feb 012008
 

In Wijkcentrum de Brem gelegen aan Rijpelplein 1 kunnen bewoners informatie vragen over wonen, werken, gezondheid, inkomen en besteding, regelingen en voorzieningen, welzijn, recht, arbeid, onderwijs, vrijwilligerswerk, vrije tijd en sport.
Bewoners kunnen ook klachten kwijt over zaken die met de leefbaarheid te maken hebben, zoals vandalisme, vernielingen, overlast. U wordt geholpen om de klacht bij de juiste persoon neer te leggen, zodat er ook iets aan wordt gedaan.
De bewonersinformatie gaat actuele sociale en maatschappelijke informatie toegankelijk maken. Dat zal worden gedaan door informatie door te geven via het wijkblad en andere media, door het organiseren van thema-avonden etc.
De bewonersinformatie wil ook zorgen dat bewoners in contact gebracht worden met bestaande voorzieningen, verenigingen en organisaties in de wijk. U wordt geholpen de juiste organisatie te vinden voor de gestelde vragen.
Als mensen nieuw in de wijk wonen, kan men via de bewonersinformatie geholpen worden om lid te worden van verenigingen of om in te schrijven bij activiteiten. Ook kan men contact zoeken via de bewonersinformatie om als vrijwilliger actief te worden bij een van de verenigingen of activiteiten in Rijpelberg.
Als medewerkers van Bewonersinformatie u niet kunnen helpen dan verwijzen zij u graag gericht door naar een andere instantie. Als het kan wordt direct een afspraak geregeld.

Het kan gaan om afspraken met:
·een maatschappelijk werker,
·een opvoedingsadviseur,
·de woningbouwcorporaties,
·klachtenmeldpunt van de gemeente,
·het bureau integrale schuldhulpverlening,
·een ouderenadviseur,
·indicatiestellers huishoudelijke
hulp,
·enzovoort.

Het is de bedoeling dat bij het verstrekken van informatie ook vrijwilligers uit de wijk worden betrokken. Als voldoende vrijwilligers zich aanbieden om daarbij te helpen, zal een formulierenspreekuur worden ingesteld. In dit spreekuur kan worden geholpen bij het invullen van formulieren voor huursubsidie, belasting, aanvragen van kwijtschelding van belasting etc.

Openingstijden
Bewonersinformatie in Wijkcentrum de Brem zijn op dit moment bereikbaar:
Maandag    9.00 –    13.00 uur
Dinsdag    9.00 –    13.00 uur
Donderdag 9.00 – 13.00 uur

Ingrid Boesten is op dit moment degene die beschikbaar is voor het geven van informatie e.d.
Buurtbewoners die als vrijwilliger aan de bewonersinformatie mee willen doen door tijdens de openingstijden informatie te geven kunnen zich opgeven bij:
ingrid.boesten@swhhelmond.nl, telefoon: 510690, Rijpelplein 1.

 Posted by at 21:27

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)