dec 142007
 

Als ik dit opschrijf is het nog maar een paar weken en dan zitten we met zijn allen aan de kersttafel, om daarna het oude jaar weg te knallen.

Wat hypotheken betreft was 2007 geen gemakkelijk jaar! Toen Zalm nog aan de macht was werd namelijk aan de branche opgelegd dat het maar eens afgelopen moest zijn met die tophypotheken … Waarschijnlijk werd met een schuin oog gekeken naar de situatie in de VS, waar stevige en risicovolle leningen werden verstrekt op variabele rentes en op variabele inkomens.
Die luchtballon is inmiddels geknapt met grote internationale gevolgen. Nu is datzelfde in Nederland niet zo aan de orde, maar het afremmende beleid past wel in de reeks van overheidsmaatregelen die het dossier ’hypotheek’ steeds lastiger maakt. Continue reading »

 Posted by at 19:54
nov 092007
 

Het TV-programma Radar haalt met grote regelmaat een stevige kling over financiële producten of dienstverleners.
Afgelopen maand was Rabobank aan de beurt. Wat blijkt het geval: de zogenaamde hybride OpMaat Hypotheek van Rabobank heeft kennelijk een tot nu verborgen gebleven addertje onder het gras.
Om dat probleem te kunnen begrijpen is het goed om eerst deze hypotheekvorm even nader toe te lichten vanuit historisch perspectief: nadat de aandelenbeurzen rondom de eeuwwisseling , enorme klappen kregen  werd de roep om flexibele producten groter.
Producten waarbij men in “kwade tijden” kan kiezen voor een 100% veilige spaarvorm waarbij het polisrendement gekoppeld is aan de hypotheekrente, maar waar men in betere tijden desgewenst ook weer kan overstappen naar beleggen. Maar ook is het bij die flexibele hypotheek mogelijk om gelijktijdig te beleggen in 1 of meer fondsen, bijvoorbeeld 10% in obligatie, 15% in aandelen, 15% in vastgoed en de rest in het hypotheekrentefonds. En daar zit nu kennelijk de crux van het probleem met de OpMaatHypotheek van Rabobank.  Continue reading »

 Posted by at 12:10
okt 082007
 

Het valt niet mee voor starters op de huidige huizenmarkt! Woningen zijn ongekend duur geworden door een combinatie van factoren.
Door de overheid is na de oorlog het eigen woningbezit sterk gestimuleerd, dat ging bijvoorbeeld via de fiscaal gesubsidieerde aftrek van hypotheekrente, en via z.g. premiekoopwoningen. Door die (aftrek)subsidie werd een eigen woning betaalbaar en interessant voor velen, inmiddels zo’n 60% eigen woningbezitters! Ook werd gaandeweg steeds duidelijker dat een eigen woning een zeer goed renderende en betrouwbare belegging is. Want bij verkoop werd een steeds grotere winst gerealiseerd, waarmee steeds luxer en ruimer gewoond kan worden. Toen de top van de gemiddelde koopprijs in zicht leek na een forse dip begin jaren 80 toen de rente piekte naar ruim 13%, werd het inmiddels steeds meer gebruik dat ook vrouwen hun mannetje stonden waardoor 2-verdieners dus steeds meer konden financieren. Continue reading »

