okt 082007
 

 bbbbbbbbbb.JPG

Op 8 september hadden we met Scouting Rijpelberg onze jaarlijkse overvlieg activiteit. Tijdens deze feestelijke activiteit nemen de oudste kinderen van alle groepen afscheid van hun huidige groep en worden zij verwelkomd in hun nieuwe groep.
De oudste Bevers (5 tot 7 jaar) vliegen over naar de Welpen en Kabouters (7 tot 11 jaar). De oudste Welpen en Kabouters vliegen weer over naar de Verkenners en Gidsen (11 tot 14). De Gidsen en Verkenners vliegen op hun beurt over naar de Sherpa’s en Rowans (14 tot 17) en die vliegen weer over naar de Pivo’s (16 +).
Mocht u de draad nu kwijt zijn geen nood, het klinkt veel moeilijker dan het is. De dag begon ’s middags om twaalf uur met een groot aantal roulatiespelen. In competitieverband moesten onze leden in kleine groepjes allerlei leuke activiteiten volbrengen. Dingen als verkleedklerenrace, touwbrug lopen, koekjes sjoelen, popcorn bakken, ballen werpen, en nog vele andere leuke activiteiten stonden op het programma. Om drie uur begon het uiteindelijke overvliegen. Continue reading »

 Posted by at 23:50
okt 082007
 

Varen met de waterengel is meer dan een pleziertochtje.
er in een huis-aan-huis krant een bericht dat er een rondvaart gemaakt kon worden in- en rond Helmond / Brouwhuis. Dat leek op een goede grap, en veel mensen vroegen zich af wat er nu zo bijzonder was aan een vaartochtje in Helmond. De rondvaartboot heette De Waterengel en zou in september elke zondag in Brouwhuis aan de kanaalkade liggen, ter hoogte van het Mulo honkbalveld. De Waterengel blijkt een onderneming te zijn van het Helmondse kunstenaarsinitiatief Stichting Schip, in de personen van Jan Kersten en Corry Smolders. Jan was vroeger opbouwwerker voor de jeugd, en Corry is kunstenares. Continue reading »

 Posted by at 23:45
okt 082007
 

Beste buurtbewoners, hier weer een berichtje van uw BPP.
Zoals u allemaal wel heeft gezien, zijn de borden “ATTENTIE BUURTPREVENTIE” inmiddels geplaatst op de plekken die in overleg met politie daarvoor uitgekozen zijn. Uiteraard zijn we hier zeer trots trots op. Vanaf 1 september a.s. heet ons project officieel ”DOLIWOOD”. De bedenker van deze naam wil niet genoemd worden, maar we bedanken hem daarvoor. Als u even kijkt dan verwijst de naam naar Drenthehof – Overijsselplantsoen – Limburghof, en wood uiteraard naar de bossen en het groen waarin we leven. Graag vernoemen we echter ook Mw. Janssen, Drenthehof 54. Zij had de naam “De Buurtvleugels”, bedacht. Helaas is die het niet geworden, maar we bedanken haar van harte voor de moeite.
Er zijn in onze buurt nogal wat nieuwe mensen komen wonen, die we vanaf deze plaats van harte welkom heten, in de hoop dat ze zich thuis zullen voelen.  We zullen zo snel mogelijk contact met hen opnemen. Nieuwsbrief no. 3 is uit, en die zal iedereen inmiddels wel ontvangen hebben, is dit niet zo, laat het dan even weten. Dan verwijzen we u nog naar de site die vanaf 1 september een feit is, en waar u van alles  kunt vinden over ons project. Naar aanleiding van de laatste nieuwsbrief die is uitgegeven door ons buurtpreventieproject, willen we de bewoners die gehoor hebben gegeven aan een paar kleine oproepjes, b.v. het verwijderen van puin en containers in de brandgangen, even laten weten dat de buurt dit erg waardeert. Onze dank daarvoor. Het gaat toch om onze eigen buurt, en goed voorbeeld doet wellicht goed volgen.
Op 27 oktober a.s. laten we onze kinderen op een wel heel  bijzondere wijze kennis maken met Buurtpreventie. Er zal dan een kleine halloweentocht,  voorafgegaan aan een knutselmiddag plaatsvinden. Het beloofd spannend te worden. Wij willen u erop wijzen dat wij open staan voor uw mening, en dat u zeker de website eens moet bezoeken die inmiddels zeer uitgebreid is, en waar u veel informatie kunt vinden m.b.t. leefbaarheid. www.doliwood.nl
De werkgroep BPP / Doliwood.

