jun 062007
 

straap-juni-2007.jpg

Quincy Janssen (11) van basisschool de Straap in Helmond-Rijpelberg heeft op vrijdag 25 mei de quiz van Schooltv-weekjournaal gewonnen. Quincy uit groep 7 was gekozen voor deelname aan de nieuwsquiz omdat hij een woordspel had gewonnen. En ook in de quiz wist Quincy met al zijn nieuwskennis zijn tegenstander, Jony uit groep 8 van een school uit de omgeving van Hilversum te verslaan. De hele week zijn de leerlingen uit groep 7 bezig geweest met actueel nieuws om Quincy goed voor te bereiden.
Op die vrijdagochtend keken de groepen 5 t/m 8 met spanning naar de live-uitzending op Nederland 3.

 Posted by at 22:34
jun 062007
 

De Algemene Rekenkamer, de onafhankelijke controlewaakhond van het rijk, heeft onderzoek gedaan naar de tarieven die gebruikers van stadsverwarming moeten betalen. Door de Wijkraadvereniging Rijpelberg wordt al jaren geroepen dat de tarieven veel te hoog zijn ten opzichte van de woningen die op gas gestookt kunnen worden. Hieronder treft u cursief aan de letterlijke tekst uit het rapport van de Algemene Rekenkamer.
Conclusies en aanbevelingen.
De hoofdconclusie van ons onderzoek is dat de tarieven voor stadsverwarming niet onafhankelijk en objectief tot stand komen en dat onafhankelijk toezicht hierop ontbreekt. Daardoor hebben afnemers van stadsverwarming geen garantie dat ze niet duurder uit zijn dan wanneer zij via een eigen gasaansluiting in hun energievoorziening hadden kunnen voorzien.
Wij baseren deze hoofdconclusie op de volgende drie deelconclusies van ons onderzoek: Continue reading »

 Posted by at 22:30
jun 062007
 

boerenmert-juni-2007-1.jpg

27 mei (eerste pinksterdag)  was het weer zover, de Boeremèrt. Alleen had de mert deze keer een bijzonder tintje, het was de 25e keer dat er eentje gehouden werd en dat wilde men niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom was er een extra scala aan bezienswaardigheden.
Van dorsvlegels tot miniatuurkermis en van oude ambachten tot oude tractoren. Zoals gewoonlijk liepen de “notabelen” van Brouwhuis weer door de straten. Er was er een bij die je niet vaak ziet op de Boeremèrt: Burgemeester Fons Jacobs was eregast, en hij kreeg een echte boereknapzak kado. Daarna maakte hij met enkele notabelen een rondje over de mert. Het showelement “Doemarwa”uit Bakel was weer present, evenals harmonie Amicitia.Ook waren er de voormalige Hansworsten, die nu onder de naam Tweede Hanssen optraden, alsmede  “Hans G”. De Belgische soepverkoper Leo liet het publiek genieten van zijn goochelkunsten en riep steeds: “Ik ben Leo, ik ben een Belg maar niet dom”.
Om een uur of twee werd er een optocht gehouden door alle muzikale en andere artistieke gasten van de mert. Dat was een schot in de roos. Voorop liep de bekende dorpsomroeper van Paassen die als vanouds brulde dat de weg vrijgemaakt
moest worden. Continue reading »

