jul 272004
 

Het zijn geen makkelijke tijden voor bestuurders in dit land. Het kabinet Balkende kan het maar niet eens worden met de vakbonden waardoor ze zelfs naar noodgrepen dreigen te grijpen om hun zin door te drijven. Ook ene Minister van Economische Zaken, een rasechte D’66-er is opeens wel heel rechtsliberaal. Met een in Nederland oplopende werkloosheid is hij van mening dat we weer met zijn allen minimaal 40 uur per week moeten gaan werken.
Ook Helmondse bestuurders hebben het niet makkelijk. Door de bezuinigingsdrift van Zalm komt er ook aanzienlijk minder geld naar de gemeenten toe. Dus ook het college van B&W van de gemeente Helmond moet gaan bezuinigen.
Maar waar bezuinigt dit college op? Niet op de bouw van een nieuwe sporthal. Nee de pas gerenoveerde Citysporthal gaat plat voor een nieuw centrum en men bouwt gewoon een nieuwe sporthal op Suytkade. Niet op het uitstellen of vertragen van de bouwplannen van een nieuw centrum. Ook niet op zoiets ongrijpbaars als Kenniswijk. En zelfs niet op de zeer hoge allure van Brandevoort en Suytkade.
Nee, Helmond bezuinigt op het onderhoud van groen, onderhoud van wegen, met name in de bestaande wijken. En dan vraag je je oprecht af, wiens zorg is nu nog de bestaande wijk.
Dus wat doe je dan als wijkvertegenwoordiging, juist je gaat proberen raadsleden en partijen “wakker” te schudden, hen proberen te bewegen om zeker de noodzakelijk aandacht en al ontstane achterstand in het onderhoud niet nog verder te laten versloffen.
En wat deed het bestuur van wijkvereniging Rijpelberg, ze schreven een brief aan het college en aan alle politieke partijen in Helmond.
En raad eens wiens zorg de wijk was? Helaas slechts twee partijen. Slechts twee partijen namen de moeite om te reageren op de brief van het bestuur van de Rijpelbergers. Dat waren Helmondse Belangen en de Partij van de Arbeid. Van alle andere partijen werd geen reactie ontvangen.
Nu is dat helaas niet verwonderlijk, het is immers geen verkiezingstijd. Het zal wel een bewijs zijn van minachting van georganiseerde burgers in de gemeente Helmond. Het zegt overigens ook iets over het niveau van onze controleurs van de bestuurders in deze gemeente.

De Naald.

jul 272004
 

Nadat vorig jaar de 1e fase van de groenvoorziening in Rijpelberg is uitgevoerd wordt dit jaar gestart met de 2e fase. Deze 2e fase zal plaatsvinden in de volgende straten:
Eymerickhof, Nemelaerhof, Maurickplantsoen, Peelhof, Veluwehof, Weg door de Rijpel (gedeelte vanaf de Deurneseweg tot Volderhof), Bouvignehof, Betuwehof, Kempenhof, Spinsterhof, Twentehof en Sallandhof.
Helaas heeft het college van B&W besloten dat de 3e fase van de geplande groenrenovatie in Rijpelberg geen doorgang zal vinden. Op zich is dat zeer teleurstellend want met name in de 3e fase zitten een aantal straten waar het groen hard aan vernieuwing toe is.
Wellicht dat de gemeenteraad van Helmond nog iets kan betekenen voor het groen in Rijpelberg, maar dat is nog twijfelachtig.
Dat een renovatie van het groen hard nodig is blijkt wel uit de foto’s op deze pagina.

Voordat met de werkzaamheden wordt gestart, wil de gemeente Helmond de bewoners van de betreffende straten over het renovatieplan informeren. Daarom zijn de bewoners door de gemeente uitgenodigd om op maandag 19 juli 2004 aanwezig te zijn bij deze informatieavond in wijkcentrum De Brem, Rijpelplein 1 te Helmond.

Omdat het plangebied relatief groot is, wordt de avond in twee delen gesplitst.
Om 19.00 uur worden de renovatieplannen voor de  volgende straten toegelicht:
Eymerickhof, Nemelaerhof, Maurickplantsoen, Peelhof, Veluwehof en Weg door de Rijpel (gedeelte vanaf de Deurneseweg tot Veluwehof).

