dec 302009
 

Deze maand heb ik me regelmatig over de natuur zitten verbazen. Het was een vreemde november. Warm voor de tijd van het jaar wat ook goed aan de planten en dieren te merken was. Allerlei planten die normaal niet meer bloeien kwamen plotseling weer in bloei of bleven maar doorgaan met bloemen te vormen. Zo vond ik gisteren nog een koekoeksbloem in volle bloei. Deze plant wordt zo genoemd omdat de hoofdbloei van deze plant samenvalt met de komst van de koekoek, die terugkeert uit zijn winterverblijven in Afrika.
En dat gebeurt dan in de tweede helft van april.
En zo zijn er nog meer planten te noemen die heel lang blijven doorbloeien zoals het bezemkruiskruid, kamille, duizendblad en boerenwormkruid. Deze laatste dankt zijn naam aan het feit dat boeren vroeger dit kruid aan hun koeien te eten gaven om ze te verlossen van ingewandswormen. Trouwens ook hun kinderen kregen de gele bloemhoofdjes van deze plant meegebakken in een pannenkoek als ze last hadden van aarsmaden, die hinderlijke kleine witte wormpjes die een vreselijke jeuk aan je achterwerk veroorzaken.
Natuurlijk doet zo ‘n warme wintermaand weldadig aan maar toch vraag ik me af of het voor de dieren die een winterslaap houden wel zo goed is. Bij een normale gang van zaken wordt de oktobermaand gebruikt om je flink dik en vet te eten aan allerlei zaden, wormen, insecten, slakken en zaden zoals kastanjes en beukennootjes.
Op deze vetvoorraad moeten de winterslapers dan de hele winter teren om in het voorjaar weer mager maar gezond te ontwaken. Continue reading »

 Posted by at 15:15
dec 302009
 

MEROS is een afkorting van Milieu Effecten Rapportage Oostelijk deel van de Stedelijke regio Eindhoven Helmond en gaat over de geplande nieuwe woonwijken en industrieterreinen. In deze MEROS wordt duidelijk wat gevolgen zijn voor onze directe en indirect leefomgeving. Het gaat over bijvoorbeeld huizenbouw in de geledingzone (de nu nog groene buffer tussen de wijk Brouwhuis en het industrieterrein), of huizenbouw bij oud Rijpelberg (waar de palingrokerij zit).
In het MEROS rapport wordt vermeld dat het bos bij BZOB (dat is het stuks bos wat ligt tussen de autoweg naar Asten en het industrieterrein) onderdeel is van de ecologische verbinding zone (EVZ) en ecologische hoofdstructuur. Juist dit bos, belangrijk voor deze verbindingszone, staat op de nominatie om gekapt te worden en om plaats te maken voor nog meer industrieterrein. Over Diesdonk (het deel ten zuiden van BZOB behorende tot de gemeente Asten) wordt dit niet zo duidelijk gezegd, maar er worden wel suggestieve opmerkingen gemaakt over een te dure brug om BZOB via Diesdonk te ontsluiten. Deze gezochte argumenten hebben uitsluitend tot doel dit Astense gebied groen te laten, omdat de gemeente Asten niet zo’n zin heeft dit gebied aan Helmond af te staan voor een industrieterrein.Nu hebben wij al eerder laten zien wat de doorsnijding voor de ecologische verbinding zone betekent. Continue reading »

 Posted by at 14:59
dec 302009
 

Een zin die een makelaar gebruikte in zijn advertentie om toekomstige bewoners naar Brouwhuis te lokken. Ik heb deze zin ook altijd als aanhef van mijn artikel gebruikt, zoals nu.
Maar hoe lang nog?  Er wordt danig aan de Brouwhuisseheide geknabbeld, en de benaming is plotseling BZOB geworden. Een bos dat ook door de belanghebbenden (Gemeente, industrie en woningbouw) bestempeld wordt als een bos van generlei waarde.
Is dat zo?  Dit komt de belanghebbenden goed uit om dat via de media te verspreiden. Is het niet toevallig dat de gemeente Someren/Asten niet wil dat er in Diesdonk gebouwd wordt en dat de gemeente Helmond kennelijk geen moeite doet om de Brouwhuisseheide voor de Brouwhuizenaren en Rijpelbergers. Is hier niet de financiële kant aan de orde voor de gemeente Helmond om het geld weer te gebruiken voor prestige projecten? Continue reading »

