nov 052004
 

 

Naamloos-1kopie33.jpg

 

Ook dit jaar, zo hebben wij vernomen, zal Sinterklaas en zijn pieten Rijpelberg aandoen.
Op 20 november is het zover! Om 13.00 uur zal Sinterklaas naar verwachting arriveren op het Wederhofplein ter hoogte van de ingang van de Edah. Het WVR bestuur en de stadspromotor zullen Sinterklaas officieel verwelkomen.Van 13.15 tot 14.55 uur zal er een rondrit door de wijk plaatsvinden, waarschijnlijk onder het genot van de klanken van de showband Helmond, de route zal dit jaar gaan door delen van de weg door de rijpel, Volderhof, Kaarderhof en Twentehof. Om 14.00 uur begint het programma in wijkhuis de Brem met een optreden van de theater/ poppenkastgroep de Hofspelers. Jan Klaassen en Kathrijn zullen Sinterklaas aan het einde van hun optreden naar binnen halen. Er zullen in elke categorie 2 prijzen uitgereikt worden onder de kinderen die hun tekening op tijd hebben ingeleverd. De middag eindigt ongeveer om 16.00 uur. Aan de uitgang krijgt iedereen nog een gratis snoepzak. Het belooft een mooie middag te worden, dus komt allen!

nov 052004
 

Zoals beloofd hier een overzicht van de bezigheden de afgelopen maand binnen Scouting Rijpelberg.
– De maand begon met het verwelkomen van alle nieuwe leden. Met name bij de Bevers (5 tot 7 jaar) zijn er veel nieuwe leden bijgeschreven. Na het traditionele overvliegen (alle kinderen die de leeftijd voor de volgende speltak hebben bereikt worden op een feestelijke manier begeleid naar hun nieuwe speltak) blijven er elk jaar maar een paar Bevers over. De groep wordt dan weer uitgebreid met kinderen die op de wachtlijst staan. Dit jaar konden wij 20 (!) nieuwe Bevers inschrijven. Deze kinderen draaien inmiddels alweer een aantal weken met ons mee en ze hebben het prima naar hun zin. Ook de welpen en kabouters mochten enkele nieuwe leden welkom heetten. Door het jaar heen worden er ook nog kinderen aangenomen bij een speltak als daar plaats voor is, zo niet dan worden naam en adres op een wachtlijst gezet en wordt u gebeld op het moment dat er plaats is, dus inschrijven kan altijd!!

 

Naamloos-1kopie32.jpg

 

– Verder hebben wij deelgenomen aan de JOTA, waarover u in de vorige editie al het een en ander heeft kunnen lezen. Bij de JOTA gaat het erom contact te leggen met andere scouts over de hele wereld door middel van zenden. Ook konden de leden kennismaken met allerlei andere manieren van communiceren. Voordat de JOTA van start kan gaan wordt er elk jaar door een groep enthousiaste leden weken van te voren begonnen met het bouwen van een toren. Hierop moet de antenne geplaatst worden, en hoe hoger de toren des te beter de ontvangst. Zo hebben wij ieder jaar het hoogste punt van de wijk Rijpelberg! Op de vrijdagavond zijn de oudste speltakken elk jaar weer druk in de weer om alles op te bouwen voor de volgende dag. Zij blijven dan ook op de blokhut slapen in verband met alle apparatuur en materialen die al klaar staan. De oudste speltakken (Rowans / Sherpa

nov 052004
 

EEN NIEUWE BUURTBRIGADIER STELT ZICH VOOR!

Mijn naam is Henry van Dongen, brigadier van de politie-afdeling Helmond-OOST, en  sinds 1 september j.l. de nieuwe buurtbrigadier voor het gebied  Rijpelberg dat aan de buitenkant ligt van de hele Weg door de Rijpel in Helmond. Ik ben de opvolger van de buurtbrigadier Bert van der Linden die zijn aandacht enkel en alleen op Dierdonk gaat richten.