 Posted by at 23:41
okt 082007
 

Vanaf oktober 2007 gaat MEE Zuidoost Brabant samen met Rijschool Jan de Wit de cursus ‘Bromfiets pluspakket’ geven aan mensen die ondersteuning nodig hebben bij het leren en zich goed willen voorbereiden op het halen van het bromfietscertificaat. De cursus vindt plaats bij MEE, locatie Helmond, Baroniehof 169a. De lessen zijn één keer per week op donderdag van 16.45 tot 18.00 uur. En de studiebegeleiding is één keer per twee weken op maandag van 16.45 tot 18.00 uur. Ook jonge mensen met een (licht) verstandelijke beperking willen vanaf hun 16e op een bromfiets of brommobiel rijden. Zij moeten dan wel in het bezit zijn van een Bromfietscertificaat. Het bromfiets/ brommobielexamen is pittig en vraagt een goede begeleiding. Jonge mensen die ondersteuning nodig hebben bij het leren, vinden de voorbereiding vaak moeilijk. De cursus ‘Bromfiets pluspakket’ is daarom afgestemd op jongeren met een beperking. Continue reading »

 Posted by at 23:38
okt 082007
 

Al lang voordat er een groene container bestond compostiseerde ik al mijn groenafval. Dat was heel eenvoudig. In een hoekje van de tuin had ik een speciale bak staan waar ik het aan de bovenkant inkieperde en onder in de bak schepte je van tijd tot tijd compost eruit die ik gebruikte voor bemesting van mijn tuin. Tja en toen kwam de overheid met de groene bak. Ik was verplicht er één te nemen en erger nog, er voor te betalen. Mijn eigen bak heb ik toen maar opgeruimd. Zo koos ik ook ooit om te gaan wonen in een wijk waar duurzaam met energie werd omgegaan. Ik ging mijn woning verwarmen met restwarmte van een elektriciteitscentrale. Tja, en toen kwam de overheid. Die bedacht de energiebelasting voor gas en elektriciteit. Voor stadsverwarming werd geen energiebelasting ingevoerd, maar diezelfde overheid stond wel toe, dat de leveranciers van stadsverwarming de energiebelasting om mochten slaan in hun tarief. Dus hoewel ik bewust groen was, werd ik toch financieel gepakt.
Effectief je afval scheiden was vroeger voor mij heel normaal. Metalen bracht ik weg naar de ijzerboer, kleding naar de voddenman en papier werd opgehaald door een vereniging om er de kas een beetje mee te spekken. Maar toen kwam de overheid. Als ik gescheiden mijn afval wil inleveren betaal ik per keer 5 euro, dus zagen we het maar klein en stampen we het in de grijze container. Wat is nu de moraal van al deze belevenissen? Nou heel simpel. Zodra “onze” overheid zich gaat bezig houden met zaken die eigenlijk heel normaal zouden moeten zijn, gaat het geld kosten. En niet eenmalig maar jaar na jaar na jaar wordt het duurder en ga je  als burger meer betalen. Het trieste is, dat dit ook nog gebeurt onder het mom van ‘een beter milieu’. Hoezo een beter milieu. Als je ziet de hoeveelheid vrachtwagens die de hele dag en dan ook nog dag in dag uit al dat afval op- en neer aan het rijden zijn, dan kun je je oprecht afvragen of we wel degelijk werken aan een beter milieu.
De Naald.

