jan 112006
 

Ik hoor het me zelf nog eens zeggen of denken, als mijn dochtertje van anderhalf jaar maar niet wil gaan slapen. En dan vooral op momenten dat ze niet zo lekker is of ziek is (zoals vandaag), juist de momenten dat ik als moeder denk; je hebt het zo hard nodig! (en zij niet alleen

okt 222005
 

Informatie- en koffieochtenden
Wat gebeurt er in de peuterspeelzaal?
Op donderdag 27 oktober van 10.00 tot 11.00 uur is er een informatie- en koffieochtend voor ouders. Het thema is: de peuterspeelzaal. De  inleiding wordt verzorgd door Els Slootweg, begeleidster van de peuterspeelzalen in Rijpelberg. Wat gebeurt er in de peuterspeelzaal?
In een peuterspeelzaal komen kinderen van 2 tot 4 jaar twee of drie keer per week een ochtend en /of middag spelen. Door te spelen verkent een peuter zijn wereld. Spelen is ervaring opdoen, is fantasie ontwikkelen en grenzen verleggen. Maar spelen is vooral leuk. Heel jonge kinderen spelen alleen. Maar op een zeker moment merkt u, dat uw kind ook belangstelling voor andere kinderen krijgt. De peuterspeelzaal biedt de mogelijkheid om uw kind in een vertrouwde omgeving met andere kinderen te laten spelen en een nieuwe fase van de ontwikkeling in te gaan. Waarom gaat uw kind naar de peuterspeelzaal?
Spelen is goed voor de ontwikkeling van uw kind. Uw kind leert contacten leggen met andere kinderen en volwassenen.
Kinderen leren samen met elkaar spelen, ruzie te maken en het op te lossen. Op je beurt te wachten, maar ook het middelpunt van de groep te zijn. Uw kind leert nieuwe materialen kennen zoals klei en verf. Uw kind kan binnen fietsen, klimmen, glijden en leert zich zo beter bewegen. Uw kind kan spelen in de poppenhoek en autohoek. Zo ontwikkelt het kind zijn fantasie.
Er worden taalspelletjes gedaan, dat is goed voor de taalvaardigheid
Zo leert uw kind al spelend, luisterend en pratend een heleboel vaardigheden, die thuis en op school leuk, leerzaam en nuttig zijn.
U bent van harte welkom in wijkcentrum

jun 262005
 

Informatie- en koffieochtenden

Ik hoor me dit zelf nogal eens zeggen of denken, als mijn dochtertje van 10 maanden maar niet wil gaan slapen. En dan vooral op momenten dat ze niet zo lekker is of ziek is (zoals vandaag), juist de momenten dat ik als moeder denk; je hebt het zo hard nodig! (en zij niet alleen

mei 072005
 

Informatie ochtenden
Kindervakantieweek WVR

De komende informatieochtend op donderdag 19 mei heeft een actueel onderwerp; de kinder-vakantieweek. 
Aan de hand van fraaie filmop-names zal de beken de spelleider Piet Boogaarts, samen met Evert Rovers, u van de parel in het Rijpelbergse verenigingsleven laten genieten.

Dus tot ziens op 19 mei a.s. Deuren open op 9.30 uur. Vervolgens uitleg en film van het vakantiewerk van het afgelopen jaar.
Daarna gezellig nakletsen tot ongeveer 12.00 uur.
Werkgroep Informatieochtenden.

mrt 252005
 

KINDERWIJKRAAD EN KINDERWERK SWH TEAM OOST.
De onderwerpen voor de komende Informatie en koffieochtend op donderdag 17 maart van 10.00 tot 11.00 uur zijn Kinderwijkraad  en kinderwerk SWH team Oost. 
Ingeborg Schrama zal dan deze activiteiten voor kinderen van de basisschool toelichten in wijkcentrum

feb 032005
 

Voor de koffieochtend van januari stonden de kinderclubs van Wijkvereniging  Rijpelberg op het programma. Twee avonden in de week kunnen kinderen hier hobbyen en knutselen. De papagaaienclub voor kinderen van 6 tot 11 jaar komt elke donder-dagavond bij elkaar. Op de woensdagavond kan de jeugd van 11 tot 15 jaar terecht. De enthou-siaste begeleidsters Riek Robins en Jolanda Saelmans lieten vol trots een aantal van de fraaie werkstukken van de kinderen zien. Van een brandweerauto, ruimte-schepen tot dierfiguren. Voor vaderdag een stropdas en met moederdag een lauwerkrans. De kinderen kunnen hun werkstukken mee naar huis nemen. De bezoeksters van deze koffie-ochtend konden hun eigen creativiteit uiten door het maken van een dobbelsteen. Als er kinderen zijn die ook lid willen worden, dan kunnen zij altijd op de hierboven genoemde avonden komen kennismaken en een keer mee proefdraaien.

