dec 302009
 

Het was druk op de informatie bijeenkomst maandag 9 november j.l. met als onderwerp reconstructie Groene Peelvallei. De zaal van Willibrorolhaege in Deurne was vol met enerzijds vertegenwoordigers van de gemeente Deurne, Helmond, Waterschap Aa en Maas en de stuurgroep, anderzijds heel veel belangstellenden.
Even het woord – reconstructie -, dat staat mijn inziens voor terug brengen in de oud staat ofwel repareren. Alleen de plannen van het Waterschap, aanpak beken in het gebied met onder meer het aanbrengen van zogenoemde vistrappen, voldoen hieraan. De rest van de plannen verdienen het predikaat afbraak / destructie. Zo stond in de uitnodiging onder meer, dat de verkeersdruk op de weg Deurne Helmond nu al hoog is.
Als je dan op het MOB complex een groot logistiek centrum wil toelaten, dan zal die verkeersdruk flink toenemen. Wil je vervolgens langs die weg een voet balstadion realiseren met 100 tot 1200 parkeerplaatsen, dan komt er nog een piek belasting bij. (afgezien van de vraag of en zo ja daar wel een nieuw stadion nodig is).
En dan nog het plan voor zo’n 500 recreatie bingalows. Ook die zorgen op de wisseldagen voor een piek belasting op voornoemde weg. Opgemerkt mag worden dat de huidige bungalowparken hier te lande alles uit de kast moeten halen met kortingen om op een bezetting can circa 70% te komen. Continue reading »

 Posted by at 14:56
nov 302009
 

Mede wijkbewoners van Rijpelberg,
In maart 2010 zijn er weer gemeenteraadsverkiezing. Bij deze verkiezingen wordt er niet gestemd op Balkenende, Bos, Pechthold of Wilders en deze gaan niet over de AOW. Nee bij de gemeenteraadsverkiezing gaat het om partijen die iets voor Helmond willen betekenen of juist niet. Het gaat bijvoorbeeld over het onderhoud van groen, bestrating, maar ook over de plannen om van Berkendonk een groot pretpark te maken met 600 vakantiehuisjes, een stadion voor Helmond Sport, een parkeerplaats voor 1200 auto’s, en het kappen van een deel van de Brouwhuise heide, kortom het volbouwen van het groen aan de oostkant van Helmond aan onze kant dus. De plannen rond Berkendonk hebben de bedrieglijke naam groene Peelvallei mee gekregen, meer veel groen zal er met deze plannen niet over blijven. Bij de verkiezingen in maart 2010 kunt u zelf bepalen of u stemt op een partij die Berkendonk wil volbouwen of een partij die staat voor het behoud en wellicht uitbreiding van de natuur. Aan u dus de keus. Continue reading »

 Posted by at 13:36
mei 232009
 

Beste redactie,
In uw artikel in Hofkompas april 2009, wekt u de suggestie dat er geen bezwaar meer mogelijk is tegen het plan Groene Peelvallei. Dit vind ik uitermate storend omdat het alleen gaat om een plán wat definitief is. Ik zou dan ook graag willen dat u in een volgend artikel ingaat om de mogelijkheden die er voor de bevolking van de Rijpelberg zijn om bezwaar te maken. Nu is het artikel namelijk slechts een lauwe opsomming van de planfeiten en zet u achteloze lezers op het verkeerde been. BH

Noot redactie: Continue reading »

 Posted by at 14:43
mei 232009
 

Regelmatig wandel ik op de Brouwhuisse heide en de andere bospercelen zoals bij de bikkels en de Vlierdense bossen.
Heerlijk is dat, de vogels te horen, de stilte, als je het geruis van de autoweg kunt weg denken. En regelmatig spreek ik mensen die in een huisje op de Bikkels verblijven. Ze vinden het o zo mooi hier. Wees er maar zuinig op mevrouw. Nou dat ben ik wel. Maar anderen niet.
Wat mij nog het meeste pijn doet is dat er zoveel met de motor gecrost wordt. Alles wordt stuk gemaakt, want is het pad niet breed genoeg, dan word het wel even breed gemaakt. En is er geen pad, geen nood dat is ook zo gebeurd. Vreselijk, denk je rustig te wandelen, zit je middenin een cross vol herrie en stof en stank. Dit voorjaar heb ik ook twee  dode reekalfjes gevonden, komt dat door dit soort dingen? Continue reading »

