dec 302009
 

dec10

Met groot enthousiasme en met medewerking van Stg. Woonpartners zijn door de bewoners van de woning langs het fietspad Frieslandpad (achterzijde Twijnsterhof) de oude en soms vervallen erf afscheidingen afgebroken en afgevoerd. Daarvoor in de plaats is er een universele erf afscheiding geplaatst. Een grote vooruitgang voor het aanzicht van dit mooie fietspad.
Tijdens het werk trakteerde de EMTE-supermarkt koffie en broodjes.

 Posted by at 15:30
dec 302009
 

Zoals je weet heeft Woonpartners binnenkort een renovatie in onze wijk. In het gebied van complex 622 is de renovatie reeds afgerond. Binnenkort komt complex 624 in aanmerking.Wil ook jij weten wat Woonpartners gaat doen in jouw huis en omgeving en wil je daarbij betroken zijn, kom dan ook in onze Bewonerscommissie ONS WOONBELANG i.o. zitten en praat mee. Samen staan we sterk en samen hebben we invloed op die plannen. De Huurders Belangen Vereniging Woonpartners steunt onze plannen.  Neem contact op met: Bert van Veghel, Overijsselplantsoen 24
tel. 511413  email h.veghel5@chello.nl of Twan Malfliet, adres Weg door de rijpel 10 tel 0492513435  en email twan_malfliet@live.nl

 Posted by at 15:19
dec 302009
 

dec7

Buurtpreventie Doliwood is verkozen tot het beste Helmondse buurtpreventieproject van 2009. Dat gebeurde tijdens de vierde stadsbrede buurtpreventiebijeenkomst op maandag 23 november. Doliwood – actief in de wijk Rijpelberg – kreeg de meeste stemmen en won daarmee de Buurtpreventieprijs 2009. Apostelwijk eindigde als tweede.
Doliwood presenteerde de activiteiten en de organisatie van hun project. Na de presentaties volgde de verkiezing. Doliwood won met 28 stemmen en Apostelwijk eindigde vlak daarachter met 26 stemmen. Burgemeester Fons Jacobs reikte een oorkonde en bloemen uit aan de winnaar. Apostelwijk kreeg ook bloemen en nog enkele cadeautjes voor de buurt- en straatcoördinatoren. Continue reading »

 Posted by at 15:17
dec 302009
 

dec5

Hoewel het steeds wat lastiger wordt omdat de lat steeds hoger komt te liggen is het Doliwood Team er opnieuw in geslaagd om hun jaarlijkse Halloween gebeuren tot een onvergetelijke happening te maken.
Er was sterk rekening gehouden met de opmerkingen en aanbevelingen uit de evaluatie bijeenkomst van vorig jaar. Zo is er een splitsing gemaakt in 2 leeftijdsgroepen. Dat gaf de organisatie de gelegenheid met name voor beide groepen een leeftijdsgerichte tocht uit te werken.
Doel hiervan was juist ook de wat oudere jeugd meer te betrekken en mee te laten te doen door de Halloweentocht nadrukkelijk spannender te maken. Daar is men zeker in geslaagd getuige de vele positieve reacties onder andere in het gastenboek op www.Doliwood.nl.

dec6

Continue reading »

 Posted by at 15:14
dec 302009
 

dec4

“Een aantal jaren heeft de beeldengroep aan de Dennerode het bijbehorende hondje moeten missen, omdat het gestolen was. Enkele maanden geleden werd het hondje aangeboden aan een ijzerhandel in Helmond die het niet vertrouwde en de politie inschakelde. Daarop volgde een oproep bij Omroep Brabant, die ik al zappend toevallig net zag. Ik heb toen gemeld dat het waarschijnlijk behoorde bij de beeldengroep aan de Dennerode. Dit bleek te kloppen. Inmiddels is het hondje weer terug geplaatst.”
Met dank aan de oplettende wijkbewoner op de Sparrerode.

