mrt 062006
 

 

Naamloos-1kopie9.jpg

  

Het in Rijpelberg gelegen voormalige AZC Christus Koning zal worden omgebouwd tot een gebouw waar jongeren en starters op de woningmarkt hun intrek kunnen innemen.
De Deurnese woningbouwvereniging Bergopwaarts gaat het pand verbouwen. Er zullen appartementen gerealiseerd worden die verhuurd gaan worden aan jongeren.
Die keuze is gemaakt door het Helmondse college van B & W.
Er wordt van afgezien om het voormalige klooster om te bouwen tot een gebouw met luxe appartementen, een sauna en een binnenzwembad.
Binnenkort zal de gemeenteraad over de plannen praten.

Plan Woningbouwverening Bergopwaarts.
Christus Koning wordt omgebouwd tot huisvesting voor jongeren.

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft per 19 oktober 2005 de huur opgezegd van het huidige AZC-gebouw, Christus Koning. Het gebouw heeft een rijksmonumentale status. Op 1 oktober vorig jaar is het gebouw leeg opgeleverd. Het pand is nu tijdelijk voor één jaar in gebruik gegeven aan BJBrabant. Om leegstand en beheerproblemen na deze periode te voorkomen is een tijdige overdracht van het gebouw aan de toekomstige eigenaren van belang. Vandaar dat het college van B&W snel wil beslissen.

Het college heeft een procedure vastgesteld om het pand te verkopen. Als eerste stap is een selectiecommissie geformeerd. De selectiecommissie heeft, op basis van getoonde belangstelling, vier partijen geselecteerd om een herontwikkelingsplan te maken met een voorlopige bieding.
Als randvoorwaarde is o.a. het huidige bestemmingsplan en de huisvesting van een deel van de Antoon van Dijkschool meegegeven.
Van deze 4 partijen zijn concept-plannen met biedingen ontvangen. Zij hebben najaar 2005 hun plannen gepresenteerd aan de gemeente. De gepresenteerde concepten waren de volgende:
1. Een woonhotel/short stay, incl. receptie en andere voorzieningen (van Woonpartners/BJB/SMO).
2. Studenten- en jongerenhuisvesting (van de combinatie Bergopwaarts/Hurks/DUWO).
3. Koop- en huurappartementen met luxevoorzieningen (van Adriaans/Van Bussel/Wocom).
4. Zorgvoorzieningen, 1e lijns (van Groepscare).

Omdat de plannen op een aantal onderdelen niet vergelijkbaar waren, is besloten tot een tweede ronde waarbij  de eerste drie, meest kansrijke concepten, zijn geselecteerd voor nadere uitwerking.
Tijdens deze tweede ronde heeft Woonpartners aangegeven ervan af te zien om als zelfstandige partij aan de verdere procedure deel te nemen. Zij hebben  geconcludeerd dat de eigen plannen voor een woonhotel minder goed haalbaar waren en hebben aansluiting gezocht bij Adriaans/Van Bussel/Wocom wat een betere optie was.
De 2e ronde is door de overgebleven twee partijen afgesloten met een presentatie van de aangepaste herontwikkelingsplannen en een hernieuwde bieding.

Het college van B&W heeft gekozen voor het concept van Bergopwaarts/Hurks/DUWO.
Met deze partij willen zij ook de eindonderhandeling over de verkoop starten. De argumenten van het college van B&W om het pand aan Bergopwaarts te verkopen, zijn:
-In volkshuisvestelijk opzicht is een dergelijke (jongeren)voorziening volledig nieuw voor Helmond en ook wenselijk voor de stad. In het plan worden bovendien mogelijkheden geboden om starters op de woningmarkt te brengen.
-Bergopwaarts heeft een goed uitgewerkt plan dat voldoende houvast biedt voor verdere ontwikkeling.
-Bergopwaarts realiseert vooral een maatschappelijk doel en het andere plan meer een commerciële doel. Men reserveert bijvoorbeeld ook ruimte voor de Stg.Maatschappelijke Opvang.
-Bergopwaarts heeft een partner gekozen die ervaring heeft in de herontwikkeling van Rijksmonumenten en exploitatie van  jongerenhuisvesting (DUWO).
-Bergopwaarts heeft gekozen voor een functionele invulling die meer in het gebied past (de aansluiting met De Kempel en de Antoon van Dijkschool). Hierdoor komt in stedenbouwkundig opzicht een grotere samenhang in het gebied tot stand.
-Bergopwaarts doet in financiële zin het beste bod en heeft (milieu)risico