 Posted by at 23:14
sep 082007
 

Samenwoners zijn wettelijk niet zo maar erfgenamen van elkaar, als zij dus een woning aankopen, dan moeten zij hun zaakjes wel heel goed regelen!
In een notarieel samenlevingscontract kan van alles geregeld worden, bijvoorbeeld een verblijvingsbeding. Deze regelt bijvoorbeeld dat het aandeel van de ene partner na overlijden verblijft aan de langstlevende partner.
Dit ongeacht de eerdere verdeling van aandelen in bijvoorbeeld de woning. Meestal is dat 50% ieder. Na een onverwacht overlijden wordt  de langstlevende dan 100% eigenaar, het wordt dus geen ‘vruchtgebruik”, het gaat verder dan dat! In de meeste gevallen zal de overgang van dit eigendomsrecht “om niet” zijn geregeld, maar dit kán wel problemen opleveren. Zo moet er bijvoorbeeld sprake zijn van ongeveer gelijke sterftekansen van de partners, een groot leeftijdsverschil gooit dus roet in het fiscale eten, zo oordeelde de Hoge Raad. In de successiewetgeving is daarom een fictiebepaling opgenomen zodat de fiscus toch bijna altijd kan blijven meeprofiteren van ongewenst geruisloos verschuiven van vermogens na overlijden. Maar als partners aantoonbaar lang genoeg formeel samenwonen, dan geldt dezelfde hoge vrijstelling als voor gehuwden. Heffing successie is dan niet zo snel aan de orde. Wat overdrachtsbelasting betreft is de verhouding 60/40 de maximale, heeft de overleden partner dus meer dan 60% aandeel, dan geldt de vrijstelling van 6% overdrachtsbelasting niet meer, oppassen dus!! Continue reading »

 Posted by at 19:58
jun 042007
 

Het Kadaster, de overheidsinstelling die onder andere alle met betrekking tot onroerende zaken registreert, meldt dat er over de maand april 2007 weer 0,04% stijging is gemaakt in de verkoopprijs van de gemiddelde woning. Niet spectaculair zou je kunnen zeggen, maar nog steeds positief.
Ten opzichte van verleden jaar betekent dit namelijk wel een stijging van bijna 5%. De buitensporige groeicijfers van eerder zijn nu dus wel wat afgeremd, en dat is maar goed ook, want starters maken nu al bijna geen kans meer! Het Kadaster houdt trouwens ook nog een andere index bij: die van de gemiddelde waarde van alle koopwoningen. Daaruit blijkt het gemiddelde eigen huis zo’n beetje verdrievoudigd is: vanaf 1995 een dikke 190% echt rendement op investering dus! Oké, onderhoud en woningverbeteringen zijn daarin niet zichtbaar, maar toch… De eigen woning is dus nog steeds een veilige goed renderende investering. Of dat ongewijzigd zo zal blijven, dat moet de toekomst wijzen. Continue reading »

 Posted by at 22:52
mrt 022007
 

Jaren geleden kon je de eigen woning met een simpel  A4tje “te koop” aan het raam in een mum van tijd goed verkopen.
Maar toen de woningmarkt draaide van “verkopersmarkt” naar “kopersmarkt” liep de termijn die nodig is voor de verkoop van lieverlee op. Voor duurdere of “moeilijke” panden kan dat zo maar 1 jaar of meer belopen. Om die reden kiezen de meeste mensen er tegenwoordig voor om eerst de eigen woning te verkopen en pas daarna de nieuwe aan te kopen. Of een pand langer of korter in de verkoop staat is van heel veel factoren afhankelijk. Welke prijsklasse: op de instapmarkt is alles vrij snel te verkopen. De staat van onderhoud: nu is er meer voorkeur voor panden die in goede staat verkeren, want (ver)bouwen is ongekend duur geworden! Continue reading »

 Posted by at 11:36
feb 012007
 

Bij het kopen van een huis komt heel wat kijken.  De HypothekenMakelaar zet daarom hier voor u wat aandachtspunten op een rij. Maak éérst de afweging tussen huren of kopen. Want huren, dat kan natuurlijk ook.
Een woning verkopen kan zo maar een jaar duren, terwijl u een huurcontract gewoon kunt opzeggen. Dat geldt zeker als een nieuwe relatie nog erg pril is, een koopwoning zal bij uiteen gaan meestal in de verkoop moeten. Want wie kan dat in zijn eentje blijven betalen? Continue reading »