 

Naamloos-1kopie31.jpg

 
In 1974 ben ik begonnen bij de toenmalige gemeentepolitie Helmond. In de afgelopen 30 jaar heb ik bij de politie een veelheid van functies bekleed. Zo werkte ik jaren op de motor, bij de mobiele eenheid, bij een arrestatieteam, als wijkagent in Brouwhuis, even bij de recherche en vervolgens lang als ploegbrigadier en dagcoördinator. Ik denk dat  de

nov 052004
 

Even prikken

Normverval.
Dit Kabinet heeft de normen en waarden hoog in het vaandel. Naast de economie, het afbreken van de sociale welvaartsstaat, het beëindigen van VUT en prepensioen, het ontwikkelen van superdure vliegtuigen wat ons Nederland minimaal 800 miljoen Euro kost, het aankopen van militair materieel in Zweden, het op bijstandsniveau brengen van de WAO, het ontoegankelijk maken van de WW is er ook nog iets wat niet stoffelijk is en dat zijn de normen en waarden. We moeten weer de normen gaan naleven. We moeten weer waarden gaan naleven.
Maar wat zijn nu eigenlijk de normen en waarden. Weten we eigenlijk wel waar ze het over hebben. Moeten we weer U gaan zeggen in plaats van JIJ, nou dan voorspel ik een niet te nemen hobbel, zeker als je af en toe eens op de chatprogramma

nov 052004
 

Tijdens het laatste reünie werd de plaats aangewezen waar vroeger het vliegveld heeft gelegen.Van gehucht tot stadswijk
Vliegveld Rijpelberg (B86)
Dit tweede deel over het vliegveld Rijpelberg is het verhaal van een van de Brouwhuisse mensen die de oorlog en de bevrijding nog bewust heeft meegemaakt, Giel Rompen, broer van Leen Mennen-Rompen. Zij woonden op het vliegveld ongeveer bij de toegangsweg tot de waterplas. Dit gebied heette toen Straapven, en hun huisnummer was Straakven B23c. Giel weet nog dat hij in de oorlog op de fiets met

nov 052004
 

 

Naamloos-1kopie26.jpg

 

Prijswinnaars
Ideeën stationsgebouwtje
In het oktobernummer werden alle ingezonden ideeën geplaatst. Hieronder de namen van de inzenders die de toegangskaarten voor het Zoopark in Overloon én een exemplaar van het Brouwes Boek kunnen ophalen.
Mevr. Kegels-Bombeeck, Volderhof 1:
Opvang voor peuters en kinderen van treinreizigers.
P.H.J. Nijp-Gruijters, Molenbeek 14:
Leuke lunchroom.
Peter Oors, Gooisehof 52:
treinelekronika-bedrijfje.
Johanna de Reus,
sociaal adviseur van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie: Sociale functie. In samenwerking met andere organisa-ties.Spreekuren van de gehandicaptenorganisaties;ontmoetingsruimte voor mensen die moeilijker naar de stad kunnen voor ontspan-ningsmiddagen; voorlichting voor mensen die de weg niet meer weten door de veranderende wetten en regelgevingen; advies en ondersteuning bij aanvragen van voorzieningen.
Vera Rive, Hof Bruheze 420:
Sociëteit voor 55-plussers in de onmiddellijke omgeving. Ontmoetingsplaats voor ouderen, leestafel, koffie- en theebar, voorlichting bijvoorbeeld door NS over de werking van de kaartjesautomaat.
Tom Pelt, Altenahof 26: 
VVV kantoor.
Rosita Tolhuis, Gulperplantsooen 20:
Treintjesmuseum voor bewoners en toeristen; geschiedenis van het gebouwtje  en van de spoowegen, ook over toekomstige plannen.
Elisabeth van Uden, Kariboelaan 35:
Expositieruimte voor (Brouwhuisse) kunstenaars.

Alle overige inzenders:  BWB  T-shirts.

Prijzen kunnen worden afgehaald op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 november vanaf 19.00 uur op het adres: Eemstraat 45, Brouwhuis.