Om 20.30 uur worden de renovatieplannen voor de Bouvignehof, Betuwehof, Kempenhof, Spinsterhof, Twentehof, Sallandhof en Weg door de Rijpel (gedeelte vanaf Veluwehof tot Volderhof) toegelicht.

Vanaf woensdag 21 juli 2004 liggen de tekeningen ter inzage in wijkcentrum De Brem

jul 272004
 

Op zaterdag 12 juni j.l. heeft een groep jongeren (met als coaches Maarten Coolen en Wim van de Heuvel) uit Rijpelberg meegedaan aan het gemeentelijke project “De Uitdaging”.

Het jeugdproject “De Uitdaging” is een idee van het Jeugd Preventie Team in samenwerking met de gemeente Helmond en heeft als doelstelling de samenwerking tussen de jeugd in Helmond en de bewoners en ondernemers van de verschillende wijken te bevorderen. Hiermee wordt geprobeerd het onderlinge begrip voor elkaar te vergroten waardoor de leefbaarheid in de wijk verbeterd wordt.
De jongeren werden deze dag uitgedaagd om een klus in hun wijk op te knappen. De Rijpelbergse jongeren kozen voor het opknappen van het basketbalveldje op het Peelhof.
Een door Janssen-Fritsen BV geschonken nieuw basketbalbord en -ring (volgens de officiële wedstrijdmaten) werd op de door de gemeente verplaatste basketbalpaal gemonteerd. Verder werd het basketbalterrein voorzien van lijnen met door Driessen Verf en Behang geschonken verf, kwasten en rollers. Ook kwamen er twee betonnen zitpalen en werd door de jeugd een afvalbak ter plaatse aangebracht.
Als blijvende herinnering aan deze “uitdaging” werd een door Alco Lettering gemaakte plakker met daarop de tekst X-MASTERS op het bord aangebracht.

De dag werd afgesloten met een groot feest in het poppodium Plato aan de Molenstraat. Hier was speciaal voor de deelnemers een optreden van onder andere “Extince”, één van de grote namen in de Nederlandse hiphop scène op dit moment. Ook werd op deze avond de hoofdprijs van € 750,- overhandigd aan de winnende groep. Helaas viel deze prijs niet in Rijpelberg hoewel de Rijpelbergse jeugd deze eigenlijk wel had verdiend.

jul 272004
 

Vandaag ga ik iets vertellen over de kat Gizmo, die een heel vervelend probleem had.
Het begon in september 2003.
De eigenaresse van de 6 jarige kater Gizmo belde met de mededeling dat hij moeite had met plassen. Hij ging vaak naar de kattenbak om te plassen maar er kwam steeds maar een klein beetje urine. Ook ging hij regelmatig op andere plaatsen zitten om te plassen. Het baasje van Gizmo vertrouwde het niet en maakte een afspraak om hem na te laten kijken.

Na uitgebreid onderzoek gedaan te hebben bij Gizmo kwamen we tot de conclusie  dat hij een hele grote blaas had en inderdaad niet kon plassen omdat zijn plasbuis verstopt was. Omdat deze grote blaas natuurlijk heel pijnlijk was hebben we Continue reading »