 Posted by at 19:21
jan 302007
 

Voor iedereen de beste hypotheek met de laagste maandlast, zo ook voor senioren. Meerdere aanbieders kennen inmiddels een speciale senioren- ook wel “opeet”hypotheek.
DeHypotheken-Makelaar.nl kan u als Erkend Hypotheek Adviseur alles vertellen over het opeten van uw huis. De meeste senioren hebben niet zoveel hypotheek meer, terwijl de waarde van de woning de laatste decennia voortdurend wel stevig geplust is. Als u de woning verkoopt zou die overwaarde belastingvrij vrijvallen, en kunt u dat geld vervolgens vrij besteden. Continue reading »

 Posted by at 22:27
dec 162006
 

Voor starters is de woningmarkt een haast onbereikbare droom geworden. De gemiddelde woningprijs is jaar op jaar telkens met volle procenten doorgestegen, alhoewel dat theoretisch eigenlijk niet zou kunnen.
Immers is die prijs op enig moment niet meer op te brengen, en dan staakt de markt. Uiteindelijk zullen prijzen dan wel gaan dalen, want de verkoper wil uiteindelijk wel (of niet) zijn woning verkopen. Degene die niet in prijs wil zakken, zal uit de verkoop gaan, maar anderen zullen de prijs wel laten zakken en de gekrompen aanbodsmarkt gaat uiteindelijk weer zijn weg. Het kadaster meldde 1% daling over oktober 2006, maar Rabo voorspelt voortdurende groei. Continue reading »

okt 202006
 

Bij het vergelijken van de hypotheek wordt door de gemiddelde consument nogal eens gemakkelijk alleen naar de rente gekeken, en dat is niet verstandig!
Want soms zijn er kosten versleuteld in de “bijproducten”. De slimme marketeers van geldverstrekkers kennen natuurlijk dat consumentengedrag en ze weten dus wat het eerst positief opvalt. Een mindere marge op de rente, kan handig gecompenseerd worden door een toeslag op een min of meer verplicht bijproduct.
Sommige aanbieders eisen voor het toekennen van een rentekorting bijvoorbeeld een minimale afdekking van een eigen product. Continue reading »

aug 232006
 

Slechts 1 op de 5 werknemers wil tot zijn 65e  door blijven werken.  Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het kennisinstituut TNO  bekend maakten.
Uit het onderzoek uit 2005 blijkt verder dat maar 2 op de 5 medewerkers verwachten dat ze hun werk überhaupt tot hun pensioenleeftijd kunnen blijven volhouden. Vooral mensen in de bouw en de horeca trekken het niet tot hun 65e.  Continue reading »

mei 162006
 

Laat u goed informeren!
Het tijdstip waarop u in uw hypotheek voor een nieuwe rentevaste periode kunt kiezen, is erg belangrijk. Want rentes zijn in periodes zeer beweeglijk: in de afgelopen 12 maand is er bijvoorbeeld zo maar 0,8% (!) verschil geweest tussen hoog en laag op de langere rentevaste periodes.

Bij een hypotheek van

apr 192006
 

Bij het kopen van een eigen huis komt heel wat kijken. De HypothekenMakelaar zet daarom hier voor u wat aandachtspunten op een rij.
Het is verstandig om als u woonruimte zoekt, éérst de afweging te maken tussen huren of kopen. Want huren, dat kan natuurlijk ook. Wanneer woningmarkten minder goed floreren, bijvoorbeeld bij stagnerende economie of bij te sterk stijgende rentes, dan komt u misschien niet zo snel van uw eigen woning af, terwijl u een huurcontract gewoon kunt opzeggen. Maar als uw keuze op kopen is gevallen, omdat u kiest voor ver-mogensvorming en een hekel heeft aan voortdurend stijgende woonlasten, dan is de volgende stap die naar een Erkend Hypotheek Adviseur. Want die kan bepalen hoeveel u verantwoord zou kunnen lenen. Rekening houdend met ±8,5% kosten koper (zoals 6% overdrachtsbelasting, notariële en 1% afsluitkosten) en uw beschik-bare eigen vermogen, weet u dan de – op basis van de actuele rentestand – maximale