 Posted by at 14:41
apr 222009
 

Middels dit bericht wil ik even reageren op het stuk van de buurtbeheerder in Hofkompas van maart 2009.
De problematiek met parkeren zoals beschreven in het stuk, is ook voor mij een dagelijkse frustratie. Elke dag is het weer een verassing waar ik mijn (en we hebben er maar één) auto kan parkeren en hoever ik dan weer terug naar de voordeur moet lopen.
Zoals in het stukje staat beschreven “hebben mensen het recht daar te parkeren”, dat klopt volledig, mits het de openbare parkeerplaatsen betreft. Wat er echter gaande is in mijn gedeelte van de Rijpelberg gaat nog verder dan dat.

Veel huizen hebben een eigen inrit voor de garage, met daarnaast een openbare parkeerplek. Mensen parkeren hun auto dan op de openbare parkeerplek, zodat hun eigen oprit vrij blijft (voor een eventuele tweede auto). Continue reading »

 Posted by at 23:59
mrt 222009
 

De oproep van de wijkbeheerder doet al vermoeden dat wij hondenbezitters weer eens op onze plichten worden gewezen.
Maar waarom wordt de gemeente niet op haar plichten gewezen door de uitlaatstroken goed en wat vaker te reinigen. Ik woon aan het Oude Pad en hierover zijn al heel wat discussies gevoerd over het reinigen daarvan. Vorig jaar nog met de heer van Schijndel en onlangs ook met de heer van Lieshout, beide van de gemeente.
Het heeft echter niet geresulteerd in een regelmatig reinigen en hierbij bedoel ik ook goed reinigen.
Ik kan goed begrijpen dat de mensen hun hond ergens anders laten poepen, zeker als deze mensen ook nog kinderen hebben. De stroken zijn vaak zo smerig dat zowel hond als kind hier doodziek van worden.Ik vind wel dat mensen de hondenpoep op moeten ruimen als deze onverhoopt ergens ligt waar deze niet thuis hoort, zoals in speelgelegenheden voor kinderen, op de stoep,  bij boomspiegels etc. Continue reading »

 Posted by at 17:51
jan 212009
 

Tijdens de “klankbord”vergadering zijn me een aantal zaken opgevallen: Ik vond de houding van onze “burgervader” ver beneden peil. Ik vind het onbehoorlijk, zo niet onbeschoft om mensen, die vanuit hun functie in de klankbordgroep serieuze vragen stellen, af te kappen. Het geeft absoluut geen pas om zaken die een belangrijke achtergrond hebben met een grap en een grol naar de zijlijn te laten verdwijnen.
De opmerking, van een lid van de klankbordgroep, dat Laarbeek een zeer duidelijk signaal heeft afgegeven inzake de mogelijke aanleg van een drukke weg zou de Helmondse raad zich aan moeten trekken. De Rijpelbergers hebben recht op een transparant overleg over aanleg van een zeer drukke weg en horen daarbij GEHOORD te worden.
Ook het “open houden” van het in de toekomst aanpassen van het bestemmingsplan m.b.t. Berkendonk, zou een stuk transparanter dienen te zijn.
Als de houding van de heer Jacobs exemplarisch is voor belangrijke zaken die de diverse “oudere” wijken van Helmond aangaan, dan vrees ik voor die wijken het ergste.
De Rijpel is groen, (nog) betrekkelijk rustig, en heerlijk om in te wonen. Dat wil ik graag zo houden! De alternatieven zijn er. Dus laat men die serieus bekijken!
H.H.

