dec 142007
 

berkendonk-dec-2007.jpg

Op 6 december jl. heeft er weer een overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Helmond en vertegenwoordigers van de wijk Rijpelberg. Zoals gebruikelijk worden deze openbare vergaderingen gehouden in wijkhuis De Brem en voorzitter van dit overleg is burgemeester Jacobs. Op de agenda van dit overleg, afgelopen maand, stonden weer diverse voor Rijpelberg, belangrijke zaken.

Stadsverwarming.
De heren Brand en De Groot van WAMOB N.V. / RWE waren deze avond naar Rijpelberg afgereisd om nadere uitleg te geven over stadsverwarming. De aanleiding hiertoe was een brief van de WVR waarin deze vereniging de gemeente Helmond had verzocht om samen een leverancier te zoeken die bereid was in Rijpelberg een aardgasnet aan te leggen. De gemeente gaf echter aan, dat zij niet in staat is daaraan medewerking te verlenen. De gemeente heeft namelijk in 1980 een eeuwigdurend contract afgesloten waarin staat dat Obragas N.V. en PNEM N.V. een stadsverwarmingsnet in Rijpelberg zouden aanleggen. In dezelfde overeenkomst staat dat er geen aardgasnet in Rijpelberg zal worden aangelegd. De gemeente kan derhalve niet eenzijdig onder dit eeuwigdurende contract uit.
De heren Brand en De Groot legden de aanwezigen uit, dat WAMOB N.V. trouw het tariefadvies volgde van de brache vertegenwoordiger EnergieNed. EnergieNed is een brancheorganisatie voor bedrijven die in Nederland actief zijn in productie, transport, handel of levering van gas, elektriciteit en/of warmte.

Door deze (eigen) brancheorganisatie wordt onderzoek gedaan naar het verbruik van “gashuishoudens” en “stadsverwarmingshuishoudens”. Aan de hand van gemiddelden komt er dan een formule uit die vervolgens weer met plaatselijke tarieven wordt ingevuld.  Continue reading »

 Posted by at 20:22
jul 062007
 

Tot mijn grote verrassing ontving ik de nieuwe verhoogde tarieven van de Wamob. Lezende de krant zie ik dat iedere Nederlander lagere kosten krijgt te betalen voor energie. Schijnbaar gaat dit buiten de Wamob om, die ons inwoners van Helmond toch wel weet te vinden met kostenverhogingen.
Toen de Gemeente Helmond besloot om in de jaren tachtig woningen te bouwen zonder gasaansluiting heeft hij nooit de kopers van deze woningen geïnformeerd over de extra kosten die aan die gemeentelijke beslissing vastzaten.
Vastrecht Wamob: Zonder gasaansluiting  € 21,96.
Met gasaansluiting € 7,96.
Plus als extra toetje daarbovenop een milieutoeslag op elektraverbruik, zijnde meer als normaal verbruik per gezinswoning. Want wij hebben alleen elektra en kunnen dus geen gebruik van gasverwarming maken. Kunnen die extra kosten als rekening naar de gemeente worden gestuurd? Die heeft ons hiermee opgescheept. Maar ja, de politiek leert nooit en iedere 4 jaar komt er wel een ander met lumineuze ideeën die de belastingbetaler moet betalen.
NV

Stadsverwarming.
“Meevallers voor huishoudens door lagere energieprijzen” kopten enige tijd terug sommige kranten.
Alleen voor klanten van Wamob is ‘t ’n ander verhaal. Betaalden we in 2006 € 23,96 per Giga Joule inclusief BTW. Per 1 januari 2007 wordt dit € 24,88 per Giga Joule inclusief BTW. Continue reading »

