jun 272004
 

Speciaal voor de jeugd van Rijpelberg hadden de straathoekwerker van BJ-Brabant en de jongerenwerker van SWH ervoor gezorgd dat de Novadicbus, die normaal op het Stratumseind in Eindhoven staat, een avond geparkeerd werd achter wijkcentrum De Brem.
In de bus werd aan de jeugd voorlichting gegeven over de risico’s die het gebruik van drugs met zich meebrengt. Ook konden de jongeren in de bus stoeien met het “drugsbrein”. Een apparaat dat vragen stelt over drugs waarbij iemand zijn kennis kan testen.

jun 272004
 

Eind augustus is het weer zover. De 10e kindervakantieweek gaat dan van start. Op maandag 30 augustus om 13.00 uur beginnen we en we eindigen op vrijdag 3 september.

Inschrijfformulieren en inschrijven
Op de basisscholen in de wijken Rijpelberg en Brouwhuis zijn  inmiddels inschrijfformulieren verspreid.  Inschrijfformulieren zijn ook aanwezig in De Brem en zijn te downloaden via www.kvw-rijpelberg.tk (op deze site staan ook foto’s van onze kindervakantieweken 2002 en 2003.)

Vrijwilligers
Een kindervakantieweek organiseren kan niet zonder een groot aantal vrijwilligers. Bij deze dan ook een oproep om u allen aan te melden als vrijwilliger. Jongeren vanaf 14 jaar zijn ook van harte welkom. Zij zullen worden ingezet als groepshulpleiding, spelleiding of facilitair medewerker. Voor deze jongeren hebben we na afloop een kleine attentie.

Inschrijven.
Deelnemen kan door u en/of uw kinderen in te schrijven op dinsdag 22 juni, woensdag 23 juni, donderdag 24 juni of woensdag 30 juni in wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1. Inschrijven kan vanaf 19.30 tot 21.30 uur. Bij inschrijving van uw kinderen dient het verschuldigde bedrag en de borg voor het T-shirt contant te worden afgerekend.

Het aantal kinderen dat mee kan doen aan deze kindervakantieweek  is om veiligheid- en organisatorische redenen gemaximeerd op 300. De inschrijving gebeurt op basis van tijdstip van aanmelding. En vol is helaas vol.

Informatie voor vrijwilligers
Voor onze vrijwilligers zal er een informatieavond gehouden worden in De Brem.
Onder het genot van een kopje koffie krijgen zij dan uitgelegd wat er van hen verwacht wordt. Ook wordt er nader ingegaan op de verschillende dagactiviteiten en hoe de organisatie in elkaar steekt. Tenslotte is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Deze avond zal op woensdag 14 juli 2004 van 20.30 – 21.30 uur plaatsvinden en u wordt daar door ons, via een brief, voor uitgenodigd.

De groepen.
Evenals in de voorgaande jaren werken we met twee leeftijdsgroepen. De jongere groepen 5 t/m 8 jaar en de oudere groepen 9 t/m 12 jaar. In het overgangsgebied 8 en 9 jaar kan uw kind eventueel bij de jongere, dan wel bij de oudere kinderen ingedeeld worden. Houdt u er wel rekening mee dat het programma voor de oudere kinderen zwaarder is. Uw kind moet bijvoorbeeld wel goed kunnen fietsen.

De kosten
Voor de kosten hoeft u het ook dit jaar weer niet te laten.
Voor leden:  
1e kind 23,00 euro
2e kind 21,00 euro
3e kind 19,00 euro

Voor niet-leden:
1e kind 28,00 euro
2e kind 26,00 euro
3e kind 24,00 euro

Borg voor T-shirt: 10,00 euro (dit bedrag krijgt u bij inlevering terug).

jun 272004
 

Binnen enige tijd staan de vakanties voor de deur.  De  meest uiteenlopende landen worden dan bezocht.  Uiteraard wens ik iedereen een mooie vakantie toe en een behouden thuiskomst. Toch wil ik enkele tips geven zodat u uw vakantie niet op onaangename  manier ziet bederven.

Allereerst wat u achterlaat. Geef aan de politie door wanneer u op vakantie gaat en wie sleutelhouder is van uw woning. Neem hiervoor een persoon die in de omgeving woonachtig is. Nog ieder jaar sta je er van te kijken hoe sommige woningen worden achtergelaten en dan is het toch gemakkelijk als we de sleutelhouder kunnen waarschuwen zodat deze de geconstateerde euvels kan herstellen.

Leden van de A.N.W.B. kunnen het boekje ”Handboek Europa” verkrijgen waarin zeer veel informatie staat maar vooral waar u, per land, rekening mee moet houden. Sommige landen hebben regels waarvan je in Nederland nog nooit hebt gehoord.  Bent u geen lid dan is het beslist de moeite waard om zo’n boekje toch op de kop te tikken. Je zult maar in Tsjechië staan met je schoothondje en er daar achter komen dat ook uw hondje; die nog nooit iemand heeft gebeten, voorzien moet zijn van een muilkorf!! Of dat u het openbaar vervoer in Spanje kunt vergeten met uw hond.  Staat dus allemaal in dat boekje.

