dec 162006
 

saasas.jpg

Op donderdag 7 december jl. was er de laatste klankbordgroepvergadering van 2006.
De verenigingen uit de wijk Rijpelberg konden in overleg met de burgemeester en wethouder Jos Boetskes.
De onderwerpen waren weer talrijk, maar de hoofdmoot werd gevormd door het onderdeel verkeer.
Om te beginnen deelde de gemeente mee dat er voor de hele wijk Rijpelberg een nieuw bestemmingsplan in de maak is. Afhankelijk van de nog te ontvangen en te verwerken reacties van diverse instanties op het voorontwerp, verwacht de gemeente dat het plan begin 2007 ter visie kan worden gelegd, waarbij er schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht.
Het betreft hier een bestemmingsplan (ofwel beheerplan) in het kader van de actualiseringsplicht van de gemeente. Het gaat daarin met name om het vastleggen van de huidige situatie in een actueel juridisch kader waardoor de vele oude deelplannetjes in Rijpelberg komen te vervallen. Eventueel nieuwe ontwikkelingen worden separaat behandeld of daarin meegenomen. Zodra het plan dan naar buiten kan worden gebracht zal een exemplaar naar de klankbordgroep worden gestuurd.

Renovatie 3e fase groen.
Onlangs is de werkplanning voor een viertal wijken opgesteld. In 2007 vinden groenrenovaties plaats in Apostelwijk, Mierlo-Hout en Stiphout. In 2008 komt Rijpelberg aan de beurt. Vooruitlopend daarop zullen in 2007 de perenbomen aan het Veluwehof worden vervangen.

Onttrekking deel Baroniehof voor verkeer
De bewoners willen een deel van deze straat doodlopend maken. Hoewel de gemeente dit eigenlijk niet wil, zei de burgemeester toe, dit deel van het Baroniehof toch te laten afsluiten omdat alle daaraan wonende bewoners uitdrukkelijk deze wens kenbaar hadden gemaakt.
Ook zijn er rond de gebouwen van ORO en MEE op het Baroniehof een behoorlijke parkeerproblemen.
Er ligt een wens om de open plek (met de bestemming bedrijfspand) deels en tijdelijk in te richten als parkeerplaats. De gemeente zal hierover begin 2007 een besluit nemen.

Versmalling entree nabij Rakthof
Vanuit de wijk is voorgesteld nabij het Rakthof de weg te versmallen. De reden daarvoor ligt bij diverse ongevallen, waarbij met name door de breedte van de weg veel te hard gereden wordt. Een fysieke aanpassing nu is erg kostbaar, aldus de gemeente, maar zodra de weg op de rol staat voor groot onderhoud zal dat aangepakt worden, concreet versmald worden. Tot de tijd zal met een aanpassing van de belijning een versmalling worden gerealiseerd.
Over de oversteken bij afritten N-279 waar geen verkeerslichten staan deelde de gemeente mee, daar niets aan te willen aanpassen.
Wel zal er witte verlichting komen bij de fietspadoversteek (vanaf Mauritsplantsoen-Weg door de Rijpel-Brempad), waardoor dit punt beter overzichtelijk wordt. Dit punt zit in het herstratingsprogramma voor 2007.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)