 Posted by at 15:09
dec 302009
 

In de Gemeente Helmond en met name in de wijk Rijpelberg is een eenjarig project gestart, waarbij mensen met  minimale inkomsten (bijstandsgerechtigden, andere uitkeringsgerechtigden, ouderen, werknemers met een minimumloon) bekend worden gemaakt met regelingen voor inkomenssteun en het vergroten van het gebruik ervan. In het voorjaar van 2010 worden een aantal openbare voorlichtingsavonden georganiseerd over dit onderwerp. Deze bijeenkomsten worden te zijner tijd aangekondigd in aparte publicaties, via de lokale media en via ruim verspreide posters. Continue reading »

 Posted by at 15:07
dec 302009
 

Nu zult denken:“welk zwembad, we hebben helemaal geen zwembad in Rijpelberg”, en dat klopt natuurlijk ook. Wat ik bedoel is het niet doorgaan van de nieuwbouw van de  “Barones” op de hoek Deurneseweg en Rivierensingel waar men druk bezig is geweest om het gat, dat al was gegraven voor de fundering van het  100 woningen  dicht te gooien.
Door de huidige marktomstandigheden achtte Bergopwaarts@-BOW het onverantwoord om alsnog met de bouw te beginnen. Daarom is in goed overleg met  de gemeente Helmond besloten het bouwplan (tijdelijk) af te blazen.   Continue reading »

 Posted by at 15:06
dec 302009
 

dec2

De laatste tijd merkte men dat er nogal wat te doen was bij de Rivierenhof. Er reed een grote bulldozer rond en diverse hekken werden er afgeladen.
Ik wilde er het mijne van weten en na een telefoontje met de heer Wuyts werd ik door hem en mevr. van Vlerken (regio directeur) enthousiast ontvangen had een gesprek met hen.
“Er komen nu 14 appartementen voor kleinschalig wonen bij, waarbij de nadruk ligt op de verzorging en leefomstandigheden van de bewoners. Zij moeten zich echt thuis voelen hier, in een rustige omgeving, maar als ze dat zouden willen kunnen ze ook zelf kunnen koken en leven zoals zij het liefste doen. In samenwerking met diverse instanties, zoals onder andere Woonpartners, gaan we hier een heleboel veranderen en/of bijbouwen. We hebben al een prikafdeling van de trombosedienst maar er komt nog veel meer. Er komt bijvoorbeeld een volledig medische afdeling bij, ook worden er o.a. diëtiste, een verloskundige, een maatschappelijk werker, een pedicure, een fysiotherapeut en een kapper in gevestigd. We hebben zelfs al een huisarts die zich hier gaat vestigen, dokter Gerard Verhaeg, een jonge arts met een uitstekende naam en kennis van zaken. We hebben zelfs een restaurant met drie sterren en we zijn hard bezig om er een 4e ster bij te halen, al zal dat niet mee vallen. Misschien dat de meeste mensen het niet weten, maar het is de bedoeling ook de mensen uit Rijpelberg  en of Brouwhuis ook welkom bij ons zijn. Wat de eerste steenlegging betreft moeten we nog bekijken hoe-, wanneer-, en door wie dat gebeurt, maar dat zal niet lang meer duren. In ieder geval zijn we hard bezig met de voorbereidingen en zodra er iets meer bekend wordt laten we dat direct via de media weten.”
Hans Choufoer

 Posted by at 14:54
dec 302009
 

Helmond is afgelopen jaar gestart met het gratis gescheiden inzamelen van plastic verpakkingsafval. Ook in 2010 zal deze inzameling voortgezet worden. Voor een overzicht van deze ophaaldagen zal z.s.m. een afvalkalender deur aan deur worden verspreid.

