sep 222005
 

Wespen
In het juli/augustus nummer heb ik u beloofd om de verschillen van de bovengenoemde insecten te vertellen.

De hoornaar
De hoornaar (Vespa crabo) is onze grootste wespensoort. Van ouds-her met een slechte faam. Drie steken van een hoornaar zouden dodelijk zijn voor een mens en 7 steken voor een paard. Dit is werkelijk grote onzin. De steken van een hoornaar zijn weliswaar zeer pijnlijk, maar het gif is niet gevaarlijker dan van een gewone wesp  (Vespula vulgaris). In verge-lijking met de gewone wesp zijn hoornaars vredelievend. Ze steken alleen maar als men ze in het nauw brengt. De nesten lijken op die van de gewone wesp, echter 4 tot 5 x zo groot. Het nestmateriaal is afkomstig van het hout van schuttingen en dergelijke. Alleen de koningin overwintert en begint in het voorjaar met de nestbouw, en dat wordt geleidelijk over-genomen door de werksters. Een hoornaars volk kan zich uitbreiden tot ruim 4000 individuen. Deze dieren leven van luizen, rupsen en andere insecten en ze versmaden zeker een honingbij niet.
Dit laatste vindt de imker niet zo leuk, maar als ze niet meer doen dan zo nu en dan een bij vangen, dan mogen ze dat van mij. Wellicht helpen we ze op deze manier te overleven. In de herfst sterft het hele volk uit behalve de bevruchte vrouwtjes, die gaan overwinteren. Dat men de hoornaar voor een horzel houdt komt waarschijnlijk door dat onze Oosterburen dit dier een Hornisse noemen. Met wat fantasie is hier Horzel van te maken. Overigens mag je in Duitsland de hoornaar niet verdelgen, deze is bij de wet beschermd.
In Nederland is dat nog niet aan de orde.

De horzel
Een onooglijk dier, zowel de paar-deluisvlieg (Hippobosca equina) als de schapenhorzel (Oestrus ovis) zijn allebei geen lieverdjes. De paardeluisvlieg pest meestal runderen en paarden, ze voeden zich met het bloed van hun gastheer, en zetten zich vast op plaat-sen waar het getroffen dier net niet bij kan. De vrouwtjes van de schapenhorzel zetten de reeds uitgekomen larven af bij de neusgaten van schapen. Van daaruit dringen de larven de neusholte binnen en later de voorhoofdsholte. Het slijmvlies wordt geïrriteerd en tot sterke slijmproductie aangezet. De larven leven van het slijm. U snapt wel dat de schapen er goed ziek van worden. Dit soort insecten hebben beslist mijn aandacht niet, maar ze horen kennelijk bij, ook in onze natuur thuis.
Het geldt nog steeds: overlast van wespen, bijen of hommels de imker waarschuwen.
                        Wordt vervolgd.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)