 Posted by at 23:20
jan 212009
 

Hoewel wat laat, wil ik hierbij ook reageren op de bijeenkomst van de klankbordgroep op 1 december j.l. in de Brem.
Ik heb me ook ongelofelijk geërgerd aan het arrogante en irritante optreden van burgemeester Jacobs. Vroeger had je een burgervader, nu hebben wij een burgemeester die zich ver verheven voelt boven de bevolking van Helmond. Hij probeert zich wel populair voor te doen, met o.a. zijn kattenlied, maar dit is ook maar een farce. Ik heb het bange vermoeden dat we over een aantal jaren een voetbalstadion hebben bij Berkendonk.
Ook heb ik me geërgerd aan het optreden van het kerkbestuur en de pastoor tijdens het overlijden van mevrouw van der Velden. Dit verdient ook niet de schoonheidsprijs. Waarom kan de begrafenismis wel doorgang vinden in Bakel, maar niet in de kerk van Brouwhuis. Op deze manier krijgt men nog minder gelovigen naar de kerk en die zitten al niet bepaald vol. Ik zoek mijn heil nu ook in een andere kerk.
Hoewel ik mijn kritiek gespuid heb, vind ik Rijpelberg nog steeds een prachtige groene wijk en woon er met liefde en plezier.
Vriendelijke groeten
W.d.V.

 Posted by at 23:18
jan 212009
 

Het is niet alleen gedraai en onkunde van de politiek. Zie het CDA in Helmond. Vandaag is het groen morgen weer rood.
Ik denk dat de wethouder heel graag een standbeeld wil, welke kant het opkijkt is niet belangrijk als hij er maar staat.

Één keer wordt je gevraagd om op een partij te stemmen en beloven ze gouden bergen. Het voetbalveld komt niet bij Berkendonk te liggen. De inkt is nog niet op gedroogd of het plan wordt weer gewijzigd. Wat wordt er een hoop euro’s weggegooid aan nutteloze plannen. Ik denk dat ze op het einde van hun termijn nog niet eens meer weten waarvoor ze zijn gekozen.
Ze weten nog niet eens wat de burgers willen. Wordt wakker wethouders en burgemeester, doe waarvoor je bent gekozen en houd je er aan om het best te doen voor de inwoners van Helmond.
Kan je dat niet opbrengen en zijn jullie zo dom, houd dan de eer aan je zelf en hoepel dan op. Aan elke keer onrust te zaaien dat is niet goed te praten.
PW

 Posted by at 23:17
dec 162008
 

Ingezonden brief over klankbordgroep van 1 december 2008.

Beste leden van het klankbord team,
Ik heb gisteren met verbijstering de vergadering bijgewoond. De verbijstering betrof onze Burgemeester. Ik was geshockeerd door zijn respectloze, arrogante houding. Hij nam ons absoluut niet serieus. Kapte zowel mensen van het klankbordteam als bewoners van de Rijpelberg in hun relaas af. Deed serieuze zaken af door ze bespottelijk te maken. Wat ik mij afvraag is of hij deze zelfde houding ook heeft op de klankbordvergaderingen in Stiphout? Het stadion van Helmond Sport en de N279 zijn zeer serieuze zaken. De andere zaken zijn natuurlijk niet minder belangrijk. Het gaat om onze gezondheid en ons leefklimaat. Een grootschalig sportcomplex in een natuurgebied past daar niet. En de N279 geeft nu al zoveel meer herrie in de eens zo rustige wijk. Als dit een snelweg wordt is de herrie nog veel meer. Daar helpt geen fluisterasfalt aan. En wat te denken van het fijn stof?
De Laarbeekse gemeente komt voor zijn bewoners op. Die eiste een ondertunneling. Waarom komt onze gemeente niet op voor het leefklimaat en gezondheid van 3 wijken die dan direct aan de snelweg liggen? Een grootschalige actie van misschien alle drie de wijken samen? Ik wens jullie veel wijsheid en kracht toe in dit “gevecht” naar de Burgemeester. Een Burgemeester zou voor zijn bewoners op moeten komen en niet (zoals hij dat gisteren zelf noemde) een gezamelijke vijand van ons moeten zijn. Ik overweeg nog een brief naar de Burgermeester en het Gemeentebestuur te zenden. Maar ik wilde u dit z.s.m. laten weten. Wat ik overigens ook vreemd vind is dat een Burgermeester voorzitter is van een klankbordteam. In deze zetting heb je namelijk een machtsverhouding, die m.i. het klankbord effect niet ten goede komt.
Met vriendelijke groeten, MS

 Posted by at 22:07
dec 162008
 

In de vorige uitgave van Hofkompas hebben wij onze lezers gevraagd hun mening te geven over de komst van een voetbalstadion nabij Berkendonk.
De reacties die wij ontvingen waren overweldigend. Er was niet één reactie die aangaf blij te zijn met de komst van een voetbalstadion nabij Berkendonk.
Op deze twee pagina’s een aantal ontvangen reacties. Reageren kan nog steeds naar redactie@hofkompas.nl.