 Posted by at 14:57
dec 302009
 

Het was druk op de informatie bijeenkomst maandag 9 november j.l. met als onderwerp reconstructie Groene Peelvallei. De zaal van Willibrorolhaege in Deurne was vol met enerzijds vertegenwoordigers van de gemeente Deurne, Helmond, Waterschap Aa en Maas en de stuurgroep, anderzijds heel veel belangstellenden.
Even het woord – reconstructie -, dat staat mijn inziens voor terug brengen in de oud staat ofwel repareren. Alleen de plannen van het Waterschap, aanpak beken in het gebied met onder meer het aanbrengen van zogenoemde vistrappen, voldoen hieraan. De rest van de plannen verdienen het predikaat afbraak / destructie. Zo stond in de uitnodiging onder meer, dat de verkeersdruk op de weg Deurne Helmond nu al hoog is.
Als je dan op het MOB complex een groot logistiek centrum wil toelaten, dan zal die verkeersdruk flink toenemen. Wil je vervolgens langs die weg een voet balstadion realiseren met 100 tot 1200 parkeerplaatsen, dan komt er nog een piek belasting bij. (afgezien van de vraag of en zo ja daar wel een nieuw stadion nodig is).
En dan nog het plan voor zo’n 500 recreatie bingalows. Ook die zorgen op de wisseldagen voor een piek belasting op voornoemde weg. Opgemerkt mag worden dat de huidige bungalowparken hier te lande alles uit de kast moeten halen met kortingen om op een bezetting can circa 70% te komen. Continue reading »

 Posted by at 14:56
nov 302009
 

Een paar weken geleden is de herfst begonnen en in de natuur begin ik dat te merken. Zo af en toe is het al vrij winderig en worden we geplaagd met druilerige regen .Gelukkig zijn er ook nog veel zonnige dagen waardoor ik in de gelegenheid ben om door de prachtige natuur van Brouwhuis en Rijpelberg te dwalen.

Zo liep ik enkele dagen geleden door de bossen en genoot van het dwarrelen van de bladeren. De bomen stoten deze nu af om te voorkomen dat ze in de winter zouden uitdrogen. Bladeren verdampen immers veel water en de wortels kunnen dit bij koude niet aanvullen.
Ik raapte een paar bladeren op en bekeek ze eens aandachtig.
Er zaten een heleboel ronde zwarte plekken op. Elke plek is een bacteriekolonie bezig met het afbreken van het blad. Er zijn trouwens heel veel organismen bezig met de bladafbraak. Als ik op mijn buik bij een hoop bladeren ga liggen en er met mijn hand een beetje doorheen scharrel, zie ik talloze kleine diertjes weglopen.
Grijze pissebedden, duizendpoten en oorwormen, springstaarten, regenwormen en wat al niet meer. Allemaal bezig met  blad in stukjes te snijden, te vermalen  en op te eten. En alles wat naar binnen gaat komt in de vorm van uitwerpselen weer naar buiten en dient weer als voeding voor de planten van komend jaar. Continue reading »

 Posted by at 14:15
nov 302009
 

Behoud van voorzieningen in de wijk en niet bij een stadion buiten de wijk ten koste van leefbaarheid en daarom
Ruimte voor natuur met regionale betekenis en verbetering van vrij toegankelijke strandrecreatie en
Ondergrondse aanleg van eventuele verbreding N279 en daarom
Uiteraard geen verdere verstedelijking conform huidig beleid rijk, provincie en gemeente Helmond en daarom Weg met plannen voor huisjes. Dit is onnodig en past niet bij de maat, schaal en functie van het gebied Brouwbergs groen is van betekenis  voor alle Helmonders, dus Continue reading »