 Posted by at 22:18
jun 062007
 

Dit jaar bestaat wijkcentrum De Brem 25 jaar. De Stichting Welzijn Helmond (SWH) wil dit in samenwerking met verenigingen en organisaties  uit Rijpelberg  gaan vieren op zaterdag 1 september 2007.
Wij hebben deze dag uitgekozen om samen met alle bewoners van Rijpelberg en hun familie dit te vieren van  12.00 uur tot 17.00 uur
U bent bij deze dan ook uitgenodigd en van harte welkom in en rondom De Brem.
Er zijn die dag  kinderactiviteiten en kramen waarop de verenigingen en organisaties  uit heel Rijpelberg zich kunnen presenteren.  Ook is er deze dag muziek en zijn er enkele optredens. Omdat we nog bezig zijn met de organisatie kunnen we u helaas op dit moment nog niet een gedetailleerd programma voorleggen, maar ga er maar vanuit dat er er van alles te doen en te zien is.  In het Hofkompas van juli hopen we u meer te kunnen vertellen.
De verenigingen krijgen nog afzonderlijk een bericht om zich in te schrijven als ze mee willen doen.
Mochten wij onverhoopt uw vereniging vergeten, bel dan even op dinsdag of donderdag Ingrid Boesten  of Johan Kloft  tel 510690 en vraag alsnog om een inschrijfformulier.

 Posted by at 22:17
jun 062007
 

Op zaterdag 7 juli 2007 gaat de 45e Kennedymars van start in Someren. De wandelaars starten om 22.00 uur en wandelen vervolgens door de directe omgeving van Someren.

Onderweg worden een tiental posten aangedaan, waarbij wordt gescand en waarbij eten en drinken wordt verstrekt. De wandelaars moeten uiterlijk zondag om 18.00 uur weer binnen zijn. Langs de hele route zijn diverse activiteiten en festiviteiten georganiseerd. Voor belangstellenden:  In de nacht van 7 – 8 juli  zal de mars door Brouwhuis lopen tussen 2 en 7 uur.

De route door Brouwhuis is als volgt:
Vossenbeemd, Rivierensingel-Griftstraat
fietspad, Middenloop,voetpad over brug, fietspad, Bruhezerweg, Peeleik, Brouwhuis De Loop, Rivierensingel, Peeleik, Kloostereindweg, fietspad  (tunneltje) Maisdijk.

 Posted by at 22:16
jun 062007
 

In een diervriendelijke tuin met voldoende beschutting, voedsel en water voelen vogels en vlinders zich goed thuis. Een bijkomend voordeel daarvan is dat u minder last zult hebben van ziekten en plagen.
Deze komen in een natuurrijke tuin weinig voor.
Op de site van www.milieucentraal.nl onder de rubriek “Tuinieren” en bij “Laat uw tuin leven” of “Natuurrijk tuinieren” staan praktische tips en adviezen die eenvoudig uit te voeren zijn.

Het gaat om de vijf groene vingers, een tip voor elke vinger van uw hand:
1.    Plant een boom
2.    Plant een struik
3.    Maak een bloemenborder
4.    Breng water in de tuin
5.    Creëer extra voorzieningen voor dieren Continue reading »

 Posted by at 22:15
jun 062007
 

De normale lichaamstemperatuur van katten licht rond de 38° Celsius.’s Avonds is de temperatuur iets hoger en ’s nachts iets lager.
Jonge katjes hebben een iets hogere temperatuur dan volwassen katten. Het is belangrijk dat u de temperatuur van uw kat kunt opmeten, zodat u als u denkt dat uw kat ziek is, kunt constateren of er sprake is van verhoging of niet. Bij de meeste besmettelijke ziekten die een kat kan krijgen, is koorts een van de eerste symptomen en dan moet u direct met uw kat naar de dierenarts. Uw kat heeft koorts als zijn lichaamstemperatuur hoger is dan ongeveer 39.5° Celsius.
Continue reading »

 Posted by at 22:13
jun 062007
 

De winkels zijn open van 9.00 tot 21.00 uur. Vanaf 14.00 uur vindt er een talentenjachtplaats onder leiding van Johan Vlemmings (bekend van televisie).

Hierbij is een vakkundige jury aanwezig en het duurt tot 17.00 uur. Daarna vindt de prijsuitreiking plaats met schitterende prijzen voor plaats één, twee en drie.

Verder is er op het plein een groot terras met hapjes en drankjes en een groot podium, waar vanaf 18.00 uur diverse artiesten live zullen optreden tot 22.00 uur.
Dus talenten let goed op en schrijf je op tijd in, want dit kan uw kans zijn om beroemd te worden. Voor eventuele vragen en inschrijving kunt u terecht bij Florado bloemen of Jan van Bladel groente en fruit in  winkelcentrum Brouwhorst.