mrt 062006
 

Op 14 februari werd er in de commissie gesproken over de plannen van het college betreffende Berkendonk. Wij waren er om verslag te doen van dit overleg.

De gemeenteraadsleden hadden als voorbereiding een nota ontvangen over de randvoorwaarden. Echter in deze nota stonden nagenoeg geen randvoorwaarden. Het was meer een zoethoudertje, maar voor wie?
Het spits werd afgebeten door de heer Fransen van de VVD die de plannen prachtig vond en eigenlijk helemaal geen randvoorwaarden wilde. Vrijheid blijheid, dat was in het kort zijn betoog. Hij had echter wel de

mrt 062006
 

 

Naamloos-1kopie13.jpg

  

Ook dit jaar heeft de WVR op maandagmiddag 27 februari weer een grandioze kindermiddag verzorgd in wijkhuis de Brem. Het was weer gezellig druk in de Brem. De middag werd net als voorgaande jaren opgesierd met een aantal grandioze optredens van een meisjesgroep, dj Niek Seegers and friends, de jeugdraad

mrt 062006
 

Naamloos-1kopie10.jpg

 Klapekster

In oktober 2003 is de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (K.N.N.V.) afdeling Helmond, in overleg met de firma Smals (projectontwikkelaar van De Berkendonk) overeen gekomen, dat een fauna-flora inventarisatie, van De Berkendonk meerwaarde kan betekenen voor dit gebied. Gelet op de plannen van de gemeente Helmond om van Berkendonk één groot recreatiegebied te maken met bungalows, stacaravans en tenten is het goed om nu al te weten wat er vernietigd dreigt te worden.

Het natuurgebied, verandert telkens van biotoop door werkzaamheden in het gebied. Er is door het waterschap de Aa-Maas een meanderend riviertje aangelegd. Door de Fa. Smals werden 6 poelen van verschillende grote en diepte gegraven. En  in het gebied werden tientallen bomen gepland. Ook wordt er nog een oeverzwaluwwand op een eilandje verwezenlijkt, maar het zal nog de nodige jaren duren voordat het natuurgebied volledig is ingericht. Dit heeft ook zijn charme, omdat daardoor het gebied, beetje bij beetje verandert, waardoor er telkens andere biotopen ontstaan, met de daarin voorkomende flora en fauna.

 

Naamloos-1kopie11.jpg

 

 Veldleeuwerik

Duidelijk is dat de recreatieplas, maar met voorrang het natuurgebied van groot belang is voor de flora en fauna. Nu al broeden in het natuurgebied aan de achterzijde van Berkendonk vogels als de veldleeuwerik, roodborsttapuit ,  blauwborst, gele kwikstaart, ringmus, patrijs en geelgors. Dit zijn allen vogels die op de lijst van ernstig bedreigde vogelsoorten van Nederland staan.
Belangrijk in het gebied zijn ook de bestaande eikenbomen. Bij waarnemingen zijn   tientallen foeragerende boerenzwaluwen,  oeverzwaluwen en huiszwaluwen waargenomen.
De aangeplante elzen en lijsterbessen zijn bomen die bijzonder in trek zijn in het trekseizoen voor bes- en zaadetende vogels. Bij de lijsterbessen werden kramsvogels en koperwieken waargenomen, bij de els sijzen en de goudvink.

Bij de waarnemingen gedurende de afgelopen 2 jaar werden verder de volgende (ernstig) bedreigde vogelsoorten waargenomen: De klapekster, de watersnip, de pijlstaart, de grauwe klauwier, de huiszwaluw, het paapje en de tapuit.
Ook werden waargenomen boomvalken, zomertortels, koekoeken, kerkuilen, groene spechten en  nachtegalen.
Allemaal vogelsoorten die erg kwestbaar zijn.