 Posted by at 14:14
nov 302009
 

Ondanks het feit dat we er al een hele tijd druk mee bezig zijn weten ook wij van  de werkgroep Brouwberg en dus ook de wijkraden Brouwhuis en Rijpelberg nog steeds niet hoe het nu precies staat met de plannen rond het Helmond Sportstadion op Berkendonk.
Op 28 oktober jl. hebben een vijftal leden van de werkgroep een gesprek gehad met Helmond Sport, Hypercube (het bureau dat de haalbaarheidsstudie doet voor Helmond Sport) en de wethouders Yeyden (Groene Peelvallei) en Stienen ( stadion). Hypercube had  een keurige presentatie gemaakt waarin een aantal zaken op een rijtje werden gezet. Het belangrijkste wat ons van dit gesprek is bijgebleven is dat op 24 november de resultaten van het haalbaarheidonderzoek gepresenteerd zullen worden aan  de commissie RF van de gemeenteraad.
Deze commissie moet advies uitbrengen aan de raadsvergadering van 1 december waarin besloten zal worden of Helmond Sport door mag gaan met zijn plannen voor een stadion.
Het haalbaarheidsonderzoek dient dus  om aan te tonen dat een nieuw stadion op de locatie Berkendonk financieel haalbaar is. Continue reading »

 Posted by at 13:56
nov 302009
 

Mede wijkbewoners van Rijpelberg,
In maart 2010 zijn er weer gemeenteraadsverkiezing. Bij deze verkiezingen wordt er niet gestemd op Balkenende, Bos, Pechthold of Wilders en deze gaan niet over de AOW. Nee bij de gemeenteraadsverkiezing gaat het om partijen die iets voor Helmond willen betekenen of juist niet. Het gaat bijvoorbeeld over het onderhoud van groen, bestrating, maar ook over de plannen om van Berkendonk een groot pretpark te maken met 600 vakantiehuisjes, een stadion voor Helmond Sport, een parkeerplaats voor 1200 auto’s, en het kappen van een deel van de Brouwhuise heide, kortom het volbouwen van het groen aan de oostkant van Helmond aan onze kant dus. De plannen rond Berkendonk hebben de bedrieglijke naam groene Peelvallei mee gekregen, meer veel groen zal er met deze plannen niet over blijven. Bij de verkiezingen in maart 2010 kunt u zelf bepalen of u stemt op een partij die Berkendonk wil volbouwen of een partij die staat voor het behoud en wellicht uitbreiding van de natuur. Aan u dus de keus. Continue reading »

 Posted by at 13:36
nov 302009
 

De organisatie van de 4e Nieuwjaarsduik in Berkendonk is in volle gang.
Het is een evenement om het nieuwe jaar met een fris gevoel te starten. Het vindt plaats op 1 januari 2010 om 13.00 uur. Zorg dat u op tijd aanwezig bent!  Momenteel wordt er weer gewerkt aan het binnenhalen van sponsors, iets wat tijd en aandacht vergt. De vergunningaanvraag is weer gedaan en de eerste resultaten van sponsorwerving zijn weer bekend; Ook de reddingsbrigade is weer van de partij met ondersteuning van Ambulance Event Service, dus is de veiligheid ook dit jaar weer gewaarborgd. Continue reading »

 Posted by at 13:26
okt 302009
 

okt2

Werkgroep Brouwberg presenteerde haar visie op de leefomgeving van Brouwhuis en Rijpelberg op zaterdag 26 september in winkelcentrum Brouwhorst.
Het was een komen en gaan van geïnteresseerde bewoners van Rijpelberg en Brouwhuis bij de informatiestand van werkgroep Brouwberg. Een aantal kwam bewust om enqueteformulieren op te halen voor hun hele straat; veel mensen werden bij aankomst in het winkelcentrum verrast door iemand die flyers over Brouwberg uitdeelde; nadat ze die gelezen hadden, gingen ze ook naar de infostand. Continue reading »

 Posted by at 12:29
okt 302009
 

Sinds enige tijd heb ik mijn intrek genomen ergens in het Zandbos. Tijdens een van mijn wandelingen was ik onder de indruk gekomen van de prachtige natuur in de omgeving van Rijpelberg en Brouwhuis. Wat een schitterende bossen, wat een prachtige velden en weilanden, wat een mooie waterpartij en vrolijk stromend riviertje. Geen wonder dat hier zoveel dieren  en planten zijn en dat de mensen hier graag wandelen of aan een andere vorm van recreatie doen. Hier wilde ik wonen en mijn zorgen besteden aan de natuur wat nu eenmaal de hoofdtaak van een kabouter is. En graag wil ik jullie vertellen over wat ik tijdens mijn dagelijkse wandelingen allemaal zie en meemaak.