In veel landen zijn toeristen een gemakkelijke en gewaardeerde prooi voor zakkenrollers en andere dieven. Indien uw spullen verzekerd zijn, is het doen van aangifte een verplichting welke de verzekering oplegt. Doe deze aangifte ter plaatse. Ik weet het; lange wachttijden, taalprobleem e.d. 
In Nederland is de politie NIET verplicht een aangifte op te nemen van verlies of diefstal in het buitenland. Het openbaar Ministerie stelt namelijk de laatste jaren dat het doel van een aangifte is om een vervolging/onderzoek te kunnen instellen. Van een aangifte van diefstal gepleegd in het buitenland weet een ieder dat de Nederlandse Justitie hier geen onderzoek naar doet. De Nederlandse politie kan en mag geen onderzoek in het buitenland doen. Daarom het advies: ter plaatse aangifte doen.
  
Als aandenken aan een vakantie worden meestal souvenirs gekocht. De meest vreemde dingen worden meegebracht omdat ze zo mooi zijn of goedkoop. Ook al is de verkoop van die spullen in het betreffende land toegestaan; dat wil nog niet zeggen dat u het Nederland mag invoeren. Hierbij denk ik aan nagemaakte merkartikelen (o.a. shirts en horloges). Lekker goedkoop in Turkije maar de invoer is dus verboden en het gevolg kan een proces-verbaal zijn en inbeslagname van de spullen. 
Verder kun je beter afblijven van alles wat met de natuur heeft te maken. NIET meebrengen. Hiermee doel ik niet alleen op geprepareerde dieren en planten, koraal maar ook artikelen waar ze in zijn verwerkt. Voorbeelden zijn  schilderijtjes van vlindervleugeltjes of flessen alcoholhoudende drank waar een dode hagedis of slang inzit maar ook riemen en tasjes vervaardigd van reptielenhuiden. Je moet een echte kenner zijn om te weten wat wel en wat niet mag. Ben je dat niet dan gewoon niet kopen.
Ook van cultuurgoed moet je afblijven. Ook al lijkt het op een gewone steen!

Waar ik uiteindelijk nog voor wil waarschuwen is de verkoop van wapens in het buitenland.  Speelgoedwapens die lijken op een echt vuurwapen zijn in Nederland verboden en er staan hoge boetes op. Verder tref je na iedere vakantie weer jongeren aan in het bezit van boksbeugels, ploertendoders en stiletto’s. Ook hier weer de stelregel “afblijven”. Ook al liggen, net over de grens, de bussen gas en stroomstootwapens in de etalage. In Nederland zijn ze verboden.

jun 272004
 

Terwijl ik op mijn kamer in de pastorie dit schrijf, denk ik aan de drie jongemannen die zaterdag 5 juni jl. in de St. Jan te ’s-Hertogenbosch tot priester zijn gewijd. Maar ik denk eveneens terug aan de jaren dat ik priester ben; op 9 juni jl. al drie jaar. Ik werd geroepen door de Heer, tot priester gewijd en gezonden om in Zijn wijngaard te gaan werken.

Als je erover gaat mijmeren, dan ontdek je weer aan welk een geweldig geheim je deel mag hebben als priester. Er is niets waar jij je op kunt beroepen. Het is niet op eigen kracht of door eigen verdiensten dat je priester mag zijn. Het is Christus die je hiertoe roept, die je vraagt: “Heb je Mij lief?”. Hij, Christus, is het ook die je, door handoplegging en gebed van de bisschop wijdt om deel te nemen aan Zijn priesterschap: je leven in dienst aan God en de mensen te geven. Diezelfde Christus is het die tot jou zegt: “Weid mijn schapen”, en je daarmee zendt om de Blijde Boodschap te verkondigen en gestalte te geven. Als God de hand op je legt, neemt Hij je tot Zijn bezit.
In jouw priesterleven ontdek je steeds opnieuw: het leven is een gave, je kunt je zekerheden in dit leven niet bouwen op eigen prestaties, alleen God geeft de volle 100% garantie van geluk. Het valt niet altijd mee om als priester de brug te slaan tussen datgene waarin je leeft (de wereld) en datgene waaruit je leeft (God). De priester mag leven vanuit het geloof, de hoop en vooral de liefde, die sinds Christus’verrijzenis de drijvende krachten zijn van waaruit iedere mens – en ook de priester – de vreugde en de schoonheid van het leven mag ervaren.

Het is mijn persoonlijke ervaring – en die van vele priesters met mij – dat de eucharistie daarbij steeds bron en hoogtepunt is van het christelijk leven. Want juist in de eucharistie realiseert de priester zich, dat hij zich niet op eigen verdiensten kan beroepen.
Pastor H.Spiertz

