sep 122008
 

Parochie Brouwhuis-Rijpelberg

Dankbetuiging
Vorig jaar hebben wij aan het begin van de vastentijd alle parochianen opgeroepen om in de aanloop naar Pasen stil te staan bij mensen en gemeenschappen die het vaak veel slechter hebben dan wij, die vaak in veel moeilijkere omstandigheden moeten leven en daarmee solidair te zijn. Het is een goede christelijke gewoonte om in die periode mee te doen aan een project van de Vastenactie. Wij hebben er toen voor gekozen aandacht te vragen voor de mensen in India en in het bijzonder de gemeenschap in Nangathur, de geboorteplaats van pater Benjamin die zich, ver van huis, inzet voor de kerk in Brouwhuis en Rijpelberg. De opbrengst van de Vastenactie zou worden bestemd voor een geluidsinstallatie in de grote kerk van Nanghatur waar de mensen de stem van de priester vaak niet goed kunnen horen.

Afgelopen zomervakantie is pater Benjamin voor een paar weken in India geweest en heeft daar het resultaat van het Vastenproject kunnen zien. De geluidsinstallatie in de katholieke kerk in Nangathur is klaar en in gebruik genomen. De gemeenschap in Nangathur is er erg blij mee zoals blijkt uit de dankbetuiging van de pastoor in de parochie van Nanghatur die hieronder vertaald wordt weergegeven :
Beste parochianen van de R.K. Parochie Brouwhuis-Rijpelberg.
Mijn gedachten en gebeden gaan uit naar de parochianen van de R.K. Parochie Brouwhuis-Rijpelberg in Nederland. Ik ben pater Antony Sagayam, de pastoor van de kerk van Nangathur, en ik schrijf deze brief om jullie voor het geschenk van de geluidsinstallatie te bedanken.
Via pater S. Benjamin hoorde ik, dat de parochianen van de R.K. Parochie Brouwhuis-Rjpelberg samen met pastoor Erik Seidel en het kerkbestuur de kerk van Onze Lieve Vrouwe in Nanghatur wilden helpen.
Een goede geluidsinstallatie was inderdaad erg noodzakelijk voor deze kerk. De kerk is erg groot. De geluidsinstallatie die de kerk had, was niet erg effectief.
De nieuwe geluidsinstallatie, die u heeft gesponsord, is erg goed en ook effectiever. Mijn parochianen en ik zijn er erg blij mee.

Mag ik deze gelegenheid te baat nemen om mijn diepste gevoelens van dank en waardering te uiten aan de parochianen, het kerkbestuur van de R.K. Parochie Brouwhuis-Rijpelberg en pastoor Erik Seidel voor uw goedheid, bereidheid en vooral uw gulheid.
Moge God ons en zijn Heilige Kerk zegenen.
Gegroet in Jezus Christus

Rev. Fr. Antony Sagayam
Pastoor van Nangathur
Pater Benjamin heeft een verslag en verantwoording van het Vastenproject opgesteld dat ter inzage ligt in de kerk in Brouwhuis en in Rijpelberg.

Eerste Heilige Communie
De Eerste H. Communie ontvangen de kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten. Voorafgaand hieraan worden de kinderen voorbereid door de communiewerkgroep.
Indien uw zoon of dochter elders naar school gaat en wel in onze parochie woont, dan mag hij of zij toch meedoen met de voorbereiding op het ontvangen van het sacrament.
De kinderen in groep 4 die op school zitten in Brouwhuis of Rijpelberg, krijgen binnenkort informatie over de Eerste H. Communie in het parochiële jaar 2008-2009.

Kinderen van andere scholen (bijv. bijzonder onderwijs) kunnen het beste contact opnemen met het parochiesecretariaat (tel. 511 394) of een email sturen naar:
parochie.brouwhuis-rijpelberg@hetnet.nl. Dat moet dan wel vóór 10 oktober 2008 gebeuren. Daarna kan dit niet meer worden verwerkt.

Aan ouders van een kind dat de Eerste H. Communie gaat doen, willen we alvast vragen eens na te denken of ze wat extra tijd willen/kunnen besteden om mee te helpen met de voorbereiding. Maar ook anderen die zich betrokken voelen, zijn natuurlijk van harte welkom.

Aanmelden H. Vormsel
Bericht voor wie in groep 8 zit.
Toen je als baby werd gedoopt, hebben je ouders en je peetoom en peettante beloofd dat ze jou als kind wilden laten opgroeien als een christen. Door het doopsel werd je als baby opgenomen in de gelovige familie door de woorden en daden van anderen…
Onbewust.