Laatst was ik aan het wandelen in de bossen bij Berkendonk. Continue reading »

 Posted by at 12:28
sep 232009
 

Provincie Brabant
Drie miljoen voor Centrumgebied Groene Peelvallei
In het kader van het programma ‘Schoon Brabant’ verleent Provincie Brabant drie miljoen euro aan de ontwikkeling van de Groene Peelvallei. De Groene Peelvallei is het gebied tussen Helmond en Deurne, rondom Berkendonk en het Zandbos, bestaande uit beekdalen, bosgebieden en landbouwgronden.
De stuurgroep bestaande uit wethouder Yeyden, wethouder Stienen, Burgemeester Daandels, wethouder Kerkers, lid dagelijks bestuur waterschap de heer De Groot o.l.v. Dijkgraaf Verheijen is verheugd met het besluit van de Provincie. Zij geeft aan dat door deze flinke subsidie een vliegende start met het project kan worden gemaakt.

De subsidie van de provincie is bestemd voor:
• De inrichting van de beekdalen in dit gebied.
• De aanleg van fiets-, ruiter- en wandelpaden
• Het omvormen van bosgebieden van naald- naar loofbos
• Openbaar Waterpark Berkendonk (kwaliteitsimpuls Berkendonk en parkeren Berkendonk)
De projecten moeten voor 1 januari 2011 zijn gestart en uiterlijk 31 december 2013 zijn gerealiseerd. Continue reading »

 Posted by at 22:01
sep 232009
 

Zaterdag 26 september
Werkgroep Brouwberg presenteert zijn wijkplannen
Zoals bekend worden er veel plannen voor het gebied ten (zuid)oosten van Helmond gemaakt.
Deze plannen komen met name de natuur niet ten goede. Een aantal verontruste bewoners uit de wijken Brouwhuis en Rijpelberg (de groene dorpen in Helmond) zijn bijeengekomen om al deze plannen te beoordelen en in een totaal plaatje te gaan volgen. Hierbij wordt vooral naar de onderlinge samenhang gekeken en de totale consequenties voor onze wijken. Ze hebben hier de hulp ingeroepen van de beide wijkraden, die hier graag aan mee willen werken. Het doel van de werkgroep is het behoud van het groen en de leefbaarheid die daar mee samenhangt. Continue reading »