jun 272004
 

Er zijn vergevorderde plannen om de veiligheid in Nederland te verhogen. In dure woorden heet het fiscaliseren, BOA en aanpak veel voorkomende criminaliteit.
Naald zal uitleggen wat dit volgens mij betekent en wat de gevolgen zijn.
Op de eerste plaats gaan ze geen boetes in de vorm van een proces-verbaal meer heffen maar ze stappen over op een nieuwe soort belasting. Je kunt dat het best vergelijken met de bezopen regeltjes die in het centrum van Helmond worden gehanteerd. Als je een keer te laat terug bent bij je auto omdat het wel erg druk was in de aan de uitverkoop zijnde V&D, hangen ze een bonnetje op je auto met een fiscale naheffing van 45 euro. Dat is zo gedaan omdat dan de gemeente deze euro’s kan vangen. Krijg je namelijk een boete van de politie, dan gaat dat gewoon naar justitie. Er is dus een direct financieel belang bij de gemeente om zo veel mogelijk van dit soort belastingen te innen.
Dan hebben we de BOA, ja dat is ook een slang, maar men bedoelt daar “Buitengewoon Opsporings-Ambtenaar” mee. De landelijke bestuurders in Den Haag willen de gemeentes de bevoegdheid geven BOA’s aan te stellen. Eveneens willen ze de gemeentes de bevoegdheid geven om de veel voorkomende criminaliteit aan te pakken met deze BOA’s. De boetes zijn “fiscaal” dus vloeien in de kas van de gemeente.
Maar wat is nu veelvoorkomende criminaliteit?
Als ik wethouder van financiën van de gemeente was wist ik het wel. Dat zijn die zaken die verboden zijn en waar bijna niemand zich aan houdt. De vuilcontainer ’s avonds op straat plaatsen in plaats van op de ophaaldag. Kassa, één op de twee woningen is een fiscale naheffing. Over of door een plantsoen lopen, kassa weer enkele tonnen aan euro’s. Aan de verkeerde kant van de weg op het fietspad fietsen zodat je niet tweemaal de drukke weg over hoeft te steken, weer kassa. En zo kan ik er binnen de kortste keren nog wel een tig verzinnen.
Maar helpen we met dit soort maatregelen wel de veiligheid te verhogen of is deze hele gang van zaken niet binnen de kortste keren niets meer en niets minder dan het burgertje pesten en het spekken van de gemeentekas opdat ze nog meer speelhuizen en sporthallen kunnen bouwen?
Volgens mij verandert er niets aan de veiligheid in mijn wijk of de stad. Ik zie die BOA’s namelijk echt niet achter een groep mensen aanhollen die voor de zoveelste keer een boom omgelegd hebben of een lantaarnpaal aan diggelen hebben gegooid. Volgens mij wil die BOA alleen maar zijn baas (de wethouder) tevreden houden en zoveel mogelijk van die briefjes uitschrijven die euro’s opleveren. Het bewijs zie je nu al in het centrum. Kom je te laat bij je auto, dan krijg je die naheffing, parkeer je zo beroerd dat er niemand meer door kan, dan kunnen deze zelfde BOA’s niets uitrichten, daarvoor moet de politie komen en die houden zich liever bezig met het vangen van echte boeven.

De Naald.

jun 272004
 

EHBO Brouwhuis – De EHBO-vereniging voor Brouwhuis, Dierdonk en Rijpelberg – bestaat 13 oktober 2004 precies 50 jaar. In het kader van dit jubileum organiseert zij gedurende het jaar een aantal lezingen.
Op donderdag 17 juni 2004 om 20.00 uur in de grote zaal van Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1 in de wijk Rijpelberg zal een lezing plaatsvinden door Novadic-Kentron over drugs(gebruik). Daarbij zal onder andere aandacht worden besteed aan de diverse soorten drugs, hun (negatieve) effecten, en de gezondheidsrisico’s. Belangstel-lenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis. Voor informatie kunt u contact opnemen met Riky Kuijpers, telefoon 0493 321822.

jun 272004
 

Wie weet nog hoe het zit?
Het is al weer enkele jaren geleden dat het bestuur van Wijkvereniging Rijpelberg zich verdiept heeft in de tariefberekeningen van de stadsverwarming. De met veel bombarie aangekondigde liberalisering van het aardgas en de elektriciteit was voor ons aanleiding om eens opnieuw dit dossier onder de loep te nemen. Kernpunt daarbij is dat wij graag zouden willen weten hoe het tarief voor de stadsverwarming vanaf 1 juli a.s. nu wordt berekend. Immers de prijs voor het gas en de elektriciteit zijn vanaf die datum vrij.

Geschiedenis.
Toen de eerste huizen in Rijpelberg werden gebouwd was het nog gewoon de bedoeling dat deze werden aangesloten op het aardgasnet. Helaas besliste de Helmondse politiek eind 1979 begin 1980 anders. Helmond moest, zo vond de politiek, opstomen in de vaart der volken. De Helmondse politici wilden erbij horen en men besloot om in Rijpelberg, Brouwhuis en Dierdonk stadsverwarming aan te leggen. Ternauwernood wist men nog wel te bedingen dat het tarief voor de mensen die op de stadsverwarming werden aangesloten nooit meer mocht zijn dan wanneer men op aardgas werd aangesloten. Men noemde dat het “niet meer dan anders principe”.
Nadat de gemeenteraad haar goedkeuring had gegeven aan dit besluit werd Continue reading »

jun 272004
 

Na de ledenvergadering van april 2004 heeft het bestuur van de WVR een andere samenstelling.
Onze nieuwe voorzitter is Koen Bos. De vice-voorzitter blijft Hans van Dalen.
Ook de huidige secretaris, Piërre Verheijen blijft op zijn functie en hij wordt geassisteerd door het nieuwe bestuurslid L. Aksoy.
René van der Zanden die de laatste 2 jaar de functie van penningmeester combineerde met het voorzitterschap doet een stapje terug en is benoemd tot penningmeester. De vice-penningmeester is Sjaak van de Putten.
Verder maken nog deel uit van het bestuur Riek Robins, Jolanda Sealmans en Lodewijk den Breejen.
Verder wordt het bestuur iedere vergadering bijgestaan door de contactfunctionaris leefbaarheid van de Stichting Stadswachten, de heer Wim van de Heuvel.