jan 112006
 

Hoeveel kunt u financieren
Bij de aankoop van een woning zijn er 2 belangrijke pijlers: het onderpand en het inkomen. De waardering van het onderpand is tamelijk eenvoudig: de erkende taxateur kent daaraan de objectieve marktwaarde toe.
Gekeken wordt daarbij naar de ligging, het type woning het aantal vierkante en kubieke meters, de staat van onderhoud etcetera. De laatste jaren wordt de regio waarbinnen de taxateur mag opereren steeds strakker getrokken naar zo

dec 202005
 

Levensloop of spaarloon? Laat u goed informeren!
Per 1 januari 2006 zult u veel wijze keuzes moeten maken, bijvoorbeeld mbt ziektekosten en spaarloon of levensloop. In dit artikel gaan we op dat laatste in.

De keuzemogelijkheid is trouwens recent wettelijk verruimd: als u spaarloont, dan mag u deze keuze uiterlijk op 1 juli 2006 nog terug-draaien naar de keuze voor levensloop.¼br /> Als u niet spaarloont, dan mag u heel 2006 nog uw keuze kenbaar maken aan uw werkgever. U kunt helaas niet van beide regelingen tegelijk profiteren, dat wordt dus kiezen en dat mag elk jaar opnieuw.

We halen kort enige verschillen aan
– De inleg spaarloon is maximaal

nov 202005
 

Beste hypotheek laagste maandlast, of huren?
Alhoewel een huuradvies nu niet direct onze business is, komt dit onderwerp bij de  Hypotheek Adviseur toch regelmatig ter sprake. Wij vatten hier eens wat uitgangspunten samen voor uw afwegingen bij de keuze van een huis huren of kopen.

Een huurpijs zal in 30 jaar bij 3% stijging stijgen van

sep 222005
 

Nog dagelijks komen wij ze tegen, van die kredieten met torenhoge rentes, en soms aangegaan bij een scala aan geldverstrekkers.
Alsof het kwartetten met kredieten zo interessant is? Dat dacht ik niet, want al jaren is de rente voor consumptief krediet niet meer aftrekbaar, de rente is nog steeds veel te hoog en de bijbehorende vaste maandlast is -mede daardoor- niet gering! Het kan ook nog eens een belemmering vormen om een hypotheek te verkrijgen of om een hypotheek aan te passen aan de tijd. Want geldverstrekkers zijn niet zo happig op mensen die kennelijk voortdurend geld tekort komen, en die het ene gat met het andere lijken op te vullen. Wees dus zeer behoudend met het aangaan van financieringen, en houdt u bij voorkeur liever bij 1 financieringsadres. Want bij een hogere kredietlimiet, hoort vaak een lagere rente, bij 3 verschillende kredietinstellingen mist u dat voordeel dus! En dan ligt ook al uw vertrouwelijke informatie te grabbel bij allerlei instituten die databases commercieel bewerken, want op de een of andere manier blijft dat toch doorgaan, ondanks regels omtrent privacy enzo

jul 232005
 

Hieronder ziet u een plaatje van de gemiddelde hypotheekrente vanaf 1900.Als u nagaat dat er op dit moment een rente van om en nabij 4% te koop is voor 30 jaar (!) lange zekere lage woonlasten, dan lijkt de conclusie snel te trekken?
Want dat is een rente die als gemiddelde zo rond de oorlogsjaren te zien is geweest, en gelukkig is er geen oorlog in ons altijd moppe-rend, maar gemiddeld genomen gelukkig zo vredig landje

jun 252005
 

Dit levert u de allerlaagste maandlast op?!
Gemiddeld blijkt de WOZ-waarde voor de fiscale jaren vanaf 2005 ruim 50% verhoogd te zijn.
Die verhoging telt gelukkig niet zo hard door omdat gelijktijdig de tarieven erop naar beneden zijn bijgesteld. Zo was het eigen woning forfait 0,85% en is die nu zo