dec 302009
 

Maandelijks schrijf ik met plezier een stukje voor uw wijkblad. Over het algemeen zijn het informerende stukjes, maar ook belerende. Ik probeer iedere keer weer om niet te veel met het wijzende vingertje, te zeurend, over te komen. Anderzijds hoop ik dat mijn stukjes u aan het denken zetten of dat u bijvoorbeeld met uw buurman in gesprek gaat over uw woonomgeving.
De onderwerpen
In 2009 heb ik over veel verschillende onderwerpen geschreven: parkeren, hard rijden, honden en katten(overlast), buurtbemiddeling, tuinen en achterpaden, kliko’s, zwerfvuil, de wijkveger, enz. Continue reading »

 Posted by at 15:23
nov 302009
 

Wandelend of fietsend door de wijk komt mij van alles ter ore. Opvallend is de laatste tijd de overlast die mensen ervaren door katten. De meeste kattenbezitters zijn trots op hun beestje en ze dragen er de zorg voor. Toch zijn er ook veel mensen die hun kat de gelegenheid geven om te gaan en te staan waar ze willen en wanneer ze dat willen. Wat die diertjes op straat allemaal uitvreten is hun niet bekend. U bent wel verantwoordelijk voor uw rond zwervende kat. De overlast van katten is inmiddels wel bekend. Het poepen van poezen in andermans tuinen en  de penetrante lucht van sproeiende katers. Het gejammer van de krolse en vechtende katten, bij voorkeur ’s avonds laat of ‘s morgens vroeg. Vogelliefhebbers vrezen dat hun geverderde vrienden terechtkomen in de klauwen van een kat, of dat ze zich uit angst doodvliegen tegen het gaas. De trotse bezitters van kooikarpers, steuren en andere mooie vissen doen veel moeite om “Minoes-van-de-buren” bij hun vijver weg te houden. Dit alles gebeurt jammer genoeg veelvuldig. Het zou mooi zijn als dit allemaal voorkomen kan worden, maar als we met z’n allen bekijken hoe we deze overlast wat terug kunnen dringen, dan is dat al veel waard. Continue reading »

 Posted by at 14:11
okt 302009
 

De dagen beginnen al weer flink korter te worden en de bladeren van sommige bomen en struiken vallen al. Kortom het is weer herfst.

Bladkorven
Vanaf 5 oktober zijn er door de gemeente Helmond weer bladkorven geplaatst. Er zijn iets meer bladkorven dan vorig jaar geplaatst, in het totaal 337. Uiterlijk 18 december worden de bladkorven weer verwijderd. Op de site van Gemeente Helmond zijn de plaatsen te vinden waar ze staan.
De bladkorven staan voornamelijk op plaatsen waar bomen van de gemeente door vallend blad overlast (kunnen) veroorzaken.
Het doel van de bladkorven is dat u als bewoner de gemeente een handje kunt helpen door het trottoir of berm voor uw huis vrij te houden van gevallen bladeren en/of zaden van bomen.
De bladkorven worden regelmatig geleegd. Continue reading »

 Posted by at 13:02
sep 302009
 

Voor de meeste mensen zit de vakantie er weer op. Na een periode van barbecueën, zwemmen en uitrusten, maar helaas ook wespen en blauwalg, zitten we weer in ons vertrouwde ritme. De kinderen zijn weer naar school, het werk is weer hervat en ook de sport en de hobby’s zijn weer in volle gang. Hoe heerlijk de vakantieperiode ook is. Het vertrouwde ritme heeft zijn voordelen. Voor velen geeft het rust en houvast.

De “sombere” herfst
De eerste symptomen van de herfst zijn al zichtbaar. De een geniet ervan, de ander vindt het vreselijk. Het komen en gaan van het blad, de dagen worden korter en kouder. Sommige mensen hebben hier erg veel last van. Ze worden somber. Hier zijn allerlei termen voor. “Najaarsblues” is er een van. Continue reading »

 Posted by at 10:27
jul 232009
 

In elk van mijn rubriekjes wijs ik u op wat simpele dingen om de leefbaarheid in uw wijk te bevorderen. Dingen zoals de verzorging van uw voortuin, geluidsoverlast, uitlaten van honden enzovoort. Allemaal dingen om van uw woonomgeving een omgeving te maken waar het gewoon prettig wonen is.

Ik ben nu ruim een jaar in uw wijk aan het werk en ik leer steeds meer mensen kennen die graag een steentje bijdragen om het wonen fijner te maken. Het is fijn om dit te zien. Ik wil dan ook iedereen bedanken die op zijn of haar eigen manier bezig is geweest om de omgeving leefbaarder te maken. Ik hoop natuurlijk dat u zich in blijft zetten voor uw woonomgeving en dat dit anderen inspireert om mee te doen. Het is fijn om de vakantie tegemoet te zien in de wetenschap dat je iets hebt kunnen betekenen voor jezelf en voor je omgeving. Continue reading »

 Posted by at 20:55
jun 232009
 

Even lekker lezen
Voordat ik buurtbeheerder werd, was ik één van die mensen die het wijkblad ongelezen bij het oud papier gooide. Nu lees ik het Hofkompas van voor tot achter door om op de hoogte te zijn van alles wat er zich in de Rijpelberg afspeelt. De artikelen gaan over de omgeving waar ik werk en daarom spreken ze me erg aan. Bovendien is heel veel informatie herkenbaar en de onderwerpen zijn gevarieerd. Veel artikelen gaan over de leefbaarheid in de wijk, iets wat mij maar ook u aan gaat.