100 Euro.
Voor het idee dat door NS gerealiseerd wordt, heeft de wijkraad een geldprijs van 100 euro uitgeloofd. NS heeft telefonisch laten weten dat men met twee kandidaten in gesprek is. Welke dat zijn of uit welke branche deze komen, wilde men

nov 052004
 

Een deskundige is iemand die heel veel van heel weinig weet. Hoe meer deskundig iemand is, hoe meer hij of zij van een steeds kleiner vakgebied weet. De top in deze categorie weet eigenlijk alles van een heel piepklein vakgebied. Populair gezegd, ze weten eigenlijk alles van niets. Deskundigen hebben ook vaak eenzelfde soort achtervoegsel. Bijna zonder uitzondering zijn het logen, gogen, sofen en kundigen. Ze komen massaal in actie als er weer eens ergens iets opmerkelijks is voorgevallen. Een ernstig ongeval, al dan niet door menselijk falen. Een schandaal, dat door klokkenluiders naar de pers is geklept, of een misstand, dat door nijver speurwerk  aan het licht is gekomen. Werk genoeg dus voor deze vakgroep. Bij een gebrek aan spectaculaire items verdoen ze hun tijd en ons geld met ogenschijnlijk zinloze onderzoeken. Ze ontdekken dan bijvoorbeeld dat de regionale dagbladen en hun vacaturesites de belangrijkste media zijn voor mensen die op zoek zijn naar werk. Een verrassende conclusie! Of dat de Tweede Kamer buitenspel staat bij grote projecten. Opzienbarend! Of dat de minister gebruik wilde maken van specialisten met specifieke kennis! Ze pennen hun conclusies en aanbevelingen in dure rapporten in het formaat dat precies opgeborgen kan worden in een lade die daarna niet meer open hoeft. Ze presenteren hun gedachtegoed in een feestelijke ambiance, onder toeziend oog van de fotograverende en schrijvende pers, aan hun opdrachtgevers. Deskundigen zijn het ook altijd met elkaar oneens, tenminste als het over de inhoud gaat. Ze houden elkaar bezig met het beschrijven van weer een nieuw gezichtspunt, weer een nieuw onderzoek en weer een nieuw rapport. En alles wordt daarna nog eens uitvoerig en waardig verteld in een van onze dagelijkse  actualiteitenrubrieken. Over een ding zijn ze het ongelukkig wel eens. Ze vinden dat ze dik betaald moeten worden. Veelal van ons gemeenschapsgeld en niemand die daar problemen over maakt. Geld is geen belemmering. En het einde van dit circus. Ze dronken een glas en ze deden een plas en alles bleef uiteindelijk zo als het was.

J.E. Haer.

nov 052004
 

3 december van 19.00 tot 23.00 uur Tienerhuis disco
De disco van 5 november was weer een succes. De volgende disco is op vrijdag 3 december van 19.00 tot 23.00 uur voor iedereen van 11 t/m 17 jaar uit Rijpelberg en Brouwhuis. De entree is gratis. Iets lekkers is te verkrijgen aan de bar voor

nov 052004
 

Op zaterdag 11 december a.s. wordt bij C.V. De Spekzullekes in hun residentie Zaal Vissers de 22ste  prins bekendgemaakt. Onder toeziend oog van vele leden en carnavalsverenigingen uit Helmond en omstreken zal zo rond de klok van 22.00 uur de nieuwe prins uit de zool komen. Het prinsenbal begint om 20.30 uur en de toegang is gratis.

Kletszullekesavonden 2005
Vrijdag 28 januari en zaterdag 29 januari 2005 zijn bij C.V. De Spekzullekes hun welbekende kletszullekesavonden. Het is de organisatie ook dit keer weer gelukt om een fantastisch programma voor u in elkaar te zetten.
Op vrijdag treden voor u op:
Kletsers:  Andy Marcelissen, Piet van de Laar en Ton Brekelmans
Amusement: Plus Minus, Plek Plek, De Sjawi

nov 052004
 

Zo denken wij erover!
Etalageveiligheid

Met speciale belangstelling heeft ondergetekende kennis genomen van de reactie van onze verkeerswethouder dhr. J. van den Heuvel op de column van J.E. Haer. Een belangrijk doel, aandacht voor de veiligheidsproblematiek is hierdoor gerealiseerd. Ik dank de wethouder hiervoor dan ook zeer hartelijk. Volgens mijn zienswijze heeft de wethouder de essentie van de column niet helemaal begrepen. De rode draad is de zin:

nov 052004
 

 