jul 272004
 

Regelmatig een nieuw idee, daar haal je vlot de kranten mee. Iets van die strekking moeten politici in hun achterhoofd hebben als ze weer eens komen met een leuke vondst of een fris idee. Dat deze bedenksels later niet kunnen, niet mogen, of door anderen niet geaccepteerd worden mag op het moment van lanceren de pret niet drukken. Hun naam staat weer in de krant, het schrijvende volk kan weer pennen, actiegroepen kunnen hun bestaansrecht weer eens aan de burger tonen en alle onderdanen van Nederland kunnen weer mopperen of instemmen over of met het plan. Vandaag een fris idee, of misschien een onfris idee, want het statiegeld op de frisdrankfles gaat verdwijnen. Dit is voortvloeisel van Europese regelgeving. De EU wil duidelijke en uniforme regels. Staatssecretaris Van Geel (VROM) en de Nederlandse frisdrankenindustrie hebben al overeenstemming bereikt over de vervanging van de hergebruikfles door een éénmalig te gebruiken exemplaar. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat deze éénmalige verpakking ingezameld en gerecycled wordt. De Nederlandse inbreng in het plan is dat Van Geel denkt aan scholen en verenigingen die tegen een vergoeding de flessen gaan ophalen. Gemeente, doet u nog maar een extra lokaal voor onze school, zodat we de flessen netjes kunnen opslaan. Elke woensdagmiddag gaat onze schooljeugd, gewapend met een vuilniszak, op pad om, volgens een door de conciërge opgestelde route, flessen in te zamelen. Wie de meeste flessen weet te bemachtigen verdient punten voor het vak natuur. Tijdens de schoolvakanties vervalt natuurlijk de ophaaldienst, maar zes weken flessen opsparen in de berging van een flatje moet vanuit milieuoogpunt natuurlijk kunnen. De milieubeweging vreest dat het nieuwe systeem slechter is voor het milieu. In uw eigen wijk treft u regelmatig zwerfafval aan en dit zal er met het afschaffen van het statiegeld niet minder op worden. Het inwisselen van het functionerende statiegeldsysteem voor een nog onduidelijk alternatief lijkt me geen goede wissel. En met een verkeerde wissel kan het wel eens slecht uitpakken. Recente voorbeelden zijn aanwezig.

J.E. Haer.

jul 272004
 

De straatspeeldag werd dit jaar op 9 juni, in een gedeelte van het Theo Driessenhof, tussen 13.00 uur en 17.00 uur gehouden. SWH opbouwwerker Bert van der Leeuw opende deze keer de dag waarop de straat weer even van de kinderen is. Hij deed dit door een korte toespraak te houden en vervolgens een koe te melken! Het ging hem goed af! Wederom werden er oud Hollandse spelen tot nieuw leven gebracht, zoals het koemelken. Voor een deel betrof het spellen die door vrijwilligers zelf gemaakt en meegebracht waren, maar de meeste spelen  kwamen van Robin Hood Spellenverhuur. De volgende spellen waren er te beoefenen: touwtrekken, blikken lopen, Continue reading »

jul 272004
 

Naar aanleiding van uitlatingen van onder andere de Nederlandse Vereniging van Banken, de OESO en de voorzitter van het college van Zorgverzekeraars, licht de staatssecretaris op 16 juni het kabinetsbeleid toe:
Maatregelen
De hypotheekrenteaftrek is bedoeld voor de financiering van de aankoop van de eigen woning of later voor de financiering van onderhoud en verbetering (bevordering eigenwoningbezit). De  afgelopen jaren zijn verschillende maatregelen genomen op het terrein van de hypotheekrente aftrek om de aftrek tot bovengenoemde doelstelling te beperken:
Met ingang van 1 januari 2001 (Wet IB2001) is de rente van consumptieve uitgaven in het geheel niet meer aftrekbaar. De aftrek van rente voor dit soort uitgaven was sinds 1997 al geleidelijk beperkt.
In de Wet IB2001 is daarnaast geregeld dat de hypotheekrente tot een periode van maximaal 30 jaar aftrekbaar is. Achtergrond hiervan was de onwenselijkheid van een toename van het aantal aflossingsvrije hypotheken zonder einddatum.
Met de Wet IB2001 is hypotheekrenteaftrek alleen nog mogelijk voor de eerste eigen woning.
De 2e woning is ondergebracht in box III en de vermogensrendementsheffing.
Sinds 01-01-2004 is de zogenoemde bijleenregeling van kracht, om de ongelijkheid tussen zittende eigenaar-bewoners en eigenaar-bewoners die verhuizen op te heffen. Deze laatste groep had in de oude situatie bij verhuizing de mogelijkheid om via de financiering van de nieuwe woning hypotheek-renteaftrek te krijgen voor schulden die feitelijk zijn besteed aan consumptie of beleggingen. Tevens werden hiermee hypotheekconstructies tussen de inkomensboxen in de Wet IB2001 onaantrekkelijk gemaakt.
Overname door het kabinet van het initiatiefwetsvoorstel-Hillen, reeds aangenomen door uw Kamer, inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2005. Met deze maatregel wordt financiering van de eigen woning met eigen middelen gestimuleerd en aflossen van de eigenwoningschuld bevorderd. Bijtelling Eigen Woningforfait kan namelijk vervallen. 