 Posted by at 22:12
jun 062007
 

Dinsdag 23 oktober gaat RaboJeugdland weer van start!
Dit sport -, spel,- en doefestijn vindt dit jaar weer plaats in sporthal De Braak in Helmond en duurt t/m vrijdag 26 oktober.
De organisatie is alweer druk met de voorbereidingen bezig. Er zijn weer tal van activiteiten. Zo kunnen de kinderen darten, knutselen, schminken, schilderen,  muziek maken en nog veel meer!

Aanmelden verenigingen
Er is plaats voor verenigingen die een leuke activiteit willen aanbieden. Continue reading »

 Posted by at 22:10
jun 042007
 

 berkendonk-1-juni-2007.jpg

Uit de onlangs verschenen rapportage van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (K.N.N.V.) blijkt dat er in het gebied op en rond Berkendonk vogels als de veldleeuwerik, roodborsttapuit, blauwborst, gele kwikstaart, ringmus, patrijs en geelgors broedvogels zijn die op de lijst van ernstige bedreigde vogelsoorten in Nederland staan.
In oktober 2003 is de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (K.N.N.V.) afdeling Helmond, in overleg met de firma Smals (projectontwikkelaar van De Berkendonk) overeen gekomen, dat een fauna-flora inventarisatie, van Berkendonk meerwaarde kan betekenen voor dit gebied. Gelet op de plannen van de gemeente Helmond om van Berkendonk één groot recreatiegebied te maken met bungalows, stacaravans en tenten, alsmede de plannen voor een voetbaltempel, is het goed om nu al te weten wat er vernietigd dreigt te worden.
Het natuurgebied, verandert telkens van biotoop door werkzaamheden in het gebied. Er is door het waterschap de Aa-Maas een meanderend riviertje aangelegd. Door de Fa. Smals werden 6 poelen van verschillende grote en diepte gegraven. En in het gebied werden tientallen bomen geplant. Ook is er een oeverzwaluwwand op een eilandje verwezenlijkt, maar het zal nog de nodige jaren duren voordat het natuurgebied volledig is ingericht. Dit heeft ook zijn charme, omdat daardoor het gebied, beetje bij beetje verandert, waardoor er telkens andere biotopen ontstaan, met de daarin voorkomende flora en fauna.
Duidelijk is dat de recreatieplas, maar met voorrang het natuurgebied van groot belang is voor de flora en fauna. Nu al broeden in het natuurgebied aan de achterzijde van Berkendonk ernstig bedreigde vogelsoorten van Nederland staan.
Belangrijk in het gebied zijn ook de bestaande eikenbomen. Bij waarnemingen zijn tientallen foeragerende boerenzwaluwen,  oeverzwaluwen en huiszwaluwen waargenomen.
De aangeplante elzen en lijsterbessen zijn bomen die bijzonder in trek zijn in het trekseizoen voor bes- en zaadetende vogels. Bij de lijsterbessen werden kramsvogels en koperwieken waargenomen, bij de els sijzen en de goudvink. Bij de waarnemingen gedurende de afgelopen jaren werden verder de volgende (ernstig) bedreigde vogelsoorten waargenomen: De klapekster, de watersnip, de pijlstaart, de grauwe klauwier, de huiszwaluw, het paapje en de tapuit. Ook werden waargenomen boomvalken, zomertortels, koekoeken, kerkuilen, groene spechten en nachtegalen. Allemaal vogelsoorten die erg kwestbaar zijn.

berkendonk-2-juni-2007.jpg

Planten:
Ook op het gebied van de waargenomen planten blijkt Berkendonk en zijn omgeving erg speciaal te zijn. De aanwezigheid van bepaalde soorten planten is erg belangrijk voor de dieren die in het gebied leven.
Het was een uitdaging voor de plantenwerkgroep, om de hier voorkomende flora in kaart te brengen. Continue reading »