Naamloos-1kopie24.jpg

 

Brouwhuisseheide als uw achtertuin.
De herfst heeft haar intrede gedaan, wat onder andere te zien is aan het verkleuren en naar beneden dwarrelen van het gebladerte. Vooral de eiken  verkleuren mooi.  In de Tongelreep, een straat in Brouwhuis, staat tegen één van de huizen een klimop, deze kleurt prachtig rood.
De eerste staartmezen hebben zich gemeld in onze tuin, de winter nadert. De maand oktober is bij uitstek de maand van de paddestoelen en zwammen. In de microscopistenvereniging wordt hier dan ook de nodige aandacht aan besteed. Er zijn talloze zeer kleine paddestoelen, die alleen met een microscoop op naam te brengen zijn. Als u in het veld of bos wandelt vallen ze niet eens op. U denkt bij paddestoelen aan van die mooie rode met witte stippen
(Vliegenzwam) of Eekhoorntjesbrood. Deze soorten behoren tot de hogere zwammen (Fungi).
Zwammen of paddestoelen bezitten geen chloroplasten met bladgroen d.w.z.dat ze geen fotosynthese kunnen uitvoeren oftewel deze zwammen kunnen geen suikers maken met behulp van het zonlicht, kooldioxide en water om in leven te blijven. Ze zijn geheel aangewezen op een leven als parasiet op levende organismen, of als saprofyt op dode organismen (saprofyt betekent dat een plant van rottende stoffen leeft). Veel soorten leven ook in symbiose met groene planten, bijvoorbeeld op bomen, of algen (Korstmossen). Wat boven de grond uitsteekt, de bekende paddestoelen met hoed en steel zijn slechts de tijdelijke gevormde organen die voor de productie en verspreiding van de sporen moeten zorgen. De zwamvlok (Mycelium) of het netwerk, vlechtwerk, van zwamdraden (Hyfen ) bevindt zich in het substraat, zoals de grond, strooisel, hout, mest en dergelijke, en haalt daaruit de benodigde voedingsstoffen. Op de Rivierensingel tegen een eikenboom onder aan de stam groeide een flinke zwam, deze was wel 40 centimeter in doorsnede. Of de boom er nou zo gelukkig mee zal zijn? Meestal helpen dit soort zwammen mee om de bomen langzaam te laten afsterven. Natuurlijk kan een zwam ook ontstaan op een zieke of beschadigde plaats aan de stam; men zou deze zwam moeten verwijderen.
Een aparte zwam of bovist is te vinden langs de Zuid-Willemsvaart. Deze aardappelbovist (Scleroderma) kan wel een doorsnede halen van 30 centimeter. De door mij waargenomen bovisten haalden deze maat zeker. De knolvormige, rondachtige vruchtlichamen, inderdaad wat op aardappels gelijkend, zijn geheel gevuld met sporen. Als de inhoud rijp is (zwart en poederig ) dan is er maar lichte druk voor nodig, via een gaatje in de wand, om de sporen te verspreiden. In onze omgeving, en zeker aan de randen van de bossen in Rijpelberg en Brouwhuis, zijn heel wat soorten te vinden. Een gezegde onder de microscopisten luidt: Neem uit de natuur alleen het hoognodige mee om te onderzoeken, overdaad schaadt.
“De honingbijen zitten op de tros” zoals de imker zegt: ze houden elkaar lekker warm en alleen bij een temperatuur van ± 12 graden Celsius komen ze nog even voor vliegen. Zijn bijen slimmer dan wij.
Wordt vervolgd.                    
Imker J. Beekman,
Tel.no. 0492.514106
E.mail  jbeekman1@freeler.nl