 Posted by at 23:36
okt 082007
 

Vanaf 2008 nieuw verdeelsysteem
Ook dit jaar plaatst de gemeente Helmond weer bladkorven in de straten waar veel bomen staan. In totaal komen er van half september tot half december (afhankelijk van de bladval) zo’n 400 stuks te staan.

Medewerking gewaardeerd
Tijdens de herfst stelt de gemeente veel in het werk om het gevallen blad zo snel mogelijk te verwijderen. Daarmee wil ze overlast, zoals gladheid bij regenachtig weer, voorkomen. De gemeente zet daarom extra veegmachines, bladblazers en personeel van aannemers in. Maar de gemeente kan niet overal tegelijk bezig zijn. Ze waardeert dan ook de medewerking van de mensen die zelf de bladeren in hun straat opruimen. Door het plaatsen van bladkorven, helpt de gemeente de inwoners om de bladeren zelf netjes op te ruimen.

Financieel voordeel
Door zelf het blad in uw straat op te ruimen voorkomt u overigens niet alleen overlast en eventueel gevaarlijke situaties. Blad van gemeentelijke bomen, dat anders bij u in de groene container verdwijnt, kan doordat het wordt verzameld in de bladkorven, goedkoper worden verwerkt. Hiermee kunnen dus ook de kosten voor inzameling en verwerking (waar iedereen via de gemeentelijke heffingen aan mee betaalt) worden beperkt.

Nieuwe regels Continue reading »

 Posted by at 23:30
okt 082007
 

Feestdag H. Gerardus Majella
Gerardus Majella werd op 23 april 1726 in Muro bij Napels als zoon van een eenvoudige kleermaker geboren. Zijn vader stierf toen Gerardus 12 jaar oud was, waarna de jongen werd uitbesteed bij een gildebroeder om het vak van kleermaker te leren. Tenslotte vond hij zijn bestemming en trad op 23-jarige leeftijd in als lekebroeder bij de redemptoristen. Hier vervulde hij zonder tegenspraak eenvoudig werk. Hij werkte onder de armen, preekte en ontzegde zich alle luxe.
Gerardus Majella werd gezien als een voorbeeld van nederigheid, gehoorzaamheid en godsdienstigheid. Hij werd bekend om het geduld waarmee hij beledigingen en pijnigingen onderging en om zijn liefdadigheidswerk. Vooral in de laatste drie jaar van zijn leven bleek Gerardus over mystieke gaven te beschikken: regelmatig verkeerde hij in extase, werd op twee plaatsen tegelijk gezien, kon gedachten lezen, deed voorspellingen en verrichtte wonderen. Om half twee in de nacht van 16 oktober 1755 stierf Gerardus, 29 jaar oud. Al snel verspreidde zich een devotie tot deze volksheilige over Europa, mede door de wonderen, die op zijn voorspraak gebeurden. In 1875 werden al 77 wonderen vermeld. Na in 1893 zalig te zijn verklaard, werd hij op 8 december 1904 door paus Pius X heilig verklaard. Continue reading »