Inzamelen van plastic
Voor de maand januari t/m maart heeft de redactie de ophaaldata opgevraagd en hieronder afgedrukt. De inzameling gebeurt op dezelfde dag als het GFT-afval in uw wijk wordt opgehaald. Dit geldt ook  voor de bewoners van de hoogbouwadressen.  Zij kunnen de plastic zakken aan de openbare weg aanbieden, dus niet in de containervoorziening

De inzameldata voor Rijpelberg voor de kunststofinzameling zijn; Continue reading »

 Posted by at 14:47
dec 302009
 

dec 1

Op 1 januari 2010 staat Helmond op de duikkaart van Nederland. Traditiegetrouw wordt ook hier het nieuwe jaar ingeluid met een ijskoude duik. Het nieuwjaarsduiken lijkt nu al populairder dan ooit, want op 1 januari 2010 wordt deze oer-Hollandse traditie op meer dan zestig locaties voortgezet.

Niet alleen in de Noordzee, maar ook in poldervaarten, binnenmeren en de Hollandse rivieren duiken bikkels het water in. Onlangs  hebben alle Nieuwjaarsduikor-ganisatoren op het Scheveningse strand de laatste voorbereidingen getroffen voor het organiseren van hun eigen duik. Continue reading »

 Posted by at 14:38
dec 302009
 

Sinds 1990 is er in Brouwhuis een accommodatie alwaar de leden van Recht door Zee met veel plezier het handboogschieten beoefenen en deze schiethal is gelegen nabij de Sportcitadel en de honkbalvelden van Mulo. Handboogsportvereniging Recht door Zee is in Helmond opgericht anno 1891 en nu dus al 118 jaren vliegen de pijlen richting de te raken doelen. Vooral de laatste jaren is binnen de vereniging het handboogschieten naast het recreatieve ontspannende verenigingsgebeuren ook topsport geworden. Continue reading »

 Posted by at 14:24
nov 302009
 

nov5

In de wijk Rijpelberg wordt nu al bijna een jaar gewerkt aan de stadsverwarming. Er zijn schijnbaar op zoveel plaatsen lekken in de leidingen, dat de ene plek na de andere wordt opengebroken. Na het wegbreken van het asfalt wordt de weg weer dicht gelegd  met klinkers. Soms gaan plekken meerdere keren open.
Al met al wordt de wijk Rijpelberg er wat betreft aanzien niet beter op en er lijkt ook geen einde te komen aan deze werkzaamheden.

 Posted by at 14:20
nov 302009
 

nov4

De spaaraktie voor kaartjes van Circus Renz , georganiseerd door de ondernemers van winkelcentrum Brouwhorst, is, hoe kan het ook anders, een enorm succes geworden.
Bij de deelnemende winkeliers konden de klanten zegels sparen; een volle spaarkaart leverde een grote korting op voor een kaartje voor één van de twee voorstellingen van circus Renz op 8 november. Men hoefde uiteindelijk maar 3,50 euro te betalen. De actie heeft een aantal weken geduurd en dat het een succes was bleek uit het feit dat de eerste circus voorstelling compleet uitverkocht was (1200 mensen) en de tweede voorstelling waren er ruim 1100 toeschouwers.
Voor aanvang van de voorstelling in de circustent  werd het publiek welkom geheten door dhr. Gerrit Bouwmeester, voorzitter van de winkeliersvereniging van WC. Brouwhorst. Continue reading »

 Posted by at 14:08
nov 302009
 

nov2

Montessorischool Rijpelberg Brouwhuis had in september een idee voor een project met ongeveer negen jongens en meisjes die iets meer konden en wilden dan  het “gewone” schoolwerk.
Dit werd al snel de Eureka groep genoemd en zij kregen de opdracht om een omhulsel voor een memorystick te ontwerpen en een daarbij behorende memorystick.
Zij kregen daarbij hulp en deskundige informatie van dhr. Lex van der Vleuten van het bedrijf Euromarket en niet lang daarna kregen zij tot hun grote verbazing en verrassing een officiële klant met opdracht voor een ontwerp van de memorystick. De stick moest als pr-doeleinden dienen en informatie bevatten over het Montessoricentrum. Na enkele weken was het hen gelukt een presentabele stick te ontwerpen die door dhr. van der Vleuten mee werd genomen naar China om daar deze stick te fabriceren. Op 4 november was het dan zover. Helaas was juffrouw Herma ziek (zij is de juffrouw die de groep begeleidt) en mocht  Yannick Damen namens de groep de sticks in ontvangst nemen. Continue reading »

