze wisten zeker dat ik er was, en vonden het, aan hun gegak te horen, maar niks dat ik er ook was. Plotseling kwamen er nog een stuk of vijftien ganzen uit de lucht, met veel kabaal. Ze raakten de grond niet en verdwenen richting ondergaande zon. De beide gelande soortgenoten gingen mee. Waren deze twee vooruit gestuurd om een geschikte overnachtingsplaats te zoeken ? Een plaats waar ze veilig konden  foerageren?
En liep ik in de weg? We zullen het nooit weten. Nog een voorbeeld: Honingbijen, die in het zomerseizoen maar zes weken oud worden, voelen een onweer aankomen. Ze zijn

feb 012005
 

Met geneesmiddelen dient u altijd voorzichtig om te gaan. Een foutief gebruik van een geneesmiddel kan problemen met zich meebrengen. Daarom is het van groot belang dat instructies van arts en apotheker worden opgevolgd. Dit kan vervelende bijwerkingen voorkomen.

Zo voorkomt u problemen
Het is dus erg belangrijk om verstandig met geneesmiddelen om te gaan. Maar wat houdt dat dan precies in? De volgende tips en adviezen kunnen u daarbij helpen:
* Lees voor gebruik van een geneesmiddel altijd de bijsluiter.
* Neem een geneesmiddel in volgens de aanwijzingen die op het etiket staan en verander nooit zomaar op eigen houtje de dosering.
* Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.
* Raadpleeg bij twijfel of vragen uw huisarts of Kring-apotheker.
* Bepaalde geneesmiddelen kunnen de rijvaardigheid of het reactievermogen beïnvloeden. Wees extra voorzichtig bij dit soort geneesmiddelen. Ze hebben vaak een gele sticker en/of een extra waarschuwing op het etiket.
* Gebruik nooit geneesmiddelen van iemand anders.

Als u meerdere medicijnen tegelijk gebruikt
Sommige geneesmiddelen gaan niet zo goed samen omdat ze elkaars werking beïnvloeden. Daarom controleert de Kring-apotheek altijd of een nieuw geneesmiddel problemen op kan leveren. Dit is vooral belangrijk wanneer de geneesmiddelen worden voorgeschreven door verschillende artsen. De ene arts weet niet altijd wat de ander voorschrijft en kan een ongewenste wisselwerking niet signaleren. In de apotheek kan dat wel, omdat in de computer precies wordt bijgehouden welke geneesmiddelen worden gebruikt. Voorwaarde hiervoor is natuurlijk wel dat de geneesmiddelen zoveel mogelijk bij één apotheek worden gehaald.

Verschillende toedieningsvormen
Neusdruppels, neusspray, oogdruppels, oogzalf, oordruppels, zetpillen

feb 012005
 

REGULIERE EUCHARISTIEVIERINGEN
O.L.V. Middelares, Brouwhuis
Dinsdag 19.00 uur
Donderdag 19.00 uur
Zondag 9.30 uur

H.Edith Stein, Rijpelberg
Vrijdag 9.00 uur
Zondag 11.00 uur
Bereikbaarheid: Rector Heuvelsstraat 2 5704 AN Helmond tel: 0492-511394 of e-mail: parochie.brouwhuis-rijpelberg @hetnet.nl
Spreekuur pastor H.Spiertz: Di. en Do. van 18.00 tm 18.30 uur
In dringende noodgevallen (bij uitvaart of ziekenzalving) tel: 06-12356973

Evangelische Gemeente Helmond

feb 012005
 

Zondag 13 maart organiseert speeltuin de Rijpelroets een kinderkleding- en speelgoed markt. We zitten dan tegen de wisseling van het seizoen aan, en als uw kroost iets anders nodig heeft aan kleding dan kunt u dan uw slag slaan.

De markt vindt plaats in de Brem, Rijpelplein 1.
De tijden zijn van 11.00 tot 16.00 uur.
De entree bedraagt * 0.70  voor iedereen vanaf 4 jaar.
 
Heeft u zelf spullen die u die dag wilt verkopen?
Geef u dan op bij mw. Huizinga tel: 0492-559991 of bij mw. Weijnen tel: 06 – 46206818.
De huur van een tafel is 3.50 euro. De opbrengst van entree en verhuur van tafels komt geheel ten goede aan de speeltuin.
 
Tot ziens op zondag 13 maart, van 11.00 tot 16.00 u in de Brem, Rijpelplein 1.

feb 012005
 

WVR Rijpelberg
Nostalgische vlooienmarkt
Op zondag 6 maart 2005 organiseert de WVR een grote nostalgische vlooienmarkt in Wijkhuis De Brem. De opbrengst van deze vlooienmarkt komt geheel ten goede aan de Kindervakantieweek voor Rijpelberg en Brouwhuis. De organisatie is op zoek naar te verkopen spullen. Op meubels na is alles welkom. Deze worden door ons bij u thuis opgehaald. Heeft u nog wat staan, bel dan naar Marianne tel: 559167
of na 18.00 uur naar Hanneke tel: 511789.

feb 012005
 

 

Naamloos-1kopie36.jpg

 

De Helmondse Twirlvereniging heeft tijdens de Nederlandse Kampioenschappen Twirlen die 8, 9 en 15 januari in Den Bosch zijn gehouden laten zien dat ze aanwezig waren. De twirlers kwamen maar liefst met 34 onderdelen op dit NK uit en niet zonder succes. Er werden maar liefst 6 Nederlandse titels in de wacht gesleept door Thyrza Kwast (twirling 2-baton junior inter-mediate), Danique van Stiphout (twirling juvenile intermediate), Judith van de Vossenberg (twirling junior en dancetwirl junior), het E-team (team twirling junior) en de C-groep (groep dancetwirl junior).
In totaal werd er  17 keer eremetaal behaald waarvan 8x goud, 6x zilver en 3x brons. Het goud werd veroverd door Danique van Stiphout (2x), Thyrza Kwast, Judith van de Vossenberg (2x), het duo Danique van Stiphout & Sharon Snijders, het E-team en de C-groep. Tweede van Nederland zijn geworden Jamie de Roo, Kelly de Roo, Melina Canters, Angela van der Palen, Danique van Stiphout, het duo Jamie de Roo & Jessica van der Palen. Een mooie bronzen medaille werd gewonnen door Melina Canters, het duo Judith van de Vossenberg & Melina Canters en het B-team.
Trainster Sandra Valkenburg is zeer tevreden over de resultaten die haar leerlingen hebben behaald tijdens dit NK.

feb 012005
 

Vanaf februari 2005 komt de dansavond op zaterdag te vervallen en gaan we verder op zondagmiddag. Dus op zondag 27 februari dansen in wijkhuis De Brem. Er is live muziek en op zondag 27 februari zal eveneens voor u optreden accordeontrio