Als wijkbewoners met vragen naar me toe komen, vraag ik ze soms of ze het Hofkompas lezen. Daar staat namelijk erg veel informatie in en de antwoorden op hun vragen zijn vaak in het blad terug te vinden. Aan u hoef ik dit natuurlijk niet te vertellen, want u leest het Hofkompas al. Maar vraagt u het ook eens om u heen of attendeer anderen erop om het blad te lezen. Continue reading »

 Posted by at 19:54
mei 232009
 

Ik wil u graag wat vertellen over veiligheid. In het bijzonder over de nieuwe nationale regelgeving “Besluit Brandveilig gebruik bouwwerken”. Afgekort ook wel het Gebruiksbesluit genoemd.
Wat houd het Gebruiksbesluit in?
Het besluit is in november 2008 van kracht gegaan en heeft betrekking op de openbare ruimtes in appartementencomplexen. Het komt er, in het kort, op neer dat er in openbare of gemeenschappelijke ruimtes van appartementencomplexen, geen spullen mogen staan die brandgevaarlijk zijn. Ook moeten deze ruimtes vrij zijn van obstakels. Dit laatste is belangrijk, wanneer bijvoorbeeld een bewoner plotseling ziek wordt en het ambulancepersoneel er met een brancard door moet.
Op dit moment werken enkele corporaties aan een beleid wat aansluit op deze regelgeving Hoewel er in de Rijpelberg niet veel complexen staan waar deze regelgeving van toepassing is, wil ik u deze informatie toch graag meegeven. Het is altijd belangrijk te weten wat wel en niet mag op het gebied van brandveiligheid. Continue reading »

 Posted by at 14:34
apr 232009
 

april 008

Na stukjes geschreven te hebben over leefbaarheid, hondenpoep en auto’s wil ik nu iets schrijven over zwerfvuil. Het is na de overlast door hondenpoep de grootste bron van ergernis van burgers. Een onderwerp dus wat het belichten waard is!
Zwerfvuil
Volgens het woordenboek is zwerfvuil afval dat door mensen bewust of onbewust weggegooid of achtergelaten is op daarvoor niet bestemde plekken.
Tot de “niet bestemde plekken” behoren in ieder geval plantsoenen, fietspaden, straten, voetpaden en speelplekken. Toch ligt daar heel veel zwerfvuil dus iets gaat er niet goed. Als u om u heen kijkt dan ziet u ongetwijfeld wel eens verpakkingen liggen van chips, ijsjes of koekjes.
Deze lichte materialen zwerven letterlijk door de hele wijk. Natuurlijk treffen we niet alleen in Rijpelberg maar in heel Nederland zwerfvuil aan en dat beperkt zich niet tot verpakkingen van ijsjes en chips. De meest uiteenlopende spullen en troep worden op die niet bestemde plekken achtergelaten. Continue reading »

 Posted by at 12:22
apr 222009
 

Middels dit bericht wil ik even reageren op het stuk van de buurtbeheerder in Hofkompas van maart 2009.
De problematiek met parkeren zoals beschreven in het stuk, is ook voor mij een dagelijkse frustratie. Elke dag is het weer een verassing waar ik mijn (en we hebben er maar één) auto kan parkeren en hoever ik dan weer terug naar de voordeur moet lopen.
Zoals in het stukje staat beschreven “hebben mensen het recht daar te parkeren”, dat klopt volledig, mits het de openbare parkeerplaatsen betreft. Wat er echter gaande is in mijn gedeelte van de Rijpelberg gaat nog verder dan dat.

Veel huizen hebben een eigen inrit voor de garage, met daarnaast een openbare parkeerplek. Mensen parkeren hun auto dan op de openbare parkeerplek, zodat hun eigen oprit vrij blijft (voor een eventuele tweede auto). Continue reading »

 Posted by at 23:59
mrt 222009
 

Iedere maand een stukje te schrijven voor Hofkompas is leuk om te doen. Het is voor mij een fijne manier om ideeën en opmerkingen te spuien die de leefbaarheid in de wijk positief kunnen beïnvloeden. In de wijk hoor ik u praten en ik kijk goed rond. Op die manier krijg ik steeds onderwerpen aangereikt om over te schrijven. Deze keer wil ik iets schrijven over auto’s en wat daar mee samenhangt.
De heilige koe.
Begin jaren 80 was er een tv programma “De heilige koe” genaamd.
Met “heilige koe” doelde men in dit programma op de auto. Iedereen hecht er op zijn eigen manier waarde aan. Natuurlijk zijn we allemaal voorzichtig met onze auto.
Vaak is er lang voor gespaard en voor menigeen is er bij de aankoop van hun glimmende bolide een ware droom uitgekomen. Er zijn mensen die hun auto wekelijks vertroetelen met een wasbeurt, regelmatig waxen en zelfs een naam geven. Continue reading »