 

Naamloos-1kopie12.jpg

 

 Oeverzwaluw

Planten:
Ook op het gebied van de waargenomen planten blijkt Berkendonk en zijn omgeving erg speciaal te zijn. De aanwezigheid van bepaalde soorten planten is erg belangrijk voor  de dieren die in het gebied leven.
Het was een uitdaging voor de plantenwerkgroep, om de hier voorkomende flora in kaart te brengen. Dat is ook met groot enthousiasme gebeurd. De kennis die al aanwezig was, is nog eens verbreed door het gezamenlijk determineren van twijfelgevallen die ter plaatse (of thuis) met de nodige flora

mrt 062006
 

Naamloos-1kopie7.jpg

 

  

Brouwhuisseheide als uw achtertuin. 
Lente
Alhoewel  honingbijen nooit echt slapen, zijn ze toch een bepaalde periode in het jaar niet te zien.  
Ze vliegen namelijk alleen uit (ze zijn  dus enkel druk bezig) als de buitentemperatuur minstens 10 graden Celsius bedraagt (dus zelden in de winter) en als er voldoende zonlicht is. Dus ook niet in de donkere nachtelijke uren.
De bijen oriënteren zich bij het uitvliegen op de stand van de zon; ook als het bewolkt is. Zij kunnen nl. de ultraviolette stralen van de zon door de wolken waarnemen. Dat doen ze zeker als de lente aanbreekt. Maar bij het ingaan van de lente komt ook voor diverse mensen de angst voor hooikoorts, veroorzaakt door stuifmeel of pol-len die in grote hoeveelheden in de lucht voorkomen.

Naar aanleiding van een vraag over pollen en allergie het volgende: Honingbijen maken honing van nectar uit bloemen. Vóórdat de bloem geopend is, liggen de
meeldraden opgevouwen in de nectar. Hierdoor komt er een kleine hoeveelheid stuifmeel (pollen) in de nectar. Deze zijn terug te vinden in de honing. Bijen verzamelen ook stuifmeel van de meeldraden. Dit kleeft aan de haren en wordt er vanaf gekamd en in de vorm van stuifmeelklompjes aan de pootjes naar de bijenwoning gebracht. U heeft dat vast wel eens gezien bij de bijen en hommels. Het stuifmeel wordt in de bijenwoning overge-dragen aan de thuisbijen en deze slaan het stuifmeel op in de cellen. Het wordt met de kop aangedrukt. De imker noemt dit het bijenbrood. Ook dit stuifmeel kan in de honing terechtkomen bij het lopen van de bijen over de raten of bij het slin-geren van de honing.

Bijen kunnen tijdens hun vlucht ook stuifmeel en andere kleine deeltjes uit de lucht opvangen. Ook deze kunnen in de honing terechtkomen. Het stuifmeel van zogenaamde windbloeiers zoals wilgen, zwarte els, berken en dennen plakt maar al te graag in de nectar van een geopende bloem, en wordt dus door de bijen  mee naar de bijenwoning genomen. Om stuifmeel in de honing te identificeren, moet men van de honing eerst een preparaat maken. Het preparaat kan dan bij een ver-groting van 400x onder de microscoop bekeken worden en de pollen kunnen geïdentificeerd worden naar  plantensoort. Dit wordt door mij ook gedaan.
De imker kan dan zeggen, als het percentage pollen voldoende is, of het linde-, heide- of balsemien honing is.

Of iemand hooikoorts of prikkelende ogen krijgt  van honing is dus moeilijk te zeggen. Alleen een gedegen onderzoek, zoals in het Elkerliek ziekenhuis gebeurt, kan uitsluitsel geven. Al met al geen gemakkelijke materie.

Weet u het nog: Bij overlast van bijen, wespen en hommels, de imker waarschuwen.

Door Imker : J.Beekman Tel . 514106 E.mail: j.beekman10@chello.nl

mrt 062006
 

Even prikken.