 Posted by at 14:03
nov 302009
 

De Recreanten Volleybal Club (R.V.C.) organiseert in samenwerking met de N.K.S. het:  Van Bree Sinterklaas-volleybaltoernooi op 29 november 2009.
Wij zijn een gezellige volleybalvereniging die op de maandagavond een leuk  balletje slaat,in de VEKA sporthal, komt u eens kijken en sfeer proeven tijdens de training en neem voor alle zekerheid sportkleding mee voor een gratis introductie les. Continue reading »

 Posted by at 13:44
nov 302009
 

7 december is het in Rijpelberg weer plastic verpakkingsafval inzameldag. De afvalzakken moeten voor half acht
‘s morgens aan de straat worden gezet.
Helmond is vorige maand gestart met het gratis gescheiden inzamelen van plastic verpakkingsafval. Lege plastic verpakkingen zoals drankflesjes, shampoo- en wasmiddelenflacons, kunt u één keer in de vier weken apart inleveren in een speciale plastic afvalzak. Continue reading »

 Posted by at 13:42
nov 302009
 

Zaterdag 28 november
Vrienden van Vroeger met “Marco Polo” in het Annatheater
‘Ik heb nog niet de helft verteld van wat ik werkelijk heb meegemaakt, want ik wist dat de mensen het toch niet zouden geloven.’ (Marco Polo)

De voorstelling Marco Polo neemt ons mee op de reizen van de mythische, eerste wereldreiziger Marco Polo. Nooit eerder was een westerling zo diep in de oosterse wereld doorgedrongen… Continue reading »

 Posted by at 13:34
nov 302009
 

Zondag 28 november organiseert Tc Buitenlust’68 de 1e van haar winterse veldtoertochten rondom Helmond.
De start en finish zijn bij de fietsbaan aan de Nemelaerhof 70 te Helmond. De novemberroute voert via het Bakelsbos, de Berkendonk, de Weijer naar Oostappensche heide en komt na een pauze met koffie, thee, sportdrank en een versnapering weer terug naar Helmond via de Brouwhuische heide. Continue reading »

 Posted by at 13:28
okt 302009
 

Op zondag 25 oktober 2009 wordt alweer voor de 15e keer de jaarlijkse veldtoertocht van Tourclub ’81 Helmond georganiseerd. Dit jaar weer met een geheel vernieuwde route.
De start- en finish is bij scouting Rijpelberg, Berkendonk 91, 5703 KB, Helmond (vlakbij de Berkendonk).  Start tussen 08.30 uur en 10.00 uur. Inschrijven, NTFU leden € 3,-, niet leden € 4,-, jeugd tot 16 jaar gratis. Continue reading »

 Posted by at 13:09
okt 302009
 

okt3

Waar waarschijnlijk veel kinderen nu aan het wennen zijn om na de vakantieperiode weer te leren, huiswerk maken en spreekbeurten aan het voorbereiden zijn voor school, is  winkeliersvereniging van W.C. Brouwhorst en diverse leden van CV de Spekzullekes weer volop bezig voor het bezoek wat Sinterklaas en zijn Pieten hebben gepland op zaterdag 14 november.

Uiteraard zal Sinterklaas ook dit jaar weer volop lekkers meenemen naar het winkelcentrum en kunnen de kleine kinderen weer een hand schudden met Sinterklaas en de hele brave kinderen mogen zelfs op schoot! Ook zullen er weer veel zwarte Pieten te vinden zijn in het winkelcentrum. Hopelijk voor de Sint en zijn Pieten zal het die dag een beetje mooi weer moeten worden, want in Spanje is het natuurlijk een stuk warmer!
Naast Sinterklaas en de zwarte Pieten, zal deze middag ook opgefleurd gaan worden door de dansgardes van CV de Spekzullekes.
Verder staan er ook optredens gepland van DéDé Danceballet! Om 14.15 uur zal de eerste groep een optreden houden op het plein van winkelcentrum Brouwhorst. In eerste instantie natuurlijk voor Sinterklaas, maar iedereen die mee wil dansen is van harte welkom! Iedere 20 minuten zal één van de groepen doorlopend een optreden komen verzorgen.
Samen met de dansgardes van CV de Spekzullekes, DéDé Danceballet en de Zwarte Pieten zullen we voor Sinterklaas er een spectaculaire middag van maken!