 Posted by at 22:56
jun 042007
 

Onder die kop stuurde de adjunct directeur van vastgoedontwikkelaar Stam en de Koning een ingezonden artikel naar het Eindhovense Dagblad dat op zaterdag 31 maart 2007 werd gepubliceerd. In dat artikel werd door deze projectontwikkelaar uitgebreid uitgelegd welke zegeningen Helmond te wachten stond als we op Berkendonk een nieuw stadion voor Helmond Sport zouden bouwen.
Hiermee gebeurde eigenlijk iets heel raars, wat alleen in Helmond kan. Een direct betrokkene, namelijk de ontwikkelaar die de eurotekens al in zijn ogen had, ging zich bemoeien met een publiekelijke discussie over het wel of niet verhuizen van Helmond Sport naar Berkendonk.
Dat gebeurde natuurlijk niet zomaar. Nee, al dagen daarvoor bestookten voor- en tegenstanders elkaar via de media met hun standpunten. De Combinatie Helmond (SDOH, D’66 en Helmondse Belangen) begonnen met een uitgebreid verhaal wat er op neer kwam dat Helmond Sport zou moeten verhuizen. Dat riep de nodige reacties op, de voormalige directeur van Woonpartners schreef een keiharde reactie en sprak er zelfs van, dat deze partijen zich voor het karretje van een projectontwikkelaar lieten spannen. Ook vanuit de Wijkvereniging in Rijpelberg werd stevig gereageerd.
Maar wat zijn nu eigenlijk de feiten, de feiten die niet in het artikel stonden van deze projectontwikkelaar. Die werden afgelopen weken pijnlijk duidelijk. Deze projectontwikkelaar had namelijk al in februari 2007 geprobeerd de leden van het college van B & W om te krijgen voor de verhuizing, dus de bouw van een nieuw stadion. En deze projectontwikkelaar deed dat niet zomaar bij een kop koffie. Nee, een drietal wethouders plus de gemeente secretaris van de gemeente Helmond werden uitgenodigd in de business suite van deze ondernemer in het PSV stadion van Eindhoven om daar samen met deze heren en enkele bestuursleden van Helmond Sport naar de wedstrijd PSV – Arsenal te kijken. En, zoals nu bekend is, er werd daar niet alleen gesproken over de wedstrijd maar ook over de bouw van het Helmond Sport stadion op Berkendonk.
Na die “prachtige wedstrijd” heeft deze project ontwikkelaar natuurlijk gedacht dat het de kat in de zak had. Echter in de aanloop naar het moment van “het besluit” werd het geen kat in de zak maar een kat in het nauw. En een kat in het nauw maakt gekke (bokken?) sprongen, zo ook het artikel dat zij als ingezonden stuk schreven naar het Eindhovens Dagblad. Een ondernemer die schijnbaar alleen maar het belang ziet van de bouw van een stadion op Berkendonk en de bouw van (weer veel te dure) woningen op de groene long in Helmond Noord, De Braak. En als ze nou echt iets op zouden hebben met Helmond Sport, waarom schenken ze dan die voetbalclub niet gewoon een nieuw stadion op De Braak, dan wordt het misschien ooit geloofwaardig.
Maar wat doen we met een ondernemer die wethouders en de hoogste Helmondse ambtenaar uitnodigt om mee te gaan naar zo’n uitje? Ruikt dit niet op zijn zachts gezegd naar een poging tot het beïnvloeden van bestuurders?
En wat doen we met zo’n hoge Helmondse ambtenaar en wethouders die hierop ingaan?
Straffen! Ambtenaar naar huis sturen, wethouders naar huis sturen, de projectontwikkelaar buiten de gemeentegrens zetten en aangifte doen bij de politie met verzoek om onderzoek naar mogelijke omkoping.
Overigens ook opvallend, de leider van de SDOH, over het algemeen niet op zijn mondje gevallen, vond het allemaal niet zo erg. Hoe toevallig ook, dat was wel degene die Berkendonk al verpatste aan Oostappen en ook warm voorstander was van een nieuw stadion op Berkendonk.