Vlees noch vis.
Tegen de tijd dat u dit leest zijn de verkiezingen al weer voorbij. Er zullen partijen zijn die hun wonden likken en beterschap beloven. Anderen verkeren nog in een overwinningsroes.
Zo

mrt 062006
 

C.V. De Spekzullekes in het bezit van indrukwekkende dansmariekes
Bij elke Carnavalsvereniging horen dansmariekes, ze zijn vaak het visitekaartje van de vereniging. De meisjes beginnen al vaak heel jong. Soms al met 6 jaar. Zo ook bij de Spekzullekes. Deze vereniging heeft wel een erg grote luxe, de groep dansmariekes bestaat maar liefst uit 24

mrt 062006
 

Parochie Brouwhuis / Rijpelberg

Dat de kerk al eeuwenlang bestaat, is eigenlijk heel bijzonder. Al die tijd hebben mensen samen de kerk in stand gehouden. In de eerste plaats door

mrt 062006
 

Open huis zaterdag 18 maart a.s.
Ontdek de wereld van de zorg
Een appartement in een verpleeg- of verzorgingshuis bekijken? Interesse in een baan in de zorg? Zorgorganisatie De Zorgboog doet zoals ieder jaar mee aan de Open Dag voor de Zorg op zaterdag 18 maart aanstaande.
Belangstellenden zijn welkom in vijf van de twaalf verpleeg- en verzorgingshuizen van De Zorg-boog:
– Zorgboogcentrum De Berken in Milheeze.
– Zorgboogcentrum De Nieuwe Erve in Liessel.
– Zorgboogcentrum De Pannehoeve,Helmond.
– Zorgboogcentrum De Regt in Beek en Donk.
– Zorgboogverpleeghuis Keyserinnedael in Helmond.

De openingstijden voor alle locaties zijn: 13.30

mrt 062006
 

Het op een effectieve wijze communiceren met de burgers, gemeenteraad en doelgroepen in deze stad blijft een lastig verhaal. Als we onze raadsleden mogen geloven en dat doen we na de gemeenteraadsverkiezingen weer een klein beetje meer, worden de Hellemonders, door het college van B en W, de laatste tijd te vaak op het verkeerde been gezet. Voor plannen die nog in een pril stadium verkeren, worden glossy kleurenfolders gemaakt, die de indruk wekken dat alles al geregeld is. Ten onrechte wordt door de burgers dan gedacht dat bezwaar maken zinloos is. En wat te denken van de burgemeester die tijdens een klankbordgroepbijeenkomst geïrriteerd reageert en het volstrekt ongepast en afkeurenswaardig vindt dat de naam van een ambtenaar genoemd wordt. Zo acteert de eerste burger toch niet. Door toedoen van dezelfde burgemeester is ook de stembureaubezetting teruggebracht van vijf naar vier leden. En ook dit onderwerp is volgens een gemeenteraadslid slecht gecommuniceerd. Het dossier Plato kent ook de nodige communicatieve knelpunten. Een gouden tand en een oorring bij de verantwoordelijke wethouder zouden wonderen kunnen doen. Het schijnt wat gemakkelijker te praten met muzikanten. Het dossier De Weekmarkt kent ook haar pijnpunten. Marktkooplui die niets voelen voor een verplichte langere verblijfsduur in Helmond. Het plotseling verlengen van de voorjaarskermis. En dat terwijl hier maar liefst drie marktdagen in vallen. En alles zonder overleg met de betrokken marktkooplui. Maar ja, geheel verwonderlijk lijkt me dit alles niet. De kwaliteit van de wethouderskandidaten moet dan ook direct na de verkiezingen, maar nog voor de collegevorming, worden besproken, aldus een raadslid. Misschien zien sommige de bui al hangen. Er schijnt zelfs al een wethouder te zijn die zich alweer warm aan het draaien is voor een leuke positie op een van de Helmondse basisscholen. Hij oefent nu al vast met het uitdelen van strafregels. En ook de rekenvaardigheid wordt opgehaald. Onlangs heeft hij berekend dat hond Loïs maar liefst ruim 10.000 stuks zwerfafval van de straat wist te halen. Kijk, zo vergroot je je kansen op een nieuwe baan.