De wijkvereniging is bereikbaar via het telefoonnummer 510952. Meestal krijgt u dan een antwoordapparaat. Spreek hier duidelijk uw naam en telefoonnummer in zodat wij u terug kunnen bellen.
Het bestuur.

jun 272004
 

Vorige maand heeft u het eerste stuk kunnen lezen over de start van het te vieren jubileum.
Hierlangs treft u  een stukje aan  waarbij wij u wat vragen. Lees dit aandachtig door en doen mee. Deze maand gaan we alle evenementen afsluiten en met de verenigingen om de tafel zitten om de dagen verder in te vullen. Een klein tipje van het programma staat al definitief op de kalender, daarover hieronder wat meer.

Voor de kinderen zal er een kleurwedstrijd worden gehouden. De kleurplaat is speciaal voor de wijk getekend. Ook zal er een ballonnenwedstrijd worden georganiseerd. Dit zijn er maar twee, maar er staat nog veel meer op het programma.
Voor de volwassenen hebben we ook evenementen. Voor één daarvan zijn we op uw hulp aangewezen. Wat is de bedoeling? In september 2005 zal er een muziekfeest zijn. Op dit feest willen we graag alle muziekkanten die in deze wijk wonen op de bune hebben. Dhr. Harrie Nooijen heeft zich beschikbaar gesteld om deze dag mede te organiseren.
Daarom roepen we alle muziekkanten op zich bij Harrie aan te melden. Dit kan dagelijks op telefoonnummer 06-53262753 tussen 11.00 uur en 16.00 uur en ‘s avonds tussen 19.00 en 20.00 uur. We hopen deze dag tot een geweldig muziekfeest te maken dus meldt u aan.

Zoals bij elk evenement zijn we aangewezen op mensen die ons zouden kunnen helpen. Op diverse evenementen zal er van alles te doen zijn. We zijn op zoek naar mensen die graag een of meerdere malen ons zouden kunnen helpen, het is te veel om op te noemen wat er gedaan moet worden. Mede door uw hulp kan er bespaard worden op uitgaven.
Dit bedrag komt dan weer beschikbaar om een ander evenement nog beter te maken.

Mensen die mee willen helpen kunnen zich aanmelden met een briefje waarop naam, adres, telefoonnummer en als u heeft een e-mail adres, in te leveren op Baroniehof 155,of op Twijnsterhof 89. Per e-mail kan dat op Rijpelberg25jaar@hotmail.com.
Iedereen krijgt van ons een uitnodiging voor de eerstvolgende vergadering van onze werkgroep in september.

Heeft u een bedrijf in de Rijpelberg en u bent geïnteresserd om ons te steunen, neem dan ook contact op met één van de voornoemde adressen. Eenieder die zijn werkgever wil vragen of hij soms geïnteresseerd is om ons te ondersteunen kan natuurlijk ook.

In november krijgt u een volledig overzicht wat er staat te gebeuren. Tot die tijd doen we geheimzinnig, dit kan alleen uw nieuwsgierigheid maar groter maken. Wij hopen dat we u mogen begroeten op elk evenement dat er gehouden wordt.

Oproep.
Zoals u in het vorige Hofkompas heeft kunnen lezen is er een werkgroep vanuit de Stichting Wijkbelang Rijpelberg bezig met de organisatie van een jaar lang feest in het kader van het 25-jarig bestaan van de wijk Rijpelberg.
Deze werkgroep schrijft nu een wedstrijd uit voor het verzinnen van een slagzin en logo, welke gebruikt zal gaan worden op het briefpapier en als logo bij het 25- jarig bestaan.
Iedereen uit Rijpelberg kan hier aan deelnemen en u mag zo vaak insturen als u maar wilt. Er zijn voor de 3 beste inzenders leuke prijzen beschikbaar en eeuwige roem!
Doe dus mee! De inzendingen worden op hun originaliteit beoordeeld waarbij ook gekeken wordt naar de relatie met Rijpelberg. De jury bestaat uit de leden van de werkgroep Continue reading »

jun 272004
 

Helmond scoort een voldoende. Deze aansprekende kop was onlangs te lezen in ons eigen Eindhovens Dagblad. Het aantal inwoners dat slachtoffer is geworden van een misdrijf is gestegen. De stad kent gebieden waar de leefsituatie juist verslechterd. Ook de mate van verloedering scoort relatief hoog. De veiligheid toont een niet zo rooskleurig beeld. Mensen voelen zich terecht onveiliger. Dit zijn enkele passages uit het artikel met bovengenoemde kop. Maar we gaan ons geen zorgen maken, want: “We maken oprecht sprongen vooruit” volgens een citaat van politiechef Leon Kuijs in een ander ED-artikel. De Helmonders zijn slecht te spreken over de parkeer- en openbaar vervoervoorzieningen. De speelvoorzieningen voor kinderen en jongeren laten te wensen over. Subsidies van diverse organisaties worden verminderd of zelfs geschrapt. Relatief goedkope huurwoningen in het centrum verdwijnen en worden vervangen door duurdere. De voedselbank in Helmond heeft jammer genoeg een reden tot bestaan. Maar volgens burgemeester Jacobs is het geen schande dat er een voedselbank bestaat. Geld lijkt ook niet alleen de sleutel om genoemde zaken te verbeteren. Er schijnt nog wel geld gevonden te kunnen worden voor ambitieuze projecten die onze provinciestad aanzien en status geven. Het masterplan voor het centrum, het ontwerp voor het Steenwegkwartier en natuurlijk niet te vergeten Helmonds vierde station op Brandevoort. Welke stad met ons inwonertal heeft dit? En niet zomaar een modaal station, welnee, er moet een stationsgebouw bij komen in de stijl van de wijk. Geen sober en oncomfortabel station dat er uitziet als een veredelde bushalte. Nee, zelfs één voorkant schijnt nog niet te kunnen. Twee voorkanten moet dit stokpaardje krijgen. Met een beetje trein kun je bij één stop in het voorste deel in Brandevoort en in het achterdeel in Mierlo-Hout instappen. Er zijn volgens burgemeester Jacobs altijd mensen die niet goed met geld om kunnen gaan. Zouden daar dan ook bestuurders van Helmond bij kunnen zitten en kennen zij de betekenis van een voldoende nog wel?
J.E. Haer.