 Posted by at 21:57
sep 232009
 

Ik kan het echt niet helpen, maar het gedoe rond Berkendonk blijft Naald intrigeren. Eén ding is mij al wel duidelijk geworden de laatste twee maanden, het college van
B & W vaart samen met het rijkelijke ambtelijke korps haar eigen weg in dit dossier. De leden van deze gemeenteraad laten zich gewoon te kijk zetten door dit college, want ze weten van niets en hebben schijnbaar zonder het te weten geld gereserveerd voor een hekwerk om Berkendonk.
Want hoewel er in Helmond nergens geld voor blijkt te zijn, stond er aan het begin van deze zomer plotsklaps een hartstikke duur hekwerk om een deel van Berkendonk. Tegelijk werd door dit college van B&W een vaarbesluit afgekondigd. Dit alles met het doel om mensen die nog geen lid zijn van de zeil- en/of surfvereniging te verplichten lid te worden van deze verenigingen. Overigens terzijde, een prominent lid van het CDA zwaait wel de scepter bij één van deze vereniging. Alleen als je lid bent van één van deze verenigingen dan heb je het voorrecht om op Berkendonk te mogen surfen of zeilen. Alle andere “gewone mensen” mochten vanaf dat moment niet meer zeilen of surfen op Berkendonk op straffe van een forse geldboete.
Kijk, dit is nu het toppunt van mensen verplichten om zich aan te sluiten bij een vereniging. En geloof me, dit gaat navolging vinden, want het is op deze manier wel heel erg makkelijk om leden te krijgen.
Binnenkort zullen er op alle voetbalveldjes in onze wijk, waar nu nog vrij gevoetbald mag worden, borden verrijzen dat dat alleen nog mogelijk is als je lid bent van de voetbalvereniging.
Ook de hondenuitlaatstroken zullen binnenkort in beheer overgedragen worden aan de hondenvereniging. Het op die stroken nog uitlaten van je hond mag alleen met een lidmaatschapskaart bevestigd aan de halsband van de hond en een plastic zakje.
Maar de speeltuinvereniging ruikt ook meer leden. Op de nu nog openbaren speellocaties mag binnenkort alleen nog gespeeld worden door kinderen die lid zijn van de speeltuinvereniging. De kinderen zijn, als ze daar willen spelen, verplicht een penning te dragen zodat zichtbaar is dat ze lid zijn. En al deze maatregelen zijn natuurlijk, volgens dit college, er op gericht om de locaties veilig te houden. Want tja, er moet natuurlijk wel een reden zijn.
Maar de nu nog gratis toegankelijke recreatieplas en enige mogelijkheid om in deze gemeente nog buiten te kunnen zwemmen houdt mij nog meer bezig. Want hoe is het mogelijk dat op het hoogtepunt van deze zomer er in Berkendonk plotsklaps blauwalg wordt geconstateerd. De plas staat bekend om zijn diepte en bij deze diepte moet het toch wel heel gek gaan wil het water een dergelijke temperatuur bereiken, dat blauwalg zich kan ontwikkelen.
Wat is er precies aan de hand? Waar zit die blauwalg dan?
Waar komt die vandaan?
Wat is er door de gemeente aan gedaan om dit te voorkomen, want het is niet de eerste keer dat het genot van vele Helmonders op deze brute wijze wordt verstoord? Wie is hier voor verantwoordelijke?
Allemaal vragen, maar geen antwoorden en die zullen er ook wel niet komen. De gemeente vaart gewoon haar eigen weg en wat burgers er van vinden is pas belangrijk in maart 2010, bij de volgende verkiezingen dus. En zoals gebruikelijk stemmen de burgers dan naar de landelijke trend zonder zich te realiseren wat er ons was beloofd en wat er uiteindelijke van terecht is gekomen.
Wordt het geen hoogste tijd om de politiek in Helmond van het pluche af te schudden met een eigen wijkpartij?
De Naald.

 Posted by at 21:54
jul 232009
 

Als het aan de gemeenteraad ligt staat er binnen een paar jaar een groot stadion aan de rand van ons prachtig natuurgebied Berkendonk en staan de Brouwhuisse
bossen vol met industrie. Dit betekent voor ons natuurgebied én onze leefomgeving verlies van waardevol groen
en een hoop geluids- en lichtoverlast.Als je de kranten moet geloven dan is alles al beslist. Maar de gemeente zal nog vele procedures moeten volgen om dit ten uitvoer te
kunnen brengen. Continue reading »

 Posted by at 20:51
jul 232009
 

be 1

Bewonerswerkgroep vanuit Rijpelberg en Brouwhuis opgericht.
Weet u nog waarom u hier kwam wonen? Was het de drukte die u zo aantrok? het multifunctionele stadion? de verstedelijkte omgeving? of de rust? de ruimte? de natuur?
Op 14 april presenteerde bureau Hypercube het rapport ‘Berkendonk door en voor Helmond Sport’ aan de gemeenteraad. In dat rapport werd uitgelegd aan welke randvoorwaarden een nieuw voetbalstadion moet voldoen om ook de commerciële functies en de jeugdopleiding van Helmond Sport onder te kunnen brengen. En wat blijkt,
“Uit ons onderzoek komt naar voren dat een locatie aan de westkant van de stad voor Helmond Sport meer toekomst biedt dan op De Braak”, aldus Pieter Nieuwenhuis, senior consultant van Hypercube. Waar kiest de gemeenteraad voor? Een locatie aan de oostkant van de stad ! Is dat nou niet vreemd?
Waar moeten wij (en mensen uit de omgeving) nu gaan zwemmen op een warme dag?
En waarom moeten de bossen bij BZOB, onderdeel van de Brouwhuisse Heide, verdwijnen voor nóg meer industrie naast onze deur, terwijl er zó veel op de industrieterreinen leeg staat?