Beste Wijkvereniging Rijpelberg,
Met veel belangstelling heb ik jullie brief gelezen, gestuurd aan B & W en gemeenteraad, gepubliceerd in Hofkompas november 2008, inzake de bouw van een nieuw stadion voor Helmond Sport nabij Berkendonk.
Ik ben het eigenlijk met al jullie argumenten eens. Het stadion moet op die locatie niet komen! Continue reading »

 Posted by at 22:05
jul 102008
 

Graag wil ik reageren op het stukje in de Hofkompas van juni 2008 over de dierenambulance. Zelf werk ik er al sinds augustus 1999.
Ten eerste krijgt de dierenambulance absoluut geen cent subsidie. Elk dier dat we vervoeren naar het asiel wordt door het asiel betaald, en elk dier dat in de opvang moet omdat het medische hulp nodig heeft (bv na een aanrijding) daarvoor hebben wij een contract met de gemeente afgesloten.
Tevens heeft de dierenambulance een contract met de gemeente voor het ophalen van kadavers op en langs de openbare weg. Alle mensen die bij de dierenambulance werken zijn vrijwilligers. Deze vrijwilligers staan 24 uur per dag klaar voor de dieren. Het maakt niet uit of het ’s middags 3 uur is of ’s nachts 3 uur.
Het enigste probleem op dit moment is, dat het in de periode van mei tot september altijd ontzettend druk is. Er komen allerlei jonge katjes binnen, soms 10 op 1 dag. Ook rijden wij van de ene kant van Helmond naar de andere om allerhande jonge vogels op te halen die voor het eerst proberen te vliegen, hiervoor komen ook tientallen meldingen per dag. Deze vogeltjes moeten dan ook nog eens naar het vogelasiel in Someren gebracht worden. En dan hebben we in deze periode ook nog eens een keer de vakantieslachtoffers.  Honden die aan bomen worden gebonden, katten die met meerdere in een klein doosje worden gepropt en langs de kant van de weg worden achtergelaten. Continue reading »

 Posted by at 21:32
jun 102008
 

U vroeg in het Hofkompas om een straat door te geven waar een onveilige situatie is in het verkeer. Ik wil u erop wijzen dat het op het Utrechtplein een zeer onveilige situatie is.
Het gaat hier niet om het autoverkeer, maar om de (brom)fietsers die hier nog steeds langs de spelende kinderen scheuren, en ja zelfs over het speelgoed van de kinderen heen rijden. Het is hier overigens verboden voor (brom)fietsers.
Op het Utrechtplein wonen veel kleine kinderen en ook de kinderen van Buitenschoolse Opvang de Sleutel spelen hier dagelijks op het plein. Deze situatie is zeer onveilig en een tijdje geleden is er in het Hofkompas al een stukje over geschreven door een buurtbewoner, waarop er wel door de politie bekeuringen zijn uit gedeeld.
Er is alleen niks veranderd.