De Naald.

 Posted by at 22:53
jun 042007
 

Het Kadaster, de overheidsinstelling die onder andere alle met betrekking tot onroerende zaken registreert, meldt dat er over de maand april 2007 weer 0,04% stijging is gemaakt in de verkoopprijs van de gemiddelde woning. Niet spectaculair zou je kunnen zeggen, maar nog steeds positief.
Ten opzichte van verleden jaar betekent dit namelijk wel een stijging van bijna 5%. De buitensporige groeicijfers van eerder zijn nu dus wel wat afgeremd, en dat is maar goed ook, want starters maken nu al bijna geen kans meer! Het Kadaster houdt trouwens ook nog een andere index bij: die van de gemiddelde waarde van alle koopwoningen. Daaruit blijkt het gemiddelde eigen huis zo’n beetje verdrievoudigd is: vanaf 1995 een dikke 190% echt rendement op investering dus! Oké, onderhoud en woningverbeteringen zijn daarin niet zichtbaar, maar toch… De eigen woning is dus nog steeds een veilige goed renderende investering. Of dat ongewijzigd zo zal blijven, dat moet de toekomst wijzen. Continue reading »

 Posted by at 22:52
jun 042007
 

stationsgebowu-juni-2007.jpg

De gemeente Helmond heeft aan de NS een sloopvergunning verstrekt voor het stationgebouwtje. Dit voormalige loket van de NS dat formeel in Rijpelberg staat, staat al enige jaren leeg.
Zowel de wijkraad Brouwhuis als de Wijkvereniging Rijpelberg hebben pogingen gedaan een andere bestemming voor het gebouwtje te krijgen. Die pogingen liepen op niets uit, waarschijnlijk ook omdat de huurprijs wel aan de hoge kant lag.
De laatste jaren was het gebouwtje een bron van ergernis voor met name bewoners van de residentie en bezoekers van het winkelcentrum. Alhoewel het gebouwtje zowat recht tegenover het politie bureau ligt, werden er regelmatig ramen ingegooid. Ook werd deze plek gebruikt als afleverplaats voor drugs.

 Posted by at 22:50
jun 042007
 

Op het stadskantoor vragen ze zich af waar onze burgemeester de energie vandaan haalt. De reislust van onze burgervader lijkt geen grenzen te kennen. Duitsland, Denemarken, Polen, Turkije, Nicaragua en China lijken voor de man interessanter dan de zetel in de raadszaal. Jacobs zou wel eens de geschiedenis in kunnen gaan als de paus onder de burgemeesters van middelgrootte provinciestadjes. De man zou in het buitenland wel eens bekender en geliefder kunnen zijn dan in ons eigen Helmond. Wie is toch die man naast Jacobs, zo zouden ze zich in Nicaragua afgevraagd kunnen hebben, die zomaar een knalrode authentieke Helmonddas  krijgt uitgereikt? Ja, als je die krijgt dan ben je iemand. Nee, dan komen de collega’s van B en W er slechter af. Zij moeten genoegen nemen met een uitstapje dat geregeld is door een projectontwikkelaar die nog in de race was voor de uitvoering van gemeentelijke bouwplannen. De burgemeester heeft niet alleen genoeg energie voor zijn reizen, maar ook nog voldoende krachten om onterecht en openlijk, zonder voldoende feitenkennis, de “laksheid” van de Helmondse burger, tijdens de bijnarampbrand aan de kaak te stellen. Zijn boosheid heeft in de landelijke media geleid tot een karikaturaal beeld van Helmond als de stad waar inwoners gelaten het onheil over zich laten komen. Terecht wordt dan ook geconcludeerd dat Helmond een imageprobleem heeft. En het gedrag van onze eerste burger maakt het er natuurlijk niet beter op. Maar op dit dossier gaat men stappen ondernemen. Samen met de Belgische zusterstad Mechelen gaat Helmond een handboek schrijven over imagoverbetering van middelgrote steden. De kosten voor onze inwoners bedragen maar liefst € 75.000. Het is overigens ook maar te hopen dat Helmond wel de 100.000e inwoner haalt. Want in dat geval wordt de bezoldiging van de wethouders en de ambtstoelage van de burgemeester omhoog getrokken. De wethouders kunnen dan wellicht zelf het ticket voor hun uitjes betalen en de burgemeester kan nog meer op reis. Er is dan wel een nadeel. Bij een ramp zullen we het dan moeten stellen zonder de deskundige leiding van het hoofd van de stad.
J.E. Haer.