Waarschijnlijk moet de gemeenteraad herinnerd worden aan:
·eerder gedane beloften.
·het eigen beleidsplan stedelijk groen
·wat bewoners van hun leefomgeving vinden en verwachten.
·de spontane handtekeningenactie van kinderen uit onze wijken voor duurzaam groen. Continue reading »

 Posted by at 20:50
jun 232009
 

juni 050

Zondag 28 juni Jaarlijkse publieksdag Reddingsbrigade
De jaarlijkse vaardag van Reddingsbrigade Helmond vindt dit jaar plaats op zondag 28 juni op recreatieplas Berkendonk.

Tijdens de jaarlijkse publieksdag van Reddingsbrigade Helmond heeft het publiek de mogelijkheid om mee te varen met een van de reddingsboten, of geïnformeerd te worden over de werkzaamheden van Reddingsbrigade Helmond.

 Posted by at 19:55
mei 232009
 

Beste redactie,
In uw artikel in Hofkompas april 2009, wekt u de suggestie dat er geen bezwaar meer mogelijk is tegen het plan Groene Peelvallei. Dit vind ik uitermate storend omdat het alleen gaat om een plán wat definitief is. Ik zou dan ook graag willen dat u in een volgend artikel ingaat om de mogelijkheden die er voor de bevolking van de Rijpelberg zijn om bezwaar te maken. Nu is het artikel namelijk slechts een lauwe opsomming van de planfeiten en zet u achteloze lezers op het verkeerde been. BH

Noot redactie: Continue reading »

 Posted by at 14:43
apr 232009
 

april 020
De gemeente Helmond en Deurne hebben onlangs een nota van toelichting bekend gemaakt op de plannen die zij hebben met het gebied rond Berkendonk.
In de vorige nota was nog niet duidelijk aangegeven in welke gebied er nu precies de minimaal 600 bungalows gebouwd zouden moeten gaan worden.
Vandaar dat er in de nota een plankaart is opgenomen die ook op de voorpagina is afgedrukt.
Zoals op deze kaart is aangegeven beslaat het een zeer groot gebied, eigenlijk de hele groene long ten oosten van Rijpelberg. De totale oppervlakte is 1054 ha. De zone waarin de meest intensieve ontwikkelingen worden voorzien, heeft een oppervlakte circa van 277 ha. Hiervan ligt 142 ha in de gemeente Deurne en 135 ha in de gemeente Helmond.
Van de eerdere toezeggingen van deze gemeente dat er volop ruimte blijft voor de natuurontwikkelingen ten noord-oosten van de waterplas lijkt weinig over blijven
april 021
Aantal bungalows Continue reading »

 Posted by at 12:38
apr 232009
 

april 009

Binnenkort zal de gemeenteraad van Helmond waarschijnlijk instemmen met het plan van Helmond Sport om nabij Berkendonk een nieuw stadion te bouwen. Hoewel bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen nog een aantal partijen riepen niets te zien in een nieuw stadion op deze plek, lijkt er nu toch een meerderheid te zijn voor dit plan.