 Posted by at 23:23
okt 082007
 

Op ons artikel over het stationsgebouwtje hebben we een klein aantal – allemaal instemmende – reacties gekregen.
Een respondent stelt voor dat de wijkraad de taak op zich neemt om bij het gemeentebestuur erop aan te dringen om noodzakelijke gelden vrij te maken voor behoud/verbetering van deze voor Brouwhuis en Rijpelberg belangrijke plek. Dat zou dan in samenwerking met de PvdA raadsfractie kunnen gebeuren, die daar ook voor gepleit heeft. Dat nu de gemeente jaarlijks met een aanzienlijk bedrag zijn wijk Brandevoortstation sponsort, mag zijns inziens slechts gebeuren als dit in redelijkheid gaat en dus niet ten koste van de andere wijken. Een bestuurslid van de reizigersvereniging ROVER stelt voor om de kaartjesautomaten er in te plaatsen. Die staan nu op ronduit ellendige plaatsen: Met de zon op het scherm, zodat je niets erop kan lezen en in weer en wind. Dat de NS geen haast heeft met verbetering van deze toestand komt waarschijnlijk omdat binnen afzienbare tijd de OV-chipkaart wordt ingevoerd, waarbij de huidige automaten sowieso vervangen moeten worden. Ook stelt het bestuurslid voor om het gebouwtje als verwarmde wachtruimte te gebruiken, met cameraregistratie en een bijbehorende monitor in het naburige politiebureau. Ook busreizigers kunnen er in wachten en zo wordt de aansluiting tussen trein- en busvervoer aangenamer gemaakt. Na de avondsluiting van het bureau kan het gebouwtje door de agenten gesloten worden. De automaten moeten dan wel toegankelijk blijven voor de reizigers en kunnen onder het afdak naast de deur geplaatst worden. En het zou voor Rijpelberg een uitkomst zijn als een fietsenmaker er zich in zou vestigen.
De redactie

 Posted by at 23:21
okt 082007
 

Onder de leiding van het SWH zijn enkele vrijwilligers vanuit diverse verenigingen in de Rijpelberg met deze actie gestart.
Wat houd het nu in?
Er zijn mensen in onze wijk die ergens goed in zijn en dit wel samen met iemand anders willen doen. Maar wie is die iemand anders en hoe kom je met elkaar in contact. Juist dat zijn nu obstakels om die andere te gaan zoeken. Nu dat zoeken willen we eenvoudiger maken. We willen een verzameling aanleggen van mensen die wel iets met iemand anders willen doen. Samen borduren, aquarelleren je kunt eigenlijk niet bedenken wat mensen allemaal samen willen doen. Via die database (verzameling van gegevens) willen we deze mensen met elkaar in contact brengen (linken). Wilt u meewerken aan dit linken neem dan contact op met SWH via de Brem.
Dat kan door te mailen naar ingrid.boesten@swhhelmond.nl of renie.groenendal@swhhelmond.nl.
Zoekt u iemand om samen een hobby uit te voeren dan kunt u ook met hen contact opnemen. Ook zullen er door de vrijwilligers vragenlijsten uitgedeeld worden. Het is niet de bedoeling dat u van de vereniging van hen lid wordt of dat u de activiteiten in de Brem gaat uitvoeren. Het mag wel, het is niet de opzet. Wij willen enkel de contacten opzetten. Daarna bent u zelf aan de beurt. In de komende Hofkompassen zult u meer van dit project vernemen.
Pierre Verheijen
WVR

 Posted by at 23:19
okt 082007
 

Het valt niet mee voor starters op de huidige huizenmarkt! Woningen zijn ongekend duur geworden door een combinatie van factoren.
Door de overheid is na de oorlog het eigen woningbezit sterk gestimuleerd, dat ging bijvoorbeeld via de fiscaal gesubsidieerde aftrek van hypotheekrente, en via z.g. premiekoopwoningen. Door die (aftrek)subsidie werd een eigen woning betaalbaar en interessant voor velen, inmiddels zo’n 60% eigen woningbezitters! Ook werd gaandeweg steeds duidelijker dat een eigen woning een zeer goed renderende en betrouwbare belegging is. Want bij verkoop werd een steeds grotere winst gerealiseerd, waarmee steeds luxer en ruimer gewoond kan worden. Toen de top van de gemiddelde koopprijs in zicht leek na een forse dip begin jaren 80 toen de rente piekte naar ruim 13%, werd het inmiddels steeds meer gebruik dat ook vrouwen hun mannetje stonden waardoor 2-verdieners dus steeds meer konden financieren. Continue reading »