 Posted by at 22:52
jun 062007
 

De Algemene Rekenkamer, de onafhankelijke controlewaakhond van het rijk, heeft onderzoek gedaan naar de tarieven die gebruikers van stadsverwarming moeten betalen. Door de Wijkraadvereniging Rijpelberg wordt al jaren geroepen dat de tarieven veel te hoog zijn ten opzichte van de woningen die op gas gestookt kunnen worden. Hieronder treft u cursief aan de letterlijke tekst uit het rapport van de Algemene Rekenkamer.
Conclusies en aanbevelingen.
De hoofdconclusie van ons onderzoek is dat de tarieven voor stadsverwarming niet onafhankelijk en objectief tot stand komen en dat onafhankelijk toezicht hierop ontbreekt. Daardoor hebben afnemers van stadsverwarming geen garantie dat ze niet duurder uit zijn dan wanneer zij via een eigen gasaansluiting in hun energievoorziening hadden kunnen voorzien.
Wij baseren deze hoofdconclusie op de volgende drie deelconclusies van ons onderzoek: Continue reading »

 Posted by at 22:30
mrt 022007
 

Geachte redactie,
Naar aanleiding van het stuk betreffende de stadsverwarming het volgende. Ik heb op 3-3-2006 al eens geïnformeerd bij Obragas hoeveel kuub gas er in 1 gj warmte gaan en waarom er voor de stadverwarming zoveel vastrecht per maand betaald moet worden nl. 21,96 euro Dat is per jaar 219,60 euro terwijl voor gas dit ongeveer 10% is nl. 20 euro per jaar. Hierop heb ik nooit antwoord gehad. Ik zal het deze week nogmaals opvragen. Ook ik heb een grote unit in mijn huis hangen en ook deze moet ieder jaar worden nagekeken, dus de onderhoudskosten zijn gelijk aan die van een CV. Ook moet ik bij een defect een nieuwe unit kopen en die kost ook net zo veel als een CV ketel, dus waarom dit verschil???
Omdat ik wel eens heb gehoord dat 40 kuub gas te vergelijken is met 1 GJ warmte zou de prijs van 1 GJ neerkomen op ongeveer 15 euro per GJ (prijs 1 kuub gas 0.35165) terwijl er nu 24,88 euro in rekening wordt gebracht. Ook in het blad van de Vereniging Eigen Huis staat deze maand een heel stuk over de te hoge rekeningen bij gebruik van stadsverwarming. Omdat ik sinds 2001 in een woning met stadsverwarming woon heb ik de eerdere problemen niet meegemaakt maar ik weet wel dat er in het verleden ook al eens geklaagd is over de te hoge tarieven van de stadsverwarming. Een hele goede zaak om hier wat aan te willen doen en anders een keuze laten en een gasleiding laten aanleggen in het gebied van de stadsverwarming!
JB

Beste heer/mevrouw,
Mijn vraag is waarom er nog geen aantijging ligt tegen de leveranciers van stadsverwarming. Wij hebben stadsverwarming en kunnen helaas niet zoals bij gas overstappen naar een andere leverancier. Naar mijn inziens is dit een Monopolyverhaal. Verder vraag ik me af of er daadwerkelijk iets gedaan gaat worden aan onze (belachelijke) tarieven. Wij staan met de rug tegen de muur. En geen gas, wat echt goedkoper is en verplicht elektra, wat beduidend duurder is. Is Brussel daar al over ingeschakeld?
GB

 Posted by at 11:25
feb 012007
 

In maart 2005 heeft RWE – Obragas N.V. alle Helmondse huishoudens aangeschreven met een aantrekkelijk aanbod om in plaats van bij Essent voortaan de elektriciteit van RWE te betrekken. Er bestond toen ook de mogelijkheid het tarief vast te zetten voor 1, 2 of 3 jaar. Voor degenen die toen hebben gekozen om het tarief voor 2 jaar vast te zetten, gold een prijs per kilowattuur van 0,0520 eurocent (excl. BTW en energiebelasting). Die contracten lopen af in de maanden maart en april van dit jaar. (er was ook een keuze voor 3 jaar, die lopen pas volgend jaar af)
In het contract wat u toen heeft afgesloten, staat vermeld, dat de overeenkomst stilzwijgend met een jaar wordt verlengd als u niet 30 dagen voor de afloop van dat contract hebt opgezegd. Men noemt dit de stilzwijgende verlenging. Ook staat in dat contract dat u dan, ongeacht de bestaande contractvorm steeds het variabele tarief zal gelden. Dat variabele tarief is op dit moment voor een zogenoemde enkele meter 0,0814. Dat betekent dus een verhoging van maar liefst 57%. Ik weet zeker dat u via www.vergelijk.nl – huis & amp; tuin – energie leveranciers een goedkoper aanbieder van stroom kunt vinden. Als u dus geen onaangename verrassing wilt, bekijk dan nu uw contract.
MvdB