1 Nederlandse Vereniging van Banken: een integrale visie op de woningmarkt
In dit rapport worden de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de woningmarkt besproken. “De fiscaliteit behoort vooralsnog niet tot een belemmering voor de doorstroom op de koopwoningenmarkt”, naar het oordeel van de NVB.

2 OESO landenstudie
De OESO benadrukt in haar recente landenstudie dat fiscale faciliëring tot meer variabiliteit in de huizenprijzen kan leiden. Dit standpunt is overigens niet nieuw. Een vergelijkbare uitkomst is ook naar voren gekomen uit een studie van De Nederlandse Bank. In de praktijk is de vraag naar huizen vooralsnog echter stabiel.
¼br /> 3 Hillen CDA (Trouw, vrijdag 4 juni 2004)
In een interview met Trouw d.d. 4 juni doet de heer Hillen, voorzitter van het college van Zorgverzekeraars uitlatingen over de hypotheekrenteaftrek. De heer Hillen (CDA) stelt dat de hypotheekrenteaftrek vooral voor leuke extraatjes wordt gebruikt, zoals extra vakantie, een auto of de inrichting van een huis.

Afronding
De afgelopen jaren heeft een betere toespitsing van de hypotheekrenteaftrek op de financiering van de eigen woning als middel ter bevordering van het eigenwoningbezit plaatsgevonden.
Alles overwegend ziet het kabinet geen aanleiding een ander beleid te overwegen ten aanzien van de hypotheekrenteaftrek.

Nou dat is dus goed nieuws voor eigen-woning bezitters! “Rust in de tent”, dat kan geen kwaad!
Bent u nog geen eigen-woning bezitter, dan is het nu een perfecte tijd om te kopen: lage rente en een groot aanbod, dus veel keuze.

Uw Erkend Hypotheek Adviseur!!

jul 272004
 

Dat is nogal wat, dat is zelfs zó veel dat het ons goed leek het allemaal maar eens op ‘n rijtje te zetten. Natuurlijk probeert de stichting Stadswacht Helmond samen met de regiopolitie, ook in de vakantieperiodes, zoveel mogelijk misdrijven te voorkomen.
Zo kunt u door middel van onderstaande vakantiemelding doorgeven dat u op vakantie bent en wie eventueel in het bezit is van een sleutel van uw woning.
Bij bijzonderheden weet de regio-politie dan dat u op vakantie bent en door stadswachten wordt uw woning in de maanden juni t/m september regelmatig gecontroleerd. Maar u kunt er zelf ook veel aan doen. Het voorkomen van misdrijven is immers een zaak van ons èn u.
Als u weet dat de meeste misdrijven die gepleegd worden, kleine misdrijven zijn, en als u weet dat die vaak alleen maar gepleegd worden omdat de gelegenheid zich voordoet, begrijpt u gelijk wat u moet doen om misdrijven te voorkomen.  Hoe minder  gelegenheid, hoe minder misdrijven.
Hoe u  zo min mogelijk gelegenheid geeft zullen we u hieronder aangeven.  Er is op ‘n overzichtelijk rijtje gezet waaraan u moet denken.  Wat u moet doen, en wat u moet laten. 

Thuis
… Ramen en deuren goed afsluiten.Vergeet vooral niet w.c. raampjes, ramen en deuren van schuur, garage, kelder etc.
… Laat geen sleutels aan de binnenzijde in de sloten zitten.
… Controleer het hang- en sluitwerk
…Binnendeuren niet afsluiten.  meubilair ook niet. Voorkom extra schade.
… Geen geld, waardevolle papieren en/of sieraden thuis achterlaten.  In een kluis bij de bank is het safe.
… Laat niet zien dat u weg bent.  Plak dus geen briefjes op de deur waarop staat voor hoe lang u weg bent. Geen touwtje uit de bus laten hangen. Sluit de overgordijnen niet. Haal de planten niet uit de vensterbank. Etaleer geen kostbaarheden.
… Ladders en andere klimmaterialen verwijderen of uit het zicht halen.         