Helmond Sport heeft zelf de perspectieven van een multifunctioneel stadion op Berkendonk laten onderzoeken.
Binnen de voetbalfuncties van het nieuw te bouwen stadioncomplex zijn twee categorieën te
onderscheiden. Ten eerste is er het daadwerkelijke voetbal dat plaats vindt op de velden van het
complex en waarvoor twee gebruikersgroepen in aanmerking komen; het eerste elftal (en de beloftes)
en de jeugdelftallen van Helmond Sport. Naast het voetbal zelf zijn er ook een tweetal aan Helmond
Sport gerelateerde activiteiten die in het stadion ondergebracht worden, namelijk het supportershome/sportcafé en de businessclub/restaurant.
Het stadion biedt verder ruimte aan andere exploitanten naast Helmond Sport die er zijn
thuiswedstrijden gaat spelen. Vanuit een aantal organisaties is volgens Helmond Sport belangstelling getoond voor een vestiging in het nieuwe stadion op Berkendonk.
Het delen van de voorzieningen op het sportcomplex levert voor Helmond Sport (financiële) voordelen op. De volgende instellingen hebben interesse getoond; Fitnessclub Health City, Korein Kinderopvang, Spring Kinderopvang, Sport Medisch Centrum van ziekenhuis Elkerliek, Partycentrum ‘Onwijz’, Surfvereniging Berkendonk, Jeugdzeilvereniging Berkendonk.
april 010
Het nieuwe stadion Berkendonk is gelegen aan de zuidzijde van de recreatieplas, ten oosten van
Helmond. Deze grond is op dit moment in het bezit van de Gemeente Helmond en komt in januari
2011 vrij. De locatie is volgens de onderzoekers voor Helmond Sport goed bereikbaar, per auto is ontsluiting mogelijk via de N270 en de N279. Continue reading »

 Posted by at 12:29
jan 212009
 

jan 007

De winter heeft afgelopen weken Rijpelberg flink in zijn greep gehouden. De matige tot strenge vorst heeft er voor gezorgd dat sloten en vijvers veranderden in een prachtige schaatsbaan, zelfs Berkendonk was na meer dan tien jaar veranderd in een ijsvlakte zodat de derde Nieuwjaarsduik dit jaar helaas geen doorgang kon vinden (zie hierover meer in deze uitgave).

Uniek was het, dat voor het eerst sinds het bestaan van Berkendonk er op deze plas geschaatst kon worden.
Zelfs enkele ijssurfers werden waargenomen op de bijna helemaal dichtgevroren plas Berkendonk.
Jammer dat de parkeerplaats niet toegankelijk was (deze was door de gemeente met een paaltje afgesloten) en de kraam met erwtensoep ontbrak.

 Posted by at 23:31
jan 212009
 

Gang van zaken Klankbordgroep Rijpelberg slecht voor betrokkenheid burgers.
Zoals u al in het Hofkompas van december 2008 heeft kunnen lezen, waren veel bezoekers van de klankbordgroep Rijpelberg van december 2008 zwaar teleurgesteld in de opstelling van de voorzitter tijdens deze vergadering.
Op de site www.rijpelberg.info heeft de redactie van Hofkompas een brief aangetroffen die naar aanleiding van deze teleurstellende vergadering door de Wijkraadvereniging Rijpelberg is verzonden aan het College van B & W. Deze brief is hieronder integraal opgenomen.
Ook via deze site en rechtstreeks bij de redactie van Hofkompas zijn reacties ontvangen over de opstelling van de voorzitter, burgemeester Jacobs, tijdens deze vergadering. Een paar daarvan zijn ook in deze uitgave gepubliceerd in onze rubriek “Zo denken wij erover.”

Aan het College van B&W van de gemeente Helmond
BETREFT: Evaluatie Klankbordgroepvergadering Rijpelberg d.d. 1 december 2008

Geacht College,
Onlangs heeft het bestuur van de Wijkraadvereniging Rijpelberg de Klankbordgroepvergadering van 1 december j.l. geëvalueerd.
Wij zijn helaas, mede door de vele negatieve reacties van aanwezigen, tot de conclusie gekomen dat de wijze waarop deze vergadering is gelopen als slecht bestempeld moet worden.
Hieronder zullen we enkele voorbeelden noemen: Continue reading »