 Posted by at 19:16
feb 012007
 

Tot twee jaar geleden woonde ik in Dierdonk. Op dat moment woonden wij met 4 personen in een tweekapper.
Sinds wij weer in Rijpelberg wonen is onze energienota enorm gestegen. Dit terwijl onze kinderen niet meer thuis wonen, we ongeveer vergelijkbare apparatuur hebben, we veel bewuster verwarmen etc. etc.
Onlangs heb ik onze elektrameter laten eiken. Daar zijn geen bijzonderheden aan waargenomen. Ook gebruiken wij veel Gigajoules hetgeen voor ons ook niet verklaarbaar is. Daarbij is ons gebleken dat bij het berekeningssysteem voor het stadsverwarmingtarief uit wordt gegaan van gemiddeldes en hogere tarieven dan bij wonen met normaal aardgasgebruik.
Het wordt de hoogste tijd dat onze energieleveranciers dit eens grondig gaan aanpakken.
B.B.

 Posted by at 19:12
feb 012007
 

Als reactie op het schrijven met betrekking tot het stookgedrag het volgende
Ook ik heb wat problemen met de eindafrekening. In verhouding met vorig jaar moest ik 454 € bijbetalen. Bij navraag geeft men mij aan dat alles duurder geworden is,en dat ik mij niet moest verwonderen dat ook de stookkosten hoger uitvallen. Ik heb aangegeven dat de buren 880 € terug krijgen en dat de uitlezing bij hen hetzelfde was als vorig jaar.
Ook bij mij was het verbruik hetzelfde als vorig jaar en toch zo veel bij betalen Nu betaal ik 250 € per maand aan stookkosten, te gek voor woorden. Ik wilde de naam van de persoon weten maar die gaf men mij niet Ook ik wil graag weten hoe dat nu zit en ben met u eens dat het diefstal is op zijn minst. Ik wil normaal mijn vragen beantwoord hebben
Groetjes C.

 Posted by at 19:11
feb 012007
 

Ik wil mijn ongenoegen uiten over Obragas en wil wel eens weten of er meer mensen zijn die onrechtvaardig worden benaderd.
Ik ben kort geleden in Helmond komen wonen van uit een andere provincie. Kort na mijn intrek in de woning ontving ik van Obragas een hele hoge voorschot nota. Daar ik niet wist wie Obragas was, heb ik de nota retour gezonden. Hierna  ontving ik nog enkele nota’s zonder te weten wie Obragas was. Op mijn schriftelijke vragen in diverse brieven bleef onbekend wie Obragas was. Na enkele maanden maakte Obragas zich toen bekend, het was de leverancier van de stadsverwarming. Correspondentie gestart dat het voorschot veel te hoog was en €50 voldoende was. Hier ging Obragas in eerste instantie niet mee akkoord. Het was technisch en prakties niet mogelijk om het voorschot te verlagen. Enkele maanden later is alsnog het voorschot vanzelf verlaagd. Nu brengt Obragas bij de jaarafrekening meer maanden in rekening dan dat wij er wonen. Obragas brengt maanden in rekening voor onze intrek in de woning. Ook hebben wij bemerkt dat Obragas verschillende tarieven hanteerd voor  het verbruik  van 1 GJ stadsverwarming; zo ook in het vastrecht zitten verschillen in die op kunnen lopen tot een verschil van €15 per 12 maanden. Wij menen toch dat een ieder het zelfde tarief betaalt voor vastrecht en stadsverwarming? Bij Brabant water en Essent betalen wij toch ook met zijn allen het zelfde tarief?? Deze tariefverschillen kwamen wij bij toeval aan het licht omdat wij voor diverse mensen bankzaken en rekeningen verwerken.

