sep 082007
 

Bureau Halt en politie zetten jeugd aan het denken
Bureau Halt en de politie werken samen om beginnende jeugdcriminaliteit aan te pakken. De politie verwijst jongeren door naar bureau Halt als ze in aanmerking komen voor een alternatieve straf.
Ook kinderen jonger dan twaalf jaar kunnen een doorverwijzing naar bureau Halt krijgen.
Het is een vrijwillig aanbod voor ouders om ondersteuning te krijgen bij bespreking van het gepleegde feit met hun kind. In Helmond-Oost verwees de politie dit jaar van januari tot en met augustus 23 jongeren door naar Halt, waarvan een aantal kinderen jonger dan twaalf jaar.

Werkwijze
De buurtbrigadier of politieagent stemt met de ouders en het kind af hoe medewerking wordt verleend aan een alternatieve straf. Vaak zijn ouders blij met de ondersteuning en handreiking van Bureau Halt. Alle betrokkenen gaan onder begeleiding van Bureau Halt aan de slag met een aanpak op maat. Kinderen tot twaalf jaar krijgen te maken met een zogenaamde Stopreactie. Jongeren tussen de twaalf en achttien jaar krijgen te maken met een alternatieve strafafdoening. Stopreactie < 12 jaar
De Stopreactie is een lichte vorm van opvoedingsondersteuning aan ouders van kinderen onder de twaalf jaar. De politie verwijst kinderen voor een Haltwaardig delict (kleine criminaliteit) door naar Bureau Halt. Denk bij kleine criminaliteit aan vernielingen, graffiti spuiten, vandalisme en vuurwerkovertredingen. In tegenstelling tot jongeren boven de twaalf jaar kunnen kinderen tot twaalf jaar niet strafrechterlijk worden vervolgd. Weigeren ouders mee te werken, dan zijn hier geen consequenties aan verbonden. Excuses aan het slachtoffer en/of het vergoeden van de schade zijn belangrijke onderdelen van de STOPreactie.

Haltafdoening 12-18 jaar
De Haltafdoening is een pedagogische maatregel voor jongeren tussen de twaalf en achttien jaar die een Haltwaardig delict (kleine criminaliteit) hebben gepleegd.
De politie verwijst deze jongeren door naar Halt. De criteria voor een Haltafdoening zijn dat het moet gaan om kleine criminaliteit en dat het jongeren tussen de twaalf en achttien jaar betreft die voor het eerst met de politie in aanraking komen. Het accent ligt op het weer goed maken door onder andere excuses aan te bieden, te werken (bij voorkeur bij de benadeelde) en de eventuele schade te vergoeden.

Nadenken over gedrag
Bureau Halt en de politie vinden het belangrijk dat kinderen de gevolgen van hun gedrag leren overzien en verantwoordelijkheid leren nemen voor de gevolgen van hun keuzes.  Vaak gedragen kinderen en jongeren zich crimineel of ongewenst als ze gedronken hebben of als ze samen met een groep optrekken. In Helmond-Oost is dit niet anders dan in de rest van het land. Voorbeelden van het afgelopen jaar in de wijken Rijpelberg, Brouwhuis en Dierdonk: graffiti, winkeldiefstal, vernielingen, brandstichting en diefstal van weg- en straatmeubilair.
Ook pesten via het internet vindt steeds vaker plaats. Bureau Halt biedt daarom basisscholen aan om een ouderavond over ‘Veilig online’ te verzorgen. Ouders krijgen tips en het verzoek om meldingen over internetmisbruik door te geven aan de politie. Basisscholen kunnen voor dit aanbod contact opnemen met bureau Halt.

Meer informatie
Wilt u meer weten over Bureau Halt? Kijk dan op:
www.haltoostbrabant.nl
of bel naar 040-2464604.
U kunt ook contact opnemen met de buurtbrigadiers van politie Helmond Oost, tel. 0900-8844. Via de website  www.politie.nl  vindt u bij Politie Brabant Zuid-Oost welke buurtbrigadier in uw wijk werkt en hoe u deze kunt bereiken.

 Posted by at 19:12

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)