Nu zit je in groep 8 en sta je op het punt om de basisschool te ver-laten. Je kunt er nu zelf voor kiezen, na overleg met je ouders, om deze doopbeloften te hernieuwen en zelf je geloof uit te spreken…Stoer. Dat doe je in het Vormsel. Je wordt dan opgeroepen om voortaan verbonden te blijven leven met God en met de mensen, naar het voorbeeld van Jezus Christus.

Nieuwsgierig? Doe dan mee.
De voorbereidingen op het H. Vormsel bestaan uit negen lessen die worden gegeven in een ruimte van de St. Jozefkerk aan de Bakelsedijk en zijn steeds op donderdagmiddag van 16.15-17.00 uur. De eerste les begint op 13 november 2008. De vormselviering zelf is op zaterdag 7 maart 2009 om 16.30 uur in de St. Jozefkerk.
Binnenkort zal in jouw klas ook een informatiebrief worden verspreid.
Als je in de parochie woont, is het mogelijk om je tot uiterlijk vrijdag 31 oktober 2008 aan te melden. Daarna kan het niet meer. Hoe?

Kijk op onze website http://home.hetnet.nl/parochie.brouwhuis-rijpelberg
en download het aanmeldingsformulier (het formulier vind je onder “Sacramenten” en daarna “Vormsel”). Vul het formulier volledig in en stuur het per email terug naar parochie.brouwhuis-rijpelberg@hetnet.nl.

Daarna krijg je per email een overzicht met data en tijdstippen van de lessen en kom je op 13 november naar de eerste les. Heb je nog vragen? Stuur dan een email naar het voornoemde email-adres of bel even met het parochiesecretariaat, tel. 511 394.

Eucharistievieringen Brouwhuis: Eucharistieviering op zondag om 09.30 uur en eucharistieviering op donderdag om 19.00 uur

Rijpelberg: Eucharistieviering op zondag om 11.00 uur
Bereikbaarheid Pastorale zorg: In dringende gevallen (ziekenzalving, uitvaart) kunt u contact opnemen met pater Benjamin (06-5085 7027).
Ziekenbezoek: Kent u mensen die ziek zijn en die het op prijs zouden stellen om bezoek te ontvangen van de pastor, geef dan naam en adres door aan het parochiesecretariaat.
Misintenties: Opgeven aan het parochiesecre-tariaat, tel. 511 394

Postadres: Rector Heuvelsstraat 2, 5704 AN Helmond
E-mail: parochie.brouwhuis-rijpelberg@hetnet.nl
Website: home.hetnet.nl/~parochie.brouwhuis-rijpelberg

Kerk-/gezinsbijdrage Giro 1917282 of Rabobank 12.10.64.816 ten name van Parochie Brouwhuis-Rijpelberg, Helmond.

Kerktaxi
Alleen voor de wijk Rijpelberg. Liefst bellen vóór zondag, tel. 512589 (in speciale gevallen zondag tussen 09.30 en 10.00 uur).

De Protestantse Gemeente te Helmond

Sinds december 2005 zijn in Helmond de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Lutherse Kerk gefuseerd tot de Protestantse Gemeente te Helmond. Zij maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).

Als Protestantse Gemeente te Helmond laten wij ons aanspreken en dragen door de liefde van God. Die liefde raakt ons en zet ons in beweging. We willen een open, gastvrije gemeenschap zijn, waar mensen zich thuis voelen.
Ook zijn wij betrokken op de wereld om ons heen. We willen omzien naar mensen in goede en in kwade dagen, ook in de Rijpelberg.

Elke zondagmorgen vieren wij een kerkdienst om 10.00 uur in de Bethlehemkerk, Sperwerstraat 2 in Helmond. Inlichtingen over onze kerk, de diensten en de kerktaxi kunt u krijgen bij de onderstaande personen: Erhard en Els Baert (wijkouderling en wijkdiaken), tel. 511855.

Christien Oosterom-Flier (predikant), tel. 513076

Evangelische Gemeente Helmond
” In die tijd zei Jezus ook: Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja Vader, zo hebt U het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”
Matteüs 11:28

Elke zondagmorgen eredienst met kindernevendienst waarin het evangelie van Jezus Christus centraal staat, aanvang 9.30 uur.
Woensdagavond 24 september + 8 & 22 oktober huiskring.
Woensdagavond 17 september + 1, 15 & 29 oktober Bijbelstudie / bidstond.

Alvast om te noteren:
Zaterdagavond 25 oktober praiseavond met de Belgische band Wake up for Jesus.
Een avond vol met fijne en stevige hedendaagse praise & aanbiddingsmuziek.
Toegang gratis!
Plaats van samenkomst: Dolfijnlaan 105 ‘t Hout
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.evangelischegemeentehelmond.nl of bellen naar tel. 340144.

 Posted by at 20:05

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)