 Posted by at 19:10
feb 012007
 

Een “hot” item, om maar eens in lijn met dit onderwerp te blijven. Afgelopen maand vielen weer de rekeningen binnen en het was voor velen weer een onprettige verrassing, zo blijkt uit de vele reacties die wij hebben mogen ontvangen.
Maar gelukkig zijn niet alleen de burgers van onze wijk die het moeten doen met stadsverwarming verbaasd. Ook het CDA in de tweede Kamer wil opheldering van Minister Wijn van Economische Zaken over berichten dat de rekeningen voor het gebruik van stadsverwarming jaarlijks te hoog uitvalt. Wij, als stadsverwarminggebruikers, wisten dat al jaren, immers al jaren weet iedereen dat stadsverwarming nu eenmaal aanzienlijk duurder is dan gewoon een eigen ketel op gas.
Het Gemeentelijk Platform Warmtetarieven heeft uitgerekend, dat een gemiddeld huishouden die het moet hebben van stadsverwarming jaarlijks 300 euro teveel betaald voor alleen al het warmwater. Dit staat dan nog los van de verplichting om elektrisch te moeten koken wat per definitie duurder is.
Volgens het hiervoor genoemde platform maken energiebedrijven misbruik van hun monopoliepositie. Ook dat wisten we hier natuurlijk al lang, maar ja, wat doe je er aan? De gemeente Helmond heeft Obragas (en dus ook WAMOB) voor een flinke prijs verkocht aan een Duits bedrijf. En dat Duitse bedrijf wil natuurlijk wel via de burgers in Helmond hun centjes terug zien te vangen. Continue reading »

 Posted by at 19:05
jan 302007
 

Wat kan het leuk zijn op oudejaarsavond. Veel bewoners steken dan vuurwerk af dat is prachtig en moet kunnen. Het een is nog mooier als het andere nou daar geniet ik echt van. Waar ik niet van geniet is dat sommige bewoners het niet opruimen maar bij anderen voor het huis laten liggen. Ik vind dat je de volgende dag je eigen vuurwerk [rotsooi] op moet ruimen. Nu het geregend heeft, is dit een grote puinhoop. Werk mee de volgende keer dat het schoon blijft.
PW

Heeft u uw 13e maand ook kunnen besteden aan al uw energie nabetalingen? Nou ik wel.
Ik ben eigenlijk heel benieuwd naar wat anderen nu zoal moeten betalen, met name voor het warm water.
Volgens mij betalen we hier in de Rijpel veel meer door die stadsverwarming.
AG

Op 19-12-2006 kreeg ik de einde jaarsafrekening van de RWE, van de warmtemeting. Zoals u weet heeft de Rijpelberg alleen warmte via de RWE. Continue reading »

 Posted by at 22:50
feb 082006
 

Stadsverwarming.

Steeds lees ik weer over die dure stadsverwarming, maar heb nu ook zelf ondervonden en vergeleken dat het inderdaad een dure vorm van verwarmen is, met slechts een jaarverbruik van rond de 8 GJ. Mogelijk voor sommigen die er vanaf zouden willen is er een oplossing, gewoon laten afsluiten. Heb het zelf ook gedaan door dat ik getipt werd door anderen die zich ook al hebben laten afsluiten. Natuurlijk moet je persoonlijke situatie er wel bij passen, maar ben je alleen, ben je veel van huis en helemaal als je in een appartement woont en een beetje tegen de kou kan, laat je afsluiten, kost ongeveer 70 euro. Monteer vervolgens een gebruikte boiler(marktplaats) in de meterkast,(heb er zelf een van 15 ltr.) en warm water is voorhanden en is voldoende om lekker te douchen. Monteer een straalkachel in de badkamer, 24 euro bij Praxis, en neem evt. een elektrische verwarming voor waar je het meeste bent, maar heb die zelf niet. Als je vervolgens berekend wat de toename zal zijn in de kosten van elektriciteit, dan staat die in het niet tot de besparing van alleen al het vastrecht van zo