mrt 062006
 

Zuinig gebruik van middelen spaart kosten en milieu.
Een huishouden op orde houden  lijkt tegenwoordig gemakkelijk door alle soorten machines en schoonmaakmiddelen die er te koop zijn. Maar er dreigt gevaar voor het milieu: overdrijving en overdosering. Milieuvriendelijk huishouden is een kwestie van zuinig aan met schoonmaakmiddelen, bijvoor-beeld zonder chloor, en van goede gewoontes, bijvoorbeeld het gebruik van duurzaam gereed-schap. En doordat er zoveel mo-gelijkheden zijn is kiezen soms nog lastig. Hulp daarbij vindt u op de internetsite www.milieucen-traal.nl, met veel informatie, gewoon bij de S van schoonmaken!
Schoonmaakmiddelen veroor-zaken niet echt veel milieuvervuiling. Toch is er milieuwinst te behalen door een goede dosering en door een juist gebruik. Zo is ontsmetten meestal niet nodig en is het nut van desinfecteren of bleken ook beperkt, omdat her-besmetting zeer snel weer plaats-vindt. Er wordt vaak veel meer schoonmaakmiddel gebruikt dan nodig is voor een goed resultaat. U maakt onnodige kosten en belast de waterzuiveringsinstallaties on-nodig. Milieuwinst is ook te behalen als u let op het energieverbruik. Zuinig zijn met warm water en als u een nieuwe was- of afwasmachine koopt, kijk of het zuinig is in het gebruik.

Schoonmaaktips voor kantoren zijn ook thuis van harte aanbevolen! Bij het schoonmaken van bedrijfsgebouwen en kantoren kijkt men natuurlijk vooral naar de kosten en de moeite, maar men houdt ook rekening met het milieu. De onderstaande tips voor be-drijven zijn ook thuis eenvoudig toe te passen en beter  voor het milieu.
* Leg deurmatten neer om inloop van vuil te voorkomen.
* Gebruik dienbladen zodat er minder gemorst wordt.
* Let bij de aanschaf van meubilair, vloeren e.d. ook op het schoonmaakaspect.
* Schoonmaken tijdens kantooruren bespaart op licht, warmte en beveiliging.
* Veeg een vloer eerst voor er wordt gedweild.
* Gebruik geen chloor en kies voor middelen die het milieu minder belasten.
* Gebruik navulbare verpakkingen.
* Gebruik hulpmiddelen zoals zwabbers, doekjes, sponzen, emmers, etc.
* Gebruik microvezeldoekjes.
* Beperk het gebruik van luchtverfrissers.
* Gebruik schoonmaakmiddelen met een Milieukeur.
A. Meinardi  NMC Helmond

mrt 062006
 

Geachte ouders,
Op 23 maart organiseren we een inloopochtend op onze school voor ouders van kinderen van 0-4 jaar. Op die ochtend willen we met name laten zien hoe een Montessori-school inspeelt op de individuele ontwikkeling van het kind.
De Montessorischool is een normale basisschool. Alleen de manier van lesgeven is anders.
Leer mij het zelf te doen
Die is namelijk gebaseerd op de principes van Maria Montessori. Zij ontwikkelde een eigen leermethode. Hierin staat het onafhankelijk en zelfstandig worden van het kind centraal. De leerlingen kunnen zich in een voorbereide geordende omgeving ontwikkelen. De kern van de methode is simpel gezegd

mrt 062006
 

Helmond had voor de afgelopen verkiezingen een stemwijzer op haar site geplaatst. Op zich best aardig om daar eens goed naar te kijken, want het is ook een soort enquête over allerlei onderwerpen die Helmond aangaan.
Zo blijkt 71% van de bezoekers het eens te zijn met de stelling dat er meer cameratoezicht moet komen in de openbare ruimte.
Ook blijkt slechts 21% vertrouwen heeft in de SRE, want slechts 21% is het niet eens met de stelling dat de SRE moet worden opgeheven omdat die niet democratisch gekozen is.
Op de stelling

mrt 062006
 

Hobbyclub
Elke woensdag- en donderdag-avond is er een hobbyclub in De Brem.
Op de woensdag van 19:15 tot 20:45 uur De Knutselende Dieren voor 11 tot 15 jaar.
Op de donderdag van 18:30 tot 20:00 uur De Papagaaien voor 5 tot 11 jaar.