 Posted by at 20:06
jun 102008
 

In Helmond hebben wij de dierenambulance, een organisatie waar de gemeente Helmond een flinke subsidie voor geeft en waar via een huis aan huis collecte een gift wordt gevraagd. Allemaal prima  zou je zeggen totdat je ze nodig hebt.
Op maandagavond 12 mei zag ik bij ons in de straat een vogel liggen die niet meer kon vliegen. Mijn honden kwamen er langs en de vogel bleef liggen, een teken dat hij niets kon. Ik heb direct de dierenambulance gebeld en dit doorgegeven. Ze zouden komen, maar dat duurde wel even, want de ambulance was in Someren! Maar hij moest ook nog naar het Gooisehof en dan kwam hij wel langs.
Hij is dus niet geweest en toen ik dinsdagmorgen voorbij kwam lag de vogel er nog steeds en dus heb ik om 10 uur gebeld en het nog een keer doorgegeven. Ze zouden weer komen.
Om 11 uur moest ik weg en dus nog maar een keer gebeld. Ze waren er bijna, vertelden ze mij, Ik heb toen nog 10 minuten gewacht, maar toen waren ze er nog niet.
Dus toen ik om 14.00 uur weer thuis was ben ik gaan kijken, maar toen was het te laat, de vogel was toen dood. Ik vraag me af waar we de dierenambulance voor hebben. Alleen om met dieren naar de dierenarts te rijden waar voor betaald moet worden en betaalt  de gemeente Someren ook mee voor de ambulance Helmond. Ik dacht dat het dierenvrienden waren en niet zo’n beestje laten liggen tot hij dood is.
W.v.A.

 Posted by at 20:05
jun 102008
 

Er moet ons even iets van het hart. In bijna iedere uitgave lezen we over de bezorgdheid over ons winkelcentrum.
Leegstand is niet goed.
Natuurlijk kunnen we zelf ook een bijdrage leveren aan het voortbestaan van het winkelcentrum, gewoon een kwestie van hier de boodschappen te doen! Een goed winkelcentrum biedt variatie en het is dan ook noodzakelijk dat er een breed scala aan winkels is.

De kern van het verhaal.
Met Pasen had Albert Heijn gedurende drie dagen een extra bloemenactie. Drie dagen lang stonden er kramen met bossen bloemen voor het pand. Omdat het kennelijk een aantrekkelijke aanbieding was, kwamen er veel mensen op af. Continue reading »

 Posted by at 20:03
jun 102008
 

Nu het mooie weer gelukkig tevoorschijn komt krijgen wij echter hierdoor te maken met parkeeroverlast!
De bij ons achter gelegen waterplas de “Berkendonk” wordt maar steeds groter, de plas trekt ieder jaar enorm veel bezoekers.
Niet alleen bewoners vanuit Helmond, maar ook uit de omliggende dorpen komen de mensen hier recreëren.
De parkeergelegenheid die bij de Berkendonk ligt schijnt niet te voldoen aan de hoeveelheid bezoekers, of bezoekers van de Rijpelberg zelf zijn te lui om even om te rijden waardoor deze bezoekers uitwijken naar de parkeerplaats van de scouting en de parkeergelegenheden in de straten dicht gelegen aan de plas.

Ook onze straat de Dr. Knippenberghof wordt getroffen door bezoekers van Berkendonk waarbij zij parkeren in onze straat die echter toch al een parkeerprobleem heeft. Ik heb de politie hiervan op de hoogte gebracht. Helaas heb ik nog geen beloofde activiteiten mogen waarnemen.

Misschien kan u een oproep via het wijkblad niet te parkeren in de woonstraten soelaas bieden.
Met vriendelijke groet H.B.

 Posted by at 19:21
mei 102008
 

Even een wandelingetje maken naar de plas (Berkendonk). Je gelooft je ogen niet als je ziet wat daar gebeurd is. Alles is er met de grond gelijk gemaakt! Waar zijn de milieubeheerders. Nu, die zitten zeker een glaasje te drinken met de wethouder.
Geld van de burgers wordt weggegooid in een bodemloze put. Wij betalen met zijn allen voor een nieuw voetbalstadion wat er niet komt op Berkendonk en de Oostappengroep die dik betaald wil worden.
Nesten van dieren en vogels weg ermee. Wij hebben weer een zinloos plan bedacht. Wat de burger weer mag betalen en we sluiten het gebied maar af, want pottenkijkers daar hebben ze een hekel aan. Nu is het niet belangrijk dat de natuur met rust wordt gelaten. Geen probleem dat de weg wordt verbreed, ja van Den Bosch af moet het vrachtverkeer maar langs Berkendonk razen naar Venlo en Duitsland. We kiezen niet voor niets partijen in de gemeenteraad. Zij verhogen de belastingen wel, zodat er meer mensen gebruik kunnen en moeten maken van de voedselbank.
Wanneer komen wij in Rijpelberg op voor onze rechten, niet een groepje, maar allemaal!
PW

 Posted by at 15:19
mrt 102008
 

In het januarinummer is door een ingezonden brief aandacht gevraagd voor de lange wachttijden bij Apotheek de Rijpel. De Apotheek heeft daarop zelf aangegeven waardoor de wachttijden zo hoog oplopen.