 … Gebruik registratiekaarten. (Ook voor fiets, bromfiets en boot.) Op de politiebureaus liggen die voor u klaar. Goed ingevuld kunt u daarmee na eventuele diefstal duidelijk aangifte doen, en zo vergroot u dan de kans dat u uw eigendommen terugkrijgt.
… Zet uw fiets/brommer altijd op slot. Ook als u binnen stalt.  Tijdens uw afwezigheid kunt u ook het beste de banden leeg laten lopen.
… Vraag familie of kennissen uw brievenbus dagelijks te legen.

Onderweg
… Als u ergens parkeert of aanlegt sluit dan uw auto/caravan of boot goed af.
… Laat niet iedereen zien wat u bij u heeft.  Camera’s, kijkers, radio’s dus niet in ‘t zicht achterlaten.
… Waardepapieren, paspoort en geld bij u dragen.

… Voor caravans, aanhangwagens, boottrailers en buitenboordmotoren bestaan speciale sloten.

Op het vakantieadres
… Sluit auto/boot/caravan/hotelkamer/hut goed af.
… Waardevolle goederen of voorwerpen meenemen of in bewaring geven.
… Op plaatsen waar het druk is, het strand bijvoorbeeld moet u zo min mogelijk bij u hebben.  Vooral geen sieraden of waardepapieren.
… Bewaar cheques en betaalpas altijd gescheiden.
… Draag uw tas tijdens een wandeling altijd aan de kant waar de huizen staan. Iemand die  langs rijdt komt dan niet zo snel in de verleiding.

En denk nog even hier aan
… Vertel familie en kennissen wanneer  u met vakantie bent…. Zorg voor een geldig paspoort. … Denk aan de huisdieren.
… Schakel alle apparaten uit … Houd u verre van drugs. … Noteer uw bloedgroep. … Breng de reisapotheek op orde.
… Brandblusser niet vergeten.
… Reservebril.

 

jul 272004
 

Zoals eerder vermeld worden er in week 36 en 37 verschillende sportactiviteiten georganiseerd door het jongerenwerk van de SWH.
In week 36
(30 augustus t/m 3 september) kun je het jongerenwerk vinden op het basketbalveld aan de Rijnlaan in Brouwhuis. Op maandag 30 aug. gaan we voetballen en trefballen en dinsdag 31 aug. vindt een estafette en zeskamp plaats. Vanaf 12.00 uur tot ongeveer 15.00 uur kun je deelnemen aan de verschillende onderdelen. Neem al je vriendjes en vriendinnetjes mee. Ouders zijn ook van harte welkom om te komen kijken of om gezellig mee te doen!
Waarschijnlijk maken we ter plekke teams om tegen elkaar te laten spelen. Hangt een beetje af van het aantal deelnemers. Het deelnemen aan deze activiteiten is GRATIS.
Mochten er ouders zijn die mee willen helpen bij het begeleiden van de sportactiviteiten, heel graag! Belt u dan even met het onderstaande nummer. U kunt dan denken aan het fluiten van een voetbalpartijtje of Continue reading »

jul 272004
 

Op een mooie maar wat winderige dag waren mijn
vrouw en ik een rondje Helmond aan het fietsen. Niet hèt rondje, maar uit Brouwhuis via Rijpelberg en Dierdonk richting Bakel. Het waaide hard, en mijn conditie is niet meer wat het geweest is, dus wij zochten een zitgelegenheid uit de wind.
Wij wisten onder Bakel een bank te staan en daar gingen we naar toe. Er staan te weinig banken voor mensen zoals wij. We zaten net toen er zich voor onze voeten een drama afspeelde. Er lag een erg klein muisje Continue reading »