Wil je mee doen? Bel dan met Jolanda Saelmans op 511344.

We zoeken voor beide avonden nog begeleiders. Lijkt dit wat voor u? Neem dan contact op met bovenstaand nummer.

Ouderwets kienen.

Wilt u ook weer eens gezellig kienen? Nee niet voor die grote (geld)prijzen, maar gezellig voor een pakket levensmiddelen of andere hebbedingetjes. Om met een pak koffie aan de haal te gaan aan het einde van een gezellige middag geeft toch ook genoeg voldoening.

Heeft u ook zin om op dins-dagmiddag van 14:00 tot 16:30 uur in de Brem onder het genot van koffie of iets anders al keuvelend uw kaart vol te leggen. Kom gewoon eens binnen en doe mee. Kunt u niet tegen rooklucht. Geen probleem in de grote zaal van de Brem mag niet gerookt worden.
Kunt u niet zonder uw sigaret, daar doen we niet moeilijk over. In de pauzes kunt u naar een speciaal rookvertrek.
Zelfs aan een goed doel hebben we gedacht. We sponsoren de kinderactiviteiten zoals de kindervakantieweek.
Wij zien u graag komen, iedere dinsdagmiddag in wijkhuis De Brem van 14.00 tot 16.30 uur.

mrt 062006
 

Beste wijkbewoners,

Zo onderhand bent u er aan gewend om maandelijks een stukje over de activiteiten van onze scoutinggroep aan te treffen.
Deze stukjes worden met veel plezier en soms de nodige napret door onze leiding geschreven. Speltakleiding die op deze manier probeert het plezier dat ze beleven bij het begeleiden van een van onze speltakken met u te delen.
Zij hopen dat hierdoor scouting Rijpelberg een begrip wordt in de wijk en dat nog meer kinderen zich zullen melden als lid van scouting Rijpelberg want u weet; hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Dat dit zal leiden tot een nog grotere belasting van deze toch al te kleine groep vrijwilligers nemen zij graag voor lief. Voor hen staat voorop:
Wat we investeren in onze jeugd, investeren we in onze toekomst.

Maar daarbij hopen ze toch stiekem dat het enthousiasme in deze maandelijkse stukjes tot gevolg heeft dat zich meer mensen zullen melden om als vrijwilliger naast alle onvermijdelijke verplichtingen met plezier te komen werken aan de toekomst van onze jeugd.

Dus: Trek uw stoute schoenen aan, kom eens kijken op zaterdag (er is altijd wel koffie of thee), praat eens met de leiding of spreek een van de mensen van het bestuur aan.

Bedenk u bent van harte welkom en uw inzet wordt, door de kinderen, hoog gewaardeerd en kan voor wat ons betreft alleen maar voldoening schenken.

Namens heel scouting Rijpelberg,
Arie Opdam
Groepsvoorzitter.

mrt 062006
 

De Kring-apotheek geeft advies

Cholesterol is een onmisbare stof voor het menselijk lichaam. Het is nodig voor de opbouw van lichaamscellen, de productie van hormonen en voor de spijsvertering. Een teveel aan cholesterol is echter slecht voor de gezondheid. Het kan zich ophopen in de binnenzijde van de wanden van bloedvaten. Deze kunnen hierdoor dichtslibben, waardoor hart- en vaatziekten kunnen ontstaan.

Cholesterol is een vetachtige stof, waarvan 70% door de lever wordt gemaakt. Daarnaast halen we cholesterol uit onze voeding. Er wordt gesproken over twee soorten cholesterol. HDL is het

mrt 062006
 

Kat & hond
Beste dierenvrienden
Het is heel fijn om te horen dat Karin en Tim geslaagd zijn met de aanschaf van een konijn en een cavia (zie vorig Hofkompas). Karin belde me op om te zeggen dat haar konijn Dapper heet en Tim

mrt 062006
 
logo WVR1.jpgNaamloos-1kopie6.jpg

De kindervakantieweek van de WVR is het grootste evenement met ruim 330 deelnemende kinderen.