jun 272004
 

Het is maandagavond.  Ik kom rond 21.30 uur thuis van een lange werkdag en plof neer op de bank.  Ik heb vannacht dienst en hoop stiekem dat het rustig zal blijven…
Rond 22.30 uur besloot ik om te gaan slapen en checkte nog even snel dat de spoedtelefoon binnen handbereik lag.  Na enkele minuten viel ik al in slaap…

Omstreeks 02.00 uur ’s nachts werd ik uit mijn diepe slaap gehaald door het gerinkel van de telefoon het was de Dierenambulance.  Een mevrouw meldde mij dat ze onderweg waren naar de dierenkliniek met een aangereden kat en ze zei mij dat het ernstig was.  De eigenaar van het diertje was niet bekend.  Ik kleedde me snel aan en sprong, nog half slapend, in mijn auto. Continue reading »

jun 272004
 

Frans, wij hebben gehoord dat er een nieuwe teek op komst is, wat weet jij daar van?

Een voor honden levensgevaarlijke teek, die uit subtropische streken oprukt, heeft in ons land al aan drie trouwe viervoeters het leven gekost. De parasiet die door de dermacentorteek wordt overgebracht, veroorzaakt de ziekte babesiose, die zonder behandeling dodelijk is. In korte tijd zijn zeker tien honden in Den Haag en Arnhem door de ziekte getroffen, in geen van de gevallen kon de ziekte worden teruggeleid Continue reading »

jun 272004
 

http://members.lycos.nl/catscity
Onder dit motto gaat onze jaarlijkse ledenwerfactie van start.
Twirlgroep Cats-City is een gezellige en succesvolle vereniging die dit jaar al weer 15 jaar bestaat. Twirlen is een hele leuke maar vooral ook een gevarieerde sport. Twirlen is een combinatie van turnen, ballet, majorette en ritmische gymnastiek.
Dit seizoen wisten onze leden in slechts 3 wedstrijden al 12 plaatsingen voor het Nederlands Kampioenschap te behalen. Dit belooft dus wat voor de rest van het seizoen. Naast deze N.K. plaatsingen is er ook al heel wat eremetaal mee naar huis genomen, misschien heb je er al over gelezen in de krant of op de kabelkrant.
Lijkt twirlen jou ook een heel leuke sport, kom dan gerust eens kijken bij onze gezellige en succesvolle vereniging op één van onze trainingsavonden.
Maandagavond van 18.30  tot 20.00 uur in de gymzaal van basisschool De Zevensprong aan het Theo Driessenhof.
Dinsdagavond van 18.30 tot 21.00 uur in de microhal.  
Woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur in de gymzaal van basisschool De Zevensprong aan het Theo Driessenhof.
Vrijdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur in de gymzaal van basisschool De Stroom aan de Rijnlaan.
Meer informatie?
Annie van Lieshout 512225
Angelique Vogels 555172.

En natuurlijk hebben we ook andere activiteiten zoals de onderlinge wedstrijden, CatsCitydag waar iedereen nu al weer naar uitkijkt en het jaarlijks terugkerende kampweekend.

jun 272004
 

Senioren Hobbyclub: dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Volksdansen: dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur onder leiding van een docente. € 2.50 p.m.
Biljarten: dinsdag en donderdag van 13.00 tot 16.00 uur. € 2.50 p.m.
Meer beweging voor ouderen: woensdag van 9.00 tot 10.00 uur onder leiding van een gym docente. € 2.50 p.m.
Countrydansen: woensdag van 19.00 tot 21.00 uur. € 6.00 p.m.
Koersballen: donderdag van 13.30 tot 16.30 uur. € 1.50 p.m.
Computer – instructielokaal: hier kan men leren om op de computer te werken, er is deskundige leiding aanwezig. U kunt vrijblijvend binnenlopen op maandag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur. Op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur. Kosten € 1.50 per dagdeel incl. koffie.
Deze activiteiten zijn allen in het wijkhuis ”De Brem.”