 Posted by at 22:48
jun 042007
 

dierenkl-juni-2007.jpg

De geboorte van een pup of kitten is een gebeurtenis vol van vreugde en plezier.
Het mooiste moment voor mij als dierenarts is het horen van gepiep van kittens of pups na een geslaagde geboorte of keizersnede Zo zou het moeten zijn. Maar helaas merken we op de Dierenkliniek nogal eens dat er rondom zo’n geboorte nogal wat kan mislopen.

Natuurlijke geboorte
Dat merkte ook een van de trouwe lezers van onze verhalen tijdens de vorige nachtdienst. Met haar Perzische kat kwam zij rond middernacht in de praktijk aan. Twee uur eerder was deze Pers al begonnen met de weeën. Ze had inmiddels twee kittens gebaard, waarvan slechts een levend ter wereld was gekomen. Nu bungelde er al enige tijd een vochtblaas aan de achterkant, maar er zat niet veel actie in moederpoes.
Dat was toch reden voor de eigenaresse om mijn hulp in te schakelen, ondanks het tijdstip.

Bij het onderzoek bleek de vochtblaas het enige dat in de geboorteweg aanwezig was. Continue reading »

 Posted by at 22:44
jun 042007
 

lolbroeken-juni-2007.jpg

Beste mensen,
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die ons gesponsord heeft d.m.v. het kopen van snoep tijdens onze snoepactie. Wij hopen dat wij volgend jaar weer bij u langs mogen komen. Tijdens de grote clubactie komen wij wederom in actie.
Show & Dansvereniging de Lolbroeken
PS. Wij kunnen nog steeds nieuwe leden gebruiken. Vanaf 4 à 5 jaar kunnen kinderen (zowel meisjes als jongens) bij ons terecht om lekker te komen dansen.
Voor meer informatie, kijk even op onze website: www.sdvdelolbroeken.nl

 Posted by at 22:41
jun 042007
 

Activiteiten in Rijpelberg:

Samen in Beweging Twentehof / de Brem
Na Pasen zijn we gestart met het S.W.H. sportproject Samen in Beweging. We hebben een structureel programma met maar liefst 3 sportactiviteiten per week! De activiteiten zijn voor iedereen in de wijk, met name de kinderen en jongeren. Wel lijkt het ons leuk als volwassenen ook eens meedoen of gezellig komen kijken.
Alle activiteiten worden begeleid door Mike van Hoof uit Brouwhuis, de sportieve gastheer van het plein. Ook kun je bij hem terecht met ideeën voor sportieve invulling van het programma.
Maandag 14.30-16.30 uur
Woensdag14.30-16.30 uur
Vrijdag 14.30-16.30 uur
Om te weten wat we gaan doen kun je op het publicatiebord kijken bij de Brem, Tienerhuis of even langs het pleintje lopen. Dit jaar organiseren we alle Samen in Beweging activiteiten op het sportpleintje achter de Brem.