 Posted by at 23:24
jan 212009
 

Hoewel wat laat, wil ik hierbij ook reageren op de bijeenkomst van de klankbordgroep op 1 december j.l. in de Brem.
Ik heb me ook ongelofelijk geërgerd aan het arrogante en irritante optreden van burgemeester Jacobs. Vroeger had je een burgervader, nu hebben wij een burgemeester die zich ver verheven voelt boven de bevolking van Helmond. Hij probeert zich wel populair voor te doen, met o.a. zijn kattenlied, maar dit is ook maar een farce. Ik heb het bange vermoeden dat we over een aantal jaren een voetbalstadion hebben bij Berkendonk.
Ook heb ik me geërgerd aan het optreden van het kerkbestuur en de pastoor tijdens het overlijden van mevrouw van der Velden. Dit verdient ook niet de schoonheidsprijs. Waarom kan de begrafenismis wel doorgang vinden in Bakel, maar niet in de kerk van Brouwhuis. Op deze manier krijgt men nog minder gelovigen naar de kerk en die zitten al niet bepaald vol. Ik zoek mijn heil nu ook in een andere kerk.
Hoewel ik mijn kritiek gespuid heb, vind ik Rijpelberg nog steeds een prachtige groene wijk en woon er met liefde en plezier.
Vriendelijke groeten
W.d.V.

 Posted by at 23:18
jan 212009
 

Het is niet alleen gedraai en onkunde van de politiek. Zie het CDA in Helmond. Vandaag is het groen morgen weer rood.
Ik denk dat de wethouder heel graag een standbeeld wil, welke kant het opkijkt is niet belangrijk als hij er maar staat.

Één keer wordt je gevraagd om op een partij te stemmen en beloven ze gouden bergen. Het voetbalveld komt niet bij Berkendonk te liggen. De inkt is nog niet op gedroogd of het plan wordt weer gewijzigd. Wat wordt er een hoop euro’s weggegooid aan nutteloze plannen. Ik denk dat ze op het einde van hun termijn nog niet eens meer weten waarvoor ze zijn gekozen.
Ze weten nog niet eens wat de burgers willen. Wordt wakker wethouders en burgemeester, doe waarvoor je bent gekozen en houd je er aan om het best te doen voor de inwoners van Helmond.
Kan je dat niet opbrengen en zijn jullie zo dom, houd dan de eer aan je zelf en hoepel dan op. Aan elke keer onrust te zaaien dat is niet goed te praten.
PW

 Posted by at 23:17
jan 212009
 

jan 003

Het was druk, heel druk op Berkendonk. Met dik aangeklede mensen tenminste, die benieuwd waren of er toch nog harde bikkels waren die een duik in het koude water wilden wagen.
Maar helaas, die waren er niet. Of toch, daar komt een mevrouw met drie kinderen aanlopen, met  handdoeken om hun schouders. Het blijkt de familie de Leeuw te zijn, die de vorige twee nieuwjaarsduiken ook meegedaan heeft. Auke, Wybout, Femke en moeder de Leeuw zijn inderdaad de enige kandidaten om te gaan zwemmen. Maar als ze horen dat het niet door gaat keren ze teleurgesteld terug naar huis.
De beheerder van Berkendonk, Frank Dirks, vertelt dat het erg jammer is dat het niet doorgaat, maar veiligheid gaat voor alles.

jan 004
De avond ervoor is er nog overlegd met de organisator Jan Schalks en de heer Dekker van de reddingsbrigade, en toen is besloten om het evenement niet door te laten gaan. Er liggen  centimeters ijs op het water en dat is te gevaarlijk. Ook de mogelijkheid om het ijs kapot te hakken voor het begin van het zwemmen werd afgeketst.
Als het ijs gebroken zou worden krijg je scherpe randen en als er dan een zwemmer het water in zou rennen loopt deze de kans dat hij zich snijdt.

De heer Dirks is ook bezorgd over andere zaken. Stel dat men gaat proberen te schaatsen op dit dunne ijs, en er doorheen zou zakken.
Dan kan men onder het ijs terecht komen, met dodelijke onderkoeling als gevolg. Daarom raadt hij ten zeerste af om te komen schaatsen. Ze zullen het de komende tijd wel in de gaten houden maar je kunt niet eeuwig op de Berkendonk blijven.
Inmiddels is het 13.00 uur geworden en wordt het steeds drukker wat betreft publiek. Ook de nieuwsmedia zijn inmiddels  aanwezig.
Er is een tent opgezet waar men koffie kan krijgen en daar wordt dan ook volop gebruik van gemaakt. Het is wel zeker dat de derde  editie van de nieuwjaarsduik weer een succes zou zijn  geworden maar helaas, het is dus weer wachten tot volgend jaar.
Hans Choufoer

 Posted by at 22:50