In een artikel in het februarinummer wordt hier ook op ingegaan door een lezer van het januarinummer. Ikzelf vind het heel vervelend dat hij of zij de persoon die de wachttijden constateerde zoveel kritiek geeft. Het gaat er niet om of je er tegen kunt lang te moeten wachten. Het gaat er ook niet om dat die wachttijden ontstaan door de nauwkeurigheid van de apotheker. Het gaat erom dat je het gevoel krijgt dat de apotheek zelf de lange wachttijden laat ontstaan door maar één assistente de klanten achter de balie te laten helpen, terwijl er meer assistentes zijn. Wellicht zijn zij recepten klaar aan het maken die per fax zijn binnenkomen of hebben zij andere werkzaamheden opgedragen gekregen. Ook bij mij roept dat lang wachten wrevel op. Niet meer snel naar de apotheek kunnen, bij de huisarts heb je namelijk ook al lang moeten wachten. Niet vergeten moet worden dat tegenwoordig voor al deze uren vrij moet worden genomen van het werk. Je kunt niet zomaar even naar de huisarts, tandarts of ziekenhuis. Je dient er vrij voor te nemen. En het levert beslist minder stress op als je merkt dat een apotheker meerdere assistentes inzet om de klanten te helpen bij drukte. Dat het in december, zoals de apotheker aangaf, druk was door ziekte zal beslist waar zijn. Maar dat er maar één assistente de klanten helpt en er meerdere assistentes met andere werkzaamheden bezig zijn is ook waar en dat was niet alleen in december het geval. Dat is volgens mij wat de briefschrijver in het januarinummer constateerde en daar moet ik hem gelijk in geven.

AZ

 Posted by at 11:21
feb 012008
 

In de vorige uitgave stond een ingezonden stuk over apotheek De Rijpel. Hieronder een ontvangen reactie:

Proficiat J.M. Wat een goed idee dat u weg gaat bij de Apotheek in de Rijpel. Ja ik erger me er ook aan dat er op de dag van vandaag sommige mensen geen tijd meer hebben en wat erger is personeel onvriendelijk. Helaas, ik moet ook wel is wachten, alleen ik luister dan stiekem mee hoe goed de klant wordt geholpen. Altijd wordt er netjes geluisterd en alles deskundig uitgelegd. Ik vind het normaal als medewerkers eerst het recept af maken waarmee zij bezig zijn. Ik vind dat ik zeer vriendelijk altijd wordt geholpen. Ik ga er met plezier heen en ook ik heb wel eens een gesprek met de apotheker zelf gehad, omdat het personeel zomaar niet alles zelf mag beslissen. Nou ik werd prettig ontvangen en wij kwamen er gezamenlijk uit. Ik ga nu weer even naar de apotheek veel plezier J.M. bij u zoektocht waar u niet meer hoeft te wachten.
PW

febr-03.jpg

Het huisvuil wordt bij ons op maandagochtend opgehaald en je mag de bak dan ook pas ‘s ochtends buiten zetten maar wanneer moet die dan weer terug????
Het is nu donderdag 11 uur en zie wat er nog staat. Een container van Kempenhof op het Twentehof. Hoe komt die bak op het Twentehof?

 Posted by at 13:03
jan 232008
 

Goede dag redactie Hofkompas.

zo-denken-wij-erover-jan-1.jpg

Bij deze stuur ik een paar foto’s van de Rijpel en daar heb ik niet uren voor moeten lopen. Ik laat mijn hondje uit en dan tref ik dat aan op een pad dat begint bij het groene veldje op de Volderhof en als je dan verder loopt kom je deze rotzooi vanzelf tegen. Over die grijze zak heb ik al een keertje gebeld en ze zouden iemand sturen. Nu we zijn inmiddels ruim 3 weken verder en je raadt het al het ligt er nog en er komt steeds meer bij. Er wordt wel geschreven als u iets opvalt neem dan contact op met zo en zo maar zoals deze beelden laten zien helpt dat niet altijd.

