feb 012008
 

Ondertekening convenant om Rijpelberg toekomstvast te maken.
Op 21 februari wordt om 15.30 u door de Gemeente Helmond, Wijkraadvereniging Rijpelberg (WVR), Woonpartners en de Stichting Welzijn Helmond (SWH) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
De aanleiding om nauw te gaan samenwerken is een groeiend aantal signalen uit de 25 jaar oude wijk. Bij de professionele partners  is er zorg ontstaan over de leefbaarheid en de sociale samenhang in Rijpelberg. De signalen hebben onder andere betrekking op het imago van de wijk naar buiten toe en de beginnende verwaarlozing van het straatbeeld en de openbare ruimten. Hierin werd aanleiding gezien om een samenwerkingsverband aan te gaan die  welstand en leefbaarheid in de wijk bevordert. Via dit convenant verplichten de partners elkaar, op voet van gelijkheid, zich voor de wijk in te zetten en om gedane toezeggingen wáár te maken. Vanuit haar belangenbehartigende functie voor de wijk en haar bewoners heeft de Wijkraadvereniging Rijpelberg hier het voortouw genomen.

De wijk Rijpelberg is een mooie en groenste wijk van Helmond.
Het is een wijk waar bewoners tevreden over zijn en waar men met plezier woont.
De eerste woningen staan er alweer ruim 25 jaar en langzaam maar zeker beginnen zich de eerste haarscheurtjes te vertonen. Deze haarscheurtjes moeten op tijd gedicht worden om te voorkomen dat deze haarscheurtjes kloven worden welke niet meer te repareren zijn. De WVR wil samen met de bewoners en gebruikers van de wijk Rijpelberg hieraan werken. Vandaar dat de WVR een project gestart heeft met de naam “Aangenaam Rijpelberg”.

 Posted by at 20:53

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)