feb 022008
 

Aan alle ondernemers, verenigingen en dienstverleners in de Rijpelberg.
Geachte mevrouw, mijnheer,

Zoals u in het ABCD bulletin in dit nummer van Hofkompas kunt lezen gaat rond deze tijd de officiële website voor de Rijpelberg de lucht in. Op deze site www.rijpelberg.info is alle relevante informatie verzameld, die verband houdt met de Rijpelberg. Een onderdeel van deze site is de Goudgele Rijpelgids, een gouden of zoals anderen zeggen een gele gids voor de Rijpelberg.

Deze Goudgele Rijpelgids wil het complete aanbod laten zien van relevante bedrijvigheid, verenigingen en diensten die in of nabij de Rijpelberg beschikbaar zijn voor de bewoners van de wijk. Dat kunnen ook activiteiten aan huis zijn. Er is meer beschikbaar en dichterbij dan veel mensen weten. Als iedereen meewerkt zijn binnenkort veel activiteiten gemakkelijk te vinden en hoeven de bewoners niet verder van huis dan nodig is. Zij en u, de ondernemer, de vereniging en de dienstverlener worden er allen beter van.

Indien u in deze digitale gids vermeld wilt worden ga dan naar www.rijpelberg.info > sponsors & gratis gidsvermelding > maak uw keuze en vul daar het formulier in of stuur onderstaande strook naar: SWH, Rijpelplein 1, 5709 BT, Helmond. Eénmaal per jaar wordt de gids gecontroleerd d.m.v. een emailbevestiging. Vergeet dus niet uw emailadres op te geven. Kent u mensen voor wie deze vermelding interessant is laat het hen dan weten. Niet iedereen is altijd in de gelegenheid om het Hofkompas te lezen. Aan inschrijving zijn geen kosten verbonden, maar sponsorbijdragen ten bate van activiteiten in de wijk zijn welkom op rek.nr. 5937855 t.n.v. Wijkvereniging Rijpelberg, Helmond, o.v.v. ‘sponsor 2008’. De sponsors worden vermeld op de website.

Met vriendelijke groeten,
de redactie van de Goudgele Rijpelgids.

 Posted by at 21:07

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)