nov 052004
 

Beste dierenvrienden
De vraag: Frans weet jij iets over allergie bij honden.
Allergie: Het natuurlijke beschermingsstelsel (het immuunsysteem) moet verhinderen dat vreemde stoffen (b.v. ziekteverwekkers) het lichaam aanvallen en binnendringen.
Wanneer dit immuunsysteem ontregeld wordt en te hevig reageert op vreemde stoffen (allergenen) spreekt men van allergie.
Bij de mens komt deze overgevoeligheid vaak tot uiting via de ademhaling (astma, hooikoorts). Bij een hond met overgevoeligheid merken we vooral jeuk op. De oorzaak waarom uw hond dit heeft, weet men nog niet precies, maar er is een heel sterke verdenking dat allergie een erfelijke component heeft. De voorouders van uw hond hebben de mogelijkheid om allergisch te reageren, doorgegeven aan uw hond. Het is nooit zo dat dan alle nestgenoten allergisch zijn. Het is er vaak eentje uit een nestje.
Een allergie bij de hond is levenslang, dat in tegenstelling tot bij de mens. Het gevolg is dat de hond hiermee regelmatig geconfronteerd blijft worden.

Belangrijk zijn:
* Een goede huidverzorging;
* Een heel grondige vlooienbestrijding;
* Hyposensibilisatie (de hond krijgt onderhuidse injecties);
* Corticosteroïden, dit zijn medicijnen zoals b.v. prednison;
* Essentielle vetzuren, een levenslange therapie met deze vetzuren kan in sommige gevallen de jeuk sterk verminderen;
* Voeding, sommige voedingsstoffen houden rekening met de hierboven genoemde vetzuren, deze zijn in de juiste verhouding verwerkt. Bovendien bevatten deze voeders unieke eiwitbronnen en koolhydraten, die de kans op het optreden van een (voedselallergie tot een minimum beperken.
Wie een allergische hond heeft moet veel geduld hebben en de behandeling levenslang voortzetten.
Heeft u nog vragen?
Indien mogelijk helpen wij u graag.

Tel. 510513

nov 052004
 

 

Naamloos-1kopie23.jpg

 

Van oktober 2004 tot en met april 2005 oefenen de jongeren van Marco Polo elke dinsdagmiddag in de Brem en zullen eind april een theaterproductie uitvoeren. Daar kan jij, uw zoon of dochter bij zijn. Er zijn nog enkele plaatsen in de drie groepen vrij. De tijden zijn: groep 1: 16.15-17.45; groep 2: 18.00-19.30; groep 3: 18.30- 20.00 uur. De leeftijd van de kinderen is van 8 tot 18. Je krijgt toneelles en daarna wordt er een stuk ingestudeerd, dat is hartstikke leuk. De kosten zijn 80 euro per seizoen, dit kan in 2 keer worden voldaan. De regisseurs Guusje en Noortje vinden het leuk als je eens komt kijken. Kijk ook op onze website:
www.marcopolohelmond.tk; verdere informatie bij onze secretaris: Maarten van der Zanden, tel. 5111248.
Namens het Marco Polo Instituut,
Lodewijk den Breejen, voorzitter

nov 052004
 
Naamloos-1kopie21.jpg

Hulde voor gouden EHBO in Brouwhuis
De EHBO-vereniging heeft zaterdag 16 oktober jl. het 50-jarig bestaan gevierd. Dat gebeurde op een manier die de EHBO waardig is, dus compleet met een grote oefening waarop een flink stel gewonden moesten worden behandeld.
Het feest begon

nov 052004
 
Naamloos-1kopie20.jpg

Weer een gewéldig feest
Het jaarlijkse festijn RABO Jeugdland in de Braak te Helmond was wederom een feest waar 2100 kinderen konden genieten van een groot aanbod van attracties.
Het thema voor dit jaar was “Halloween” een thema dat natuurlijk in de aankleding van de hal terug te vinden was. Hier en daar zelfs voor de kleinere kinderen wat te griezelig. Het was een geweldig feest, dat mede ondersteund werd door 60 vrijwilligers. De attracties bestonden uit: poppetjes maken, spinnen meppen, figuren van kurken,griezelkabinet, goal schieten, de rodeostier, buttons maken, springkussen, toneel, schminken, circus, gelukssterren maken, kleuren, knapzak beschilderen, slijmballen gooien, kaarsen maken, dansen, kabelbaan, voorbeeld schilderen, darten, enz.
Het bovenstaande is een greep uit de aangeboden attracties. Van