Meer beweging voor ouderen met o.a. een balspel: donderdag van 9.30 tot 10.30 uur onder leiding van een gymdocente in de Gymnastiekzaal v.d. basisschool “Theo Driessenhof.” € 2.50 p.m. Na of tijdens al deze activiteiten is er gelegenheid om iets te drinken en gezellig bij te kletsen.
Verder hebben we nog andere activiteiten in ons programma zoals: Kerst-Inn. Carnaval. Fietstocht met buffet en muziek. 2 x per jaar Bowlen / Kaarten. Modeshow en onze jaarlijkse Bustocht. Wilt u ook bij deze vereniging komen, dan kunt u zich opgeven bij een van onze bestuursleden, vanaf 50 jaar en ouder. Ook mensen die in de WAO zijn welkom vanaf 40 jaar.
Contributie: 13 euro per jaar, exclusief de activiteiten. Opgave en inlichtingen bij:
Dhr. R. v.d Vliet tel: 511572
Mevr. T. v. Crey tel: 512084

jun 272004
 

25 Mei 2004. In maart vorig jaar werd nog € 202.570 betaald voor de gemiddelde koopwoning. In april 2004 was dit gestegen naar de recordhoogte van € 212.883 ofwel 5,1 % (€ 10.313) meer dan 1 jaar geleden. Voor zowel eengezinswoningen als appartementen werd nog nooit zoveel betaald als nu. In de maand april zijn koopwoningen gemiddeld 1,3 procent in waarde gestegen ten opzichte van de vorige maand maart. Dit blijkt uit onlangs door het Kadaster gepubliceerde cijfers.

Appartementen +5,4%
De procentuele prijsstijging van appartementen Continue reading »

jun 272004
 

Geachte wijkbewoners.
De Seniorenvereniging “De Rijpel” organiseert een busreis op 10 augustus a.s. naar Den Haag – Scheveningen. Vanaf de opstapplaats rijden we via Den Bosch naar de omgeving van Utrecht voor de koffie met gebak in het restaurant “Wapen van Harmelen”.
Na de koffiestop rijden we via de snelste weg naar Den Haag. We maken hier een stadstoer waarbij u alle bekende gebouwen, lanen en pleinen ziet. Na deze interesante tocht door Den Haag rijden we naar Scheveningen. Hier krijgt u in het restaurant “Vitesse” een heerlijke koffietafel aangeboden. Na de koffietafel heeft u voldoende tijd om een strandwandeling te maken, winkels – boetiekjes te bekijken en/of op een terras te zitten. Daarna rijden we om Rotterdam heen naar het restaurant “De Ruif” in Wagenberg waar ons een heerlijk diner wacht. De kosten van deze busreis zijn: € 40,00. Vertrek vanaf het station Brouwhuis om 8.15 uur, aansluitend rijdt de bus over de Weg d/d Rijpel langs de bushaltes waar u ook op kunt stappen. De bus wacht nergens, dus zorg ervoor dat u op tijd aanwezig bent. Om ongeveer 21 uur zijn wij weer in Helmond. Iedereen is van harte welkom en een fijne dag toegewenst door het bestuur. U kunt de invulstrook ingevuld en met het geld in een gesloten enveloppe inleveren t/m 18 juli op de onderstaande adressen. Dhr. H. de Vries Wederhof 3 of Mw. T. v. Crey Twentehof 6 tel: 512084

jun 272004
 

Op dinsdag 26 oktober gaat RABO Jeugdland weer van start! Dit sport-, spel,- en doefestijn vindt ook dit jaar weer plaats in sporthal De Braak in Helmond en duurt t/m vrijdag 29 oktober. De organisatie is alweer druk met de voorbereidingen bezig. Er zijn weer tal van activiteiten. Zo kunnen de kinderen darten, knutselen, schminken, schilderen, dansen, theater spelen, muziek maken en nog veel meer! RABO Jeugdland wordt dit jaar voor de 6e keer georganiseerd.
Aanmelden verenigingen:
Er is plaats voor verenigingen die een leuke activiteit willen aanbieden. Hierbij kan men denken aan buurt- en wijkverenigingen, scouting, sportclubs etc.
Alle verenigingen die kinderen een warm hart toedragen zijn van harte welkom! Om alle activiteiten goed en veilig te laten verlopen zijn veel vrijwilligers nodig. In de afgelopen jaren is een flinke groep vrijwilligers ontstaan die belangeloos mee-helpt aan een fantastische week voor de kinderen.
De beloning? Enthousiaste kinderen, fijn contact en vriendschap met de andere vrijwilligers.
Kortom een week om niet snel te vergeten en vlug weer over te doen. Aanmelden vanaf 16 jaar tot ….. (de oudste vrijwilliger is 85)!

Informatie kinderen
Alle Helmondse basisschoolkinderen die in groep Continue reading »

jun 272004
 

De afgelopen weken heb ik met meer dan gewone belangstelling mijn tuin geobserveerd. Het is elk jaar weer wonderlijk om te zien hoe een tuin , die er in de wintermaanden kaal bij lag op een enkele groenblijvende plant na , in de meimaand in korte tijd vol komt te staan met allerlei planten.
Sommige ervan stammen nog uit het voorgaande jaar maar komen op allerlei plaatsen, gewenst of niet gewenst, uit de grond schieten. Zo had ik vorig jaar een campanula – een ongeveer 90 centimeter hoge plant met witte of blauwe klokjes eraan – op een plaats in de grond gezet. Ik heb het geweten. Zonder dat ik er erg in heb gehad heeft ze honderden zaden gevormd die zich op een of andere manier door de tuin hebben verspreid. Ik verdenk er de mieren van want dat volkje heeft nu eenmaal de gewoonte om met zaden te slepen. Zo zorgen ze er ook voor dat viooltjes en stinkende gouwe overal gaan opkomen.
Nu zijn beide mooie planten om te zien en de stinkende Continue reading »