Kinderen tweetalig opvoeden.
Het onderwerp voor de komende informatie-ochtend donderdag 17 februari 2005 is kinderen tweetalig opvoeden. Wat is verstandig voor de taalontwikkeling van een kind als je als ouders uit een ander land afkomstig bent. Opvoeden in je eigen moedertaal of in het Nederlands? In welke taal voed je je kind op als jezelf als ouder met bijvoorbeeld Engels, Turks, Duits of Marokkaans bent opgegroeid? Wat is verstandig wanneer de moeder bijvoorbeeld in Nederland is geboren en getogen, terwijl vader Engelstalig is. Is het dan verstandig dat vader zijn kind in het Nederlands, wat zelden perfect is, of dat hij met zijn kinderen Engels praat? Is het verstandig  kinderen van jongs af aan tweetalig op te voeden? Ingrid Philips van het Onderwijskundig Centrum Gewest Helmond is voor deze donderdag als deskundige op dit gebied uitgenodigd. Aan de hand van een aantal videobeelden wordt inzichtelijk gemaakt welke facet-ten er bij het tweetalig opvoeden van kinderen een rol spelen. Een belangrijk vertrekpunt is om de taal die je als ouders zelf goed spreekt, aan je kind te leren. En daarnaast het kind zoveel mogelijk in contact laat komen met de andere taal. Deze informatie-ochtenden zijn interessant voor ouders. Daarnaast een goede gelegenheid voor bewoners, die pas in Rijpelberg zijn komen wonen, om contacten te leggen.
 
Aanstaande donderdagochtend  17 februari  vindt er in de grote zaal van wijkcentrum

jan 052005
 

Donderdagochtend  20 januari informatie-ochtend  in wijkcentrum de Brem
Kinderclubs Wijkvereniging Rijpelberg

Elke maand hangt er een lijst van onderwerpen rond kinderen op deze koffieochtenden aan de muur. De aanwezigen krijgen dan de mogelijkheid om door middel van het scoren met punten het onderwerp van de volgende keer te kiezen.
De vorige keer is gekozen voor  de kinderclubs van Wijkvereniging  Rijpelberg. Twee avonden in de week kunnen kinderen hier hobbyen en knutselen.
Deze ochtenden zijn interessant voor ouders. Daarnaast een goede gelegenheid voor bewoners, die pas in Rijpelberg zijn komen wonen, om contacten te leggen.
Aanstaande donderdagochtend  20 januari  vindt er in de grote zaal van wijkcentrum

dec 052004
 

Donderdagochtend  16 december informatieochtend  in wijkcentrum de Brem
Van baby tot jongere. Opvoeden en groot worden in de Rijpelberg.
Opvoeden is voor een groot gedeelte het zoeken naar een evenwicht tussen het stellen van grenzen en het kind de ruimte geven. Dat valt in de praktijk niet altijd mee. Het is van belang het kind zelfvertrouwen en zelfbewustzijn te laten ontwikkelen. Probeer het kind een goede basis te geven. Hoe belangrijk is spelen voor het kind. Welke keuzes maak je als ouders voor wat betreft het speelgoed? Laat u uw kind buiten spelen en wat voor rol speelt de computer en de televisie in het leven van het kind? Wat is verstandig om te doen en te laten als kinderen voortdurend onderling ruzie lopen maken. Je wordt er als ouder soms radeloos van.
Op donderdagochtend 16 december vindt er in de grote zaal van wijkcentrum

okt 062004
 

Elke derde woensdag van de maand informatie-ochtend  in wijkcentrum de Brem
Van baby tot jongere. Opvoeden en groot worden in de Rijpelberg.

Wanneer er een baby wordt geboren in een gezin, dan betekent dat wellicht het mooiste wat de ouders kan overkomen. Het is in elk geval een heel grote verandering in het leven van deze nieuwe ouders.
Op woensdagochtend 20 oktober vindt er in de grote zaal van wijkcentrum