 Posted by at 19:13
feb 222009
 

Het is de derde keer al weer dat ik een stukje schrijf in uw wijkblad en het begint me steeds beter te bevallen. Het is één van de manieren om de mensen in de Rijpelberg te bereiken. En dat blijkt ook wel. Steeds vaker weet u namelijk de weg naar mij te vinden en dat is heel goed. Dit keer wil ik het met u hebben over honden. En dan met name over de overlast van hondenpoep en over het feit dat sommige mensen bang zijn van (loslopende) honden.

Hondenpoep.

De laatste tijd hoor ik steeds vaker de vraag of er iets gedaan kan worden aan de hondenpoep. Zo heb ik een man ontmoet die, uit ergernis, regelmatig zelf met een schop de hondenpoep verwijdert. Het is geweldig dat hij dat doet maar het zou niet nodig moeten zijn. De Stadswacht gaat er nu streng op toezien dat mensen hun geliefde viervoeter los laten op plaatsen waar het mag en dat het zijn drolletje daar deponeert waar het thuishoort. Ongelukjes kunnen natuurlijk altijd gebeuren en daarom dient u ook een zakje bij te hebben om de verloren poep op te ruimen. We weten vast allemaal hoe het is om in een drol te stappen en om die vervolgens onder de schoenzool mee naar binnen te nemen. Niet fris en fijn. Gelukkig ligt er steeds meer hondenpoep in de struiken dan op de stoep dus kunnen we stellen dat de meeste mensen hun hond de juiste weg wijzen. Continue reading »

 Posted by at 16:48
jan 212009
 

Om te beginnen wil ik iedereen een gelukkig Nieuwjaar toe wensen.
Het nieuwe jaar betekent ook de intrede van goede voornemens en de behoefte om iets in positieve zin te veranderen. Bijvoorbeeld: Hoe kan ik prettiger leven?
Daarin is leefbaarheid heel belangrijk. Met leefbaarheid wordt onder andere bedoeld hoe aantrekkelijk een gebied is om er te wonen. Hoe groter de leefbaarheid in een wijk of buurt, des te fijner het is om er te wonen.
U heeft het vaak niet in de gaten maar u werkt er zelf ook aan. Aan de leefbaarheid.
Het is voor de meeste mensen namelijk vanzelfsprekend dat de voortuin netjes wordt gehouden, dat de afvalcontainer op tijd weer binnen wordt gehaald of dat men elkaar vriendelijk groet.

We kijken allemaal graag naar ons eigen huis en onze eigen tuin maar we wijzen ook graag naar andermans huis en tuin. Natuurlijk is het prima om kritisch te zijn naar uw woonomgeving maar misschien moet het niet bij wijzen blijven. Zo was ik onlangs bij mensen die zelf niet goed in staat zijn om hun tuin bij te houden. Een buurtbewoner had gezien dat hun tuin verwaarloosd was. Hij vertelde dat hij het een vervelend gezicht vond maar toonde zich tegelijkertijd hulpvaardig. Hij heeft met wat hulp de verwaarloosde tuin zodanig in orde gebracht dat deze door de bewoners weer zelf bij te houden is. Een prachtig voorbeeld van hoe het ook kan.

Natuurlijk heeft niet iedereen de tijd om dit te doen. Deze man heeft daar gelukkig wel de tijd voor genomen en zich afgevraagd wat hij zou kunnen doen. Dat is mooi.

En als we het dan toch over goede voornemens hebben, dan lijkt mij een mooi voornemen om uzelf af te vragen wat u kunt doen aan ergernis of overlast, in plaats van er over te oordelen en het daarbij te laten. Ga met elkaar in gesprek. Het levert altijd iets op!

Met vriendelijke Nieuwjaarsgroeten
Huub Niessen, uw buurtbeheerder.

 Posted by at 23:26
dec 162008
 

dec-9

Geachte bewoners van Rijpelberg,

Als buurtbeheerder van de Rijpelberg wil ik mij via deze informatiebrief graag aan u voorstellen. Mijn naam is Huub Niessen en ik ben werkzaam als buurtbeheerder in uw wijk, de Rijpelberg.

Wat zijn mijn taken als buurtbeheerder?
Mijn takenpakket is heel breed en varieert van het melden van een kapotte lantaarnpaal of verkeersbord tot het opruimen van rommel en het bemiddelen bij een conflict tussen buurtbewoners.
Daarnaast kan ik hulp bieden bij het organiseren van activiteiten die bijdragen aan een fijne, veilige en leefbare buurt. Vaak doe ik dit samen met de woonadviseur van Woonpartners. Continue reading »

 Posted by at 22:10