jun 272004
 

U kunt de titel van dit stukje vast wel aanvullen met: behalve de koekoek en de griet die leggen in de meimaand niet. Dit stukje had natuurlijk in het meinummer moeten staan, maar wegens vakantie en ziekenhuisopname is het er niet van gekomen.
De koekoek Cuculus canorus  is bij iedereen wel bekend, althans zijn roep, die je al vroeg in het voorjaar kunt horen, ook in onze dreven, zowel in Brouwhuis als in Rijpelberg. Vooral vroeg in de morgen. De koekoek is een broedparasiet, dat wil zeggen dat zij haar eieren afzet in het nest van een andere broedvogel. Voorkeur voor nesten van insectenetende broedparen. Zoals de karakiet.
Geen vogel heeft de mensen van oudsher tot zoveel bijgeloof en volksgebruiken geïnspireerd.
Hij geldt als lentebode, brenger van zonneschijn en voorspelt de toekomst. Talloze liederen zijn aan deze vogel gewijd. Het is een vroege vogel, en ze zet haar eieren dan ook zo vroeg mogelijk af. Uiterlijk in april. Dan de griet, deze benaming heeft de vogel omdat het geluid dat ze voortbrengt lijkt op Gr-wie-to en een nasaal kwieit. De Hollandse naam zit al in het geluid verborgen, de grutto
(Limosa limosa ). Ook deze vogel is al vroeg in het voorjaar hier terug van overwinteren in wat aangenamere warme streken. Bekend is wel dat hier langs de kust   een klein aantal overwintert. Het is een vogel die zich graag ophoudt in weiden, binnenduinen en natte heide. In onze streken, omgeving Brouwhuis en Rijpelberg, krijg je deze vogel niet meer te zien. Voor het geval u de vogel ergens aantreft is ze als volgt te  herkennen:  zo groot als een duif, rechte snavel en hoog op de poten. Een wulp, die we wel in onze streken kunnen aantreffen heeft een naar beneden gebogen snavel en is zelfs wat forser. De grutto is trouwens niet verlegen, deze valt driftig kraaien en meeuwen aan indien deze het op hun eieren of jongen gemunt hebben. Na de broedtijd verzamelen de grutto’s zich vaak in grote troepen op gemeenschappelijke slaapplaatsen.
 
Het is alweer juni en de grote vakanties staan weer voor de deur. We zitten midden in het bijenseizoen. We hopen op een flinke dracht van de lindebloesem. Het voorjaar heeft mij als imker niet veel opgebracht, de bijen zijn slecht de winter uitgekomen. En dan zul je altijd zien, het voorjaar gaf een flinke bloemenpracht. Als je in zo een situatie te weinig bijen in de kast hebt, wordt er geen overschot gehaald. Voor de slechte uitwintering van de bijen is wel een verklaring te geven. Een te droog najaar, weinig of geen stuifmeel waar de bijen iets aan hebben, een winter die nog al vochtig was, op verkeerde momenten te hoge temperatuur, en aanbod van vers stuifmeel. Bij aanbod van vers stuifmeel gaan de koninginnen van een bijenvolk meteen eitjes leggen, en als dan het weer omslaat hebben de bijenvolken te weinig volk om het broed warm te houden. En zo is het altijd wat. We hopen nu dus op een goede lindedracht of zomerhoning.

U weet het vast nog wel: Bij overlast van wespen, hommels en bijen, de imker waarschuwen.
Ga zelf niet met deze dieren aan de slag, voor een kleine vergoeding komt de imker het doen. Zeker wat betreft honingbijen.
Wordt vervolgd.                       
Imker J. Beekman.
Tel. 514106

jun 272004
 

De Kring-apotheek adviseert over zwangerschap en geneesmiddelen

Tijdens de zwangerschap proberen de meeste vrouwen zo gezond mogelijk te leven. Stoppen met roken, gezond eten en voldoende rust zijn hierbij belangrijk. Maar het is  ook belangrijk dat zwangere vrouwen zo min mogelijk medicijnen gebruiken. Veel geneesmiddelen passeren via het bloed de placenta en komen dus ook bij het ongeboren kind terecht.

In de eerste vier maanden van de zwangerschap worden alle orgaansystemen van het kind aangelegd. Bij gebruik van bepaalde medicijnen, kunnen deze organen beschadigd worden. Na de derde maand kunnen geneesmiddelen bovendien een schadelijke invloed hebben op de groei en de functie van organen. Continue reading »

jun 272004
 

De eerste week van het project samen in beweging zit er weer op. We kunnen terugkijken op vier leuke dagen met (gelukkig) prima skate- en voetbalweer!
Op maandag 3 en dinsdag 4 mei stond het Streetsoccer gepland. Nadat op de eerste dag zich twee kleine teams hadden aangemeld, werd er op dinsdag door 4 teams gestreden voor de hoofdprijs (echte lederen voetballen voor het hele team). Tijdens de zomersluiting van het Tienerhuis zullen we nog regelmatig lekker gaan voetballen, want er worden nieuwe goaltjes aangeschaft door het bestuur van het Tienerhuis!
Woensdag 5 en donderdag 6 mei waren gereserveerd voor de skaters onder ons, en dat zijn er nogal wat. Op 5 mei was Skateschool Dukino uit Eindhoven van de partij en hebben we er een leuke middag van gemaakt. De jeugd kon van alles komen lenen bij hun truck, van bescherming tot een geweldig stepje met motor Continue reading »

