feb 012008
 

Als er zich nieuwe dossiers aandienen, als er nieuwe ontwikkelingen in de stad gaande zijn, of als er ergens problemen opdoemen die ons allemaal aangaan, dan is het de taak van de politiek, de raad en het college, om hier adequaat op te reageren. Na eventuele deskundigen gehoord en gesproken te hebben lijkt het logisch dat de politiek hierover gefundeerde standpunten inneemt en dat de zienswijzen van de verschillende politieke stromingen besproken worden in de raadsvergaderingen. Uiteindelijk zal dit er toe moeten leiden dat er iets, voorlopig niets of echt niets gedaan gaat worden op het betreffende dossier, of met het gesignaleerde probleem. Niet altijd zijn het nieuwe zaken waarmee de politiek zich bezig houdt, maar zijn het vraagstukken die van alle tijden zijn, dus zo oud als Methusalem. Zo is het ook met het armoededossier. Dus niet meer al te veel kletsen, maar nu gewoon je verantwoordelijkheid nemen en duidelijk aangeven hoe je als gemeente van plan bent mensen met lage inkomens te ondersteunen. Niet het aanwezige geld is het probleem maar de bereidheid om het geld hiervoor in te zetten. Armoede is een relatief begrip. In Hollywood ben je arm als je het zwembad zelf moet schoonhouden. Arme tweeverdieners in Dierdonk kunnen zich de huishoudelijke hulp nog maar twee uur per week veroorloven en Rijpelbergers zijn arm te noemen als er niet iedere dag een warme maaltijd te genieten valt. Onlangs is de dunne armoedenota van de wethouder van Sociale Zaken verschenen en de Helmondse Politiek heeft hierop flinke kritiek. Zelfs de coalitiepartijen, CDA en VVD, vinden het, als we de verslaggeving in het ED mogen geloven, een mager rapport dat bovendien wel erg laat verschenen is. Ontijdig, onvoldoende en onvolledig zijn dus de sleutelwoorden die dit rapport meekrijgt. Met name de kritiek van het CDA en de VVD is niet geheel terecht. Beide partijen domineren al honderd jaar de Helmondse politiek en als zij in het verleden slagvaardiger geweest waren dan had Helmond, met haar duizend armoedegezinnen, nu al jaren een armoedebeleid dat recht doet aan de problematiek die nu voorhanden ligt. Een geval van prioriteiten, van de pot verwijt de ketel, of van boter op het hoofd?

 Posted by at 12:55

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)