 Posted by at 23:14
okt 082007
 

Soms, maar helaas te weinig, lees je ze wel eens in de plaatselijke nieuwsbronnen: leuke initiatieven van onze gemeenteraadsleden. Het aardige bericht wordt dan ingeleid door statements die iedereen al lang weet, te vaak gehoord heeft en door de kopstukken en “gepensioneerde” lokale toppers, maar al te graag, zelfs tot vervelens toe, aangehaald worden. Wijsheden waar tot op heden bijster weinig mee gedaan is. “De raad moet meer smoel krijgen.” We willen debat, strijdlust en dynamiek. Helemaal mee eens. De initiatiefnemers stellen dan ook voor om dat manco op te lossen via een hedendaags recept: laat de raadsvergaderingen voortaan live zien via internet. We kunnen naar de maan, dus dit moet technisch gezien, haalbaar zijn. Voor een aantal sterke leden van onze raad zal dit een prima middel zijn om de Helmondse bevolking te laten zien dat er wel degelijk tegenspel en weerstand geboden, initiatief genomen, en beleid gemaakt wordt door de onze raad. Dat er wel degelijk gevochten wordt om snode plannen van het college te torpederen of in ieder geval te vertragen. Ook voor de nieuwe raadsnestor in de raad zal dit een uitstekend podium kunnen worden om zijn talenten aan het volk te tonen, want niet voor niets luidt zijn motto: “De raad moet meer gezicht krijgen.” Aan dit interessante en goede idee kleven natuurlijk ook forse nadelen. De zwakke broeders in deze club en die zijn er volgens goed ingelichte kringen helaas ook, zullen dit initiatief niet met applaus en open armen ontvangen. Want ze moeten nu, als de microfoons open staan en de camera’s draaien, hun strategie van horen, zien en zwijgen, in moeten gaan ruilen voor actief en ter zake deskundig meedoen. Ook zij zullen hun huiswerk moeten maken, willen ze niet afgeschilderd worden als leden van de partij van de passiviteit. Vooral zij moeten laten zien dat ze niet alleen in de raad zitten voor de borrel, de barbecue, de seizoenkaart van Helmond Sport en de leuke centjes. De Helmondse raad beslist binnenkort of zij kan instemmen met dit voorstel. Ik verwacht echter dat dit voorstel het niet zal gaan halen, want door de mand vallen is niet erg, maar afgaan voor het oog  van het volk is uiterst pijnlijk.
J.E. Haer

 Posted by at 23:11
okt 082007
 

De eerste stap in de verbetering van de kwaliteitszorg van Savant is met succes afgerond.
De HKZ certificering controleert hoe de kwaliteit in een zorgorganisatie is geregeld en wordt geborgd. Het idee achter het certificaat is dat het bewijst dat cliënten bij een gecertificeerde organisatie op de kwaliteit van geleverde diensten kunnen vertrouwen.
TNO Certification heeft bij Savant de toets voor de eerste fase afgenomen, de zogenaamde opstapfase. In juli 2007 heeft het bedrijfsonderzoek plaatsgevonden. Continue reading »

 Posted by at 23:09
okt 082007
 

 aaaaaa2.jpg

De maand oktober staat traditiegetrouw in het teken van dierenliefde en diervriendelijkheid. Twee begrippen die zoveel zeggen en toch erg persoonlijk zijn. Want hoe ver ga je in je dierenliefde. En hoe ver ga je met een dier dat niet eens van jezelf is?