jun 272004
 

Het vervoer naar de plaats van bestemming en weer terug naar huis is een belangrijke bron van milieubelasting door vakantie, zeker als het gaat om reizen naar bestemmingen verder dan 500 kilometer van huis. Het soort verblijfplaats en het soort activiteiten doen er over het algemeen minder toe. Wel is het zo dat sommige vakantie-accommodaties meer ingrepen in natuur en landschap vergen dan andere. Ook het type vakantie(activiteit) is van invloed op de milieudruk: skiën, golfen, duiken, waterscooters en speedboten, etc. hebben een grotere milieu-impact dan bijvoorbeeld wandelen, fietsen of zeilen. Vakantie houden kan in sommige omstandigheden ook een positieve kant voor het milieu hebben. Toerisme kan voor de lokale bevolking in arme landen een bron van bestaan zijn, waardoor de lokale bevolking meer middelen en een belang hebben om verantwoord met hun leefomgeving om te gaan.

Tot zover de inleiding van de website van Milieu Centraal. We gaan verder met enkele cijfers en uitleg.

Het aantal vakanties naar het buitenland is hoog en 12% daarvan gaat naar buiten Europa. Voor Nederlandse toeristen zijn Frankrijk en de bestemmingen rond de Middellandse Zee van oudsher favoriet: 17% gaat naar Frankrijk, daarna zijn Spanje en Duitsland het meest bezocht. De snelst groeiende bestemming is Turkije, terwijl ook steeds meer Nederlanders hun weg vinden naar Centraal-Europa, vooral naar Tsjechië en Hongarije.
Kiezen voor het vliegtuig betekent een grote aanslag op het milieu. Een persoon die naar Thailand vliegt, gebruikt 680 kg brandstof. Omgerekend is dat voldoende energie om 9 mensen een jaar van te eten te geven. Naast grootverbruiker van energie is luchtverkeer ook een van de grootste veroorzakers van CO2-uitstoot. De toegenomen CO2-uitstoot op aarde wordt gezien als een van de oorzaken van de klimaatverandering, het zgn. broeikaseffect. Om de totale uitstoot aan schadelijke stoffen weg te zuiveren die met de vlucht naar Thailand veroorzaakt wordt is per passagier 369 m2 bos nodig.

Als u van deze getallen schrikt kunt u hieronder wat meer uitleg en adviezen vinden. De conclusie:
Voor afstanden waarover je comfortabel over land kunt reizen, kan je vanuit het oogpunt van milieubelasting beter voor de touringcar of de trein kiezen. Gezien de vele Europese vakanties is dat voor veel mensen een overweging waard.
Uit onderzoek van Milieu Centraal blijkt dat een vakantiereis per touringcar het milieu het minst belast. Een reis met een gewone trein en een reis met een moderne auto met vier inzittenden zonder caravan belasten het milieu iets meer dan dezelfde reis per touringcar. De milieubelasting van een reis met een modern vliegtuig is aanzienlijk, vier tot zes keer zo groot als dezelfde reis per touringcar. Opvallend is dat een vakantiereis van twee personen met auto en caravan ongeveer even milieubelastend is als dezelfde reis per modern vliegtuig. Een ander opmerkelijk resultaat is dat een reis per hoge snelheidstrein het milieu ruim anderhalf keer zoveel belast als dezelfde reis in een gewone trein.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd op
www.milieucentraal.nl
(rubriek: vervoer, onderwerp: vakantieverkeer).
De adviezen van Milieu Centraal aan vakantiegangers zijn:
* Ga langer achtereen en minder vaak op vakantie. U reist dan minder.
* Ontdek voor de korte vakanties tussendoor de toeristische mogelijkheden dicht bij huis.
* Ga na of uw voorkeur, bijvoorbeeld een zonnig strand, ook dichterbij te vinden is.
* Kies een vervoermiddel dat het milieu minder belast.
* Vakantiereizen per touringcar, per internationale trein (geen hogesnelheidstrein) en per moderne auto (vanaf bouwjaar 2000) met vier inzittenden zonder caravan zijn het minst milieubelastend.
* Als u met de auto reist, pas dan een zuinige rijstijl toe. Zie
www.hetnieuwerijden.nl

jun 272004
 

Inwoners van Brouwhuis en Rijpelberg
NS ervaart de gevolgen van het bezuinigen, zoals het sluiten van de loketten, nu ook zelf: stations en stationnetjes zijn saaier geworden moet NS bekennen. Dat spoort niet met de pogingen van NS om meer klanten te trekken. Trein èn boeken, diverse voordeeltjes voor de treinreiziger en aandacht voor meer veiligheid worden in reclamecampagnes breed uitgemeten om het beeld ‘reizen met de trein is gezellig’ bij het publiek ingang te doen vinden. NS is nu bezig de levendigheid van de stations weer  terug te brengen. Men zoekt huurders voor de leegstaande gebouwen, maar ook ideeën voor een nieuwe bestemming zijn welkom.  Het leegstaande stationsgebouwtje Helmond Brouwhuis is zo’n pandje waarvoor NS een huurder zoekt.
Voor de inwoners van Brouwhuis en Rijpelberg  de gelegenheid om met ideeën voor de bestemming van het opvallende maar leegstaande gebouwtje te komen. De redactie ontvangt graag ideeën om ze door te sturen naar NS. Adres redactie: hofkompas@zonnet.nl