feb 012008
 

Heel recent hebben we in de regionale kranten kunnen lezen over de grote (financiële) problemen van diverse kerken. Ook in onze parochie is dit een onderwerp van permanente zorg.
Binnenkort worden alle parochianen weer benaderd voor de jaarlijkse kerkbijdrage. Uw bijdrage is heel hard nodig want in financieel opzicht lijkt het opnieuw een heel moeilijk jaar te gaan worden.

Uw bijdrage is geheel bestemd voor  onze eigen parochie.
En zoals u weet bestaan de enige inkomsten van de parochie uit bijdragen van parochianen. Daarom vragen wij u wederom een financiële bijdrage om het werk in de parochie mogelijk te maken, want onze kerk is van blijvende waarde.
• De kerk is de plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is iets van blijvende waarde. • De kerk is vaak letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad of in het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk een houvast in het leven.
Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.
• De kerk is ook voor mensen die geen speciale binding met onze kerkelijke gemeenschap hebben een plek van ontmoeting en inspiratie. We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk, en voor momenten van rouw en verdriet.

Kerkbalans, daar geef je voor!
Als christenen en kerkelijk meelevenden willen wij dat dit alles behouden kan blijven en we dit kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Uw bijdrage aan Kerkbalans 2008 is daarom hard nodig, want die maakt het mede mogelijk dat onze parochie haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Dat is van waarde. Van blijvende waarde!

Vieringen
BROUWHUIS:
Eucharistieviering op zondag om 09.30 uur, voorlopig op donderdag geen eucharistieviering.

RIJPELBERG:
Eucharistieviering op zondag om 11.00 uur, eucharistieviering op donderdag om 19.00 uur.

Bereikbaarheid
Pastorale zorg: In dringende gevallen (ziekenzalving, uitvaart) kunt u contact opnemen met pater Benjamin Mobiel: (06-5085 7027).

Misintenties:
Opgeven aan het Parochiesecretariaat, tel. 511 394.
Postadres : Rector Heuvelsstraat 2 5704 AN Helmond E-mail: parochie.brouwhuis-rijpelberg@hetnet.nl
Website:home.hetnet.nl/~parochie.brouwhuis-rijpelberg

Kerk-/gezinsbijdrage Giro 1917282
Rabobank 12.10.64.816 ten name van Parochie Brouwhuis-Rijpelberg, Helmond.

Kerktaxi
Alleen voor de wijk Rijpelberg. Liefst bellen vóór zondag, telefoonnummer 0492-512 589
(in speciale gevallen zondag tussen 09.30 en 10.00 uur).

 Posted by at 12:39

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)