J.M.

zo-denken-wij-erover-jan-2.jpg

 Posted by at 11:41
jan 212008
 

zo-denken-wij-erover-jan-1.jpg

Goede dag redactie Hofkompas.
Bij deze stuur ik een paar foto’s van de Rijpel en daar heb ik niet uren voor moeten lopen. Ik laat mijn hondje uit en dan tref ik dat aan op een pad dat begint bij het groene veldje op de Volderhof en als je dan verder loopt kom je deze rotzooi vanzelf tegen. Over die grijze zak heb ik al een keertje gebeld en ze zouden iemand sturen. Nu we zijn inmiddels ruim 3 weken verder en je raadt het al het ligt er nog en er komt steeds meer bij. Continue reading »

 Posted by at 22:12
jan 202008
 

Goede middag
Ik ben benieuwd of ik nu de enige ben die van apotheek ga veranderen en niet omdat ik verhuis maar omdat de Rijpelapotheek zoveel tijd in beslag neemt.
Maakt niet uit wanneer ik ga maar wachten moet je altijd, er wordt niet klantvriendelijk geholpen. De laatste keer stonden er 13 mensen in de rij en er was maar een personeelslid bezig met deze klanten. De andere twee hadden andere bezigheden. Als het zo druk is vind ik dat alle medewerksters zich met de klanten moeten bezighouden. Ook heb ik deze klacht bij de kringapotheek neergelegd, maar die laten wijselijk niks van zich horen. Vandaar dus mijn vraag, ben ik de enige die zich daar groen en geel aan ergert. Lijkt me stug, want als ik daar sta is het zuchten en kreunen niet te overhoren.
Met vriendelijke groet. J.M.

De redactie van Hofkompas heeft een reactie gevraagd aan de apotheker, welke hieronder is weergegeven.

Beste lezers,
Wij vinden het vervelend dat de schrijver van het ingezonden Continue reading »

 Posted by at 12:07
sep 082007
 

Geachte redactie,
Naar aanleiding van de column van de Naald in het julinummer van Hofkompas, heb ik de behoefte daarop te reageren.
Een columnist mag schrijven wat hij wil, dat is het grote voorrecht van een columnist. Waar het mij om gaat is het volgende.
De Naald schrijft in het stukje over het Skatepark-Tienerhuis dat de goede bezoekers het onder de kwaden moeten ontgelden en dat de amokloper niet de toegang is ontzegd.
Dat is een infame leugen. Liegen is ook voor een columnist een “doodzonde”. Als de naald zich wat beter had verdiept en enige research had verricht dan had dit stukje wellicht een wat positievere inhoud gekregen.
Als betrokken gemeenteraadslid heb ik mij wel in de materie verdiept en kan alleen maar aangeven dat er nu een bestuur voor het Skatepark-Tienerhuis is dat wél doorpakt.
Wat is er namelijk aan de hand. Het gaat niet om één malloot maar om een hele groep die trammelant schoppen en overlast veroorzaken. Al deze “jongeren” is de wacht aangezegd en hebben een verbod gekregen. (Deze informatie komt rechtstreeks van een van de bestuursleden).
Deze groep is bekend bij politie en Gemeente en in overleg tussen het bestuur van het SkateparkTienerhuis en de politie is dit besluit dan ook genomen.
Ik heb respect voor het bestuur dat, na bedreigingen aan het adres van een van de vrijwilligers, een resoluut besluit heeft genomen om het skatepark tijdelijk ’s avonds te sluiten. De sluiting tijdens de zomervakantie was er altijd al omdat ze nu eenmaal met vrijwilligers werken, dus dat heeft niets met het bovenstaande voorval te maken.
Erg goedkoop en bovendien heel slecht feitenonderzoek gedaan, beste naald.
Dat even prikken is dit keer wel een heel klein stomp en bot naaldje geweest.
Met vriendelijke groet,
Ron R.J.B. Peters
lid van de gemeenteraad van Helmond