Jaarvergadering WVR
Dit jaar zal de jaarvergadering van de Wijkvereniging Rijpelberg (WVR) plaatsvinden op maandag 10 april. Op de agenda staan o.a. het jaarverslag, jaarrekening, bestuursverkiezingen en de toekomst van Berkendonk.
Wilt u meepraten dan moet u wel lid zijn van de WVR. Met uw lidmaatschap ondersteunt u tevens onze activiteiten! Lidmaatschap kost slechts 5 euro per jaar.

Jaarverslag WVR 2005

Voorwoord
2005 is een bewogen jaar geweest. Onze jaarlijkse evenementen Kindercarnaval, de Straatspeeldag, Kindervakantieweek en het Sinterklaasfeest waren erg succesvol.
Daarnaast speelde een aantal belangrijke zaken in onze wijk, zoals de plannen met Berkendonk en de parkeerproblemen.

Bestuur
Het bestuur van de WVR bestaat uit Koen Bos (voorzitter), Pierre Verheijen (secretaris), Rene v.d. Zanden (penningmeester), Hans v. Dalen, Sjaak v.d. Putten, Lodewijk den Breejen, Jolanda Saelmans en Wichard Vleugels. Riek Robins en Louise Aksoy zijn afgelopen jaar afgetreden. We bedanken beiden voor hun inzet. Riek blijft voor ons overigens een belangrijke adviseuse. Daarnaast is Wim van den Heuvel, Contact Functionaris Leefbaarheid, adviseur van de WVR.

Overleg met anderen
De WVR heeft regelmatig contact met andere wijken, de Stichting Welzijn Helmond en de Gemeente Helmond. Daarnaast is zij een actieve deelnemer in de Stichting Wijkbelang Rijpelberg. In diverse overleggen proberen we, ook vaak samen met andere verenigingen, onderwerpen die voor onze wijk van belang zijn onder de aandacht van de Gemeente Helmond te brengen. Afgelopen jaar stond bijvoorbeeld de toekomst van Berkendonk hoog op onze agenda.

Berkendonk
Er zijn grootse plannen met Berkendonk, maar wat betekent dat nu voor Rijpelberg? Wat zijn de gevolgen en wat vinden wij belangrijk? Als wijkvereniging vinden wij dat ook de belangen van de bewoners mee moeten worden genomen in de ontwikkeling van Berkendonk. Blijft de plas straks nog (deels) vrij toegankelijk en hoe zit dat met de mogelijke parkeeroverlast?

Parkeerdruk
Naar aanleiding van vele klachten over parkeren heeft de gemeente Helmond onderzocht op welke plekken de parkeerdruk erg hoog is. De WVR heeft samen met de gemeente Helmond de werkgroep Parkeren Rijpelberg opgezet om oplossingen te zoeken voor de parkeerproblemen. In 2006 verwachten we met de eerste resultaten te komen.

Anti-graffiti
In 1996 is het anti-graffiti project gestart onder de naam

mrt 062006
 

Tienerhuisactiviteiten
Kookproject:
Na het grote succes van het kookproject van het jongerenwerk voor de bewoners van Rivierenhof, komt hierop een vervolg medio september / oktober. De reacties van de bewoners waren erg positief! Zelf zo positief dat een bewoonster er een gedichtje over heeft geschreven. Wij willen haar hiervoor hartelijk bedanken, we vinden het echt super!
Dit gedicht wilden wij u niet onthouden!