Gevleugelde vrienden
Een aantal weken geleden kwam er bij ons iemand in de praktijk met een kauw. Deze vogel was in haar tuin beland en kon niet meer vliegen. Gelukkig was de kauw in de goede tuin beland, want zijn nieuwe eigenaar wilde alles doen om hem er doorheen te krijgen. Bij onderzoek bleek de kauw een gebroken vleugel te hebben. Het betrof een open breuk, waarbij de botten ter hoogte van de breuk door de huid naar buiten staken. Al met al een moeilijk probleem, omdat ook nog eens niet bekend was hoe lang de breuk al bestond. Onder narcose plaatsten we de botdelen tegen elkaar en werd de vleugel gespalkt. Met een verband om zijn vleugel mocht de kauw mee naar huis. Continue reading »

 Posted by at 23:02
okt 082007
 

Voeding uit blik en ander kant-en-klaar voedsel voor honden is in het algemeen uitstekend. Het lijkt wel aantrekkelijk om een hond vers voedsel te eten te geven, maar in de praktijk is dit zeker niet eenvoudig, als er tenminste verantwoorde voeding gegeven wil worden. Om te beginnen is het moeilijk om precies de juiste verhouding van eiwitten, vetten en koolhydraten in het voedsel te hebben. En wat zeker niet is te bepalen, zijn juiste hoeveelheden vitamines, mineralen en sporenelementen. Daarbij moet ook nog worden gedacht aan het feit dat van een groot aantal vitamines niet alleen te weinig kan worden gegeven, maar ook te veel met al even desastreuze gevolgen voor de hond. De hond is van oorsprong een carnivoor (vleeseter) hoewel hij door zijn eetgedrag en de eeuwenlange domesticatie zich meer gedraagt als een omnivoor (alleseter). De kalkhuishouding van ons huisdier is een heel ingewikkeld. Continue reading »

 Posted by at 22:59
okt 082007
 

aaaaaa1.jpg

De herfst is weer begonnen, het weer wordt kouder en natter, en dat is overal aan te merken. Vooral in het bos, de bladeren en takken vallen weer naar beneden .
Als je er van houdt en een beetje om je heen kijkt , vooral bij en rond de bomen vallen deze “sieraden” meteen op. Soms spier-wit of felgeel en als je een beetje geluk hebt de overbekende Vliegenzwam, rood met witte stippen. Er zijn ontelbare soorten en ze werden vroeger vaak geassocieerd met sprookjes en duivels of bosgeesten. Denk maar aan de bekende Heksenkring, Drakenbloedzwam en het Elfenbankje. Of aan Satansboleet en de Dodemansvingers. Als je ze niet herkent is dat geen ramp, het zijn er teveel en sommige soorten komen niet overal voor. Enkele bekendere soorten zijn vaak te herkennen aan de vorm, kleur of de geur. Continue reading »

 Posted by at 22:53
okt 082007
 

Vrijdag 16 november muziek Robert Valter
Na het succes van vorig seizoen komt Rober Valter weer bij ons met o.a. liedjes van Jacques Brel en Franse chansons. Hij wordt wederom bijgestaan door Jasper Teule op contrabas en Andre Vrolijk op accordeon.
Aanvang 20.30 u.,entree .12,50
Zondag 18 november amateurdansconcours Blinkers Dynamisch maar ook lyrisch, mooi maar uitbundig dat is BLINKERS. Na succesvolle edities voorgaande jaren speelt BLINKERS dit jaar weer in het Annatheater. Een dansvoorstelling waarbij je  alle mogelijke dansstijlen mag verwachten, van klassiek tot streetdance en van kleine pareltjes van dans tot heuse choreografieën. Speciaal gedanst door amateurs uit de regio Zuid-Oost Brabant.

Vrijdag 23 november toneel Continue reading »

 Posted by at 22:46
okt 082007
 

aaaaaa.jpg

OPENBARE BASISSCHOOL DE STRAAP VIERT HAAR 25-JARIG JUBILEUM
In 1982 startte de Straap in de wijk Rijpelberg, met Loek van Poppel als directeur en Gerlaine van Dijk als leerkracht. De start werd gemaakt met 12 kinderen en de school werd gehuisvest in het schoolgebouw van de Torelaar, nu dependance van de Rakt. Na een jaar was het nieuwe gebouw klaar en verleende de Straap op haar beurt weer onderdak aan de Montessorischool. Nu, 25 jaar later, staat de school als een huis en heeft een eigen plek veroverd in de wijk Rijpelberg. Een bijzondere school waar kinderen, ouders en personeelsleden van vele verschillende culturen elkaar treffen.
Het 25-jarig bestaan van de Straap wordt uitbundig gevierd in een feestweek die duurt van 15 t/m 19 oktober. In het kort ziet het programma er als volgt uit: Continue reading »