Knutselen met zwarte Piet
Nieuw voor dit jaar zijn de twee speciale knutselmiddagen in W.C. Brouwhorst. Samen met diverse zwarte Pieten, vrijwilligers vanuit CV de Spekzullekes en de winkeliersvereniging kunnen kinderen op zaterdag 21 en zaterdag 28 november komen knutselen! Het knutselen op deze dagen begint om 11.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur! Op beide middagen kan je samen met zwarte Piet een schoentje knutselen, kleuren en uiteraard zal zwarte Piet kijken of er ook iets “lekkers” in het schoentje kan!

 Posted by at 13:05
okt 302009
 

Op dinsdag 27 oktober gaat RaboJeugdland voor de 11e keer van start! Dit sport-, spel,- en doe-festijn vindt ook nu weer plaats in sporthal De Braak in Helmond en duurt t/m vrijdag 30 oktober.
Er zijn weer tal van activiteiten zoals schminken, trampoline springen, twirlen, knutselen, surfen, diverse behendigheidsspelletjes en op donderdag en vrijdag is er ook een klimwand, air hockey, tattooshop en haargel maken. Eigenlijk teveel om op te noemen.

Informatie kinderen
Helmondse basisschoolkinderen die in groep  3 t/m 8 zitten, mogen deelnemen aan dit fantastische evenement. De meeste kinderen ontvangen in  oktober alle informatie via hun eigen basisschool of via de  media.

Verkoop entreekaarten Continue reading »

 Posted by at 12:38
okt 302009
 

Er is een aquarium in De Brem geplaatst met toestemming en gesponsord door Stichting Welzijn Helmond.
Jean heeft druk gezocht op marktplaats en is er in geslaagd om een heel mooi aquarium te kopen. Een 240 liter bak, met vissen en alle toebehoren.
Hij heeft deze samen met Johan, Piet en Walter opgehaald in Limburg. Wij bedanken hierbij Johan voor zijn medewerking en zijn hulp bij het ophalen in zijn aanhanger.
Het aquarium heeft een mooie plek gekregen centraal in de ontmoetingsruimte van wijkhuis De Brem. Continue reading »

 Posted by at 12:36
okt 302009
 

In de informatiepakketten over het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingsafval zijn een paar storende fouten geslopen. In het informatiepakket zitten onder andere een bewonersbrief en kalender waarop u kan zien wanneer de afvalzakken bij u in de straat worden ingezameld. In de bewonersbrief staat geen telefoonnummer voor nadere informatie vermeld. Dat is het algemene informatienummer van Helmond namelijk 14 0492.
In de ophaalkalender staat dat het plasticaval dit jaar nog vier keer wordt ingezameld, dat moet zijn: drie keer. De weeknummers 42, 46 en 50 kloppen wel. Continue reading »

 Posted by at 12:34
okt 302009
 

Maandag ochtend: 10.30-11.30 u. Gym. Middag: 13.00 u. Biljarten Avond: 19.00 u. Kaarten, darten, vrij biljarten.
Dinsdag middag: 13.00 u. Schilderen
Woensdag ochtend: 9.30-13.30 u. Spreekuur S.W.O.H. Middag: 13.00 u. Biljarten. Avond: 19.00 u. Kaarten, darten, vrijbiljarten,  kaarten maken. Continue reading »

 Posted by at 12:26
okt 302009
 

Stichting Pijn-Hoop (landelijke organisatie voor en door mensen met chronische pijn) organiseert binnenkort in deze regio een training: ”Pijnpatiënt of Mens met pijn…….. de keus is aan u !”
Deze training bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten van ieder 1 dagdeel. Continue reading »

 Posted by at 12:15