Wedstrijd OJC  Rijpelberg:
Voor alle jongeren  van 11 t/m 17 jaar!
Bedenk een nieuwe naam en een nieuw logo voor het Open Jongeren Centrum in Rijpelberg!
Zoals jullie misschien wel weten wordt het Open Jongeren Centrum (OJC) in Rijpelberg flink opgeknapt! En bij een mooi nieuw OJC hoort natuurlijk een mooi nieuw logo en een gave naam!! Continue reading »

 Posted by at 22:34
jun 042007
 

Punta Cana
De bekendste trekpleister van het land is Punta Cana, een 45km lange, afgelegen kuststrook in het zuidoosten van het land, met ruim 60 accommodaties, vrijwel allemaal grote allinclusive hotels. Ze zijn gelegen aan witte zandstranden met hoge palmbomen en een ondiepe, helderblauwe zee, waar je je hart kan ophalen aan de diverse watersportfaciliteiten als kajakken, windsurfen, zeilen, duiken, parasailen, waterskiën en bananariding. Vrijwel elk hotel heeft een eigen watersportschool en –verhuurpunt. Vanuit Punta Cana zijn er uitstapjes mogelijk naar een dierenpark en een dolfijnenreservaat.

Merengue & Bachata
Enkele kenmerken van de Dominicaanse Republiek zijn Merengue & Bachata, bountystranden, Piña Colada, rum, motoconcho’s (taxi per brommer), overvolle busjes en ander hectisch verkeer, en niet te vergeten de dominospelende mannen die je zo op een straathoek kan tegenkomen. Continue reading »

 Posted by at 22:30
jun 042007
 

Vieringen H. Edith Stein eucharistieviering op zondag om 11.00 uur
Bereikbaarheid
Pastorale zorg: n dringende gevallen (ziekenzalving, uitvaart) kunt u tot en met 23 juni contact opnemen met het Parochiecentrum H. Lambertus, tel. 477255. Vanaf 24 juni kunt hiervoor weer terecht bij pater Benjamin, tel. 06-5085 7027.
Misintenties: Opgeven aan het Parochiesecretariaat, tel. 511 394
Postadres: Rector Heuvelsstraat 2, 5704 AN Helmond
E-mail: parochie.brouwhuis-rijpelberg@hetnet.nl
Website: home.hetnet.nl/~parochie.brouwhuis-rijpelberg
Kerk-/gezinsbijdrage Continue reading »

 Posted by at 22:28
jun 042007
 

Consultatiebureau voor ouderen
Voor een gratis en deskundig gezondheidsonderzoek
Het Consultatiebureau voor ouderen biedt mensen vanaf 55 jaar, die in de gemeente Helmond wonen, een gratis en deskundig gezondheidsonderzoek. Dit wordt aangeboden door De Zorgboog en de GGZ Oost Brabant Regio Helmond, in samenwerking met de Stichting Welzijn Ouderen Helmond.
Het onderzoek richt zich op lichamelijk en geestelijk gebied, waarbij ook sociale elementen worden betrokken. Er wordt aandacht besteed aan lichamelijke problemen, gehoor en gezichtsvermogen, bloeddruk, bloedsuiker, cholesterol, lengte en gewicht, geheugen, stemming en eventuele eenzaamheid. Op basis van de onderzoeksresultaten krijgt u informatie en advies over uw gezondheid. Ook kunt u bij het consultatiebureau terecht voor al uw vragen op het gebied van gezondheid, psychisch welbevinden, voeding, hulpmiddelen en de mogelijkheden voor daginvulling en sociale contacten. Het consultatiebureau vindt plaats iedere dinsdag van de maand van 13.00-16.00 uur bij de Stichting Welzijn Ouderen, Penningstraat 55 te Helmond.
Voor aanmelding kunt u contact opnemen met de zorgcentrale van De Zorgboog 0900  –  89 9 86  36  (0,10 ct per minuut).

Bewegen in water
Bewegen in het water gaat gemakkelijker dan daarbuiten.
Met minder spierkracht kan men tot meer beweging komen, bovendien is het gezond en plezierig.
De lessen worden gegeven door docenten, die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Continue reading »

 Posted by at 22:26