jul 272004
 

Vandaag, 23 juni is het opmerkelijk weer. Storm , gepaard gaande met zware regenbuien, trekt over het land. Dat zal een aantal bomen de kop gaan kosten. Omdat ze nu vol in het blad staan heeft de wind er veel meer vat op.
Jammer toch dat zo‘n boom het na jaren van voorspoedige groei bij een forse zomerstorm  moet afleggen tegen de kracht van de wind.En daarbij raken we dan niet alleen iets wat mooi is om naar te kijken kwijt, maar ook een organisme dat van groot belang is in de kringloop van de levende natuur.
Men is eens nagegaan hoeveel dieren er van een eik afhankelijk zijn voor hun voedsel.Het verbaasde mij om te lezen dat er dat meer dan tachtig zijn. Daarbij zijn er natuurlijk een aantal Continue reading »

jul 272004
 

Kom dan leren bloemschikken bij Groei & Bloei Helmond.
Een aantal dames en een heer uit de Rijpelberg gingen u reeds voor, en zijn nog steeds erg enthousiast.
Bij ons leert u de technieken om van  een simpele bos bloemen, met de juiste technieken en bijmaterialen, een mooi bloemstuk te maken. Wij  leren u te kijken naar materialen in uw eigen tuin en de natuur. Zo kunnen  in alle seizoenen, steeds mooie werkstukken Continue reading »

jul 272004
 

Deze oproep was ook te lezen op teletekst van 13 juni tot 12 juli op diverse dagen. Daarin werden nieuwe spreekuurtijden bekend gemaakt. Hard nodig gelet op de grote problematiek in de zorg en andere (extra) bezuinigingen die hard aankomen vooral bij de laagste inkomens.
Extra spreekuren:
Maandagmiddag van 13.30- 15.30 uur, woensdagavond van 19.00-20.00 uur.
Het sociaal spreekuur is GRATIS en ook voor niet leden.
Er is o.a. extra aandacht voor de gestegen huren per 1 juli, de problemen in de zorg, het betalen van medicijnen. No-claim korting op de premie, energiekeuze, enz.
Al met al is er een dringende reden het spreekuur aan te passen mede
gelet op de grote toeloop vanuit het Helmondse en omgeving.

Veel bewoners zitten met tal van vragen. De SP geeft gratis advies hoe welke weg het beste te bewandelen is.
SP Molenstraat 95 Helmond
e-mail helmond@sp.nl
Tel. 541481. Hans Verbakel (0492 547784)

jul 272004
 

Wuivende palmbomen en vreemde culturen verleiden steeds meer Nederlanders om hun vakantie door te brengen in tropische streken. Warme gebieden zijn echter ook een paradijs voor bacteriën en parasieten. Niet voor niets komen in Zuid-Amerika, Afrika en Azië ziekten voor die in Europa niet meer voorkomen of onbekend zijn.

De hygiëne  in niet-westerse landen is over het algemeen een stuk slechter dan in Nederland. Leidingwater en voedsel kunnen besmet zijn met bacteriën, virussen en parasieten, die infectieziekten kunnen veroorzaken. Let daarom extra op voedsel en Continue reading »

jul 272004
 

Nu dit schooljaar bijna voorbij is zien we in veel winkels weer nieuwe schoolspullen verschijnen. Van tassen tot schrijfpapier, stiften en lijm. Wil je bij de aanschaf van schoolspullen ook op het milieu letten, dan kan dat; wij geven hieronder alvast een paar tips. Maar op het Natuur- en Milieucentrum ligt de map “Milieuvriendelijke schoolspullen” ter inzage met veel meer informatie. Zo is het een kleine moeite om je steentje bij te dragen aan een beter milieu, al kost het soms een paar cent meer.
Schriften en stiften
Nieuw papier wordt gemaakt van hout, Continue reading »

jul 272004
 

De Kinderwijkraad in Rijpelberg heeft het afgelopen jaar samen met de kinderen uit groep 8 van de basisscholen een inventarisatie gehouden van de veiligheid van hun schoolroute.

Tijdens de laatste klankbordgroepvergadering werd aan de burgemeester en de wethouders verteld waar volgens de kinderen zelf de gevaarlijkste punten lagen in onze wijk. Direct tijdens de vergadering werd door wethouder J. v.d. Heuvel een afspraak gemaakt met deze kinderen om samen naar de top vier te gaan kijken.
Op de foto de kinderen die uitleg geven aan de burgemeester en wethouders.