jun 102008
 

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd.
Hierbij rekenen we de (ex)partner, gezinsleden, familie en huisvrienden. Zowel kinderen als volwassenen kunnen hier het slachtoffer van worden. Huiselijk geweld onderscheidt zich in geestelijk geweld en lichamelijk geweld (met inbegrip van seksueel geweld).
Seksueel geweld wordt altijd behandeld door de afdelingen Jeugd en Zeden.

Huiselijk geweld is een strafbaar feit
Politie en justitie beschouwen huiselijk geweld niet als een privéprobleem. Het gaat om strafbare feiten. Vooral bij kinderen zijn de gevolgen groot, ze presteren minder op school, isoleren zich van andere kinderen of gaan zelf over tot geweldgebruik. In het verdere leven blijken ze vervolgens vaak moeite te hebben met (intieme) relaties en de opvoeding van hun eigen kinderen.Meer informatie over Huiselijk Geweld
Het kabinet vindt huiselijk geweld, onder alle omstandigheden, tegen wie ook gericht, altijd onaanvaardbaar. Daarom investeert het in de aanpak ervan. Het ministerie van Justitie heeft een speciale website over dit onderwerp in het leven geroepen. Hierop vindt u alles over huiselijk geweld zoals brochures, onderzoeksgegevens, plannen van aanpak voor gemeenten en politie en namen en adressen van hulpverlenende instanties.
Sommige politiekorpsen hebben speciale projecten gericht op de aanpak van huiselijk geweld.

Advies- en steunpunten
Er komt een landelijk dekkend netwerk van advies- en steunpunten huiselijk geweld. Deze staan open voor alle slachtoffers, ongeacht leeftijd, sekse en etniciteit. Ook mensen die zijdelings of beroepsmatig bij problemen betrokken zijn, kunnen er terecht.
De steunpunten komen in de 35 gemeenten die aangewezen zijn als centrumgemeente voor vrouwenopvang en moeten uiterlijk januari 2006 functioneren.

Cijfers
De politie registreerde in 2004 56.000 incidenten die betrekking hebben op huiselijk geweld. Bij slechts één op de drie incidenten wordt aangifte gedaan van huiselijk geweld. In werkelijkheid ligt het aantal gevallen van huiselijk geweld dus veel hoger.
Jaarlijks komen naar schatting 100.000 kinderen als getuige in aanraking met huiselijk geweld. Van deze kinderen lopen er 40.000 een verhoogd risico op psychosociale problemen of gedragsproblemen. Velen ontwikkelen zelf een gewelddadig gedragspatroon of slachtofferrol.

 Posted by at 19:27

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)