Het lijkt mij zo heerlijk en zo fijn,
Om in deze tijd een tiener te zijn.
Als ik jullie zo zie,
Voel ik iets van jaloezie.
Je kan en mag van alles proberen,
En er is enorm veel te leren.
Als je wilt, word je politieagent,
Of iets in het management.
Of je schrijft iets in de krant en geeft kritiek,
Of je gaat in de politiek.
Maar wat jullie nu in deze weken deden,
Maakt ons ouderen heel tevreden.
Jullie kwamen in de Rivierenhof,
En ik vond het

mrt 062006
 

 

Naamloos-1kopie5.jpg

  

Zomaar een dag in Dierenklieniek “Brouwhuis” (82)

Zoals u laatst al in de kranten heeft kunnen lezen, is ruim 50% van onze huisdieren te zwaar. Net als bij mensen loopt een dier met overgewicht een groter risico om gezondheidsproblemen te ontwikkelen, zoals suikerziekte, hartaandoeningen, huidklachten, ademhalingsmoeilijkheden en gewrichtsontstekingen.
Daarnaast zijn honden en kattten met overgewicht vaak minder speels en hebben ze weinig uithoudingsvermogen.

Overgewicht ontstaat vaak geleidelijk.
Wanneer de voeding meer energie bevat dan wordt verbruikt, wordt het overschot opgeslagen in het lichaam als vet. Te veel tussendoortjes of een gebrek aan lichaamsbeweging zijn bekende oorzaken. Ook een veranderde hormoonhuishouding na castratie of sterilisatie, zorgt ervoor dat de energiebehoefte van uw huisdier vermindert. Wordt hier geen rekening mee gehouden in de voeding, dan wordt uw hond of kat te dik.
Bij ons in de kliniek merken we dat overgewicht een steeds groter probleem wordt bij onze huisdieren. In samenwerking met Hill

mrt 062006
 

 

Naamloos-1kopie4.jpg

 

 Foto: v.l.n.r.: Ruud Bos, Huub Braken, Hein Albers, Huub Reijnders

Netwerkinspecteur Ruud Bos wordt overgeplaatst. Voor de redactie een reden om met Ruud op de afgelopen jaren terug te kijken en kennis te maken met zijn opvolger Huub Reijnders.

Ruud is de opvolger van Peter van Schijndel die enkele jaren geleden werd overgeplaatst naar het bureau interne zaken. De eerste contacten van Ruud met het Helmondse stammen uit 1973. Hij was nog niet getrouwd en had net de politieopleiding achter de rug. Als jong agentje werd hij aangenomen bij de gemeentepolitie Helmond, en zoals vele jonge agenten in die tijd, ondergebracht in het pension van Wed. Peters aan de Bruhezerweg 19. De “nieuwe” netwerkinspecteur, Huub, kent Rijpelberg al uit die tijd van de opbouw van deze wijk. Hij was hier immers voorheen ook al werkzaam.
Hun begintijd bij de politie zullen beiden nooit vergeten. Ze waren jong en verdienden voor die tijd goed, ongeveer 1400 gulden netto per maand. Iedereen had een auto, kreeg een rijbewijs en kon overal  naar op stap. Zoals zij alle twee zeggen, met een blik van weemoed in hun ogen, “het leven was goed”.
Huub heeft nog de oude bekende Brouwse  agent, Louis van Leuken meegemaakt, is met hem op surveillance geweest en wat hij zeker leerde van Louis, was krachtig, met ferme woorden ondersteund, spreken. Stropen gebeurde in hun beginjaren nog regelmatig, maar de jonge agenten mochten zich daar niet mee bemoeien, tot hun ergernis. Stropers waren het privilege van de oude garde agenten.
Ook herinneren beide heren zich nog goed de kampbewoners die veel zonder rijbewijs reden, wat een doorn in het oog van de jonge agenten was, en die zij veel gingen controleren.
Huub Reijnders ging in 1969 naar de opleidingsschool voor Gemeente Politie Zuid Nederland.
Gekozen werd voor de gemeentepolitie omdat je dan werkzaam kwam in je eigen regio en dit in tegenstelling tot de Rijkspolitie waar je in heel Nederland kon worden geplaatst. In 1970 kwam Huub naar Helmond en de surveillancedienst. Na een jaar werd hij motoragent, wat hij 6 jaar heeft gedaan. Uit de jaren herinnert Huub zich Ruud nog goed, als een am-bitieus mannetje, dat al om 11 uur