Van de reactie.
Op de eerste plaats, natuurlijk, alle lof voor een bestuur dat doorpakt als iets uit de hand dreigt te lopen.
De redactie heeft wel degelijk ook een aantal betrokken jongeren benaderd en gevraagd hoe zij nu tegen deze zaak aankeken. Wij krijgen dan toch een iets ander verhaal, waarvan bijgaand een samenvatting.
Continue reading »

 Posted by at 20:04
sep 082007
 

Op of rond donderdag de 19e juli 2007 is onze kat mishandeld in de wijk Rijpelberg. Onze kat is het laatst gesignaleerd om 17:00 op deze dag bij onze overburen op de oprit, waar hij altijd wacht tot zij thuiskomen. Onze kat is een graag geziene verschijning in ons deel van de wijk. Iedereen kent hem en hij is erg mensvriendelijk. Hij komt dan ook meteen naar mensen toe, hetgeen iedereen in de buurt hier erg leuk vindt.

Toen mijn vriendin rond half zeven thuiskwam, was de kat niet in de wijk. Dit was wel vreemd aangezien hij meestal in de buurt blijft, maar het komt wel vaker voor dat hij even zijn rondje door de buurt maakt. Daarom heeft zij er toen niet echt veel aandacht aan gegeven. Toen hij echter ook ’s nachts niet thuiskwam, begonnen wij ons toch wel af te vragen waar de poes was. We hebben toen aan mensen in de straat gevraagd of zij haar hadden gezien, hetgeen niet het geval was. We hebben toen de dierenambulance opgebeld en de poes als vermist opgegeven. Op zondag 22 juli hebben wij een telefoontje gekregen van mensen woonachtig aan het Overijsselplantsoen, die ons adres via de dierenambulance hadden gekregen. Zij hadden al een dag een kat in de buurt zien lopen die graag ergens naar binnen wilde. Continue reading »

 Posted by at 19:45
sep 082007
 

Vrijdag 3 augustus jl. gingen mijn man en jongste zoon zoals gewoonlijk wandelen met onze 2 honden bij Berkendonk.
In het natuurgebied mag men niet meer wandelen, hier zijn blijkbaar recentelijk borden geplaatst, maar die zie je niet overal waar je dit gebied binnenkomt en wij wandelen hier al jaar en dag, dus zo ook die dag.
Komen vanuit het water op een boot van de reddingsbrigade 2 agenten, en die gaven mijn man gelijk een bekeuring, en mijn zoon een waarschuwing. Dit alles had te maken met het feit dat er mensen met minibikes, trikes, quats, crossmoteren en hoe het ook allemaal heten mag, daar de boel verzieken. Terecht dat dit niet mag!!!
Maar wanneer ik op zo’n ding rondscheur, dan ben ik ook weg nog voor dat er een agent bij mij is, en kan ik de volgende keer weer zonder boete hier mijn gang gaan. Als wandelaar die eigenlijk alleen maar geniet van dit stuk natuur, en ook nog allerlei rotzooi opruim die onderweg gevonden wordt, krijgt men een bekeuring. Ook die is terecht!!! Men mag daar dus helemaal niet meer komen. Maar niets wetende van de borden, en gewoon zoals altijd daar wandelend, was een waarschuwing net zo effectief geweest, en kan men zich beter richten op de echte overtredingen. Deze signaleerde ik zelf op zondag 5 augustus.
Heel Helmond zuchtte onder een tropische dag, 30 graden en meer, dus men trok massaal naar Berkendonk om te zwemmen. Deze keer liet ikzelf de honden uit over het pad naar Berkendonk en via het wandelpad achter het Scoutingterrein. Zie ik toch dat mensen daar zelf de slagboom bij het grasveld aan de kant gooien en vervolgens gewoon over het grasveld rijden voor een “parkeerplek.”
Het bleef niet bij een enkele auto, de mens laat nu eenmaal kuddegedrag zien en binnen de kortste keren volgden er vele auto’s meer. Schande, bij mijn weten mag men daar niet staan.
Misschien is daar wel bekeurd, later op de dag, zo niet dan is dit misschien een tip om daar eens een stadswacht met bevoegdheden te laten lopen.
Zo denken wij erover.

 Posted by at 19:08