feb 082006
 

Wat maakt de Stadsverwarming onredelijk duur?
Aantal m³ gas in 1 GJ.
* Volgens EnergieNed is dat 41,8 m³ (1443 m³ : 34,58 GJ) cv ketelrendement van 67,9%
* Volgens oude formule is dat 33,1 m³ gas (28,4 : 0,857) cv ketelrendement van 85,7%
* Volgens EnergieNed is de penetratie HR ketels 100% zodat voor verwarming en warmtap water dat een gemiddeld rendement van 85,7% geeft
Vastrecht.
* Aardgasgebruikers betalen

dec 122005
 

Graag wil ik reageren op de Naald van november. Ik begrijp al jaren niet waarom ik zoveel moet betalen voor de stadsverwarming. Alles heb ik geprobeerd om de kosten omlaag te krijgen, niets lukt, zelfs een nieuwe installatie. Die heeft mij wel geld gekost, maar geen verlaging van het verbruik. In het artikel

dec 122005
 

Ik ben enkele jaren geleden naar Rijpelberg gekomen. Een belangrijke reden daarvoor was het vele groen in de wijk Rijpelberg. Ik kan iedere dag heerlijk wandelen en de hond uit laten.

Wat mij echter van het begin af aan heeft gestoord zijn de belachelijk hoge energierekeningen. Ik stook bijna niet, ga vroeg naar bed, zet de kachel altijd heel laag, overdag en

nov 202005
 

Even prikken

Wanneer je als columnist in Helmond zelfs in het antwoord van het college wordt genoemd tijdens de begrotingsbehan-delingen is er toch echt iets aan de hand. Ja sommige dingen zijn moeilijk uit te leggen.
Zo ook het volgende.
Met stomme verbazing heb ik een ingezonden artikel in het Eindhovens Dagblad zitten lezen van de woordvoeder van het CDA voor economische zaken in de 2e Kamer, Jan ten Hoopen.
De titel prikkelde direct.

sep 162004
 

Het moest er een keer van komen! Het vervallen stokpaardje van de gemeente Helmond heeft het af laten weten. De stadsverwarming moest onderhouden worden en de levering van warmte werd van 9.00 tot 18.00 uur onderbroken. Wat schetst de verbazing van menig Rijpelberger, ook na 18.00 uur werd er nog steeds geen warmte geleverd en het duurde tot  tegen 23.00 uur voordat er weer in alle woningen warmwater was. Een wel heel vreemde gang van zaken. Je mag nu toch op zijn minst verwachten dat we één dag minder vastrecht in rekening gebracht krijgen.

jun 272004
 

Wie weet nog hoe het zit?
Het is al weer enkele jaren geleden dat het bestuur van Wijkvereniging Rijpelberg zich verdiept heeft in de tariefberekeningen van de stadsverwarming. De met veel bombarie aangekondigde liberalisering van het aardgas en de elektriciteit was voor ons aanleiding om eens opnieuw dit dossier onder de loep te nemen. Kernpunt daarbij is dat wij graag zouden willen weten hoe het tarief voor de stadsverwarming vanaf 1 juli a.s. nu wordt berekend. Immers de prijs voor het gas en de elektriciteit zijn vanaf die datum vrij.

Geschiedenis.
Toen de eerste huizen in Rijpelberg werden gebouwd was het nog gewoon de bedoeling dat deze werden aangesloten op het aardgasnet. Helaas besliste de Helmondse politiek eind 1979 begin 1980 anders. Helmond moest, zo vond de politiek, opstomen in de vaart der volken. De Helmondse politici wilden erbij horen en men besloot om in Rijpelberg, Brouwhuis en Dierdonk stadsverwarming aan te leggen. Ternauwernood wist men nog wel te bedingen dat het tarief voor de mensen die op de stadsverwarming werden aangesloten nooit meer mocht zijn dan wanneer men op aardgas werd aangesloten. Men noemde dat het “niet meer dan anders principe”.
Nadat de gemeenteraad haar goedkeuring had gegeven aan dit besluit werd Continue reading »