 Posted by at 22:36
okt 082007
 

tienerhuis4.jpg

Meiden opgelet: Cursus streetdance / breakdance!
Tijdens de meidenavond in het Tienerhuis in de maanden november en december kun je meedoen aan de cursus streetdance / breakdance.Totaal zijn het 7 lessen van 6 november t/m 18 december van 19.30 tot 20.30 uur in het Tienerhuis. Deelname is gratis. Inschrijven tijdens de meidenavond op dinsdag van 18.30 tot 20.30 uur bij Meta of Jolanda. Meer info? Bel even naar het Tienerhuis 0492-556957.
Kookproject voor bewoners Zorg- en wooncentrum Rivierenhof.
Na 2 succesvolle jaren gaan we nu voor de 3de keer koken voor de bewoners van woon- en zorgcentrum Rivierenhof in Brouwhuis. We gaan allerlei hapjes maken en dat doen we op 3 woensdagmiddagen, namelijk 31 oktober, 7 en 14 november. We beginnen om 14.00 uur in het Tienerhuis en als de hapjes klaar zijn gaan we ze persoonlijk naar de bewoners brengen. Wil je meedoen? Bel dan even naar het Tienerhuis en vraag naar Meta. Let op: er kunnen maximaal 6 jongeren (12 t/m 17 jaar) meedoen.

Wie doet er mee met de cursus cajon & djembee?

Vanaf donderdag 1 november kun je een cursus djembee komen volgen in het Tienerhuis. De djembee is een Afrikaans instrument, en valt onder de catogorie percussie, want je bespeelt hem met je handen.Tijdens de lessen leer je de djembeenoten, de handtechniek en speel je al snel de leukste Afrikaanse en Braziliaanse ritmes. Continue reading »

 Posted by at 22:25
okt 082007
 

aaaaaaaa2.JPG

Nu de zomervakantie al weer even voorbij is en de kinderen weer een beetje gewend zijn aan het schoolritme is het nu een mooie tijd om te gaan kijken naar een leuke hobby of sport.
Wij houden daarom tot aan de herfstvakantie wekelijks kijklessen voor iedereen die eens wil zien wat de Twirlsport nu allemaal inhoudt. Twirlen is een hele leuke en gevarieerde sport die de leuke sporten als Majorette, Ballet, Turnen, Ritmische Gymnastiek en tegenwoordig ook Streetdance met elkaar combineert. De basis van het twirlen, ballet, turnen en dansen leer je van de deskundige leiding. Onze vereniging heeft drie gediplomeerde trainsters die al vele jaren ervaring hebben in deze sport. Continue reading »

 Posted by at 22:24
okt 082007
 

Het autoverkeer draagt bij aan ons milieuprobleem. Als automobilist kunt u toch iets doen: een zuinige rijstijl toepassen (zie www.- hetnieuwerijden.nl) en de auto selectief gebruiken. Speciaal voor de korte ritten (tot 7 km) loont het erg om de auto te laten staan en te voet of op de fiets te gaan. Hier is een duwtje in de rug voor opstappers.
Drie fietssmoezen ontmanteld
Wat is er nou lekkerder dan in je auto naar je werk te gaan? Muziekje aan, beetje mijmeren over de dag, lekker relaxed door het landschap rijden, nog relaxter, nog relaxter: stilstaan, file. Oké, da’s minder. En ja, een parkeerplekje bij het werk is ook steeds lastiger te vinden en het is natuurlijk vervelend dat benzine zo duur is. Misschien is fietsen toch zo gek niet. Sommige mensen bedenken van alles om niet te fietsen, maar vaak zijn het smoezen. Continue reading »

 Posted by at 22:12
okt 082007
 

De Helmondse PvdA-fractie heeft haar reactie op de collegebegroting 2008 gepresenteerd. De fractie is tevreden met de plannen, maar wil ook wel op korte termijn resultaten zien.
Met name op het gebied van de onderwijshuisvesting hoopt de PvdA dat maatregelen snel tot resultaat leiden. De noodlokalen moeten vervangen worden door kwalitatief goede gebouwen. Ook de realisatie van een Wijkhuis Brede School in Helmond West wordt door de partij als een prioriteit genoemd, evenals de bestrijding van de werkloosheid. In dat kader passen ook de wensen van de partij om meer bedrijven naar de stad te halen en zo banen te creëren, en om de schooluitval van jongeren te beperken. Ook een versnelde uitvoering van het centrumplan draagt bij aan een verdere verbetering van de Helmondse arbeidsmarkt. Zo komen er op termijn structureel 700 banen bij. Reden voor de PvdA om het idee te lanceren om nu alvast te starten met de uitbreidingsplannen rondom het postkantoor aan de Watermolenwal.
De PvdA legt traditiegetrouw ook bij de komende begrotingsbehandeling veel nadruk op sociale aspecten in wijken en buurten. Zo wil men dat er binnen afzienbare termijn buurtbeheerders worden ingezet in Helmond Oost en in Rijpelberg/Brouwhuis. De PvdA ziet met zorg de leefbaarheid in deze wijken achteruitgaan en wil snel concrete maatregelen. De proef met het gratis openbaar vervoer, een initiatief van de PvdA, blijkt zeer succesvol. De fractie wil dan ook dat die proef uitmondt in een permanente regeling. Tot slot wil de PvdA dat de vrijwilligersvergoeding eindelijk voor meerdere jaren wordt ingevoerd en dat Berkendonk gratis toegankelijk blijft en dat er vaart in de herstructurering binnenstad gehouden wordt.
Namens de fractie Chris Davies
Fractievoorzitter PvdA Helmond

 Posted by at 22:09
okt 082007
 

Iedereen vergeet wel eens wat!
Iedereen vergeet wel eens wat. Meestal is er niets ergs aan de hand. En toch blijf je je ongerust maken. Dan is het belangrijk om na te gaan of er iets aan de hand is. Bij vergeetachtigheid heb je soms de neiging om te denken aan een beginnende dementie. Vergeetachtigheid kan echter ook worden veroorzaakt door het overlijden van een partner, spanningen,lichamelijke oorzaken en medicijngebruik.
Het geheugenspreekuur Dit spreekuur is er voor iedereen die vragen of twijfels heeft over vergeetachtigheid bij zichzelf of bij iemand in zijn/haar omgeving. Dus niet alleen voor ouderen, maar zeker ook voor mantelzorgers.
Wat kan men op het spreekuur voor u doen?
– een luisterend oor bieden voor uw persoonlijke vragen
– informatie en voorlichting geven over het geheugen en vergeetachtigheid,
– tips of adviezen geven,
– de mogelijkheid bieden om direct eenvoudige geheugentest te doen,
– behulpzaam zijn bij mogelijke verwijzing indien u dat wenst.
Het spreekuur is gratis en voor iedereen toegankelijk Elke dinsdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur kunt u terecht in het kantoor van de Stichting Welzijn Ouderen Helmond.

Basiscursus Vrijwillige Thuiszorg voor vrijwilligers

In de praktijk wordt u als vrijwilliger in de thuiszorg met een groot aantal verschillende situaties geconfronteerd, situaties die een beroep doen op wat u zowel praktisch als theoretisch in huis hebt. Continue reading »

 Posted by at 21:48